Pembelajaran berasas projek

3,852 views
3,680 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,852
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
232
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Project-based learning, as with all lessons, requires much preparation and planning. When designing the project it is essential that you have in mind exactly which content standards will be addressed.
 • what time allotment will be given to the project? Will this project be conducted during the entire school day or during dedicated blocks of time? How many days will be devoted to the project? Students will need to be given direction for managing their time, a definite life skill. Give students direction for managing their time. Teach them how to schedule their tasks. Remind them of the timeline. Help them to set deadlines.
 • In the busy schedule of the school day, there is often little time for reflection. Yet, reflection is a very important part of the learning process. How do we expect our students to be able to synthesize their new knowledge if they are not given time to reflect upon what they have discovered?
 • Pembelajaran berasas projek

  1. 1. Mulakan dengan lafaz
  2. 2. Pembelajaran Berasaskan Projek MOHD FADZIL BIN MOHD SALLEH JABATAN SAINS SOSIAL IPGM KAMPUS PERLIS
  3. 3. Apa yang cikgu-cikgu nampak ?
  4. 4. PENDAHULUAN <ul><li>PBL dimulakan di Malaysia sejak 2004 antara i-EARN dan BPG. Beberapa bengkel telah diadakan untuk mewujudkan kesedaran kepada guru dan pensyarah </li></ul><ul><li>Ogos 2004 satu bengkel diadakan di USM untuk 36 pensyarah dan diikuti dengan bengkel ke 2 pada Ogos 2005 </li></ul><ul><li>Januari 2006 BPG mula memasukkan PBL dalam kurikulum KSPK dan mula dijalankan di IPIpoh, IPIslam dan 15 institut perguruan lain </li></ul><ul><li>2006 JPN Perak memperkenalkan PBL kepada 1000 orang guru sains dan matematik </li></ul>
  5. 5. PBP – Sekilas Pandang Berorientasikan Tugasan dan Hasil Penaksiran yang sahih Berasaskan Kemahiran Pembelajaran yang Menyeronokkan Kaedah P&P Bersistematik PBP
  6. 6. Anjakan Paradigma <ul><li>Kini & Masa Depan </li></ul><ul><li>Guru – memimpin dan kerja bersama dengan pelajar </li></ul><ul><li>    </li></ul><ul><li>Pelajar – terlibat secara aktif </li></ul><ul><li>Berfikir <hubungkait & integrasi> </li></ul><ul><li>Soalan terbuka spt menyoal “ mengapa, bagaimana? ” </li></ul><ul><li>Perkembangan berasaskan senario dan menekan hubung kait </li></ul><ul><li>Menekankan kolaborasi </li></ul><ul><li>Sebelum </li></ul><ul><li>Guru – memindahkan pengetahuan </li></ul><ul><li>Pelajar – mendengar secara pasif </li></ul><ul><li>Menghafal <pengetahuan & konsep> </li></ul><ul><li>Soalan tertutup spt menyoal “ apa ” </li></ul><ul><li>Struktur berasingan menekankan hasil </li></ul><ul><li>Menekan hasil individu </li></ul>
  7. 7. Pelajar berhijrah.. <ul><li>Dari mengikut arahan </li></ul><ul><li>…… . melaksanakan aktiviti pembelajaran terarah-kendiri </li></ul><ul><li>Dari menghafal dan mengulang </li></ul><ul><li>…… . meneroka, mengabung-jalin dan menyampaikan </li></ul><ul><li>Dari mendengar dan bertindak balas </li></ul><ul><li>…… . berkomunikasi dan menerima tanggung jawab </li></ul>
  8. 8. Pelajar berhijrah … <ul><li>Dari mengetahui fakta, istilah dan isi kandungan </li></ul><ul><li>. . memahami proses </li></ul><ul><li>Dari teori </li></ul><ul><li>. . kepada mengaplikasi teori </li></ul><ul><li>Dari bergantung kepada guru </li></ul><ul><li>. . kepada pengupayaan kendiri </li></ul>
  9. 9. Gabungan PBP dan TMK <ul><li>PBP = Daya Tarikan Tinggi </li></ul><ul><li>TMK = Alat yang berkesan </li></ul><ul><li>Penggunaan TMK dalam PBP </li></ul><ul><ul><li> Carian Maklumat </li></ul></ul><ul><ul><li> Komunikasi </li></ul></ul><ul><ul><li> Mengurus perkembangan projek </li></ul></ul><ul><ul><li> Penerbitkan hasil / memindahkan maklumat </li></ul></ul>
  10. 10. Ciri PBP <ul><ul><li>Mengurus kurikulum melalui pendekatan penyelesaian masalah dan projek. </li></ul></ul><ul><ul><li>Melibatkan pelajar sebagai stakeholders </li></ul></ul><ul><ul><li>Mewujudkan persekitaran pembelajaran di mana guru membimbing dan memudahcara untuk pelajar mencapai tahap kefahaman yang lebih mendalam. </li></ul></ul>
  11. 11. CIRI-CIRI <ul><li>Penyiasatan menggunakan ‘Driving Question’ (soalan utama terbuka) dan soalan-soalan sampingan </li></ul><ul><li>Tidak memerlukan senario yang dirancang tetapi pelajar yang menjalankannya sendiri </li></ul><ul><li>Masa yang agak panjang dan banyak matlamat </li></ul><ul><li>Menggunakan proses yang sistematik dan set alatan untuk memandu inkuiri </li></ul><ul><li>Distruktur dengan kemas </li></ul><ul><li>Memerlukan ingatan, amalan dan ulangan </li></ul><ul><li>Memerlukan penilaian </li></ul>
  12. 12. Membina idea tentang projek <ul><ul><li>G (Matlamat) </li></ul></ul><ul><ul><li>R (Peranan) </li></ul></ul><ul><ul><li>A (Kumpulan Sasar) </li></ul></ul><ul><ul><li>S (Set Tugasan & </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyelesaian) </li></ul></ul><ul><ul><li>P (Hasilan) </li></ul></ul><ul><ul><li>E (Penaksiran) </li></ul></ul>>>> GOAL >>> ROLE >>> AUDIENCE >>> SET OF TASKS AND SOLUTIONS >>> PRODUCTS >>> EVALUATION
  13. 13. Matlamat ( Goal ) <ul><ul><li>Catatkan matlamat projek. Nyatakan hasilan yang dijangkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Contoh: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Untuk mengkaji kepentingan hutan dan kesan-kesan aktiviti manusia ke atas kelastariannya </li></ul></ul></ul>
  14. 14. Peranan ( Role ) <ul><ul><li>Guru perlu menentukan peranan pelajar supaya mereka memahami dan menghubung-kait dengan kehidupan sebenar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Contoh: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pelajar memainkan peranan sebagai pegawai pemulihara hutan. </li></ul></ul></ul>
  15. 15. Kumpulan Sasar ( Audience ) <ul><ul><li>Tentukan khalayak yang mana pelajar akan membentang dan berkongsi dapatan dan hasil projek mereka. </li></ul></ul><ul><ul><li>Contoh: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>JK Pemuliharaan Hutan Malaysia </li></ul></ul></ul>
  16. 16. Tugasan dan Penyelesaian ( Set of Tasks and Solutions ) <ul><ul><li>Mereka bentuk satu set aktiviti dan tugasan yang menjurus kepada Soalan Kerangka Kurikulum, isi kandungan dan hasilan projek. </li></ul></ul><ul><ul><li>Contoh: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pelajar mempelajari pembasmian hutan di tempat masing-masing sebagai pakar bagi pihak JK Pemuliharaan Hutan Malaysia. Mereka menghuraikan masalah akibat pembasmian hutan dan pencerobohan manusia. Mereka mencadangkan langkah-langkah untuk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>menghalang pembasmian hutan dan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>pemuliharaan </li></ul></ul></ul></ul>
  17. 17. Hasilan Projek (Products) <ul><ul><li>Menentukan jenis teknologi (TMK) untuk menyediakan hasilan projek </li></ul></ul><ul><ul><li>Contoh: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Persembahan multimedia yang menghuraikan masalah pembasmian hutan dan bahaya pencerobohan hutan oleh manusia. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Brosur yang menerangkan cadangan-cadangan untuk menghalang pembasmian hutan dan cara-cara pemuliharaan hutan. </li></ul></ul></ul>
  18. 18. Penaksiran (Evaluation) <ul><ul><li>Menentukan pentaksiran yang digunakan oleh guru dan pelajar untuk menilai keperluan, menentukan matlamat, memantau perkembangan, memberi maklum balas, membuat refleksi ke atas keseluruhan kitaran pembelajaran. </li></ul></ul><ul><ul><li>Contoh: </li></ul></ul><ul><ul><li>Refleksi kendiri: Gunakan senarai semak kolaborasi untuk memastikan pelajar berada pada landasan dan mempromosi kolaborasi kalangan pelajar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Penaksiran Guru: Gunakan rubrik untuk menilai persembahan multimedia dan brosur. </li></ul></ul>
  19. 19. PBP Lwn Pengajaran Berasas Aktiviti Contoh Tema Pengajaran Berasas Aktiviti Pembelajaran Berasas Projek Perbezaan Keduanya Pencemaran Melengkapkan aktiviti yang berbeza untuk menunjukkan kesan pencemaran yang berbeza. Kenal pasti komponen bagi setiap pencemaran Kenal pasti masalah pencemaran dalam masyarakat. Tubuhkan satu pasukan petugas untuk menyiasat masalah tersebut dan sediakan penyelesaian secara teknikal masalah tersebut. Tugasan dalam pengajaran berasas aktiviti bersifat individu antara satu sama lain dan tidak dihubung-kait dengan kehidupan sebenar. Pendekatan berasas projek mendefinisi tugasan yang merangkumi cabaran dan menyisipkan ke dalam dalam projek komuniti yang bermakna. Selain melengkapkan aktiviti dan mengenap pasti komponen bagi setiap masalah, maklumat tersebut akan digunakan semasa menyediakan penyelesaian.
  20. 20. Bagaimana PBP dilaksanakan? Merancang Menyediakan Jadual Melaksana & Memantau Membuat Refleksi
  21. 21. Merancang <ul><ul><li>Menentukan hasil pembelajaran yang khusus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Semak kandungan HSP dan SP </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hubung-kait dengan kehidupan sebenar </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Membina Soalan Kerangka Kurikulum </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Membina soalan utama </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sediakan soalan di mana pelajar merasakan wujudnya impak apabila menjawab soalan tersebut atau menyelesaikan masalah </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Menyediakan pelan taksiran </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bagaimana anda tahu bahawa pelajar telah mencapai hasil pembelajaran? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Apakah kriteria yang digunakan untuk menilai pelajar? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Reka bentuk idea dan aktiviti projek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gunakan G R A S P E (Goal, Role, Audience, Set of Tasks and Solutions, Products, Evaluation) </li></ul></ul></ul>
  22. 22. . Reka bentuk dan rancangan projek <ul><li>Mulakan dengan sesuatu yang diharapkan </li></ul><ul><ul><ul><li>Bentuk ‘Driving Question’, rancang penilaian dan lakaran projek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kembangkan idea projek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tetapkan skop </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>– mengikut sukatan pelajaran, objektif/hasil pembelajaran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- mantapkan reka bentuk projek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- hasilkan suasana pembelajaran yang optimum dengan menetapkan masa, fizikal dan ICT </li></ul></ul></ul>
  23. 23. <ul><li>Membina ‘Driving Question ’ </li></ul><ul><ul><li>Soalan terbuka yang dapat menjawab mengikut masa dan sumber </li></ul></ul><ul><ul><li>Menjurus kepada disiplin, subjek dan topik </li></ul></ul><ul><ul><li>Membawa kepada dilema dunia sebenar dan pelajar merasa seronok belajar </li></ul></ul><ul><ul><li>Selaras dgn kurikulum dan mencakupi kandungan </li></ul></ul>
  24. 24. Contoh ‘Driving Question’ <ul><li>Sejarah </li></ul><ul><li>Adakah kebebasan dan demokrasi tersebar ke serata dunia? </li></ul><ul><li>Mengapakah Inggeris sangat berminat menguasai Tanah Melayu? </li></ul><ul><li>Bagaimanakah keamanan boleh diwujudkan di Timur Tengah? </li></ul>
  25. 25. <ul><li>English </li></ul><ul><li>Mengapakah Shakespeare masih popular? </li></ul><ul><li>Bagaimanakah kesusasteraan boleh menggambarkan zaman penulisannya? </li></ul><ul><li>Novel yang bagaimanakah sesuai dengan kurikulum sekolah menengah? </li></ul>
  26. 26. <ul><li>Matematik </li></ul><ul><li>Bagaimanakah kita boleh menghuraikan tentang bentuk kapal terbang? </li></ul><ul><li>Bagaimanakah sepatutnya borang cukai pendapatan dibuat? </li></ul><ul><li>Bagaimanakah pengembara boleh membuat keputusan tentang jarak paling dekat di antara dua titik? </li></ul>
  27. 27. <ul><li>Sains </li></ul><ul><li>Daripada apakah bumi dibuat? </li></ul><ul><li>Bolehkah kita meramal cuaca? </li></ul><ul><li>Sejauh manakah sumber air kita baik? </li></ul><ul><li>Bagaimanakah kita boleh membasmikan penyakit berjangkit? </li></ul>
  28. 28. Menyediakan Jadual <ul><ul><li>Sediakan jadual untuk komponen projek </li></ul></ul><ul><ul><li>Tentukan penanda aras </li></ul></ul><ul><ul><li>Permudahkan dan wajar mengikut umur pelajar </li></ul></ul>
  29. 29. Contoh Jadual Tarikh/Hari Tugasan Tempoh 6 th September – Waktu ke 3 Pengenalan Projek 30 min Menentukan Kumpulan 10 min 8 th September – Waktu ke 6 Meneliti kajian – membimbing pelajar secara kumpulan menjalan aktiviti kajian menggunakan panduan yang telah disediakan. 40 min 10th September – Waktu ke 5 …………………………………………………… . ………………………………
  30. 30. Melaksana dan Memantau <ul><ul><li>Patuhi jadual projek yang telah disediakan </li></ul></ul><ul><ul><li>Gabung jalin pembelajaran di lapangan dan di bilik darjah </li></ul></ul><ul><ul><li>Permudahcarakan proses dengan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>bersama mereka untuk memberi sokongan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>sediakan resos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>sediakan panduan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kemukakan soalan supaya mereka berfikir dan cabar mereka untuk mempertahankan rumusan yang dikemukakan </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Membuat pemantauan dan penaksiran </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>gunakan rubrik </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sediakan masa untuk mereka berkongsi dan mempamerkan hasil projek </li></ul></ul>
  31. 31. Membuat Refleksi <ul><li>Sediakan masa untuk membuat refleksi secara individu atau kumpulan – untuk mengetahui apa yang berjalan lancar atau sebaliknya </li></ul><ul><li>Bincangkan </li></ul><ul><ul><li>Analisis hasil pembelajaran secara kuantitatif dan kualitatif </li></ul></ul><ul><ul><li>Perkembangan profesional anda secara kuantitatif dan kualitatif </li></ul></ul><ul><ul><li>Lain-lain: persepsi ibubapa, persepsi pengetua </li></ul></ul><ul><li>Berkongsi pengalaman dan perasaan </li></ul><ul><ul><li>Berkongsi idea yang boleh mencetuskan inkuri baru, projek baru </li></ul></ul><ul><li>Cubakan – nilai apan yang telah anda lakukan dan bagaimana ianya boleh dibaiki pada masa hadapan </li></ul>
  32. 32. KEKUATAN DAN KELEBIHAN <ul><li>Menyelesaikan kekeliruan antara pengetahuan dan penilaian serta membantu pelajar untuk tahu dan buat </li></ul><ul><li>Membantu pelajar belajar dan mempraktikkan kemahiran penyelesaian masalah, komunikasi dan pengurusan diri </li></ul><ul><li>Menggalakkan perkembangan habit minda yang berkait dengan pembelajaran sepanjang hayat, t/jawab sivik, personal dan kejayaan karier </li></ul><ul><li>Mengintergrasikan kurikulum, pengajaran tematik dan isu-isu komuniti </li></ul>
  33. 33. <ul><li>Dapat mempersembahkan kandungan dan kemahiran dengan menggunakan kriteria yang hampir sama dengan kerja-kerja yang sebenar dan mempengaruhi akauntabiliti, matlamat dan memperbaiki persembahan </li></ul><ul><li>Mewujudkan komunikasi dan hubungan kolaboratif antara kumpulan pelajar </li></ul><ul><li>Menemui keperluan pelajar dengan pelbagai aras kemahiran dan gaya pembelajaran </li></ul><ul><li>Mempertemukan dan memotivasikan rasa jemu atau perbezaan pelajar </li></ul>
  34. 34. FAKTOR KEJAYAAN <ul><li>Kekuatan hubungan guru murid </li></ul><ul><li>Kadar perkongsian </li></ul><ul><li>Peluang-peluang untuk pelajar bersuara dan memilih </li></ul><ul><li>Sokongan daripada persekitaran sekolah </li></ul>
  35. 35. Rumusan <ul><ul><li>PBP menjadikan pembelajaran di sekolah seperti pembelajaran dalam kehidupan sebenar </li></ul></ul><ul><ul><li>PBP membantu pelajar mempelari isi kandungan sama, cuma melalui cara yang berlainan </li></ul></ul><ul><ul><li>Selain menguasai isi kandungan, PBP merangkumi komponen seperti kolaborasi, penyelesaian masalah, persembahan/penyampaian dan komunikasi dengan pihak lain </li></ul></ul><ul><ul><li>PBP memotivasi pelajar untuk mengali lebih mendalam kefahaman ke atas sesuatu isu. </li></ul></ul>
  36. 36. DAUN SELASIH DAUN KELADI, TERIMA KASIH, JUMPA LAGI.

  ×