Your SlideShare is downloading. ×
Programació didàctica prec
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Programació didàctica prec

121
views

Published on


0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
121
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Projecte de Recerca de 4rt d'ESO Com fer un curtmetratge Prof. Rosa Díez i Domènech INS Llagostera 2011-2012
 • 2. Projecte de Recerca : Com fer un curtmetratge El projecte de recerca es cursa a 4rt d'ESO i segueix els principis exposats en l'article 10 del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria a Catalunya Article 10 Projecte de recerca 10.1 En el quart curs tot l'alumnat ha de realitzar un projecte de recerca en equip. Aquest projecte ha d'estar constituït per un conjunt d'activitats de descoberta i recerca realitzades per l'alumnat entorn d'un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix, sota el guiatge del professorat. 10.2 Al llarg del projecte, l'alumne o alumna ha de mostrar capacitat d'autonomia i iniciativa en l'organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip. 10.3 El projecte de recerca tindrà la consideració d'una matèria optativa. Alumnat A l'INS Llagostera hi ha tres grups de quart . Un 4C que cursarà la matèria amb la professora Susanna Ruda i dos grups 4rtA i 4rtB que ho faran sota el guiatge de la sotasignant Professora Rosa Díez. Aquests dos grups estan formats per un total de 38 alumnes (17 i 21, respectivament), sense que cap d'ells requereixi NEE. Contingut Producció d'un curtmetratge original on es treballa la presa de decisions en grup (temàtica, personatges, argument, localitzacions,etc.), la llengua i les tipologies textuals (guió literari, tècnic, subtítols en anglès o francès); el llenguatge cinematogràfic (plànols, enfocaments, moviment de la càmera,angles, muntatge,etc.) i les activitats artístiques (decoració, actuació, maquillatge...). (fragment estret del recull de bones pràctiques presentat pel centre al Servei Educatiu del Gironès)
 • 3. Primera avaluació Temporalització aproximada 24 hores
 • 4. Unitat 0 Warming up (Durada 4 hores lectives) Objectius El principal objectiu d'aquesta tasca és donar a conèixer el projecte a l'alumnat i les eines que s'empraran. Primera sessió :es mostrarà en pantalla el Projecte de Recerca del Centre tal i com fou presentat al CRP del Gironès per les professores Montse Jorba i Montse Casadevall, anteriors titulars de l'assignatura, i es resoldran tots els dubtes que apareguin. Se'ls presentarà un Moodle com a eina de curs i se'ls oferirà l'apartat Suggeriments del Moodle, com a lloc on poder proposar idees. Segona sessió: Se'ls recodarà la seva visita al Museu de Girona ( tot veient un video sobre la història de la imatge en moviment. El centre tenia programat un taller d'història de la imatge organitzat per membres del Museu del Cinema de Girona que aquest any s'ha decidit no incloure en el temari. Tasca preliminar: Per tal de saber si l'alumnat domina el funcionament de la plataforma Moodle, se'ls proposarà la redacció i penjada d'un arxiu. Tercera sessió: Es tracta d'una sessió eminentment pràctica on es desenvolupa la competència digital. S'ofereixen diferents aplicacions TIC perquè els alumnes treballin el text i la imatge alhora (Wordle, Tagxedo, Glogster...). Tasca 0: L'alumne escollirà un d'aquests recursos per definir-se tot unint imatge amb text (Tasca 0: Autodefinits). Quarta sessió: La sessió se centra en els drets d'autor i com aconseguir una llicència Creative Commons. S'estableixen els grups de treball. Metodologia: Totes les tasques són individuals. Es permetrà que tothom es familiaritzi amb l'entorn Moodle que serà l'eina fonamental durant tot el curs. Avaluació: Diagnòstica. Es valorarà quin coneixement previ té l'alumnat sobre la imatge, el cinema i quin és el seu grau de coneixements tècnics. Les dues activitats es valoraran de 0 a 10 i s'avaluarà sobretot la correcció lingüística de la llengua catalana emprada. Competències: Comunicativa lingüística i audiovisual Autonomia i iniciativa personal Digital
 • 5. Unitat 1 Principis teòrics de la narració (6 hores) Objectius: Desenvolupar la competència lingüística de l'alumn@ tot oferint-li diferents eines TIC. Repàs dels conceptes gènere narratiu, narrador, personatge, estructura, espai i temps que ja havien estat tractats a classe de literatura. Aprendre a treballar col.laborativament. Continguts: La narrativa oral i els subgèneres narratius. El punt de vista narratiu. Tipus de narradors . Els personatges. Tipus de personatges. Com es dibuixa un personatge. Espai i temps. Argument. Tema i estructura. Activitats: Tasca 2: S'ofereix a l'alumn@ una eina TIC de gravació de veu per tal que es converteixi en narrador d'un conte tradicional, però des d'un punt de vista personal i propi. Tasca 3: Es tracta que l'alumnat creï un personatge tot seguint les pautes d'una fitxa proporcionada que el fan reflexionar sobre els aspectes físics, psíquics i socials d'una personalitat tot intentant que en faci una bona descripció escrita. Tasca 4: Aquesta tasca pretèn deconstruir un conte ,és a dir, desfer les parts d'un conte tradicional per comprendre'n la composició. L'alumn@ pot escollir un conte i dividir-lo en parts i subparts tot dibuixant-ne el mapa mental, eina fonamental en qualsevol assignatura. Metodologia: S'alternen classes teòriques amb altres de pràctiques. Per a cada tasca, s'ofereixen aplicacions TIC tot i que es permet que l'alumn@ no les utilitzi i que presenti l'exercici en format tradicional. Les tres tasques són en grup per tal que cada grup vegi si funciona per portar un projecte endavant. Recursos: Vocaroo, Audioboo, Bubbl.us i Mindmeister.
 • 6. Es dedica una hora a superar problemes d'emmagatzematge dels treballs a travès de l'aplicació Dropbox ja que el Moodle del centre té escassa capacitat (10Mb). Avaluació: Sumativa. L'avaluació dels exercicis serà valorada del 0 al 10 segons la consecució d'objectius proposats. Competències: Comunicativa lingüística i audiovisual Autonomia i iniciativa personal Artística Digital Aprendre a aprendre Social i ciutadana
 • 7. Unitat 2 El Llenguatge cinematogràfic (8 hores) Objectius: Recorregut per la història de la imatge en moviment. Des de les primeres manifestacions artístiques d'Altamira per representar el moviment fins al cinema actual. Continguts: Història de la imatge en moviment des de les primeres manifestacions del dinamisme en la pintura rupestre fins el cinema 3D. El llenguatge visual: Alfabet de plans Angles de visió o enquadrament Moviments de càmera Activitats: Tasca 5: S'insta a l'alumn@ que posi en pràtica els coneixements adquirits a classe a travès de dues opcions: Aquells que estiguin interessats en la història del cinema poden muntar un petit ppt que mostri en imatges la història del setè art; aquells que prefereixin la pràctica a la teoria podran elaborar un stop motion que serveixi de presentació a la nostra assignatura, tècnica que coneixen des de l'any passat. Tasca 6: Elaboració d'un glossari: Al glossari de termes cinematogràfics es tracta de treballar de manera individual sobre els diferents tipus de pla, angles i moviments de càmera. Cal fer una definició de cadascun i que s' il.lustri amb una composició pròpia. Es pot fer amb la càmera del mòbil. No es valora la qualitat de la imatge sinó que s'ajusti al tipus descrit. La primera tasca és grupal i la segona, individual. Recursos: Veure Moodle de l'assignatura. Unitat 2. Tilt shift Metodologia: S'alternen classes teòriques amb les pràctiques. Visionat de dos videos d' EDU365 sobre història del cinema. Repàs de la tècnica de l'stop motion que l'alumnat coneix de l'any passat. Es proposa com a innovació la tècnica de Tilt shift, que segueix la línia de l'stop motion, però requereix més
 • 8. tècnica. Es dedicaran dues sessions al visionat i comentari dels treballs elaborats. Avaluació: Per primer cop en l'assignatura, els alumnes tenen el criteri d'avaluació especificat en una rúbrica. També s'introdueix un criteri nou: el peer assessment: els companys valoren el treball realitzat a travès de les seves aportacions al fòrum. Competència d’aprendre a aprendre La imatge en moviment 8-10 punts 6-8 punts 5 punts 0-4 punts INVESTIGACIÓ I TREBALL COL.LABORATIU Complet amb entusiasta participació de tots els membres Investigació completa,però algun membre no ha treballat.. Investigació incompleta, encara que tots els membres hi participaren. Alguns punts no s’han treballat prou. Investigació incompleta. Només hi ha treballat un membre, sense treball col.laboratiu.. REDACCIÓ DEL TEMA Excell.lent vocabulari i ortografia; L’ estructura gramatical és molt clara i precisa. Bon ús del vocabulari, bona estructura, però hi ha algunes faltes d’ortografia. Bona es tructura, però ús pobre del vocabulari i i moltes errades ortogràfiques. Estructura desordenada, ús pobre del vocabulari i moltes errades ortogràfiques. QUALITAT DEL FORMAT Les diapositives mostren bona distribució d’imatges/efectes i text. Les il.lustracions s’adiuen amb el tema. Excel.lent ús de colors i fonts. Bona distribució de la diapositiva i pertinença de les imatges. Tanmateix les fonts i els colors estan mal treballats. L’exposició està estructurada, però no inclou imatges/ efectes. La investigació no mostra cap tipus d’ordre i les il.lustacions/efectes no lliguen amb el contingut. Utilitza fonts i colors il.legibles. ORIGINALITAT (Peer assessment) Ha mantingut l’interès de l’audiència per la novetat de continguts i mitjans emprats. L’audiència s’ha interessat pels mitjans, però no pels seus continguts. Els continguts han resultat interessant per l’audiència, ja que han estat presentats de manera monòtona. L’audiència no s’ha mostrat interessada en absolut. Competències: Comunicativa lingüística i audiovisual Artística Digital Aprendre a aprendre Social i ciutadana Autonomia i iniciativa personal
 • 9. Unitat 3 Pràctiques cinematogràfiques (6 hores) Objectius: El primer contacte amb la càmera. La realitat vista a travès d'un objectiu: el concepte de càmera subjectiva. Els minuts Lumière. La lectura d'imatges. Els drets d'autor. Capacitat crítica basada en el respecte. Continguts: S'organitzen dues sessions pràctiques de gravació per tal de dur a la pràctica un Minut Lumière. Després de la pràctica, s'introdueix el tema de la lectura de les imatges a travès de l'art. Es tracta de promoure la creativitat, la capacitat d'inventar i, sobretot, l'ús acurat de la llengua, el respecte al format i a la correcció lingüística. Activitats: Tasca 7: Durant la primera sessió , l'alumn@ ha de triar un pla i decidir les aplicacions tècniques que hi farà (el lloc, la distància i l’angle des d'on volen filmar. L’enquadrament. La tria del moment en què es vol començar a filmar. L’atzar, l’imprevist, allò que pot succeir durant el rodatge). La segona sessió és eminentment pràctica i correspon a la filmació del Minut. Els alumnes hauran de dotar al seu treball de llicència Creative commons. Tasca 8: Es tracta d'observar una obra d'art i dir què ens suggereix, què hi passa i escriure'n la història. Es valorarà el respecte de les normes gramaticals i ortogràfiques catalanes; es promourà l'enriquiment del lèxic i la lectura d'algun article especialitzat. Exemple. La tasca és individual. Recursos Es proporcionen recursos TIC relacionats amb la imatge: Bancs d'imatges lliures per poder ser utilitzades en els seus treballs tipus Shutterstock, Getty images, CNICE, Free Digital photos o Flickr CC images amb la intenció que aprenguin a respectar els drets d'autor. També es treballa amb aplicacions artesanals com els editors d'imatges o capturadors de pantalla tipus Jing. Metodologia : S'alternen classes teòriques amb classes pràctiques. Després de l'explicació teòrica, es deixa que l'alumnat decideixi lliurament què vol filmar per tal de fomentar la presa de decisions pròpies (autonomia personal) i conjuntes (treball col.laboratiu). Les dues últimes sessions es dediquen al visionat dels treballs elaborats.
 • 10. Avaluació: Formativa. La tasca 7 s'avaluarà seguint els següents criteris : Claredat i idoneïtat del missatge 25% Participació dels components del grup 25% Originalitat i creativitat 25% Realització/Aspectes tecnics de la producció 15% Opinió de l'audiència 10% L'avaluació col.lectiva es plasmarà en un fòrum. La funció d'aquest tipus d'avaluació és fomentar l'anàlisi i la crítica constructiva. Les sessions d'avaluació es presenten com un debat dels aspectes tècnics i estètics de la pràctica de cada grup tot intentant conjuntament una crítica que serveixi de reflexió tant al grup autor com als alumnes que fan de públic A la tasca 8 s'avaluarà sobretot l'ús correcte i la redacció en llengua catalana. Competències: Comunicativa lingüística i audiovisual Artística Digital Aprendre a aprendre Social i ciutadana
 • 11. Segona avaluació Temporalització aproximada : 22 hores
 • 12. Unitat 4 : No Logo (2 hores) La unitat 4 i la 5 conformen un bloc dedicat al llenguatge dels mitjans de comunicació i als seus continguts. L'objectiu principal d'aquestes tres unitats és reflexionar sobre el poder dels mass media i analitzar l'esbiaixament del seu discurs per tal de fomentar l'esperit crític de l'alumnat. Objectius: Induir l'alumnat a reflexionar sobre el paper de la publicitat i el consumisme. Continguts: Fer una anàlisi de la publicitat ,des dels seus aspectes més negatius (intent d'induir a un consumisme desaforat) fins als més positius (utilitzada com a eina de consciènciació). Activitats: Es combinen una sessió teòrica amb una de debat. A la primera es visionen diferents documents per a la reflexió (veure Moodle unitat 4). A la segona, es mostren unes imatges punyents d'alguns coneguts spots i s'obre un debat sobre els límits ètics del llenguatge publicitari. La professora n'és la dinamitzadora. Es requereix la participació de tots els membres del grup. Recursos: Llenguatge publicitari I want to be you El millor anunci del món et alii. Metodologia S'intenta proporcionar a l'alumn@ un material que li és familia , però sobre el qual mai havia reflexionat. També es mostra material altre tipus de material (campanyes d'ONG's, DGT...) que deslliguen la publicitat del consum. Després s'obre el debat per tal que cadascú exposi què ha vist, què ha reflexionat Avaluació: Final de la Tasca 9. Competències: Social i ciutadana.
 • 13. Unitat 5: Para que haya un Gran Hermano tiene que haber millones de primos (Forges) (6 hores) Objectius: Fer reflexionar l'alumnat sobre la televisió, en general, i la teleporqueria, en particular. Participació en la campanya d'Aulamèdia, Una mirada crítica a la televisió, presentant-hi un clipmetratge on es critiqui el paper de la televisió dins la nostra vida quotidiana. Continguts: A travès de diferents videos penjats al bloc 5 del nostre Moodle, estudiem el perquè de l'aparició de la teleporqueria, el seu públic i la crítica que se'n fa. Després de reflexionar sobre allò que s'ha dit, es visionen videos d'altres anys del certamen al qual ens presentem. Activitats: Tasca 9: Les bases del certamen d'Aulamèdia proposen fer un clipmetratge de 30' seguint unes normes de format amb el qual es doni un punt de vista crític de la televisió actual. Es deixa que l'alumnat decideixi quina serà la seva proposta a nivell argumental i tècnic. Es fa una pluja d'idees de grup. S'opta per la gravació i edició del clip a casa. Les dues últimes sessions es dediquen a visionar les diferents produccions i valorar-les. Recursos: Per tal d'aprendre a respectar els drets d'autor, una vegada més s'ofereix a l'alumnat un conjunt de repositoris d'imatges i de sons lliures i se'ls ensenya l'obligatorietat de respectar els drets tot mencionant les fonts. iBeat Open music Archive Purple Planet Free Loops et alii Metodologia: Després d'ajudar els alumnes a reflexionar sobre la publicitat, el seu llenguatge, el consumisme agressiu, la televisió ,la teleporqueria, el paper de la dona , la influència en els adolescents i els límits ètics mitjançant el visionat de documents i el debat, es condueix a l'alumn@ a crear la seva pròpia crítica a travès d'un missatge audiovisual posant en pràctica allò que s'ha après , tant a nivell teòric com tècnic.
 • 14. Avaluació:Els criteris d'avaluació seran els següents: Claredat i idoneïtat del missatge 25% Participació dels components del grup 25% Originalitat i creativitat 25% Realització/Aspectes tecnics de la producció 15% Opinió de l'audiència 10% Una vegada més s'introdueix l'avaluació compartida amb el valor d'un 10%.Els alumnes hauran de justificar les seves valoracions a travès d'un fòrum. Competències: Comunicativa lingüística i audiovisual Artística Digital Autonomia i iniciativa personal Aprendre a aprendre Social i ciutadana
 • 15. Unitat 6: El treball col.laboratiu (2 hores) Objectius: Aprendre a treballar de manera col.laborativa demostrant interès, participació i responsabilitat en el treball per tal de poder solucionar qualsevol tipus de conflicte que sorgeixi. Anàlisi d'una pel.lícula. Aprendre a manejar una Wiki. Continguts: Després de treballar a un ritme accel.lerat a causa dels terminis d'entrega del clipmetratge imposats pel certamen, es tracta de veure una obra que, malgrat haver estat filmada al 1925, encara encurioseix al públic. Es tracta de Freaks, dirigida per Tod Browning. S'intenta que l'alumnat observi com el director crea una atmosfera i uns personatges impactants amb una línia argumental no gaire atractiva i amb uns mitjans tècnics bàsics. Després de dedicar una sessió a conèixer el funcionament d'una wiki i de practicar en aquella que ha obert la professora (http://freaksandmonsters.wikispaces.com/), s'assigna una petita tasca d'anàlisi de l'obra visionada perquè l'elaborin durant les vacances de Nadal. Es tracta d'assegurar-nos que l'alumnat coneix el funcionament de la wiki que serà, després del Moodle, la segona plataforma del curs. Activitats: Visionat a classe i comentari de la pel.lícula Freaks (1925) de Tod Browning. Pràctiques sobre el funcionament de la wiki. Petita activitat col.laborativa com a pràctica de Nadal.A cada grup se li assigna una pàgina de la wiki que haurà d'omplenar. Es tracta d'una feina on-line, per tant, hauran d'amotllar-se i respectar la feina dels altres, la qual cosa ha creat més d'un conflicte durant la gravació del clipmetratge de la tasca anterior. Els temes proposats relacionats amb Freaks seran : – Gènere cinematogràfic:El terror – Fitxa tècnica i sinopsi de la pel.lícula – El director – Els personatges – Storyboard Recursos: Es proporciona a l'alumnat diverses webgrafies on trobar la informació requerida.
 • 16. Metodologia: L'ús de la wiki respon a la necessitat de solucionar certs problemes tècnics i metodològics que el Moodle del centre causava: el Moodle només permet que qualsevol del membres del grup pengi el treball o tots poden penjar-lo, però no informa al professor de qui ha participat realment en la seva elaboració. D'aquí molts alumnes es queixaven d'haver de compartir la nota amb altres que no havien participat. El sistema wiki, senzill d'utilitzar ja que ells a Tecnologia han treballat amb Blogger, permet saber exactament quina és l'aportació de cada membre del grup i evaluar-lo segons el grau de participació i sentit de la responsabilitat. Avaluació: Es valorarà la participació del grup en la wiki sense aplicar-ne criteris de qualitat estrictes. Només caldrà respectar els principis de format i de respecte a la gramàtica i ortografia catalana. Aquells alumnes que hagin complert amb la part assignada tindran un punt. Competències: Comunicativa lingüística i audiovisual Digital i informacional Autonomia i iniciativa personal Aprendre a aprendre Social i ciutadana
 • 17. Unitat 7: El guió literari (12 hores) Objectius: Conèixer tots els elements d'un guió literari i la terminologia adequada. Escriure el guió literari del curt que haurem de gravar seguint les pautes tipogràfiques, gramaticals i ortogràfiques en llengua catalana. S'exigeix coherència i cohesió. Continguts: Conèixer els punts teòrics bàsics de la creació d'un guió literari i utilitzar-los per plasmar la nostra història: pluja d'idees, storyline, sinopsi, argument, estructura, lliçó moral, personatges, espai, temps i punt de vista. Treballar un gènere cinematogràfic a travès del visionat de dues pel.lícules. Activitats: Es plantegen dos eixos de treball: l'elaboració del guió literari propi i el treball d'un gènere cinematogràfic en format wiki. Cada grup tindrà assignades dues pel.lícules (una antiga i una de moderna), ambdues del mateix gènere cinematogràfic, per tal que puguin veure diferents autors i diferents llenguatges cinematogràfics. Després n'hauran de fer una exposició escrita curta a la wiki. Es valorarà per damunt de tot que el comentari sigui de collita pròpia, el respecte al format i la correcció lingüística. S'intenta una vegada més superar els esculls que està presentant el treball col.laboratiu en una tasca més curta abans d'iniciar el treball de curs. Metodologia: El treball del guió s'ha de redactar íntegrament a classe. S'alterna en cada sessió l' explicació teòrica i la seva posada en pràctica del tema explicat. Així doncs, per exemple, s'explica què és una pluja d'idees o brainstorming i es deixa que el grup organitzi el seu durant la sessió. Els materials redactats a les sessions s'hauran de presentar al final de l'avaluació en forma de treball escrit tot adjuntant-los al guió literari. Recursos: L'alumn@ pot utilitzar tots els recursos TIC treballats fins ara o d'altres que consideri adients. Tanmateix, el seu ús és opcional. Es demana correcció ortogràfica, coherència i cohesió en els textos escrits. Pel que fa a la informació, a la plataforma Moodle del curs s'ofereixen diferents recursos bibliogràfics. Queda totalment prohibit baixar les pel.lícules d'internet. Per tal de fomentar l'ús del fons públics de les biblioteques, s'ensenyarà a l'alumnat a utilitzar el catàleg Argus de les biblioteques públiques catalanes. Per a la redacció del guió, se'ls proposa l'ús de google docs, eina en línia que els permet treballar des de diferents ubicacions de manera sincrònica.
 • 18. Avaluació: Tot el treball de l'avaluació es resumeix en dues grans tasques. a) Comentari de les dues pel.lícules del gènere cinematogràfic assignat. Caldrà fer un breu comentari del gènere, director, època que reflecteix, sinopsi, actors i lliçó moral. Es demana claredat i senzillesa en l'exposició , originalitat i bona disposició de text i imatges, així com respecte del format i de la correcció lingüística. Graella d'avaluació de la wiki: Puntuació 0-4 4-6 6-8 8-10 Estructura i contingut 20% No segueix els punts de l'estructura proposada ni fa una exposició satisfactòria del contingut. Segueix els punts de l'estructura proposada,p erò hi manquen dades importants del contingut. Segueix els punts de l'estructura proposada,p erò hi falta alguna dada del contingut. Ha fet tots els apartats de manera correcta i satisfactòria. Presentació/ Tipografia/ ortografia S'aplicarà la normativa del centre pel que fa a l'ortografia. una falta= - 0.1 fins a un màxim de -1 Es comptabilitz en accents i majúscules. 10% No ha seguit les pautes tipogràfiques , no ha fet una bona presentació i l'ortografia és deficient. Ha seguit les pautes tipogràfiques , però la presentació és deficient. Ha seguit les pautes tipogràfiques i de presentació amb alguns errors. Ha fet tots els apartats de manera correcta i satisfactòria. Treball col.laboratiu 20% No ha treballat un 50% del grup. No ha treballat el 25% del grup. Hi han treballat tots els membres del grup de manera desequilibra da. Tots els apartats han estat elaborats per tots els membres del grup de manera
 • 19. conjunta. Fonts i bibliografia 10% No es menciona la bibliografia ni les fonts de les imatges. Es menciona la bibliografia,p erò no les fonts de les imatges. Es mencionen la bibliografia i les fonts de les imatges, però de manera incompleta. L'apartat està complet i correctamen t presentat. Originalitat 40% El contingut és íntegrament copiat. S'observa alguna part íntegrament copiada. S'observen algunes línies copiades, però la major part del treball és de collita pròpia. El treball ha estat íntegrament redactat pel grup. Observacions: L'estructura del treball correspon a l'esquema proporcionat a classe. Les normes tipogràfiques són les habituals en un treball escrit com ho feu a les altres assignatures. Es considera una bona presentació aquella que té una equilibrada relació text-imatges ( ni massa d'un ni massa de les altres), que és fácil de consultar per al lector i que és atractiva i amena. Per tal de respectar els drets d'autor,les fonts de les imatges i la bibliografia són imprescindibles. b) El Guió literari: teoria i pràctica. Parts del treball 1.- Pluja d'idees. Definició de Brainstorming. El nostre propi brainstorming. 2.- El storyline . Definició. El nostre propi storyline. 3.- La sinopsi. Definició. La nostra pròpia sinopsi. 4.- L'argument. El nostre propi argument. Cal respectar l'estàndard de longitud. 5.- El gènere cinematogràfic. Definició dels tipus. Cal acompanyar cada gènere ambdos exemples de collita pròpia. El nostre gènere cinematogàfic i les nostres dues pel.lícules treballades en la wiki.
 • 20. 6.- L'éthos . La catarsi. Definició. Els valors treballats al nostre guió segons els eixos proposats. Justificació moral. 7.- L'estructura. Tipus d'estructura. Definició de hook, twist, seqüència obligada,plot point ,middle point i escaleta. Presentació de la nostra corba narrativa tot destacant quin ha estat l'esquema estructural escollit per desenvolupar el conflicte. Relacionar el nostre guió amb l'extensió americana. 8.- Els personatges.. Diferncia entre personatge principal , secundari , fugaç , pla i rodó. Caracterització física , psicològica i social del protagonista (es) i de l' antagonista (es) i explicació del seu arc de transformació. 9.- Els diferents punts de vista narratius. La focalització. Definició. El nostre punt de vista narratiu. Justificació. 10.- Espai i temps. Tipus i definició .El tempo. Justificació de les coordenades espacio-temporals del nostre projecte. Es demana precisió i brevetat en les respostes. El treball va seguit del guió literari, que no ha de passar de quatre pàgines.L'estructura del treball correspon a l'esquema proporcionat a classe.Les normes tipogràfiques són les habituals en un treball escrit com ho feu a les altres assignatures. Teniu el magnífic opuscle que us ha proporcionat el professor Basart que us pot servir de referència. Es considera una bona presentació aquella que té una equilibrada relació text-imatges ni massa d'un ni massa de les altres), que és fácil de consultar per al lector i que és atractiva i amena.Per tal de respectar els drets d'autor, les fonts de les imatges i la bibliografia són imprescindibles. Com podeu veure, utilitzem les mateixes pautes de la wiki, però incloem un apartat que és l'autoavaluació. Es demana que l'alumne/a reflexioni sobre el seu treball de manera objectiva i maduri sobre el seu propi procès d'aprenentatge. Les reflexions de l'alumnat es recolliran en un fòrum on es discutiran les estratègies a seguir de manera individualitzada.
 • 21. Es valoraran els següents punts: Criteri d'Avaluació del projecte de 2na avaluació PREC 0-4 4-6 6-8 8-10 Estructura 20% No ha fet tots els apartats. Ha fet tots els apartats, però hi ha importants errades de contingut. Ha fet tots els apartats, però hi ha algunes errades de contingut. Ha fet tots els apartats de manera completa i satisfactòria Tipografia 20% No ha seguit les pautes tipogràfiques ni ha fet una correcta presentació. Ha seguit les pautes tipogràfiques, però no ha fet presentació correcta. Ha seguit les pautes tipogràfiques i de presentació, però s'hi observa algun error. Ha seguit les pautes tipogràfiques i la presentació ha estat correcta. Fonts i bibliografia 10% No es menciona la bibliografia ni les fonts de les imatges. Es menciona la bibliografia, però no les fonts de les imatges. Es mencionen la bibliografia i les fonts de les imatges, però de manera incompleta. L'apartat està complet i correctament presentat. Originalitat 40% El contingut és íntegrament copiat. S'observa alguna part íntegrament copiada. S'observen algunes línies copiades, però la major part del treball és de collita pròpia. El treball ha estat íntegrament redactat pel grup. Autoava- luació 10% S'inclou un punt nou l'autoavaluació per tal que l'alumn@ reflexioni de manera individual sobre el seu propi procès d'aprenentatge.
 • 22. El resultat de la nota final serà la suma de: 25% assolit a la tasca 9 25% de la nota assolida a la wiki en l'apartat Els gèneres cinematogràfics 1 punt de participació a la wiki en l'apartat Freaks 50% assolit en la teoria i pràctica del guió literari Totes les tasques d'aquesta avaluació s'han d'elaborar en grup, els del qual compartiran la nota si han participat en totes les tasques. Competències: Comunicativa lingüística i audiovisual Artística Digital i informacional Autonomia i iniciativa personal Aprendre a aprendre Social i ciutadana
 • 23. Tercera avaluació Temporalització aproximada 20 hores
 • 24. Aquesta avaluació es veu marcada per la retallada d'hores produïda pel viatge de fi de curs, per la Setmana Santa i per la Festa Major del poble (primera setmana de juny), la qual cosa redueix ostensiblement el nombre d'hores lectives. Unitat 8: Llums, càmera, acció...(8 hores) Objectius: Saber fer un storyboard i un guió tècnic amb les especificacions adients.Conéixer els diferents tipus de muntatge cinematogràfic. Posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits durant el curs tot rodant el propi curtmetratge.Traduir a l'anglès i/o al francès el guió literari. Continguts: La tècnica de l'storyboard. Diferències entre un guió tècnic i un de literari. Conèixer els diferents tipus de muntatge (linial, invertit, paral.lel, expressiu,poètic, ideològic). Diferenciar i aplicar les diferents transicions (el.lipsi i raccords de fosa en negre, en cortineta, encaden, escombrat). Traducció a l'anglès i/o francès dels subtitulats de la pel.lícula. Activitats: Els alumnes treballaran en grup l'elaboració del seu storyboard una vegada explicades les pautes d'imatge i text (4 hores). Després decidiran en grup quins són els subtítols del seu curtmetratge i els traduiran a l'anglès i/o francès aquells que cursin l'optativa. (4 hores). Es faran dues classes teòriques sobre diferents tipus de muntatge cinematogràfic i se'n visionaran exemples (penjats a la unitat 8 del Moodle de l'assignatura). Metodologia: Les classes s'organitzen com a tallers per treballar en grup i dinamitzat per la professora que anirà supervisant la feina dels equips i resolent-ne els dubtes a excepció de les dues classes teòriques sobre muntatge. Recursos: Es proporciona a l'alumnat dues eines per escriure els storyboards en línia Myths and legends storycreator i Storyboard Pro. La traducció es farà amb l'ajut dels diccionaris de la Biblioteca del centre. Avaluació: Caldrà entregar el treball de l'storyboard amb les especificacions tècniques i la traducció dels diàlegs en llengua estrangera, que constituïrà el 25% de la nota de l'avaluació.
 • 25. 0-4 4-6 6-8 8-10 Storyboard 20% No té correspondència amb el guió literari. El text té correspondència amb el guió literari, però la imatge no s'hi ajusta El text té correspondència amb el guió literari, la imatge s'hi ajusta, però s'hi observen algunes errades El text i la imatge tenen perfecta correspondència amb el guió literari Guió tècnic 20% No s'han afegit les especificacions tècniques Les especificacions tècniques són incompletes Les especificacions tècniques són completes, però s'hi observa alguna errada Les especificacions tècniques són correctes Presentació del material i puntualitat en el lliurament 20% No ha lliurat el treball en el termini determinat ni amb bona presentació No ha lliurat el treball en el termini determinat però la presentació és correcta Ha presentat el treball en el termini determinat i la presentació és correcta, però s'hi observen alguns errors El lliurament ha estat puntual i la presentació és excel.lent Traducció 20% La traducció ha estat feta amb traductor i és incompleta La traducció és de collita pròpia, però és incompleta La traducció és de collita pròpia i completa, però s'hi observen algunes inexactituds La traducció és de collita pròpia i completa Interacció i suport entre els membres del grup 20% El treball ha estat elaborat per un dels membres del grup Algun membre no hi ha col.laborat Tots els membres hi han col.laborat, però no en la mateixa proporció Tots els membres hi han col.laborat amb el mateix grau d'interès i participació Competències: Comunicativa lingüística i audiovisual Artística Digital i informacional Autonomia i iniciativa personal Aprendre a aprendre Social i ciutadana
 • 26. Unitat 9: Gravació i edició del curtmetratge (4 hores) Objectius: Gravació del curtmetratge i edició a l'aula amb el programa Movie Maker. Foment del treball en equip. Respecte per la presa de decisions. Continguts: Es demana a l'alumnat que dugui a la pràctica els coneixements adquirits a l'aula i ho apliquin a la seva pròpia narració. Els grups són molt petits (de dues a quatre persones), la qual cosa fa molt difícil el repartiment de responsabilitats i càrrecs. Activitats: Es proposa una gravació de 4' a 10'.Els alumnes ho faran en el seu temps lliure i ho duran a l'aula per la seva edició amb Movie Maker, programa que tots dominen ja que l'han treballat a classe d'informàtica. Tanmateix, si necessiten fer gravacions dins l'edifici se'ls ho permetrà durant les hores lectives de l'assignatura. El grup decidirà el tipus de muntatge que prefereixi. No hi ha restriccions a la creativitat. Metodologia: Durant tota aquesta unitat es treballarà en grup. La professora actuarà de dinamitzadora de les tasques proposades. Recursos: El centre compta amb una càmera per a aquells que en careixin. També se'n pot aconseguir una altra del CRP del Gironès. Es permet la gravació amb qualsevol tipus d'aparell. En cap moment es valorarà la part tècnica. S'utilitzaran els ordinadors de l'aula d'informàtica per a l'edició del curtmetratge. Avaluació: Al final de l'última unitat. Competències: Comunicativa lingüística i audiovisual Artística Digital i informacional Autonomia i iniciativa personal Aprendre a aprendre Social i ciutadana
 • 27. Unitat 10: Presentació i visionat del curtmetratge (8 hores) Objectius: Treball de postproducció de l'obra. Presentació, visionat i justificació del film. Avaluació final. Valoració del treball realitzat. Continguts: Elaboració d'un póster, sinopsi, tràiler i fitxa tècnica del film en el format TIC que es prefereixi que servirà per a la presentació oral i estrena de l'obra. Es fomenta el treball col.laboratiu i l'interès per la feina ben acabada. Activitats: Les primeres quatre hores lectives es dedicaran a elaborar una presentació atractiva de l'obra ja filmada i muntada. Es decisió del grup escollir entre els proposats quin programa utilitzarà (Prezi, Ppt, Impress, Glogster...) . La presentació haurà de contenir el póster publicitari del curt i una fitxa tècnica (seguint el model emprat a la wiki, això és, sinopsi, tràiler, personatges i lliçó moral). La presentació servirà de guia per a la presentació oral del grup. Es dedicaran les quatre hores finals al visionat i comentari Metodologia: Durant tota aquesta unitat es treballarà en grup. La professora actuarà de dinamitzadora de les tasques proposades. Es donen les pautes d'avaluació perquè l'alumne pugui saber quins objectius acompanyen l'entrega del treball final. Recursos: Recursos TIC treballats durant el curs. Ordinadors i canó de projecció de l'aula. Avaluació: El dia escollit s'haurà de presentar la versió definitiva de l'obra. Caldrà presentar dues còpies en DVD que incloguin la presentació i el curt filmat. L'avaluació col.lectiva es plasmarà en un fòrum. La individual es farà per correu electrònic. Avalució final: Sumativa.La mitjana de les tres avaluacions constituirà la nota final de l'asignatura. . Competències: Comunicativa lingüística i audiovisual Artística Digital Autonomia i iniciativa personal Aprendre a aprendre Social i ciutadana
 • 28. A la presentació del projecte final es valoraran els següents punts i constituirà el 75% de la nota final de l'avaluació Criteri d'Avaluació del projecte de 3ra avaluació PREC 0-4 4-6 6-8 8-10 Coherència interna del projecte 20% No ha fet tots els apartats de manera organitzada ni interessant per a l'audiència. Ha fet tots els apartats, però hi ha importants errades de contingut i d'organització, la qual cosa dificulta el seguiment de l'audiència Ha fet tots els apartats, però hi ha algunes errades de contingut i d'organització, però ha tingut el seguiment interessat de l'audiència. Ha fet tots els apartats de manera completa i satisfactòria i interessant per a l'audiència. Tipografia, ortografia i ús de recursos audiovisuals 20% No ha seguit les pautes tipogràfiques i ortogràfiques ni ha fet una correcta presentació. Ha seguit les pautes tipogràfiques i ortogràfiques, però no ha utilitzat recursos audiovisuals atractius per a l'audiència. Ha seguit les pautes tipogràfiques, i ortogràfiques. Ha utilitzat recursos audiovisuals interessants en la presentació, però s'hi observa algun error. Ha seguit les pautes tipogràfiques i ortogràfiques. La presentació ha estat correcta amb atractius recursos audiovisuals. Dicció i llenguatge corporal 20% No parla prou clar ni connecta amb el públic, a qui costa de seguir l'exposició. Parla clara i distintivament. Tanmateix, el seu volum és dèbil i no connecta amb el públic a travès de gestos i mirades. Parla clara i distintivament, el seu volum és adequat, però no connecta amb el públic a travès de gestos i mirades. Parla clara i distintivament, el seu volum i el seu llenguatge corporal són els adequats. Interacció i suport entre els membres del grup 10% No s'ha treballat col.laborati- vament ni amb responsabilitat Alguns membres no han participat i/o no han actuat amb responsabilitat Tothom hi ha participat, però amb diferent grau d'interès. Tots els membres han participat amb interès i entusiasme. Actitud individual de l'alumne 10% Autoavaluació i valoració del projecte 10% Avaluació col.lectiva 10%
 • 29. Recuperació: Pocs són els alumnes que suspenen l'assignatura ja que la pressió del grup els fa tirar endavant i complir amb les diferents activitats exigides. Tanmateix, si això succeís, es tractaria de manera individual i s'arribaria a un acord amb l'alumn@ suspès a qui s'exigiria el que es considerés oportú segons la seva trajectòria (canvi d'actitud, entrega d'exercicis, millora de tasques entregades...). NEE: No es preveuen exercicis adaptats ja que la divisió del 4rt d'aquest centre reuneix els alumnes amb necessitats educatives especials a la classe de 4rtC.