Iran Kermanshah Bisotun

577 views
505 views

Published on

YOU CAN WATCH THIS PRESENTATION IN MUSIC HERE:
http://www.authorstream.com/Presentation/michaelasanda-1450149-kermanshah-bisotun1/

Thank you
Darius I king of ancient Persia, whose reign lasted from 522 to 486. He seized power after killing king Gaumâta, fought a civil war (described in the Bisotun inscription), and was finally able to refound the Achaemenid empire, which had been very loosely organized until then. Darius fought several foreign wars, which brought him to India and Thrace. When he died, the Persian Empire had reached its largest extent. He was succeeded by his son Xerxes.
In the Bisotun inscription, Darius tells about his coup d'état and the civil war.

Published in: Travel, Technology
8 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Welcome Farhad, thank you for visit and for selecting this presentation for your favourites, thank you (I am so glad you liked!)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • YOU CAN WATCH THIS PRESENTATION IN MUSIC HERE:
  http://www.authorstream.com/Presentation/michaelasanda-1450149-kermanshah-bisotun1/

  Thank you
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • So rich with feelings, so moving your comment Rodolfo! THANK YOU!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Ha pasado tanto tiempo y sin embargo la inscripción monumental está allí incólume en Bisotun, para proclamar la gloria de Dario I. Alguien dijo que las piedras pueden hablar y al ver esta presentación me digo que efectivamente es así. En Bisotun las piedras hablan, el pasado se hace presente y la memoria se hace intemporal, casi eterna. Gracias Michaela.
  Been so long and yet the monumental inscription in Bisotun is there unscathed, to proclaim the glory of Darius I. Someone said that stones can speak and seeing this presentation we can say that this is indeed so. In Bisotun the stones speak, the past becomes present and the memory becomes timeless, almost eternal. Thanks Michaela.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Thanks to accompanies us even now and I'm happy you are interested in history. Thanks for watching and comment so nice!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
577
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
8
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • The Kamkars ( Kurdish : Kamkaran کامکاران , Persian : کامکارها ), a Kurdish family of seven brothers and a sister, all from the city of Sanandaj capital of Kurdistan provence, are one of the leading musical ensembles in Iran today. Their repertoire ranges from the vast array of traditional Kurdish and Persian music with its poignant, entrancing melodies and uplifting high energy rhythms to the classical Kurdish and Persian classical music of Iran. The repertoire of Kurdish music is richly diverse and deeply-rooted in the ancient history and culture of its proud and passionate people. It speaks of epic tales and wars, romantic love, and recounts ancient myths and stories of national and religious heroes, some of which date back to thousands of years to the time of the ancient Medes (the ancestors of the Kurds)." The group has performed numerous concerts around the world, including their performance at the 2003 Nobel Peace Prize ceremony honoring Shirin Ebadi .
 • Iran Kermanshah Bisotun

  1. 1. The Bisotun inscription 1
  2. 2. Great Mount Bisotun stands some 32 km away from Kermanshah along the main road to Hamedan. On the roadside, there are Achaemenid inscriptions and bas-relief engraved high (100 and 40-50 meters above the ground) on the Bisotun cliff. Muntele Bisotun se afl ă la o distanţă de cca 32 kilometri de Kermanshah, de-a lungul drumului care duce la Hamadan. Chiar lângă drum, pe stânca Bisotun, există basoreliefuri Ahemenide şi inscripţii realizate la înălţime de 100 şi respectiv 50 de metri deasupra solului Behistun or Bisotun
  3. 3. In Antiquity, Bagastâna, which means 'place where the gods dwell', was the name of a village and a remarkable, isolated rock along the road that connected the capitals of Babylonia and Media, Babylon and Ecbatana (modern Hamadan). Many travelers passed along this place, so it was the logical place for the Persian king Darius I the Great (522-486) to proclaim his military victories. În antichitate Bagastâna, care înseamnă „ acolo unde locuiesc zeii”, era numele unui sat şi a stâncii de lângă drumul care lega cele două capitale, Babilonul şi Ecbatana. Datorită mulţimii călătorilor care treceau pe aici locul era foarte potrivit pentru amplasarea inscripţiilor prin care Darius cel Mare (522-486 î.Hr) îşi proclama victoriile militare.
  4. 16. Complexul Bisotun face parte din Patrimoniul Universal UNESCO , are o suprafaţă de 116 hectare şi este format di n 19 monumente istorice
  5. 17. Darius I king of ancient Persia, whose reign lasted from 522 to 486. He seized power after killing king Gaumâta, fought a civil war (described in the B isotun inscription), and was finally able to refound the Achaemenid empire, which had been very loosely organized until then. In the B isotun inscription, Darius tells about his coup d'état and the civil war. The full text of the inscription can be found here. Darius I regele Persiei a domnit din anul 522 până în anul 486 î.Hr . El a preluat puterea după uciderea regelui Gaumâta, a luptat în r ăzboi ul civil descris în inscripţi a de la Bisotun şi a fost în cele din urmă capabil să re stabilească Imperiul A hemenid , foarte slab organizat până atunci. În inscripţia de la Bisotun Darius cel Mare descrie lovitur a de stat şi războiul civil
  6. 18. The famous Behistun inscription was engraved on a cliff about 100 meters off the ground. Darius tells us how the supreme god Ahuramazda choose him to dethrone an usurper named Gaumâta, how he set out to quell several revolts, and how he defeated his foreign enemies Faimoasa inscripţie de la Bisotun a fost săpată în piatră pe o stâncă, la o înălţime de cca 100 de metri. Darius ne spune cum Ahuramazda , zeul suprem, l-a ales pe el să-l detroneze pe uzurpatorul Gaumâta, cum a înăbuşit el mai multe revolte şi cum şi-a învins duşmanii din afar ă
  7. 22. The inscription is approximately 15 meters high by 25 meters wide and includes three versions of the same text, written in three different cuneiform script languages: Old Persian, Elamite, and Babylonian . Altogether, 1 119 lines of inscriptions tell the story of the battles Darius had to wage in 521-520 BC against the local rebel governors following the deaths of Cyrus the Great and Cambyses II. Inscripţia de 15m înălţime şi 25m lungime include trei versiuni ale aceluiaşi text scris cu caractere cuneiforme în trei limbi: persană veche, elamită şi babiloniană. În total 1119 rânduri relatează luptele lui Darius împotriva guvernatorilor locali rebeli, care au urmat după moartea lui Cyrus cel Mare şi a lui Cambyses II
  8. 23. In effect, the inscription is to cuneiform what the Rosetta Stone is to Egyptian hieroglyphs: the document most crucial in the decipherment of a previously lost script. Într-adevăr inscripţia este pentru cuneiforme ceea ce Piatra Rosetta este pentru hieroglife le egiptene: documentul cel mai important în descifrarea un ei scrieri mai înainte pierdute.
  9. 29. Darius introduced his family and him at the beginning of the inscription and then he explains defeat and murder of Gautama in details and at the end he bless those who report and protect the inscription and curses the other who may doubt or attempt the record. La începutul inscripţiei Darius îşi prezintă familia şi pe sine însuşi şi apoi explică înfrângerea şi uciderea lui Gautama în detali u iar la sfârşit adaugă binecuvântări pentru cei ce respectă monumentul şi un blestem pe cei care încearcă să -l distrugă
  10. 31. The bas relief 6m long and 3.5 m wide represents Darius conquest over his enemies. The prisoners are in front of the king and their leader Gautama lies under the foot of Darius. He puts up his hands indicating submitted to the king. Above the head of captives Farvahar (symbol of Ahoramazda) is granting the ring of power to the king Basorelieful cu o lungime de 6 metri şi 3.5 m etri înălţime repre zintă victoria lui Darius împotriva duşmanilor săi. Prizonierii sunt în faţa regelui iar conducătorul lor, Gautama, zace sub piciorul lui Darius. El ridică mâinile în semn că se predă regelui . Deasupra capului captivi lor Farvahar (simbol ul lui Ahoramazda) îi acordă regelui inelul puterii
  11. 33. We must be thankful for the fact that after the monument had been completed the king ordered the stairway removed and the path and part of the cliff sheared off, eliminating all means of access to the relief and inscriptions, which until recently have thus been accessible only by means of a steep and difficult climb up the rock face. Datorită faptului că după realizarea monumentului regele a dispus distrugerea scării şi prăbuşirea unei părţi din stâncă, eliminând toate căile de acces până la inscripţie, ea a rezistat secolelor.
  12. 37. Statue of Darius, once erected in Egypt, but later brought to Susa. (Archeological Museum of Tehran)
  13. 52. Next to the inscription there are also other monuments such as the Seleucid mid-second century BC sculpture of Hercules on the back of a lion with a rather worn inscription in Greek and some Parthian and Safavid inscriptions and bas-reliefs.
  14. 56. Iran Text : Internet Pictures: Nicoleta Leu Sanda Foişoreanu Arangement : Sanda Foişoreanu http://www.slideshare.net/michaelasanda Sound : Bijan Kamkar - Yar - Ayeneh

  ×