Nye Digitale Verktoy

649 views
609 views

Published on

De nye digitale verktøyene i skolen

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
649
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nye Digitale Verktoy

 1. 1. "Elevenes virtuelle hverdag og samfunn. Hvordan fungerer de og hva kan vi og elevene bruke de til." Marianne Hagelia © 2008
 2. 2. L06 Norskfaget forholder seg til et bredt spekter av tekster, både muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilder spiller sammen. Et norskfag for vår tid bygger på et utvidet tekstbegrep som inkluderer alle disse tekstformene. Den 5. grunnleggende ferdighet å bruke digitale verktøy .
 3. 3. Begrepet Web 2.0 <ul><li>Startet med at boblen dot-com sprakk i 2001 </li></ul><ul><li>Vendepunkt for Internett </li></ul><ul><li>De som overlevde hadde ”noe mer” og noe til felles. </li></ul><ul><ul><li>” The Wisdom of Crowds” </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosialt og deltagende </li></ul></ul><ul><ul><li>Tillit til brukeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Service </li></ul></ul>
 4. 4. Web 2.0 applikasjoner ” brukerstyrt og sosial” <ul><li>Google AdSense (brukerstyrt - reklame) </li></ul><ul><li>Flickr (brukerstyrt - bildedeling) </li></ul><ul><li>BitTorrent (brukerstyrt - fildeling) </li></ul><ul><li>Napster (brukerstyrt - fildeling / musikk) </li></ul><ul><li>Wikipedia (brukerstyrt - samarbeid / leksikon - kunnskapsdeling) </li></ul><ul><li>Blogging (brukerstyrt - dialog / diskusjon) </li></ul><ul><li>Wikis (brukerstyrt - samarbeid / kunnskapsdeling) </li></ul><ul><li>Facebook (brukerstyrt - nettsamfunn) </li></ul><ul><li>Del.icio.us (brukerstyrt - deling av favoritter / lenker) </li></ul><ul><li>abcnyheter.no (brukerstyrt - nyheter) </li></ul><ul><li>Geogebra eksempel (brukerstyrt - samarbeid / kunnskapsdeling – åpen kildekode) </li></ul>
 5. 5. Design <ul><li>Artige navn, søte ikoner </li></ul><ul><li>Fargeoverganger, gradiens </li></ul><ul><li>Kiss - ”Keep it simple, stupid” </li></ul><ul><li>Store hvite områder </li></ul>
 6. 6. Stikkord <ul><li>Brukerstyrt - enkelt å bruke og intuitivt grensesnitt </li></ul><ul><li>Softvare som blir bedre jo mer brukeren bruker det </li></ul><ul><li>Deltagelse – brukerne er med på å bygge opp stedet (åpen kildekode) </li></ul><ul><li>Pagerank – brukerstyrte søk </li></ul><ul><li>Blogg – toveis-kommunik asjon </li></ul><ul><li>Wikipedia - tillit </li></ul><ul><li>Fildeling - desentralisering </li></ul>
 7. 7. Web 2.0 filosofi <ul><li>Å gjøre det mulig for flest mulig mennesker å kunne lese mest mulig på den måten de selv vil. </li></ul><ul><li>Remix - mix av software som går sammen og konvergerer </li></ul><ul><li>Er en plattform - ikke et program </li></ul><ul><li>” The attitude, not a technology ” </li></ul><ul><li>” Service” ikke en pakke software </li></ul><ul><li>Skrivebordet er ikke lenger hovedarbeidsplassen på datamaskinen. </li></ul><ul><li>Tendenser peker mot at Internett tar over som førsteverktøy. </li></ul>
 8. 8. Internett er... <ul><li>Ikke lenger bare informasjon, men også kommunikasjon og samarbeid (MSN) </li></ul><ul><li>Brukerne lager innhold (YouTube) </li></ul><ul><li>Brukerne tagger og organiserer innhold </li></ul><ul><li>Kunnskap er delt og sosialt (wikipedia) </li></ul><ul><li>Sosiale nettverk (Facebook) </li></ul><ul><li>Nettet er en plattform der man har både data og applikasjonene som bruker dataene (programvarens død) </li></ul>
 9. 9. Web 2.0 = <ul><li>Sosiokulturell læringsteori </li></ul><ul><ul><li>Læreren er veileder </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>” Den kompetente andre” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>” Den nærmeste utviklingssonen” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gi fra seg kontrollen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tillit respekt for andres kunnskap </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ikke lenger allviter </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Være god på det den er god på </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Samarbeid </li></ul></ul><ul><ul><li>Deling </li></ul></ul><ul><ul><li>Distribuert kunnskap: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sammen besitter vi mye kunnskap </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Søke informasjon </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>En kan ikke vite alt! </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Nettsamfunn <ul><li>Blink </li></ul><ul><li>Nettby </li></ul><ul><li>SecondLife </li></ul><ul><li>Facebook </li></ul><ul><li>Piczo </li></ul><ul><li>Spaces: msn , wiki osv. </li></ul>
 11. 11. Eksempler <ul><li>Wikispace </li></ul><ul><li>Blogg (gutt) Blogg (jente) </li></ul><ul><li>http://www.vuvox.com/my_vox/show/00003a828dba </li></ul><ul><li>Mediekonvergens - jumpcut </li></ul><ul><li>Zoology – jumpcut Atlantis </li></ul><ul><li>http://www.facebook.com / grupper </li></ul><ul><li>Lese nettsider på andre språk </li></ul><ul><li>Få lest opp en tekst </li></ul><ul><li>Teachertube </li></ul>
 12. 12. Lovverk
 13. 13. Offentliggjøring av bilder av andre mennesker på nett <ul><li>§45c, §54 og §55 Åndsverksloven, samt §246, §247 og §390a i Straffeloven </li></ul>
 14. 14. Åndsverkloven §45c <ul><li>Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når </li></ul><ul><li>bildet har aktuell og allmenn interesse, </li></ul><ul><li>personen er mindre viktig enn hovedinnholdet </li></ul><ul><li>bildet gjengir forsamlinger, folketog ol. som har allmenn interesse </li></ul><ul><li>den avbildede ikke nedlegger forbud kan det vises som reklame for fotografens virksomhet </li></ul>
 15. 15. Åndsverkloven §54 <ul><li>Med bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt bryter denne lov ved: </li></ul><ul><li>b) å overtre bestemmelser gitt i §45c </li></ul>
 16. 16. Åndsverkloven §55 Bruk av andres bilder <ul><li>Blir du dømt etter §54 /§ 45c kan retten dessuten tilkjenne kunstneren/fotografen et pengebeløp som oppreisning for skade av ikke-økonomisk art. </li></ul><ul><li>Selv om gjerningsmannen har handlet i god tro, kan den fornærmede uansett skadens størrelse kreve utbetalt nettofortjenesten ved den ulovlige handling. </li></ul>
 17. 17. Ærekrenkelse <ul><li>Straffeloven §246. </li></ul><ul><li>Den som rettsstridig ved ord eller handling krenker en annens æresfølelse eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måeder. </li></ul>
 18. 18. Ærekrenkelse §247 <ul><li>Den som i ord eller handling opptrer på en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit, eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år. </li></ul><ul><li>Er ærekrenkelsen forøvet i trykt skrift eller i kringkastingssending eller ellers under særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 2 år anvendes. </li></ul>
 19. 19. Forseelser mod person <ul><li>Straffeloven §390a. </li></ul><ul><li>Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. </li></ul><ul><li>Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av almene hensyn. </li></ul>
 20. 20. Kilder <ul><li>http://tanketom.net/skriv-om/web2komma0/ </li></ul><ul><li>http://www.oreillynet.com/pub/a/network/2005/10/06/barry-diller-opens-web-20.html </li></ul><ul><li>http://jao.typepad.com/jao_s_blogg / </li></ul><ul><li>http://nrkbeta.no/hva-er-web-30/ </li></ul><ul><li>www.clara.no kan brukes av elever! </li></ul><ul><li>www.lovdata.no </li></ul>

×