LinuxFEST 11.10.2008         GNU/Linux                   ProcesyAutor: Michal SedlákEmail: mich...
Prezentácia je založená na              The LBook:       An Introductory Guide to Linux Basics    ...
Obsah  ●    Všeobecne o procesoch    –   Typy, atribúty, životný cyklus  ●    Správa procesov  ●    Pláno...
Program - Proces ●   Program je pasívny zhluk inštrukcií v   strojovo zrozumiteľnej forme   –  ELF - Executable...
Proces - Vlákno●  Proces je vo všeobecnosti inštancia programu  –  Obraz strojového kódu (code)  –  Naalokovaná pa...
Proces - Vlákno  –  Každý proces obsahuje jedno, alebo viac    vlákien  –  Každé vlákno patrí niektorému procesu11....
Proces vs. vláknomichal@michal­desktop:~$ cat test.py import time, threading, processingfor cls in [threading.Thread, proc...
Typy procesov  ●    Interaktívne procesy  ●    Automatické procesy  ●    Démoni (daemons)11.10.2008      ...
Interaktívne procesy●  Inicializované a ovládané cez terminál   –  Popredie     ●       Normálne spusteni...
Práca s interaktívnymi  procesmi●prikaz   Spustí príkaz v popredí●prikaz & Spustí príkaz na pozadí a uvolní terminál●...
Automatické procesy  ●    Nie sú pripojené k terminálu  ●    Spúšťané na základe FIFO prístupu    –   at   ...
Daemon  ●    Vo všeobecnosti inicializované pri štarte  ●    Procesy spustené nepretržite  ●    Serverové apli...
Atribúty procesov   –  Process ID (PID)   –  Parent Proces ID (PPID)   –  Nice   –  Terminal (TTY)   – ...
Parametre procesov   michal@michal­desktop:~$ passwd &   [1] 6129   [1]+  Stopped                 passwd   michal@...
Informácie o procesoch         michal@ubuntu:~$ ps           PID TTY          TIME CMD         ...
Informacie o procesoch   michal@ubuntu:~$ pstree   init─┬─NetworkManager───{NetworkManager}        ├─NetworkManagerD...
Príklady michal@ubuntu:~$ pgrep ­u michal 5749 5824 5825 5828 . . . michal@ubuntu:~$ ps ­fp $(pgrep firefox) UID     PID  ...
11.10.2008  18/35
11.10.2008  19/35
Vytvorenie procesu  ●    Fork    –  Vytvorenie kópie procesu    –  Zistenie PID (Dieťaťu sa PID zdá byť 0)  ...
Démoni  ●    Démon má ako PPID 1 (init)  ●    Rodičia démonizujú svoje deti, aby deti    prežili po ich smrti ...
Ukončenie procesu a zombie  ●    Pri normálnom ukončení vracia proces    rodičovi exit status  ●    Zombie – ro...
Príklady exit kódovmichal@michal­desktop:~$ ps |grep neexistuje;echo $?1michal@michal­desktop:~$ ps |grep bash;echo $?1865...
Signály  ●    Štandardne akýkoľvek signál ukončí proces  ●    Medziprocesová komunikácia (IPC)  ●  kill ­l; kill...
Správa výkonu procesov  ●    Motivácia - Efektívne využitie prostriedkov  ●    Úloha pre administrátora  ●  Prvá...
load  ●    Počíta vážený priemer procesov v stave:    –   Running - bežiace    –   Runnable – čakajúce na CP...
Čo môže ovplyvniť užívateľ?  ●    Nespúšťať nič čo nie je potrebné    –   Veľa premenných prostredia    –   ...
Príklad  michal@ubuntu:~$ time locate *bash* > output  real 0m0.526s  user 0m0.428s  sys 0m0.024s  michal@ubuntu:~$ t...
Buďte milý k iným procesom  ●    Upraviť prioritu programom    –   nice    –   renice  ●    Default 0  ...
Pamäť a diskmichal@ubuntu:~$ free ­m             total   used   free shared buffers cachedMem:           757    745     12...
Čo s ušetreným časom  ●    sleep  ●    at  ●    batch  ●    cron  $(sleep 1800; echo Skoncilo cviko) &  ...
at, atrm, atq  ●   Spustí program v danom čase michal@ubuntu:~$ at 22:00 warning: commands will be executed using /b...
cron  ●    Plánovač  ●    /etc/cron.d  ●  crontab ­e (editovať výhradne cez -e)  ●  crontab ­l  ●    Uživa...
Zhrnutie  ●    Čo sú procesy a vlákna  ●    Typy procesov  ●    Životný cyklus procesu  ●    Signály  ● ...
Ďakujem za pozornosť       Na prípadné otázky rád odpoviem       michal6103 [at] gmail [dot] com11.10.2008  ...
Sponzori
Referenciehttp://en.wikipedia.org/wiki/Daemon_(computer_softwarehttp://en.wikipedia.org/wiki/Demonhttp://www.cyberciti.biz...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Linux: Procesy

911 views
789 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
911
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Linux: Procesy

 1. 1. LinuxFEST 11.10.2008 GNU/Linux ProcesyAutor: Michal SedlákEmail: michal6103 [at] gmail [dot] com
 2. 2. Prezentácia je založená na The LBook: An Introductory Guide to Linux Basics http://linuxbasics.org/course/book/index Vizuálna téma prezentácie je odvodená témy vytvorenej: Sakari Koivunen and Henrik Omma Released under the LGPL license.11.10.2008 2/35
 3. 3. Obsah ● Všeobecne o procesoch – Typy, atribúty, životný cyklus ● Správa procesov ● Plánovanie procesov – Sleep, at, cron, crontab11.10.2008 3/35
 4. 4. Program - Proces ● Program je pasívny zhluk inštrukcií v strojovo zrozumiteľnej forme – ELF - Executable and Linking Format ● Jeden program môže spúšťať viac procesov11.10.2008 4/35
 5. 5. Proces - Vlákno● Proces je vo všeobecnosti inštancia programu – Obraz strojového kódu (code) – Naalokovaná pamäť (heap, stack) – Tabuľka zdrojov (file deskriptory) – Bezpečnostné atribúty (EUID, RUID, EGUI...) – Stav procesoru (obsah registrov + PC, SP...)● Vlákno je postupnosť inštrukcií – Zdieľa pamäť procesu – Program Counter, Stack Pointer, Data registers11.10.2008 5/35
 6. 6. Proces - Vlákno – Každý proces obsahuje jedno, alebo viac vlákien – Každé vlákno patrí niektorému procesu11.10.2008 6/35
 7. 7. Proces vs. vláknomichal@michal­desktop:~$ cat test.py import time, threading, processingfor cls in [threading.Thread, processing.Process]:    start = time.time()    for _ in range(1000):        child = cls()        child.start()        child.join()    print Spawning 1000 children with %s took %.2fs % (        cls.__name__, time.time() ­ start)michal@ubuntu:~$ python test.py Spawning 1000 children with Thread took 0.19sSpawning 1000 children with Process took 4.76s11.10.2008 7/35
 8. 8. Typy procesov ● Interaktívne procesy ● Automatické procesy ● Démoni (daemons)11.10.2008 8/35
 9. 9. Interaktívne procesy● Inicializované a ovládané cez terminál – Popredie ● Normálne spustenie procesu ● Proces pripojený k terminálu ● Terminál posiela príkazy procesu – Pozadie ● Spustenie so znakom & za príkazom: xterm & ● Proces sa po inicializácií odpojí od terminálu michal@michal­desktop:~$ xterm & [1] 29611 michal@michal­desktop:~$ jobs [1]+  Running                 xterm & michal@michal­desktop:~$ 11.10.2008 9/35
 10. 10. Práca s interaktívnymi procesmi●prikaz Spustí príkaz v popredí●prikaz & Spustí príkaz na pozadí a uvolní terminál●jobs Zobrazí procesy bežiace na pozadí● Ctrl+Z Pozastavenie procesu SIGSTOP (suspend)● Ctrl+C Prerušenie programu v popredí SIGINT●bg Reaktivácia pozastaveného procesu●fg Vyvolanie programu do popredia●kill ukončenie procesu11.10.2008 10/35
 11. 11. Automatické procesy ● Nie sú pripojené k terminálu ● Spúšťané na základe FIFO prístupu – at ● Spustenie procesu v konkrétnom čase – batch ● Spustenie procesu ak je zaťaženie systému nízke11.10.2008 11/35
 12. 12. Daemon ● Vo všeobecnosti inicializované pri štarte ● Procesy spustené nepretržite ● Serverové aplikácie (client-server) ● Napr. httpd(Apache), inetd, ftpd11.10.2008 12/35
 13. 13. Atribúty procesov – Process ID (PID) – Parent Proces ID (PPID) – Nice – Terminal (TTY) – UID ● Real User Id (RUID) ● Effective User Id (EUID) – GID ● Real Group Id (RGID) ● Effective Group Id (EGID)11.10.2008 13/35
 14. 14. Parametre procesov michal@michal­desktop:~$ passwd & [1] 6129 [1]+  Stopped                 passwd michal@michal­desktop:~$ ps ­axo pid,ppid ,nice,user,euid,ruid,cmd   PID  PPID  NI USER      EUID  RUID  CMD  6106  5944   0 1000      1000  1000  bash  6129  6106   0 root         0  1000  passwd  6130  6106   0 1000      1000  1000  ps11.10.2008 14/35
 15. 15. Informácie o procesoch michal@ubuntu:~$ ps   PID TTY          TIME CMD  6133 pts/0    00:00:00 bash  6983 pts/0    00:00:00 ps michal@ubuntu:~$ ps aux USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY  STAT START   TIME COMMAND root         1  0.0  0.2   2844  1692 ?    Ss   21:20   0:01 /sbin/init root         2  0.0  0.0      0     0 ?    S<   21:20   0:00 [kthreadd] root         3  0.0  0.0      0     0 ?    S<   21:20   0:00 [ksoftirqd/0] root         4  0.0  0.0      0     0 ?    S<   21:20   0:00 [watchdog/0] root         5  0.0  0.0      0     0 ?    S<   21:20   0:00 [events/0] root         6  0.0  0.0      0     0 ?    S<   21:20   0:00 [khelper] ... ... ...11.10.2008 15/35
 16. 16. Informacie o procesoch michal@ubuntu:~$ pstree init─┬─NetworkManager───{NetworkManager}      ├─NetworkManagerD      ├─acpid      ├─atd      ├─avahi­daemon───avahi­daemon      ├─bonobo­activati───{bonobo­activati}      ├─cron      ├─cupsd      ├─dhcdbd───dhclient      ├─firefox───5*[{firefox}]      ├─gajim.py───sh      ├─gconfd­2      ├─gdm───gdm─┬─Xorg      │           └─gnome­session─┬─bluetooth­apple      │                           ├─gnome­panel      │                           ├─metacity      │                           ├─nautilus───{nautilus}      │                           ├─nm­applet      │                           ├─python11.10.2008 16/35
 17. 17. Príklady michal@ubuntu:~$ pgrep ­u michal 5749 5824 5825 5828 . . . michal@ubuntu:~$ ps ­fp $(pgrep firefox) UID     PID  PPID  C STIME TTY TIME CMD michal  7096     1  8 22:27 ?   00:00:02 /usr/lib/firefox­3.0.3/f... michal@ubuntu:~$ renice +4 $(pgrep firefox) 7096: old priority 0, new priority 4 michal@ubuntu:~$ pkill firefox michal@ubuntu:~$ killall firefox firefox: no process killed11.10.2008 17/35
 18. 18. 11.10.2008 18/35
 19. 19. 11.10.2008 19/35
 20. 20. Vytvorenie procesu ● Fork – Vytvorenie kópie procesu – Zistenie PID (Dieťaťu sa PID zdá byť 0) – Vykonanie algoritmu na základe PID – Nový proces beží v rovnakom prostredí ● Nastavenie I/O, environment variables,... ● Exec – Nahradenie procesu zavolaným procesom – PID sa nemení – Nahradí sa stack, heap, data11.10.2008 20/35
 21. 21. Démoni ● Démon má ako PPID 1 (init) ● Rodičia démonizujú svoje deti, aby deti prežili po ich smrti ● Príklad - Window manager – Dokážeme zmeniť WM bez reštartu ním spustených programov11.10.2008 21/35
 22. 22. Ukončenie procesu a zombie ● Pri normálnom ukončení vracia proces rodičovi exit status ● Zombie – rodič neprebral signál o ukončení procesu ● Exit status je číslo ● Uvoľnenie zdrojov ● Zabitie svojich zombie detí11.10.2008 22/35
 23. 23. Príklady exit kódovmichal@michal­desktop:~$ ps |grep neexistuje;echo $?1michal@michal­desktop:~$ ps |grep bash;echo $?18653 pts/0    00:00:00 bash0michal@michal­desktop:~$ ls t*;echo $?test.py  tree.DBF  tv.jpg0michal@michal­desktop:~$ ls neexistuje;echo $?ls: nie je možný prístup k asd: No such file or directory211.10.2008 23/35
 24. 24. Signály ● Štandardne akýkoľvek signál ukončí proces ● Medziprocesová komunikácia (IPC) ● kill ­l; kill ­9 ­1 ● 15 SIGTERM – Ukončenie procesu ● 2 SIGINT – Prerušenie (maskovateľný) ● 9 SIGKILL – Zabitie (nemaskovateľný) ● 1 SIGHUP – Odpojenie terminálu - nohup ● man 7 signal11.10.2008 24/35
 25. 25. Správa výkonu procesov ● Motivácia - Efektívne využitie prostriedkov ● Úloha pre administrátora ● Prvá informácia load ● Výkon – CPU – Pamäť – I/O11.10.2008 25/35
 26. 26. load ● Počíta vážený priemer procesov v stave: – Running - bežiace – Runnable – čakajúce na CPU – Uninterruptible sleep – čakajúce na I/O ● 1, 5, 15 minút ● 175% v poslednej minúte – V priemere čakalo 0,75 procesu michal@ubuntu:~$ uptime  19:51:48 up  1:24,  4 users,  load average: 1.75, 0.86, 0.5411.10.2008 26/35
 27. 27. Čo môže ovplyvniť užívateľ? ● Nespúšťať nič čo nie je potrebné – Veľa premenných prostredia – Dlhé cesty na vyhľadávanie spustiteľných súborov – Addony do window managerov atp. – Zbytočné služby (bluetooth, cupsd) ● Použiť programy s menšou záťažou – locate namiesto find11.10.2008 27/35
 28. 28. Príklad michal@ubuntu:~$ time locate *bash* > output real 0m0.526s user 0m0.428s sys 0m0.024s michal@ubuntu:~$ time find / ­name *bash* >output real 1m11.150s user 0m1.152s sys 0m3.424s11.10.2008 28/35
 29. 29. Buďte milý k iným procesom ● Upraviť prioritu programom – nice – renice ● Default 0 ● Kladné hodnoty ● Záporné hodnoty iba root ● Indexácia beagle, trackerd ● Nie je dobrý nápad znižovať prioritu interaktívnej aplikácií11.10.2008 29/35
 30. 30. Pamäť a diskmichal@ubuntu:~$ free ­m             total   used   free shared buffers cachedMem:           757    745     12      0       2    289­/+ buffers/cache:    453    304Swap:         1027     24   1002michal@ubuntu:~$ vmstat procs ­­­­­­­­memory­­­­­­­­­­ ­swap ­­­io­­ ­system­ ­­­­cpu­­­­ r  b   swpd  free buff  cache si so  bi  bo  in   cs us sy id wa 2  0  25532 10756 1156 298216  1  4 282 147 321 1172 19  4 73  411.10.2008 30/35
 31. 31. Čo s ušetreným časom ● sleep ● at ● batch ● cron $(sleep 1800; echo Skoncilo cviko) & $(nohup sleep 5h; nice ­30 moj_program) &11.10.2008 31/35
 32. 32. at, atrm, atq ● Spustí program v danom čase michal@ubuntu:~$ at 22:00 warning: commands will be executed using /bin/sh at> echo Spustil som sa: $(date) > at.txt at> <EOT> job 1 at Fri Oct 10 22:00:00 2008 michal@ubuntu:~$ cat at.txt  Spustil som sa: Pi okt 10 22:00:00 CEST 2008 michal@ubuntu:~$ batch warning: commands will be executed using /bin/sh at> echo Spustil som sa: $(date) > at.txt at> <EOT> job 2 at Fri Oct 10 22:08:00 2008 michal@ubuntu:~$ cat at.txt  Spustil som sa: Pi okt 10 22:14:29 CEST 200811.10.2008 32/35
 33. 33. cron ● Plánovač ● /etc/cron.d ● crontab ­e (editovať výhradne cez -e) ● crontab ­l ● Uživateľské crontaby v /var/spool/cron#/etc/crontab#m h dom mon dow  user command17 * *    *   * root cd / && run­parts ­­report /etc/cron.hourly25 6 *    *   * root cd / && run­parts ­­report /etc/cron.daily47 6 *    *   7 root cd / && run­parts ­­report /etc/cron.weekly52 6 1    *   * root cd / && run­parts ­­report /etc/cron.monthly#11.10.2008 33/35
 34. 34. Zhrnutie ● Čo sú procesy a vlákna ● Typy procesov ● Životný cyklus procesu ● Signály ● Priority ● Plánovanie11.10.2008 34/35
 35. 35. Ďakujem za pozornosť Na prípadné otázky rád odpoviem michal6103 [at] gmail [dot] com11.10.2008 35/35
 36. 36. Sponzori
 37. 37. Referenciehttp://en.wikipedia.org/wiki/Daemon_(computer_softwarehttp://en.wikipedia.org/wiki/Demonhttp://www.cyberciti.biz/tips/linux-more-on-user-id-passwhttp://www.faqs.org/faqs/unix-faq/faq/part4/section-10.hhttp://www.cs.berkeley.edu/~istoica/classes/cs194/05/nohttp://en.wikipedia.org/wiki/Vforkhttp://en.wikipedia.org/wiki/Exec_(operating_system)http://en.wikipedia.org/wiki/Fork-exechttp://en.wikipedia.org/wiki/Load_(computing)

×