• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Bali 3 Pura Ulun Danu1
 

Bali 3 Pura Ulun Danu1

on

 • 692 views

YOU CAN WATCH THIS PRESENTATION IN MUSIC HERE (You have a link on the first slide): http://www.authorstream.com/Presentation/michaelasanda-1524831-bali3-pura-ulun-danu/ ...

YOU CAN WATCH THIS PRESENTATION IN MUSIC HERE (You have a link on the first slide): http://www.authorstream.com/Presentation/michaelasanda-1524831-bali3-pura-ulun-danu/
Thank you!
Ulun Danu temple is one of the most popular tour visit. The location is on the west bank of lake Bratan. Lake Bratan is known as the Lake of Holy Mountain due to the fertility of this area. Located 1200 m above sea level, it has a cold tropical climate.

Statistics

Views

Total Views
692
Views on SlideShare
692
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
18
Comments
5

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

15 of 5 previous next Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • @1456789
  Gracias a ti Pilar, me alegra de que te haya gustado. Un abrazo.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • Hermosas imágenes, Bali tiene un aspecto esplendido, magnífica presentación, gracias
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • Thank you Jose Pedro and Johndemi..........Thank you
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • Another well documented presentation with great photos.......Thank you.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • Great job of disseminating this wonderful place, very good pictures, thanks and greetings
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Kehen Temple, one of ancient temples in Bali, is located at the south of Bangli in Cempaga village, about 43km from Denpasar. It was built by Sri Bhatara Guru Adikunti Ketana who reigned Bangli kingdom in the 12th century in a terraced mountain sanctuary. The people of Bangli believe that Kehen Temple is the largest and the most sacred temple of the region and regard it as the state temple of Bangli.This temple is worshipped by people around the village. The ceremony takes place on Rabu Kliwon Shinta where Ngusaba ritual is held one in a three years period, which is on fifth Purnama around November.
 • Kumbhakarna is certainly one of the most interesting characters in the Ramayana epic. Whereas most characters perfectly embody either virtue or vice, Kumbhakarna is a more complex figure. Able to realize the mistakes and wrong-doings of Ravana, even trying to intervene and moderate at certain times, he is unable to openly oppose him, feeling bound by his warrior ethics. Fighting on what he knows is the wrong side, he is ultimately killed in combat. When he was finally defeated, he annihilated in Lord Rama and got salvation.

Bali 3 Pura Ulun Danu1 Bali 3 Pura Ulun Danu1 Presentation Transcript

 • http://www.authorstream.com/Presentation/michaelasanda-1524831-bali3-pura-ulun-danu/
 • 3
 • The Bratan volcanic complex is cut by a11 x 6 km wide caldera (also known asCatur or Tjatur caldera or the Buyan-Bratan volcanic complex) in north-central Bali and contains three calderalakes - Danau Tamblimgam, DanauBuyan, and Danau Bratan.Several post-caldera strato-volcanoesstraddle its southern rim; the largestpost-caldera cone, Batukau, is 10 km tothe SW. The cones are well-formed, butcovered with thick soils and vegetation;they are thought to have been inactivefor hundreds or thousands of years.The largest post-caldera cone isGunung Batukau (2276 m)Complexul vulcanic Bratan, cu un craterlarg de 11 x 6 km, situat în nordul părţiicentrale a insulei, cuprinde trei lacuri -Danau Tamblimgam, Danau Buyan, şiDanau Bratan.Se văd mai mulţi stratovulcani formaţipostcaldera (Caldera înseamnadepresiune creată de o erupţievulcanică) cu conurile bine formate, daracoperite cu vegetaţie, inactive timp desute sau mii de ani. Cel mai mare conpost-caldera este Gunung Batukau(2276 m)
 • The tropical trees are fertilegrowing in this forest thatmakes it an ideal habitat ofmonkeys and other animals. Allmonkeys living in this forestare chummy and tame withhuman being.Contribuind la fertilitatea marea solului de natură vulcanică,copacii fac din această păduretropicală un habitat idealpentru maimuţe şi alte animale.Toate maimuţele care trăiescîn această pădure suntdeosebit de prietenoase şiblânde
 • The lake Bratan is 1200 metersabove sea level which makesthe temperature nice and cool.Ulun Danu temple is one of themost popular tour visit. Thelocation is on the west bank oflake Bratan. The name UlunDanu, literally means ―thebeginning of the lake" But thismight not to claim that the site isthe beginning of a lake. It tendsto indicate that everything thatexists around the lake will havethe orientation to the temple site,and cleanliness around the areamust be continuously kept.Altitudinea de 1200 m a laculuiBratan asigură o răcoareplăcută.Complexul de temple Ulun Danusituat pe malul vestic al laculuieste o destinaţie turistică majoră.Numele Ulun Danu, literalmenteînseamnă „începutul lacului"indicând faptul că tot ceea ceexistă în jurul lacului va aveaorientarea spre templu iarcurăţenia în jurul zonei trebuiesă fie în permanenţă păstrată.
 • The whole complex is consistof 4 units each dedicated tospirit of Lingga Petak, andshrines to worship god.Întregul complex Ulun Danude pe malul lacului Brataneste format din patru templedistincte, fiecare dedicatspiritului lui Lingga Petak, şiavând altare dedicate zeilor
 • Unlike the common toweringindoor Indian Hindu temple,puras are designed as anopen air place of worshipwithin enclosed walls,connected with a series ofintricately decorated gatesbetween its compounds.Spre deosebire de fastuoaseleinterioare ale templelorhinduse indiene, pura (templulbalinez) este conceput ca unloc de cult în aer liber, îninteriorul unor incinte închisecu ziduri, incinte legate întreele printr-o serie de porţiadmirabil decorate
 • Shrines of Teratai BangIt is also called Pura PenataranAgung. This complex is consistof 3 yards as the commonstructure of temple in Bali.Here 22 shrines and pavilionsstanding for various dedication.From the name of spiritsworshipped here there are veryclear the mixed spirits betweenancestors spirits and theworship of the god power.Situat pe malul lacului, TemplulTeratai Bang, cunoscut şi subnumele de Pura PenataranAgung, este un complex formatdin trei incinte, conform structuriitipice a templelor din Bali şicuprinde 22 de altare sipavilioane cu consacrări diferite.Chiar şi din numele zeităţilorcărora le sunt închinate ne dămseama de amestecul întrespiritele strămoşilor şi cele alezeilor.
 • This walled compoundscontains several shrines, meru(towers), and bale (pavilions).In the middle zone of thetemple, where the activity ofadherents takes place, severalpavilions are built, such as thebale kulkul (wooden Slit drumtower), bale gong (gamelanpavilion),Incintele împrejmuite aleTemplului Teratai Bang,(cunoscut şi sub numele dePura Penataran Agung),cuprind mai multe altare,respectiv Meru (pagode-turn),şi Bale (pavilioane).În zona de mijloc a templului(a doua curte), unde sedesfăşoară activităţileadepţilor, au fost construitemai multe pavilioane, cum ar fiBale Kulkul (pavilionuladăpostind toba cu rol declopotniţă) sau Bale gong(pavilionul pentru orchestră –gamelan)
 • A gamelan is a musicalensemble from Indonesia,typically from the islands ofBali or Java, featuring avariety of instruments such asmetallophones, xylophones,drums and gongs; bambooflutes, bowed and pluckedstrings. Vocalists may also beincluded. The term refersmore to the set of instrumentsthan to the players of thoseinstruments. A gamelan is aset of instruments as a distinctentity, built and tuned to staytogether — instruments fromdifferent gamelan aregenerally not interchangeable.Cuvântul Gamelan defineşteorchestrele tradiţionale dinIndonezia. În general cea maimare parte a instrumentelordin componenţa lor suntinstrumente de percuţieprecum cele asemănătoarexilofonului/marimbafonului sauvibrafonului. Uneori încomponenţa acestor orchestrese găsesc şi cântăreţi
 • Garden in the middleenclosure, with the bale kulkul,or drum tower, where theceremonial drum to callworshippers is kept.Local ritual leaders considerthat the main shrine is the 7-roofed meru as the abode ofgod Brahma.Curtea din incinta de mijloc aTemplului Teratai Bang,(cunoscut şi sub numele dePura Penataran Agung), cubale Kulkul (pavilionul în carese păstrează toba deceremonie cu care suntchemaţi credincioşii)Liderii religioşi locali considerăcă altarul principal este Merucu şapte acoperişuri suprapuseridicat pentru adorarea şislăvirea lui Brahma.
 • The existence of Ulun Danu Temple reminds that The Balinese Hindu livetolerantly with other people outside of Hindu like Buddha. It is signified by theexistence of Buddhist Temple located outside of temple area. This templebuilding look very beautiful with Buddha Monk Statues put surround the temple.Existenţa unui Templu budist situat chiar în apropierea Templului Ulun Danuconfirmă toleranţa balinezilor faţă de alte religii. Statui de călugări budiştidecorează micuţa stupă
 • Kumbakarna Laga Statueis located in Eka KaryaBotanical Garden, Bedugul,.This thing is HUGE – the 3-story high statue depictsKumbakarna Laga in the fightagainst the monkey army inthe Hindu Ramayana epic.
 • Kumbhakarna Laga in the fightagainst the monkey army in theHindu Ramayana epic.Armata maimuţelor lui Hanuman, decare se foloseşte prinţul Rama,reprezintă componenta benefică ailuziei cosmice, în vreme ce demoniiimagazinează jumătatea ei malefică
 • Text : Internet Pictures: Nicoleta Leu & Internet Copyright: All the images belong to their authors Arangement: Sanda Foişoreanu www.slideshare.net/michaelasandaSound: Puspa Winangun-Ensemble instrumental seka joged Meka Sari
 • Kumbhakarna is a rakshasa, a demon, the brother of Ravana. He plays a part in the RAMAYANA story and he is burnedyearly in effigy during the Ramlila celebration, when the victory of Lord RAMA over the evil demons is remembered. The story goes that Kumbhakarna was a very powerful demon, and naturally strong. Other demons, rakshasas, acquiredtheir powers as the result of austerities and boons, but he alone had the natural power to kill any god, man, or being. OnceKumbakarna was besting INDRA, the king of the gods himself, in battle. Indra, along with other gods, RISHIS, and variousbeings went to BRAHMA to ask for aid. Brahma cursed Kumbhakarna at that moment, to sleep forever. Ravana, his brother,pleaded with Brahma to soften his curse and Brahma then cursed him to sleep for six months at a time, after which he wouldvoraciously eat for one day, and then would go back to sleep again. This curse was meant to hold him in control so that hewould not conquer all the worlds. In the RAMAYANA, when the rakshasas have begun their war with RAMA, Lakshmana, and the monkeys, there is a ratherhumorous scene that takes place when Ravana tries forcibly to wake Kumbhakarna to fight. They beat him and scrape him inevery way; they have elephants drag him; they beat a thousand drums; and so on, but Kumbhakarna continues to snore.Finally, hit with trees and doused by thousands of pitchers of water, Kumbharakarna awakes. This done, he is asked to fightand agrees, but first he must be fed vast wagon loads of food, which he takes whole into his voracious mouth. His endlesshunger sated, he goes into battle. After wreaking havoc, he eventually is slain by Lord Rama himself.Kumbhakarna was considered a giant, and said to be 420,000 meters tall. Despite of his monstrous size and great hunger, hewas somewhat described of having a good character, though he killed and ate many Hindu monks to show his power only.When he asked for a boon (blessing) from Brahma, his tongue was tied by goddess Saraswati. So instead of asking"Indraasan" (seat of Indra), he asked for "Neendrasan" (bed for sleeping). His request was granted. But his brother Ravanaasked Brahma to undo this boon as it was in reality a curse. So Kumbhakarna slept for six months and then woke for one dayonly to fall asleep for another six months. However, when he woke up, he ate everything in the vicinity, including humans.He devastated Ramas army, injured Hanuman, and knocked Sugriva unconscious and took him as a prisoner but was killedby Rama.