Sotsiaalteaduskonna kaugõppe üliõpilastele õpingukorralduse slaidid S2009

1,555 views
1,416 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,555
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sotsiaalteaduskonna kaugõppe üliõpilastele õpingukorralduse slaidid S2009

 1. 1. Tere tulemast Tallinna TehnikaülikooliSotsiaalteaduskonda!<br />
 2. 2. Merli ReidolfSotsiaalteaduskonna dekanaadi juhataja<br />620 2646; 620 2647 <br />merli@staff.ttu.ee<br />X (Akadeemia tee 3) – 340<br />humanitaar.ttu.ee<br />Sise.ttu.ee<br />
 3. 3. Infotunni eesmärk<br />Anda ülevaade ülikooli struktuurist <br />ja õppekorraldusest <br />ning üliõpilase õigustest ja kohustustest; <br />toetada üliõpilast õppetööga seotud info leidmisel<br />
 4. 4. Aine Õpingukorraldus korraldus – 1 EAP<br />1 loeng eelnädalal<br />Ülikooli struktuur<br />Õppe korraldus<br />Olulisemad mõisted<br />Olulisemad reeglid<br />Infootsing – raamatukogu tutvustus, infootsimine<br />Loeng ja hindamine semestri lõpul neile, kes ei ole e-õppe keskkonnas kõigis testides saanud vähemalt 75%<br />e-õpe Blackboard (webCT) keskkonnas<br />Webct.e-uni.ee/webct<br />Materjalid<br />Lisainfo<br />Vajalikud veebid<br />Ja testid<br />Tehke omale kasutaja nimi ja <br />saatke see merli@staff.ttu.ee<br />Hiljemalt 15. septembriks<br />Lisan Teid kursusele<br />
 5. 5. Tallinna Tehnikaülikoolist<br />
 6. 6. Ülikooli struktuur<br />Ülikooli juhib rektor Peep Sürje<br />Akadeemiline <br />jaguneb teaduskondadeks<br />Haldus- ja tugistruktuur<br />Toetavad tegevused nagu nt raamatupidamine, aga ka erinevad nõustajad nt psühholoog, karjääriteenistus<br />
 7. 7. Õppehooned ja ruumid <br />Tunniplaan.ttu.ee<br />Ruumide leidmine – <br />esimene number (sageli rooma aga kasutatakse ka araabia numbrit) näitab õppehoonet, <br />teine number ruumi, millest omakorda esimene number viitab korrusele<br />nt X-339 - dekanaat<br />
 8. 8. TTÜ õppehooned<br />I-VI Peamaja (Ehitajate tee 5) <br />VII Energeetikamaja<br />VIII Loodusteaduste maja<br />IX Soojusemaja (Kopli 116)<br />X Majandusteaduskonna ja sotsiaalteaduskonna maja (Akadeemia tee 3)<br />IT – IT maja (Raja 15)<br />S Spordihoone (Ehitajate tee 4)<br />jne<br />
 9. 9. Sotsiaalteaduskond<br />Teaduskonda juhib dekaan – prof Sulev Mäeltsemees<br />Teaduskond jaguneb instituutideks ja keskusteks<br />Dekanaat - tugistruktuur, üliõpilaste nõustaja õppekorralduse reeglite osas<br />
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12. DEKANAAT<br />Õppekava täitmine<br />Akadeemiline puhkus<br />Õppekulude hüvitamise lepingud, arved<br />Õppeinfosüsteem ÕIS<br />Igasugused muud mured<br />Nõustamine õppetöö alal – nii üliõpilasi kui õppejõudusid<br />Tõendid õppimise kohta<br />Õpitulemuste arvestus<br />Õppekoormus<br />Õppetoetused <br />
 13. 13. Üliõpilaste nõustajad – ÜLEÜLIKOOLILISED NÕUSTAJAD<br />Tuutorid <br />Õppeosakond<br />Üliõpilasesindus<br />Karjääriteenistus (tööpakkumised, jm tööalane info)<br />Rahvusvaheliste suhete osakond<br />
 14. 14. Nüüd õppe korraldusest ja reeglitest lähemalt<br />
 15. 15. Õppetegevust reguleerivad õigusaktid<br />TTÜ õppekorralduse eeskiri<br />TTÜ lõpetamise eeskiri<br />Praktika korraldamise juhend<br />Õppetoetuste juhend<br />Kättesaadavad: TTÜ koduleheküljel http://sise.ttu.ee. Lingi „Õpe“ all<br />
 16. 16. Ametlik info – ehk info, millest mitteteadmine ei vabasta vastutusest<br />ÕIS – õppeinfosüsteem ois.ttu.ee<br />Teaduskonna kodulehekülg humanitaar.ttu.ee<br />Sotsiaalteaduskonna dekanaadi teadetetahvel (Akadeemia tee 3 3. korrus)<br />Avaliku halduse instituudi koduleht<br />Õiguse instituudi koduleht<br />Sise.ttu.ee<br />
 17. 17. Mõisteid<br />Immatrikuleerimine – ülikooli vastuvõtmine; üliõpilasregistrisse kandmine <br />Eksmatrikuleerimine – ülikoolist välja viskamine; üliõpilasregistrist kustutamine<br />Ennistamine - reimmatrikuleerimine, endise üliõpilase taasimmatrikuleerimine<br />RE – riigieelarvelised – “tasuta” õppivad üliõpilased<br />REV – riigieelarvevälised – “tasulised” üliõpilased <br />
 18. 18. Üliõpilaskood<br />üliõpilasele antud personaalne tunnus, mis antakse immatrikuleerimis- ehk vastuvõtukäskkirjaga <br />see õpi pähe<br />Matriklinumber + õppekava kood<br />Nt 081234HAAB <br />st 2008.a immatrikuleeritud, <br />1234. immatrikuleeritu 2008. aastal<br />Avaliku halduse bakalaureuseõppe üliõpilane<br />
 19. 19. EAP - ainepunkt<br />EAP-des arvestatakse õppeaine mahtu<br />1 EAP = 26 tundi tööd (nii auditoorset kui iseseisvat)<br />Varem oli kasutusel AP<br />1 AP = 1,5 EAP = 40 tundi õppetööks kulutatud tööd<br />
 20. 20. Akadeemiline kalender<br />
 21. 21. Akadeemiline kalender<br />Kehtestatakse igaks õppeaastaks eraldi<br />näidatakse kuupäevaliselt õppeaasta algus ja lõpp<br />iga semestri algus ja lõpp<br />semestri õpingukava e deklaratsiooni esitamise tähtaeg<br />punase joone päev<br />ja palju muid olulisi tähtaegu<br />
 22. 22. Akadeemilise kalendri tähtajad on väga olulised<br />Õppetoetuse<br />Õppekoormuse<br />Õppelaenu<br />Millal saab veel eksameid teha<br />Eksmatrikuleerimise ja üliõpilaseks jäämise <br />jpm jaoks<br />
 23. 23. Akadeemiline kalender<br />Õppetegevus on jagatud õppeaastateks<br />Õppeaastas 2 semestrit <br />sügis- ja <br />kevadsemester<br />Semester võib olla jagatud lühemateks tsükliteks <br />(nt poolsemestrid S1 ja S2)<br />
 24. 24. Akadeemiline kalender <br />Semestris <br />16 nädalat auditoorset ja praktilist õppetööd ning<br />3 nädalat eksamisessioon<br />Ülikoolisisene õppenädalate lugemine <br />algab semestri 1. nädalast <br />1. septembrile lähim esmaspäev <br />1. nädal – 31.aug -6. sept. 2009<br />
 25. 25. Akadeemiline kalender – eel- ja vahenädal<br />Sügissemestrile eelneb eelnädal<br />Värsketele üliõpilastele TTÜ-d ja õppekorraldust tutvustavad loengud<br />Täiendav eksamisessioon<br />Sügissemestri sees on jõuluvaheaeg<br />Sügis- ja kevadsemestri vahel on vahenädal<br />Täiendav eksamisessioon<br />
 26. 26. Õppetöö toimub õppekavade alusel<br />
 27. 27. Õppekava<br />Õpingute alusdokument <br />Määrab ära <br />Õppe eesmärgid<br />õppeaja ja mahu, <br />õppeainete loetelu koos mahuga, <br />õppe lõpetamise tingimused<br />
 28. 28. Õppekava<br />jaguneb mooduliteks ehk erinevateks õppeosadeks (üldõpe, alusõpe jne)<br />õppekava täitmisel (lõpetamisel) on oluline ka erinevate moodulite täitmine<br />Moodulid<br />Üldõpe<br />Alusõpe<br />Põhiõpe<br />Eriõpe<br />Vabaõpe<br />
 29. 29. Moodulid koosnevad õppeainetest, mis jagunevad ...<br />Kohustuslik aine <br />tuleb õppekava täitmiseks läbida <br />Valikaine on üliõpilase poolt <br />õppekavaga määratud valikainete hulgast valitav õppeaine <br />
 30. 30. Vabaõppe moodulisse võib valida <br />vabaõppe moodulisse võib valida ükskõik missuguseid aineid<br />Vabaaineid (nt matemaatika täiendõpe, kehaline kasvatud) ja/või <br />Teiste õppekavade kohustuslikke ja/või <br />Teiste õppekavade valikaineid ja/või<br />Teiste ülikoolide aineid<br />
 31. 31. Tunniplaan<br />Koostatakse lähtudes tüüpõpingukavast<br />Leiab tunniplaan.ttu.ee <br />Tüüpõpingukava<br />Soovitatav tee õppekava täitmiseks<br />Selle järgi koosta oma õpingukava ehk deklareeri õppeained<br />
 32. 32. Õppekoormus<br />NB! Väga oluline ja vahel segadust tekitav<br />
 33. 33. Nominaalkoormus<br />Täiskoormus<br />Osakoormus<br />????<br />
 34. 34. Nominaalkoormus semestri kohta<br />Kõigi kõrgharidusastmete üliõpilaste täissemestrile taandatud õppekoormus <br />võrdub 30 Euroopa ainepunkti (EAP) semestris<br />3. aastaga saab bakalaureuseõppe lõpetada kui õppida nominaalkoormusega ehk 30 EAP semestris<br />
 35. 35. Õppekoormus<br />Õppekoormuse järgi võib nii statsionaarne kui kaugõppe üliõpilane olla:<br />täiskoormusega õppija (vähemalt 75 % nominaalkoormusest)<br />osakoormusega õppija<br />
 36. 36. Õppekoormus <br />Sisseastumisel valisite esimeseks õppeaastaks oma koormuse<br />Edaspidi arvestatakse iga õppeaasta lõpul üliõpilase õppekoormus järgmiseks õppeaastaks eelneva õpiaja tulemuste alusel<br />Koormus näitab, kui palju te varem olete õppinud, ei näita seda kui palju algaval õppeaastal võib õppida<br />
 37. 37. Täiskoormusega õppes<br />peab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks<br />NB! Õppeaasta lõpp on kirjas akadeemilises kalendris – nt 2. juuli 2010<br />Koguma kumulatiivselt (st arvestatakse ka varasemate semestrite sooritusi)<br />oma õppekava ainetest vähemalt 22,5 EAPiga õppetööst osa võetud semestri kohta <br />St et kui akadeemilisel puhkusel ei ole oldud, siis tuleb kahe semestri peale kokku koguda vähemalt 45 EAP<br />alates viimasest immatrikuleerimisest<br />St et üle kantud varasemad sooritused ei lähe koormuse juures arvesse<br />
 38. 38. Osakoormusega õppes<br />peab statsionaarne üliõpilane iga õppeaasta lõpuks <br />Koguma kumulatiivselt <br />Oma õppekava ainetest 15-22 EAP iga õppetööst osa võetud semestri kohta<br />alates viimasest immatrikuleerimisest<br />Kaugõppe üliõpilane peab koguma 7,5-22 EAP<br />
 39. 39. RE ja TREV üliõpilane<br />Peab iga õppeaasta lõpuks täitma täiskoormusega õppimise nõudeid<br />Kui üliõpilane ei täida täiskoormuse nõudeid, viiakse ta üle osakoormusega õppesse<br />Osakoormusega õppesse üleviimisel kaotab üliõpilane RE õppekoha<br />
 40. 40. REV üliõpilane<br />Peab täitma vähemalt osakoormusega õppimise nõude<br />Üliõpilased, kes ei ole õppeaasta lõpuks täitnud vähemalt osakoormusega õppimise nõuet, eksmatrikuleeritakse<br />
 41. 41. Õppekoormusestja õppelaenust<br />Õppelaenu saab täiskoormusega üliõpilane<br />Osakoormusele üle viidud üliõpilane ei saa õppelaenu<br />Eksmatrikuleeritud (v.a diplomi saamise tõttu) üliõpilane peab hakkama laenu kiiremas korras tagasi maksma<br />
 42. 42. Õpingukava esitamine ehk õpeainete deklareerimine<br />
 43. 43. Ainesüsteem<br />Õppur õpib aineid enda poolt koostatud õpingukavade (ehk õppeainete deklareerimise) alusel<br />Õpingukava on õppuri poolt eelseisvaks semestriks valitud õppeainete loend, mida ta kohustub õppima<br />Arvestades õppeainetele kehtestatud eeldusainete nõudeid<br />
 44. 44. Eeldusaine<br />Loogilise õppimisjärjestuse tagamiseks <br />Igale õppeainele võib kehtestada kuni kaks eeldusõppeainet <br />Need peavad üldjuhul olema läbitud enne antud õppeaine õppimist<br />Õppejõud võib lubada üliõpilase õppeainet õppima ka ilma eeldusaineid läbimata. <br />
 45. 45. Õppekava vs õpingukava<br />Õppekava on dokument, kus on ära toodud<br />õppeainete loetelu, <br />õppeainete valikuvõimalused- ja tingimused,<br />lõpetamise tingimused jne<br />Õpingukava – ehk õppeainete deklaratsioon on <br />õppuri poolt <br />eelseisvaks semestriks valitud õppeainete loend, <br />mida ta kohustub õppima<br />Ainete deklareerimisega teatad ülikoolile, et asud ainet õppima<br />
 46. 46. Üliõpilane peab igaks õppetööst osavõtu semestriks koostama õpingukava<br />Õpingukava koostamise lihtsustamiseks on olemas tüüpõpingukava<br />Seda ei pea järgima (va stats. õppe esimene semester)<br />Üliõpilane valib õpingukavasse need õppeained, mida ta eeloleval semestril tahab ja saab õppida <br />Õppida saab õppeaineid, mille ainekaardil märgitud eeldusained on sooritatud ja/või on täidetud muud eeltingimused, mis on toodud õppeainele registreerimise reeglites <br />
 47. 47. Õpingukava esitamine ehk õppeainete deklareerimine<br />Õpingukava esitatakse akadeemilises kalendris näidatud tähtajaks<br />Deklareerida saab kuni semestri õpingukava esitamise tähtajani – esmapäev 14. september 2009 kuni kell 17.00 <br />E-deklareerimineois.ttu.ee<br />
 48. 48. Õpingukava esitamine ehk deklareerimine<br />NB! Ära jäta deklareerimist viimastele tundidele<br />Kui on mingeid probleeme – tule dekanaati<br />Tehnilised probleemid või parooli kadumine – pöörduda infosüsteemide talitusse (tel 620 3459, peamaja II-220)<br />
 49. 49. Õpingukava esitamine ehk õppeainete deklareerimine<br />Järgi tunniplaani ja tüüpõpingukava<br />Täida süsteemis kõik lahtrid <br />Ära unusta lõplikult kinnitamast ja esitamast<br />Ainult lõplikult esitatud õpingukava jõuab dekanaati<br />
 50. 50. Õpingukava esitamine ehk õppeainete deklareerimine<br />NB! Üldjuhul tuleb valida õppejõuks see õppejõud, kes on tunniplaanis<br />Kui tunniplaanis on kaks õppejõudu<br />nt loenguid ja harjutusi annavad erinevad inimesed siis järgi õppejõudude instruktsioone või küsi õppejõult järele, kelle nimele ainet deklareerida<br />Kui ei ole sobivat õppejõudu, pöördu ainet õpetavasse instituuti või dekanaati<br />
 51. 51. Õppeaine kood - keeled<br />Õppekavas on nt akadeemiline võõrkeel HLX0020<br />Selline kood tuleb vastavalt keelele lahti kirjutada<br />
 52. 52. Õppeainele registreerumise tühistamine<br />Õppejõud võib põhjendatud juhtudel üliõpilase õppeainele registreerimise tühistada <br />eeldusaine sooritamata, ei täitnud õppeainele registreerimise reegleid <br />kuni punase joone päevale järgneva tööpäeva lõpuni. <br />Erandolukorrad lahendab instituudi direktor/keskuse juhataja koos õppeprodekaani­/dekanaadi juhatajaga <br />
 53. 53. Kui eelseisvaks semestriks ei ole aineid deklareerida, <br />esitab tühja deklaratsiooni<br />
 54. 54. Õpingukava esitamine<br />ÕIS jagab ise deklareeritavad ained moodulistesse (vastvalt õppekavale)<br />Õppekavasse mittekuuluvad ained kantakse vabaõppemoodulisse <br />Õppekavakomisjoni esimehe otsusel võib õppekavasse mittekuuluvaid õppeaineid kanda õppekava teistesse sobivatesse osadesse<br />
 55. 55. Õppeaine valimine õpingukavasse (õppeaine deklareerimine) on ühtlasi õppeainele registreerimine<br />Praktikaid ei deklareerita<br />
 56. 56. Õppeinfosüsteem - ÕIS<br />Ois.ttu.ee<br />
 57. 57. Õppeinfosüsteem - ÕIS<br />TTÜ ametlik õppekorralduse infovahetuskeskkond<br />Üliõpilastel ja õppetööd läbiviivatel ja korraldavatel töötajatel on KOHUSTUS regulaarselt ÕIS-i jälgida<br />KOHUSTUS kontaktandmeid koheselt uuendada<br />ÕIS-i videjuhendhttp://sise.ttu.ee/video/oisitutvustus<br />
 58. 58. Sisse logimine<br />Sisselogimine ID-kaardiga võib teha ÕISis ise ka parooli, kui iga kord ei saa ID-kaarti kasutada<br />Kellel ei ole ID-kaarti<br />Tellime dekanaadis parooli<br />Kui parool ei tööta, on kadunud Infosüsteemidetalitusse (II-220, tel 620 3460)<br />
 59. 59. Mida saab ÕIS-is teha?<br />Õpingukavad ehk ainete deklareerimine<br />Avaldused esitatakse läbi ÕIS-i<br />Nt akadeemiline puhkus, lõpetamine, nime muutmine jne<br />Üliõpilanesaab ÕIS-is teateid (dekanaadilt, instituudilt, õppejõududelt)<br />e-mailileteadesellekohta, et ÕIS-is on teade<br />seadista ÕISis “Teade” lingi alt<br />
 60. 60. Kui ÕISi kasutamisel tekib probleeme?<br />ÕISis “ABI” ja “TAGASISIDE”<br />Sisulised küsimused – dekanaat<br />Siseveebis, ÕISI abis ja õpingukorralduse e-õppe keskkonnas ÕISi tutvustavad ja korduma kippuvate küsimuste ekraanivideod<br />
 61. 61.
 62. 62. Riigieelarveväline (REV) õppekoht<br />
 63. 63. REV (riigieelarvevälisel ehk tasulisel) õppekohal õppimine<br />Tasumäärad kehtestab igaks õppeaastaks TTÜ nõukogu<br />Tasumise kord sätestatakse vastavas juhendis ja üliõpilase ning TTÜ vahel sõlmitavas lepingus<br />
 64. 64. NB! REV õppekohal õppiv üliõpilane eksmatrikuleeritakse, kui ta on jätnud tasumata õppeteenustasu arvel märgitud tähtajaks<br />
 65. 65. REV õppekohal õppimine<br />Arve summa = Reg.tasu + deklareeritud AP-d x AP maksumus<br />Praktika tasuta<br />Lõputöö eest tuleb tasuda 1 kord<br />Lõputöö AP on 50% 1 AP maksumusest<br />
 66. 66. Veel REV<br />Kui aineid enam deklareerida ei ole ja olete üle läinud lõpetamisetappi, siis tuleb iga semester maksta ikkagi registreerimistasu<br />REV üliõpilasel on õigus kandideerida semestri algul vabadele RE õppekohtadele<br />
 67. 67. Akadeemiline puhkus<br />
 68. 68. Akadeemiline puhkus<br />Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastamine tema soovil õppe- ja teadustööst üheks või mitmeks täissemestriks <br />Omal soovil või<br />Erakorraliselt <br />
 69. 69. Omal soovil<br />kuni 2 semestrit (ühes kõrgharidusastmes)<br />alates teisest semestrist<br />avaldus kuni punase joone päevani<br />Ei pea võtma 2 semestrit korraga<br />RE üliõpilane saab akadeemilist puhkust võtta niikaua kuni riigieelarveliste semestrite limiiti on<br />
 70. 70. Akadeemiline puhkus – erakorraline<br />Tervislikel põhjustel <br />arsti tõendi alusel kuni 4 semestrit<br />EV kaitsejõududes teenimise korral <br />teatis Kaitseväest kuni 2 semestrit<br />Lapse hooldamiseks <br />sünnitunnistuse alusel kuni lapse 3-aastaseks saamiseni<br />Saab võtta igal ajal ka semestri keskel<br />Ettevaatust Haigekassaga, kui akadeemiline semestri keskel<br />
 71. 71. Akadeemiline puhkus 3<br />Akadeemilist puhkust ja selle katkestamist taotletakse avaldusega<br />Avaldus koos vastava tõendiga tuleb esitada dekanaati<br />Läbi ÕISi<br />tõend tuleb tuua või saata dekanaati<br />Akadeemilise puhkuse katkestamisel semestri keskel loetakse terve semester õppetööst osavõtu semestriks<br />Akadeemilisel olles võib osa võtta õppetööst ja sooritada eksameid ja arvestusi <br />Akadeemilise ajal (kui aineid ei deklareerita) REV üliõpilane registreerimistasu maksma ei pea<br />
 72. 72. Eksamisessiooni ajal haigestumine<br />Üliõpilasel on võimalik taotleda (põhjendatud juhtudel) eksamite sooritamise tähtaegade pikendamist <br />Avaldus dekaanile (läbi dekanaadi) <br />Pikendada mõne konkreetse eksami põhieksamina sooritamise tähtaega <br />kevadsemestril õppeaasta lõpuni ja <br />sügissemestril järgneva kevadsemestri punase joone päevani. <br />Pikenduse ajal sooritatud eksamite tulemused arvestatakse deklareerimissemestri soorituste hulka. <br />
 73. 73. Hindamine <br />
 74. 74. Õpisooritused<br />Aine sooritatud – ette nähtud eksamil või arvestusel on saadud positiivne tulemus ja kantud hinnetelehele/ vormistatud ÕIS-s<br />E – eksam ja H – hindeline arvestus - positiivsed sooritused „1“ kuni „5“,<br />A – arvestus positiivne „A“ – arvestatud; negatiivne „M“ – mittearvestatud<br />
 75. 75. Saadud AP-de arv ei sõltu hindest<br />Jooksva õppetöö (kontrolltööd, laboratoorsed tööd, referaadid jne) tulemuste hindamise alused ja korraldus määratakse õppeaine laiendatud ainekavas. <br />Neid võib arvestada lõpphindamisel <br />TTÜ-s kasutatav hindamissüsteem vastab haridusministri poolt kinnitatud ühtsele hindamissüsteemile <br />
 76. 76. Hindamine<br />Eksameid ja arvestusi hindab üldjuhul õppeainet õpetav või juhendav isik (õppejõud), kelle nimi on üliõpilase õpingukavas<br />Üliõpilasel on õigus nõuda eksami või arvestuse sooritamiseks komisjoni <br />
 77. 77. Õppejõud tagab tulemused<br />kirjaliku eksami või arvestuse puhul hiljemalt 1 nädala jooksul pärast eksami või arvestuse sooritamist<br />suulise eksami või arvestuse tulemus tehakse teatavaks eksami või arvestuse päeval. <br />eksamisessiooni viimasel nädalal sooritatud eksamite ja arvestuste tulemused peavad olema kättesaadavad hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast eksamisessiooni lõppu <br />
 78. 78. Eksamid – põhieksam ...<br />peab olema sooritatud deklareerimissemestri eksamisessiooni lõpupäevaks<br />Põhieksamile mitteilmunud üliõpilase eksamitulemuseks “mitte­ilmunud”<br />Põhieksamile peab registreeruma ÕISis siis, kui õpeejõud nõuab<br />Lisaeksami sooritamise õigus säilib 2 semestri jooksul pärast õppeaine deklareerimissemestri lõppu.<br />NB! ei pikene akadeemilise puhkuse ajal<br />
 79. 79. Eksamid - lisaeksam<br />Eksamile pääsemise eeldused (kontrolltööde jms sooritamine) peavad üldjuhul olema täidetud deklareerimissemestril. <br />Õppejõud võib lubada täita eksamieeldusi ka hiljem. <br />Tuleb ÕISis registreeruda<br />Eelnädalal ja vahenädalal sooritatud eksamid arvestatakse sellele nädalale järgneva semestri soorituste hulka<br />
 80. 80. Eksamid – lisaeksam 2<br />Lisaeksamile registreerunud, kuid mitteilmunud <br />üliõpilase hinne on “0” (puudulik).<br />ühe deklaratsiooni alusel on õigus sooritada eksamit antud õppeaines <br />mitte enam kui 3 korral<br />Ühes õppeaines kolm hinnet “0” saanud või eksami sooritamiseks ette nähtud 2-semestrilise ajalimiidi ületanud üliõpilane <br />peab õppeaine uuesti deklareerima või loobuma selle õppeaine sooritamisest (valikaine ja vabaõppe mooduli õppeaine puhul).<br />
 81. 81. Eksamid – hinde parandamine<br />Positiivset eksamit võib uuesti sooritada eksami sooritamisõiguse aja jooksul, <br />kui see ei ole saadud kolmandal eksamil<br />Kehtima jääb viimane hinne<br />Kui viimane hinne on “0”, siis tuleb aine uuesti deklareerida või tuleb sellest loobuda<br />Dekaanil on õigus lubada positiivsele hindele sooritatud eksamit üks kord uuesti sooritada pärast eksami sooritamisõiguse aja möödumist<br />
 82. 82. Arvestused<br />on teadmiste kontrolli või sooritatud praktilise töö hindamise vorm <br />võib olla ka hindeline (H)<br />sooritamise võimalus tuleb tagada auditoorse töö perioodil <br />selle sooritamiseks olema ette nähtud vähemalt 3 aega enne eksamisessiooni algust <br />vajadusel võib osaleda kõigil kordadel<br />
 83. 83. Arvestused<br />Arvestuse sooritamise õigus kehtib deklareerimissemestri lõpupäevani. <br />Semestri lõpupäevaks arvestust mittesooritanule märgitakse hindamislehele „M” (mittearvestatud).<br />Kui hindamislehele on kantud tulemus „M”, tuleb arvestuse sooritamiseks õppeaine uuesti deklareerida.<br />Hindelise arvestuse sooritamise tähtajad on samad eksami sooritamise tähtaegadega.<br />
 84. 84. Aine sooritamise õigus<br />Eksami ja hindelise arvestuse sooritamise õigus säilib 2 semestri jooksul pärast õppeaine õpetamissemestri lõppu lisaeksamil<br />Ühes õppeaines kolm hinnet “0” – tuleb korrata kogu õppetööd või loobuda (valikaine)<br />Arvestuse sooritamise õigus sama õppesemestri lõpupäevani<br />
 85. 85. Eksmatrikuleerimine – üliõpilasregistrist kustutamine<br />Seoses õppekava täitmise ja diplomi andmisega üliõpilasele<br />Omal soovil<br />Edasijõudmatuse tõttu<br />Õpingutest mitteosavõtu tõttu<br />Seoses õppekoha kaotamisega<br />Ebaväärika käitumise tõttu<br />Surma korral<br />
 86. 86. Eksmatrikuleerimine – üliõpilasregistrist kustutamine<br />seoses õppekava täitmise ja diplomi andmisega üliõpilasele<br />kui üliõpilane on täitnud õppekava täies ulatuses<br />üliõpilase soovil <br />isikliku avalduse alusel<br />
 87. 87. Eksmatrikuleerimine – edasijõudmatuse tõttu <br />edasijõudmatuse tõttu (bakalaureuseõppes) <br />on 1. õppetööst osavõtu semestril kogunud vähem kui 10,0 AP oma õppekava õppeainetest <br />õppeaasta lõpuks ei ole täitnud vähemalt osakoormusega õppimise nõuet<br />
 88. 88. Eksmatrikuleerimine – õpingutest mitteosavõtu tõttu<br />akadeemilisel puhkusel või välisõppes mitteolev üliõpilane<br />ei ole esitanud punase joone päevaks õpingukava<br />RE õppekohal ei ole esimesel õppetööst osavõtu semestril deklareerinud punase joone päevaks kõiki tüüpõpingukavas ette nähtud esimese semestri kohustuslikke õppeaineid<br />
 89. 89. Eksmatrikuleerimine – seoses õppekoha kaotamisega <br />kaotas RE õppekoha seoses <br />REL-i ammendumisega ja <br />RE õppekohal õppimise aega ei ole pikendatud või pikendus on ammendunud ning ta ei ole sõlminud lepingut üleminekuks REV õppekohale<br />üleviimisega osakoormusega õppesse ja<br />ta ei ole saanud punase joone päevaks uut RE õppekohta või ta ei ole sõlminud lepingut üleminekuks REV õppekohale<br />
 90. 90. Eksmatrikuleerimine – seoses õppekoha kaotamisega 2<br />REV õppekohal õppides jätnud tasumata õppeteenustasu<br />õppekava suletakse ning üliõpilane ei ole üle viidud teisele õppekavale<br />
 91. 91. Eksmatrikuleerimine <br />ebaväärika käitumise tõttu<br />tahtlikult toimepandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel<br />dokumentide võltsimisel<br />rängal eksimisel üldtunnustatud käitumisnormide vastu ning üleastumisel akadeemilistest tavadest<br />surma korral<br />surma tõendava dokumendi alusel<br />
 92. 92. (Töö)praktika <br />töökeskkonnas juhendaja juhendamisel töökogemuse omandamise eesmärgil toimuv praktiline töö<br />maht EAP-des määratakse õppekavaga<br />1 EAP-ga võrdsustatakse 1-2 praktikanädalat, sõltuvalt töö iseloomust ja koormusest <br />1 EAP = üldjuhul 26 tunni töötamisega praktikakohal<br />ei deklareerita õpingukavas <br />koha leiab üldjuhul üliõpilane, abistab karjääriteenistus <br />arvestuse saamiseks esitab praktika kuraatorile avalduse, originaalallkirjadega tõendid praktikakohtadelt ja praktikaaruande <br />
 93. 93. Lõpetamine<br />Kõrgharidusastme lõpetamiseks peab õppur täitma õppekava täies mahus, <br />spetsialiseerumiste olemasolul tuleb õppekava täies mahus täita vähemalt ühe spetsialiseerumise osas <br />Juhendaja - meie teaduskonna magistrant või doktorant <br />Võib taotleda mõnede sooritatud vabaõppeainete lugemist õppekavavälisteks sooritusteks<br />
 94. 94. E-kursus iseseisvaks õppimiseks neile, kes vajavad EAP-sid<br />Kirjalikud materjalid<br />Vajalikud veebiaadressid<br />Videojuhised ja lühikesed videoloengud<br />4 testi<br />Tähtajad ja juhised e-keskkonnas<br />Webct.e-uni.ee/webct<br />Kasutajanimi – soovitavalt üliõpilaskood -&gt; merli@staff.ttu.ee<br />
 95. 95. Kohtumiseni!<br />PS. Ja tulge küsige, kui milleski kahtlete, dekanaadist (X-339) järele <br />isegi rumalaid küsimusi<br />

×