Sotsiaalteaduskonna magistrantidele ja doktorantidele õpingukorralduse lühiülevaade S2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Sotsiaalteaduskonna magistrantidele ja doktorantidele õpingukorralduse lühiülevaade S2009

on

 • 2,932 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,932
Views on SlideShare
2,923
Embed Views
9

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

1 Embed 9

http://www.slideshare.net 9

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Sotsiaalteaduskonna magistrantidele ja doktorantidele õpingukorralduse lühiülevaade S2009 Sotsiaalteaduskonna magistrantidele ja doktorantidele õpingukorralduse lühiülevaade S2009 Presentation Transcript

 • Tere tulemast Tallinna Tehnikaülikoolisotsiaalteaduskonda!
 • Merli ReidolfSotsiaalteaduskonna dekanaadi juhataja
  620 2646; 620 2647
  merli@staff.ttu.ee
  X (Akadeemia tee 3) – 339
  humanitaar.ttu.ee
  Sise.ttu.ee
 • Kohtumise eesmärk
  Tutvustada magistri- ja doktoriõppes õppimiseks ja ülikoolis püsimiseks kõige olulisemaid reegleid
  Ja kohti kust saab infot lisaks leida
  View slide
 • Õppehooned ja ruumid
  Ruumide leidmine
  esimene number (sageli rooma aga kasutatakse ka araabia numbrit) näitab õppehoonet,
  teine number ruumi, millest omakorda esimene number viitab korrusele
  nt X-339 - dekanaat
  View slide
 • TTÜ õppehooned
  I-VI Peamaja (Ehitajate tee 5)
  VII Energeetikamaja
  VIII Loodusteaduste maja
  IX Soojusemaja (Kopli 116)
  X Majandusteaduskonna ja sotsiaalteaduskonna maja (Akadeemia tee 3)
  IT – IT maja (Raja 15)
  S Spordihoone (Ehitajate tee 4)
  jne
 • Sotsiaalteaduskond
  Teaduskonda juhib dekaan – prof Sulev Mäeltsemees
  Teaduskond jaguneb instituutideks ja keskusteks
  Dekanaat - tugistruktuur, üliõpilaste nõustaja õppekorralduse reeglite osas
 • DEKANAAT
  Õppekava täitmine
  Akadeemiline puhkus
  Õppekulude hüvitamise lepingud, arved
  Õppeinfosüsteem ÕIS
  Igasugused muud mured
  Nõustamine õppetöö alal – nii üliõpilase kui õppejõudusid
  Tõendid õppimise kohta
  Õpitulemuste arvestus
  Õppekoormus
  Õppetoetused
 • Üliõpilaste nõustajad – ÜLEÜLIKOOLILISED NÕUSTAJAD
  Tuutorid
  Õppeosakond
  Üliõpilasesindus
  Karjääriteenistus (tööpakkumised, jm tööalane info)
  Rahvusvaheliste suhete osakond
 • Nüüd õppe korraldusest ja reeglitest lähemalt
 • Õppetegevust reguleerivad õigusaktid
  TTÜ Õppekorralduse eeskiri
  TTÜ lõpetamise eeskiri
  Juhend “Riigieelarvevälised õppeteenused TTÜ-s”
  Kättesaadavad: TTÜ koduleheküljel http://sise.ttu.ee. Lingi „Õpe“ all
 • Ametlik info – ehk info, millest mitteteadmine ei vabasta vastutusest
  ÕIS – õppeinfosüsteem ois.ttu.ee
  Humanitaar.ttu.ee
  Sise.ttu.ee
  Instituutide kodulehed
 • Mõisteid
  RE – riigieelarvelised – “tasuta” õppivad üliõpilased
  REV – riigieelarvevälised – “tasulised” üliõpilased
  Üliõpilaskood - üliõpilasele antud personaalne tunnus, mis antakse vastuvõtukäskkirjaga nt 990498HAAMM – teadke enda koodi
 • Akadeemiline kalender
  Kehtestatakse igaks õppeaastaks eraldi
  näidatakse kuupäevaliselt õppeaasta ning semestri algus ja lõpp
  semestri õpingukava e deklaratsiooni esitamise tähtaeg
  ja palju muid olulisi tähtaegu
  On oluline
  Õppetoetuse
  Õppekoormuse
  Õppelaenu
  Millal saab veel eksameid teha
  Eksmatrikuleerimise ja üliõpilaseks jäämise
  jpm jaoks
 • Akadeemiline kalender
  Semestris
  16 nädalat auditoorset ja praktilist õppetööd ning
  3 nädalat eksamisessioon
  TTÜ õppenädalate lugemine
  algab semestri 1. nädalast – 31.aug -6. sept. 20089
  Õpingukava ehk õppeainete deklaratsiooni esitamise tähtaeg 14. sept 2009
  Punase joone päev 15. sept. 2009
  Sügis- ja kevadsemestri vahel on vahenädal
  Täiendav eksamisessioon
 • Õppekoormus
  NB! Väga oluline ja vahel segadust tekitav
 • Õppekoormusest
  Õppelaenusaab ainult täiskoormusega
  RE ja TREV kohal saab õppida ainult täiskoormusega
  REV kohal õppides peab täitma vähemalt osakoormuse
 • Õppekoormus
  Õppekoormuse järgi võib nii statsionaarne kui kaugõppe üliõpilane olla:
  täiskoormusega õppija (75% nominaalkoormusest)
  osakoormusega õppija
 • Õppekoormus
  esimeseks õppeaastaks valisite oma koormuse avalduse esitamisel
  Edaspidi arvutatakse iga õppeaasta lõpul üliõpilase õppekoormus järgmiseks õppeaastaks eelneva õpiaja tulemuste alusel
  NB! Varem tehtud sooritused õppekoormuse arvutamisel arvesse ei lähe
 • Täiskoormusega õppes
  peab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks
  NB! Õppeaasta lõpp on kirjas akadeemilises kalendris – 2. juuli 2010
  Koguma kumulatiivselt (st arvestatakse ka varasemate semestrite sooritusi) aga ainult alates viimasest immatrikuleerimisest
  oma õppekava ainetest vähemalt 22,5 EAPiga õppetööst osa võetud semestri kohta
  St et kui akadeemilisel puhkusel ei ole oldud, siis tuleb kahe semestri peale kokku koguda vähemalt 45 EAP
 • Osakoormusega õppes
  peab statsionaarne üliõpilane iga õppeaasta lõpuks
  Koguma kumulatiivselt alates viimasest immatrikuleerimisest
  Oma õppekava ainetest 13- 22 EAP iga õppetööst osa võetud semestri kohta
  Kaugõppe üliõpilane peab koguma 7,5-22 EAP
 • Doktorantidel
  Määratakse koormus kevadisel atesteerimisel
 • Üliõpilase kohustused koormusnõuete täitmisel
 • RE ja TREV üliõpilane
  Peab iga õppeaasta lõpuks täitma täiskoormusega õppimise nõudeid
  Kui üliõpilane ei täida täiskoormuse nõudeid, viiakse ta üle osakoormusega õppesse
  Osakoormusega õppesse üleviimisel kaotab üliõpilane RE õppekoha
 • Kui üliõpilane viiakse üle osakoormusega õppesse,
  Kaotab ta RE õppekoha
  Ta võib taotleda uuesti RE õppekohta.
  Taotluse mitteesitamisel või selle mitterahuldamisel võib ta sõlmida hiljemalt järgmise semestri punase joone päevaks õppekulude hüvitamise lepingu üleminekuks REV õppekohale
  Pärast RE õppekoha kaotamist ja enne uue õppekoha saamist
  ei ole üliõpilasel õigust minna akadeemilisele puhkusele.
  Kuni järgmise semestri punase joone päevani võib käesolevas lõikes nimetatud üliõpilane tasuta kaitsta lõputööd või sooritada lõpueksamit.
 • REV üliõpilane
  Peab täitma vähemalt osakoormusega õppimise nõude
  Üliõpilased, kes ei ole õppeaasta lõpuks täitnud vähemalt osakoormusega õppimise nõuet, eksmatrikuleeritakse
 • Õppekoormuse täitmisel on oluline, millal eksam/arvestus sooritatakse
  Sooritus läheb arvesse kui on sooritatud enne õppeaasta lõppu
 • RE õppekohale immatrikuleeritudüliõpilasel magistriõppes REL = 4 (semestrit)
  REL = riigieelarveliste semestrite limiit
  REL vähendatakse ühe võrra pärast iga õppetööst osa võetud semestrit
  Ei vähene akadeemilisel puhkusel olles
  Kui REL ammendub, kaob RE ja TREV õppekohta
  Võimalus saada lisaks 2 semestrit, kui
  Terve õppekava nominaalkestuse jooksul TTÜ-s õppinud ja
  nominaalkestuse lõppedes (REL = 0) täiskoormusega õppiva üliõpilase
 • Õpingukava esitamine ehk õpeainete deklareerimine
 • Õppekava vs õpingukava
  Õppekava on dokument, kus on ära toodud
  õppeainete loetelu,
  õppeainete valikuvõimalused- ja tingimused,
  lõpetamise tingimused jne
  Õpingukava – ehk õppeainete deklaratsioon on
  õppuri poolt
  eelseisvaks semestriks valitud õppeainete loend,
  mida ta kohustub õppima
  Ainete deklareerimisega teatad ülikoolile, et asud ainet õppima
 • Õppekava
  jaguneb mooduliteks ehk erinevateks õppeosadeks
  Üldõpe
  Alusõpe
  Põhiõpe
  Eriõpe
  Vabaõpe
  õppekava täitmisel (lõpetamisel) on oluline ka erinevate moodulite täitmine
  Moodulid koosnevad õppeainetest, mis jagunevad
  Kohustuslik aine
  tuleb õppekava täitmiseks läbida
  Valikaine on üliõpilase poolt
  õppekavaga määratud valikainete hulgast valitav õppeaine
  vabaõppe moodulisse võib valida ükskõik missuguseid aineid
 • Õpingukava
  Üliõpilane peab igaks õppetööst osavõtu semestriks koostama õpingukava
  Välja arvatud välisõppes või akadeemilisel puhkusel olles
  Kui eelseisvaks semestriks ei ole aineid deklareerida - esitab tühja deklaratsiooni
  Üliõpilane valib õpingukavasse need õppeained, mida ta eeloleval semestril tahab ja saab õppida
 • Doktorant - erand
  Doktorant peab igal semestril täitma doktoriõppe tegevuskava
  Tegevuskavas näidatakse õpingute ja doktoritöö ajaline jaotus
  Kava kinnitab juhendaja
  Tegevuskava alusel toimub atesteerimine
  Doktorant ei pea sellel semestril, kui ta aineid ei soovi deklareerida, õpingukava esitama
 • Õpingukava esitamine ehk õppeainete deklareerimine
  Õpingukava esitatakse akadeemilises kalendris näidatud tähtajaks - semestri õpingukava esitamise tähtajani – esmapäev 14. september 2009 kuni kell 17.00
  E-deklareerimineois.va.ttu.ee
 • Õppeinfosüsteem - ÕIS
 • Õppeinfosüsteem - ÕIS
  TTÜ ametlik õppekorralduse infovahetuskeskkond
  Üliõpilastel ja õppetööd läbiviivatel ja korraldavatel töötajatel on KOHUSTUS regulaarselt ÕIS-i jälgida
  KOHUSTUS kontaktandmeid koheselt uuendada
 • ois.ttu.ee
 • Sisse logimine
  Sisselogimine ID-kaardiga või tuleb teha uus parool
  Paroolisaabtekitada ka ID kaardiabil
  Kellel ei ole ID-kaarti
  dekanaati
  Kui parool ei tööta, on kadunud Infosüsteemidetalitusse
 • Mida saab ÕIS-is teha?
  Avaldused esitatakse läbi ÕIS-i
  Tahte avaldamiseks tuleb esitada avaldus (akadeemiline puhkus, lõpetamine, nime muutmine jne)
  Üliõpilanesaab ÕIS-is teateidjasaab ka neilevastata.
  on võimaliksaadaemailileteadesellekohta, et ÕIS-is on teade, sellevõimalusepeabigaükssüsteemisendaleiseseadistama
 • Kui ÕISi kasutamisel tekib probleeme?
  ÕISis “ABI” ja “TAGASISIDE”
  Sisulised küsimused – dekanaat
  Siseveebis, ÕISI abis ja õpingukorralduse e-õppe keskkonnas ÕISi tutvustavad ja korduma kippuvate küsimuste ekraanivideod
 • Õpingukava esitamine ehk deklareerimine
  NB! Ära jäta deklareerimist viimastele tundidele
  Kui on mingeid probleem või sa ei saa kõigest aru – tule dekanaati
  Tehnilised probleemid või parooli kadumine – pöörduda infosüsteemide talitusse (tel 620 3459, peamaja II-220) või dekanaati (e-post merli@staff.ttu.ee, 620 2646)
 • Õpingukava esitamine ehk õppeainete deklareerimine
  Täida süsteemis kõik lahtrid
  Ära unusta lõplikult kinnitamast ja esitamast
  Ainult lõplikult esitatud õpingukava jõuab dekanaati
  Praktikat ei deklareerita
 • Õppeainele registreerumise tühistamine
  Õppejõud võib põhjendatud juhtudel üliõpilase õppeainele registreerimise tühistada
  eeldusaine sooritamata, ei täitnud õppeainele registreerimise reegleid
  kuni punase joone päevale järgneva tööpäeva lõpuni.
  Erandolukorrad lahendab instituudi direktor/keskuse juhataja koos õppeprodekaani­/dekanaadi juhatajaga
 • Õppeaine kood - keeled
  Õppekavas on nt teadusvõõrkeel HLX8040
  Selline kood tuleb vastavalt keelele lahti kirjutada
  Inglise (HLI8750),
  prantsuse (HLS8770),
  saksa (HLS8760) või
  vene (HLE8780)
 • Iga õppeainet saab RE ja TREV õppekohal tasuta õppida üks kord
  Kui eksami või arvestuse sooritamine ette nähtud aja jooksul ei õnnestu
  Saab õppeainet uuesti deklareerida ja õppida õppeteenustasu eest
  Tasumäärad õppeainete korduval õppimisel on samad REV õppekohal õppivate üliõpilaste tasumääradega
 • Õppeaine deklareerimise kehtivuse aeg
  Õppeainet võib sooritada kuni 3 korda
  Arvestus tuleb sooritada deklareerimissemestri lõpuks
  Eksamiga lõppev aine – hiljemalt deklareerimissemestrile järgneva kahe semestri jooksul
  Nt kui deklareerida eksamiga lõppev aine käesoleval semestril (sügis 2008), siis see tuleb sooritada hiljemalt järgmise sügissemestri lõpuks
 • Üliõpilase õppekavasse mittekuuluvaid õppeaineid (vabaõpet) saab RE ja TREV õppekohal õppiv üliõpilane
  õppida tasuta kuni 2-kordses oma õppekavas ette nähtud vabaõppe mahus
  Põhjendatud juhtudel, näiteks õppekava vahetuse korral, võib dekaan/õppeasutuse direktor lubada suuremamahulist tasuta vabaõpet
  Edasi võib õppida oma raha eest
 • RE ja TREV õppekohal õppivatel üliõpilastel võimalik õppida tasuta järgmisi vabaaineid
  üldvõõrkeel, pole mahuliselt piiratud;
  tasandusõpe teadusvõõrkeeles, pole mahuliselt piiratud;
  eesti keel kõrgtasemel, 2 AP;
  tuutorite programm, 2,5 AP;
  enesejuhtimine, 1AP;
  kehaline kasvatus, kuni 3 AP
  Kusjuures neid võib õppida tasuta lisaks oma õppekavas ette nähtud 2-kordsele tasuta vabaõppe mahule
 • REV õppekohal õppivatel üliõpilastel võimalik õppida tasuta järgmisi vabaaineid
  tuutorite programm, 2,5 AP;
  enesejuhtimine, 1 AP
 • Tasulised ained (RE ja TREV üliõpilastele)
  Õppeaineid, mis kuuluvad ainult nendesse õppekavadesse, millele moodustatakse ainult REV õppekohti,
  saavad teiste õppekavade alusel õppivad üliõpilased õppida õppeteenustasu eest.
  Vabaaineid saab üldjuhul õppida õppeteenustasu eest.
  Tasuta on vabaaineid õigus õppida rektori kehtestatud tingimustel ja korras, samuti ka külalislektorite poolt õpetatavaid vabaaineid.
  Õppeainet õpetava instituudi direktori/keskuse juhataja otsusel võivad RE ja TREV õppekohal õppivad üliõpilased õppida ka teisi vabaaineid tasuta.
 • REV (riigieelarvevälisel ehk tasulisel) õppekohal õppimine
  Tasumäärad kehtestab igaks õppeaastaks TTÜ nõukogu
  Tasumise kord sätestatakse vastavas juhendis ja üliõpilase ning TTÜ vahel sõlmitavas lepingus
  NB! REV õppekohal õppiv üliõpilane eksmatrikuleeritakse seoses õppekoha kaotamisega, kui ta on jätnud tasumata õppeteenustasu arvel märgitud tähtajaks
 • REV õppekohal õppimine
  Arve summa = Reg.tasu + deklareeritud AP-d x AP maksumus
  Praktika tasuta
  Lõputöö eest tuleb tasuda 1 kord
  Lõputöö AP on 50% 1 AP maksumusest
  Kui aineid enam deklareerida ei ole ja olete üle läinud lõpetamisetappi, siis tuleb iga semester maksta ikkagi registreerimistasu
  REV üliõpilasel on õigus kandideerida semestri algul vabadele RE õppekohtadele – avaldus dekanaati
 • Akadeemiline puhkus
  Avaldus elektroonselt läbi ÕIS-i või dekanaati
 • Akadeemiline puhkus
  Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastamine tema soovil õppe- ja teadustööst üheks või mitmeks täissemestriks
  omal soovil kuni 2 semestrit (ühes kõrgharidusastmes)
  alates 2. semestrist
  avaldus kuni punase joone päevani elektroonselt
 • Akadeemiline puhkus – erakorraline
  Tervislikel põhjustel
  arsti tõendi alusel
  kuni 4 semestrit
  EV kaitsejõududes teenimise korral
  teatis Kaitseväest
  kuni 2 semestrit
  Lapse hooldamiseks
  sünnitunnistuse alusel
  kuni lapse 3-aastaseks saamiseni
 • Erakorraline akadeemiline puhkus
  Igal ajal ka semestri keskel
  Avaldus koos vastava tõendiga tuleb esitada dekanaati
  läbi ÕIS-i
  aga tõend tuleb ikka tuua või saata dekanaati
  Pärast punase joone päeva akadeemilisele puhkusele siirdumisel
  võib osaliselt või tervikuna loobuda selleks semestriks esitatud õpingukavas olevate õppeainete õppimisest,
  Vastav avaldus tuleb esitada dekanaati
 • Eksamisessiooni ajal haigestumine
  Üliõpilasel on võimalik taotleda (põhjendatud juhtudel) eksamite sooritamise tähtaegade pikendamist
  Avaldus dekaanile (läbi dekanaadi)
  Pikendada mõne konkreetse eksami põhieksamina sooritamise tähtaega
  kevadsemestril õppeaasta lõpuni ja
  sügissemestril järgneva kevadsemestri punase joone päevani.
  Pikenduse ajal sooritatud eksamite tulemused arvestatakse deklareerimissemestri soorituste hulka.
 • Eksmatrikuleerimine – üliõpilasregistrist kustutamine
  seoses õppekava täitmise ja diplomi andmisega üliõpilasele
  kui üliõpilane on täitnud õppekava täies ulatuses
  üliõpilase soovil
  isikliku avalduse alusel
  edasijõudmatuse tõttu
  õppeaasta lõpuks ei ole täitnud vähemalt osakoormusega õppimise nõuet
 • Eksmatrikuleerimine – üliõpilasregistrist kustutamine
  õpingutest mitteosavõtu tõttu
  akadeemilisel puhkusel või välisõppes mitteolev üliõpilane
  ei ole esitanud punase joone päevaks õpingukava
 • Eksmatrikuleerimine – üliõpilasregistrist kustutamine
  seoses õppekoha kaotamisega kaotas RE õppekoha seoses
  REL-i ammendumisega ja
  RE õppekohal õppimise aega ei ole pikendatud või pikendus on ammendunud ning ta ei ole sõlminud lepingut üleminekuks REV õppekohale
  üleviimisega osakoormusega õppesse ja
  ta ei ole saanud punase joone päevaks uut RE õppekohta või ta ei ole sõlminud lepingut üleminekuks REV õppekohale
  seoses õppekoha kaotamisega
  REV õppekohal õppides jätnud tasumata õppeteenustasu
  õppekava suletakse ning üliõpilane ei ole üle viidud teisele õppekavale
 • Eksmatrikuleerimine – üliõpilasregistrist kustutamine
  ebaväärika käitumise tõttu
  tahtlikult toimepandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel
  dokumentide võltsimisel
  rängal eksimisel üldtunnustatud käitumisnormide vastu ning üleastumisel akadeemilistest tavadest
  plagiaat
  surma korral
  surma tõendava dokumendi alusel
 • Õppimine külalis-üliõpilasena teistes kõrgkoolides
  osa õppetööd võib sooritada teistes EV kõrgkoolides või välisriikide kõrgkoolides (välisõpe)
  üheks või mitmeks semestriks teise kõrgkooli õppima siirduja peab esitama avalduse (dekanaati)
  välisõppesse minnes
  ei pea esitama semestri õpingukava
  nominaalne õppeaeg ei pikene
  välisõppes oleku aeg loetakse õppetööst osavõtu semestriteks
  Sooritatud aineid arvestatakse (võimalusel) õppekava täitmisena
 • Aine sooritamise õigus
  Eksami ja hindelise arvestuse sooritamise õigus säilib 2 semestri jooksul pärast õppeaine õpetamissemestri lõppu lisaeksamil
  Ühes õppeaines kolm hinnet “0” – tuleb korrata kogu õppetööd või loobuda (valikaine)
  Arvestuse sooritamise õigus sama õppesemestri lõpupäevani
 • Kui eksami või arvestuse sooritamine ei õnnestu ettenähtud aja jooksul, siis
  REV (riigieelarveväline ehk tasuline) üliõpilane deklareerib (ja maksab) aine uuesti
  RE üliõpilane saab ainet uuesti õppida
  Kui maksab selle eest, saab läbi ÕIS-i arve
  TTÜ Avatud ülikoolis (kuni 01.11.2008)
  Valikainest võib ka loobuda
  Täpsemalt tule küsi dekanaadist
 • Eksamid – põhieksam
  Dekaanil on põhjendatud juhtudel (haigus) õigus üliõpilase avalduse alusel pikendada mõne konkreetse eksami põhieksamina (1. eksam deklareerimissemestril) sooritamise tähtaega
  kevadsemestril õppeaasta lõpuni ja
  sügissemestril järgneva kevadsemestri punase joone päevani.
  Pikenduse ajal sooritatud eksamite tulemused arvestatakse deklareerimissemestri soorituste hulka
 • Eksamid - lisaeksam
  Lisaeksami sooritamise õigus säilib 2 semestri jooksul pärast õppeaine deklareerimissemestri lõppu.
  Eksamile pääsemise eeldused (kontrolltööde jms sooritamine) peavad üldjuhul olema täidetud deklareerimissemestril.
  Õppejõud võib lubada täita eksamieeldusi ka hiljem.
  Lisaeksami sooritamine peab olema võimalik vähemalt 1 kord mõlemal deklareerimissemestrile järgneval semestri eelnädalal/vahenädalal.
  Õppejõu nõusolekul võib esimese lisaeksami sooritada ka eksamisessiooni sees pärast põhieksamit.
  Eelnädalal ja vahenädalal sooritatud eksamid arvestatakse sellele nädalale järgneva semestri soorituste hulka
 • Eksamid – lisaeksam 2
  Lisaeksamile registreerida
  ainet õpetavas instituudis või otse õppejõu juures (olenevalt õppejõust)
  Dekanaadist järeleksamileht
  Alates uue ÕIS-st - õppeinfosüsteemi kaudu.
  Lisaeksamile registreerunud, kuid mitteilmunud üliõpilasele märgitakse hindamislehele hinne “0” (puudulik).
  õigus ühe deklaratsiooni alusel sooritada eksamit antud õppeaines mitte enam kui 3. korral
  Ühes õppeaines kolm hinnet “0” saanud või eksami sooritamiseks ette nähtud 2-semestrilise ajalimiidi ületanud üliõpilane peab õppeaine uuesti deklareerima
  või loobuma selle õppeaine sooritamisest (valikaine ja vabaõppe mooduli õppeaine puhul).
  see aeg ei pikene akadeemilise puhkuse võrra
 • Arvestused
  on teadmiste kontrolli või sooritatud praktilise töö hindamise vorm
  võib olla ka hindeline (H)
  sooritamise võimalus tuleb tagada auditoorse töö perioodil
  selle sooritamiseks peab olema ette nähtud vähemalt 3 aega enne eksamisessiooni algust
  vajadusel võib osaleda kõigil kordadel
 • Arvestused
  Arvestuse sooritamise õigus kehtib deklareerimissemestri lõpupäevani.
  Semestri lõpupäevaks arvestust mittesooritanule märgitakse hindamislehele „M” (mittearvestatud).
  Kui hindamislehele on kantud tulemus „M”, tuleb arvestuse sooritamiseks õppeaine uuesti deklareerida.
  Dekaanil on õigus üliõpilase avalduse alusel ja õppejõu nõusolekul pikendada arvestuse sooritamise tähtaega kuni 2 semestri võrra
  teoreetilist laadi õppeainetes või
  juhul, kui praktilise tööga seotud tööosa on sooritatud.
  Hindelise arvestuse sooritamise tähtajad on samad eksami sooritamise tähtaegadega.
 • Õppetoetused
 • Õppetoetused
  Põhitoetus, täiendav toetus ja doktoranditoetus
  Põhitoetus 1000 kr kuus
  Täiendav toetus 500 kr kuus
  Doktoranditoetus 6000 kr kuus
  Toetust ei saa taotleda
  1. semestril ja
  Akadeemilisel puhkusel olles
 • Kellel on õigus saada põhitoetust?
  on Eesti kodanik või viibib Eestis alalise või tähtajalise elamisloa alusel
  omandab kõrgharidust õppekaval, kus on riikliku koolitustellimuse (RKT) alusel moodustatud õppekohti
  õpib täiskoormusega
  ei ole ületanud õppe nominaalkestust
 • Kellel on õigus saada täiendavat toetust?
  Sellel, kellel on õigus saada põhitoetust
  Lisaks
  elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel asub väljaspool kohalikku omavalitsusüksust või sellega piirnevaid kohalikke omavalitsusüksusi, kus asub TTÜ
 • Magistrandid - õppetoetuse taotlemine ja määramine
  Elektroonselt õppeinfosüsteemis (OIS)
  Septembris ja veebruaris
  Toetused määratakse vastavalt 10. oktoobriks ja 10. märtsiks
  Toetused 5 kuuks (sept – jaan ja veeb – juuni)
  Makstakse välja 20. kuupäeval
 • Õppetoetuste määramise pingerida
  lähtutakse õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppemahu täitmise protsendist
  (20 AP semestris = 100%)
  Erinevate aastate üliõpilaste kohta ühine paremusjärjestus
  Arvestatakse sooritusi, mis on tehtud
  Pärast viimast üliõpilaseks immatrikuleerimist
  kuni eelmise semestri viimase päevani (kevadsemestri määramisel) või kuni eelmise õppeaasta viimase päevani (sügissemestri määramisel)
  Siin jälle oluline, millal eksam/arvestus sooritati
  kogu õppeaja KKH peab olema vähemalt 2,0
 • Õppetoetuste määramise pingerida
  Semestris 20 AP ja rohkem õppinud üliõpilased on pingereas võrdsed
  Kui õppemahu täitmise % alusel koostatud paremusjärjestuses on mitmel üliõpilasel võrdsed tulemused,
  eelistatakse esimeses järjekorras taotlejat, kellel on kõrgem kaalutud keskhinne
 • Täiendav toetus määratakse paremusjärjestuse alusel
  mis on koostatud samadel põhimõtetel põhitoetuse määramise paremusjärjestusega
  Üliõpilase andmete puudumisel Eesti rahvastikuregistris täiendavat toetust ei määrata.
 • Doktoranditoetus
  Doktorandil on õigus taotleda doktoranditoetust, kui ta:
  on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa alusel või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
  õpib riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud (RE) õppekohal;
  ei ole ületanud õppekava nominaalkestust.
 • Doktoranditoetuse taotlemine ja määramine
  Doktoranditoetus terveks õppeaastaks septembris
  Saab taotleda ka 1. semestril
  Elektroonselt õppeinfosüsteemis (OIS)
  Septembris
  Toetused määratakse 10. oktoobriks doktoranditoetuse saamiseks taotluse esitanud ja nõuetele vastavatele doktorantidele
  Toetused 10 kuuks (sept – juuni)
  Makstakse välja 20. kuupäeval
 • Pärast õppetoetuse määramist akadeemilisele puhkusele siirdumisel
  peatatakse üliõpilasele õppetoetuse maksmine ja
  jätkatakse seda väljamaksmata jäänud mahus järgmisel õppetööst osavõtu semestril, mil üliõpilane ei saa taotleda uuesti õppetoetust.
 • Kui üliõpilane esitas valeandmeid …
  … ja ei vastanud toetuse saamise tingimustele
  lõpetatakse õppetoetuse maksmine ja
  üliõpilane kaotab õiguse saada õppetoetusi sel õppeaastal, mil lõpetati talle õppetoetuste maksmine, ning
  sellele järgneval õppeaastal
  Lisaks on õigus nõuda tagasi raha, mida ei oleks pidanud maksma
 • Kui täiendava toetuse saamise ajal …
  vahetab üliõpilane elukohta
  ja kaotab seetõttu täiendava toetuse saamise õiguse
  tuleb elukoha vahetusest teavitada 10 päeva jooksul dekanaati
  lõpetatakse õppetoetuse maksmine
  Kui dekanaati ei teavitata, järgnevad samad sanktsioonid valeandmete esitamisega
 • Võõrkeel
 • Võõrkeel 1
  Teadusvõõrkeelena õpetatakse TTÜ-s inglise, prantsuse, saksa ja vene keelt
  Üldkeelena õpetatakse veel muid keeli
  Magistriõppes on kohustuslik läbida 2AP (teadusvõõrkeel) – humanitaaridel kevadsemestril
  RE või TREV üliõpilasel on võimalus õppida tasuta võõrkeelt
  tasandusõpe teadusvõõrkeeles, pole mahuliselt piiratud
 • Teadusvõõrkeel
  Gruppidesse määramine toimub sügissemestri teisel ja kahel viimasel (eksamisessiooni) nädalal ning kevadsemestri eelnädalal tasemetesti alusel
  vähemalt 51% - määratakse gruppi
  alla 51%, kuid viimase 3 aasta jooksul on sooritatud samas võõrkeeles akadeemilise võõrkeele eksam vähemalt hindele „3”,
  määratakse „Teadusvõõrkeele” õppegruppi
  Testi tulemus kehtib ühe õppeaasta
 • Tasandusõpe teadus-võõrkeele ettevalmituskursusena
  Üliõpilasel, kes
  sai tasemetestis alla 51% ja
  kes ei ole viimase 3 aasta jooksul sooritanud samas võõrkeeles akadeemilise võõrkeele eksamit vähemalt hindele “3”,
  on võimalus läbida tasandusõpe teadusvõõrkeele ettevalmituskursusena (arvestus).
  Tasandusõppe edukalt läbinud saavad võimaluse jätkata õpinguid teadusvõõrkeeles ilma tasemetesti uuesti sooritamata.
 • Võõrkeel - õppetöö
  Õppetöö toimub praktikumidena,
  osavõtt on kohustuslik.
  Üliõpilane, kes on puudunud üle 25% keeletundidest, kustutatakse rühma nimekirjast ja peab kursust kordama, seda uuesti deklareerides.
  Deklaratsioon kehtib 2 semestri jooksul eksami sooritamiseks ainult juhul, kui eksamieeldus oli sooritatud.
  Ühe deklaratsiooniga kaks korda gruppi ei saa
 • Võõrkeel - Keeltekeskus
  Probleemide korral pöördu vastavasse lektoraati või keeltekeskusesse
  Keeltekeskus väljastab ka keeletõendeid
  eksami põhjal 3 aasta jooksul pärast eksami sooritamist või
  hetkel õppivale üliõpilasele, kes on läbinud kursusest 2/3
 • Õppeaine kood - keeled
  Õppekavas on nt teadusvõõrkeel HLX8040
  Selline kood tuleb vastavalt keelele lahti kirjutada
  Inglise (HLI8750),
  prantsuse (HLS8770),
  saksa (HLS8760) või
  vene (HLE8780)
 • Eelnevate õpingute ja töökogemuse arvestamine - VÕTA
 • VÕTA
  Võib taotleda eelnevate õpitulemuste ja erialase töökogemuse arvestamist õppekava täitmisel
  Hinnatakse omandatud pädevuste vastavust õppeaine/ -mooduli/ -kava eesmärkidele
  Eelnevate õpingutena ei arvestata mujal kaitstud sama kõrgharidusastme lõputööd või mujal sooritatud lõpueksamit
  Erialast töökogemust võib arvestada, kui see on seotud üliõpilase õppekava või õpitava õppeainega.
  Hindamisel võib üliõpilaselt nõuda pädevustesti sooritamist või omandatu muul viisil tõendamist
 • VÕTA
  Taotlemiseks esitada avaldus dekanaati
  Õigus nõuda kirjalikke selgitusi, alusdokumente, vajadusel taotleja teadmiste ja oskuste kontrolli
  magistriõppe lõpetamisel tuleb arvestada, et
  erinevate kõrgharidusastmete õpingute, täiendõppe ja erialase töökogemuse eest arvestatud ainepunktide kogumaht peab olema vähemalt 200 AP
  Doktoriõppes vastavalt 360 AP
  NB! Varem sooritatud aineid ei arvestata õppekoormuse arvutamisel
 • Üliõpilaste teavitamine
  TTÜ edastab teated ja korraldused õppetöö kohta õppeinfosüsteemi kaudu
  Õppeinfosüsteemi kaudu edastatud teated loetakse ametlikult edastatuks
 • Kohtumiseni!
  PS. Ja tulge küsige, kui milleski kahtlete, dekanaadist (X-339) järele
  isegi rumalaid küsimusi