Regnskapsanalyse

13,660 views
13,143 views

Published on

Innføring i regnskapsanalyse

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,660
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
894
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Regnskapsanalyse

 1. 1. Regnskapsanalyse <ul><li>Analyse av lønnsomhet </li></ul><ul><ul><li>Bedriftens evne til å forrente investert kapital i bedriften. </li></ul></ul><ul><li>Analyse av likviditet </li></ul><ul><ul><li>Bedriftens evne til å betale sine forpliktelser ved forfall. </li></ul></ul><ul><li>Analyse av finansieringsstruktur og soliditet </li></ul><ul><ul><li>Hvordan bedriftens eiendeler er finansiert og dens evne til å tåle tap </li></ul></ul>
 2. 2. Analyse av lønnsomhet <ul><li>For å analysere lønnsomheten, beregner vi følgende nøkkeltall </li></ul><ul><ul><li>Totalkapitalens rentabilitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Egenkapitalens rentabilitet </li></ul></ul>
 3. 3. Totalkapitalens rentabilitet <ul><li>Viser avkastningen på den totale kapitalen som er bundet i bedriften (= sum eiendeler) </li></ul><ul><ul><li>Hvis for eksempel totalkapitalens rentabilitet er 10 %, har bedriften oppnådd en avkastning lik 10 % av bedriftens verdier </li></ul></ul><ul><ul><li>Totalkapitalens rentabilitet bør minst være lik lånerenten, helst høyere fordi risikoen er høyere. </li></ul></ul>
 4. 4. Totalkapitalens rentabilitet <ul><li>Totalkapitalrentabiliteten beregnes på følgende måte: </li></ul>Gjennomsnittlig totalkapital = (IB + UB)/2
 5. 5. Eksempel - totalkapital
 6. 6. Eksempel - resultatregnskap
 7. 7. Egenkapitalens rentabilitet <ul><li>Egenkapitalens rentabilitet før skatt: </li></ul>
 8. 8. Egenkapital og gjeld Gjennomsnitt EK = (1 985 + 1 370)/2 = 1 677 R EK = (1 350/1 677) * 100 = 80,6 % R EK etter skatt = (988/ 1 677) * 100 = 59 %
 9. 9. Likviditet <ul><li>Likviditet innebærer evne til å betale gjeld ved forfall </li></ul><ul><li>Nøkkeltall som beregnes ut fra resultatregnskap og balanse på et gitt tidspunkt </li></ul><ul><ul><li>Likviditetsgrad 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Likviditetsgrad 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeidskapital </li></ul></ul><ul><ul><li>Kredittider for kunder og leverandører </li></ul></ul><ul><ul><li>Varelagringstid </li></ul></ul>
 10. 10. Balansen ytterligere spesifisert Anleggsmidler (AM) Minst likvide omløpsmidler (Minst LOM) Mest likvide omløpsmidler (MLOM) Egenkapital (EK) Langsiktig gjeld (LG) Kortsiktig gjeld (KG)
 11. 11. Likviditetsgrader
 12. 12. Bedriftens arbeidskapital Anleggsmidler AM Omløpsmidler OM Egenkapital EK Langsiktig gjeld LG Kortsiktig gjeld KG Langsiktig kapital Arbeidskapital = OM - KG = LK - AM
 13. 13. Likviditet
 14. 14. Varelagerets omløpshastighet - handelsbedrifter <ul><li>Gjennomsnittlig lagringstid = </li></ul>solgte varers inntakskost gj.snittlig varelager (til inntakskost) 360 dager Omløpshastighet = Antall dager
 15. 15. Kundefordringenes omløpshastighet <ul><li>Bedriftens kunder har en gjennomsnittlig kredittid på: </li></ul>Salg på kreditt Gjennomsnittlige kundefordringer 360 dager Omløpshastighet = Antall dager
 16. 16. Leverandørgjeldens omløpshastighet <ul><li>Varekjøp på kreditt, inkl. mva gjennomsnittlig leverandørgjeld </li></ul><ul><li>Bedriftens gjennomsnittlige kredittid: </li></ul>360 dager Omløpshastighet = Antall dager
 17. 17. Kredittider
 18. 18. Årsaker til dårlig likviditet <ul><li>Dårlig lønnsomhet </li></ul><ul><li>Driftskapital brukt til investeringer </li></ul><ul><li>Uheldig finansieringsstruktur </li></ul><ul><li>Dårlige faktureringsrutiner </li></ul><ul><li>Dårlige inkassorutiner </li></ul><ul><li>Dårlig lagerstyring </li></ul><ul><li>For lav kassekreditt </li></ul><ul><li>Investeringer i maskiner og utstyr med lav utnyttelse </li></ul>
 19. 19. Soliditet – evne til å tåle tap <ul><li>Forteller hvilken støtpute bedriften har mot fremtidige tap. </li></ul><ul><li>Nøkkeltall </li></ul><ul><ul><li>Egenkapitalprosent, dvs. egenkapital/totalkapital, bør minst være 30 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjeldsgrad = gjeld/egenkapital </li></ul></ul><ul><ul><li>Rentedekningsgrad = (resultat før eop + finanskostnader)/finanskostnader, bør være større enn 3 </li></ul></ul>
 20. 20. Soliditet
 21. 21. Årsaker til dårlig finansierings- struktur og soliditet <ul><li>Investeringene er mangelfullt finansiert </li></ul><ul><li>Liten selvfinansieringsgrad </li></ul><ul><li>Sterk ekspansjon med dårlig lønnsomhet </li></ul><ul><li>Høyt salgsvolum med dårlig lønnsomhet </li></ul>
 22. 22. Riktig finansiering av investeringer <ul><li>Unngå at egenkapitalandelen av investeringer (25-40% av totalen) er trekk på kassekreditt eller tøying av leverandørkreditt </li></ul>
 23. 23. Selvfinansieringsevnen <ul><li>Den kontantstrøm som bedriften selv genererer gjennom driften uttrykker bedriftens selvfinansieringsevne: </li></ul><ul><li>Resultat før skattekostnad - Betalbar skatt - Utbytte + Av- og nedskrivninger = Selvfinansieringsevnen </li></ul>

×