Inicjatywa Doradztwa Europejskiego

553 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
553
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
54
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 10/05/09 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • Inicjatywa Doradztwa Europejskiego to program realizowany przez Microsoft wspólnie z firmami Hewlett-Packard oraz Intel. W ostatnim czasie do inicjatywy dołączył lokalny partner finansowy – BRE Bank (generalnie nie możemy głośno mówić o BRE, ponieważ na Forbesie występuje PKO BP, więc mówimy o tym, że współpracujemy z lokalnymi partnerami). Celem programu jest pomoc małym i średnim firmom oraz jednostkom samorządowym w zdobywaniu wiedzy na temat funduszy unijnych a także pomoc w ich pozyskaniu. Inicjatywa Doradztwa Europejskiego jest prowadzona w ramach programu EUGA (EU Grants Advisor) realizowanego w 19 krajach Unii Europejskiej przez liderów rynku IT, firmy: Microsoft, Intel oraz Hewlett-Packard. Celem Inicjatywy jest: Ułatwienie dynamicznego rozwoju małym i średnim firmom Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego Promowanie nowoczesnych technologii jako czynnika zwiększającego konkurencyjność małych i średnich firm Upowszechnianie nowoczesnych technologii jako czynnika zwiększającego dostępność urzędów dla obywateli Promowanie możliwości dofinansowania za pomocą dotacji unijnych inwestycji w nowoczesne technologie
 • 10/05/09 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • Inicjatywa Doradztwa Europejskiego

  1. 1. Fundusze UE źródłem finansowania innowacyjnych projektów Jarosław Licznerski
  2. 2. Plan prezentacji <ul><li>Co to jest EUGA? </li></ul><ul><li>Proces kwalifikacji projektu </li></ul><ul><li>Programy operacyjne i działania, które finansują e-biznes oraz projekty informatyczne </li></ul><ul><li>Planowane konkursy </li></ul>
  3. 3. Inicjatywa Doradztwa Europejskiego (EU Grants Advisor ) “ tylko 45 % firm z sektora MŚP wie o możliwości pozyskania dotacji ” (średnia EU) Dzięki Inicjatywie Doradztwa Europejskiego małe i średnie firmy oraz samorządy lokalne mogą podnieść swoją świadomość i zrozumienie funduszy unijnych . Fakty : 19 Lokalnych konsultantów 17 Lokalnych agencji 200 Partnerów biznesowych 18 Baz danych on-line 9.931 zidentyfikowanych dotacji oraz ponad 900 projektów 89% Skuteczność w procesie aplikowania Inicjatywa EUGA – EU Grants Advisor “ The EU Grants Advisor is something that we have now got in 18 countries and it has been very, very successful.” Bill Gates, Chairman and Chief Software Architect, Microsoft Corporation Microsoft Government Leaders Forum Europe 2006 1 luty 2006, Lizbona , Portugalia
  4. 4. Inicjatywa EUGA – jak działamy
  5. 5. Inicjatywa EUGA Obszary wsparcia 2007- 2013
  6. 6. Wstępna kwalifikacja = oszczędność czasu Przygotowanie wniosków tylko dla projektów, które mają szanse na dofinansowanie!
  7. 7. Wstępna kwalifikacja - kwestionariusz Podstawowe informacje o firmie Nazwa Adres Forma prawna Data powstania Struktura udziałowa Zatrudnienie średnioroczne 2006 2007 2008 Etaty Um. o dzieło Kontrakty Inne Obroty Suma bilansowa (w tys. zł) 2006 2007 2008 Obrót Bilans Informacje o zakresie działalności firmy (prosimy o podanie kodów PKD/EKD) Lokalizacja inwestycji (gmina / powiat / województwo) Krótki opis projektu inwestycyjnego (zakres projektu oraz sposób, w jaki wpłynie on na poprawę konkurencyjności) Przewidywana całkowita wartość inwestycji netto (w tys. zł) Ilość tworzonych miejsc pracy
  8. 8. Kluczowe czynniki sukcesu
  9. 9. Sposób na dotację Przedsiębiorcy Możliwości aplikowania o dotacje Aplikowanie bezpośrednie Partnerstwo/ Konsorcjum Klaster <ul><ul><li>Samorząd lokalny </li></ul></ul>Wspólna wizja klastra Instytucje okołobizne- sowe Organizacje pozarządowe Jednostki naukowe uczelnie
  10. 10. Podział środków na lata 2007-2013
  11. 11. Środki EFRR przeznaczone na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych wg dziedzin wsparcia (w %)
  12. 12. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  13. 13. <ul><li>Usługi informatyczne, techniczne, doradcze, itp. </li></ul><ul><li>Ś rodki trwa ł e, warto ś ci niematerialne i prawne </li></ul><ul><li>Wynagrodzenia, szkolenia pracowników </li></ul><ul><li>Inne us ł ugi eksperckie (np. księgowe, prawne) </li></ul><ul><li>Najem i eksploatacja pomieszcze ń </li></ul><ul><li>inne koszty ogólne (Internet, mat. biurowe, itp) </li></ul><ul><li>Promocja biznesu i projektu </li></ul>Działanie 8.1 PO IG – na co?
  14. 14. Działanie 8.2 PO IG – na co? <ul><li>Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne !!! </li></ul><ul><li>Us ł ugi informatyczne, techniczne, wdro ż eniowe </li></ul><ul><li>Wynagrodzenia, szkolenia specjalistyczne pracowników </li></ul><ul><li>Informacja o udziale środków UE </li></ul><ul><li>Inne niezb ę dne us ł ugi doradcze, eksperckie, itp.* </li></ul><ul><li>* zw ł aszcza w zakresie re-in ż ynierii procesów biznesowych, reorganizacji przedsi ę biorstw, wydzielania funkcji, wydzielania zada ń oraz tworzenia wirtualnych przedsi ę biorstw </li></ul>
  15. 15. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  16. 16. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  17. 17. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego
  18. 18. Program Operacyjny Kapitał Ludzki <ul><li>Możliwość uzyskania dofinansowanie szkoleń pracowniczych (ogólnych i specjalistycznych), studiów podyplomowych, zajęć e-learning. </li></ul><ul><li>Dostępne środki to 11,4 mld EUR – najwięcej w historii Unii Europejskiej. </li></ul><ul><li>O wsparcie będzie mógł się ubiegać sam przedsiębiorca bądź instytucja szkoleniowa. </li></ul><ul><li>Projekty szkoleniowe będą wspierane na dwóch poziomach: </li></ul><ul><ul><li>poziom ponadregionalny – szkolenia zasięgiem obejmujące kilka regionów, </li></ul></ul><ul><ul><li>poziom regionalny – szkolenia o zasięgu jednego regionu. </li></ul></ul>
  19. 19. Najbliższe rundy aplikacyjne <ul><li>PO IG </li></ul><ul><li>- Działanie 1.4-4.1: od 1 do 30 listopada 2009 </li></ul><ul><li>Działanie 4.2: od 28 września do 30 października 2009 (lub do momentu, gdy kwota wnioskowanego dofinansowania osiągnie 150% budżetu przewidzianego dla tej rundy ) </li></ul><ul><li>Działanie 4.4: od 28 września do 30 października 2009 </li></ul><ul><li>Działanie 4.5: nabór trwa do wyczerpania alokacji </li></ul><ul><li>Działanie 8.2: od 5 do 23 października (lub do momentu, gdy kwota wnioskowanego finansowania osiągnie 130% budżetu przewidzianego dla tej rundy) </li></ul><ul><li>Działanie 8.1: od 26 października do 13 listopada 2009 (nie dłużej niż 3 dni robocze po osiągnięciu 130% alokacji na konkurs) </li></ul>
  20. 20. Planowane nabory na 2010 rok w ramach działań 8.1 i 8.2 PO IG <ul><li>dla każdego z działań (8.1 i 8.2 PO IG) zaplanowano trzy rundy aplikacyjne </li></ul><ul><li>alokacja dla jednej rundy w ramach </li></ul><ul><li>8.1 - 25 709 019,60 €, </li></ul><ul><li>8.2 - 38 401 490,17 € </li></ul><ul><li>przewidywania liczba projektów do wsparcia w 2010 </li></ul><ul><li>ok. 600 projektów z działania 8.1. </li></ul><ul><li>ok. 500 projektów z działania 8.2. </li></ul>
  21. 21. Planujesz wdrożenie lub upgrade systemu IT? Chciałbyś unowocześnić i rozbudować majątek trwały? Myślisz o zwiększeniu konkurencyjności poprzez podniesienie kompetencji swoich pracowników? Zarejestruj się lub napisz!!! www.microsoft.com/poland/euga/ [email_address] [email_address] +48 22 594 14 31
  22. 22. Dziękuję!
  23. 23. Mapa pomocy regionalnej w Polsce maximum 50% dla dużych przedsiębiorców + 10% dla średnich przedsiębiorców (max 60%) + 20% dla małych przedsiębiorców (max 70%)

  ×