Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Opingukorraldus TTU yliopilastele
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Opingukorraldus TTU yliopilastele

 • 6,538 views
Published

TTÜ Sotsiaalteaduskonna üliõpilaste õpingukorralduse loengu slaidid 2009.a sügissemester

TTÜ Sotsiaalteaduskonna üliõpilaste õpingukorralduse loengu slaidid 2009.a sügissemester

Published in Education , Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
6,538
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
12
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Kontrolli see rektori käskkiri üle!

Transcript

 • 1. Tere tulemast Tallinna TehnikaülikooliSotsiaalteaduskonda!
 • 2. Merli ReidolfSotsiaalteaduskonna dekanaadi juhataja
  620 2646; 620 2647
  merli@staff.ttu.ee
  X (Akadeemia tee 3) – 340
  humanitaar.ttu.ee
  Sise.ttu.ee
 • 3. Õpingukorraldus - õppeaine eesmärgid
  Anda ülevaade ülikooli struktuurist
  ja õppekorraldusest
  ning üliõpilase õigustest ja kohustustest;
  toetada üliõpilast õppetööga seotud info leidmisel
 • 4. Aine Õpingukorraldus korraldus
  1 loeng eelnädalal
  Ülikooli struktuur
  Õppe korraldus
  Olulisemad mõisted
  Olulisemad reeglid
  Infootsing – raamatukogu tutvustus, infootsimine
  Loeng ja hindamine semestri lõpul neile, kes ei ole e-õppe keskkonnas kõigis testides saanud vähemalt 75%
  e-õpe Blackboard (webCT) keskkonnas
  Webct.e-uni.ee/webct
  Materjalid
  Lisainfo
  Vajalikud veebid
  Ja testid
  Tehke omale kasutaja nimi ja
  saatke see merli@staff.ttu.ee
  Hiljemalt 1. septembriks
  Lisan Teid kursusele
 • 5. Tallinna Tehnikaülikoolist
 • 6. Ülikooli struktuur
  Ülikooli juhib rektor Peep Sürje
  Akadeemiline
  jaguneb teaduskondadeks
  Haldus- ja tugistruktuur
  Toetavad tegevused nagu nt raamatupidamine, aga ka erinevad nõustajad nt psühholoog, karjääriteenistus
 • 7. Õppehooned ja ruumid
  Tunniplaan.ttu.ee
  Ruumide leidmine –
  esimene number (sageli rooma aga kasutatakse ka araabia numbrit) näitab õppehoonet,
  teine number ruumi, millest omakorda esimene number viitab korrusele
  nt X-339 - dekanaat
 • 8. TTÜ õppehooned
  I-VI Peamaja (Ehitajate tee 5)
  VII Energeetikamaja
  VIII Loodusteaduste maja
  IX Soojusemaja (Kopli 116)
  X Majandusteaduskonna ja sotsiaalteaduskonna maja (Akadeemia tee 3)
  IT – IT maja (Raja 15)
  S Spordihoone (Ehitajate tee 4)
  jne
 • 9. Sotsiaalteaduskond
  Teaduskonda juhib dekaan – prof Sulev Mäeltsemees
  Teaduskond jaguneb instituutideks ja keskusteks
  Dekanaat - tugistruktuur, üliõpilaste nõustaja õppekorralduse reeglite osas
 • 10.
 • 11.
 • 12. DEKANAAT
  Õppekava täitmine
  Akadeemiline puhkus
  Õppekulude hüvitamise lepingud, arved
  Õppeinfosüsteem ÕIS
  Igasugused muud mured
  Nõustamine õppetöö alal – nii üliõpilasi kui õppejõudusid
  Tõendid õppimise kohta
  Õpitulemuste arvestus
  Õppekoormus
  Õppetoetused
 • 13. Üliõpilaste nõustajad – ÜLEÜLIKOOLILISED NÕUSTAJAD
  Tuutorid
  Õppeosakond
  Üliõpilasesindus
  Karjääriteenistus (tööpakkumised, jm tööalane info)
  Rahvusvaheliste suhete osakond
 • 14. Nüüd õppe korraldusest ja reeglitest lähemalt
 • 15. Õppetegevust reguleerivad õigusaktid
  TTÜ õppekorralduse eeskiri
  TTÜ lõpetamise eeskiri
  Praktika korraldamise juhend
  Õppetoetuste juhend
  Kättesaadavad: TTÜ koduleheküljel http://sise.ttu.ee. Lingi „Õpe“ all
 • 16. Ametlik info – ehk info, millest mitteteadmine ei vabasta vastutusest
  ÕIS – õppeinfosüsteem ois.ttu.ee
  Teaduskonna kodulehekülg humanitaar.ttu.ee
  Sotsiaalteaduskonna dekanaadi teadetetahvel (Akadeemia tee 3 3. korrus)
  Avaliku halduse instituudi koduleht
  Õiguse instituudi koduleht
  Sise.ttu.ee
 • 17. Mõisteid
  Immatrikuleerimine – ülikooli vastuvõtmine; üliõpilasregistrisse kandmine
  Eksmatrikuleerimine – ülikoolist välja viskamine; üliõpilasregistrist kustutamine
  Ennistamine - reimmatrikuleerimine, endise üliõpilase taasimmatrikuleerimine
  RE – riigieelarvelised – “tasuta” õppivad üliõpilased
  REV – riigieelarvevälised – “tasulised” üliõpilased
 • 18. Üliõpilaskood
  üliõpilasele antud personaalne tunnus, mis antakse immatrikuleerimis- ehk vastuvõtukäskkirjaga
  see õpi pähe
  Matriklinumber + õppekava kood
  Nt 081234HAAB
  st 2008.a immatrikuleeritud,
  1234. immatrikuleeritu 2008. aastal
  Avaliku halduse bakalaureuseõppe üliõpilane
 • 19. EAP - ainepunkt
  EAP-des arvestatakse õppeaine mahtu
  1 EAP = 26 tundi tööd (nii auditoorset kui iseseisvat)
  Varem oli kasutusel AP
  1 AP = 1,5 EAP = 40 tundi õppetööks kulutatud tööd
 • 20. Akadeemiline kalender
 • 21. Akadeemiline kalender
  Kehtestatakse igaks õppeaastaks eraldi
  näidatakse kuupäevaliselt õppeaasta algus ja lõpp
  iga semestri algus ja lõpp
  semestri õpingukava e deklaratsiooni esitamise tähtaeg
  punase joone päev
  ja palju muid olulisi tähtaegu
 • 22. Akadeemilise kalendri tähtajad on väga olulised
  Õppetoetuse
  Õppekoormuse
  Õppelaenu
  Millal saab veel eksameid teha
  Eksmatrikuleerimise ja üliõpilaseks jäämise
  jpm jaoks
 • 23. Akadeemiline kalender
  Õppetegevus on jagatud õppeaastateks
  Õppeaastas 2 semestrit
  sügis- ja
  kevadsemester
  Semester võib olla jagatud lühemateks tsükliteks
  (nt poolsemestrid S1 ja S2)
 • 24. Akadeemiline kalender
  Semestris
  16 nädalat auditoorset ja praktilist õppetööd ning
  3 nädalat eksamisessioon
  Ülikoolisisene õppenädalate lugemine
  algab semestri 1. nädalast
  1. septembrile lähim esmaspäev
  1. nädal – 31.aug -6. sept. 2009
 • 25. Akadeemiline kalender – eel- ja vahenädal
  Sügissemestrile eelneb eelnädal
  Värsketele üliõpilastele TTÜ-d ja õppekorraldust tutvustavad loengud
  Täiendav eksamisessioon
  Sügissemestri sees on jõuluvaheaeg
  Sügis- ja kevadsemestri vahel on vahenädal
  Täiendav eksamisessioon
 • 26. Õppetöö toimub õppekavade alusel
 • 27. Õppekava
  Õpingute alusdokument
  Määrab ära
  Õppe eesmärgid
  õppeaja ja mahu,
  õppeainete loetelu koos mahuga,
  õppe lõpetamise tingimused
 • 28. Õppekava
  jaguneb mooduliteks ehk erinevateks õppeosadeks (üldõpe, alusõpe jne)
  õppekava täitmisel (lõpetamisel) on oluline ka erinevate moodulite täitmine
  Moodulid
  Üldõpe
  Alusõpe
  Põhiõpe
  Eriõpe
  Vabaõpe
 • 29. Vaatame näiteks õppekava
 • 30. Moodulid koosnevad õppeainetest, mis jagunevad ...
  Kohustuslik aine
  tuleb õppekava täitmiseks läbida
  Valikaine on üliõpilase poolt
  õppekavaga määratud valikainete hulgast valitav õppeaine
  Vabaaine on TTÜ-s õpetatav õppeaine,
  mis ei kuulu ühessegi TTÜ õppekavasse
 • 31. Vabaõppe moodulisse võib valida
  vabaõppe moodulisse võib valida ükskõik missuguseid aineid
  Vabaaineid (nt matemaatika täiendõpe, kehaline kasvatud) ja/või
  Teiste õppekavade kohustuslikke ja/või
  Teiste õppekavade valikaineid ja/või
  Teiste ülikoolide aineid
 • 32. Tunniplaan
  Koostatakse lähtudes tüüpõpingukavast
  Leiab tunniplaan.ttu.ee
  Tüüpõpingukava
  Soovitatav tee õppekava täitmiseks
  Selle järgi koosta oma õpingukava ehk deklareeri õppeained
 • 33. Õppetöö jaguneb
  Auditoorne töö
  loeng või
  seminar
  Praktiline töö
  õppekeskkonnas harjutustund, praktikum (laboratoorne töö)
  Töökeskkonnas tööpraktika
  Iseseisev töö
 • 34. Osalemine tundides
  Seminarides, harjutustundides, praktikumides ja õppepraktikal – KOHUSTUSLIK
  1.semestril on bakalaureuseõppe üliõpilastel ka LOENGUTES osalemine KOHUSTUSLIK
 • 35. Õppekoormus
  NB! Väga oluline ja vahel segadust tekitav
 • 36. Nominaalkoormus
  Täiskoormus
  Osakoormus
  ????
 • 37. Nominaalkoormus semestri kohta
  Kõigi kõrgharidusastmete üliõpilaste täissemestrile taandatud õppekoormus
  võrdub 30 Euroopa ainepunkti (EAP) semestris
  3. aastaga saab bakalaureuseõppe lõpetada kui õppida nominaalkoormusega ehk 30 EAP semestris
 • 38. Õppekoormus
  Õppekoormuse järgi võib nii statsionaarne kui kaugõppe üliõpilane olla:
  täiskoormusega õppija (vähemalt 75 % nominaalkoormusest)
  osakoormusega õppija
 • 39. Õppekoormus
  Sisseastumisel valisite esimeseks õppeaastaks oma koormuse
  Edaspidi arvestatakse iga õppeaasta lõpul üliõpilase õppekoormus järgmiseks õppeaastaks eelneva õpiaja tulemuste alusel
  Koormus näitab, kui palju te varem olete õppinud, ei näita seda kui palju algaval õppeaastal võib õppida
 • 40. Täiskoormusega õppes
  peab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks
  NB! Õppeaasta lõpp on kirjas akadeemilises kalendris – nt 2. juuli 2010
  Koguma kumulatiivselt (st arvestatakse ka varasemate semestrite sooritusi)
  oma õppekava ainetest vähemalt 22,5 EAPiga õppetööst osa võetud semestri kohta
  St et kui akadeemilisel puhkusel ei ole oldud, siis tuleb kahe semestri peale kokku koguda vähemalt 45 EAP
  alates viimasest immatrikuleerimisest
  St et üle kantud varasemad sooritused ei lähe koormuse juures arvesse
 • 41. Osakoormusega õppes
  peab statsionaarne üliõpilane iga õppeaasta lõpuks
  Koguma kumulatiivselt
  Oma õppekava ainetest 15-22 EAP iga õppetööst osa võetud semestri kohta
  alates viimasest immatrikuleerimisest
  Kaugõppe üliõpilane peab koguma 7,5-22 EAP
 • 42. Üliõpilase kohustused koormusnõuete täitmisel
 • 43. Esimesel semestrilbak.õppe stats.õppe üliõpilane
  peab deklareerima ja õppimakõiki tüüpõpingukavas ette nähtud 1. semestri kohustuslikke õppeaineid
  Välja arvatud siis, kui need on varem läbitud
  sooritamaeksameid ja arvestusi vähemalt 15 EAP ulatuses oma õppekava ainetest
  Arvesse lähevad ka vabaõppe moodulisse valitud õppeained, kuid mitte rohkem õppekavas ettenähtud vabaõppemooduli mahust
 • 44. RE üliõpilane
  Peab iga õppeaasta lõpuks täitma täiskoormusega õppimise nõudeid
  Kui üliõpilane ei täida täiskoormuse nõudeid, viiakse ta üle osakoormusega õppesse
  Osakoormusega õppesse üleviimisel kaotab üliõpilane RE õppekoha
 • 45. REV üliõpilane
  Peab täitma vähemalt osakoormusega õppimise nõude
  Üliõpilased, kes ei ole õppeaasta lõpuks täitnud vähemalt osakoormusega õppimise nõuet, eksmatrikuleeritakse
 • 46. Õppekoormusestja õppelaenust
  Õppelaenu saab täiskoormusega üliõpilane
  Osakoormusele üle viidud üliõpilane ei saa õppelaenu
  Eksmatrikuleeritud (v.a diplomi saamise tõttu) üliõpilane peab hakkama laenu kiiremas korras tagasi maksma
 • 47. Õpingukava esitamine ehk õpeainete deklareerimine
 • 48. Ainesüsteem
  Õppur õpib aineid enda poolt koostatud õpingukavade (ehk õppeainete deklareerimise) alusel
  Õpingukava on õppuri poolt eelseisvaks semestriks valitud õppeainete loend, mida ta kohustub õppima
  Arvestades õppeainetele kehtestatud eeldusainete nõudeid
 • 49. Eeldusaine
  Loogilise õppimisjärjestuse tagamiseks
  Igale õppeainele võib kehtestada kuni kaks eeldusõppeainet
  Need peavad üldjuhul olema läbitud enne antud õppeaine õppimist
  Õppejõud võib lubada üliõpilase õppeainet õppima ka ilma eeldusaineid läbimata.
 • 50. Õppekava vs õpingukava
  Õppekava on dokument, kus on ära toodud
  õppeainete loetelu,
  õppeainete valikuvõimalused- ja tingimused,
  lõpetamise tingimused jne
  Õpingukava – ehk õppeainete deklaratsioon on
  õppuri poolt
  eelseisvaks semestriks valitud õppeainete loend,
  mida ta kohustub õppima
  Ainete deklareerimisega teatad ülikoolile, et asud ainet õppima
 • 51. Üliõpilane peab igaks õppetööst osavõtu semestriks koostama õpingukava
  Välja arvatud välisõppesse siirdumisel
  Õpingukava koostamise lihtsustamiseks on olemas tüüpõpingukava
  Seda ei pea järgima (va esimene semester)
  Üliõpilane valib õpingukavasse need õppeained, mida ta eeloleval semestril tahab ja saab õppida
  Õppida saab õppeaineid, mille ainekaardil märgitud eeldusained on sooritatud ja/või on täidetud muud eeltingimused, mis on toodud õppeainele registreerimise reeglites
 • 52. Õpingukava esitamine ehk õppeainete deklareerimine
  Õpingukava esitatakse akadeemilises kalendris näidatud tähtajaks
  Deklareerida saab kuni semestri õpingukava esitamise tähtajani – esmapäev 14. september 2009 kuni kell 17.00
  E-deklareerimineois.ttu.ee
 • 53. Õpingukava esitamine ehk deklareerimine
  NB! Ära jäta deklareerimist viimastele tundidele
  Kui on mingeid probleem või sa ei saa kõigest aru – tule dekanaati
  Tehnilised probleemid või parooli kadumine – pöörduda infosüsteemide talitusse (tel 620 3459, peamaja II-220)
 • 54. Õpingukava esitamine ehk õppeainete deklareerimine
  Järgi tunniplaani ja tüüpõpingukava
  Täida süsteemis kõik lahtrid
  Ära unusta lõplikult kinnitamast ja esitamast
  Ainult lõplikult esitatud õpingukava jõuab dekanaati
 • 55. Õpingukava esitamine ehk õppeainete deklareerimine
  NB! Üldjuhul tuleb valida õppejõuks see õppejõud, kes on tunniplaanis
  Kui tunniplaanis on kaks õppejõudu
  nt loenguid ja harjutusi annavad erinevad inimesed siis järgi õppejõudude instruktsioone või küsi õppejõult järele, kelle nimele ainet deklareerida
  Kui ei ole sobivat õppejõudu, pöördu ainet õpetavasse instituuti või dekanaati
 • 56. Õppeaine kood - keeled
  Õppekavas on nt akadeemiline võõrkeel HLX0020
  Selline kood tuleb vastavalt keelele lahti kirjutada
  HLI0020 akadeemiline inglise keel
  HLS0020 akadeemiline saksa keel
  HLS0120 akadeemiline prantsuse keel
  HLE0120 akadeemiline vene keel
 • 57. Õppeainele registreerumise tühistamine
  Õppejõud võib põhjendatud juhtudel üliõpilase õppeainele registreerimise tühistada
  eeldusaine sooritamata, ei täitnud õppeainele registreerimise reegleid
  kuni punase joone päevale järgneva tööpäeva lõpuni.
  Erandolukorrad lahendab instituudi direktor/keskuse juhataja koos õppeprodekaani­/dekanaadi juhatajaga
 • 58. Kui eelseisvaks semestriks ei ole aineid deklareerida,
  esitab tühja deklaratsiooni
  Pärast punase joone päeva akadeemilisele puhkusele siirdumisel
  võib osaliselt või tervikuna loobuda selleks semestriks esitatud õpingukavas olevate õppeainete õppimisest,
  Vastav avaldus tuleb esitada dekanaati
 • 59. Õpingukava esitamine:Õppekavasse mittekuuluvad õppeained
  Kantakse vabaõppemoodulisse
  Õppekavakomisjoni esimehe otsusel võib õppekavasse mittekuuluvaid õppeaineid kanda õppekava teistesse sobivatesse osadesse
 • 60. Õppeaine valimine õpingukavasse (õppeaine deklareerimine) on ühtlasi õppeainele registreerimine
  Õppepraktika deklareerimisel kehtivad samad reeglid, mis õppeainete deklareerimisel.
  Suvel toimunud õppepraktika tuleb deklareerida järgmise sügissemestri algul.
  Teisi praktikaid ei deklareerita
 • 61. Iga õppeainet saab RE õppekohal tasuta õppida üks kord
  Kui eksami või arvestuse sooritamine Õppekorralduse-eeskirjas toodud aja jooksul ei õnnestu
  Saab õppeainet uuesti deklareerida ja õppida õppeteenustasu eest
  Tasumäärad õppeainete korduval õppimisel on samad REV õppekohal õppivate üliõpilaste tasumääradega
 • 62. Üliõpilase õppekavasse mittekuuluvaid õppeaineid (vabaõpet) saab RE õppekohal õppiv üliõpilane
  õppida tasuta kuni 2-kordses oma õppekavas ette nähtud vabaõppe mahus.
  Lisaks võib tasuta õppida vabaaineid rektori kehtestatud tingimustel ja korras
  nt 2 AP ulatuses üldvõõrkeelt (lisaks õppekavas olevale akadeemilisele võõrkeelele)
  Põhjendatud juhtudel, näiteks õppekava vahetuse korral, võib dekaan/õppeasutuse direktor lubada suuremamahulist tasuta vabaõpet
  Edasi võib õppida oma raha eest
 • 63. Võimaldada RE ja TREV õppekohal õppivatel üliõpilastel õppida tasuta järgmisi vabaaineid
  üldvõõrkeel, pole mahuliselt piiratud;
  tasandusõpe teadusvõõrkeeles, pole mahuliselt piiratud;
  eesti keel kui riigikeel (vene keeles õpinguid alustanud üliõpilastel), kuni;
  eesti keel kõrgtasemel;
  matemaatika täiendõpe;
  füüsika täiendõpe,;
  tuutorite programm;
  enesejuhtimine;
  kehaline kasvatus, kuni 3 korda
  Kusjuures neid võibõppidatasutalisaksomaõppekavasettenähtud2-kordseletasutavabaõppemahule
 • 64. Võimaldada REV õppekohal õppivatel üliõpilastel õppida tasuta järgmisi vabaaineid
  eesti keel kui riigikeel (vene keeles õpinguid alustanud üliõpilastel);
  matemaatika täiendõpe;
  füüsika täiendõpe;
  tuutorite programm;
  enesejuhtimine
 • 65. Tasulised ained (RE üliõpilastele)
  Õppeaineid, mis kuuluvad ainult nendesse õppekavadesse, millele moodustatakse ainult REV õppekohti,
  saavad teiste õppekavade alusel õppivad üliõpilased õppida õppeteenustasu eest.
  Vabaaineid saab üldjuhul õppida õppeteenustasu eest.
  Tasuta on vabaaineid õigus õppida rektori kehtestatud tingimustel ja korras, samuti ka külalislektorite poolt õpetatavaid vabaaineid.
  Õppeainet õpetava instituudi direktori/keskuse juhataja otsusel võivad RE ja TREV õppekohal õppivad üliõpilased õppida ka teisi vabaaineid tasuta.
 • 66. Õppeinfosüsteem - ÕIS
 • 67. Õppeinfosüsteem - ÕIS
  TTÜ ametlik õppekorralduse infovahetuskeskkond
  Üliõpilastel ja õppetööd läbiviivatel ja korraldavatel töötajatel on KOHUSTUS regulaarselt ÕIS-i jälgida
  KOHUSTUS kontaktandmeid koheselt uuendada
 • 68. ois.ttu.ee
 • 69. Sisse logimine
  Sisselogimine ID-kaardiga või tuleb teha uus parool
  Paroolisaabtekitada ka ID kaardiabil
  Kellel ei ole ID-kaarti
  dekanaati
  Kui parool ei tööta, on kadunud Infosüsteemidetalitusse
 • 70. Mida saab ÕIS-is teha?
  Avaldused esitatakse läbi ÕIS-i
  Tahte avaldamiseks tuleb esitada avaldus (akadeemiline puhkus, lõpetamine, nime muutmine jne)
  Üliõpilanesaab ÕIS-is teateidjasaab ka neilevastata.
  on võimaliksaadaemailileteadesellekohta, et ÕIS-is on teade, sellevõimalusepeabigaükssüsteemisendaleiseseadistama
 • 71. Kui ÕISi kasutamisel tekib probleeme?
  ÕISis “ABI” ja “TAGASISIDE”
  Sisulised küsimused – dekanaat
  Siseveebis, ÕISI abis ja õpingukorralduse e-õppe keskkonnas ÕISi tutvustavad ja korduma kippuvate küsimuste ekraanivideod
 • 72.
 • 73. PEAB ehk kohustused
 • 74. NB! Esimesel semestril õppija PEAB
  1. semestril deklareerima kõik tüüpõpingukavas ette nähtud 1. semestri kohustuslikud ained
  1. õpingusemestri jooksul peab sooritamavähemalt 10 AP ulatuses oma õppekava ainetest – sh ka valikained ja vabaõppe moodulisse kuuluvad ained
 • 75. Õppetööst osavõtt
  Osalemine seminarides, harjutustundides ja praktikumides on kohustuslik
  NB! Esimesel semestril on kohustuslik ka loengutes osalemine
 • 76. Õppeaasta lõpuks peab
  RE kohal õppija täitma
  täiskoormusega õppimise nõudeid
  REV kohal õppija
  Vähemalt osakoormusega õppimise nõude
 • 77. Ravikindlustus ja Kaitsevägi
 • 78. Haigekassa
  Kindlustatud on Eesti alalisest elanikust (kodanikud või alalise elamisloaga) üliõpilane
  Kindlustuskaitse lõpeb
  õppeasutuse lõpetamisest - 3 kuu möödumisel
  neil, kes ei ole lõpetanud aasta jooksul peale õppekava nominaalkestuse lõppemist (välja arvatud meditsiiniliste näidustuste tõttu) või
  on õppeasutust lõpetamata välja heidetud või eksmatrikuleeritud - 1 kuu möödumisel.
 • 79. Haigekassa 2
  Kindlustuskaitse peatub akadeemilise puhkuse ajaks
  Pärast peatumise lõppemist jätkub kindlustuskaitse ilma ooteajata
  ei peatu akadeemilise puhkuse ajaks, kui akadeemiline puhkus on tingitud isiku haigusest või vigastusest
  NB! Kui akadeemilist puhkust võtta semestri keskel, siis võib Haigekassaga tulla ette segadusi
 • 80. Kaitsevägi
  Tõendit õppimise kohta ei ole vaja enam Kaitseressursside ametile viia – andmed on elektroonselt olemas
  õigus saada akadeemilist puhkust kaitseväeteenistuse puhul kuni 1 aasta. Kaitseväeteenistuse läbimise ajal säilib 1 õppekoht
 • 81. Kaitsevägi 2
  Kui kutsealune kutsutakse ajateenistus-kohustustust täitma, väljastab Kaitseressursside Amet talle teatise õppeasutusele esitamiseks
  Dekanaati tuleb esitada avaldus akadeemilise puhkuse saamiseks
  Lisada see teatis - selle alusel saab akadeemilist puhkust
  Lisainfo www.kra.ee
 • 82. Riigieelarveväline (REV) õppekoht
 • 83. REV (riigieelarvevälisel ehk tasulisel) õppekohal õppimine
  Tasumäärad kehtestab igaks õppeaastaks TTÜ nõukogu
  Tasumise kord sätestatakse vastavas juhendis ja üliõpilase ning TTÜ vahel sõlmitavas lepingus
 • 84. NB! REV õppekohal õppiv üliõpilane eksmatrikuleeritakse, kui ta on jätnud tasumata õppeteenustasu arvel märgitud tähtajaks
 • 85. REV õppekohal õppimine
  Arve summa = Reg.tasu + deklareeritud AP-d x AP maksumus
  Praktika tasuta
  Lõputöö eest tuleb tasuda 1 kord
  Lõputöö AP on 50% 1 AP maksumusest
 • 86. Veel REV
  Kui aineid enam deklareerida ei ole ja olete üle läinud lõpetamisetappi, siis tuleb iga semester maksta ikkagi registreerimistasu
  REV üliõpilasel on õigus kandideerida semestri algul vabadele RE õppekohtadele
 • 87. Eksmatrikuleerimine – üliõpilasregistrist kustutamine
  Seoses õppekava täitmise ja diplomi andmisega üliõpilasele
  Omal soovil
  Edasijõudmatuse tõttu
  Õpingutest mitteosavõtu tõttu
  Seoses õppekoha kaotamisega
  Ebaväärika käitumise tõttu
  Surma korral
 • 88. Eksmatrikuleerimine – üliõpilasregistrist kustutamine
  seoses õppekava täitmise ja diplomi andmisega üliõpilasele
  kui üliõpilane on täitnud õppekava täies ulatuses
  üliõpilase soovil
  isikliku avalduse alusel
 • 89. Eksmatrikuleerimine – edasijõudmatuse tõttu
  edasijõudmatuse tõttu (bakalaureuseõppes)
  on 1. õppetööst osavõtu semestril kogunud vähem kui 10,0 AP oma õppekava õppeainetest
  õppeaasta lõpuks ei ole täitnud vähemalt osakoormusega õppimise nõuet
 • 90. Eksmatrikuleerimine – õpingutest mitteosavõtu tõttu
  akadeemilisel puhkusel või välisõppes mitteolev üliõpilane
  ei ole esitanud punase joone päevaks õpingukava
  RE õppekohal ei ole esimesel õppetööst osavõtu semestril deklareerinud punase joone päevaks kõiki tüüpõpingukavas ette nähtud esimese semestri kohustuslikke õppeaineid
 • 91. Eksmatrikuleerimine – seoses õppekoha kaotamisega
  kaotas RE õppekoha seoses
  REL-i ammendumisega ja
  RE õppekohal õppimise aega ei ole pikendatud või pikendus on ammendunud ning ta ei ole sõlminud lepingut üleminekuks REV õppekohale
  üleviimisega osakoormusega õppesse ja
  ta ei ole saanud punase joone päevaks uut RE õppekohta või ta ei ole sõlminud lepingut üleminekuks REV õppekohale
 • 92. Eksmatrikuleerimine – seoses õppekoha kaotamisega 2
  REV õppekohal õppides jätnud tasumata õppeteenustasu
  õppekava suletakse ning üliõpilane ei ole üle viidud teisele õppekavale
 • 93. Eksmatrikuleerimine
  ebaväärika käitumise tõttu
  tahtlikult toimepandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel
  dokumentide võltsimisel
  rängal eksimisel üldtunnustatud käitumisnormide vastu ning üleastumisel akadeemilistest tavadest
  surma korral
  surma tõendava dokumendi alusel
 • 94. Akadeemiline puhkus
 • 95. Akadeemiline puhkus
  Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastamine tema soovil õppe- ja teadustööst üheks või mitmeks täissemestriks
  Omal soovil või
  Erakorraliselt
 • 96. Omal soovil
  kuni 2 semestrit (ühes kõrgharidusastmes)
  alates teisest semestrist
  avaldus kuni punase joone päevani
  Ei pea võtma 2 semestrit korraga
  RE üliõpilane saab akadeemilist puhkust võtta niikaua kuni riigieelarveliste semestrite limiiti on
 • 97. Akadeemiline puhkus – erakorraline
  Tervislikel põhjustel
  arsti tõendi alusel kuni 4 semestrit
  EV kaitsejõududes teenimise korral
  teatis Kaitseväest kuni 2 semestrit
  Lapse hooldamiseks
  sünnitunnistuse alusel kuni lapse 3-aastaseks saamiseni
  Saab võtta igal ajal ka semestri keskel
  Ettevaatust Haigekassaga, kui akadeemiline semestri keskel
 • 98. Akadeemiline puhkus 3
  Akadeemilist puhkust ja selle katkestamist taotletakse avaldusega
  Avaldus koos vastava tõendiga tuleb esitada dekanaati
  Läbi ÕISi
  tõend tuleb tuua või saata dekanaati
  Akadeemilise puhkuse katkestamisel semestri keskel loetakse terve semester õppetööst osavõtu semestriks
  Akadeemilisel olles võib osa võtta õppetööst ja sooritada eksameid ja arvestusi
  Akadeemilise ajal (kui aineid ei deklareerita) REV üliõpilane registreerimistasu maksma ei pea
 • 99. Eksamisessiooni ajal haigestumine
  Üliõpilasel on võimalik taotleda (põhjendatud juhtudel) eksamite sooritamise tähtaegade pikendamist
  Avaldus dekaanile (läbi dekanaadi)
  Pikendada mõne konkreetse eksami põhieksamina sooritamise tähtaega
  kevadsemestril õppeaasta lõpuni ja
  sügissemestril järgneva kevadsemestri punase joone päevani.
  Pikenduse ajal sooritatud eksamite tulemused arvestatakse deklareerimissemestri soorituste hulka.
 • 100. Hindamine
 • 101. Õpisooritused
  Aine sooritatud – ette nähtud eksamil või arvestusel on saadud positiivne tulemus ja kantud hinnetelehele/ vormistatud ÕIS-s
  E – eksam ja H – hindeline arvestus - positiivsed sooritused „1“ kuni „5“,
  A – arvestus positiivne „A“ – arvestatud; negatiivne „M“ – mittearvestatud
 • 102. Saadud AP-de arv ei sõltu hindest
  Jooksva õppetöö (kontrolltööd, laboratoorsed tööd, referaadid jne) tulemuste hindamise alused ja korraldus määratakse õppeaine laiendatud ainekavas.
  Neid võib arvestada lõpphindamisel
  TTÜ-s kasutatav hindamissüsteem vastab haridusministri poolt kinnitatud ühtsele hindamissüsteemile
 • 103. Õppuri edukust mõõdetakse
  Kaalutud keskhindega (KKH)
  KKH = kõigi läbitud eksami ja hindelise arvestusega lõppenud õppeainete hinnete ja ainepunktide korrutiste summa jagamisel vastavate õppeainete ainepunktide kogusummaga
  Hindeta arvestusi keskhinde arvutusel ei arvestata
  Kasutatakse ka semestri kaalutud keskhinde (SKKH) mõistet, mille puhul arvestatakse ühe semestri soortusi
 • 104. Hindamine
  Eksameid ja arvestusi hindab üldjuhul õppeainet õpetav või juhendav isik (õppejõud), kelle nimi on üliõpilase õpingukavas
  Üliõpilasel on õigus nõuda eksami või arvestuse sooritamiseks komisjoni
 • 105. Õppejõud tagab tulemused
  kirjaliku eksami või arvestuse puhul hiljemalt 1 nädala jooksul pärast eksami või arvestuse sooritamist
  suulise eksami või arvestuse tulemus tehakse teatavaks eksami või arvestuse päeval.
  eksamisessiooni viimasel nädalal sooritatud eksamite ja arvestuste tulemused peavad olema kättesaadavad hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast eksamisessiooni lõppu
 • 106. Eksamid
  Vähemalt 2 eksamiaega eksamisessiooni sees
  kusjuures esimese ja viimase eksamiaja vahe peab olema vähemalt 3 päeva
  1. semestril peab iga õppeaine 1. eksamiaja ees olema vähemalt 2 päeva, millal ei ole ette nähtud teiste õppeainete 1. eksamit
  Edaspidi määrab eksamite ajad eksaminaator kokkuleppel üliõpilastega
  Eksamite ajad avalikustatakse hiljemalt 4 nädalat enne eksamisessiooni algust
  Enne 1. eksamit peab olema ette nähtud vähemalt 1 konsultatsioon,
  mille aeg ja koht avalikustatakse koos eksamiaegadega.
  Eksamile registreerimine
  Õppejõu juures või instituudis/keskuses
  toimub ÕIS-i kaudu (uue OIS käivitumisel)
 • 107. Eksamid – põhieksam ...
  On õppeaine deklareerimissemestri esimene eksam eksamisessioonil
  peab olema sooritatud deklareerimissemestri eksamisessiooni lõpupäevaks
  Dekaanil on põhjendatud juhtudel (haigus) õigus üliõpilase avalduse alusel pikendada mõne konkreetse eksami põhieksamina sooritamise tähtaega
  kevadsemestril õppeaasta lõpuni ja
  sügissemestril järgneva kevadsemestri punase joone päevani.
  Pikenduse ajal sooritatud eksamite tulemused arvestatakse deklareerimissemestri soorituste hulka
  Põhieksamile mitteilmunud üliõpilase eksamitulemuseks “mitte­ilmunud”
 • 108. Eksamid - lisaeksam
  Lisaeksami sooritamise õigus säilib 2 semestri jooksul pärast õppeaine deklareerimissemestri lõppu.
  Eksamile pääsemise eeldused (kontrolltööde jms sooritamine) peavad üldjuhul olema täidetud deklareerimissemestril.
  Õppejõud võib lubada täita eksamieeldusi ka hiljem.
  Lisaeksami sooritamine peab olema võimalik vähemalt 1 kord mõlemal deklareerimissemestrile järgneval semestri eelnädalal/vahenädalal.
  Õppejõu nõusolekul võib esimese lisaeksami sooritada ka eksamisessiooni sees pärast põhieksamit.
  Eelnädalal ja vahenädalal sooritatud eksamid arvestatakse sellele nädalale järgneva semestri soorituste hulka
 • 109. Eksamid – lisaeksam 2
  Lisaeksamile registreerida
  ainet õpetavas instituudis või otse õppejõu juures (olenevalt õppejõust)
  Dekanaadist järeleksamileht
  Alates uue ÕIS-st - õppeinfosüsteemi kaudu.
  Lisaeksamile registreerunud, kuid mitteilmunud üliõpilasele märgitakse hindamislehele hinne “0” (puudulik).
  õigus ühe deklaratsiooni alusel sooritada eksamit antud õppeaines mitte enam kui 3 korral
  Ühes õppeaines kolm hinnet “0” saanud või eksami sooritamiseks ette nähtud 2-semestrilise ajalimiidi ületanud üliõpilane peab õppeaine uuesti deklareerima või loobuma selle õppeaine sooritamisest (valikaine ja vabaõppe mooduli õppeaine puhul).
  see aeg ei pikene akadeemilise puhkuse võrra
 • 110. Eksamid – hinde parandamine
  Positiivset eksamit võib uuesti sooritada eksami sooritamisõiguse aja jooksul,
  kui see ei ole saadud kolmandal eksamil
  Kehtima jääb viimane hinne
  Kui viimane hinne on “0”, siis tuleb aine uuesti deklareerida või tuleb sellest loobuda
  Dekaanil on õigus lubada positiivsele hindele sooritatud eksamit üks kord uuesti sooritada pärast eksami sooritamisõiguse aja möödumist
 • 111. Eksamikorraldus
  Eksaminaatori nõudel esitada isikut tõednav dokument
  Toimub õppekeeles
  Kokkuleppel õppejõuga võib kasutada muud keelt
  Eksamikorralduse määrab õppejõud.
  Mistahes abivahendeid või üliõpilase poolt koostatud materjale võib eksamil kasutada ainult õppejõu loal ja tingimustel.
  Õppejõul on õigus üliõpilane eksamilt eemaldada, kui ta kasutab keelatud abimaterjale või eksamikaaslaste abi. Eksamihindeks on sel juhul “0” (puudulik).
  Pärast eksamitulemuse teatavakstegemist on üliõpilasel õigus saada selgitusi eksamil tehtud vigade kohta
 • 112. Arvestused
  on teadmiste kontrolli või sooritatud praktilise töö hindamise vorm
  võib olla ka hindeline (H)
  sooritamise võimalus tuleb tagada auditoorse töö perioodil
  selle sooritamiseks olema ette nähtud vähemalt 3 aega enne eksamisessiooni algust
  vajadusel võib osaleda kõigil kordadel
 • 113. Arvestused
  Arvestuse sooritamise õigus kehtib deklareerimissemestri lõpupäevani.
  Semestri lõpupäevaks arvestust mittesooritanule märgitakse hindamislehele „M” (mittearvestatud).
  Kui hindamislehele on kantud tulemus „M”, tuleb arvestuse sooritamiseks õppeaine uuesti deklareerida.
  Dekaanil on õigus üliõpilase avalduse alusel ja õppejõu nõusolekul pikendada arvestuse sooritamise tähtaega kuni 2 semestri võrra
  teoreetilist laadi õppeainetes või
  juhul, kui praktilise tööga seotud tööosa on sooritatud.
  Hindelise arvestuse sooritamise tähtajad on samad eksami sooritamise tähtaegadega.
 • 114. Aine sooritamise õigus
  Eksami ja hindelise arvestuse sooritamise õigus säilib 2 semestri jooksul pärast õppeaine õpetamissemestri lõppu lisaeksamil
  Ühes õppeaines kolm hinnet “0” – tuleb korrata kogu õppetööd või loobuda (valikaine)
  Arvestuse sooritamise õigus sama õppesemestri lõpupäevani
 • 115. Kui eksami või arvestuse sooritamine ei õnnestu ettenähtud aja jooksul, siis
  REV (riigieelarveväline ehk tasuline) üliõpilane deklareerib (ja maksab) aine uuesti
  RE üliõpilane saab ainet uuesti õppida
  Kui maksab selle eest, saab läbi ÕIS-i arve
  Valikainest võib ka loobuda
  Täpsemalt tule küsi dekanaadist
 • 116. RE õppekohale vastu võetud üliõpilasel
  eraldatakse üliõpilasele riigieelarveliste semestrite limiit (REL) vastavalt nominaalsele õppeajale
  REL = 6 (semestrit)
  REL vähendatakse ühe võrra pärast iga õppetööst osa võetud semestrit
  Aeg pikeneb akadeemilisel puhkusel oldud aja võrra
 • 117. Kui üliõpilasele eraldatud REL ammendub
  Kaotab ta semestri lõpul RE õppekoha
  Terve õppekava nominaalkestuse jooksul TTÜ-s õppinud ja
  nominaalkestuse lõppedes (REL = 0) täiskoormusega õppiva üliõpilase
  õppeaega RE õppekohal pikendatakse kahe semestri võrra.
 • 118. Erand – neile, kes ...
  on keskmise, raske või sügava puudega isik või on alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanem või hooldaja
  RE õppekohal 2 semestrit üle õppekava nominaalkestuse õppinud või täiskoormusega õppe nõudeid mittetäitnud üliõpilasel, kes on üle viidud osakoormusega õppesse,
  pikendatakse RE õppekohal õppimise aega, kui ta jätkab õpinguid sama õppekava järgi, täidab vähemalt osakoormuse nõudeid
  üliõpilase avalduse ja olukorda tõendavate dokumentide alusel
 • 119. Kui üliõpilane viiakse üle osakoormusega õppesse,
  Kaotab ta RE õppekoha
  Ta võib taotleda uuesti RE õppekohta.
  Taotluse mitteesitamisel või selle mitterahuldamisel võib ta sõlmida hiljemalt järgmise semestri punase joone päevaks õppekulude hüvitamise lepingu üleminekuks REV õppekohale
  Pärast RE õppekoha kaotamist ja enne uue õppekoha saamist
  ei ole üliõpilasel õigust minna akadeemilisele puhkusele.
  Kuni järgmise semestri punase joone päevani võib käesolevas lõikes nimetatud üliõpilane tasuta kaitsta lõputööd või sooritada lõpueksamit.
 • 120. E-kurususelt iseseisvaks õppimiseks
  Õppetoetused
  Lõpetamine
  Praktika
  VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
  Külalisüliõpilasena teises kõrgkoolis õppimine
  Üliõpilaste nõustamine
  Õppetööga seotud otsuste vaidlustamine
  Hindamine
 • 121. E-kursusel kordamiseks, üle kontrollimiseks
  ÕIS
  Õpingukava esitamine
  Akadeemiline puhkus
  Eksmatrikuleerimine
  Õppekoormus
  Akadeemiline kalender
 • 122. Kohtumiseni!
  PS. Ja tulge küsige, kui milleski kahtlete, dekanaadist (X-339) järele
  isegi rumalaid küsimusi
 • 123. Õppetoetused
 • 124. Õppetoetused
  Põhitoetus, täiendav toetus ja doktoranditoetus
  Põhitoetus 1000 kr kuus
  Täiendav toetus 500 kr kuus
  õigus taotleda põhitoetust ja täiendavat toetust eritoetuse fondist,
  kui on raskusi õpingute jätkamisega ilma õppetoetuseta või
  ei vasta toetuse saamise nõuetele
  Toetust ei saa taotleda
  1. semestril ja
  Akadeemilisel puhkusel olles
 • 125. Õppetoetused – kellel on õigus saada põhitoetust?
  on Eesti kodanik või viibib Eestis alalise või tähtajalise elamisloa alusel
  omandab kõrgharidust õppekaval, kus on riikliku koolitustellimuse (RKT) alusel moodustatud õppekohti
  õpib täiskoormusega
  ei ole ületanud õppe nominaalkestust
 • 126. Õppetoetused – kellel on õigus saada täiendavat toetust?
  Sellel, kellel on õigus saada põhitoetust
  Lisaks
  elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel asub väljaspool kohalikku omavalitsusüksust või sellega piirnevaid kohalikke omavalitsusüksusi, kus asub TTÜ
 • 127. Õppetoetuse taotlemine ja määramine
  Elektroonselt õppeinfosüsteemis (OIS)
  Eritoetuse fondist toetuse taotlemisel taotlus dekanaati.
  Taotlusele võib lisada dokumente, mis näitavad taotluse motiveeritust.
  Septembris ja veebruaris
  Toetused määratakse vastavalt 10. oktoobriks ja 10. märtsiks
  Toetused 5 kuuks (sept – jaan ja veeb – juuni)
  Makstakse välja 20. kuupäeval
 • 128. Õppetoetuste määramine
  Potentsiaalsed toetuse saajad avalikustatakse vähemalt 3 tööpäeva enne toetuste määramist dekanaadi teadetetahvlil
  Proteste võetakse vastu avalikustamisele järgneva 3 tööpäeva jooksul
  Paremusjärjestus õppekavati
  Erinevate aastate üliõpilased ühises paremusjärjestuses
 • 129. Õppetoetuste määramise pingerida
  lähtutakse õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppemahu täitmise protsendist
  (30 EAP semestris = 100%)
  Erinevate aastate üliõpilaste kohta ühine paremusjärjestus
  Arvestatakse sooritusi, mis on tehtud
  Pärast viimast üliõpilaseks immatrikuleerimist
  kuni eelmise semestri viimase päevani (kevadsemestri määramisel) või kuni eelmise õppeaasta viimase päevani (sügissemestri määramisel)
  kogu õppeaja KKH peab olema vähemalt 2,0
 • 130. Õppetoetuste määramise pingerida
  Semestris 30 EAP ja rohkem õppinud üliõpilased on pingereas võrdsed
  Kui õppemahu täitmise % alusel koostatud paremusjärjestuses on mitmel üliõpilasel võrdsed tulemused,
  eelistatakse esimeses järjekorras taotlejat, kellel on kõrgem kaalutud keskhinne
 • 131. Täiendav toetus määratakse paremusjärjestuse alusel
  mis on koostatud samadel põhimõtetel põhitoetuse määramise paremusjärjestusega
  Üliõpilase andmete puudumisel Eesti rahvastikuregistris täiendavat toetust ei määrata.
 • 132. Pärast õppetoetuse määramist akadeemilisele puhkusele siirdumisel
  peatatakse üliõpilasele õppetoetuse maksmine ja
  jätkatakse seda väljamaksmata jäänud mahus järgmisel õppetööst osavõtu semestril, mil üliõpilane ei saa taotleda uuesti õppetoetust.
 • 133. Kui üliõpilane esitas valeandmeid …
  … ja ei vastanud toetuse saamise tingimustele
  lõpetatakse õppetoetuse maksmine ja
  üliõpilane kaotab õiguse saada õppetoetusi sel õppeaastal, mil lõpetati talle õppetoetuste maksmine, ning
  sellele järgneval õppeaastal
  Lisaks on õigus nõuda tagasi raha, mida ei oleks pidanud maksma
 • 134. Kui täiendava toetuse saamise ajal …
  vahetab üliõpilane elukohta
  ja kaotab seetõttu täiendava toetuse saamise õiguse
  tuleb elukoha vahetusest teavitada 10 päeva jooksul dekanaati
  lõpetatakse õppetoetuse maksmine
  Kui dekanaati ei teavitata, järgnevad samad sanktsioonid valeandmete esitamisega
 • 135. Toetus eritoetuse fondist
  Vormikohane taotlus (paberil) esitatakse dekanaati
  Lisada dokumente, mis näitavad taotluse motiveeritust
  Määramine oktoobri ja märtsi jooksul
  Määratakse vastavalt taotluse esitanuile, arvestades
  Põhjendusi
  Dokumente ja
  Eritoetuse fondi suurust
 • 136. Õppetegevusega seotud otsuste vaidlustamine
 • 137. Õppuri õigus vaidlustada tema suhtes tehtud õppetegevusega seotud otsuseid
  Pöörduma koheselt otsuse teinud isiku või kogu esimehe poole
  Väljendama selgelt soovi otsus vaidlustada
  Vaidlustatava otsuse teinud isik või otsustuskogu võib oma otsust muuta
 • 138. Kui arutelu tulemusena otsust ei muudeta
  võib üliõpilane esitada kirjaliku või suulise vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama
  Dekaanile
  õppeprorektorile või rektorile, kui vaidlustab dekaani korraldust või rektori käskkirja
  Täpsemalt Õppekorralduse eeskirjas ja TTÜ nõukogu poolt kehtestatud kõrgharidusastme lõpetamise eeskirjas
 • 139. Üliõpilaste nõustamine
  Üliõpilasel on õigus pöörduda
  teaduskonna/õppeasutuse,
  õppeosakonna ja
  muude üliõpilaste nõustamisega tegelevate töötajate või üliõpilasesinduse poole,
  et saada informatsiooni ja nõu tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamiseks.
  Esimest õppeaastat TTÜ-s õppivaid üliõpilasi nõustab tuutor,
  kes on üliõpilasnõustamise alal ettevalmistuse saanud üliõpilane.
 • 140. Akadeemiline liikumine
  Võib taotleda õppekava vahetamist
  Üleminek teisele õppekavale on võimalik ainult vabade õppekohtade olemasolul konkursi korras
  RE õppekohal õppinud üliõpilaste riigieelarveliste semestrite limiiti ei saa üleminekul teisele õppekavale RE õppekohale suurendada
  Uuele õppekavale saab üle minna, kui on kogutud uuest õppekavast vähemalt 20 AP
  Spetsialiseerumist ja selle vahetamisega seonduvat korraldab õppekavakomisjon.
  Võib taotleda üleminekut statsionaarsest õppest kaugõppesse ja
  vastupidi.
  Üleminek teise õppevormi on võimalik vabade õppekohtade olemasolul konkursi korras.
  Kuni punase joone päevani
 • 141. (Töö)praktika
  töökeskkonnas juhendaja juhendamisel töökogemuse omandamise eesmärgil toimuv praktiline töö
  maht AP-des määratakse õppekavaga
  1 AP-ga võrdsustatakse 1-3 praktikanädalat, sõltuvalt töö iseloomust ja koormusest
  1 AP = üldjuhul 40 tunni töötamisega praktikakohal
  ei deklareerita õpingukavas
  koha leiab üldjuhul üliõpilane, abistab karjääriteenistus
  arvestuse saamiseks esitab praktika kuraatorile avalduse, originaalallkirjadega tõendid praktikakohtadelt ja praktikaaruande
 • 142. Õppimine külalis-üliõpilasena teistes kõrgkoolides
  osa õppetööd võib sooritada teistes EV kõrgkoolides või välisriikide kõrgkoolides (välisõpe)
  üheks või mitmeks semestriks teise kõrgkooli õppima siirduja peab esitama avalduse (dekanaati)
  välisõppesse minnes
  ei pea esitama semestri õpingukava
  nominaalne õppeaeg ei pikene
  välisõppes oleku aeg loetakse õppetööst osavõtu semestriteks
  Sooritatud aineid arvestatakse (võimalusel) õppekava täitmisena
 • 143. Lõpetamine
  Kõrgharidusastme lõpetamiseks peab õppur täitma õppekava täies mahus,
  spetsialiseerumiste olemasolul tuleb õppekava täies mahus täita vähemalt ühe spetsialiseerumise osas
  Juhendaja - meie teaduskonna magistrant või doktorant
  Võib taotleda mõnede sooritatud vabaõppeainete lugemist õppekavavälisteks sooritusteks
 • 144. Eelnevate õpingute ja töökogemuse arvestamine - VÕTA
 • 145. VÕTA
  Üliõpilane võib taotleda eelnevate õpitulemuste ja erialase töökogemuse arvestamist õppekava täitmisel
  Hinnatakse omandatud pädevuste vastavust õppeaine/ -mooduli/ -kava eesmärkidele
  Eelnevate õpingutena ei arvestata mujal kaitstud sama kõrgharidusastme lõputööd või mujal sooritatud lõpueksamit
  Erialast töökogemust võib arvestada, kui see on seotud üliõpilase õppekava või õpitava õppeainega.
  Hindamisel võib üliõpilaselt nõuda pädevustesti sooritamist või omandatu muul viisil tõendamist
 • 146. VÕTA
  Õigus nõuda kirjalikke selgitusi, alusdokumente, vajadusel taotleja teadmiste ja oskuste kontrolli
  magistriõppe ja inseneriõppe lõpetamisel tuleb arvestada, et
  erinevate kõrgharidusastmete õpingute, täiendõppe ja erialase töökogemuse eest arvestatud ainepunktide kogumaht peab olema vähemalt 200 AP
 • 147. Kohtumiseni!
  PS. Ja tulge küsige, kui milleski kahtlete, dekanaadist (X-339) järele
  isegi rumalaid küsimusi