податковий кодекс україни основні положення

5,052 views

Published on

податковий кодекс україни основні положення

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,052
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

податковий кодекс україни основні положення

 1. 1. Інформаційне повідомленняПодатковий кодекс України: Основніположення4 грудня 2010 року було офіційно опубліковано Податковий кодекс України (далі “ПКУ” або “Кодекс”).В цілому, ПКУ вступає в силу з 1 січня 2011 року, однак його окремі положення набирають чинностіпізніше (найголовніше: Розділ ІІІ “Податок на прибуток підприємств” вступає в силу з 1 квітня 2011року).ПКУ суттєвим чином змінює чинні правила оподаткування в Україні. Нижче до Вашої увагипропонується стислий огляд основних змін у сфері адміністрування податків, а також справлянняподатку на прибуток, ПДВ, ПДФО та податку на нерухомість.Ви можете швидко проглянути цікаву вам сферу натиснувши на розділ в змісті.Зміст:Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) .......................................................................2Податок на прибуток ...................................................................................................................................3Податок на додану вартість ........................................................................................................................5Податок з доходів фізичних осіб ................................................................................................................7Податок на нерухоме майно .......................................................................................................................98 грудня 2010 р.
 2. 2. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)Позитивні зміни  Під час процедури адміністративного оскарження обовязок доведення правомірності рішення контролюючого органу покладається на такий контролюючий орган, а не на платника податку (ст. 56.4);  Серед повноважень контролюючих органів не передбачено можливості визначення суми податкового зобов’язання непрямими методами (метод економічного аналізу, спостереження, аналогії, контроль за витратами та доходами платників податків-фізичних осіб).  Зменшено штрафні санкції з 5% до 3% у випадку виправлення самостійно виявлених помилок у шляхом подання уточнюючого розрахунку. У разі виправлення помилок в поточній декларації стягується штраф у розмірі 5%. Важливим є те, що подання уточнюючого розрахунку є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки;  Знижено суми штрафних санкцій за порушення при нарахуванні, утриманні та сплаті податків у джерела виплати. Згідно з Кодексом сума штрафу залежить від регулярності порушень упродовж 1095 днів поспіль, зокрема:  25% - при першому порушенні;  50% - при повторному порушенні;  75% - при третьому та кожному наступному порушенні. При цьому не визначено, за якими ознаками порушення вважатиметься першим, повторним, третім або наступним.  Зменшено штрафні санкції при порушенні строків сплати податкового зобов’язання:  10% - при затримці до 30 днів включно;  20% - при затримці понад 30 днів;  Штрафні санкції за порушення податкового законодавства, вчинені протягом перехідного періоду, застосовуються в розмірі, що не перевищує 1 грн. за кожне порушення, вчинене з 1 січня 2011 року до 1 червня 2011 року. Щодо податку на прибуток, штрафні санкції не застосовуватимуться за порушення, вчинені з 1 квітня 2011 року по 1 вересня 2011 року.Негативні зміни  Запроваджено штрафні санкції за завищення суми бюджетного відшкодування, відємного значення обєкта оподаткування податком на прибуток або відємного значення суми податку на додану вартість в залежності від регулярності порушень упродовж 1095 днів поспіль (тобто штрафи застосовуватимуться навіть при відсутності факту заниження податкових зобов’язань), зокрема:  25% - при першому порушенні;  50% - при повторному порушенні;  75% - при третьому та кожному наступному порушенні.  Запроваджено поняття фактичної податкової перевірки, яка здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності щодо дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі свідоцтв про державну реєстрацію, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами). Тривалість фактичної перевірки не може перевищувати 10 діб.  Запроваджено концепцію бенефіціарного власника доходів з джерелом походження з України. При виплаті доходу на користь нерезидента отримувач такого доходу повинен бути кінцевим вигодонабувачем таких доходів, а не проміжною ланкою у виплаті доходів 2
 3. 3. кінцевому власнику. Бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або лише посередником щодо такого доходу. (ст. 103.3). Якщо отримувач доходів не буде бенефіціарним власником таких доходів, платник податку не матиме права застосовувати положення міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування з країною, резидентом якої є отримувач доходів. Також право платника податку стосовно віднесення деяких виплат нерезиденту до складу валових витрат буде обмежено у разі, якщо такий нерезидент не є бенефіціарним власником (детальніша інформація в наступній частині).Податок на прибутокНабрання чинності  Розділ ІІІ Кодексу, що стосується податку на прибуток, набирає чинності з 1 квітня 2011 рокуСтавка податкуПКУ передбачає поступове зниження ставки податку з 25% до:  23% - з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року;  21% - з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року;  19% - з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року;  16% - з 1 січня 2014 року.Податкова базаВизнання доходів / витрат для цілей оподаткування обумовлюватиметься, головним чином,положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. В цілому, це позитивна зміна, яка покликанагармонізувати податкове тлумачення операції та її економічний ефект:  Скасовано “правило першої події”. Доходи / витрати визнаються в момент їх нарахування;  Процентні витрати капіталізуються для цілей оподаткування, якщо така капіталізація здійснюється у фінансовому обліку;  Облік курсових різниць ведеться відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку;  Облік операцій з цінними паперами не зазнав змін у порівнянні з чинним законодавством;  Облік та амортизація всіх груп основних засобів, які підлягають амортизації, здійснюються окремо для кожного об’єкту (на відміну від амортизації груп основних засобів, передбаченої чинним законодавством);  Кількість груп основних засобів суттєво збільшено (до 16 – для матеріальних активів, до 6 – для нематеріальних активів);  Значно розширено перелік методів нарахування податкової амортизації. Податковий кодекс передбачає п’ять методів, включаючи прямолінійний, метод зменшення балансової вартості, метод прискореної амортизації (для деяких груп основних засобів);  Балансова вартість основних засобів, що підлягатимуть амортизації, визначатиметься відповідно до інвентаризації, що має бути проведена станом на 1 квітня 2011 року.  Якщо загальна балансова вартість основних засобів на 1 квітня 2011 року виявиться меншою ніж загальна вартість основних засобів згідно з податковим обліком, різницю буде визнано окремим активом, що буде амортизуватися за прямолінійним методом 3
 4. 4. протягом трьох років. Дооцінка основних засобів, проведена після 1 січня 2010 року, не враховується при порівнянні даних бухгалтерського та податкового обліку станом на 1 квітня 2011 року.Облік постійних та тимчасових різниць  Починаючи з 1 січня 2012 року платники податку на прибуток повинні будуть подавати звіт стосовно тимчасових та постійних різниць між даними податкового та бухгалтерського обліку. Форма для звіту має бути затверджена Міністерством фінансів України;  Також з 1 січня 2012 року, разом із податковою звітністю з податку на прибуток підприємств, платники податку на прибуток повинні будуть надавати також фінансову звітність.Оподаткування окремих операційДивіденди  Авансовий платіж з податку на прибуток не стягується при виплаті дивідендів платниками єдиного сільськогосподарського податку, інститутами спільного інвестування та управителем фонду операцій з нерухомістю при виплаті платежів власникам сертифікатів фонду, “материнськими компаніями” (у межах дивідендного доходу таких материнських компаній), при виплаті на користь фізичних осіб, а також з дивідендів, які сплачуються в негрошовій формі (якщо співвідношення часток власників не змінюється);  Авансовий платіж з податку на прибуток може бути зарахований проти поточних зобов’язань з податку на прибуток. Переплачена сума авансового платежу з податку на прибуток переноситься в наступні періоди;  Дивідендний дохід не оподатковується, крім випадків, коли він отримується від нерезидентів, які не перебувають під контролем (менше ніж 20%), або нерезидентів, що мають офшорний статус.РоялтіПодатковий кодекс запроваджує суттєві обмеження стосовно віднесення до складу валовихвитрат роялті. Так, забороняється відносити до складу валових витрат нарахування роялті накористь нерезидентів, які:  розташовані у офшорних зонах;  не підлягають оподаткуванню стосовно роялті у своїх країнах;  не є бенефіціарними власниками роялті;  отримують роялті стосовно об’єктів, права інтелектуальної власності щодо яких уперше виникли в Україні.Нарахування роялті на користь нерезидентів, що не відповідають жодній із зазначених вищеумов, дозволені в розмірі, що не перевищує 4% від реалізації товарів, робіт та послуг запопередній звітний рік.Також забороняється віднесення до складу валових витрат роялті, нарахованих на користьюридичних осіб-резидентів, що не є платниками податку на прибуток на загальних підставах.Правила трансфертного ціноутворення (звичайні ціни)  Кодекс передбачає детальніший перелік методів, що мають застосовуватися до визначення звичайних цін. Запроваджений перелік методів є близьким до переліку методів ОЕСР;  Податковий кодекс на містить детальних методологій розрахунку звичайних цін. Однак запровадження таких методологій очікується в подальшому; 4
 5. 5.  Зазначені методи набирають чинності з 1 січня 2013 року. До цієї дати застосовуватимуться правила трансфертного ціноутворення, що діють на даний момент (встановлені пунктом 1.20 Закону “Про оподаткування прибутку підприємств”).Обмеження стосовно валових витрат  Податковий кодекс забороняє відносити до складу валових витрат придбання товарів, робіт та послуг у платників єдиного податку (крім осіб, що надають послуги у сфері інформатизації);  Кодексом також заборонено віднесення до складу валових витрат придбання послуг з консалтингу, маркетингу та реклами у нерезидентів (крім придбань у постійних представництв нерезидентів) у розмірі, що перевищує 4% від розміру доходу від реалізації товарів, робіт та послуг за попередній звітний рік. Повністю заборонено відносити до складу валових витрат придбання зазначених послуг у нерезидентів, що розташовані в офшорних зонах.Податкові пільги  Звільняється від оподаткування 80% прибутку підприємств, отриманого від продажу на митній території України таких видів енергозберігаючого обладнання та матеріалів власного виробництва, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;  Звільняється від оподаткування 50% прибутку, отриманого від проведення енергозберігаючих заходів та реалізації енергоефективних проектів підприємствами, що включені до Державного реєстру підприємств, установ та організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів.  Запроваджено ставку податку на прибуток у розмірі 0% на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року для новостворених, а також певних видів існуючих підприємств, загальна сума доходу за звітний рік яких не перевищує 3 мільйонів гривень. Кодекс встановлює також ряд інших обмежень щодо застосування цієї пільги.Податок на додану вартістьНабрання чинності  Розділ V Кодексу, що стосується податку на додану вартість, набирає чинності з 1 січня 2011 року.Ставка податку  найближчі 3 роки основна ставка ПДВ становитиме 20%;  починаючи з 1 січня 2014 року ставка ПДВ буде зменшена до 17%.База оподаткуванняБаза оподаткування визначається на основі контрактної вартості товарів / послуг, але не нижчезвичайних цін. В той же час, новий порядок визначення звичайних цін набере чинності з 1 січня2013 року. Отже, до цієї дати діятимуть чинні на даний момент правила визначення звичайнихцін (встановлені пунктом 1.20 Закону “Про оподаткування прибутку підприємств”). Виключеноположення стосовно відхилення в розмірі 20% від рівня звичайної ціни. 5
 6. 6. Податковий облік  Залишається “правило першої події” для визначенні податкових зобов’язань та податкового кредиту;  Не встановлено особливих правил податкового обліку за агентськими договорами (договір доручення, комісії та ін.). Податковий облік за такими операціями проводитиметься за базовими правилами.Реєстрація платника  Основні критерії обов’язкової реєстрації платником ПДВ (включаючи поріг реєстрації в розмірі 300 тис. грн.) залишено без змін.  У разі відсутності оподатковуваних операцій з продажу протягом останніх 12 місяців, але при проведенні операцій з придбання з метою формування податкового кредиту, реєстрація платника ПДВ не підлягає анулюванню.Оподаткування деяких окремих операційВрегульовано порядок оподаткування ПДВ при реорганізації  Операції з реорганізації платника (шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення) не вимагають визнання умовного продажу ТМЦ та необоротних активів (або будь-якого коригування податкового кредиту), які знаходяться на балансі платника податків на момент проведення такої реорганізації.Постачання окремих видів послуг  У Кодексі наявна законодавча колізія стосовно надання певних видів послуг, зокрема таких як консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні та ін. послуг (перелік подібний до того, що наведен у п. 6.5 д чинного Закону про ПДВ), а також послуг з розроблення, постачання й тестування програмного забезпечення та подібних послуг. Колізія полягає в тому, що, з одного боку (згідно п. в) ст. 186.3), визначено місце постачання таких послуг, а саме – місце реєстрації покупця, а з іншого боку (ст. 196.1.14), вищазгадані послуги визначені такими, що не є об’єктом оподаткуванняПодатковий кредит  Чітко прописана можливість визнання податкового кредиту стосовно ПДВ, сплаченого митним органам під час ввезення об’єкту оперативного лізингу;  Податкові накладні, отримані із запізненням, дозволено включати до складу податкового кредиту протягом 365 днів з дати їхньої видачі, за винятком операцій з переходу власності на заставне майно, відповідно до яких право на визнання податкового кредиту зберігається до дати реалізації такого заставного майна;  Визначено правило розподілу податкового кредиту при одночасному здійсненні платником операцій, які підлягають оподаткуванню ПДВ та звільнені або не є об’єктом ПДВ. Коефіцієнт розподілу розраховується як відношення оподатковуваних поставок до загального обсягу продажу за попередній рік. Такий коефіцієнт використовується протягом усього поточного року. За результатами останнього звітного періоду здійснюється перерахунок з урахуванням фактичних даних за звітний рік.Відшкодування ПДВПорядок розрахунку суми ПДВ, яка підлягає відшкодуванню з бюджету, не зазнав суттєвих змін.Уточнено формулювання щодо можливості включення до розрахунку суми, заявленої до 6
 7. 7. відшкодування, сум ПДВ, сплачених до бюджету, а також при імпорті послуг. Платникам наданоправо заявляти до відшкодування в рахунок погашення майбутніх зобов’язань частину суми, якапідлягає відшкодуванню. Слід зазначити, що:  Кодекс також містить пункт, який передбачає тимчасове припинення відшкодування ПДВ у випадку адміністративного або судового оскарження заявлених сум;  Відновлено відповідальність держави у випадку несвоєчасного відшкодування ПДВ у розмірі 120% облікової ставки НБУ;  Крім того, передбачено процедуру автоматичного відшкодування (за результатами камеральної перевірки) за умови відповідності платника податків переліку критеріїв, встановлених Кодексом.Єдиний реєстр податкових накладних  Передбачено обов’язковість реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі починаючи з суми ПДВ в розмірі понад 1 млн. грн. з 1 січня 2011 року до суми ПДВ понад 10 тис. грн. починаючи з 1 січня 2012 року;  Відсутність податкової накладної не дає права на визнання податкового кредиту покупцем, при цьому не звільняє від обов’язку визнання податкового зобов’язання продавцем;  Виявлення розбіжностей між даними податкової накладної та Єдиного реєстру є підставою для проведення позапланової перевірки продавця та покупця.Податок з доходів фізичних осібНабрання чинності  Розділ IV Кодексу, що стосується податку на доходи фізичних осіб, набирає чинності з 1 січня 2011 року (за винятком деяких положень, що вступають в силу пізніше).Ставка податку  Кодекс повертає прогресивну ставку податку. Ставка податку в розмірі 15% застосовується до доходу, що не перевищує десяти мінімальних заробітних плат (станом на сьогодні мінімальна заробітна плата становить 922 грн.). До доходу, що перевищує цей розмір, застосовується ставка в розмірі 17%. При цьому для окремих категорій працівників (шахтарі) збережено ставку на рівні 10%.Оподаткування нерезидентів  Незважаючи на те, що в проекті Податкового кодексу передбачалися певні зміни в порядку визначення резидентського статусу, Кодекс не змінює чинні критерії визначення податкового резидента.  Доходи нерезидента підлягають оподаткуванню за ставками та в порядку, передбаченому для резидентів (тобто 15% та 17%, в залежності від суми доходу), крім оподаткування операцій з продажу нерухомості. З огляду на єдину ставку податку, що застосовуватиметься до доходів, незалежно від резидентського статусу, іноземцям не потрібно буде отримувати сертифікати резидентності. 7
 8. 8. Оподаткування деяких окремих видів доходів та операцій Оподаткування операцій з продажу майна (нерухомого та рухомого)  Визначено залежність ставки від кількості операцій з продажу протягом року та наявності експертної оцінки об’єкту;  Ставки податку, що застосовуються до доходу (не прибутку) від продажу становитимуть:  0% - застосовується до першого продажу нерухомого майна протягом року,  1% - застосовується до першого доходу від продажу рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера,  5% - застосовується до доходу від продажу більше ніж одного об’єкту нерухомого майна та при продажі рухомого майна, в тому числі при другому та кожному подальшому продажі легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера,  15%/17% - застосовується до доходу з операцій з продажу (обміну) нерухомості, що здійснюється фізичними особами-нерезидентами. Оподаткування дивідендів.  Зменшено ставку податку для оподаткування доходу у вигляді дивідендів від емітентів – юридичних осіб України з 15% до 5%. Проценти від депозитних та поточних рахунків.  З 1 січня 2015 року передбачено оподаткування процентів у розмірі 5%. Податкові знижки  Замість існуючого терміну “податковий кредит” вводиться новий термін – “податкова знижка”. Перелік витрат фізичних осіб, на які може надаватися податкова знижка, доповнено витратами на переобладнання власного транспортного паливною системою, що альтернативна паливній системі, яка функціонує на бензиновому паливі. Адміністрування податку з доходів фізичних осіб.  Стаття 179.11. Кодексу не встановлює чіткого терміну подачі податкової декларації. Однак передбачено, що платник податків має право до 1 березня наступного за звітним року звернутися із запитом до податкового органу за роз’ясненням щодо заповнення податкової декларації.  Фізичні особи зобов’язані подавати податкову декларацію з перерахуванням ставки податку у випадку, якщо така особа отримала дохід від кількох податкових агентів, що в сумі за будь-який календарний місяць перевищує десять мінімальних заробітних плат.  Кодекс передбачає, що сплачувати податок потрібно до 1 серпня наступного за звітним року.Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва  До моменту внесення змін до ПКУ в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва, продовжують діяти правила, встановлені Указом Президента про спрощену систему оподаткування. Платники єдиного податку – фізичні особи можуть сплачувати податок за ставкою 200 грн. на місяць.  Юридичні особи не матимуть права включати до складу валових витрат виплати, здійснені на користь приватних підприємців, що перебувають на спрощеній системі оподаткування (якщо такі виплати не пов’язані з інформатизацією). Однак, слід зазначити, що, оскільки 8
 9. 9. ставка податку на прибуток поступово знижується до рівня ставки ПДФО, податковий ефект від різниці між податками поступово зменшується до його повного зникнення в 2014 році.Податок на нерухоме майноНабрання чинності  Розділ XIІ Кодексу, що стосується правил справляння податку на нерухоме майно, набирає чинності з 1 січня 2012 року.Ставки податку встановлюються місцевими радами та не повинні перевищувати:  1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за квадратний метр – для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;  2,7% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за квадратний метр – для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить.Обчислення суми податку, податковий період та періодичність сплати податку  Юридичні особи самостійно розраховують суму податку та сплачують податок щокварталу;  Фізичним особам суму податку розраховують податкові органи; податок сплачується один раз на рік. 9
 10. 10. Контактні особиУ разі виникнення у Вас будь-яких запитань щодо вищезазначеного інформаційного повідомлення,звертайтеся до наших фахівців податково-юридичного департаменту:Григорій Павлоцький Євген ЗанозаПартнер, керівник податково- Партнер, податково-юридичнийюридичного департаменту департаментgpavlotsky@deloitte.ua yzanoza@deloitte.uaВікторія Чорновол Андрій СерветникПартнер, податково-юридичний Партнер, податково-юридичнийдепартамент департаментvchornovol@deloitte.ua aservetnyk@deloitte.uaНаша адреса у Києві:01033 Україна, Київвул. Жилянська, буд. 48-50аБізнес-центр «Прайм»Тел.: +38 (044) 490 90 00Факс: +38 (044) 490 90 01Відвідайте наш веб-сайт: www.deloitte.uaНазва „Делойт” стосується однієї або більше фірм у складі „Делойт Туш Томацу Лімітед”, приватної компанії,відповідальність учасників якої обмежена наданими ними гарантіями, зареєстрованої згідно із законодавствомВеликобританії, причому кожна з таких фірм є самостійною і незалежною юридичною особою. Детальний опис правовоїструктури об’єднання „Делойт Туш Томацу Лімітед” і фірм, які входять до її складу, представлений у мережі Інтернет заадресою: www.deloitte.com/about. Детальний опис правової структури компанії „Делойт” в СНД знаходиться за адресою:www.deloitte.com/ru/about.© 2010 ПрАТ „Делойт енд Туш ЮСК”. Усі права застережено. 10

×