Sotsiaalteaduskonna kaugõppe üliõpilastele õpingukorralduse slaidid S2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Sotsiaalteaduskonna kaugõppe üliõpilastele õpingukorralduse slaidid S2009

on

 • 2,714 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,714
Slideshare-icon Views on SlideShare
2,707
Embed Views
7

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

1 Embed 7

http://www.slideshare.net 7

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Sotsiaalteaduskonna kaugõppe üliõpilastele õpingukorralduse slaidid S2009 Sotsiaalteaduskonna kaugõppe üliõpilastele õpingukorralduse slaidid S2009 Presentation Transcript

  • Tere tulemast Tallinna TehnikaülikooliSotsiaalteaduskonda!
  • Merli ReidolfSotsiaalteaduskonna dekanaadi juhataja
   620 2646; 620 2647
   merli@staff.ttu.ee
   X (Akadeemia tee 3) – 340
   humanitaar.ttu.ee
   Sise.ttu.ee
  • Infotunni eesmärk
   Anda ülevaade ülikooli struktuurist
   ja õppekorraldusest
   ning üliõpilase õigustest ja kohustustest;
   toetada üliõpilast õppetööga seotud info leidmisel
  • Aine Õpingukorraldus korraldus – 1 EAP
   1 loeng eelnädalal
   Ülikooli struktuur
   Õppe korraldus
   Olulisemad mõisted
   Olulisemad reeglid
   Infootsing – raamatukogu tutvustus, infootsimine
   Loeng ja hindamine semestri lõpul neile, kes ei ole e-õppe keskkonnas kõigis testides saanud vähemalt 75%
   e-õpe Blackboard (webCT) keskkonnas
   Webct.e-uni.ee/webct
   Materjalid
   Lisainfo
   Vajalikud veebid
   Ja testid
   Tehke omale kasutaja nimi ja
   saatke see merli@staff.ttu.ee
   Hiljemalt 15. septembriks
   Lisan Teid kursusele
  • Tallinna Tehnikaülikoolist
  • Ülikooli struktuur
   Ülikooli juhib rektor Peep Sürje
   Akadeemiline
   jaguneb teaduskondadeks
   Haldus- ja tugistruktuur
   Toetavad tegevused nagu nt raamatupidamine, aga ka erinevad nõustajad nt psühholoog, karjääriteenistus
  • Õppehooned ja ruumid
   Tunniplaan.ttu.ee
   Ruumide leidmine –
   esimene number (sageli rooma aga kasutatakse ka araabia numbrit) näitab õppehoonet,
   teine number ruumi, millest omakorda esimene number viitab korrusele
   nt X-339 - dekanaat
  • TTÜ õppehooned
   I-VI Peamaja (Ehitajate tee 5)
   VII Energeetikamaja
   VIII Loodusteaduste maja
   IX Soojusemaja (Kopli 116)
   X Majandusteaduskonna ja sotsiaalteaduskonna maja (Akadeemia tee 3)
   IT – IT maja (Raja 15)
   S Spordihoone (Ehitajate tee 4)
   jne
  • Sotsiaalteaduskond
   Teaduskonda juhib dekaan – prof Sulev Mäeltsemees
   Teaduskond jaguneb instituutideks ja keskusteks
   Dekanaat - tugistruktuur, üliõpilaste nõustaja õppekorralduse reeglite osas
  • DEKANAAT
   Õppekava täitmine
   Akadeemiline puhkus
   Õppekulude hüvitamise lepingud, arved
   Õppeinfosüsteem ÕIS
   Igasugused muud mured
   Nõustamine õppetöö alal – nii üliõpilasi kui õppejõudusid
   Tõendid õppimise kohta
   Õpitulemuste arvestus
   Õppekoormus
   Õppetoetused
  • Üliõpilaste nõustajad – ÜLEÜLIKOOLILISED NÕUSTAJAD
   Tuutorid
   Õppeosakond
   Üliõpilasesindus
   Karjääriteenistus (tööpakkumised, jm tööalane info)
   Rahvusvaheliste suhete osakond
  • Nüüd õppe korraldusest ja reeglitest lähemalt
  • Õppetegevust reguleerivad õigusaktid
   TTÜ õppekorralduse eeskiri
   TTÜ lõpetamise eeskiri
   Praktika korraldamise juhend
   Õppetoetuste juhend
   Kättesaadavad: TTÜ koduleheküljel http://sise.ttu.ee. Lingi „Õpe“ all
  • Ametlik info – ehk info, millest mitteteadmine ei vabasta vastutusest
   ÕIS – õppeinfosüsteem ois.ttu.ee
   Teaduskonna kodulehekülg humanitaar.ttu.ee
   Sotsiaalteaduskonna dekanaadi teadetetahvel (Akadeemia tee 3 3. korrus)
   Avaliku halduse instituudi koduleht
   Õiguse instituudi koduleht
   Sise.ttu.ee
  • Mõisteid
   Immatrikuleerimine – ülikooli vastuvõtmine; üliõpilasregistrisse kandmine
   Eksmatrikuleerimine – ülikoolist välja viskamine; üliõpilasregistrist kustutamine
   Ennistamine - reimmatrikuleerimine, endise üliõpilase taasimmatrikuleerimine
   RE – riigieelarvelised – “tasuta” õppivad üliõpilased
   REV – riigieelarvevälised – “tasulised” üliõpilased
  • Üliõpilaskood
   üliõpilasele antud personaalne tunnus, mis antakse immatrikuleerimis- ehk vastuvõtukäskkirjaga
   see õpi pähe
   Matriklinumber + õppekava kood
   Nt 081234HAAB
   st 2008.a immatrikuleeritud,
   1234. immatrikuleeritu 2008. aastal
   Avaliku halduse bakalaureuseõppe üliõpilane
  • EAP - ainepunkt
   EAP-des arvestatakse õppeaine mahtu
   1 EAP = 26 tundi tööd (nii auditoorset kui iseseisvat)
   Varem oli kasutusel AP
   1 AP = 1,5 EAP = 40 tundi õppetööks kulutatud tööd
  • Akadeemiline kalender
  • Akadeemiline kalender
   Kehtestatakse igaks õppeaastaks eraldi
   näidatakse kuupäevaliselt õppeaasta algus ja lõpp
   iga semestri algus ja lõpp
   semestri õpingukava e deklaratsiooni esitamise tähtaeg
   punase joone päev
   ja palju muid olulisi tähtaegu
  • Akadeemilise kalendri tähtajad on väga olulised
   Õppetoetuse
   Õppekoormuse
   Õppelaenu
   Millal saab veel eksameid teha
   Eksmatrikuleerimise ja üliõpilaseks jäämise
   jpm jaoks
  • Akadeemiline kalender
   Õppetegevus on jagatud õppeaastateks
   Õppeaastas 2 semestrit
   sügis- ja
   kevadsemester
   Semester võib olla jagatud lühemateks tsükliteks
   (nt poolsemestrid S1 ja S2)
  • Akadeemiline kalender
   Semestris
   16 nädalat auditoorset ja praktilist õppetööd ning
   3 nädalat eksamisessioon
   Ülikoolisisene õppenädalate lugemine
   algab semestri 1. nädalast
   1. septembrile lähim esmaspäev
   1. nädal – 31.aug -6. sept. 2009
  • Akadeemiline kalender – eel- ja vahenädal
   Sügissemestrile eelneb eelnädal
   Värsketele üliõpilastele TTÜ-d ja õppekorraldust tutvustavad loengud
   Täiendav eksamisessioon
   Sügissemestri sees on jõuluvaheaeg
   Sügis- ja kevadsemestri vahel on vahenädal
   Täiendav eksamisessioon
  • Õppetöö toimub õppekavade alusel
  • Õppekava
   Õpingute alusdokument
   Määrab ära
   Õppe eesmärgid
   õppeaja ja mahu,
   õppeainete loetelu koos mahuga,
   õppe lõpetamise tingimused
  • Õppekava
   jaguneb mooduliteks ehk erinevateks õppeosadeks (üldõpe, alusõpe jne)
   õppekava täitmisel (lõpetamisel) on oluline ka erinevate moodulite täitmine
   Moodulid
   Üldõpe
   Alusõpe
   Põhiõpe
   Eriõpe
   Vabaõpe
  • Moodulid koosnevad õppeainetest, mis jagunevad ...
   Kohustuslik aine
   tuleb õppekava täitmiseks läbida
   Valikaine on üliõpilase poolt
   õppekavaga määratud valikainete hulgast valitav õppeaine
  • Vabaõppe moodulisse võib valida
   vabaõppe moodulisse võib valida ükskõik missuguseid aineid
   Vabaaineid (nt matemaatika täiendõpe, kehaline kasvatud) ja/või
   Teiste õppekavade kohustuslikke ja/või
   Teiste õppekavade valikaineid ja/või
   Teiste ülikoolide aineid
  • Tunniplaan
   Koostatakse lähtudes tüüpõpingukavast
   Leiab tunniplaan.ttu.ee
   Tüüpõpingukava
   Soovitatav tee õppekava täitmiseks
   Selle järgi koosta oma õpingukava ehk deklareeri õppeained
  • Õppekoormus
   NB! Väga oluline ja vahel segadust tekitav
  • Nominaalkoormus
   Täiskoormus
   Osakoormus
   ????
  • Nominaalkoormus semestri kohta
   Kõigi kõrgharidusastmete üliõpilaste täissemestrile taandatud õppekoormus
   võrdub 30 Euroopa ainepunkti (EAP) semestris
   3. aastaga saab bakalaureuseõppe lõpetada kui õppida nominaalkoormusega ehk 30 EAP semestris
  • Õppekoormus
   Õppekoormuse järgi võib nii statsionaarne kui kaugõppe üliõpilane olla:
   täiskoormusega õppija (vähemalt 75 % nominaalkoormusest)
   osakoormusega õppija
  • Õppekoormus
   Sisseastumisel valisite esimeseks õppeaastaks oma koormuse
   Edaspidi arvestatakse iga õppeaasta lõpul üliõpilase õppekoormus järgmiseks õppeaastaks eelneva õpiaja tulemuste alusel
   Koormus näitab, kui palju te varem olete õppinud, ei näita seda kui palju algaval õppeaastal võib õppida
  • Täiskoormusega õppes
   peab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks
   NB! Õppeaasta lõpp on kirjas akadeemilises kalendris – nt 2. juuli 2010
   Koguma kumulatiivselt (st arvestatakse ka varasemate semestrite sooritusi)
   oma õppekava ainetest vähemalt 22,5 EAPiga õppetööst osa võetud semestri kohta
   St et kui akadeemilisel puhkusel ei ole oldud, siis tuleb kahe semestri peale kokku koguda vähemalt 45 EAP
   alates viimasest immatrikuleerimisest
   St et üle kantud varasemad sooritused ei lähe koormuse juures arvesse
  • Osakoormusega õppes
   peab statsionaarne üliõpilane iga õppeaasta lõpuks
   Koguma kumulatiivselt
   Oma õppekava ainetest 15-22 EAP iga õppetööst osa võetud semestri kohta
   alates viimasest immatrikuleerimisest
   Kaugõppe üliõpilane peab koguma 7,5-22 EAP
  • RE ja TREV üliõpilane
   Peab iga õppeaasta lõpuks täitma täiskoormusega õppimise nõudeid
   Kui üliõpilane ei täida täiskoormuse nõudeid, viiakse ta üle osakoormusega õppesse
   Osakoormusega õppesse üleviimisel kaotab üliõpilane RE õppekoha
  • REV üliõpilane
   Peab täitma vähemalt osakoormusega õppimise nõude
   Üliõpilased, kes ei ole õppeaasta lõpuks täitnud vähemalt osakoormusega õppimise nõuet, eksmatrikuleeritakse
  • Õppekoormusestja õppelaenust
   Õppelaenu saab täiskoormusega üliõpilane
   Osakoormusele üle viidud üliõpilane ei saa õppelaenu
   Eksmatrikuleeritud (v.a diplomi saamise tõttu) üliõpilane peab hakkama laenu kiiremas korras tagasi maksma
  • Õpingukava esitamine ehk õpeainete deklareerimine
  • Ainesüsteem
   Õppur õpib aineid enda poolt koostatud õpingukavade (ehk õppeainete deklareerimise) alusel
   Õpingukava on õppuri poolt eelseisvaks semestriks valitud õppeainete loend, mida ta kohustub õppima
   Arvestades õppeainetele kehtestatud eeldusainete nõudeid
  • Eeldusaine
   Loogilise õppimisjärjestuse tagamiseks
   Igale õppeainele võib kehtestada kuni kaks eeldusõppeainet
   Need peavad üldjuhul olema läbitud enne antud õppeaine õppimist
   Õppejõud võib lubada üliõpilase õppeainet õppima ka ilma eeldusaineid läbimata.
  • Õppekava vs õpingukava
   Õppekava on dokument, kus on ära toodud
   õppeainete loetelu,
   õppeainete valikuvõimalused- ja tingimused,
   lõpetamise tingimused jne
   Õpingukava – ehk õppeainete deklaratsioon on
   õppuri poolt
   eelseisvaks semestriks valitud õppeainete loend,
   mida ta kohustub õppima
   Ainete deklareerimisega teatad ülikoolile, et asud ainet õppima
  • Üliõpilane peab igaks õppetööst osavõtu semestriks koostama õpingukava
   Õpingukava koostamise lihtsustamiseks on olemas tüüpõpingukava
   Seda ei pea järgima (va stats. õppe esimene semester)
   Üliõpilane valib õpingukavasse need õppeained, mida ta eeloleval semestril tahab ja saab õppida
   Õppida saab õppeaineid, mille ainekaardil märgitud eeldusained on sooritatud ja/või on täidetud muud eeltingimused, mis on toodud õppeainele registreerimise reeglites
  • Õpingukava esitamine ehk õppeainete deklareerimine
   Õpingukava esitatakse akadeemilises kalendris näidatud tähtajaks
   Deklareerida saab kuni semestri õpingukava esitamise tähtajani – esmapäev 14. september 2009 kuni kell 17.00
   E-deklareerimineois.ttu.ee
  • Õpingukava esitamine ehk deklareerimine
   NB! Ära jäta deklareerimist viimastele tundidele
   Kui on mingeid probleeme – tule dekanaati
   Tehnilised probleemid või parooli kadumine – pöörduda infosüsteemide talitusse (tel 620 3459, peamaja II-220)
  • Õpingukava esitamine ehk õppeainete deklareerimine
   Järgi tunniplaani ja tüüpõpingukava
   Täida süsteemis kõik lahtrid
   Ära unusta lõplikult kinnitamast ja esitamast
   Ainult lõplikult esitatud õpingukava jõuab dekanaati
  • Õpingukava esitamine ehk õppeainete deklareerimine
   NB! Üldjuhul tuleb valida õppejõuks see õppejõud, kes on tunniplaanis
   Kui tunniplaanis on kaks õppejõudu
   nt loenguid ja harjutusi annavad erinevad inimesed siis järgi õppejõudude instruktsioone või küsi õppejõult järele, kelle nimele ainet deklareerida
   Kui ei ole sobivat õppejõudu, pöördu ainet õpetavasse instituuti või dekanaati
  • Õppeaine kood - keeled
   Õppekavas on nt akadeemiline võõrkeel HLX0020
   Selline kood tuleb vastavalt keelele lahti kirjutada
  • Õppeainele registreerumise tühistamine
   Õppejõud võib põhjendatud juhtudel üliõpilase õppeainele registreerimise tühistada
   eeldusaine sooritamata, ei täitnud õppeainele registreerimise reegleid
   kuni punase joone päevale järgneva tööpäeva lõpuni.
   Erandolukorrad lahendab instituudi direktor/keskuse juhataja koos õppeprodekaani­/dekanaadi juhatajaga
  • Kui eelseisvaks semestriks ei ole aineid deklareerida,
   esitab tühja deklaratsiooni
  • Õpingukava esitamine
   ÕIS jagab ise deklareeritavad ained moodulistesse (vastvalt õppekavale)
   Õppekavasse mittekuuluvad ained kantakse vabaõppemoodulisse
   Õppekavakomisjoni esimehe otsusel võib õppekavasse mittekuuluvaid õppeaineid kanda õppekava teistesse sobivatesse osadesse
  • Õppeaine valimine õpingukavasse (õppeaine deklareerimine) on ühtlasi õppeainele registreerimine
   Praktikaid ei deklareerita
  • Õppeinfosüsteem - ÕIS
   Ois.ttu.ee
  • Õppeinfosüsteem - ÕIS
   TTÜ ametlik õppekorralduse infovahetuskeskkond
   Üliõpilastel ja õppetööd läbiviivatel ja korraldavatel töötajatel on KOHUSTUS regulaarselt ÕIS-i jälgida
   KOHUSTUS kontaktandmeid koheselt uuendada
   ÕIS-i videjuhendhttp://sise.ttu.ee/video/oisitutvustus
  • Sisse logimine
   Sisselogimine ID-kaardiga võib teha ÕISis ise ka parooli, kui iga kord ei saa ID-kaarti kasutada
   Kellel ei ole ID-kaarti
   Tellime dekanaadis parooli
   Kui parool ei tööta, on kadunud Infosüsteemidetalitusse (II-220, tel 620 3460)
  • Mida saab ÕIS-is teha?
   Õpingukavad ehk ainete deklareerimine
   Avaldused esitatakse läbi ÕIS-i
   Nt akadeemiline puhkus, lõpetamine, nime muutmine jne
   Üliõpilanesaab ÕIS-is teateid (dekanaadilt, instituudilt, õppejõududelt)
   e-mailileteadesellekohta, et ÕIS-is on teade
   seadista ÕISis “Teade” lingi alt
  • Kui ÕISi kasutamisel tekib probleeme?
   ÕISis “ABI” ja “TAGASISIDE”
   Sisulised küsimused – dekanaat
   Siseveebis, ÕISI abis ja õpingukorralduse e-õppe keskkonnas ÕISi tutvustavad ja korduma kippuvate küsimuste ekraanivideod
  • Riigieelarveväline (REV) õppekoht
  • REV (riigieelarvevälisel ehk tasulisel) õppekohal õppimine
   Tasumäärad kehtestab igaks õppeaastaks TTÜ nõukogu
   Tasumise kord sätestatakse vastavas juhendis ja üliõpilase ning TTÜ vahel sõlmitavas lepingus
  • NB! REV õppekohal õppiv üliõpilane eksmatrikuleeritakse, kui ta on jätnud tasumata õppeteenustasu arvel märgitud tähtajaks
  • REV õppekohal õppimine
   Arve summa = Reg.tasu + deklareeritud AP-d x AP maksumus
   Praktika tasuta
   Lõputöö eest tuleb tasuda 1 kord
   Lõputöö AP on 50% 1 AP maksumusest
  • Veel REV
   Kui aineid enam deklareerida ei ole ja olete üle läinud lõpetamisetappi, siis tuleb iga semester maksta ikkagi registreerimistasu
   REV üliõpilasel on õigus kandideerida semestri algul vabadele RE õppekohtadele
  • Akadeemiline puhkus
  • Akadeemiline puhkus
   Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastamine tema soovil õppe- ja teadustööst üheks või mitmeks täissemestriks
   Omal soovil või
   Erakorraliselt
  • Omal soovil
   kuni 2 semestrit (ühes kõrgharidusastmes)
   alates teisest semestrist
   avaldus kuni punase joone päevani
   Ei pea võtma 2 semestrit korraga
   RE üliõpilane saab akadeemilist puhkust võtta niikaua kuni riigieelarveliste semestrite limiiti on
  • Akadeemiline puhkus – erakorraline
   Tervislikel põhjustel
   arsti tõendi alusel kuni 4 semestrit
   EV kaitsejõududes teenimise korral
   teatis Kaitseväest kuni 2 semestrit
   Lapse hooldamiseks
   sünnitunnistuse alusel kuni lapse 3-aastaseks saamiseni
   Saab võtta igal ajal ka semestri keskel
   Ettevaatust Haigekassaga, kui akadeemiline semestri keskel
  • Akadeemiline puhkus 3
   Akadeemilist puhkust ja selle katkestamist taotletakse avaldusega
   Avaldus koos vastava tõendiga tuleb esitada dekanaati
   Läbi ÕISi
   tõend tuleb tuua või saata dekanaati
   Akadeemilise puhkuse katkestamisel semestri keskel loetakse terve semester õppetööst osavõtu semestriks
   Akadeemilisel olles võib osa võtta õppetööst ja sooritada eksameid ja arvestusi
   Akadeemilise ajal (kui aineid ei deklareerita) REV üliõpilane registreerimistasu maksma ei pea
  • Eksamisessiooni ajal haigestumine
   Üliõpilasel on võimalik taotleda (põhjendatud juhtudel) eksamite sooritamise tähtaegade pikendamist
   Avaldus dekaanile (läbi dekanaadi)
   Pikendada mõne konkreetse eksami põhieksamina sooritamise tähtaega
   kevadsemestril õppeaasta lõpuni ja
   sügissemestril järgneva kevadsemestri punase joone päevani.
   Pikenduse ajal sooritatud eksamite tulemused arvestatakse deklareerimissemestri soorituste hulka.
  • Hindamine
  • Õpisooritused
   Aine sooritatud – ette nähtud eksamil või arvestusel on saadud positiivne tulemus ja kantud hinnetelehele/ vormistatud ÕIS-s
   E – eksam ja H – hindeline arvestus - positiivsed sooritused „1“ kuni „5“,
   A – arvestus positiivne „A“ – arvestatud; negatiivne „M“ – mittearvestatud
  • Saadud AP-de arv ei sõltu hindest
   Jooksva õppetöö (kontrolltööd, laboratoorsed tööd, referaadid jne) tulemuste hindamise alused ja korraldus määratakse õppeaine laiendatud ainekavas.
   Neid võib arvestada lõpphindamisel
   TTÜ-s kasutatav hindamissüsteem vastab haridusministri poolt kinnitatud ühtsele hindamissüsteemile
  • Hindamine
   Eksameid ja arvestusi hindab üldjuhul õppeainet õpetav või juhendav isik (õppejõud), kelle nimi on üliõpilase õpingukavas
   Üliõpilasel on õigus nõuda eksami või arvestuse sooritamiseks komisjoni
  • Õppejõud tagab tulemused
   kirjaliku eksami või arvestuse puhul hiljemalt 1 nädala jooksul pärast eksami või arvestuse sooritamist
   suulise eksami või arvestuse tulemus tehakse teatavaks eksami või arvestuse päeval.
   eksamisessiooni viimasel nädalal sooritatud eksamite ja arvestuste tulemused peavad olema kättesaadavad hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast eksamisessiooni lõppu
  • Eksamid – põhieksam ...
   peab olema sooritatud deklareerimissemestri eksamisessiooni lõpupäevaks
   Põhieksamile mitteilmunud üliõpilase eksamitulemuseks “mitte­ilmunud”
   Põhieksamile peab registreeruma ÕISis siis, kui õpeejõud nõuab
   Lisaeksami sooritamise õigus säilib 2 semestri jooksul pärast õppeaine deklareerimissemestri lõppu.
   NB! ei pikene akadeemilise puhkuse ajal
  • Eksamid - lisaeksam
   Eksamile pääsemise eeldused (kontrolltööde jms sooritamine) peavad üldjuhul olema täidetud deklareerimissemestril.
   Õppejõud võib lubada täita eksamieeldusi ka hiljem.
   Tuleb ÕISis registreeruda
   Eelnädalal ja vahenädalal sooritatud eksamid arvestatakse sellele nädalale järgneva semestri soorituste hulka
  • Eksamid – lisaeksam 2
   Lisaeksamile registreerunud, kuid mitteilmunud
   üliõpilase hinne on “0” (puudulik).
   ühe deklaratsiooni alusel on õigus sooritada eksamit antud õppeaines
   mitte enam kui 3 korral
   Ühes õppeaines kolm hinnet “0” saanud või eksami sooritamiseks ette nähtud 2-semestrilise ajalimiidi ületanud üliõpilane
   peab õppeaine uuesti deklareerima või loobuma selle õppeaine sooritamisest (valikaine ja vabaõppe mooduli õppeaine puhul).
  • Eksamid – hinde parandamine
   Positiivset eksamit võib uuesti sooritada eksami sooritamisõiguse aja jooksul,
   kui see ei ole saadud kolmandal eksamil
   Kehtima jääb viimane hinne
   Kui viimane hinne on “0”, siis tuleb aine uuesti deklareerida või tuleb sellest loobuda
   Dekaanil on õigus lubada positiivsele hindele sooritatud eksamit üks kord uuesti sooritada pärast eksami sooritamisõiguse aja möödumist
  • Arvestused
   on teadmiste kontrolli või sooritatud praktilise töö hindamise vorm
   võib olla ka hindeline (H)
   sooritamise võimalus tuleb tagada auditoorse töö perioodil
   selle sooritamiseks olema ette nähtud vähemalt 3 aega enne eksamisessiooni algust
   vajadusel võib osaleda kõigil kordadel
  • Arvestused
   Arvestuse sooritamise õigus kehtib deklareerimissemestri lõpupäevani.
   Semestri lõpupäevaks arvestust mittesooritanule märgitakse hindamislehele „M” (mittearvestatud).
   Kui hindamislehele on kantud tulemus „M”, tuleb arvestuse sooritamiseks õppeaine uuesti deklareerida.
   Hindelise arvestuse sooritamise tähtajad on samad eksami sooritamise tähtaegadega.
  • Aine sooritamise õigus
   Eksami ja hindelise arvestuse sooritamise õigus säilib 2 semestri jooksul pärast õppeaine õpetamissemestri lõppu lisaeksamil
   Ühes õppeaines kolm hinnet “0” – tuleb korrata kogu õppetööd või loobuda (valikaine)
   Arvestuse sooritamise õigus sama õppesemestri lõpupäevani
  • Eksmatrikuleerimine – üliõpilasregistrist kustutamine
   Seoses õppekava täitmise ja diplomi andmisega üliõpilasele
   Omal soovil
   Edasijõudmatuse tõttu
   Õpingutest mitteosavõtu tõttu
   Seoses õppekoha kaotamisega
   Ebaväärika käitumise tõttu
   Surma korral
  • Eksmatrikuleerimine – üliõpilasregistrist kustutamine
   seoses õppekava täitmise ja diplomi andmisega üliõpilasele
   kui üliõpilane on täitnud õppekava täies ulatuses
   üliõpilase soovil
   isikliku avalduse alusel
  • Eksmatrikuleerimine – edasijõudmatuse tõttu
   edasijõudmatuse tõttu (bakalaureuseõppes)
   on 1. õppetööst osavõtu semestril kogunud vähem kui 10,0 AP oma õppekava õppeainetest
   õppeaasta lõpuks ei ole täitnud vähemalt osakoormusega õppimise nõuet
  • Eksmatrikuleerimine – õpingutest mitteosavõtu tõttu
   akadeemilisel puhkusel või välisõppes mitteolev üliõpilane
   ei ole esitanud punase joone päevaks õpingukava
   RE õppekohal ei ole esimesel õppetööst osavõtu semestril deklareerinud punase joone päevaks kõiki tüüpõpingukavas ette nähtud esimese semestri kohustuslikke õppeaineid
  • Eksmatrikuleerimine – seoses õppekoha kaotamisega
   kaotas RE õppekoha seoses
   REL-i ammendumisega ja
   RE õppekohal õppimise aega ei ole pikendatud või pikendus on ammendunud ning ta ei ole sõlminud lepingut üleminekuks REV õppekohale
   üleviimisega osakoormusega õppesse ja
   ta ei ole saanud punase joone päevaks uut RE õppekohta või ta ei ole sõlminud lepingut üleminekuks REV õppekohale
  • Eksmatrikuleerimine – seoses õppekoha kaotamisega 2
   REV õppekohal õppides jätnud tasumata õppeteenustasu
   õppekava suletakse ning üliõpilane ei ole üle viidud teisele õppekavale
  • Eksmatrikuleerimine
   ebaväärika käitumise tõttu
   tahtlikult toimepandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel
   dokumentide võltsimisel
   rängal eksimisel üldtunnustatud käitumisnormide vastu ning üleastumisel akadeemilistest tavadest
   surma korral
   surma tõendava dokumendi alusel
  • (Töö)praktika
   töökeskkonnas juhendaja juhendamisel töökogemuse omandamise eesmärgil toimuv praktiline töö
   maht EAP-des määratakse õppekavaga
   1 EAP-ga võrdsustatakse 1-2 praktikanädalat, sõltuvalt töö iseloomust ja koormusest
   1 EAP = üldjuhul 26 tunni töötamisega praktikakohal
   ei deklareerita õpingukavas
   koha leiab üldjuhul üliõpilane, abistab karjääriteenistus
   arvestuse saamiseks esitab praktika kuraatorile avalduse, originaalallkirjadega tõendid praktikakohtadelt ja praktikaaruande
  • Lõpetamine
   Kõrgharidusastme lõpetamiseks peab õppur täitma õppekava täies mahus,
   spetsialiseerumiste olemasolul tuleb õppekava täies mahus täita vähemalt ühe spetsialiseerumise osas
   Juhendaja - meie teaduskonna magistrant või doktorant
   Võib taotleda mõnede sooritatud vabaõppeainete lugemist õppekavavälisteks sooritusteks
  • E-kursus iseseisvaks õppimiseks neile, kes vajavad EAP-sid
   Kirjalikud materjalid
   Vajalikud veebiaadressid
   Videojuhised ja lühikesed videoloengud
   4 testi
   Tähtajad ja juhised e-keskkonnas
   Webct.e-uni.ee/webct
   Kasutajanimi – soovitavalt üliõpilaskood -> merli@staff.ttu.ee
  • Kohtumiseni!
   PS. Ja tulge küsige, kui milleski kahtlete, dekanaadist (X-339) järele
   isegi rumalaid küsimusi