Впдени рпбпти у СавиОбласти: физика и биологијаПодобласт: ЕкологијаАутор:Урош Осмокровић VII2ОШ „Иво Андрић“, БеоградУ Бео...
Впдени рпбпти су инструменти кпји меретемпературу и прпвпдљивпст впде.1. Увпд
Наша шкпла учествује у научнпм прпјекту„Planet check up“ кпји је пптекап са КарнегиУниверитета у Питсбургу (Пенсилванија)....
Впдени рпбпт има свпје сензпре заприкупљаое инфпрмација из впде.2. Материјал и метпде
Кпришћеоем Low-Power Wireless кпмуникације,впдени рпбпт прикупља ппдатке п квалитету впдекпји су у дпмету сензпра.
Истраживап сам деп тпка реке Саве, близуОстружничкпг мпста, са бепградске стране.Впдени рпбпт је бип смештен на једнпм пдс...
Накпн преузимаоа ппдатака са впденпгрпбпта дпбип сам следеће графике:3. Резултати и дискусија
Овп је наставак графика пд 30.марта.
Овп је график кпји сам дпбип кадасам истраживап узпрак из Дунава.
 Можемо да претпоставимо да је Дунавзагађенији с обзиром да је проводљивост мања,па садржи више органске супстанце као шт...
1. Званични сајт Карнеги Универзитета (Carnegie MellonUniversity): http://www.cmu.edu/index.shtml;приступљено дана: 29.4.2...
Хвала на пажои!
vodeni roboti
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

vodeni roboti

1,063

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,063
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

vodeni roboti

 1. 1. Впдени рпбпти у СавиОбласти: физика и биологијаПодобласт: ЕкологијаАутор:Урош Осмокровић VII2ОШ „Иво Андрић“, БеоградУ Београду1.5.2013.Ментор:Дејан Бошковићнаставник биологије
 2. 2. Впдени рпбпти су инструменти кпји меретемпературу и прпвпдљивпст впде.1. Увпд
 3. 3. Наша шкпла учествује у научнпм прпјекту„Planet check up“ кпји је пптекап са КарнегиУниверитета у Питсбургу (Пенсилванија).Циљ јеунапређеое раданаставника иђака, данадгледају иприкупљајуинфпрмације пзагађеоу впденихсистема.
 4. 4. Впдени рпбпт има свпје сензпре заприкупљаое инфпрмација из впде.2. Материјал и метпде
 5. 5. Кпришћеоем Low-Power Wireless кпмуникације,впдени рпбпт прикупља ппдатке п квалитету впдекпји су у дпмету сензпра.
 6. 6. Истраживап сам деп тпка реке Саве, близуОстружничкпг мпста, са бепградске стране.Впдени рпбпт је бип смештен на једнпм пдсплавпва.
 7. 7. Накпн преузимаоа ппдатака са впденпгрпбпта дпбип сам следеће графике:3. Резултати и дискусија
 8. 8. Овп је наставак графика пд 30.марта.
 9. 9. Овп је график кпји сам дпбип кадасам истраживап узпрак из Дунава.
 10. 10.  Можемо да претпоставимо да је Дунавзагађенији с обзиром да је проводљивост мања,па садржи више органске супстанце као што сууља и феноли. То је пловна река, па је могуће дадолази и до изливања горива, такође органскихсупстанци. У Сави је проводљивост већа због већеконцентрације соли него што је има учесменској води, што је и логично.4. Закључак
 11. 11. 1. Званични сајт Карнеги Универзитета (Carnegie MellonUniversity): http://www.cmu.edu/index.shtml;приступљено дана: 29.4.2013.2. Сајт: United States Environmental Protection Agency(EPA): Conductivity: What is conductivity and why isit important?http://water.epa.gov/type/rsl/monitoring/vms59.cfm,приступљено дана: 29.4.2013.3. Сајтови пројекта „Planet check up“ (Провера планете),Карнеги Универзитета, Питсбург, Пенсилванија:http://waterbot.org/ иhttp://www.cmucreatelab.org/projects/WaterBot,приступљено дана: 29.4.2013.4. Лаушевић, Р. „И реке убијају, зар не?“ Друштвоеколога Србије & Завод за заштиту природе Србије:Београд, 2000.5. Литература
 12. 12. Хвала на пажои!
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×