öğRetim yöntemleri

4,391 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,391
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

öğRetim yöntemleri

 1. 1. 1Öğretim YöntemleriBirol BÜYÜKDOĞAN
 2. 2. 2Yöntemin Seçimini Etkileyen Faktörler Öğretmenin yöntem konusundaki becerisi Zaman (süre kısa ise klasik yöntemler-uzun ise öğrenci merkezliyöntemler) Fiziksel imkanlar(spor salonu-laboratuar-bil.dershanesi) Maddi imkanlar (gezi-gözlem) Öğrenci grubunun büyüklüğü (küçük gruplarda öğrenci-büyük gruplarda öğretmen merkezli) Kazandırılacak hedef davranışlar
 3. 3. 3Anlatım Yöntemi Kullanıldığı yerler:*Derse giriş yaparken,*Konuyu özetlerken,*Konuyla bilgi aktarırken,bir konuya ilgi çekmekiçin,*Sunuş yoluyla öğretim stratejisinin kullanımında ,*Bilgi düzeyindeki davranışların kazandırılmasında
 4. 4. 4Anlatım YöntemiÖzellikleri; Öğretmen merkezlidir, Aynı anda çok sayıda kişiye bilgi aktarılır, Dinleyenler konuyla ilgili organize birgörüş kazanırlar, Öğrencilere kısa zamanda çok bilgi verilir, Öğrencilere dinleme alışkanlığı kazandırır, Not alma becerilerini geliştirir.
 5. 5. 5Anlatım Yöntemi Teknikleri Takrir(Düz Anlatım) İnformal Öğretmen Konuşması Brifing(sunu) Demeç(Basın açıklaması) Söylev(nutuk) Konferans
 6. 6. 6Brifing(Sunu) Bir kurumun yapısı veişleyişinin ayrıntılarıhakkında ilgili kurulaya da yöneticiye bilgivermek amacıyla kısave öz olarak yapılanbir sözel iletişimtürüdür.
 7. 7. 7Söylev(Nutuk) SÖYLEV(NUTUK): Herhangi bir konuhakkında bir kişinin,duyuşsal yönü baskınolarak ve dinleyicilericoşturmak amacıylayaptığı bir konuşmatürüdür. Örnek: Anma günlerindegünün anlam ve önemiüzerinde yapılankonuşmalar.
 8. 8. 8Konferans Bilim ve sanat konularında yazar,bilimadamı, sanatçı ve düşünürlerin bir konuhakkında derin bilgisi,görüşleri olankimselerin,özel toplantılardadinleyicilerine karşı düşüncelerini,bilgilerini açıklamak,öğretmek amacıylayaptıkları konuşma türüdür.
 9. 9. 9Demeç(Basın Açıklaması) Bir konu hakkında ,halkı ve basınıbilgilendirici konuşma türü.
 10. 10. 10Tartışma Yöntemi Bir konu üzerinde öğrencileriyöneltmek,iyi anlaşılmayannoktaları açıklamak ve verilenbilgileri pekiştirmek amacıylakullanılan bir yöntemdir. Daha çok konunun kavramaaşamasında karşılıklı görüşlerortaya konurken, Bir problemi çözüm yollarıaranırken , Değerlendirme çalışmalarıyapılırken,kullanılır.
 11. 11. 11Tartışma Yöntemi’nin Özellikleri Öğretmen-öğrencimerkezlidir, Öğrencilere geçmişyaşantılarından örneklervermesi için olanak sağlar, Öğrencilerin bir konuüzerinde kendi düşüncelerinisöylemesi ve yorumyapmasını sağlar, Analiz,Sentez veDeğerlendirme gücükazandırır, Görüşlerin incelenmesini veönceki öğretilenlerle ilişkikurmayı sağlar, İşiterek ve söyleyereköğrenme temellidir.
 12. 12. 12Tartışma Teknikleri Büyük grup tartışması, Küçük grup tartışması,a) Münazarab) Panelc) Forumd) Kollegyume) Zıt panelf) Açık Oturumg) Çember Tekniğih) Sempozyumi) Vızıltı Grupları(Philips,22,44,66)
 13. 13. 13MünazaraTEZ GRUBU ANTİ- TEZ GRUBUJÜRİ
 14. 14. 14Münazara Bir konuda zıt görüşleri savunan iki farklı grupoluşturulur ve hep grup kendi görüşlerini belli birzaman dilimleri içinde tarafsız bir dinleyici grubaanlatır. Kendi tarafının görüşlerini doğru ,diğer tarafınkileriyanlış göstermek amaçtır. Tartışmacıları çeşitli yönlerden değerlendiren vekazanan tarafı açıklamakla yetkili bir jüri vardır. Tartışmalar fazla bilimsel olmaz,söz ustalığı ve hazırcevaplılık gibi özellikler öne çıkar. Öğrenciler münazara’ya uzun süre kaynaklarıtarayarak ve bilgi toplayarak hazırlanabilirler.
 15. 15. 15Sempozyum Önceden belirlenmiş ve yazılı olarak tartışmaya katılacaklaraduyurulmuş bir konu üzerinde, Uzman kişiler tarafından konunun değişik yönleriyle genelde 15dakikalık bildirilerle sunulmasıdır. Her bir oturuma katılacak gruplar 5-6 kişi olabilir. (Uzman kişilerin sundukları ve çoğu zaman yazılı olarak dadüzenleme kuruluna verdikleri konuşmalarına “tebliğ” ya da“bildiri”denir.)Bazı bildiriler poster bildiri olarak’ta asılabilir. Sempozyum sırasında bildiriler sırasında tartışma olmaz. Sunular bittikten sonra,o oturuma katılanlarla bir forumdüzenlenerek ,dinleyicilerin sorularına cevap verilir. Forum sırasında grup üyeleri arasında tartışma da yapılabilir.
 16. 16. 16SempozyumkonuşmacılarizleyicilerBir konuşmacı grubu,dinleyici yadaöğrenci topluluğu karşısındaBilimsel Ağırlıklı olan bir konuyuDeğişik yönleriyle sundukları birtekniktir.Üye sayısı : 3-6 arasındaSüre : Her konuşmacının 15-20 dk.Üyeler arasında tartışma yoktur,Oturumun bitiminde dinleyicilerinsorularına cevap verilir.(Forum)
 17. 17. 17Panel Üye sayısı: 3-5 kişiden oluşur. Belli bir konusu var,ancak bu konu üzerine farklıyaklaşımlar sergilenmesi gerekir. Amaç: Bir konuyu çeşitli yönleriyle ele alıp tartışmaktır. Öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olarak seçilmelidir. Ön hazırlık yapılır,sonra panel üyeleri görüşlerinisırayla açıklarlar, Konuşma süreleri eşittir, Tartışırlar ve buldukları verileri incelerler. Genellikle sohpet havası içinde geçer. Örnek : “Türkiye Ekonomisi”başkan
 18. 18. 18Forum Panel grubu 3-5 kişiden oluşur, Bir başkan vardır, Küçük bir grubun geniş bir dinleyici kitlesine bilgiaktarması(Panel), Daha sonra da dinleyicilerden gelecek sorulara yanıtvermesi.(FORUM) Lider : Soruları yazılı olarak alır,(uzun açıklamalarlakonu dağılacağı için) Hangi kişinin konu alanına giriyorsa o kişiye sözvererek kısa cevaplandırılmasını sağlar, Forum toplantıları bir geniş grup toplantısınadönüşebilir. Örneğin : “Sanatın insan üzerine psikolojik vesosyolojik etkileri.”
 19. 19. 19Panel ve ForumPanelForum
 20. 20. 20Açık Oturum Konu :Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunundeğişik görüşlerdeki kişiler tarafından izleyiciler önündetartışılmasıdır. Açık oturumun amacı bir sonuca ulaşmak değil,bilgilendirmektir. Konuşmalar belli bir sıraya göre değil,başkanın tercihine göregerçekleşir. O alanda önceden hazırlık yapılmış olması gerekir. Oturumun sonunda diğer kişilerin(öğrencilerin görüşleri vesoruları alınabilir.) Biçim olarak Panel’e benzer ancak kişilerin tebliğvari sunularıyoktur. Üyeler başkandan söz alarak konu üzerine de defalarcakonuşabilirler.
 21. 21. 21Açık OturumBAŞKAN
 22. 22. 22Zıt Panel Heterojen bir grup olmaması gerekir, Amacı ; İşlenmiş bir konunun tekrarı mümkün olmaktadır, Öğrenme yetersizliklerinin giderilmesi amacıyla uygulanır, Yeni fikirlerin ortaya çıkması,yanılgıların düzeltilmesi, açısındançok yararlıdır, Uygulama esnasında öncelikle bir lider seçilir. 4-6 kişilik iki grup oluşturulur,soru soranlar ve soruya cevapverenler grubu, Soru hazırlamak için ve cevaplamak için 15-20 dakika arası süreverilmelidir. Belli öğrencilerin aktif olması söz konusu olabilir, Dinleyici grubunun ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olmalı
 23. 23. 23Zıt PanelCEVAPGRUBUSORUGRUBUsorucevap
 24. 24. 24Kollegyum İki panel grubundan oluşur, Birinci Panel Grubu Uzman kişilerden (kaynakkişilerden) İkinci Grup,Öğrencilerden oluşur, Öğrencilerden oluşan grup konuyu sunar,soruları,uzmanlardan oluşan gruba sorar, Uzmanlardan oluşan grup bu sorulara cevap verir, Her iki grupta 3-5 kişiden oluşur, Gruplar dinleyici kitlesi karşısında yerlerini almışlardır, Dinleyici grupta kaynak kişilerden oluşan gruba sorularsorabilirler, Liderin işlevi ise dinleyicileri soru sorma konusundateşvik etmek ve tartışmaları özetlemektir.
 25. 25. 25KollegyumUZMANKİŞİLERSORUSORANSorusoruluyor1.Panel 2.panelbaşkan
 26. 26. 26Görüş Geliştirme Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içerenkonuların öğretiminde,öğrencilerde görüş geliştirmekamacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir.Ele alınacakkonular geçerli sayılabilecek karşıt bakış açılarıiçermelidir. Örneğin :*Nükleer santrallerin sayıları arttırılmalıdır,*Altın aramalarında siyanür kullanılmalıdır,*Evlatlık olarak verilmiş çocuklar, istiyorlarsa biyolojikanne-babalarını tanımalıdır,*Haklarda eşitlik sağlamanın en iyi yolu yasalardadeğişiklik yapmaktır.
 27. 27. 27Örnek Olay Yöntemi Yaşamda karşılaşılmış ya da karşılaşılması olasısorun niteliğindeki olaylara öğrencilerin katılımı ileçözüm yolları arayarak gerçekleştirilir. Kullanımı :• Gerçek yaşamda karşılaşılan problemlerin sınıfortamında çözülmesi yoluyla öğreniminsağlanmasıdır.• Bu yöntem,öğrencilere bir konuyu ya da beceriyikazandırmak ve o konuda uygulama yaptırmakamacıyla kullanılır.• Bu yöntem daha çok buluş yoluyla öğretmeyaklaşımında ve kavrama düzeyindeki davranışlarınkazandırılmasında kullanılır.
 28. 28. 28Örnek Olay Yönteminin Özellikleri Öğrenci merkezlidir, Öğrenciler ,bildiklerini ve kavradıklarını gerçek birduruma uygulama şansına sahiptir. Problemi çözmeyi,analiz edip sonuca ulaşmayıöğrenirler. Görerek,işiterek ve söyleyerek öğrenmeye olanak tanır.
 29. 29. 29Gösterip – Yaptırma Yöntemi Özellikleri:- Öğretmen – öğrencimerkezlidir,- Yaparak-yaşayaraköğrenme temellidir,- Daha çok psiko-motor(devinişsel)- becerilerinkazandırılmasında,kullanılır.
 30. 30. 30Gösterip-Yaptırma YöntemiKullanımı :*Öğrenciye ne yapılacağınınsöylenmesinin yetersiz kaldığı,nasıl yapılacağının da gösterilmesigerektiği durumlarda kullanılır.*Bir işlemin uygulanmasını,*bir araç-gerecin çalıştırılmasını,*önce gösterip,sonra da öğrenciyealıştırma ve uygulama yaptıraraköğretme yoludur.
 31. 31. 31Problem Çözme Yöntemi Kullanımı : Problem çözme yöntemi,bir problemin çözümünde, Genelleme ve sentez yapmada kullanılır, Araştırma ve buluş stratejilerinde, Uygulama ,analiz,sentez ve değerlendirme düzeyindekidavranışların kazandırılmasında, kullanılır. Problem çözme ,öğretmenin danışmanlığı ile bir probleminçözülmesinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yaklaşımda öğretmen,öğrencilerin kendi kendilerineöğrenebilecekleri ortamlar yaratır. Öğrencinin araştırması,tartışması ve kendi kendine öğrenmesiiçin zaman tanımalıdır, Öğretmen öğretmeye çalışmak yerine öğrenciye öğrenmesi içindestek vermesi gereklidir.
 32. 32. 32Problem Çözme Yönteminin Özellikleri Öğrenci merkezlidir, Bilimsel yöntemi kullanmayıöğretir, Bilimsel tutum kazandırır, Üst düzey düşünmebecerilerini ve davranışlarıkazandırır, Yaparak,yaşayarak öğrenmetemellidir.
 33. 33. 33Problem Çözme Yönteminin Basamakları Problemin hissedilmesi, Problemin tanımlanması ve sınırlandırılması, Problem durumu ile ilgili bilgilerin toplanması, Problemin çözümü ile ilgili hipotezlerin(denencelerin) kurulması, Verilerin toplanması ve analiz edilmesi, Hipotezlerin test edilmesi(sınanması) vedoğruluklarının belirlenmesi, Çözüme ulaşma ve uygulama,
 34. 34. 34Deney Yöntemi Öğretimde deney , herhangibir olay ya da varlığımeydana getiren ilişkilerindaha iyi anlaşılmasınısağlamak amacıylakullanılan bir yöntemdir, Bilinmeyen bir şeyi bulmak, Bir ilkeyi, Bir varsayımı sınamakamacıyla yapılan işlemlerolarak adlandırılmaktadır.
 35. 35. 35Deney(Laboratuvar Yöntemi) Bu yöntemde,belirli olayaetki eden faktörleri kontrolaltına alarak sınama yapılır. Deney sadece Fenbilimlerine ait bir yöntemdeğildir. Önemli olan bilimin temeliolan neden – sonuç ilişkisikurmak ve bu şekildedüşünmeyi sağlamaktır.
 36. 36. 36Proje Yöntemi (J.Dewey-Bruner-Kilpatrick) Bir Bireysel öğrenme yöntemi olan Projeyöntemi: Öğrencinin etkin olmasına dayanır. Öğrenci bir konu hakkında araştırmayapmak için planlama yapar, inceler,araştırır,uygular ve değerlendirir, Proje yöntemi bireysel ve gruplaöğrenmeye,okul ile gerçek hayat arasındabağ kurulmasına önem verir. Okullardaki köşeler;Deney köşesi,dilköşesi,mevsim köşeleri,sergiler,vb ortamlar
 37. 37. 37Benzetim (simülasyon)tekniği Benzetimde en önemli noktagerçeğine uygun / yakınortam yaratmaktır Benzetim,bir olayı gerçekmişgibi bir ortam düzenleyip ,öğrencilerin üzerindeçalışma yapmalarınısağlayan bir öğretimtekniğidir. Tehlikeli durumlardakullanılır,maliyeti azaltır,
 38. 38. 38İstasyon Başlamış işe katkıgetirme,eksik işi bitirmedir. Sınıf 3-4 istasyona ayrılır.Her istasyona öykü-şiir gibifarklı bir konu verilir. 10dakika sonra istasyondeğişilir. Diğer grubun kaldığıyerden devam edilir. Katılımdan keyif alınır. İletişim becerisi kazandırır. Özel yetenekleri ortayaçıkarır.
 39. 39. 39İstasyonÖykü istasyonu Şiir istasyonuKompozisyonistasyonuistasyon şefi istasyon şefiistasyon şefi
 40. 40. 40Beyin Fırtınası Gerek Tartışma Yöntemi gerekse Grupla Öğretim Yöntemiiçerisinde kullanılabilir, Kullanıldığı Yerler : Bir konuya çözüm getirmek, Karar vermek, Hayal yoluyla düşünce üretmek için kullanılan yaratıcı birtekniktir. Özellikleri: 1)Sorunun ne olduğu ve amaç belirlenmeli, 2)Zaman sınırını belirlenmeli,bu süre içerisinde herkesin katkıgetirmesi istenmeli, 3)Tartışma bitince de söylenenler analiz edilip, değerlendirilmelive yeniden örgütlenmeli, 4)Toplantı sonunda tartışmalara devam edilip edilmeyeceğinekarar verilmeli,
 41. 41. 41Gösteri (Demonstrasyon)Tekniği Öğrencilerin bir konuyudinlerken ,görerek deöğrenmelerini sağlayan biröğretim yoludur. Anlatımlarda ve bilgileriaktarmada görselyaklaşımların kullanılmasıylauygulanır. Gösterimlerde öğretmen biruygulamayı ,bir süreciöğrencilere gösterereköğretirken onlara bir modeloluşturur, Anlatım yönteminin görselmateryaller kullanılarakgerçekleştirilmesidir. Kalabalık gruplardauygulanabilir.
 42. 42. 42Soru Cevap Bir konunun öğretmen tarafından sorular sorulup öğrencilercecevaplar verilerek işlenmesidir. Karşılıklı etkileşim gerektirir veöğrenme kalıcı olur. Kullanıldığı yerler. Bir konunun öğretmen tarafından sorular sorulup öğrencilercecevaplar verilerek işlenmesidir. Karşılıklı etkileşim gerektirir veöğrenme kalıcı olur. Kullanıldığı yerler. Bilgileri tespit etme,bilinmeyeni ortaya çıkarma Öğrencinin anlatım yeteneğini geliştirme, Öğrencileri düşünmeye yöneltme, güdüleme Derse katma, Anlaşılmayan noktaları ortaya çıkarma, Önemli olan noktayı vurgulama, Pekiştirme verme amacıyla kullanılır. Bilgileri tespit etme,bilinmeyeni ortaya çıkarma Öğrencinin anlatım yeteneğini geliştirme, Öğrencileri düşünmeye yöneltme, güdüleme Derse katma, Anlaşılmayan noktaları ortaya çıkarma, Önemli olan noktayı vurgulama, Pekiştirme verme amacıyla kullanılır.
 43. 43. 43Drama(Dramatizasyon)Drama ,bir düşünceyi beden diliyle,hareket ederek,devinimleanlatımdır.İçsel bir durumun ,bir tasarımın ,bir düşüncenin eylemedönüşmesidir.Drama tekniğinde öğrenciler,değişik özellikteki maddelerin veinsanların durumunu dramatize ederler,canlandırırlar.Bu tekniğin yararları :- Öğrencilere hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini,yaparakyaşayarak öğrenirler,- Problem çözme ve iletişim kurma yeteneğini geliştirir,- Bu teknik hem oyuncuya hem de izleyiciye yöneliktir,- Etkili ve dikkatli dinleme yeteneğini geliştirir,- Anlama yeteneğini ve yaratıcılığını arttırır,- Akıcı konuşmayı geliştirir,- Dile hakimiyeti ve iyi ifade yeteneğini geliştirir,- Bilgilerin aktif kullanımını sağlayarak onları pekiştirir,
 44. 44. 44Drama’nın Yararlarıa)Etkili ve dikkatli dinlemeyeteneğini geliştirir,b)Kişinin kendine olan güveniniarttırır,c)Anlama yeteneğini veyaratıcılığını arttırır,d)Akılcı konuşmayı geliştirir,e)Dile hakimiyeti ve iyi ifadeyeteneğini geliştirir,f)Bilgilerin aktif kullanımınısağlayarak onları pekiştirir,
 45. 45. 45Rol Yapma (sosyodrama)Sosyodrama :Öğrencilere insan ilişkileri konusunda daha çokbilgi ,beceri ve anlayış kazandırmayı öngören ve oyun(drama) tekniklerinden yararlanma temelinedayalı deneysel bir eğitim tekniğidir.*Öğrenci kitap,film,ansiklopedi gibi kaynaklardan belli birhazırlık yaparak o rol hakkında kendi kendine bir senaryogeliştirir,role daha sağlam bir kişilik kazandırır,Örn;uyuşturucu kullanma üzerine bir gösteri yapılacaksa,burada bir dizi ön hazırlığın yapılması gerekmektedir.*İlk uygulama da gönüllü ve başarılı öğrenciler,*Sahne düzeni öğrencilere açıklanır,*Oyunda aynı metindeki cümleleri kullanma yerinekendilerine göre metne uygun cümleler kullanmalarıistenmeli,*Olayın tartışılmasıÖrn : “Çevre Kirliliği” ile ilgili sorun hakkında yenisözcükleri bilmek(seyirci-oyuncu etkileşimikurulmalıdır.)
 46. 46. 46Benzetim (Simülasyon) Özellikleri: Daha ucuza mal olur,kazaların önüne geçilir, Başarı ya da başarısızlık anında anlaşılır, Gerçekte yapayda karşılaşılmayan durumlarlakarşılaşmak mümkün olabilir, Öğrenciler süreçte aktif bulunarak problemçözer ve kararlar alırlar. Örn :Paraşüt,astronot,dalgıç,sürücü,pilot,kadavra Okullarda oy kullanma
 47. 47. 47Mikro - Öğretim*Daha çok öğretmen eğitiminde kullanılır,*Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitiminde uygulama yapma olanağısağlar ve öğretmene deneyim kazandırır,Öğret-Tekrar-Öğret aşamaları:1. Mikro ders planlanır/hazırlanır,2. Mikro ders gerçekleştirilirken,öğretme işleminin ne derecebaşarıyla yerine getirildiğine ilişkin durumlar sözlü,yazılı,teyp veyavideo ile kayda alınır.(5-20 dakika arası)3. Alınan kayıtlar tüm sınıfın katılımıyla izlenip incelenir,4. Dönütler ışığında mikro ders yeniden düzenlenir ve tekrar mikroders işlenir,5. Düzeltme ve iyileştirmelerle birlikte mikro dersin son biçimikaydedilerek tekrar dönüt alınır.
 48. 48. 48Eğitsel OyunÖğrenilen bilgilerin pekiştirilmesinive daha rahat bir ortamda tekraredilmesini sağlayan bir öğretimtekniğidir.(Sınıf içi çalışmalarımonotonluktan kurtarır, öğrenciyeneşeli ve rahat bir ortam yaratır.)
 49. 49. 49Eğitsel Oyun*Özellikle öğrenmeye yönelik olması ve bir amaç için sınıf içindeuygulanması gerekir.*Tüm dersi oyuna ayırmak yerine 5-10 dk.dersin başına ya dasonuna koymak yerinde olur.*Eğitsel oyunlarla ,konular ilgi çekici hale getirilebilir,*En pasif öğrencinin bile bu etkinliğe katılması sağlanabilir,*Burada öğretmenin diğer rolü:a)Oyunu sürekli kontrol etmesi ve ilgi göstermesidir,b)Oyun oynarken zayıf öğrenciler hata yaptığı zaman üzerindedurulmaması ve herkesin etkin olarak oyuna katılımısağlanmalıdır.
 50. 50. 50Altı Şapkalı Düşünce Tekniği (lateraldüşünme) Altı şapkalı düşünce tekniği,*Karar verilecek her konuda sistematik düşünmeyi,*Doğru karar vermeyi öğretmek,için kullanılan bir tekniktir.*Bireyin düşünce etkinliğini belli bir düzene koyarak analiz etmesinisağlamak ve bireye nasıl düşünmesi gerektiğini öğretmek amacıylakullanılır.*Bireyin kendisi ve başkaları adına düşünebileceği,düşünceleriniayrıştırabileceği bir ortam sağlar,*Altı şapka düşünme tekniği insanların tek bir düşünme türüne takılıpkalmalarını ve gereksiz tartışmalara girmelerini önler,*Altı şapka yaratıcı,empatik,ve analitik düşünme becerilerini geliştirir,*Doğru karar vermeyi öğretir,
 51. 51. 51Altı Şapkanın Renklerine Göre AnlamlarıŞapkarengiAnlamıNet bilgiler,saflık, tartışmasız olarak kabul edilen bilgiler,Tutkular,arzular,duygular ve sezgilerDezavantajlar, riskler, olumsuzluklar,,kararın alınmasıdurumundaki tehlikeler,karamsarlıkAvantajlar,olumlu yönler, kararın alınması durumunda sağlanacakyararlar ve fırsatlar,Yaratıcılık,üretkenlik,kararın alınmasında başka nelerinyapılabileceğiSerinkanlı bir şekilde karar verme ,değerlendirme şapkası.
 52. 52. 52Altı Uygulama Ayakkabısı (lateraldüşünme)Ayakkabı rengi Anlamı(resmi ayakkabı) Rutini uygulaSpor ayakkabısı Bilgiyi topla,bilgiyi kullan.(yürüyüş ayakkabısı) İnsiyatiflerden veesneklikten yararlan(Lastik çizme) Tehlikeyi azalt. Acil müdahele et.(ev terliği) İnsanları koru. Hassas davran(binici çizmesi) rolünün gereklerine görehareket et.
 53. 53. 53Workshop(Çalıştay Yöntemi) Küçük bir grubun,belli bir yerde kısa bir sürede toplanarak bellikonular üzerinde çalışarak,tartışarak problemlere çözümürettikleri veya ortak kararlar aldıkları bir tekniktir. Bu yöntemin hedefi bütün birikimlerin yansıtıldığı ortak bir ekipgörüşmesi oluşturmaktır. 1.adım : Çalıştay sorusu herkes tarafından açıkça anlaşılacakşekilde belirlenir,(Çalıştay sorusu) 2.adım : Beyin fırtınası yapılır.Bu aşamada ekip elemanlarıdeğişik görüş iletirler.(Beyin fırtınası) 3.adım :Görüşler işlenerek derlenir,düzenlenir,(Derleme-ekleme) 4.adım :Görüşler ilişkilendirilerek gruplandırılır,(Gruplama) Bu aşamada zihin haritası hazırlanır. 5.adım : Konuyla ilgili görüşlerin yansıtıldığı ortak bir raporhazırlanır.(rapor)
 54. 54. 54Balık Kılçığı Ana ve alt nedenleri bulmatekniğidir. Önce balığın başına problemyazılır. Sonra bu problemeneden olan ana nedenler yazılır.Daha sonra bu ana nedenlerinalt nedenleri yazılır. Bu teknikte sorun çözülmez. İshikawa diyagramı olarak tabilinir.
 55. 55. 55Kavram Haritası (global düşünme) Bilgi ve kavramlar arasındakihiyerarşik ilişkiyi genelden özeledoğru ele alıp, görsel hale getirereksomut veriler sunmayı amaçlayan birgrafiksel anlatımdır. Böylece yazılı bilginin organizasyonusağlanarak, metin anlaşılır halegelmiş olur. İnsanların nasıl öğrendikleri ileanlamlı öğrenme arasında köprükurar. Bilginin zihinde somut ve görselolarak düzenlenmesini sağlar. Tek bir kavramın aynı kategoridekidiğer kavramlarla ilişkisini belirtensomut grafiklerdir.SUBUHAR BUZGAZ KATIısıtılınca soğutuluncadır dır
 56. 56. 56Zihin Haritası (global düşünme) Bir çeşit düşünmearacıdır. Bir konudüşünülerek beyindebu kavramıçağrıştıran her şeyhayal edilir. Daha sonraçağrıştırılan şeylerilişkilendirilir.1. Aşama: Kavram belirlemeBaşarı2. Aşama: Hayallerinizi yazınız.Mutluluk-Gelir-Eş-Statü3.Aşama: İlişkileri belirle
 57. 57. 57Zihin HaritasıBaşarıGelirMutlulukEş Statü
 58. 58. 58Zihin HaritasıBaşarıGelirMutlulukEş Statü-Anne-baba olma-Beğenilme-Düzenli yaşama-Saygınlık-Makam aracı-Prestij-Gelecek-Enerji-Yaşama sevinci-Otomobil-Tatil-Maaş
 59. 59. 59Öykü Oluşturma Çocukların bir araya gelerekyaptıkları yazılı çalışmalardır. Giriş-etkinlikler ve sonuçbölümünden oluşur. Yaratıcı düşünce ve hayalgücünü geliştirir. Verilen kısa cümleler, resim,fotoğraf veya gazete haberiya da eksik bırakılmış biröykünün tamamlanmasışeklinde yapılabilir.
 60. 60. 60Bireysel Öğretim YöntemleriBireyin kendisine uygun bir ortam hazırlayarakçalışmasıyla gerçekleşir.Özellikleri :*Öğrenci merkezlidir,*Yaparak-yaşayarak öğrenme temellidir,*Öğrenciler ,öğrenme durumlarını kendilerinegöre ayarlarlar,*Öğretim,öğrencinin ilgi ve ihtiyaç ve yeteneklerineuygun olarak gerçekleşir.
 61. 61. 61Bireysel Öğretim Yöntemleri Yararları :Bireyin kendi öğrenmeyoluna uygun ortamhazırlayabilmesidir.Sınırlılıkları:En önemli sınırlılığıhedeften sapılma ihtimalininyüksek olmasıdır.
 62. 62. 62Programlı Öğrenme/Öğretim Programlı Öğretim İlkeleri;1.Küçük Adımlar İlkesi,2.Etkin Katılım İlkesi,3.Başarı ilkesi(Pekiştirme)4.Anında dönüt/düzeltme ilkesi5.Bireysel Hız İlkesiHer öğrenciye ihtiyaç duyduğu ek öğrenmezamanları verilir.
 63. 63. 63Bireyselleştirilmiş ÖğretimProgramları(Keller Planı) Sınıfta farklı nedenlerle ortayaçıkan bireysel eksikliklerigidermek ve öğrencilere bireyselsorumluluk kazandırmakamacıyla kullanılır, Gruplar oluşturarak bireyselfarklara hizmet etmeyi vebireysel eksiklikleri gidermeyiamaçlar.
 64. 64. 64Bilgisayar Destekli Öğretim Yararları :1.Öğrenme Hızı :Öğrenci kendi öğrenmehızına uygun olarak konuyu öğrenme,ihtiyaç duyulduğunda tekrar etmeşansına sahiptir.2.Etkin Katılım :Belirli aralıklarlaöğrencilere verilen geribildirimler ileöğrencinin aktif katılımı sağlanır.3.Öğretim etkinliklerinin çeşitliliği:Görsel ve işitsel öğelerin etkin birşekilde kullanıldığı bir öğretimdir.İstenildiğinde konu anlatılırken seslive görüntülü ekler hazırlanır.Gerçekhayatta gerçekleştirilmesi imkansızolan deneyleri ve aktivitelerigerçekleştirmek mümkündür.
 65. 65. 65Bilgisayar Destekli Öğretim TeknikleriBilgisayarDestekliÖğretimALIŞTIRMAVETEKRAR(Konu tekrarı veçalışma havuzu)PROGRAMLARIPROBLEMÇÖZMEYEYÖNELİKPROGRAMLARBENZETİMPROGRAMLARIBİREBİRÖĞRETİMPROGRAMLARI
 66. 66. 66Tutor Destekli Öğretim Öğrencinin öğrendiğikonularda, anlamakta güçlükçektiği kısımlarla ilgili olarakbireysel öğretim desteği görmesimantığına dayanır. Tutor genellikle üst sınıftan biröğrenci ya da üniversitelerdearaştırma görevlileridir.
 67. 67. 67Gezi GözlemYararları Sınırlılıklarıİlk elden somut yaşantı kazandırır Planlayıcılar açısından sıkıntılıdırOkul çevre ilişkisini geliştirir Disiplin sorunları yaşanabilirBirçok duyu organı aktif hale gelir Ekonomik açıdan pahalıdırİlgi çeker ve öğrenmeye motive eder Organizasyonu karışıktırFarklı öğretim ortamlarınınkullanılmasını sağlarTam olarak planlanmazsa zamanisrafına neden olabilir
 68. 68. 68Görüşme-SergiGörüşme Sergi-Bir konu ve bir sorunla ilgiliuzman kişinin görüşününalınmasıdır-Görüşme soruları öncedenhazırlanmalıdır (güdümlügörüşme)-Görüşme sonunda bir raporhazırlanıp sınıfa sunulur-Bireylerin gezip görmesi içinhazırlanmış sanat ürünleridir-Görme yoluyla öğrenme sağlarOkullardaki yıl sonu sergileri, sınıfsergileri bu konulara örnektir
 69. 69. 69İş Başında Öğretim Yöntemi Özellikle beceri gerektirenişlerde çalışacak ya daçalışmakta olanpersoneli,işin gerektirdiğinitelikte yetiştirmekamacıyla kullanılan biryöntemdir, Bir programa göreöğreticinin denetiminde ,öğrenme gerçekleşenekadar değişik biçimlerdeuygulanabilmektedir.
 70. 70. 70Ekiple Öğretim Yöntemi Ekiple Öğretim ; İkiya da daha fazlasayıda öğretmen veilgilinin öğretimetkinlikleriniplanlama,sunma vedeğerlendirmedeanlamlı vemetodolojikişbirliğidir.

×