Gemilang t1 bab 1 2007

195
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
195
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gemilang t1 bab 1 2007

  1. 1. TINGKATAN 1 BAB 1 : SEJARAH DAN KITA • Salasilah • Riwayat • Keturunan • Asal usul1 Senarai di atas merujuk kepada maksud istilah sejarah yang berasal daripada perkataan Arab iaitu A Tarikh B Syajarah C Tawarikh D Syajaratun2 Antara tokoh-tokoh berikut, yang manakah merupakan penulis awal sejarah negara? I Herodotus II Ibn Khaldun III Raja Ali Haji IV Tun Sri Lanang A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya.3 Maklumat di atas merupakan tafsiran sejarah yang dibuat oleh A Herodotus B Ibn Khaldun C Mohd Yusof Ibrahim D Abdul Hadi Hassan4 Ibn Khaldun mentafsirkan sejarah membicarakan tentang I tindakan manusia II peradaban manusia III perubahan pada sifat-sifat masyarakat IV sebab-sebab manusia melakukan sesuatu tindakan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 1
  2. 2. 5 Apakah ciri-ciri sejarah? I Tepat dan benar II Sebab dan akibat III Penting dan bermakna IV Peristiwa yang berlaku di negara kita A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV6 Apakah dokumen-dokumen penting yang mesti dimiliki oleh setiap individu? I Kad Pelajar II Sijil Kelahiran III Kad Pengenalan IV Sijil Berhenti Sekolah A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV7 Mengapakah Hari Kebangsaan 31 Ogos 1957, merupakan peristiwa yang amat bermakna untuk negara? A Berakhirnya pendudukan Jepun B Berakhirnya penguasaan PKM C Berakhirnya penderitaan rakyat D Berakhirnya penjajahan British8 Antara bahan berikut, yang manakah merupakan bahan sekunder? A Diari B Jurnal C Surat peribadi D Fail rasmi jabatan • Jurnal • Akhbar • Ensiklopedia9 Senarai di atas merupakan A sumber kedua B sumber bertulis C sumber pertama D sumber bercetak10 Kelemahan utama kaedah lisan ialah A tidak benar B kurang tepat C sukar difahami D unsur tokok tambah 2
  3. 3. 11 Rajah di atas merujuk kepada kaedah pengkajian sejarah yang digunakan oleh pengkaji-pengkaji sejarah. X ialah kaedah A lisan B Siasatan C Pemerhatin D kajian bumi12 Rajah di atas erujuk kepada kaedah pengkajian sejarah. X ialah A penceritaan B Perbahasan C Pengkajian D Pembacaan13 Kaedah lisan merupakan salah satu kaedah pengkajian sejarah. Apakah kelemahan kaedah tersebut? I Terdapat unsur tokok tambah II Dipilih dan ditafsir fakta yang diperoleh III Melibatkan penggunaan televisyen dan video IV Dipengaruhi oleh unsur mitos dan lagenda A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV • Fosil • Tembikar • Kulit Siput14 Senarai di atas ialah bahan-bahan sejarah yang diperoleh melalui kaedah A siasatan B arkeologi C pemerhatian 3
  4. 4. D kajian bumi Kaedah arkeologi Maklumat dari kajian saintifik15 Berdasarkan rajah di atas, cabang-cabang yang mencakupi bidang arkeologi ialah I maritim II gali cari III gempa bumi IV angkasa lepas A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV • Tok Janggut • Dato’ Maharaja Lela • Mat Kilau16 Senarai di atas merujuk kepada tokoh-tokoh pejuang tempatan. Sejarawan Barat mentafsirkan tokoh-tokoh tersebut sebagai A Pemimpin B Penderhaka C Pemberontak D Pejuang tanah air17 Mengapakah mata pelajaran Sejarah wajib dipelajari oleh semua pelajar? I Memberi iktibar II Menghargai jasa pemimpin III Memupuk semangat patriotisme IV Membentuk keperibadian bangsa yang unggul A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 4
  5. 5. Perdana Menteri Gelaran Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussein Bapa Pembanguan Tun Hussein bin Dato’ Onn X18 Rajah di atas merujuk kepada Perdana Menteri Malaysia dan gelaran masing-masing. Apakah gelaran untuk X? A Bapa Perpaduan B Bapa Pemodenan C Bapa Kemerdekaan D Bapa Kegemilangan19 Berdasarkan rajah di atas, X ialah A mengekalkan kedaulatan negara B memelihara kemerdekaan negara C membentuk semangat patriotisme D menghargai jasa pemimpin terdahulu Rakyat Malaysia digalakkan mengibarkan bendera Jalur Gemilang sempena bulan kemerdekaan setiap tahun20 Apakah nilai yang dapat dipupuk daripada peristiwa di atas? A Kemajuan negara B Kemakmuran negara C Kecintaan kepada negara D Ketaatan kepada pemerintah 5
  6. 6. TINGKATAN 1JAWAPAN BAB 1Bil Jawapan Muka Bil Jawapan Muka Surat Surat 1 D 3 11 A 10 2 C 4 12 A 10 3 A 4 13 D 12 4 B 4 14 B 12 5 A 5 15 B 12 6 B 6 16 C 14 7 D 7 17 A 15 8 A 9 18 A 16 9 A 9 19 C 16, 1710 D 10 20 C 17 6

×