Your SlideShare is downloading. ×
Appn služby stručné_2012_zákony- marie horakova
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Appn služby stručné_2012_zákony- marie horakova

59
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
59
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. APPN, o.s. Agentura pro Neslyšící Služby pro neslyšící a osoby se sluchovým postižením
 • 2. - zlepšit postavení neslyšících - přispívat k integraci neslyšících - pomáhat překonávat jazykové a kulturní bariéry - odstraňování předsudků o neslyšících Poslání APPN:
 • 3. • Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, změna: 384/2008 Sb. • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání Česká legislativa a osoby se sluchovým postižením:
 • 4. • § 4 Český znakový jazyk • (1) Český znakový jazyk je základním komunikačním systémem těch neslyšících osob v České republice, které jej samy považují za hlavní formu své komunikace. • (2) Český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu. Český znakový jazyk má základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí členění, produktivnost, svébytnost a historický rozměr, a je ustálen po stránce lexikální i gramatické. • (3) Český znakový jazyk může být využíván jako komunikační systém hluchoslepých osob v taktilní formě, která spočívá ve vnímání jeho výrazových prostředků prostřednictvím hmatu. Zákon 155/1998 Sb.
 • 5. • § 6 Komunikační systémy vycházející z českého jazyka • (1) Komunikačními systémy neslyšících a hluchoslepých osob vycházejícími z českého jazyka jsou znakovaná čeština, prstová abeceda, vizualizace mluvené češtiny, písemný záznam mluvené řeči, Lormova abeceda, daktylografika, Braillovo písmo s využitím taktilní formy, taktilní odezírání a vibrační metoda Tadoma. Zákon 155/1998 Sb.
 • 6. • § 7 Používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob • Neslyšící a hluchoslepé osoby mají právo na • a) používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, • b) vzdělávání s využitím komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, • c) výuku komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, kterou upravuje jiný právní předpis. • § 8 • (1) Neslyšící a hluchoslepé osoby mají při návštěvě lékaře, vyřizování úředních záležitostí a při zajišťování dalších nezbytných potřeb právo na tlumočnické služby zajišťující tlumočení v jimi zvoleném komunikačním systému uvedeném v tomto zákoně. Podmínky poskytování tlumočnických služeb stanoví jiný právní předpis). Zákon 155/1998 Sb.
 • 7. • Sociální poradenství • § 37 • (1) Sociální poradenství zahrnuje • a) základní sociální poradenství, • b) odborné sociální poradenství. • § 56 Tlumočnické služby • § 70 Sociální rehabilitace Zákon č. 108/2006 Sb.
 • 8. • § 56 • Tlumočnické služby • (1) Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. • (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: • a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, • b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Zákon č. 108/2006 Sb.
 • 9. Online tlumočnická služba pro neslyšící Počet tlumočnických situací: 2010 – 7 286 2011 – 17 297 2012 – 25 388 Počet odtlumočených hodin: 2010 – 957 2011 – 1 967 2012 – 2 494,63 Počet klientů: 2011 – 470, 2012 – 664
 • 10. Další projekty Firma roku - ocenění za aktivní přístup v zaměstnávání neslyšících Zprávy pro neslyšící www.zpravy-pro-neslysici.cz Tlumočení hudby
 • 11. • Část třetí Zaměstnávání osob se zdravotním postižením • § 67 • (1) Fyzickým osobám se zdravotním postižením (dále jen "osoby se zdravotním postižením") se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. • Pracovní rehabilitace § 69-73 • Specializované rekvalifikační kurzy § 74 • Chráněné pracovní místo § 75-78 Zákon č. 435/2004 Sb.
 • 12. • § 81 • (1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. (2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní a) zaměstnáváním v pracovním poměru, b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo c) odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c). Zákon č. 435/2004 Sb.
 • 13. • Část pátá: Aktivní politika zaměstnanosti • § 104 • (1) Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje ministerstvo a Úřad práce; podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty. (2) Nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou zejména a) rekvalifikace, b) investiční pobídky, c) veřejně prospěšné práce, d) společensky účelná pracovní místa, e) překlenovací příspěvek, f) příspěvek na zapracování, g) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Zákon č. 435/2004 Sb.
 • 14. Další projekty Pracovní asistence Podporované zaměstnávání Počet zaměstnaných: 51 za rok 2010 48 za rok 2011 63 za rok 2012 Tranzitní program
 • 15. • § 19 • Ohlašovacími živnostmi jsou • a) živnosti řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v § 21 a 22, • b) živnosti vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 k tomuto zákonu, není-li dále stanoveno jinak, • c) živnost volná, u které není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena. • Rozdíl mezi hlavní a vedlejší výdělečnou činností Zákon č. 455/1991 Sb.
 • 16. První pražská kavárna s neslyšící obsluhou Otevřeno: denně 14.00 - 22.00 hod Burešova 12, Praha 8 – Ládví 365, o.p.s. ve spolupráci s APPN, o.s. Tichá kavárna
 • 17. Další projekty Minimum neslyšícího podnikatele Právní poradna pro neslyšící Mediace – mimosoudní řešení sporů
 • 18. www.appn.cz APPN, o. s. je nezisková organizace, proto se neobejde bez finančních dotací, darů a jiné pomoci od různých firem a organizací. Děkujeme všem našim sponzorům a dárcům, zaměstnavatelům i partnerům.