Mestern 4-2011

1,214 views
1,117 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,214
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mestern 4-2011

 1. 1. E T B L A D F R A M E S T E R B R E V 4/20 11 Skrytmestere 4 til- Det gir en stor trygghet for oss som for nytt kirkebygghovedentreprenør de gangene vi har medoss mesterkompetanse, sier prosjektlederErik Grannes i HENT.www.mesterbrev.no
 2. 2. leder mestertittel og mestermerket i saker kunne vært unngått om arbeid og bruk av en mester markedsføringen. Bruk det på det hadde blitt meldt inn riktige betyr trygghet. Det hele bunner visittkort, i e-postsignaturer, opplysninger til oss. Det er viktig i budskapet: -Fagkunnskap gir nettsider, brevark, fakturaer, å huske på at mesterregisteret.no trygghet! Dette innebærer igjen biler, inngangsdør/utstillings- har de samme opplysningene at vi må ha riktige opplysninger vinduer etc. Jeg vet at dere er som vi har i vårt register. Er om dere samt at dere er flinke stolte av yrket deres og stolte ikke vårt register oppdatert er til å bruke mestertittelen og av å være mestere. Så hvorfor heller ikke registeret utad mot mestermerket i markedsførin- ikke vise fram denne stoltheten forbrukerne oppdatert. Har du gen.Vær synlig! til alle? For å fremheve mesterne har tenkt tanken at du kunne ha gått glipp av oppdrag på grunn Ta deg fem minutter for å ■ Det har slått meg i det siste vi også intensivert arbeidet av at forbrukerne ikke har kom- sjekke dine kontaktdetaljer på at flere av de jeg er i kontakt mot dem som ikke har rett til å met i kontakt med deg fordi mesterregisteret.no og send med etterspør mestere når de markedsføre seg med mestertit- opplysningene om deg ikke har eventuelle rettelser til oss. Med skal kjøpe håndverkstjenester. tel og mestermerket. I skrivende vært riktige? en slik sjekk bidrar vi alle til at Samtidig forteller de at de ikke stund tar vi kontakt med laug I november ferdigstiller vi også vi får et bedre register. Samtidig alltid klarer å skille en mester og bransjeforeninger nettopp en brosjyre med tittelen Tre blir det enklere å finne frem fra en vanlig håndverker. Vel, med sikte på å få færre mis- grunner til å kjenne mester- til de som virkelig misbruker kanskje har vi ikke et mester- bruksaker. Du kan lese mer om merket. Denne brosjyren er mestertittelen og –merket. register som fungerer optimalt dette inne i bladet. ment å fortelle hva en mester som de kan sjekke, men det er Det vi oppdager i misbruks- er, hva en mester kan og hvorfor ikke bare der utfordringen lig- saker er at det i mange tilfeller man skal velge en mester. ■ Roger Nyborg, redaktør ger. Dere som mestere må også er mesteren selv som ikke har Det er tre ting som går igjen i roger@mesterbrev.no selv gi dere til kjenne overfor oppdatert oss med hensyn til brosjyren: En mester innehar kundene som mestere. Bruk riktig firmatilknytning. Mange fagkunnskap, utfører kvalitets- Etablerer stipendordning i jubileumsåret Neste år er mesterbrevordningen 25 år og det har vært fundert grundig og lenge på hvordan dette skal markeres. Hovedprinsippene har vært at det skal være en markering som er for mesterne og oppleves som relevant for alle mestere. Mesterbrev- nemnda vedtok på siste nemndsmøte å etablere en stipendordning for mestere i 2012. Formålet med stipendordningen er å gi et bidrag til kompetanse- og bedriftsutviklingstiltak i mesterbedrifter. I tillegg skal vi arrangere en forbrukerkonkurranse på Facebook med mål om å fremheve mesterbedriftene. Her kan forbrukere foreslå mesterbedrifter som de mener har utmerket seg på en eller annen måte. Vinneren av konkurransen vil premieres med gavekort som brukes hos valgfri mesterbedrift. Den foreslåtte mesterbedriften blir også premiert med et tilskudd til kompetanseheving i bedriften. Mestern – redaksjonen: Roger Nyborg (redaktør), Anne Kirsti S. Felldal og Arne H. Johansen – Design: 07 Moss – Trykk: 07 gruppen. Trykkes på miljøpapir.Mesterbrev: Postboks 5145 Majorstuen, 0302 Oslo. Tlf: 23 08 83 62, fax: 23 08 80 20, epost: mestern@mesterbrev.no, Internett: www.mesterbrev.no Utgiver: Mesterbrevnemnda Alle uttalelser i bladet står for de intervjuedes regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis Mesterbrevnemndas syn.
 3. 3. 04 11inn hold12 8 4 Mesterbedrifter får skryt 8 Fra far til sønn i syv generasjoner 12 Tips til god bilagshåndtering18 16 Til kamp mot ulovlig bruk av mestermerket og mestertittelen 18 Hjelp, kunden klager 20 Nyttige nettsider 21 Omskolerte seg og ble mester 22 Mesterbrev i det gode selskap 24 10 nye rørleggermestere 25 Redusert arbeidstid22 26 Mesterbrev under solen 28 En familie med bilfaget i sentrum 32 Notiser 34 Mesterbrev en viktig karrierevei26 28 mestern 4 • 2011 3
 4. 4. Mesterbedrifter får entreprenørTEKST OG FOTO: ROGER NyBORG28. august ble nye Bøler kirke vigslet av biskopen i Oslo. Med dette ble det også sattpunktum for byggearbeidene som flere mesterbedrifter har vært involvert i.4 mestern 4 • 2011
 5. 5. skryt mestern 4 • 2011 5
 6. 6. HENT AS er en landsdekkende entreprenør som gjennomfører alle på håndverkere før en beslutning tas – spesielt når det går på dentyper byggeprosjekter. Et av de siste prosjektene som er gjennomført tekniske utførelsen.er Bøler kirke i Oslo. I prosjektet har flere mesterbedrifter vært involvertog det ikke uten grunn skal vi tro prosjektleder Erik Grannes i HENT. Nytt og forbedret bærende murverk- Som byggherre velger HENT underentreprenører/bedrifter utfra Et av de viktigste arbeidene med Bøler kirke har vært å utvikle en ny ogerfaringer og pris selvsagt. Jeg kan ikke si at vi bevisst har valgt en forbedret versjon av bærende murverk. Til det har murmester Reidarentreprenør på bakgrunn av om han er mester eller ikke. Men, det Dilling i Stryken & Gudbrandsen vært en viktig bidragsyter.er klart at det gir en stor trygghet for oss som hovedentreprenør de Poenget med det nye er et gjennomgående lag med 30 cm isolasjon.gangene vi har med oss mesterkompetanse. Vi sitter heller ikke på Isolasjonen medfører at innervange og yttervange ikke er forbundetekspertkompetanse i de ulike fagene, derfor er det alltid viktig for med murstein, men med trådbindere. Det gir en total veggtykkelse påoss å ha med oss kompetente bedrifter, sier prosjektleder Erik 55 cm, en 10 cm innervange, en 10 cm yttervange, 30 cm isolasjon ogGrannes i HENT. tre cm luft gir dype og heftige vegger. Bærekonstruksjonen består av 10 + 20 cm tverrgående ribbe med en avstand på 120 cm mellom rib-Mesterkompetanse er best bene og 10 cm isolasjon løpende forbi ribbene og dekkeforkantene. På- For eksempel kan nevnes at våre underentreprenører ofte er med toppen støpes dekket like langt ut som ribbene, forklarer Reidar Dilling.og detaljprosjekterer løsninger, og da er det selvsagt en stor fordelmed mesterbakgrunn. En mester er for meg en ekspert som ligger Hvor utfordrende har denne utviklingsjobben vært og hvorfor er denlangt over alle andre kompetanser som for eksempel ingeniører eller så viktig?rådgivere. Når jeg får forklart en løsning/arbeidsmetode fra en mester Prosjektet Nye Bøler Kirke har bydd på håndverksmessig storeføler jeg meg sikker på at det er den riktige måten å utføre arbeidet utfordringer i form av den valgte bærende teglløsning og den valgtepå, ofte også den mest rasjonelle. Man skal høre på mennesker steinen som skulle tilpasses dette systemet.som er håndverkere i bunn, og med mesterbrev i sitt fag. Man skalogså huske på at konsulenter har svar på problemet i teorien, men Viktigheten av dette prosjektet og dets utfordringer var stor og hari praksis er det håndverkeren som vet hva som er mulig og effektivt, bidratt til å vise at et bærende murverk kan og vil være en fortsattsier Grannes. Han legger til at han har lært, lærer og hører alltid aktuell måte å kunne bygge på nå som i de siste hundre år. Det som6 mestern 4 • 2011
 7. 7. er viktig å fortelle er at bygget vil tilfredsstille de nye krav til tekniske vært en stor bidragsyter. Det har blitt brukt spesielt mye kobberbeslagforskrifter og at de forskjellige håndverksfagene virkelig kan sine fag på fasadene til nye Bøler kirke.også i dag, sier Dilling. - Det har vært et utfordrende prosjekt. Arkitektene ønsket flateHvordan ser du på det å jobbe med andre mesterbedrifter i et slikt overflater samtidig som det var mange detaljer som skulle være med.prosjekt og hvor viktig er erfaringsutveksling mellom de ulike bedrif- At det skulle være flate overflater betød at vi måtte bruke hakfalsertene under et slikt byggeprosjekt? Hvor stort er læringsutbyttet? i stedet for stagfalser som er mer normalt. I tillegg måtte vi holde tungen rett i munnen med hensyn til nøyaktigheten slik at alleDet var under prosjektets gang mange (lange) og gode diskusjoner detaljer ble med. Vi er veldig glade for at det var valgt kobber og ikkemellom de forskjellige håndverksfagene. Arkitekten har på vegne sink. Kobber er mye enklere å jobbe med også med tanke på at viav Oslo kirkelige fellesråd tegnet en kirke som har krevd at de ulike måtte utføre mesteparten av arbeidet i vinterhalvåret, forteller mesterhåndverkerne har måttet ta frem sine ypperste kunnskaper om eget Kasper Kaarbø i blikkenslagerfirmaet Sigfred Bentzen & Sønn.fag, og vi fikk alle virkelig testet våre mesterkunnskaper! Kaarbø fikk gjennom prosjektet oppleve å gå fra praktisk utøvende tilVårt læringsutbytte av prosjektet har vært stort og vi er stolte av å bli prosjektleder for Sigfred & Bentzen etter at han fikk sitt mester-å kunne vise på egne vegne og murbransjen spesielt at dette er brev underveis i byggeprosessen. Bøler kirke ble dermed det førstedet kunnskap om i bransjen og vi ønsker at det kommer flere slike prosjektet for Kaarbø som mester.muligheter. - Hvis jeg skal oppsummere prosjektet må jeg si det var veldig lærerikt med hensyn til viktigheten av å ha et godt planlagt prosjekt. SpesieltUnder byggets gang har interessen vært stor også fra andre mestere lærte jeg mye av at vi sammen med andre mesterbedrifter tok taki de forskjellige fagene og det har kommet kunnskap frem på diverse med hensyn til koordineringen, forteller Kaarbø.befaringer fra andre kollegaer som har bidratt til dette flotte kirkebyg-get, sier Dilling.På tak og fasadesiden har blikkenslagerfirmaet Sigfred Bentzen også mestern 4 • 2011 7
 8. 8. Fra far til sønni syv generasjoner TEKST OG FOTO: ROGER NyBORG8 mestern 4 • 2011
 9. 9. Det er ved ved symaskinen Håvard Kristian trives best. Og det er nettopp kjærligheten til faget som gjør at Håvard Kristian Mathiesen nå ønsker at barna Håvard Christian Berg Mathiesen og Christina Nygård tar over den administrative driften. Håvard Kristian ønsker å vie seg til det han liker best, nemlig det praktiske seilmakeryrket. - Nå får ungdommen ta over. Det er seilmaker jeg er og det er det jeg liker best å drive med. Det gjør meg godt å sette meg ned ved symaskinen, forteller seilmakermesteren. Ny teknologi - gamle tradisjoner Å overleve som seilmaker i dagens industrielle samfunn der alt skal effektiviseres og produseres så billig som mulig er ingen enkel oppgave. Om man ikke da gjør som Håvard Kristian. Han har sett at gamle tradisjonsrike håndverkskunster kan komme til nytte på andre områder. - Det viktigste er at man ser litt til siden. Verden er jo full av mulig- heter. Jeg har flere ganger gått tilbake for å se hvordan ting har blitt gjort tidligere, i arbeidet med å utvikle nye produkter. Innen offshore, og på plattformer spesielt, har det vært viktig å ha en verktøykasse som fungerer i det daglige arbeidet og som kan bedre sikkerheten for de som arbeider der. Vi har utviklet en verktøykasse laget i vanntett stoff, sydd etter mal fra den gamle skipssekken. Hvorfor kan ikke de som arbeider ute på plattform bruke vanlige verktøykasser som andre?Historien til Seilmaker Mathiesen i - På plattformer arbeider man gjerne i flere høyder og det er ikkeStavanger starter for syv generasjoner all verdens av tumleplass der de arbeider. Derfor utviklet vi dennesiden. Riktignok er mye forandret, men “skipssekken” som du henger fast i beltet med en karabinkrok. Da er verktøykassen eller verktøysekken med deg hele tiden og farenkanskje er det kjærligheten til faget for at den skal falle ned i hodet på noen under deg er blitt vesentligsom har gjort deres yrkesmessige gene­ redusert. Vi har utviklet sekken i ulike størrelser og til ulike formål. Enrasjonsvandring mulig. type sekk er for eksempel laget for å passe på bolter som brukes på plattformene. Flere bein å stå på Men dette er ikke det eneste produktet dere har utviklet til offshore- industrien, med bakgrunn i gamle seilmakertradisjoner? - Nei, det er riktig. Vi var veldig tidlig ute med å lage sikkerhets- anordninger til offshoreindustrien, som nå teller mellom 20 og 25 forskjellige produkter som alle har med sikkerheten til arbeiderne mestern 4 • 2011 9
 10. 10. Utvikling av sikkerhetsprodukter har vært sentralt for Seilmaker Mathiesen. Verktøykasser i ulike størrelser klare til bruk. Slektens gang: 1783 Compass og seilmagermester Haaver Mathiesen 1810 Seilmagermester Ole Christian Mathiesen 1830 Seilmakermester Haaver Baade Mathiesen 1840 Seilmaker Haaver Christinius Mathiesen 1882 Seilmakermester Haaver Christinius Mathiesen 1916 Seilmaker Johannes Enholdt Mortveit Mathiesen 1945 Seilmakermester Håvard Kristian Mathiesen 1978 Seilmaker Håvard Christian Berg Mathiesenå gjøre. Fallsikringsutstyr, sikkerhetsbelter og støtputer i livbåter er - Det er alltid viktig med erfaring fra de som skal bruke produktene.noen eksempler. Produktene er ikke bare i bruk her i Norge, men Derfor har Håvard Christians erfaring vært viktig for oss, sier Håvardogså verden over. Et foldeteppe til bruk på havbunnen rundt borerør Kristian.brukes i dag på oljeinstallasjoner i Nigeria. Ellers lager vi telt over - Jeg har 10-års erfaring fra Aker og har opplevd på kroppen hva manmærer og medisinkar til bruk i fiskeoppdrett for å nevne noen pro- har bruk for. Det er en stor fordel for oss når vi skal lage nye produk-dukter som lages med bakgrunn fra gode gamle seilmakertradisjoner. ter. Det er viktig, tidlig i utviklingsfasen, å skjønne hva kundene er uteEt seil blir utsatt for enorme krefter og teknikkene for å lage sterke etter, noe som er lettere når en har den samme erfaringen som deseil overføres til nye produkter. har, forteller sønnen Håvard Christian. Foruten å delta i det tradisjonelle seilmakerarbeidet er han mye uteDokumentasjon viktig på messer for å treffe potensielle kunder.Seilmaker Mathiesen har hele tiden vært nøye med å dokumentere - Det er viktig å være til stede på de rette plassene og vi opplever atarbeidet sitt, enten det har vært for å ha noe å slå i bordet med verden blir mindre og mindre med hensyn til hvor kundene befinner seg,overfor sine kunder eller for å ha oversikt over hva som må forbedres sier Mathiesen junior, og henviser til produktene de leverer til Nigeria.ved et produkt.- Dokumentasjon er svært viktig i kundeforhold. Når vi har skrevet Familien Mathiesen har vært seilmakere i generasjoner. Med sansned hva vi har blitt enige om, så er det enklere å vinne frem i klage- for kvalitet og respekt for håndverksfaget har de videreutvikletsaker, når vi kan dokumentere at vi har påpekt at kundens valg kan få Stavangers rike seilmakertradisjoner, og ikke minst lært opp de andreuheldige konsekvenser. Foruten denne siden av dokumentasjonen, så seilmakerne i byen.er det også viktig at vi tar lærdom av det som må forbedres. I tillegg - Jeg tror nesten at jeg har lært opp alle seilmakerne i byen her. Herhar kravene til dokumentasjon fra kundene, spesielt fra offshorein- har de gått i lære og når de har vært klare for det har de startet fordustrien, økt. seg selv. En kan mene mye om det, men en trøst er jo at de har lært faget på en god måte. Det er litt for enkelt å starte opp som seilma-Det er ikke bare beliggenheten i Stavanger som har bidratt til alle ker. En trenger egentlig bare en symaskin og et egnet lokale så erproduktene til offshoreindustrien, men også sønnen Håvard Christians man i gang, men det er jo litt mer enn det som kreves for å lage godeerfaring fra arbeid ute på plattformer har bidratt til disse produktene. produkter, avslutter Håvard Kristian Mathiesen.10 mestern 4 • 2011
 11. 11. FORD – 5 ÅRS NORGESGARANTI En ultra-effektiv lavutslipps- transport. Og en landseiler. Kjør den nyeste Ford Transit med en ultra-effektiv, lavutslipps DURA- TORQ DIESEL motor, og utnytt til fulle Ford Auto-Start-Stopp, Avansert Batteriladesystem og Smart Regenerativ Lading. Tre teknologier som tilsammen gir betydelig drivstoffbesparing. Nye Transit. Velkommen om bord. NYE FORD TRANSIT FRA 0,67/MIL* ford.no*Gjelder Transit 280S ECOnetic. CO2-utslipp 178 g/km.
 12. 12. Gjesteskribent AV HANNE OPSAHL, NORGES AUTORISERTE REGNSKAPSFøRERES FORENING (NARF) FOTO: NARFTips til god bilagshåndteringSå mange som 310 000 norske virksomheter har satt ut hele eller deler av regnskapsfunksjo­nen sin til ekstern, autorisert regnskapsfører. For at regnskapsfører skal kunne føre et riktigregnskap og sikre at skatter og avgifter blir rett, er han/hun avhengig av å få fullstendig ogkorrekt grunnlagsmateriale fra kunden. Gode rutiner og bilagsorden er nøkkelfaktorer, entendu bruker ekstern regnskapsfører eller ikke.Denne artikkelen tar sikte på å gi noen nyttige og praktiske råd om Kontantbeholdningenhvordan du kan organisere kontorarbeid og rutiner for å legge til rette Gode rutiner for behandling og dokumentasjon av kontanter er medfor effektiv og riktig regnskapsføring. Med ”orden i sysakene” vil du på å sikre at penger ikke blir borte, og at du på en tillitvekkende måteikke bare spare penger til regnskapsføring, men også bli i stand til å kan redegjøre for inntekten din til skatte- og avgiftsmyndighetene.betjene kundene dine bedre og skape tillit hos forretningsforbindel-ser, bankforbindelse og offentlige myndigheter. 1. Dersom du har kontantsalg er det et godt råd å bruke to kontant- kasser. En ”omsetningskasse” der du har dagens kontantomsetningIkke bland næringsvirksomhetens økonomi og privat økonomi (se neste punkt om kontantsalg), og en ”fastkasse” som du brukerDet kan både være kostbart og tidkrevende å rydde opp i en økonomi til å betale regninger o.l. Fastkassen kan f.eks. være på 5 000der virksomhetens økonomi og privatøkonomien er blandet sammen. kroner, og det skal da alltid ligge kontanter eller betalte regningerDerfor er det viktig med et systematisk skille: for til sammen 5 000 kroner i kassen. Hvor stort beløp det er behov for å ha i fastkassen vil avhenge av hvor mye som kjøpes kontant.1. Opprett egen bankkonto for næringsvirksomheten. Betal alle Fastkassen må minimum gjøres opp for hver regnskapsperiode slik atutgifter i næringen med midler fra næringsvirksomheten. Ikke bruk din bilagene blir sendt til regnskapsføring i riktig periode. Når kontant-private konto. kassen gjøres opp og bilagene leveres tar man ut penger fra banken slik at man igjen har det faste beløpet i fastkassen. Uttakskvittering2. Ta ut penger fra virksomheten til privat bruk i større beløp én til to og regninger legges sammen med andre bilag som skal regnskapsfø-ganger i måneden. Lag et skriftlig notat på hvordan dette skal gjøres. res.Er virksomheten organisert som aksjeselskap skal du ta ut pengersom lønn, i samsvar med en skriftlig arbeidsavtale. 2. Virksomheter som har kontantsalg er som hovedregel pliktige til å registrere salget på kassaapparat med en gang salget skjer.3. Sørg for å lage bilag på egne uttak og innskudd i næringsvirksom- Som kontantsalg regnes også betaling med bank-/betalingskort.heten. Slike interne bilag skal inneholde de samme minimumsopp- Kassaapparatet må oppfylle nærmere angitte krav, bl.a. må det kunnelysningene som annen dokumentasjon, bl.a. angivelse av partene, skrive ut kvittering og ha sladrerull. En håndholdt bankterminal vil forbeløp, mengde og datoer. eksempel ikke være tilfredsstillende.12 mestern 4 • 2011
 13. 13. Kontantbeholdningen i kassen skal telles opp ved dagens slutt og føring er å sette dem fortløpende i en perm, sortert etter en fastsammenholdes mot det salget som er registrert på kasseapparatet inndeling – for eksempel:(”z-rapporten”). Den daglige avstemmingen skal dateres og det skalfremgå hvem som har talt opp kassen. Opptellingen sammen med”z-rapporten” fra kassaapparatet legges sammen med andre bilag Bilagstype Sorteringsom skal regnskapsføres. Inngående fakturaer (kjøp) Etter dato og alfabet3. Også andre kontante inn- og utbetalinger enn kontantomset-ning skal registreres daglig (unntatt fastkasse, se ovenfor). Slike Utg. fakturaer/inntektsdok.(salg) I nr.rekkefølge, jf nr.inn- og utbetalinger kan være uttak til privat forbruk, betaling til en på fakturaleverandør, tilbakebetaling av penger du har lånt til en ansatt osv.I slike tilfeller kan for eksempel en kassadagbok benyttes, hvor alle Bankbilag (ved flere bankkonti, sorter bank- Etter datokontante inn- og utbetalinger noteres. Kassadagboken for perioden bilagene etter hver konto)legges også sammen med andre bilag som skal regnskapsføres Kassabilag Etter dato4. Sørg for at du også har bilag på inn- og utbetalinger i tillegg tilomsetningen. Hvis transaksjonen er slik at du ikke mottar bilag, skriv Av hensyn til periodisering mellom perioder/år: Etter datoda et internbilag, forklar hva beløpet gjelder og notér ned opplys- a) Oversikt over mottatte varer/tjenesterninger som er viktige for regnskapsføringen (minimum hvem som hvor faktura ennå ikke er mottattbetaler, mottaker av betalingen, dato og beløp). b) Oversikt over leverte varer/tjenester hvor faktura ennå ikke er skrevet5. En ny regel som er viktig å være oppmerksom på er at nærings-drivende mister skatte- og avgiftsmessig fradragsrett dersom betaling Diversebilag (korreksjoner etc) Etter datoskjer med kontanter og beløpet er høyere enn 10 000 kroner.Beløpsgrensen gjelder både enkeltvise kjøp og når flere betalinger Rask fakturering er lønnsomtgjelder samme leveranse, tjeneste, kontrakt o.l. Et godt råd er derfor For varer og tjenester som leveres på kreditt er hovedregelen atå etablere rutiner for at alle innkjøp betales via bank, kredittkortsel- salgsdokument (faktura) skal utstedes senest en måned etterskap eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling. levering. Det beste vil likevel være at salgsdokumentet skrives ut så snart som mulig etter levering, og aller best samme dag. PåHa oversikt over bilagene denne måten har du større sikkerhet for at alt salg blir fakturert ogBilagene er grunnlaget for regnskapsføringen. Det er viktig at alle regnskapsført, i tillegg til at du vil kunne få inn pengene tidligere.bilag blir tatt hånd om slik at alle transaksjoner blir regnskapsført og Bokføringsforskriften har regler for hva et salgsdokument må inne-dokumentert. En måte å ordne og klargjøre bilagene for regnskaps- holde. mestern 4 • 2011 13
 14. 14. GjesteskribentBehandle utgiftsbilagene som verdipapir telles opp og grupperes. Varetellingslisten skal inneholde opplysnin-For at du skal kunne trekke fra kostnader på ligningen, samt gjøre ger om varens art, kvantum og verdi for hver enkelt vare, samt totalfradrag for inngående merverdiavgift, må du legge fram tilstrekkelig verdi av varelageret (sum). Varelageret bør kunne spesifiseres pådokumentasjon på kjøpsutgiftene. Kjøpsdokumentasjonen er derfor varegrupper. Varer som er fritatt for merverdiavgift skal kunne skilleset verdipapir. En faktura på 12 500 kroner kan gi rett til fradrag på 2 ut og vises som egen gruppe. Ukurante varer skal også vises som500 kroner i merverdiavgift og minst 2 800 kroner i skatt. Til sammen egen gruppe. Dokumentasjonen skal være ordentlig og oversiktlig.vil denne fakturaen være verdt over 5 000 kroner og bør behandles Dersom manuelle lister benyttes, skal de være nummerert før tel-deretter. lingen foretas. Dokumentasjonen skal være datert og det skal fremgå hvem som har foretatt opptellingen.Som kjøper er du i utgangspunktet avhengig av den dokumentasjonsom mottas fra selger. Du er likevel gitt et selvstendig ansvar for å se Prosjektregnskap og timeregistreringtil at kjøpsdokumentasjonen inneholder tilstrekkelige opplysninger. For enkelte bransjer gjelder særlige krav. Relevant å nevne herDette er viktig for å få skattemessig fradrag for kostnaden og fradrag er kravet om prosjektregnskap for bygg- og anleggsoppdrag medfor den inngående merverdiavgiften. Kjøpsdokumentasjonen er også anbudspris eller anslått omsetningsverdi over 300 000 kronerselgers salgsdokumentasjon, og kjøpers navn samt adresse eller eksklusive merverdiavgift. Et prosjektregnskap er en oppstilling overorganisasjonsnummer må være med. Ved kontantkjøp fra detaljist er inntekter og kostnader per oppdrag. For å oppfylle dette må dendet likevel ikke nødvendig at selger oppgir kjøper hvis kjøpesummen som regnskapsfører få oversikt over hvilke prosjekter som til enhverer lavere enn 1 000 kroner inkludert merverdiavgift, og varen eller tid er pågående, og bilagene må være merket med hvilke prosjekt detjenesten ikke er beregnet for videresalg eller som direkte innsats- vedrører. Prosjektregnskap er en god måte å holde oversikten overfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse hos kjøperen. Hvis kjøper lønnsomheten i et prosjekt. Det må derfor sterkt vurderes å føreikke er oppgitt på bilaget, må kjøperen påføre formålet for varen eller prosjektregnskap også for oppdrag under den beløpsgrensen somtjenesten, og dokumentasjonen skal dateres og signeres. Har en utløser plikt.ansatt i virksomheten lagt ut for et kjøp, gjelder ikke beløpsgrensenpå 1 000 kroner. I slike tilfeller må den ansatte dokumentere kjøpet Bygg- og anleggsvirksomhet er også underlagt krav om å dokumen-og forklare formålet. Dokumentasjonen må dateres og signeres. Som tere utførte timer for hver eier og ansatt, unntatt eiere og ansatteen forstår er det relativt intrikate regler for når kjøper skal oppgis som kun utfører interne administrative oppgaver. Timene skalpå kjøpsdokumentasjonen når kjøpet betales kontant. For å unngå spesifiseres per dag fordelt på intern tid og på de enkelte kunder/mangler kan det derfor være en god regel å alltid sørge for at selger oppdrag. Bestemmelsene gjelder også i tilfeller hvor det er avtalt fastpåfører kjøpers navn, samt stempler og signerer dokumentasjonen. pris. Timeregistreringen kan føres på manuelle lister, men det kanEt annet tiltak er å begrense omfanget av kontante kjøp så mye som fort lønne seg å anskaffe et timeregistreringssystem for å håndteremulig. Ved kredittkjøp vil du både få en faktura som dokumenterer timeregistreringen.utgiften, og du vil utsette betalingen. Avsluttende kommentarerDersom kjøpsdokumentasjonen du mottar er uriktig eller mangelfull, Det er mye å sette seg inn i og holde styr på for den som drivermå du som kjøper kreve at selger utsteder ny dokumentasjon. Hvis næring; denne artikkelen tar bare for seg noe av det. Ved å benyttedette likevel ikke lar seg gjøre, f eks ved kjøp i utlandet, må du selv en ekstern autorisert regnskapsfører får du tilgang til den nødvendigesannsynliggjøre at utgiften er en reell kostnad for virksomheten. regnskapsekspertisen, og du får trygghet for at regnskapet blir ført i henhold til gjeldende lover og regler. I tillegg kan du som næringsdri-Varetellingslister vende konsentrere deg om din kjernevirksomhet, i stedet for å brukeVaretellingslister skal utarbeides hvert år. Beholdningen av varer må unødig mye tid og ressurser på regnskapsarbeidet.14 mestern 4 • 2011
 15. 15. PLASS, KOMFORT OG SMARTE LØSNINGER RENAULT VAREBILER NÅ INKLUDERT SERVICE OG VEDLIKEHOLDSAVTALE kr 1p395,- r. kr 2p395,- r. kr 3p195,- r. mnd* mnd* mnd*RENAULT KANGOO RENAULT TRAFIC RENAULT MASTERLastevolum 3 og 4m3 Lastevolum fra 5-8m3 Lastevolum fra 8-15m3 GRAND CONFORT INNHOLD GRAND CONFORT INNHOLD GRAND CONFORT INNHOLD• Klimaanlegg • Klimaanlegg med tilleggsvarmer • Klimaanlegg med pollenfilter• Rattbetjent radio/CD • ESP • ESP• Skyvedør høyre side med vindu • Rattbetjent radio/CD spiller med Bluetooth og MP3 • Radio/CD spiller og MP3• Midtarmlene med oppbevaringsrom mellom • Kjørecomputer • Integrert TOMTOM navigasjon forsetene • Tilhengerfeste • Tilhengerfeste• Elektrisk justerbare sidespeil • Skyvedør høyre side med vindu • Ryggesensor• Elektrisk vindusheiser foran med • Gulvbeskyttelse i varerom • Skyvedør venstre og høyre side impulsfunksjon på førersiden • 2.0 dCi 115 hk • Tregulv i varerom• Komplette vinterhjul • Komplette vinterhjul • Passasjersete med oppbevaringsrom • Nedfellbart passasjersete med koppholder og vribar PC-plate • Komplette vinterhjul*Forskuddsleie kr 34.900,- eks. mva *Forskuddsleie kr 34.900,- eks. mva *Forskuddsleie kr 34.900,- eks. mvaForskuddsleie inkluderer termingebyr. Etabl. gebyr kr 3990,- Forskuddsleie inkluderer termingebyr. Etabl. gebyr kr 3990,- kommer i Forskuddsleie inkluderer termingebyr. Etabl. gebyr kr 3990,- kommer ikommer i tillegg. Nominell rente 4,4 %. Kjørelengde 3 år/60.000 km. tillegg. Nominell rente 4,4 %. Kjørelengde 3 år/60.000 km. tillegg. Nominell rente 4,4 %. Kjørelengde 3 år/60.000 km.Pris fra kr 139.482,- (eks. service/vedlikeholdsavtale og vinterhjul) Pris fra kr 238.193,- (eks. service/vedlikeholdsavtale og vinterhjul) Pris fra kr 276.290,- (eks. service/vedlikeholdsavtale og vinterhjul)Alle priser eks. mva., men inkl. frakt og levering Oslo. Alle priser eks. mva., men inkl. frakt og levering Oslo. Alle priser eks. mva., men inkl. frakt og levering Oslo.Drivstoff forbruk blandet kjøring, fra 0,49l/mil til 0,81l/mil og CO2-utslipp fra 130 til 214 g/km (gjelder alle bilene). Alle priser er inkl. frakt og levering Oslo, men eks. mva.Avbildet modeller kan ha avvikende farge og utstyrsnivå fra pristilbud. Motor Forum OSLO: ÅPNINGSTIDER: Østre Akerv 62, 0581 Oslo Man.-fre. 9-17, tors. 9-19, lør. 10-14. tlf. 23 05 36 00 www.motorforum.no
 16. 16. Til kamp mot ulovlig bruk av mestermerke og mestertittel TEKST: ROGER NyBORGDenne høsten har Mesterbrev intensivert arbeidet med å bekjempe ulovlig bruk av mester­merket og mestertittelen. I den forbindelse sender vi ut brev til bransjene og de ulike laugenemed en oppfordring om å hjelpe til i kampen.Reglene er klare med hensyn til bruken av merke og tittel. En bedrift opprettholde mesternes gode renommé som seriøse og kvalifisertekan markedsføre seg som mesterbedrift og bruke mestermerke og yrkesutøvere, og få stoppet flest mulig av de som misbruker tittelen-tittel dersom eier eller faglig leder har gyldig mesterbrev, og meste- og merket.ren har knyttet sitt mesterbrev til bedriften. Et gyldig mesterbrev betyrblant annet at årsavgiften er betalt for inneværende år. Hvordan arbeider vi med misbruksaker En endring i mesterbrevloven gjør at bedrifter som misbruker mester-Målsetningen med samarbeidet med laug og bransjeforeninger er å merket eller mestertittelen kan pålegges å betale et overtredelsesge-16 mestern 4 • 2011
 17. 17. HUSK riktig firmatilknytning! Mesterbrev har intensivert sitt arbeid mot misbruk av mestertittel og mestermerket. I den forbindelse er det viktig at mestere følger opp sitt ansvar med hensyn til å knytte mestertittelen sin til riktig firma. Reglene er nemlig slik at om et foretak skal kunne markedsføre seg som mesterbedrift er det påkrevd at en mester har knyttet mester­ brevet sitt til foretaket. Som mester er det viktig å gjøre seg kjent med og handle etter punk- tene nedenfor om du ønsker å bruke tittelen din i markedsføringen av firmaet du arbeider i. ■ Ha alltid oppdatert firmatilknytning, slik at forbruker finner deg og ditt firma i Mesterregisteret. Ingen eller manglende oppdatert firmatilknytning er ofte skyld i misbrukssaker - er firmatilknytningen din oppdatert slipper du dette. ■ Et foretak kan bruke mestertittel og mestermerket hvis foretakets faglige leder har gyldig mesterbrev og er fast ansatt i minst 50 % stil- ling. Gyldig mesterbrev vil si at man har fått innvilget mesterbrev i et mesterfag, og at årsavgiften for inneværende år er betalt. For innehaver av et enkeltpersonforetak eller deltaker i et ansvarlig selskap, er forutsetningen at vedkommende kan fungere som faglig leder i minst 50 % stilling på samme måte som en fast ansatt faglig leder. ■ En mester kan kun knytte sitt mesterbrev til ett foretak/organisa- sjonsnummer. ■ Hvis en mester dør eller blir umyndiggjort, kan foretaket søke Mesterbrev om å få bruke mestertittel og mestermerke i inntil ett år. Dette må gjøres skriftlig til Mesterbrev. ■ Du kan kun markedsføre deg som mester i det faget du har fåttbyr. Gebyret er på kr 5 000, kr 10 000 og kr 15 000 for henholdsvis tildelt mesterbrev. Jobber du i et foretak som driver innen flere fag,1., 2. og 3. gangs overtredelse, jfr. mesterbrevloven § 1 fjerde ledd feks. tømrer, rørlegger og blikkenslager, må det fremgå i markedsfø-og mesterbrevforskriften § 6. I siste instans kan ulovlig bruk føre til ringen hvilket fag foretaket har en mester ansatt i.politianmeldelse. I arbeidet med innkreving av gebyr samarbeider ■ Firmatilknytning skal skje skriftlig via mesterbrev.no, e-post, vanligmesterbrev med Statens innkrevingssentral. post eller ved å sende inn skjemaet bak i bladet. Hvis du ønsker å fjerne en firmatilknytning, kan du gjøre det enkelt med en epost tilMesterbrevnemnda avklarer om det foreligger ulovlig bruk av merke oss. Spørsmål angående firmatilknytning og bruk av mestertittel ogeller tittel, og gir bedriften anledning til å rette opp eventuelle feil. mesterlogo kan rettes til post@mesterbrev.no.Ved fortsatt ulovlig bruk gjøres vedtak om ileggelse av overtredelses-gebyr. Etter klagefristens utløp oversendes saken Statens innkrevings- NB! Husk å melde fra til firmaet i god tid før du slutter om at bruk avsentral for innkreving av gebyret. mestertittel og -logo må opphøre hvis ikke andre mestere er ansatt i firmaet. mestern 4 • 2011 17
 18. 18. Gjesteskribent AV PIA KLEPPE MARKEN REGIONDIREKTøR VED FORBRUKERRÅDET I BERGEN WWW.FORBRUKERPORTALEN.NOFOTO: CF WESENBERG/KOLONIHAVEN.NOHjelp, kunden klager!Som håndverker hender det dessverre noen ganger at man får kunder som ikke er fornøyde.Som regel ønsker man jo som proffesjonell aktør å ordne opp, men av og til låser sitasjonenseg og det oppstår en tvist mellom partene. Hva gjør man da?De fleste vet at Forbrukerrådet jobber for å skape en bedre for- Ikke alle håndverkersaker faller inn under håndverkertjenesteloven,brukerhverdag. Vi arbeider politisk med å uttale oss på vegne av for eksempel oppføring av ny bolig. Her har Forbrukerrådet i samar-forbrukerne og er landets største gratis, juridiske tjeneste. Det er vi beid med bransjen opprettet boligtvistnemnda.ved å daglig gjøre forbrukeren (og ofte næringslivet også) kjent medrettighetene og pliktene sine gjennom uttalelser i pressen, på Saksgangen i en forbrukersakwww.forbrukerportalen.no og gjennom råd og veileding på forbruker- Forbrukertvistloven sier at hvis en sak skal behandles i Forbrukertvist-telefonen 03737. utvalget, skal Forbrukerrådet megle i saken og innhente alle nødven- dige opplysinger som skal til for at utvalget kan fatte en avgjørelse.Det som kanskje ikke er like kjent er at Forbrukerrådet også har enlovpålagt oppgave som nøytral megler i enkeltsaker. Blant annet i Ofte starter en sak ved at en forbruker eller håndverker ringer tilsaker som faller inn under håndverkertjenesteloven, som gjelder forbrukertelefonen 03737 for å spørre om hvilke plikter og rettighetermellom en forbruker og en profesjonell håndverker. som gjelder i en bestemt sak. På 03737 sitter rådgivere som ofte har god kunnskap om håndverkersaker gjennom megling i forbrukertvis-Klarer ikke Forbrukerrådet å megle frem en minnelig løsning kan ter. Innringeren får informasjon om hvilke rettigheter og plikter somsaken klages videre til Forbrukertvistutvalget. Dette utvalget kan gjelder, om man eventuelt har en god sak eller ikke og om hvordankomme med et vedtak som gjelder som dom, med mindre saken vedkommende bør gå frem for å komme et skritt videre mot løsning.går videre i rettsystemet. Vi tar aldri stilling i slike saker, men opptrer som nøytrale rådgivere. Nøytraliteten er et viktig prinsipp som følger videre i meglingen.18 mestern 4 • 2011
 19. 19. Hva gjør jeg?Hvis vårt råd ikke førte til at saken løste seg kan forbrukeren be om lignende saker, dvs vedtak fra Forbrukertvistutvalget og domstoleneat saken skal megles av oss. Det er et krav at forbrukeren selv har vil være en rettesnor for å få til en løsning begge parter kan leve med.forsøkt å løse saken. Vi har utarbeidet et eget klageskjema for dettesom vi ber klageren om å fylle ut. Forbrukere kan også besøke oss Sakkyndig rapport ved uenighetpå et av våre ti regionkontor og få hjelp til utfylling. Sakene vil bli Ofte er det uenighet om arbeidet er utført håndverksmessig ellermeglet på det regionkontoret hvor klageren hører hjemme. Per i dag ikke. Da ber vi forbrukeren om å skaffe en sakkyndig som kan se påer det kun forbrukeren og ikke den næringsdrivende som kan be om arbeidet og skrive en rapport. Forbrukerrådet har ingen kompetanseat saken tas opp til behandling og megling i Forbrukerrådet. på de tekniske sidene av arbeidet, kun det juridiske, om ikke feilene er åpenbare. Den sakkyndige bør være en faglært håndverker, ogBegge parter skal bli hørt! ofte kan laugene stille med folk.Når forbrukeren har sendt inn klagesaken til oss starter vi meglingenved å sende et standardbrev til håndverkeren det blir klaget på. I Kan ikke forbrukeren skaffe en rapport som støtter forbrukerensbrevet opplyser vi om vår megling og klagesaksgang, samt legger syn vil vi avslutte saken og be han eller hun om å gå videre tilved alle opplysningene vi har fått fra forbrukeren om saken, og vi ber Forbrukertvistutvalget for en endelig løsning. De vil ta endelig stillinghåndverkeren om å komme med sin versjon. Ved siden av nøytralitet til om bevisene er gode nok for en avgjørelse. Det samme gjør vier muligheten til å si i mot, et viktig prinsipp i meglingen vår. Dette hvis forbrukeren og/eller håndverkeren ikke godtar vårt forslag tiler grunnen til at man får en skriftlig henvendelse med alle opplys- minnelig løsning.ningene vi har i saken fra oss først. Deretter kan saken behandlesmuntlig dersom det er ønskelig. Det betyr at håndverkeren kan ringe Slik løser vi omtrent 4000 saker i året ved våre 10 regionskontor.inn til saksbehandleren og gi sin versjon av saken i stedet for å skrive Saker som ellers hadde forblitt uløste, eller kostet samfunnet, hånd-brev. Noen ganger vil det være behov for skriftlig dokumentasjon men verkere og forbrukere mye i domstol- og advokatutgifter.da vil skasbehandleren forklare hva som skal til og hva håndverkerentrenger å gjøre. I neste utgave vil jeg gi dere innblikk i konkrete, men typiske klage-Når vi får informasjon fra håndverkeren vil vi, om det er mulig, komme saker på håndtverkertjenester.med et forslag til løsning basert på gjeldende rett. Rettspraksis i mestern 4 • 2011 19
 20. 20. Verdt å viteØnsker råd franæringslivet om forenklingStatsrådene Trond Giske, Liv Signe Navarsete og Sigbjørn Johnsen lanserte medio oktober regjeringensnye nettsted om forenkling www.enklereregler.no. Her inviteres næringslivet til å komme med forslagtil forenklingstiltak.TEKST: ROGER NyBORGEnklereregler.no er et ledd i regjeringens forenklingsarbeid for at de kan løse sine oppgaver uten unødige administrative byrder.næringslivet. På nettsiden kan næringslivet, næringslivsorganisasjo- Det er allerede gjort mye for å gjøre dette arbeidet enklere, men vinene og andre på en enkel måte gi sine innspill til hvordan regler, skal gjøre mer, og det skjer best i samarbeid med næringslivet, sarapporteringskrav og informasjon bør gjøres enklere og bedre. Johnsen.- Regjeringen vil at bedriftene Nettsiden enklereregler.no leggerskal bruke mest mulig av tiden sin vekt på tre områder:på å drive næringsvirksomhet og Enklere regler: I et moderne sam-minst mulig tid på administrative funn vil det alltid være nødvendigoppgaver for å etterleve lover og med reguleringer og krav til nærings-forskrifter. Vi trenger næringslivets livet. Målet er at det skal bli bedreinnsikt og erfaringer for å forenkle samsvar mellom kravene som stilleslover og regler for norske bedrifter, til næringslivet og den nytten regule-sa nærings- og handelsminister ringen gir samfunnet. På nettstedetTrond Giske ved lanseringen av kan næringsdrivende gi innspillnettstedet. om uforholdsmessig tyngende ogI august lanserte Giske et mål om kompliserte regler.å redusere næringslivets adminis- Enklere rapportering: Man må heletrative kostnader med 10 milliarder tiden vurdere om rutinene forkroner innen utgangen av 2015. innrapportering kan gjøres enklereRegjeringen arbeider nå med og mindre tidkrevende. All formkonkrete planer og tiltak for å nå for dobbeltkommunikasjon mellommålet, og innspillene som mottas brukere og offentlige etater skalpå enklereregler.no vil være viktige reduseres. I mange tilfeller kan deti dette arbeidet. offentlige ikke lempe på kravet om- Norge trenger gründere. Ikke innrapportering. Det vil likevel væreminst trenger vi gründere som lykkes med å utvikle selskapet sitt og tids- og kostnadsbesparende for næringslivet dersom selve gjennom-bidrar med nye arbeidsplasser i hele landet. Da er forenklingsarbeid føringen av rapporteringen gjøres enklest mulig.viktig for å gjøre det lettere for gründere og etablert næringsliv, Bedre informasjon: Godt tilrettelagte skjemaer og veiledninger hin-påpekte kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. drer misforståelser, feil og unødig tidsbruk i bedriftene. Det er nyttigFinansminister Sigbjørn Johnsen mener at de næringsdrivende har et å få innspill til områder hvor næringsdrivende ser at det er behov forikke ubetydelig administrativt arbeid på skatte- og avgiftsområdet. mer informasjon eller at veiledningen kan gjøres bedre eller med nye - Derfor er det viktig å legge forholdene best mulig til rette for metoder. Kampanje mot svart økonomi TEKST: ROGER NyBORG20 mestern 4 • 2011
 21. 21. Omskolerte segog ble mesterEtter 15 år i jobben som utøvende maler bleSonja Pedersen syk og måtte omskoleres. Hunvalgte å omskolere seg til byggtekniker på fag­skolen i Oslo, en toårig utdannelse som hun varferdig med i våres. Med svennebrev i malerfagetog godkjente fag fra teknisk fagskole fikk hun iseptember tildelt mesterbrev i malerfaget.TEKST: ROGER NyBORG Sonja Pedersens nye hverdag. Foto privat.- Jeg er stolt av å ha oppnådd mestertittelen og samtidig har blitt stolte over at jeg har klart denne utdanningen, forteller den nyebyggtekniker. Foreløpig jobber jeg som assisterende prosjektleder på mesteren.Eiendomsavdelingen på Ullevål sykehus, og målet er en allsidig jobbsom prosjektleder hvor jeg kan bruke mye av det jeg har lært, f.eks. Hvilke råd vil du gi andre som vurderer å gå hele veien til å blidet å bruke riktige produkter og materialer, forteller Pedersen. mester? - Skal jeg gi råd til andre svenner, så vil det bli; ”gjør det, bli mester”.Hvorfor valgte du maleryrket i første omgang? Det er veldig positivt med alt man lærer i utdanningen.- Grunnen til at jeg valgte maleryrket var en tilfeldighet. På slutten av Regnskapsanalyse er for eksempel et område det er kjekt å vite litt80-tallet var det mye arbeidsledighet, og istedenfor å gå på arbeids- om. Samtidig er kunnskap om ledelse og markedsføring viktige ele-ledighetstrygd begynte jeg på noe som het KAJA prosjekt. Bydel 4 i menter å kunne. Skal jeg trekke frem noe fra utdanningen er det pro-Oslo satte arbeidsledig ungdom i gang med oppussing av barnehager sjektoppgaven. Det var en fin opplevelse å jobbe med den 3 månederog eldresentre i bydelen. Vi fikk lønn, og interessen for malerfaget ble lange prosjektoppgaven, og det teamarbeidet som fulgte med i pro-lagt. Etter sveisekurs og fødsel, fant jeg en annonse i Aftenposten sjektet. Dette er et viktig element med hensyn til å få gode kontakterhvor de søkte etter lærlinger i malerfaget. Jeg søkte og fikk tildelt for framtiden. Alt i alt anbefaler jeg mesterutdanningen, som gir rettlæreplass på Aker sykehus. Der ble jeg også etter læretiden. til å bruke mestertittelen og mestermerket, på det sterkeste. Man må arbeide hardt for denne tittelen, men det er så utrolig godt å få eksa-Hvordan opplever du at mestertittelen blir mottatt? menskarakterene hvor man har bestått, avslutter malermester og- Jeg oppfatter at med mestertittelen, så er man mer troverdig som byggtekniker Sonja Pedersen.håndverker. Videre har kollegaer og venner/familie vært positive ogHvert år taper det offentlige titalls milliarder kroner i inntekter som en direkte følge av svart arbeid ogsvart økonomi. I Skatteetatens siste undersøkelser oppgir hver femte nordmann at de har kjøpt svartetjenester i løpet av de siste to år. Nå settes kampanjen ”handle hvitt ­ det lønner seg å vite” i gang.Undersøkelsene viser også at det som etterspørres av forbrukerne for å ”handle hvitt”. I statsbudsjettet for 2011 fikk kampanjen egne midler tilhandle riktig, er enklere regler. Disse reglene finnes, men er lite kjent. å forsterke dette budskapet i det offentlige rom. Les mer om dette på- Gjennom kampanjen ”handle hvitt - det lønner seg å vite” ønsker vi www.handlehvitt.no.å komme ut med informasjon om forenklede regler, samtidig som vi vil Partene i alliansen er enige om å benytte alle sine nettverk for å fåhjelpe potensielle kjøpere til å velge seriøse leverandører, forteller skat- medlemmene sine i tale. I denne sammenheng har vi et ønske om åtedirektør Svein R. Kristensen. gjøre alle statsansatte oppmerksom på innholdet i kampanjen. Vi harKampanjen gjennomføres i regi av alliansen Samarbeid mot svart laget to forslag til artikler som kan benyttes i den enkelte etats intranett,økonomi, et samarbeid mellom KS, LO, NHO, Unio, yS og Skatteetaten. og et ”lynkurs” som oppsummerer innholdet i kampanjen i løpet av treHovedidéen er at vi gjennom nettverket til disse organisasjonene skal minutter, www.handlehvitt.no/lynkurs, forteller Kristensen.få det enkelte medlem til å reflektere rundt svart arbeid og velge å mestern 4 • 2011 21
 22. 22. Verdt å viteMesterbrev i det gode selskap29.­30. september ble LOs utdanningskonferanse avholdt på Sørmarka i Akershus. Sammen medblant andre kunnskapsminister Kristin Halvorsen og nærings­ og handelsminister Trond Giske varleder i Mesterbrevnemnda Oddbjørg A. Starrfelt invitert til å holde innlegg.TEKST OG FOTO: ROGER NyBORGNærings- og handelsminister Trond Giske trakk frem at utdanning, videreutdanningstilbud som vil komme på plass etterhvert.kunnskap, forskning og kompetanse er nøkkelen til Norges økono- Mesterutdanningen utvikles alltid i nært samarbeid med partene påmiske suksess. – Suksessen skyldes at vår kompetanse, teknologi og bransjenivå. Et samarbeid Mesterbrev ønsker å intensivere i åreneinnovasjoner har hjulpet oss å utnytte naturressursene på en best som kommer.mulig måte. Vi har den fagkunnskapen som er relevant for de opp-gaver som skal løses, sa Giske. Flere mestere og mesterfag-I kunnskapssamfunnet er det viktig å få påfyll av kunnskap som til - Det er plass til flere mestere og mesterfag i mesterbrevordningen.enhver tid er relevant. Det gir en stor effekt når alle heves opp ett For å få til dette er det særlig viktig å gjøre mesterutdanningen mereller flere nivåer med hensyn til kompetanse, sa Giske. attraktiv for flere fag. Det må oppleves som nyttig å kvalifisere segLeder i Mesterbrevnemnda Oddbjørg Starrfelt trakk spesielt fram ord- som mester i flere fag enn tilfellet er i dag, forteller Brodahl.ningens lange tradisjoner der arbeidsplassen er et viktig lærested.- Mesterbrevordningen bygger på lange tradisjoner med læring i Landsdekkende mesternettverkbedrift, se bare på veien til å bli en mester. Han går fra lærling til Grunnleggende deler av mesterutdanningen er felles for alle mester-svenn og tilslutt mester. Mesterutdanningen er et tilbud for voksne fag noe som skaper forståelse og kunnskap på tvers av fagene.yrkesfaglærte med fag- eller svennebrev som ønsker å utdanne seg - Dette gir store muligheter til å danne nettverk. Mesterne kanvidere, mens de samtidig står i jobb. Utdanningen er et viktig og godt benytte seg av dette for eksempel når de har ansvar for større pro-tilbud til de som ønsker å utdanne seg videre i faget sitt og ikke vekk sjekter og trenger underleverandører/samarbeidspartnere som driverfra det, sa Starrfelt i sitt innlegg. seriøst og har god fagkunnskap, sier daglig leder i Mesterbrev.Ny utdanningsmodell - nye muligheter Mesterregisterets potensialDaglig leder i Mesterbrevnemdas sekreteriat, Hilde Brodahl, som også Brodahl mener mesterregisteret, som er tilgjengelig via mesterbrev.no,deltok på konferansen, peker på at Mesterbrevnemnda nå har vedtatt i framtiden vil bli enda viktigere for mesterne med hensyn til nettverk.en ny utdanningsmodell som er mer fleksibel og modulbasert for i - Mesterregisteret kan utvikles til å bli en arena der mestere kanenda større grad å tilpasse seg de ulike fagenes behov. utveksle erfaringer, løse faglige problemer og utvikle fagene videre.- Vi ønsker å ta vare på mesterutdanningens særpreg og kvalitet, men Det har alltid vært slik at mesterne har tatt ansvar for læring og fag-det er behov for en videreutvikling av utdanningen for å møte bran- utvikling og mesterbrevordningen kan i framtiden rustes opp slik at visjenes kompetansebehov også i framtiden. Obligatorisk mesterutdan- bistår mesterne i dette viktige arbeidet. Dette sammen med det inter-ning vil heretter være delt i tre, der organisasjon og ledelse, nasjonale nettverket som bygges opp blant annet gjennom SMEmarkedsføringsledelse og økonomistyring er en del og faglig ledelse Master Plus- prosjektet, viser at vår landsdekkende ordning har eten annen del. Det nye er at det i del tre åpnes for fordypning i lære- stort potensial både som næringspolitisk og kompetansepolitisk verk-faget. Mesterutdanningen for det enkelte lærefag kan bestå av både tøy, avslutter Hilde Brodahl.obligatoriske og valgfrie moduler. I den nye modellen er det også et22 mestern 4 • 2011
 23. 23. CLUB CAB CHROMIUM // MAK Raptor Antrasit 20” lettmetall- felger, Continental Cross Contact 255/50R20 dekk, Lasteplan med bedliner, Krombøyle på lasteplan, Krom frontbøyle med Hella Chromium ekstralys, Kromfargede detaljer utvendigKRAFTIG. VELUTSTYRT.Mitsubishi L200 har styrke og egenskaper, som gjør dette tilden perfekte pickup for krevende norske veier og kjøreforhold.L200 har inntil 178 hk/400 Nm, stabilitetskontroll, tractioncontrol, regnsensor og cruise control. Skinnseter, oppvarmedespeil, høydejusterbart førersete, kjørecomputer, og mye mer.L200 leveres som 2-dørs Club Cab og 4-dørs Double Cab. TEST 2009 Inkl. mva Ekskl. mva DOUBLE CAB CHROMIUM HT // MAK Raptor Antrasit 20”Mitsubishi L200 fra kr 268.400,-* 227.771,-* lettmetallfelger, Continental Cross Contact 255/50R20 dekk,Instyle fra kr 292.400,-* 248.647,-* Lakkert Sports Back Top eller valgfri King Top, LasteplanChromium fra kr 347.400,-* 292.647,-* med bedliner, Krom frontbøyle med Hella ChromiumChromium HT fra kr 364.400,-* 306.247,-* ekstralys, Kromfargede detaljer utvendigFOR NÆRMESTE FORHANDLER RING 23 37 61 00 *Veil pris pr. 01.04.2011 levert Drammen bilhavn. Frakt og lev. omk. til lokal forhandler tilkommer. Utstyrsdetaljer kan avvike fra standard.Forbruk: 8,0-9,1 l/100 km variert kjøring. CO 2-utslipp: 212-240 g/km.
 24. 24. Verdt å vite10 spente rørleggermestere lytter oppmerksomt til oldermann Erik Hveem i Oslo rørleggerlaug.10 nye rørleggermestereTorsdag 20. oktober var det duket for mesterbrevutdeling i Oslo Rørleggerlaug i Laugssalen.Mesterbrev hadde gleden av å dele ut mesterbrev til 10 nye rørleggermestere.TEKST OG FOTO: ROGER NyBORG- Det er en stor glede å kunne dele ut mesterbrev i slike omgivelser her i lauget. Selv om vi til daglig er konkurrenter, så er det viktig atog ikke minst i et slikt livskraftig laug, sier daglig leder i Mesterbrev, vi kan møtes etter jobb med ”hevet hode” og med visshet om at viHilde Brodahl, som sto for den høytidelige utdelingen av mesterbre- har vår ”sti ren”. Det å være en god kollega er noe dere som nyut-vene sammen med fagsjef Arne H. Johansen i Mesterbrev. dannede rørleggermestere bør ta med dere tilbake i deres daglige virke, overfor kollegaer på arbeidsplassen og bransjen for øvrig, saBrodahl gratulerte de nye mesterne og påpekte at de nå gikk inn i en Oldermann Erik Hveem til de nye mesterne.ny og viktig rolle for faget.- Det er et stort ansvar å være mester, og det gir store muligheter. Du At mesterbrevet står høyt i kurs syntes også på hvem som var tilskal drive seriøst i faget, bidra til å utvikle faget videre og ta ansvaret stede. I tillegg til lauget og Mesterbrev, var ordfører Fabian Stang,for opplæring av lærlinger. Det er på denne måten vi kan opprettholde administrerende direktør og byggmester øivind Utne fra Oslokvaliteten i norske håndverkstradisjoner og gi kundene det beste av Håndverks- og Industriforening (OHIF) og nestleder i styret (OHIF)det beste, sa Brodahl. murmester Knut Fjeld til stede og ga sine hilsener til de nye mesterne og lauget.Oslo Rørleggerlaug ønsker at de nye mesterne skal ha en verdigramme rundt utdelingen av mesterbrevet og har derfor laget en egen Oslos ordfører Fabian Stang påpekte viktigheten av å utdanne seg tiltradisjon, der den nyutdannede rørleggermesteren står i sentrum. mester og at det ble rekruttert solide fagfolk i byen.Oldermann Erik Hveem påpekte i sin tale til de nye mesterne at det åvære en god leder godt kan ligge naturlig for hver enkelt, men det erogså noe man tilegner seg ved hjelp av mesterutdanningen.- Men det er en ting en god leder ikke kan tilegne seg ved hjelp avutdanningen sin, nemlig erfaring. Selv om dere i dag skal få deressynlige bevis som utøvende mestere i rørleggerfaget, er det jo hel-digvis slik at man aldri blir helt utlært. Det vil alltid være ny kunnskaptilgjengelig, som man ønsker å tilegne seg.Erik Hveem tror at folk flest tenker at erfaring er noe man får medseg på veien.- Det stemmer nok til en hvis grad, men det er flere måter å tilegneseg erfaring på. Vi i lauget tilegner oss erfaring ved å utveksleerfaringer på våre laugsmøter. Utveksling av erfaringer samt byggenettverk på tvers av bedriftene tror jeg er en av grunnene til at vi har Daglig leder Hilde Brodahl (t.h) og fagsjef Arne H. Johansen (midten)et såpass aktivt laug som vi har her i Oslo Rørleggerlaug, med 130 fra Mesterbrev stod for den høytidelige overrekkelsen av mesterbrevet.medlemmer. Det å være en god kollega vet jeg står høyt for de fleste Her er det Arild Christopher Jahren som stolt viser fram sitt mesterbrev.24 mestern 4 • 2011
 25. 25. Juridiske problemstillinger I denne spalten tar juristen opp spørsmål som ofte reiser seg når man leder en håndverksbedrift. Har du problemer i din bedrift, kan det hende du vil finne svaret her. Du kan tipse juristen ved å sende epost til post@mesterbrev.no TEMA: Arbeidstaker kan kreve redusert arbeidstidOdd Bjørnås er bl.a. utdannet jurist. Han Mesteren i en mindre bedrift ønsker informasjon omhar tidligere arbeidet som juridisk råd­giver i mange år i NHO­fellesskapet, sist reglene vedrørende redusert arbeidstid for arbeidstakere.i NHO Håndverk.Rettslig grunnlag Helsemessige grunnerBestemmelsen om redusert arbeidstid er regulert i arbeidsmiljøloven § Slike grunner må angå arbeidstakerens egen sykdom, og legeattest10-2 fjerde ledd. De som kan kreve dette, er arbeidstakere som har fylt kan kreves for å dokumentere behovet.62 år eller som har behov for redusert arbeidstid på grunn av helse-messige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner. Sosiale grunner Ifølge forarbeidene til loven knytter sosiale grunner seg til forholdPartenes interesser må avveies hos arbeidstakerens familie, for eksempel at det er enslige foreldre,Det er et vilkår at reduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig eller at det dreier seg om andre forpliktelser i familieforhold som kanulempe for virksomheten, slik at det må foretas en konkret avveining utløse omsorgsoppgaver eller belastninger utenom det vanlige.av partenes interesser. Arbeidsgiveren kan kreve dokumentasjon når det gjelder slike forhold.Andre forhold vedrørende ordningen Andre vektige velferdsgrunnerBestemmelsen angir ikke konkret hvordan arbeidstidsreduksjonen skal Det står uttrykkelig i lovbestemmelsen at slike grunner må væregjennomføres. Dette overlates derfor til partene å avgjøre. Lønnen vektige. I lovens forarbeider fremgår det at det tenkes spesielt påblir redusert tilsvarende reduksjonen. småbarnsforeldre som ønsker mer tid til samvær med barna. Det kanNår den avtalte perioden med redusert arbeidstid er over, har også gjelde foreldre som har betydelige problemer med få til en ord-arbeidstakeren rett til å gå tilbake til tidligere arbeidstid. ning med tilsyn av barna i arbeidstiden.Retten til redusert arbeidstid kommer også til anvendelse for arbeids- I slike tilfeller må arbeidsiveren kunne kreve dokumentasjon når dettaker i ledende stilling og for arbeidstaker i særlig uavhengig stilling, gjelder det forhold som anføres som grunnlag for arbeidstidsreduksjon.jf. § 10-12 første og andre ledd. Uenighet om avgjørelsenMedarbeideren har fylt 62 år Uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om anvendelsen avDet fremgår direkte av lovteksten at en arbeidstaker som har fylt 62 bestemmelsene i § 10-2 fjerde ledd kan avgjøres av tvisteløsnings-år, gis rett til redusert arbeidstid. nemnda, jf. § 10-13 og § 17-2. Ønsker du orden i regnskapet ditt? POLAR regnskap as utfører alt innen regnskap, lønn, fakturering, selvangivelser moms- og årsoppgjør. Vi legger stor vekt på høy kvalitet og overholdelse av tidsfrister. Vi holder til i Oslo sentrum og i Tromsø. Ta kontakt for en gjen- nomgang av behov og løsninger. Gjennomgangen er gratis og uforpliktende. Brugt. 14, 0186 OSLO • Tel: 2205 9000 • Fax: 2205 9001 E-post: leif@polarman.no • Web: www.polarman.no
 26. 26. Mesterbrev under solen TEKST OG FOTO: SJUR FRIMAND-ANDAMellom harde undervisningsøkter er det deilig med en dypp i svømmebassenget. Det er oppvarmet og holder god temperatur hele året.Det er tidlig i november. Gradestokken viser – Jeg har alltid tenkt at jeg vil ta mesterbrevet. Nå ble det kanskje litt25 grader og sola skinner. Perfekt vær for tidligere enn planlagt, men da jeg fikk tips om intensivkursene her i Spania, fant jeg ut at dette var måten å gjøre det på. Jeg har ingensol, bad og ferie. Men Marie Neerland fra barn ennå, så da var det lettere å være hjemmefra så lenge, sierTrondheim er ikke i Alfaz del Pi for å late seg. Marie.Seks måneders beinhard jobbing under sy­ Til daglig jobber 27-åringen som rørlegger ved AS Rørlegger i Trondheim. Og selv om hun får mesterbrevet har hun ingen planer omdens sol skal gi henne mesterbrevet. å slutte som rørlegger.26 mestern 4 • 2011
 27. 27. Styringssystemer til svømmebasseng er det sjelden Marie Neerland møter i sitt daglige virke i Trondheim. Ikke ferie Marie tar nå mesterutdanningens etablering og ledelse. Fag som bedriftsøkonomi, ledelse og markedsføring gir henne innblikk i viktige aspekter ved det å drive for seg selv. Etter jul tar hun den avsluttende andre modulen faglig ledelse. – Opplegget er veldig bra. Men dra ikke ned hit og tro at det er ferie. Det er lett å la seg lure av temperatur og omgivelsene. For å lykkes må du være topp motivert. Det kreves mye jobbing, også utenom undervisningstimene, sier Marie, som selv ikke lot seg overraske. – Jeg satte meg godt inn i hva jeg kom til, så jeg var forberedt. Og det er jo tross alt et intensivkurs, sier hun. Nettopp muligheten til å konsentrere seg om fagene 100 prosent er en av de store fordelene ved å ta utdannelsen i Spania. – Hjemme sliter mange når de skal kombinere full jobb med kurs på kvelden. Da handler det gjerne bare om å stå til eksamen. Her slipper vi forstyrrelsene vi vanligvis blir utsatt for hjemme fra og kan jobbe med fagene på heltid. Det er en stor fordel, og jeg tror vi får et bedre faglig utbytte av utdannelsen. Vi lærer rett og slett mer, sier mesterbrev- studenten. Norsk eksamen Mesterutdanningen i Alfaz Del Pi gjennomføres i regi av Folkeuniversitetet i Haugesund og Mester i Spania. Man tilbyr mesterutdanningens etablering og ledelse samt faglig ledelse for byggfagene. Etter utdannelsen i Spania vil de fleste være klar for neste trinn, enten det er modul 2 - faglig ledelse eller å ta eksamen hjemme for så å løse mesterbrev. Opplegget bruker samme fagplan og lærebøker som i Norge. – Faglig er det vel så godt som hjemme, sier Marie.– På ett eller annet tidspunkt vil jeg starte for meg selv, gjerne som Savntakstmann. Men først skal jeg jobbe som rørlegger i mange år ennå. Mellom studentene i Spania er det et svært godt miljø.Jeg trives svært godt med jobben, men det er et yrke som er krevende – Vi har et veldig godt samhold, og vi hjelper hverandre så godt vifor kroppen. Da er det greit å ha muligheten til å gjøre noe annet, kan for å lykkes med utdanningen. Dagene går kjempefort, sier Marie.sier Marie, som trives bedre med praksis enn teori. Allikevel er det ting hun savner hjemmefra.– Jeg likte aldri skolen. Dermed ble det naturlig å velge et praktisk – Det blir lenge uten venninner, kjæreste og familie. I tillegg savneryrke. At det ble rørlegger var veldig tilfeldig. Men jeg har aldri angret. jeg hverdager med rørtang og arbeidsklær. Fagene er interessante,Jeg er helt klart på rett hylle, sier hun. men jeg foretrekker allikevel å jobbe, sier Marie. mestern 4 • 2011 27
 28. 28. En familie med bilfaget i TEKST OG FOTO: ROGER NyBORG28 mestern 4 • 2011
 29. 29. Motivet er lakkert av Fredrik Meek og prydet tidligere bilpanseret til mor Anne. Far Frode Meek er stolt over Fredriks prestasjoner under Yrkes-VM tidligere i høst. Nøyaktighet, ingen snarveier, og utvis tålmodighet. Det var rådene pappa, arbeidsgiver og mester i billakkeringsfaget, Frode Meek, ga sin sønn før han skulle delta i Yrkes­VM tidligere i høst. Sønnen Fredrik svarte med å vinne bronsemedalje i billakkering. Men han er ikke den eneste i familien som er dyktig i sitt fag. - Vi var med under konkurransen, men da premieutdelingen foregikk, hadde vi reist hjem til Norge igjen. Det var utrolig nervepirrende å sitte hjemme og vente på resultatet. Det var veldig tett i toppen og det skilte få poeng mellom de øverste. Jeg visste at Fredrik hadde gjort det bra, men da han ble utropt som nummer tre må jeg inn- rømme at det kom fram ei tåre i øyekroken, forteller en stolt pappasentrum Frode Meek til Mestern. Hvilke råd var det du ga til Fredrik før han skulle delta i yrkes-VM? - Det var ikke så mange rådene jeg ga, men jeg sa vel noe sånt som at han skulle være seg selv, være nøyaktig, ikke ta noen snarveier og at han måtte være tålmodig. Jeg er opptatt av at vi skal være nøyak- tige og flinke i det vi driver med og da må vi også være tålmodige. Det ser jo ut som det har lykkes da, sier Frode med et smil. 5 av 8 ansatte er familiemedlemmer Mestern er på besøk hos Slemmestad Autoskade hvor nesten hele familien Meek er samlet. Det er bare mamma Anne som er forhindret fra å være til stede. Firmaet, som ble etablert av far selv, i 1981, har i dag åtte ansatte, hvorav fem er familiemedlemmer – med andre ord en ordentlig familiebedrift. Far selv er mester i billakkeringsfaget, mor Anne håndterer kunder og holder orden på gutta på gulvet, eldstesønn Tommy har fagbrev i bilskadefaget, mellomstesønn Fredrik har fagbrev i billakkering og yngstesønn Espen går i lære nå. Selv om det har vært mye fokus på Fredrik i det siste, har også eldstesønn gjort seg bemerket i konkur- ranser. I 2006 vant han NM i bilskadefaget, noe som kvalifiserte til mestern 4 • 2011 29
 30. 30. Familien Meek. Fra venstre, Espen, Tommy, Fredrik og far selv Frode Meek.deltakelse i yrkes-OL i Japan året etter. Om yngstemann Espen gjør på oppgavene at det gikk nesten automatisk. Selv om vi har dårlig tidsom storebrødrene sine gjenstår å se, men at han har bilfaget i på oppgavene vi skal gjøre så går det veldig greit når en har fokus påblodet er det ingen tvil om. det en skal gjøre. Det er mye som skal klaffe når du driver med billak- kering. En ting er at du skal være nøyaktig med hensyn til å lakkereBegynte som elektriker motivet etter riktig skala, men du skal jo også følge alle HMS-regler.Frode Meek har to yrkesutdanninger. Han begynte karrieren sin som Det kan være fort gjort å glemme seg og i konkurransesammenhengutdannet elektriker, men fant fort ut at det var i bilfaget han hadde gir det poengtrekk.den store lidenskapen. I dag har han opparbeidet seg en solid bedriftpå bilskade- og –lakkeringssiden. Bedriften har i tillegg god kunnskap Knyttet stort nettverkinnen restaurering av gamle biler. Fredrik har gjennom deltakelsen på yrkeslandslaget fått mange kontakter i ulike fag og gjenforeningsmøter med laget er alleredeFra bilskade til billakkering planlagt.Fredrik hadde også tenkt å starte i bilskadefaget, men etter å ha vært - Vi skal møtes allerede i desember. Vi har brukt mye tid sammen ogmed storebror på jobb i utplasseringsuken på ungdomsskolen fant det har vært veldig lærerikt. Vi kan lære av hverandre og mye kunn-han ut at det ikke var rette veien å gå. Kanskje like greit når vi ser skap som andre sitter med kan overføres til eget fag og en kan søkehvor flink lakkerer han er. hjelp fra andre fagområder for å løse sin egen utfordring. Selv hadde- Han syntes det ble for mye løping etter verktøy. Men hadde han jeg god kontakt med en grafisk designer som kunne hjelpe meg medkunne skru fra hverandre en bil med en liten skrutrekker hadde han å tegne opp ulike motiv som skal lakkeres. Det er kjempenyttig å hafortsatt i bilskadefaget, fleiper storebror. knyttet slike kontakter, forteller Fredrik.Fredrik er enig i at det ble for mye løping etter verktøy, og at valget Tenker på mesterutdanninghan tok i tidlig alder var riktig å ta. Vi kan være enig i det vi også. Frode Meek er svært glad for at barna har samme interessen som hanBåde NM-gull og bronsemedalje i yrkes-VM vitner om at det er billak- selv og at de en dag kan ta over bedriften.kering Fredrik virkelig kan. - Jeg ser jo for meg at ungene en dag skal ta over og jeg kan gå rundt– yrkes-VM er et mål jeg har hatt i fire år, og når jeg innfrir med en og gjøre det jeg liker best, sier Frode.bronsemedalje er det en drøm som har gått i oppfyllelse, forteller Mestern spurte Fredrik om hvordan han så på det å ta mesterutdan-Fredrik. ningen. - Det er ingen fremmed tanke det, men vi får se. Det er jo bevis på atMen hvordan opplevde du konkurransen, var det mye nerver inne i bildet? en innehar den høyeste utdanningen i faget og det er ikke så veldig- Nei, jeg opplevde det ikke slik, men adrenalinet var til stede, svarer dumt å ta mesterutdanningen, men vi får se hva det blir til, avslutterFredrik med et smil. – Det meste gikk av seg selv, jeg var så fokusert Fredrik med et smil.30 mestern 4 • 2011
 31. 31. Testvinn er iMercedes-Benz VitoMesternes Mester!Vi takker for tilliten og for at våre konkurrenter har kåret Vito til den beste Jahre Innovationmellomstore varebilen. Les mer i artikkel fra Yrkesbil i nummer 8 eller på Jahre Innovationwww.yrkesbil.no om hvorfor Vito passer best for deg og ditt firma.For ytterligere informasjon, se www.mercedes-benz.no eller kontakt en av våre forhandlere.Vito 113 fra kr 259.900,- eks mva.Gj.snitt forbruk Vito Blue Efficiency 110 CDI: 0,74 - 0,77 l/mil. CO2 utslipp 195 - 203 g/km. Importør: Bertel O. Steen AS. år med innovasjon mestern 4 • 2011 31
 32. 32. NotiserInformerte skolerådgivereom mesterbrevordningenI slutten av september hadde Norsk rådgiverforum landsmøte påLillehammer. Mesterbrev benyttet anledningen til å gi skolerådgivereover hele landet viktig informasjon om mesterbrevordningen.Deltakelsen på landsmøte er et ledd i det viktige rekrutteringsarbeidetMesterbrev gjør for å få flere mestere.Utdanningsrådgiver Evelyn Harlem er fornøyd med responsen fradeltakerne.- Det var litt få besøkende den første dagen, men de neste dagenevar vi godt besøkt av deltakerne. Det er ingen tvil om dette er enviktig arena med hensyn til rekrutteringsarbeidet vårt. Det er over-raskende mange av rådgiverne som ikke helt vet hva en mester har avutdanning og hva en mester kan, forteller Harlem. Evelyn Harlem gir nyttig informasjon til en av deltakerne under rådgiverforum på Lillehammer.Mesterbrevutdeling i SandefjordElin Havord, FU. Jonny Sarsten, byggmester. Kjetil Fredriksen Jonny, Kjetil, Thomas og Oddbjørn.Berge, murmester. Oddbjørn Gjertsen, murmester. Thomas Solberg,murmester. Terje Skalleberg, murmester og leder av SandefjordHåndverk- og industriforening.Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)Vox lyser ut 83 millioner kroner til kurs på arbeidsplassen. kurs for virksomheter i ditt lokalmiljø. Se nettside for kurstilbydere:Søk midler til opplæring i grunnleggende lesing, skriving, http://www.vox.no/no/Tilskudd/Program-for-basiskompetanse-i-regning og data. Søknadsfristen er 19. januar 2012. arbeidslivet--BKA/Kurstilbydere-i-BKA/ Disse kan søke; bedrifter, offentlige virksomheter, kurstilbydere, Tillitsvalgte kan få i gang kursnæringsforeninger, organisasjonene i arbeidslivet. Få tips om hvordan du får virksomheten din til å søke midler til kurs for de ansatte på vår nettside for tillitsvalgte: http://www.vox.Vil du være kurstilbyder i BKA? no/no/Tilskudd/Program-for-basiskompetanse-i-arbeidslivet--BKA/Vi gir deg råd om hvordan du kan søke BKA-midler for å arrangere Tillitsvalgte/32 mestern 4 • 2011

×