Pazarlama Araştırması 1

2,419 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,419
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pazarlama Araştırması 1

 1. 1. Pazarlama Araştırması Ders Notları (Vize)
 2. 2. Pazarlama Araştırması  Yöneticiler belirli zamanlarda kararlar almak zorundadırlar ve bu kararlarla ilgili bilgiler ne kadar çoksa risk o denli düşük olur. Bilginin doğruluğu çok önemlidir. Artan rekabet ortamından dolayı artık şirketlerin yanlış alınan bir karardan dönme lüksü yoktur.  Pazarlama araştırması tüketiciyi, müşteriyi ve kamuoyunu bilgi aracılığıyla pazarlamaya bağlayan fonksiyondur.  Araştırma, probleme çözüm bulmak ve fırsatları değerlendirmek amacıyla: sistematik, düzenli, objektif, bilimsel bilgi toplama ve analiz çabasıdır.
 3. 3. Bilgi  Pazar fırsat ve problemlerini tanımlamak için kullanılır.  Pazarlama performansının tanımlanmasını, gelişmesini sağlar.  Pazarlama performansını denetler.  Pazarlama süreçlerinin anlaşılmasına yardımcı olur. Pazarlama araştırmaları sistematik bir tanımlama, veri toplama, analiz, bilgi yayma ve bilginin kullanımıdır.
 4. 4. Pazarlama Araştırması İhtiyacı  Karar alma süreci, rekabet ve hızlı gelişimden dolayı zaman kısıtlıdır.  Pazarlama araştırması ilgili konuları tanımlamak için gerekli bilgileri sağlar,  Veri toplama sürecini yönetir,  Sonuçları analiz eder,  Bulgular ve uygulamarı ile koordinasyon sağlar,  Yöneticilerin bu bilgileri kullanarak karar vermelerine yardım eder.
 5. 5. Pazarlama Araştırması Müşteri Grupları -Tüketiciler -Çalışanlar -Hissedarlar -Tedarikçiler Kontrol Edilemeyen Pazarlama Değişkenleri -Ekonomi -Teknoloji -Kanun&Düzenlemeler -Sosyal&Kültürel Faktörler -Politik Faktörler Kontrol Edilebilir Pazarlama Değişkenleri -Fiyat -Tutundurma -Dağıtım Bilgi Elde Etme Bilgi Sağlama Pazarlama Kararları Alma PazarlamaYöneticileri -Pazar bölümlendirme -Hedef pazar seçimi -Pazarlama programları -Performans/Kontrol Pazarlama Araştırmasının Rolü
 6. 6. Pazarlama Araştırmasının Rolü  Ürünleri kullanan ve satın alanlar her zaman aynı kişiler olmayabilir. Örn: Genellikle bebek bezi alımına anne karar verir, baba satın alır, bebek kullanır.  Müşteri: Firmayla muhattap olan, alışverişi yapan kişidir.  Tüketici: Bu maldan faydayı sağlayan, ürünü kullanan kişidir.  Kamuoyu: İçinde müşteri, tüketici ve potansiyel müşteri adaylarının olduğu gruptur. Herkesi kapsar.
 7. 7. Pazarlama Araştırmasının 4 Temel Aşaması vardır:  Veri toplama  Verileri analiz etme  Analizleri yorumlama  Bulgu ve yorumları ilgililerine iletme
 8. 8. Pazarlama Araştırmasının Dalları Müşteri veya Pazar Araştırmaları Pazarlama İletişimi ve Reklam Araştırmaları Pazarlama Çevresi Araştırmaları Pazar Araştırmasının Dalları Ürün Araştırmaları Satış Araştırmaları Dağıtım Kanalları Araştırmaları
 9. 9. Pazarlama Araştırmasının Sınıflandırılması Problem Belirleyici Araştırmalar Problem Çözücü Araştırmalar •Pazar potansiyeli araştırması •Pazar payı araştırması •Satış analizi araştırması •İşletme trendi araştırması •Bölümlendirme araştırması •Ürün araştırması •Fiyat araştırması •Tutundurma araştırması •Dağıtım araştırması Bu tür araştırmalar mevcut fakat henüz ortaya çıkmamış problemleri tespit etme amacıyla yapılmaktadır. Bu tür araştırmalar belirli Pazar problemlerini çözmek amacıyla yapılır.
 10. 10. Pazarlama Araştırması Süreci  Problemlerin belirlenmesi  Probleme uygun yaklaşım geliştirilmesi  Araştırma tasarımının belirlenmesi  Veri toplama veya alan çalışması  Verilerin analizi  Raporlama ve sunum
 11. 11. Pazarlama Bilgi Sistemi  Gerekli pazarlama bilgilerinin sistematik olarak toplanması ve doğru kişilere doğru zamanda iletilmesini sağlayan yapıdır.  Pazarlama Bilgileri:  İçsel Bilgiler: Satış raporları, satış analizleri, satışla ilgili maliyet analizleri.  Dışsal Bilgiler: Pazar büyüklüğü ve yapısı, trendler, fırsat ve tehditler.  Durum Bilgileri: İç ve dış bilgilerin kullanılmasıyla elde edilir. Örneğin satış rakamları ile rakiplerin satış rakamları aynı anda ele alınarak kararlaştırılabilir.  Karar Bilgileri: Verilerin istatistiki ve matematiksel olarak analiz edilmesi sonucu elde edilir.  Tahmin Bilgileri: Elde edilen verilerden trend oluşturularak sonraki dönemlere yönelik tahminler yaratır. “Pazarlama araştırması, pazarlama bilgi sisteminin bir alt sistemidir.”
 12. 12. Veri Türleri  Birincil (Temel) Araştırma: Bir müşteri ya da işletmenin kullanımı için özel olarak ilk elden gerçekleştirilir.  İkincil Araştırma: Daha önce başkalarının gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarından oluşur.  Kantitatif (Nicel) Araştırmalar: Sayısal verilerin ve hesaplamaların kullanıldığı araştırmalardan oluşur.  Kalitatif (Nitel) Araştırmalar: Tüketicilerin duygu, düşünce ve algılamalarına ilişkin araştırmalardan oluşur.  ToplanabilecekVeriler:  Algılamalar  Tutumlar  Değerler  İnançlar  İhtiyaç ve istekler Kişisel, sosyal ve psikolojik faktörler tüketici davranışlarını etkilemektedir. Örneğin: Her gün yayımlanan reklamlar görüyoruz, bazılarını hatırlıyoruz, belli bir biçimde algılıyoruz, ürünler ve faydaları hakkında fikir sahibi oluyoruz, bazı tutumlar geliştiriyoruz ve tüm bunların sonucunda satın alma ya da almama davranışında bulunuyoruz.
 13. 13. Pazarlama Araştırması ve Pazarlama Stratejisi  Pazarlama stratejisi planlardan, planlar bilgilerden oluşur. Bilgiler ise pazarlama araştırması ile elde edilir. Dolayısıyla pazarlama araştırması pazarlama stratejisinin bir parçasıdır.  Pazarlama araştırmasını kim yapar?  İşletme içindeki pazarlama araştırması departmanı,  Başımsız araştırma şirketi,  Her ikisi aynı anda.  Neden araştırma şirketleri?  Araştırma yapacak personelin, kullanılan teknik ve araştırma modellerinin yetersiz kalması,  Daha kaliteli, daha ucuz, daha hızlı bilgi elde edebilme.
 14. 14. Araştırma Şirketlerinin Araştırma Kaynakları  Posta yoluyla anket  Yüz yüze anket  Telefonla anket  Tüketici panelleri  Omnibus araştırmaları (Paket araştırma)  Ürün testleri  Odak grup tartışmalar Omnibus: Anket paketi içerisinde farklı farklı markaların soruları bulunur.Ancak çok uzun süreli anketlerdir. Ortalama 45 dk sürebilir ki en büyük handikapı da budur.
 15. 15. Araştırma Firması Seçimi  Araştırma firması seçilirken dikkate alınması gerekenler, firmanın:  Sahip olduğu kaynaklar,  Tecrübesi,  Çalışma alanları,  Çalışanların yetkinlikleri,  Referansları,  Çalışma sistematiği,  Araştırma teklifidir.
 16. 16.  AraştırmaTeklifinin Değerlendirilmesi:  Mevcut sorun/ihtiyacın doğru tanımlanması,  Araştırmayı gerçekleştirecek ekibin yetkinlikleri, organizasyon yapısı, çalışma maliyetleri …v.s.  Araştırma Etiği:  Özel hayata müdahale  Aldatıcı hareketler  Katılımcılara müdahale  Araştırma firmalarının müşterilerine karşı yükümlülükleri:  Kullanılan yöntemler ve elde edilen sonuçların tam ve net bir şekilde açıklanması,  Müşterinin kimliği ve elde edilen bilgilerin gizliliği,  Rakipler üzerinde yapılacak araştırmalarda müşteri-araştırmacı ilişkisinin gizliliğinin korunması. Araştırma Firması Seçimi
 17. 17. Pazarlama Araştırmasının Değişen Rolü  Araştırma şirketlerindeki değişimler,  Yeni yöntem ve yeni yaklaşımlar,  İnternetin araştırmalarda kullanılması,  Yaratıcı araştırma bakış açısı,  Sadakat kartları ve veri tabanları. Dünyadaki sosyolojik değişimler ve küreselleşme gibi faktörler pazarlama araştırmasının önemini arttırmıştır. Günümüzde imkanların çoğalmasıyla beraber yaratıcı bakış açısı, yaratıcı araştırmalar önem kazanmıştır. (Henkel, Crunch, Mercedes örnekleri….)
 18. 18. Araştırma Projesinin Planlanması  İş dünyasında karşılaşılan problemler:  Satışlar, karlılık, personele ilişkin sorunlar.  Mevcut problemlere farklı yöneticilerin farklı bakış açıları değerlendirilmesi,  Problemin tam ve doğru tanımlanması:  Sistematik bir yaklaşım belirlenmeli,  Neyi/nelerin araştırılacağı tanımlanmalı.
 19. 19. Araştırma Projesinin Planlanması  Örneğin:Yüksek kalitede kristal cam üreten firmanın büyümek ve karlılığını arttırmak için tasarladığı ucuz ve düşük kaliteli serinin üretim ve dağıtım planı için yapılacak bir pazarlama araştırmasında dikkate alması gerekenler:  Rakip markaların gücü,  Rakip ürünler,  Rakiplerin karlılık düzeyleri,  Pazarın potansiyeli,  Yeni ürün için marka adı (Mevcut marka adıyla mı devam edilmeli yoksa yeni bir marka mı yaratılmalı?)  Dağıtım kanalının durumu (Rakipler=Ülke içi üreticiler+İTHALATÇILAR (Bu demek oluyor ki ülke içi talep karşılanmıyor.)
 20. 20. Araştırma Projesinin Planlanması  İsviçre Saat Endüstrisi  İsviçreliler quartz makineyi icat etmişler ancak mevcut pazarda olumsuz etkisinin olabileceğini, quartz makineyi herkes yapabilecekken mekanik saat parçalarının sadece kendileri tarafından üretilebileceğini düşünerek tamamen sezgisel bir karar almışlar ve yıl içinde saat satışlarının %25 civarında düşmesine sebep olmuşlardır. Japonya ve Hong Kong’taki saat üreticileri quartz makineyi bu sırada kullanmaya başlamışlardır. İsviçreliler Pazar koşullarını, müşterilerinin ne istediklerini ve neye ihtiyaç duyduklarını anlayamadıkları için zor duruma düşmüşlerdir.  Swatch firması quartz makineli saatler üretip, mağazalar zinciri kurarak pazara sunmuş, fiyatların düşmesini sağlayarak İsviçre saat endüstrisini kurtarmıştır.
 21. 21. Problem Çözme Aşamaları  Seçeneklerin belirlenmesi  Seçeneklerden birinin tercih edilmesi  Seçim doğrultusundaki hareket yollarının belirlenmesi  Araştırma yapmak ya da yapmamak?  Belirsizlikler?  Zaman?  Maliyet?  Getiri? Bazen karar verme süreci araştırma sonucunu bekleyemeyebilir!  Karar almadaki belirsizlikler  Yeni bir ürünün başarılı olup olmayacağı  Reklam kampanyasının amacına ulaşıp ulaşamayacağı … gibi.
 22. 22. Muhtemel Getiri  Verilecek kararlara ilişkin potansiyel en büyük getirilerin tahmin edilmesidir.  Örn: Yeni Ürün Çıkarma Kararı Muhtemel Getiri Muhtemel Getiri Araştırma yapmanın maliyeti=0 Araştırma yapmanın maliyeti=10000 YatırımYapma 80.000 TL YatırımYap -40.000 TL YatırımYapma 80.000 TL YatırımYapma 0.000 TL Bu durumda ilgili firma araştırma maliyetine katlanarak 40.000 TL lik bir zarardan kurtulabilir.
 23. 23. Araştırma Planlaması Araştırma gerekliliklerinin tanımlanması Ön çalışma gerekli mi? Literatür taraması Daha önceki araştırmaları incele Araştırma araçlarını tanımla Uzmanlık gerekli mi? Uzman ara Nihai raporu hazırla Saha çalışması gerekli mi? Pilot çalışma gerekli mi? Saha çalışmasında farklı teknikler dene Örneklemi belirle Saha çalışması yap Verileri topla ve işle Daha fazla bilgiye ihtiyaç var mı? Sadece ikincil verileri incele E H E E E H E H H H
 24. 24. Araştırma Planlaması  İhtiyaç duyulan verilerin elde edilmesi (ikincil veri toplanması):  Eski araştırmalar,  Sektörel yayınlar,  Konunun bilimsel literatürü,  Masa başı araştırmaları (internet, veri tabanı…)  Saha çalışmaları… gibi.
 25. 25. Sınırlamalar  Araştırma ile ilgili sınırlamalar araştırma önerisinde yer almalıdır.Araştırma önerisinde:  Çalışmanın nerelerde uygulandığı,  Kimlerin araştırmaya dahil edildiği,  Çalışmanın nerelerde kullanılabileceği,  Araştırmanın kaynakları… Açıkça belirtilmeli, araştırmanın sınırları çizilmelidir.
 26. 26. Zaman Planı  Araştırmanın adımlarının ve her bir adım için gerekli zaman dilimlerinin belirtildiği bir zaman planı oluşturulmalıdır.  Bu zaman planı araştırmanın tarafları tarafından onaylanmalıdır.  Mümkün olduğunca belirtilen plana uygun hareket edilmelidir.
 27. 27. Zaman Planı  Örn: X araştırması proje onayından itibaren 6 hafta içinde tamamlanacaktır. 0 1 2 3 4 5 6 7 Teklif Onayı Proje Hazırlık Aşaması ProjeTasarımı ve Onaya Sunumu VeriToplama Analiz Süreci Raporlama Sunum Hafta
 28. 28. Araştırma Projesinde Yer Alması Gerekenler  Araştırmanın Amaçları  Neden araştırma yapıldığı,  Araştırmanın amacı,  Bütçesi,  Araştırmaya konu olan problem/sorun,  Konuyla ilgili öneriler,  Araştırmada kullanılan “araştırma soruları”
 29. 29. Araştırma Projesinde Yer Alması Gerekenler  AraştırmanınYöntemi (Metodolojisi)  Veri toplama yöntemi  Veri analiz yöntemi  Araştırma/Saha şirketinin seçimi  Saha çalışması yapılacak noktaların belirlenmesi  Odak grup tartışmasına yönelik hazırlıklar  Katılımcıların bulunmasını organize etmek  Oturumların yürütülmesi  Oturumların değerlendirilmesi
 30. 30. Araştırma Projesinde Yer Alması Gerekenler  Verilerin analizi ve yorumlanması  Uygun analizlerin seçilmesi  Analizlerin yapılması  Sonuçların yorumlanması  Bulguların açıklanması
 31. 31. Araştırma Projesinde Yer Alması Gerekenler  Raporlama (Genel Çerçeve)  Giriş  Literatür taraması sonucu  Araştırma tasarımı ve yürütülmesine ilişkin bilgiler  Örneklemin türü, büyüklüğü ve seçim süreci hakkında bilgiler  Araştırmanın sınırlamaları hakkında bilgiler  Veri toplama yöntemi  Araştırmanın gerçekleşme oranı
 32. 32. Araştırma Projesinde Yer Alması Gerekenler  Raporlama-Analiz veYorumlar  Verilerin sunulması  Veriler üzerinde yapılan işlemler  Analiz ve sonuçlarının gösterimi  Tablo ve grafiklerin gösterimi  Yorumlar  Yorumların özetlenmesi ve sonuçları  Anlamlı bulguların belirtilmesi  Sonuç ve öneriler  Kullanılan kaynakların gösterimi  Raporun kontrol ve basımı
 33. 33. Araştırma Projesinde Yer Alması Gerekenler  Sunum  Raporun içeriğini sunum formatına getirmek  Slaytların hazırlanması, görsel materyallerin dahil edilmesi  Sunum hazırlığı ve provası  Sunumun ilgililere yapılması
 34. 34. Araştırma Önerisinin Kapsamı (Özet)  Araştırmaya konu olan sorun ya da problemin net bir şekilde ifade edilmesi,  Soruna ilişkin faktörler/sınırlamalar,  Ana kütle ve örnek kütlenin belirtilmesi,  Araştırılacak ana başlıkların sıralanması,  Metodolojisinin belirlenmesi (Veri toplama, örneklendirme yöntemi..)  Toplam maliyet ve zaman planının belirtilmesi  Araştırmacıların geçmiş tecrübelerinin sunulması  Araştırmayı yapacak kurumun referanslarının sunulması
 35. 35. Pazarlama Araştırması Sürecinde İkincil Veriler  Veri-Bilgi Ayrımı  Veri, herhangi bir konudaki düzensiz şekilde elde edilmiş haberler, gerçekler, sayılar ve istatistikleri kapsar.  Bilgi, bir sorunu çözmeye ya da bir planı geliştirmeye yönelik olarak elde edilen ve işlenen verilerdir.  Daha önce araştırılmış ve yeniden araştırılması gereksiz olan durumlarda ikincil verilere başvurulabilir.  Veriler güncellenmelidir çünkü bu veriler araştırmaların yapıldığı dönem itibariyle önem kazanır.
 36. 36. Pazarlama Araştırması Sürecinde İkincil Veriler İçselVeriler DışsalVeriler •İşletme içi üretilmiş verilerdir. •Satış verileri •Reklam harcamaları •Satış ekibinin raporları •Dağıtım harcamaları •Fiyat bilgileri •İşletme dışı kaynaklardan elde edilen verilerdir. •İnternet •Veri tabanları •Kitaplar ve periyodik yayınlar •İndeksler •Kataloglar •Gazete-dergiler.
 37. 37. İstatistiki Veriler Nüfus İstatistikleri Ekonomik İstatistikler •Yaş •Cinsiyet •Medeni Durum •Meslek •Gelir •Eğitim Bu bilgiler hedef kitlemizi Tanımamızı sağlar. •Üretim •İhracat •İthalat •Enflasyon •İstihdam Özellikle sektörel konulardaki üretim, ithalat, ihracat, verimlilik, istihdam konularındaki İstatistiklere sanayi ve ticaret odaları gibi sektörel kurum ve kuruluşların yayınları ve İnternet sitelerinden ulaşılabilir.
 38. 38. Kalitatif Pazarlama Araştırmaları  Neden Kalitatif Araştırma?  Kantitatif araştırmalara göre daha düşük maliyetlidir.  Duygular, tutumlar ve motivasyon ölçümünde daha etkin sonuçlar alınabilmektedir.  Kantitatif araştırmalara destek olarak etkinliklerini arttırabilmektedir.  Tüketicinin bilinçaltına inilir ve tüketici davranışlarının gerçek sebebi daha doğru sonuçlarla tespit edilir.  Kantitatif veriler için yapılan araştırmalarda ikincil veri olarak kalitatif araştırmalar kullanılır.
 39. 39. Kalitatif Araştırmaların Özellikleri  Küçük farklılıkları kantitatif araştırmalar kadar detaylı ortaya koymaz.  Aynı zamanda kantitatif araştırmalarla ortaya çıkması mümkün olmayan küçük sorunları ortaya koyar.  Hedef kitleyi tam olarak temsil edecek örneklemeler yapılamaz.  Odak grup tartışmalarında baskın bir karakter bazı konuların atlanmasına ya da diğer katılımcıların düşüncelerinin etkilenmesine neden olabilir.  Odak grup görüşmelerinin başarısı moderatörün uzmanlığı ve becerisine bağlıdır.
 40. 40. Kalitatif Teknikler  Odak Grup Görüşmeleri: Moderatör kontrolünde 6- 12 kişilik bir tartışma grubunun bir konu ya da kavramı derinlemesine tartıştığı araştırma yöntemidir.  Katılımcıların bir marka, konseptü fikir hakkında ne düşündükleri ve bunun hayatlarında nasıl bir etkiye sahip olduğu, tartışılan konu ya da kavramla ne ölçüde duygusal bağ kurdukları öğrenilmeye çalışılır.  Odak GrupTürleri  Keşifsel Odak Grup  Klinik Odak Grup  Deneysel Odak Grup
 41. 41. Kalitatif Teknikler  Odak grup görüşmeleri:  Sorunu tam olarak belirlenir,  Anket çalışmasında sorulabilecek soruları tespit edilir,  Test etmek amacıyla hipotez üretilebilir,  Katılımcıların bilinçaltı düzeyinde gerçek motivasyonlarının ve duygularının anlaşılması sağlanır,  Gerçek bir tüketiciyi tanıma olanağı sağlar,  Ürünün kullanıldığı duygusal yapıyı anlama fırsatı verir.
 42. 42. Kalitatif Teknikler  Odak grup görüşmelerinde:  Katılımcılar  6-12 kişi olmalıdır.  Tartışılacak konu hakkında fikir beyan edebilecek durumda olmalıdırlar.  Grubu bir araya toplamak için bir ücret veya hediye verilebilir.  Grup, hedef kitleyi temsil etme niteliğinde olmalıdır.  Kirli Denek  Odak grup görüşmelerinde daha önce görüşmeye katılmamış kişilerin seçilmesi çok önemli bir konudur.  Daha önce görüşmeye katılmış kişiler araştırma sektöründe kirli denek olarak adlandırılmaktadır.
 43. 43. Kalitatif Teknikler  Odak grup görüşmelerinde:  Moderatör  Grupla beraber rahat çalışabilecek nitelikte biri olmalıdır.  Tarafsız olmalıdır.  Grubu kontrol edebilme becerisine sahip olmalıdır.  Katılımcıların isimlerini hatırlayabilmeli ve isimleri ile ederek iletişim kalitesini arttırabilmelidir.  Gruptan çıkacak fikirleri dikkatle takip ederek gerektiğinde fikirler üzerinden tartışmayı daha derinlere götürebilecek pratik zekaya sahip olmalıdır.
 44. 44. Kalitatif Teknikler  Odak grup görüşmelerinde:  Hazırlıklar  Görüşme için katılımcıların seçilmesi  Katılımcılar moderatör tarafından seçilir. (Ya da firma sahibi)  Tartışma akışının belirlenmesi  Gruptaki katılımcıların profili dikkate alınmalıdır.  Açık uçlu ve yönlendirici olmayan sorulardan oluşmalıdır.  Moderatörün konu veya sektör hakkında bilgi sahibi olması  Odak grup görüşmelerinde oda dizaynı  Tek yönlü ayna  Görüntülü ve sesli kayıt imkanı  Projeksiyon ve yazı tahtası
 45. 45. Kalitatif Teknikler  Odak grup görüşmelerinde:  Katılımcıların Bilgilendirilmesi  Tek yönlü ayna  Sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alındıkları  Araştırmanın amacı  Araştırmayı yaptıran firma  Sonuçların hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı Hakkında katılımcılar kısaca bilgilendirilmelidir.  Odak Grup Araştırma Raporu  Araştırmanın amacı tanımlanmalı  Araştırmanın istediği temel sorular  Grup üyelerinin karakteristiği  Grup üyelerinin neden ve nasıl seçildiği  Araştırma bulguları  Araştırmaya dair öneriler Kısımları bulunmalıdır.
 46. 46. Kalitatif Teknikler  Derinlemesine Mülakatlar:  Görüşmeler birebir gerçekleştirilir.  Her katılımcıya özel olarak zaman ayrılır.  Katılımcı onayı ile ses kaydı yapılabilir.  Görüşmenin yönü katılımcının cevapları doğrultusunda şekillenir.
 47. 47. Kalitatif Teknikler  Projektif Teknikler:  Kökeni klinik psikolojidir.  Bilinçaltına inmek hedeflenir.  Kişilerin savunma mekanizmalarını aşarak derin duygu ve düşüncelerine inmek hedeflenir.  Sözcük Çağrışımı: Katılımcılara bir dizi kelimeler verilir ve neleri çağrıştırdığı sorulur. Marka isimlerini, reklam kampanyası temalarını veya sloganları belirlemek için kullanılır.  CümleTamamlamaTesti: Yanıtlayıcılara araştırma konusunda tamamlanmamış cümleler verilir ve tamamlanması istenir.  Tematik Algılama (Resim)Testi: Katılımcılara önceden hazırlanmış görseller gösterilir ve ne gördüğü sorulur.  Çizim (Karikatür)Testi: Uzmanlar tarafından hazırlanan karikatürler çizilir ve karikatürlerdeki baloncukların doldurulması istenir.

×