APPN, o.s.
Agentura pro Neslyšící
Služby pro neslyšící
a osoby se sluchovým postižením
- zlepšit postavení neslyšících
- přispívat k integraci neslyšících
- pomáhat překonávat jazykové a kulturní
bariéry
- ods...
• Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních
systémech neslyšících a hluchoslepých
osob, změna: 384/2008 Sb.
• Zákon č. 108/20...
• § 4
Český znakový jazyk
• (1) Český znakový jazyk je základním komunikačním systémem
těch neslyšících osob v České repub...
• § 6
Komunikační systémy vycházející z českého jazyka
• (1) Komunikačními systémy neslyšících a hluchoslepých osob
vycház...
• § 7
Používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob
• Neslyšící a hluchoslepé osoby mají právo na
• a) ...
• Sociální poradenství
• § 37
• (1) Sociální poradenství zahrnuje
• a) základní sociální poradenství,
• b) odborné sociáln...
• § 56
• Tlumočnické služby
• (1) Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní
služby poskytované osobám s poruch...
Online tlumočnická služba
pro neslyšící
Počet tlumočnických situací:
2010 – 7 286
2011 – 17 297
2012 – 25 388
Počet odtlum...
Další projekty
Firma roku - ocenění za
aktivní přístup v zaměstnávání
neslyšících
Zprávy pro neslyšící
www.zpravy-pro-nesl...
• Část třetí
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
• § 67
• (1) Fyzickým osobám se zdravotním postižením (dále jen "o...
• § 81
• (1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou
povinni zaměstnávat osoby se zdravotním post...
• Část pátá: Aktivní politika zaměstnanosti
• § 104
• (1) Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k ...
Další projekty
Pracovní asistence
Podporované zaměstnávání
Počet zaměstnaných:
51 za rok 2010
48 za rok 2011
63 za rok 201...
• § 19
• Ohlašovacími živnostmi jsou
• a) živnosti řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná
způsobilost uved...
První pražská kavárna
s neslyšící obsluhou
Otevřeno: denně 14.00 - 22.00 hod
Burešova 12, Praha 8 – Ládví
365, o.p.s. ve s...
Další projekty
Minimum neslyšícího podnikatele
Právní poradna pro neslyšící
Mediace – mimosoudní řešení sporů
www.appn.cz
APPN, o. s. je nezisková
organizace, proto se neobejde bez
finančních dotací, darů a jiné pomoci
od různých f...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Appn služby stručné_2012_zákony- marie horakova

222 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
222
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Appn služby stručné_2012_zákony- marie horakova

 1. 1. APPN, o.s. Agentura pro Neslyšící Služby pro neslyšící a osoby se sluchovým postižením
 2. 2. - zlepšit postavení neslyšících - přispívat k integraci neslyšících - pomáhat překonávat jazykové a kulturní bariéry - odstraňování předsudků o neslyšících Poslání APPN:
 3. 3. • Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, změna: 384/2008 Sb. • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání Česká legislativa a osoby se sluchovým postižením:
 4. 4. • § 4 Český znakový jazyk • (1) Český znakový jazyk je základním komunikačním systémem těch neslyšících osob v České republice, které jej samy považují za hlavní formu své komunikace. • (2) Český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu. Český znakový jazyk má základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí členění, produktivnost, svébytnost a historický rozměr, a je ustálen po stránce lexikální i gramatické. • (3) Český znakový jazyk může být využíván jako komunikační systém hluchoslepých osob v taktilní formě, která spočívá ve vnímání jeho výrazových prostředků prostřednictvím hmatu. Zákon 155/1998 Sb.
 5. 5. • § 6 Komunikační systémy vycházející z českého jazyka • (1) Komunikačními systémy neslyšících a hluchoslepých osob vycházejícími z českého jazyka jsou znakovaná čeština, prstová abeceda, vizualizace mluvené češtiny, písemný záznam mluvené řeči, Lormova abeceda, daktylografika, Braillovo písmo s využitím taktilní formy, taktilní odezírání a vibrační metoda Tadoma. Zákon 155/1998 Sb.
 6. 6. • § 7 Používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob • Neslyšící a hluchoslepé osoby mají právo na • a) používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, • b) vzdělávání s využitím komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, • c) výuku komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, kterou upravuje jiný právní předpis. • § 8 • (1) Neslyšící a hluchoslepé osoby mají při návštěvě lékaře, vyřizování úředních záležitostí a při zajišťování dalších nezbytných potřeb právo na tlumočnické služby zajišťující tlumočení v jimi zvoleném komunikačním systému uvedeném v tomto zákoně. Podmínky poskytování tlumočnických služeb stanoví jiný právní předpis). Zákon 155/1998 Sb.
 7. 7. • Sociální poradenství • § 37 • (1) Sociální poradenství zahrnuje • a) základní sociální poradenství, • b) odborné sociální poradenství. • § 56 Tlumočnické služby • § 70 Sociální rehabilitace Zákon č. 108/2006 Sb.
 8. 8. • § 56 • Tlumočnické služby • (1) Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. • (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: • a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, • b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Zákon č. 108/2006 Sb.
 9. 9. Online tlumočnická služba pro neslyšící Počet tlumočnických situací: 2010 – 7 286 2011 – 17 297 2012 – 25 388 Počet odtlumočených hodin: 2010 – 957 2011 – 1 967 2012 – 2 494,63 Počet klientů: 2011 – 470, 2012 – 664
 10. 10. Další projekty Firma roku - ocenění za aktivní přístup v zaměstnávání neslyšících Zprávy pro neslyšící www.zpravy-pro-neslysici.cz Tlumočení hudby
 11. 11. • Část třetí Zaměstnávání osob se zdravotním postižením • § 67 • (1) Fyzickým osobám se zdravotním postižením (dále jen "osoby se zdravotním postižením") se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. • Pracovní rehabilitace § 69-73 • Specializované rekvalifikační kurzy § 74 • Chráněné pracovní místo § 75-78 Zákon č. 435/2004 Sb.
 12. 12. • § 81 • (1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. (2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní a) zaměstnáváním v pracovním poměru, b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo c) odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c). Zákon č. 435/2004 Sb.
 13. 13. • Část pátá: Aktivní politika zaměstnanosti • § 104 • (1) Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje ministerstvo a Úřad práce; podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty. (2) Nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou zejména a) rekvalifikace, b) investiční pobídky, c) veřejně prospěšné práce, d) společensky účelná pracovní místa, e) překlenovací příspěvek, f) příspěvek na zapracování, g) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Zákon č. 435/2004 Sb.
 14. 14. Další projekty Pracovní asistence Podporované zaměstnávání Počet zaměstnaných: 51 za rok 2010 48 za rok 2011 63 za rok 2012 Tranzitní program
 15. 15. • § 19 • Ohlašovacími živnostmi jsou • a) živnosti řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v § 21 a 22, • b) živnosti vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 k tomuto zákonu, není-li dále stanoveno jinak, • c) živnost volná, u které není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena. • Rozdíl mezi hlavní a vedlejší výdělečnou činností Zákon č. 455/1991 Sb.
 16. 16. První pražská kavárna s neslyšící obsluhou Otevřeno: denně 14.00 - 22.00 hod Burešova 12, Praha 8 – Ládví 365, o.p.s. ve spolupráci s APPN, o.s. Tichá kavárna
 17. 17. Další projekty Minimum neslyšícího podnikatele Právní poradna pro neslyšící Mediace – mimosoudní řešení sporů
 18. 18. www.appn.cz APPN, o. s. je nezisková organizace, proto se neobejde bez finančních dotací, darů a jiné pomoci od různých firem a organizací. Děkujeme všem našim sponzorům a dárcům, zaměstnavatelům i partnerům.

×