k

3,287 views
2,944 views

Published on

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,287
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
82
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

k

 1. 1. Öğretim Yöntemleri Birol BÜYÜKDOĞAN
 2. 2. Yöntemin Seçimini Etkileyen Faktörler <ul><li>Öğretmenin yöntem konusundaki becerisi </li></ul><ul><li>Zaman (süre kısa ise klasik yöntemler-uzun ise öğrenci merkezli yöntemler) </li></ul><ul><li>Fiziksel imkanlar(spor salonu-laboratuar-bil.dershanesi) </li></ul><ul><li>Maddi imkanlar (gezi-gözlem) </li></ul><ul><li>Öğrenci grubunun büyüklüğü (küçük gruplarda öğrenci-büyük gruplarda öğretmen merkezli) </li></ul><ul><li>Kazandırılacak hedef davranışlar </li></ul>
 3. 3. Anlatım Yöntemi <ul><li>Kullanıldığı yerler: </li></ul><ul><li>*Derse giriş yaparken, </li></ul><ul><li>*Konuyu özetlerken, </li></ul><ul><li>*Konuyla bilgi aktarırken,bir konuya ilgi çekmek </li></ul><ul><li>için, </li></ul><ul><li>*Sunuş yoluyla öğretim stratejisinin kullanımında , </li></ul><ul><li>*Bilgi düzeyindeki davranışların kazandırılmasında </li></ul>
 4. 4. Anlatım Yöntemi <ul><li>Özellikleri; </li></ul><ul><li>Öğretmen merkezlidir, </li></ul><ul><li>Aynı anda çok sayıda kişiye bilgi aktarılır, </li></ul><ul><li>Dinleyenler konuyla ilgili organize bir görüş kazanırlar, </li></ul><ul><li>Öğrencilere kısa zamanda çok bilgi verilir, </li></ul><ul><li>Öğrencilere dinleme alışkanlığı kazandırır, </li></ul><ul><li>Not alma becerilerini geliştirir. </li></ul>
 5. 5. Anlatım Yöntemi Teknikleri <ul><li>Takrir(Düz Anlatım) </li></ul><ul><li>İnformal Öğretmen Konuşması </li></ul><ul><li>Brifing(sunu) </li></ul><ul><li>Demeç(Basın açıklaması) </li></ul><ul><li>Söylev(nutuk) </li></ul><ul><li>Konferans </li></ul>
 6. 6. Brifing(Sunu) <ul><li>Bir kurumun yapısı ve işleyişinin ayrıntıları hakkında ilgili kurula ya da yöneticiye bilgi vermek amacıyla kısa ve öz olarak yapılan bir sözel iletişim türüdür. </li></ul>
 7. 7. Söylev(Nutuk) <ul><li>SÖYLEV(NUTUK): </li></ul><ul><li>Herhangi bir konu hakkında bir kişinin, duyuşsal yönü baskın olarak ve dinleyicileri coşturmak amacıyla yaptığı bir konuşma türüdür. </li></ul><ul><li>Örnek: Anma günlerinde günün anlam ve önemi üzerinde yapılan konuşmalar. </li></ul>
 8. 8. Konferans <ul><li>Bilim ve sanat konularında yazar,bilim adamı, sanatçı ve düşünürlerin bir konu hakkında derin bilgisi,görüşleri olan kimselerin,özel toplantılarda dinleyicilerine karşı düşüncelerini ,bilgilerini açıklamak,öğretmek amacıyla yaptıkları konuşma türüdür. </li></ul>
 9. 9. Demeç(Basın Açıklaması) <ul><li>Bir konu hakkında ,halkı ve basını bilgilendirici konuşma türü. </li></ul>
 10. 10. Tartışma Yöntemi <ul><li>Bir konu üzerinde öğrencileri yöneltmek,iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. </li></ul><ul><li>Daha çok konunun kavrama aşamasında karşılıklı görüşler ortaya konurken, </li></ul><ul><li>Bir problemi çözüm yolları aranırken , </li></ul><ul><li>Değerlendirme çalışmaları yapılırken,kullanılır. </li></ul>
 11. 11. Tartışma Yöntemi’nin Özellikleri <ul><li>Öğretmen-öğrenci merkezlidir, </li></ul><ul><li>Öğrencilere geçmiş yaşantılarından örnekler vermesi için olanak sağlar, </li></ul><ul><li>Öğrencilerin bir konu üzerinde kendi düşüncelerini söylemesi ve yorum yapmasını sağlar, </li></ul><ul><li>Analiz,Sentez ve Değerlendirme gücü kazandırır, </li></ul><ul><li>Görüşlerin incelenmesini ve önceki öğretilenlerle ilişki kurmayı sağlar, </li></ul><ul><li>İşiterek ve söyleyerek öğrenme temellidir. </li></ul>
 12. 12. Tartışma Teknikleri <ul><li>Büyük grup tartışması, </li></ul><ul><li>Küçük grup tartışması, </li></ul><ul><li>Münazara </li></ul><ul><li>Panel </li></ul><ul><li>Forum </li></ul><ul><li>Kollegyum </li></ul><ul><li>Zıt panel </li></ul><ul><li>Açık Oturum </li></ul><ul><li>Çember Tekniği </li></ul><ul><li>Sempozyum </li></ul><ul><li>Vızıltı Grupları(Philips,22,44,66) </li></ul>
 13. 13. Münazara <ul><li>TEZ GRUBU ANTİ- TEZ GRUBU </li></ul>J Ü R İ
 14. 14. Münazara <ul><li>Bir konuda zıt görüşleri savunan iki farklı grup oluşturulur ve hep grup kendi görüşlerini belli bir zaman dilimleri içinde tarafsız bir dinleyici gruba anlatır. </li></ul><ul><li>Kendi tarafının görüşlerini doğru ,diğer tarafınkileri yanlış göstermek amaçtır. </li></ul><ul><li>Tartışmacıları çeşitli yönlerden değerlendiren ve kazanan tarafı açıklamakla yetkili bir jüri vardır. </li></ul><ul><li>Tartışmalar fazla bilimsel olmaz,söz ustalığı ve hazır cevaplılık gibi özellikler öne çıkar. </li></ul><ul><li>Öğrenciler münazara’ya uzun süre kaynakları tarayarak ve bilgi toplayarak hazırlanabilirler. </li></ul>
 15. 15. Sempozyum <ul><li>Önceden belirlenmiş ve yazılı olarak tartışmaya katılacaklara duyurulmuş bir konu üzerinde, </li></ul><ul><li>Uzman kişiler tarafından konunun değişik yönleriyle genelde 15 dakikalık bildirilerle sunulmasıdır. </li></ul><ul><li>Her bir oturuma katılacak gruplar 5-6 kişi olabilir. </li></ul><ul><li>(Uzman kişilerin sundukları ve çoğu zaman yazılı olarak da düzenleme kuruluna verdikleri konuşmalarına “tebliğ” ya da “bildiri”denir.)Bazı bildiriler poster bildiri olarak’ta asılabilir. </li></ul><ul><li>Sempozyum sırasında bildiriler sırasında tartışma olmaz. </li></ul><ul><li>Sunular bittikten sonra,o oturuma katılanlarla bir forum düzenlenerek ,dinleyicilerin sorularına cevap verilir. </li></ul><ul><li>Forum sırasında grup üyeleri arasında tartışma da yapılabilir. </li></ul>
 16. 16. Sempozyum konuşmacılar izleyiciler Bir konuşmacı grubu,dinleyici yada öğrenci topluluğu karşısında Bilimsel Ağırlıklı olan bir konuyu Değişik yönleriyle sundukları bir tekniktir. Üye sayısı : 3-6 arasında Süre : Her konuşmacının 15-20 dk. Üyeler arasında tartışma yoktur, Oturumun bitiminde dinleyicilerin sorularına cevap verilir.(Forum)
 17. 17. Panel <ul><li>Üye sayısı: 3-5 kişiden oluşur. </li></ul><ul><li>Belli bir konusu var,ancak bu konu üzerine farklı yaklaşımlar sergilenmesi gerekir. </li></ul><ul><li>Amaç: Bir konuyu çeşitli yönleriyle ele alıp tartışmaktır. </li></ul><ul><li>Öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olarak seçilmelidir. </li></ul><ul><li>Ön hazırlık yapılır,sonra panel üyeleri görüşlerini sırayla açıklarlar, </li></ul><ul><li>Konuşma süreleri eşittir, </li></ul><ul><li>Tartışırlar ve buldukları verileri incelerler. </li></ul><ul><li>Genellikle sohpet havası içinde geçer. </li></ul><ul><li>Örnek : “Türkiye Ekonomisi” </li></ul>başkan
 18. 18. Forum <ul><li>Panel grubu 3-5 kişiden oluşur, </li></ul><ul><li>Bir başkan vardır, </li></ul><ul><li>Küçük bir grubun geniş bir dinleyici kitlesine bilgi aktarması(Panel), </li></ul><ul><li>Daha sonra da dinleyicilerden gelecek sorulara yanıt vermesi.(FORUM) </li></ul><ul><li>Lider : Soruları yazılı olarak alır,(uzun açıklamalarla konu dağılacağı için) </li></ul><ul><li>Hangi kişinin konu alanına giriyorsa o kişiye söz vererek kısa cevaplandırılmasını sağlar, </li></ul><ul><li>Forum toplantıları bir geniş grup toplantısına dönüşebilir. </li></ul><ul><li>Örneğin : “Sanatın insan üzerine psikolojik ve sosyolojik etkileri.” </li></ul>
 19. 19. Panel ve Forum Panel Forum
 20. 20. Açık Oturum <ul><li>Konu :Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun değişik görüşlerdeki kişiler tarafından izleyiciler önünde tartışılmasıdır. </li></ul><ul><li>Açık oturumun amacı bir sonuca ulaşmak değil, bilgilendirmektir. </li></ul><ul><li>Konuşmalar belli bir sıraya göre değil,başkanın tercihine göre gerçekleşir. </li></ul><ul><li>O alanda önceden hazırlık yapılmış olması gerekir. </li></ul><ul><li>Oturumun sonunda diğer kişilerin(öğrencilerin görüşleri ve soruları alınabilir.) </li></ul><ul><li>Biçim olarak Panel’e benzer ancak kişilerin tebliğvari sunuları yoktur. </li></ul><ul><li>Üyeler başkandan söz alarak konu üzerine de defalarca konuşabilirler. </li></ul>
 21. 21. Açık Oturum BAŞKAN
 22. 22. Zıt Panel <ul><li>Heterojen bir grup olmaması gerekir, </li></ul><ul><li>Amacı ; İşlenmiş bir konunun tekrarı mümkün olmaktadır, </li></ul><ul><li>Öğrenme yetersizliklerinin giderilmesi amacıyla uygulanır, </li></ul><ul><li>Yeni fikirlerin ortaya çıkması,yanılgıların düzeltilmesi, açısından çok yararlıdır, </li></ul><ul><li>Uygulama esnasında öncelikle bir lider seçilir. </li></ul><ul><li>4-6 kişilik iki grup oluşturulur,soru soranlar ve soruya cevap verenler grubu, </li></ul><ul><li>Soru hazırlamak için ve cevaplamak için 15-20 dakika arası süre verilmelidir. </li></ul><ul><li>Belli öğrencilerin aktif olması söz konusu olabilir, </li></ul><ul><li>Dinleyici grubunun ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olmalı </li></ul>
 23. 23. Zıt Panel C E V A P G R U B U S O R U G R U B U soru cevap
 24. 24. Kollegyum <ul><li>İki panel grubundan oluşur, </li></ul><ul><li>Birinci Panel Grubu Uzman kişilerden (kaynak kişilerden) </li></ul><ul><li>İkinci Grup,Öğrencilerden oluşur, </li></ul><ul><li>Öğrencilerden oluşan grup konuyu sunar, soruları,uzmanlardan oluşan gruba sorar, </li></ul><ul><li>Uzmanlardan oluşan grup bu sorulara cevap verir, </li></ul><ul><li>Her iki grupta 3-5 kişiden oluşur, </li></ul><ul><li>Gruplar dinleyici kitlesi karşısında yerlerini almışlardır, </li></ul><ul><li>Dinleyici grupta kaynak kişilerden oluşan gruba sorular sorabilirler, </li></ul><ul><li>Liderin işlevi ise dinleyicileri soru sorma konusunda teşvik etmek ve tartışmaları özetlemektir. </li></ul>
 25. 25. Kollegyum U Z M A N K İ Ş İ L E R S O R U S O R A N Soru soruluyor 1.Panel 2.panel başkan
 26. 26. Görüş Geliştirme <ul><li>Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konuların öğretiminde,öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir.Ele alınacak konular geçerli sayılabilecek karşıt bakış açıları içermelidir. </li></ul><ul><li>Örneğin : </li></ul><ul><li>*Nükleer santrallerin sayıları arttırılmalıdır, </li></ul><ul><li>*Altın aramalarında siyanür kullanılmalıdır, </li></ul><ul><li>*Evlatlık olarak verilmiş çocuklar, istiyorlarsa biyolojik anne-babalarını tanımalıdır, </li></ul><ul><li>*Haklarda eşitlik sağlamanın en iyi yolu yasalarda değişiklik yapmaktır. </li></ul>
 27. 27. Örnek Olay Yöntemi <ul><li>Yaşamda karşılaşılmış ya da karşılaşılması olası sorun niteliğindeki olaylara öğrencilerin katılımı ile çözüm yolları arayarak gerçekleştirilir. </li></ul><ul><li>Kullanımı : </li></ul><ul><li>Gerçek yaşamda karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenimin sağlanmasıdır. </li></ul><ul><li>Bu yöntem,öğrencilere bir konuyu ya da beceriyi kazandırmak ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır. </li></ul><ul><li>Bu yöntem daha çok buluş yoluyla öğretme yaklaşımında ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. </li></ul>
 28. 28. Örnek Olay Yönteminin Özellikleri <ul><li>Öğrenci merkezlidir, </li></ul><ul><li>Öğrenciler ,bildiklerini ve kavradıklarını gerçek bir duruma uygulama şansına sahiptir. </li></ul><ul><li>Problemi çözmeyi,analiz edip sonuca ulaşmayı öğrenirler. </li></ul><ul><li>Görerek,işiterek ve söyleyerek öğrenmeye olanak tanır. </li></ul>
 29. 29. Gösterip – Yaptırma Yöntemi <ul><li>Özellikleri: </li></ul><ul><li>Öğretmen – öğrenci merkezlidir, </li></ul><ul><li>Yaparak-yaşayarak öğrenme temellidir, </li></ul><ul><li>Daha çok psiko-motor(devinişsel) </li></ul><ul><li>becerilerin kazandırılmasında, </li></ul><ul><li>kullanılır. </li></ul>
 30. 30. Gösterip-Yaptırma Yöntemi <ul><li>Kullanımı : </li></ul><ul><li>*Öğrenciye ne yapılacağının </li></ul><ul><li>söylenmesinin yetersiz kaldığı, </li></ul><ul><li>nasıl yapılacağının da gösterilmesi </li></ul><ul><li>gerektiği durumlarda kullanılır. </li></ul><ul><li>*Bir işlemin uygulanmasını, </li></ul><ul><li>*bir araç-gerecin çalıştırılmasını, </li></ul><ul><li>*önce gösterip,sonra da öğrenciye </li></ul><ul><li>alıştırma ve uygulama yaptırarak </li></ul><ul><li>öğretme yoludur. </li></ul>
 31. 31. Problem Çözme Yöntemi <ul><li>Kullanımı : </li></ul><ul><li>Problem çözme yöntemi,bir problemin çözümünde, </li></ul><ul><li>Genelleme ve sentez yapmada kullanılır, </li></ul><ul><li>Araştırma ve buluş stratejilerinde, </li></ul><ul><li>Uygulama ,analiz,sentez ve değerlendirme düzeyindeki davranışların kazandırılmasında, kullanılır. </li></ul><ul><li>Problem çözme ,öğretmenin danışmanlığı ile bir problemin çözülmesinde kullanılan bir yöntemdir. </li></ul><ul><li>Bu yaklaşımda öğretmen,öğrencilerin kendi kendilerine öğrenebilecekleri ortamlar yaratır. </li></ul><ul><li>Öğrencinin araştırması,tartışması ve kendi kendine öğrenmesi için zaman tanımalıdır, </li></ul><ul><li>Öğretmen öğretmeye çalışmak yerine öğrenciye öğrenmesi için destek vermesi gereklidir. </li></ul>
 32. 32. Problem Çözme Yönteminin Özellikleri <ul><li>Öğrenci merkezlidir, </li></ul><ul><li>Bilimsel yöntemi kullanmayı öğretir, </li></ul><ul><li>Bilimsel tutum kazandırır, </li></ul><ul><li>Üst düzey düşünme becerilerini ve davranışları kazandırır, </li></ul><ul><li>Yaparak,yaşayarak öğrenme temellidir. </li></ul>
 33. 33. Problem Çözme Yönteminin Basamakları <ul><li>Problemin hissedilmesi, </li></ul><ul><li>Problemin tanımlanması ve sınırlandırılması, </li></ul><ul><li>Problem durumu ile ilgili bilgilerin toplanması, </li></ul><ul><li>Problemin çözümü ile ilgili hipotezlerin (denencelerin) kurulması, </li></ul><ul><li>Verilerin toplanması ve analiz edilmesi, </li></ul><ul><li>Hipotezlerin test edilmesi(sınanması) ve doğruluklarının belirlenmesi, </li></ul><ul><li>Çözüme ulaşma ve uygulama, </li></ul>
 34. 34. Deney Yöntemi <ul><li>Öğretimde deney , herhangi bir olay ya da varlığı meydana getiren ilişkilerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir, </li></ul><ul><li>Bilinmeyen bir şeyi bulmak, </li></ul><ul><li>Bir ilkeyi, </li></ul><ul><li>Bir varsayımı sınamak amacıyla yapılan işlemler olarak adlandırılmaktadır. </li></ul>
 35. 35. Deney(Laboratuvar Yöntemi) <ul><li>Bu yöntemde,belirli olaya etki eden faktörleri kontrol altına alarak sınama yapılır. </li></ul><ul><li>Deney sadece Fen bilimlerine ait bir yöntem değildir. </li></ul><ul><li>Önemli olan bilimin temeli olan neden – sonuç ilişkisi kurmak ve bu şekilde düşünmeyi sağlamaktır. </li></ul>
 36. 36. Proje Yöntemi (J.Dewey-Bruner-Kilpatrick) <ul><li>Bir Bireysel öğrenme yöntemi olan Proje yöntemi: Öğrencinin etkin olmasına dayanır. </li></ul><ul><li>Öğrenci bir konu hakkında araştırma yapmak için planlama yapar, inceler, araştırır,uygular ve değerlendirir, </li></ul><ul><li>Proje yöntemi bireysel ve grupla öğrenmeye,okul ile gerçek hayat arasında bağ kurulmasına önem verir. </li></ul><ul><li>Okullardaki köşeler;Deney köşesi,dil köşesi,mevsim köşeleri,sergiler,vb ortamlar </li></ul>
 37. 37. Benzetim (simülasyon)tekniği <ul><li>Benzetimde en önemli nokta gerçeğine uygun / yakın ortam yaratmaktır </li></ul><ul><li>Benzetim,bir olayı gerçekmiş gibi bir ortam düzenleyip , öğrencilerin üzerinde çalışma yapmalarını sağlayan bir öğretim tekniğidir. </li></ul><ul><li>Tehlikeli durumlarda kullanılır,maliyeti azaltır, </li></ul>
 38. 38. İstasyon <ul><li>Başlamış işe katkı getirme,eksik işi bitirmedir. </li></ul><ul><li>Sınıf 3-4 istasyona ayrılır. Her istasyona öykü-şiir gibi farklı bir konu verilir. 10 dakika sonra istasyon değişilir. Diğer grubun kaldığı yerden devam edilir. </li></ul><ul><li>Katılımdan keyif alınır. </li></ul><ul><li>İletişim becerisi kazandırır. </li></ul><ul><li>Özel yetenekleri ortaya çıkarır. </li></ul>
 39. 39. İstasyon Öykü istasyonu Şiir istasyonu Kompozisyon istasyonu istasyon şefi istasyon şefi istasyon şefi
 40. 40. Beyin Fırtınası <ul><li>Gerek Tartışma Yöntemi gerekse Grupla Öğretim Yöntemi içerisinde kullanılabilir, </li></ul><ul><li>Kullanıldığı Yerler : </li></ul><ul><li>Bir konuya çözüm getirmek, </li></ul><ul><li>Karar vermek, </li></ul><ul><li>Hayal yoluyla düşünce üretmek için kullanılan yaratıcı bir tekniktir. </li></ul><ul><li>Özellikleri : </li></ul><ul><li>1)Sorunun ne olduğu ve amaç belirlenmeli, </li></ul><ul><li>2)Zaman sınırını belirlenmeli,bu süre içerisinde herkesin katkı getirmesi istenmeli, </li></ul><ul><li>3)Tartışma bitince de söylenenler analiz edilip, değerlendirilmeli ve yeniden örgütlenmeli, </li></ul><ul><li>4)Toplantı sonunda tartışmalara devam edilip edilmeyeceğine karar verilmeli, </li></ul>
 41. 41. Gösteri (Demonstrasyon)Tekniği <ul><li>Öğrencilerin bir konuyu dinlerken ,görerek de öğrenmelerini sağlayan bir öğretim yoludur. </li></ul><ul><li>Anlatımlarda ve bilgileri aktarmada görsel yaklaşımların kullanılmasıyla uygulanır. </li></ul><ul><li>Gösterimlerde öğretmen bir uygulamayı ,bir süreci öğrencilere göstererek öğretirken onlara bir model oluşturur, </li></ul><ul><li>Anlatım yönteminin görsel materyaller kullanılarak gerçekleştirilmesidir. </li></ul><ul><li>Kalabalık gruplarda uygulanabilir. </li></ul>
 42. 42. Soru Cevap <ul><li>Bir konunun öğretmen tarafından sorular sorulup öğrencilerce cevaplar verilerek işlenmesidir. Karşılıklı etkileşim gerektirir ve öğrenme kalıcı olur. Kullanıldığı yerler. </li></ul><ul><li>Bilgileri tespit etme,bilinmeyeni ortaya çıkarma </li></ul><ul><li>Öğrencinin anlatım yeteneğini geliştirme, </li></ul><ul><li>Öğrencileri düşünmeye yöneltme, güdüleme </li></ul><ul><li>Derse katma, </li></ul><ul><li>Anlaşılmayan noktaları ortaya çıkarma, </li></ul><ul><li>Önemli olan noktayı vurgulama, </li></ul><ul><li>Pekiştirme verme amacıyla kullanılır. </li></ul>
 43. 43. Drama(Dramatizasyon) <ul><li>Drama ,bir düşünceyi beden diliyle,hareket ederek,devinimle anlatımdır.İçsel bir durumun ,bir tasarımın ,bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir. </li></ul><ul><li>Drama tekniğinde öğrenciler,değişik özellikteki maddelerin ve </li></ul><ul><li>insanların durumunu dramatize ederler,canlandırırlar. </li></ul><ul><li>Bu tekniğin yararları : </li></ul><ul><li>Öğrencilere hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini,yaparak </li></ul><ul><li>yaşayarak öğrenirler, </li></ul><ul><li>Problem çözme ve iletişim kurma yeteneğini geliştirir, </li></ul><ul><li>Bu teknik hem oyuncuya hem de izleyiciye yöneliktir, </li></ul><ul><li>Etkili ve dikkatli dinleme yeteneğini geliştirir, </li></ul><ul><li>Anlama yeteneğini ve yaratıcılığını arttırır, </li></ul><ul><li>Akıcı konuşmayı geliştirir, </li></ul><ul><li>Dile hakimiyeti ve iyi ifade yeteneğini geliştirir, </li></ul><ul><li>Bilgilerin aktif kullanımını sağlayarak onları pekiştirir, </li></ul>
 44. 44. Drama’nın Yararları <ul><li>a)Etkili ve dikkatli dinleme yeteneğini geliştirir, </li></ul><ul><li>b)Kişinin kendine olan güvenini </li></ul><ul><li>arttırır, </li></ul><ul><li>c)Anlama yeteneğini ve </li></ul><ul><li>yaratıcılığını arttırır, </li></ul><ul><li>d)Akılcı konuşmayı geliştirir, </li></ul><ul><li>e)Dile hakimiyeti ve iyi ifade </li></ul><ul><li>yeteneğini geliştirir, </li></ul><ul><li>f)Bilgilerin aktif kullanımını </li></ul><ul><li>sağlayarak onları pekiştirir, </li></ul>
 45. 45. Rol Yapma (sosyodrama) <ul><li>Sosyodrama : Öğrencilere insan ilişkileri konusunda daha çok </li></ul><ul><li>bilgi ,beceri ve anlayış kazandırmayı öngören ve oyun </li></ul><ul><li>(drama) tekniklerinden yararlanma temeline </li></ul><ul><li>dayalı deneysel bir eğitim tekniğidir. </li></ul><ul><li>*Öğrenci kitap,film,ansiklopedi gibi kaynaklardan belli bir </li></ul><ul><li>hazırlık yaparak o rol hakkında kendi kendine bir senaryo </li></ul><ul><li>geliştirir,role daha sağlam bir kişilik kazandırır, </li></ul><ul><li>Örn;uyuşturucu kullanma üzerine bir gösteri yapılacaksa, </li></ul><ul><li>burada bir dizi ön hazırlığın yapılması gerekmektedir. </li></ul><ul><li>*İlk uygulama da gönüllü ve başarılı öğrenciler, </li></ul><ul><li>*Sahne düzeni öğrencilere açıklanır, </li></ul><ul><li>*Oyunda aynı metindeki cümleleri kullanma yerine </li></ul><ul><li>kendilerine göre metne uygun cümleler kullanmaları </li></ul><ul><li>istenmeli, </li></ul><ul><li>*Olayın tartışılması </li></ul><ul><li>Örn : “Çevre Kirliliği” ile ilgili sorun hakkında yeni sözcükleri bilmek(seyirci-oyuncu etkileşimi kurulmalıdır.) </li></ul>
 46. 46. Benzetim (Simülasyon) <ul><li>Özellikleri: </li></ul><ul><li>Daha ucuza mal olur,kazaların önüne geçilir, </li></ul><ul><li>Başarı ya da başarısızlık anında anlaşılır, </li></ul><ul><li>Gerçekte yapayda karşılaşılmayan durumlarla karşılaşmak mümkün olabilir, </li></ul><ul><li>Öğrenciler süreçte aktif bulunarak problem çözer ve kararlar alırlar. </li></ul><ul><li>Örn : Paraşüt,astronot,dalgıç,sürücü,pilot,kadavra </li></ul><ul><li>Okullarda oy kullanma </li></ul>
 47. 47. Mikro - Öğretim <ul><li>* Daha çok öğretmen eğitiminde kullanılır, </li></ul><ul><li>*Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitiminde uygulama yapma olanağı </li></ul><ul><li>sağlar ve öğretmene deneyim kazandırır, </li></ul><ul><li>Öğret-Tekrar-Öğret aşamaları: </li></ul><ul><li>Mikro ders planlanır/hazırlanır, </li></ul><ul><li>Mikro ders gerçekleştirilirken,öğretme işleminin ne derece başarıyla yerine getirildiğine ilişkin durumlar sözlü,yazılı,teyp veya video ile kayda alınır.(5-20 dakika arası) </li></ul><ul><li>Alınan kayıtlar tüm sınıfın katılımıyla izlenip incelenir, </li></ul><ul><li>Dönütler ışığında mikro ders yeniden düzenlenir ve tekrar mikro ders işlenir, </li></ul><ul><li>Düzeltme ve iyileştirmelerle birlikte mikro dersin son biçimi kaydedilerek tekrar dönüt alınır. </li></ul>
 48. 48. Eğitsel Oyun <ul><li>Öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini </li></ul><ul><li>ve daha rahat bir ortamda tekrar </li></ul><ul><li>edilmesini sağlayan bir öğretim </li></ul><ul><li>tekniğidir.(Sınıf içi çalışmaları </li></ul><ul><li>monotonluktan kurtarır, öğrenciye </li></ul><ul><li>neşeli ve rahat bir ortam yaratır.) </li></ul>
 49. 49. Eğitsel Oyun <ul><li>* Özellikle öğrenmeye yönelik olması ve bir amaç için sınıf içinde uygulanması gerekir. </li></ul><ul><li>*Tüm dersi oyuna ayırmak yerine 5-10 dk.dersin başına ya da sonuna koymak yerinde olur. </li></ul><ul><li>*Eğitsel oyunlarla ,konular ilgi çekici hale getirilebilir, </li></ul><ul><li>*En pasif öğrencinin bile bu etkinliğe katılması sağlanabilir, </li></ul><ul><li>*Burada öğretmenin diğer rolü: </li></ul><ul><li>a)Oyunu sürekli kontrol etmesi ve ilgi göstermesidir, </li></ul><ul><li>b)Oyun oynarken zayıf öğrenciler hata yaptığı zaman üzerinde durulmaması ve herkesin etkin olarak oyuna katılımı sağlanmalıdır. </li></ul>
 50. 50. Altı Şapkalı Düşünce Tekniği (lateral düşünme) <ul><li>Altı şapkalı düşünce tekniği, </li></ul><ul><li>*Karar verilecek her konuda sistematik düşünmeyi, </li></ul><ul><li>*Doğru karar vermeyi öğretmek,için kullanılan bir tekniktir. </li></ul><ul><li>*Bireyin düşünce etkinliğini belli bir düzene koyarak analiz etmesini </li></ul><ul><li>sağlamak ve bireye nasıl düşünmesi gerektiğini öğretmek amacıyla kullanılır. </li></ul><ul><li>*Bireyin kendisi ve başkaları adına düşünebileceği,düşüncelerini </li></ul><ul><li>ayrıştırabileceği bir ortam sağlar, </li></ul><ul><li>*Altı şapka düşünme tekniği insanların tek bir düşünme türüne takılıp </li></ul><ul><li>kalmalarını ve gereksiz tartışmalara girmelerini önler, </li></ul><ul><li>*Altı şapka yaratıcı,empatik,ve analitik düşünme becerilerini geliştirir, </li></ul><ul><li>*Doğru karar vermeyi öğretir, </li></ul>
 51. 51. Altı Şapkanın Renklerine Göre Anlamları Tutkular,arzular,duygular ve sezgiler Serinkanlı bir şekilde karar verme ,değerlendirme şapkası. Yaratıcılık,üretkenlik,kararın alınmasında başka nelerin yapılabileceği Avantajlar,olumlu yönler, kararın alınması durumunda sağlanacak yararlar ve fırsatlar, Dezavantajlar, riskler, olumsuzluklar,,kararın alınması durumundaki tehlikeler,karamsarlık Net bilgiler,saflık, tartışmasız olarak kabul edilen bilgiler, Anlamı Şapka rengi
 52. 52. Altı Uygulama Ayakkabısı (lateral düşünme) Spor ayakkabısı Bilgiyi topla,bilgiyi kullan. (binici çizmesi) rolünün gereklerine göre hareket et. (ev terliği) İnsanları koru. Hassas davran (Lastik çizme) Tehlikeyi azalt. Acil müdahele et. (yürüyüş ayakkabısı) İnsiyatiflerden ve esneklikten yararlan (resmi ayakkabı) Rutini uygula Anlamı Ayakkabı rengi
 53. 53. Workshop(Çalıştay Yöntemi) <ul><li>Küçük bir grubun,belli bir yerde kısa bir sürede toplanarak belli konular üzerinde çalışarak,tartışarak problemlere çözüm ürettikleri veya ortak kararlar aldıkları bir tekniktir. </li></ul><ul><li>Bu yöntemin hedefi bütün birikimlerin yansıtıldığı ortak bir ekip görüşmesi oluşturmaktır. </li></ul><ul><li>1.adım : Çalıştay sorusu herkes tarafından açıkça anlaşılacak şekilde belirlenir,(Çalıştay sorusu) </li></ul><ul><li>2.adım : Beyin fırtınası yapılır.Bu aşamada ekip elemanları değişik görüş iletirler.(Beyin fırtınası) </li></ul><ul><li>3.adım :Görüşler işlenerek derlenir,düzenlenir,(Derleme-ekleme) </li></ul><ul><li>4.adım :Görüşler ilişkilendirilerek gruplandırılır,(Gruplama) </li></ul><ul><li>Bu aşamada zihin haritası hazırlanır. </li></ul><ul><li>5.adım : Konuyla ilgili görüşlerin yansıtıldığı ortak bir rapor hazırlanır.(rapor) </li></ul>
 54. 54. Balık Kılçığı <ul><li>Ana ve alt nedenleri bulma tekniğidir. </li></ul><ul><li>Önce balığın başına problem yazılır. Sonra bu probleme neden olan ana nedenler yazılır. Daha sonra bu ana nedenlerin alt nedenleri yazılır. </li></ul><ul><li>Bu teknikte sorun çözülmez. </li></ul><ul><li>İshikawa diyagramı olarak ta bilinir. </li></ul>
 55. 55. Kavram Haritası (global düşünme) <ul><li>Bilgi ve kavramlar arasındaki hiyerarşik ilişkiyi genelden özele doğru ele alıp, görsel hale getirerek somut veriler sunmayı amaçlayan bir grafiksel anlatımdır. </li></ul><ul><li>Böylece yazılı bilginin organizasyonu sağlanarak, metin anlaşılır hale gelmiş olur. </li></ul><ul><li>İnsanların nasıl öğrendikleri ile anlamlı öğrenme arasında köprü kurar. </li></ul><ul><li>Bilginin zihinde somut ve görsel olarak düzenlenmesini sağlar. </li></ul><ul><li>Tek bir kavramın aynı kategorideki diğer kavramlarla ilişkisini belirten somut grafiklerdir. </li></ul>SU BUHAR BUZ GAZ KATI ısıtılınca soğutulunca dır dır
 56. 56. Zihin Haritası (global düşünme) <ul><li>Bir çeşit düşünme aracıdır. </li></ul><ul><li>Bir konu düşünülerek beyinde bu kavramı çağrıştıran her şey hayal edilir. </li></ul><ul><li>Daha sonra çağrıştırılan şeyler ilişkilendirilir. </li></ul>1. Aşama: Kavram belirleme Başarı 2. Aşama: Hayallerinizi yazınız . Mutluluk-Gelir-Eş-Statü 3.Aşama: İlişkileri belirle
 57. 57. Zihin Haritası Başarı Gelir Mutluluk Eş Statü
 58. 58. Zihin Haritası Başarı Gelir Mutluluk Eş Statü -Anne-baba olma -Beğenilme -Düzenli yaşama -Saygınlık -Makam aracı -Prestij -Gelecek -Enerji -Yaşama sevinci -Otomobil -Tatil -Maaş
 59. 59. Öykü Oluşturma <ul><li>Çocukların bir araya gelerek yaptıkları yazılı çalışmalardır. </li></ul><ul><li>Giriş-etkinlikler ve sonuç bölümünden oluşur. </li></ul><ul><li>Yaratıcı düşünce ve hayal gücünü geliştirir. </li></ul><ul><li>Verilen kısa cümleler, resim, fotoğraf veya gazete haberi ya da eksik bırakılmış bir öykünün tamamlanması şeklinde yapılabilir. </li></ul>
 60. 60. Bireysel Öğretim Yöntemleri <ul><li>Bireyin kendisine uygun bir ortam hazırlayarak </li></ul><ul><li>çalışmasıyla gerçekleşir. </li></ul><ul><li>Özellikleri : </li></ul><ul><li>*Öğrenci merkezlidir, </li></ul><ul><li>*Yaparak-yaşayarak öğrenme temellidir, </li></ul><ul><li>*Öğrenciler ,öğrenme durumlarını kendilerine </li></ul><ul><li>göre ayarlarlar, </li></ul><ul><li>*Öğretim,öğrencinin ilgi ve ihtiyaç ve yeteneklerine </li></ul><ul><li>uygun olarak gerçekleşir. </li></ul>
 61. 61. Bireysel Öğretim Yöntemleri <ul><li>Yararları : </li></ul><ul><li>Bireyin kendi öğrenme </li></ul><ul><li>yoluna uygun ortam </li></ul><ul><li>hazırlayabilmesidir. </li></ul><ul><li>Sınırlılıkları: </li></ul><ul><li>En önemli sınırlılığı </li></ul><ul><li>hedeften sapılma ihtimalinin </li></ul><ul><li>yüksek olmasıdır. </li></ul>
 62. 62. Programlı Öğrenme/Öğretim <ul><li>Programlı Öğretim İlkeleri; </li></ul><ul><li>1. K üçük Adımlar İlkesi, </li></ul><ul><li>2. E tkin Katılım İlkesi, </li></ul><ul><li>3. B aşarı ilkesi(Pekiştirme) </li></ul><ul><li>4. A nında dönüt/düzeltme ilkesi </li></ul><ul><li>5. B ireysel Hız İlkesi </li></ul><ul><li>Her öğrenciye ihtiyaç duyduğu ek öğrenme </li></ul><ul><li>zamanları verilir. </li></ul>
 63. 63. Bireyselleştirilmiş Öğretim Programları(Keller Planı) <ul><li>Sınıfta farklı nedenlerle ortaya çıkan bireysel eksiklikleri gidermek ve öğrencilere bireysel sorumluluk kazandırmak amacıyla kullanılır, </li></ul><ul><li>Gruplar oluşturarak bireysel farklara hizmet etmeyi ve bireysel eksiklikleri gidermeyi amaçlar. </li></ul>
 64. 64. Bilgisayar Destekli Öğretim <ul><li>Yararları : </li></ul><ul><li>1.Öğrenme Hızı : Öğrenci kendi öğrenme hızına uygun olarak konuyu öğrenme, ihtiyaç duyulduğunda tekrar etme şansına sahiptir. </li></ul><ul><li>2.Etkin Katılım : Belirli aralıklarla öğrencilere verilen geribildirimler ile öğrencinin aktif katılımı sağlanır. </li></ul><ul><li>3.Öğretim etkinliklerinin çeşitliliği: Görsel ve işitsel öğelerin etkin bir şekilde kullanıldığı bir öğretimdir. İstenildiğinde konu anlatılırken sesli ve görüntülü ekler hazırlanır.Gerçek hayatta gerçekleştirilmesi imkansız olan deneyleri ve aktiviteleri gerçekleştirmek mümkündür. </li></ul>
 65. 65. Bilgisayar Destekli Öğretim Teknikleri Bilgisayar Destekli Öğretim ALIŞTIRMA VE TEKRAR (Konu tekrarı ve çalışma havuzu) PROGRAMLARI PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK PROGRAMLAR BENZETİM PROGRAMLARI BİREBİR ÖĞRETİM PROGRAMLARI
 66. 66. Tutor Destekli Öğretim <ul><li>Öğrencinin öğrendiği konularda, anlamakta güçlük çektiği kısımlarla ilgili olarak bireysel öğretim desteği görmesi mantığına dayanır. </li></ul><ul><li>Tutor genellikle üst sınıftan bir öğrenci ya da üniversitelerde araştırma görevlileridir. </li></ul>
 67. 67. Gezi Gözlem Tam olarak planlanmazsa zaman israfına neden olabilir Farklı öğretim ortamlarının kullanılmasını sağlar Organizasyonu karışıktır İlgi çeker ve öğrenmeye motive eder Ekonomik açıdan pahalıdır Birçok duyu organı aktif hale gelir Disiplin sorunları yaşanabilir Okul çevre ilişkisini geliştirir Planlayıcılar açısından sıkıntılıdır İlk elden somut yaşantı kazandırır Sınırlılıkları Yararları
 68. 68. Görüşme-Sergi -Bireylerin gezip görmesi için hazırlanmış sanat ürünleridir -Görme yoluyla öğrenme sağlar Okullardaki yıl sonu sergileri, sınıf sergileri bu konulara örnektir -Bir konu ve bir sorunla ilgili uzman kişinin görüşünün alınmasıdır -Görüşme soruları önceden hazırlanmalıdır (güdümlü görüşme) -Görüşme sonunda bir rapor hazırlanıp sınıfa sunulur Sergi Görüşme
 69. 69. İş Başında Öğretim Yöntemi <ul><li>Özellikle beceri gerektiren işlerde çalışacak ya da çalışmakta olan personeli,işin gerektirdiği nitelikte yetiştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir, </li></ul><ul><li>Bir programa göre öğreticinin denetiminde , öğrenme gerçekleşene kadar değişik biçimlerde uygulanabilmektedir. </li></ul>
 70. 70. Ekiple Öğretim Yöntemi <ul><li>Ekiple Öğretim ; İki ya da daha fazla sayıda öğretmen ve ilgilinin öğretim etkinliklerini planlama,sunma ve değerlendirmede anlamlı ve metodolojik işbirliğidir. </li></ul>

×