1.2
Omdat het al laat in de avond is,word Dana maar meteen in bedgelegd. Ook Annique en Valentijngaan naar bed en vallen in ee...
Maar Dana is al een tijdjewakker wanneer Valentijnhaar eindelijk uit bed haaltomdat hij haar eindelijkheeft horen huilen e...
“Astu!” “Papieeee!” RoeptDana har door de kamer.Valentijn glimlacht. “Mamakomt er zo aan, ik ga nu evenweg en kom over een...
“Zozo! Heeft papa jou hieralleen gelaten?” Dana kniktheftig, maar stopt dan haarhand weer ion de kom en stopthaar pap in h...
Wanneer ze alle borden heeftaf gewassen en Dana weer inhaar bedje heeft gelegd staptAnnique onder de douche, zeziet dat de...
Wanneer Valentijn thuis komtziet hij niemand in dewoonkamer en hoor hij Danahuilen, snel haalt hij Dana uitbed en neemt ha...
Wanneer Valentijn zich snelheeft omgekleed fermt hij zichover Dana, hij leert haar lopen.Jammer genoeg lukt het niet,ze mo...
Wanneer Annique wakker wordis het al donker, ze loopt dewoonkamer in wandelen, ze zietValentijn in de keuken staan enDana ...
“Misschien kunnen we betergewoon gaan trouwen, wekrijgen al bijna ons tweedekindje!” “Ik weet het Valentijn,we kunnen na h...
Niet veel later heeft AnniqueDana in haar wiegje gelegden stapt ze zelf bij Valentijn inbed om weer lekker in slaapte vall...
Maar alweer worden ze vroeggewekt door het gegil vanDana, die toch echt in eenandere kamer ligt maar tochkunnen ze haar ho...
Terwijl haar ouders ergensanders mee bezig zijn gaatDana maar haar tekentafel inhaar kamertje uitproberen. Naeen tijdje he...
Valentijn kijkt maar even in dekrant voor de baan die hijeigenlijk wil, want zijnlevenswens is de top van decarrière gamer...
Dus leert hij Dana lopen, en ditkeer is het wel gelukt! Maartoch moet Dana naar bed wantze begint alweer in haar ogen tewr...
Ondertussen gaat Annique ookmaar weer in bed liggen, devermoeidheid is veel erger danbij haar vorige zwangerschap.Snel val...
Valentijn is ondertussen naarbuiten gegaan om eensneeuwpop te bouwen, wanter ligt eindelijk een dik paksneeuw!
Als Valentijn zijn sneeuwpopaf heeft en naar binnen gaatziet hij dat Annique al wakkeris, snel omhelst hij haar. “Ikkook v...
“Ik denk dat ons nieuwe kindjesnel komt! En morgen is Danaalweer jarig! Wat gaat de tijdtoch snel..” “Inderdaad,misschien ...
Maar voordat ze in de nieuwekamer kunnen gaan kijken,staat Annique op. “Fuck! Ikmoet bevallen, help meValentijn!” Snel sta...
Na lang puffen heeft Anniqueeen mooie dochter in haarhanden. “Hoe noemen wehaar?” “Is het een zij? Dandoen we toch Dagmar?...
“Wat is ze lief!” “Ja en het isecht een kopie van jou.” “Ikweet het mijn huidskleur ogenen haarkleur.” “Maar allebij dekin...
En dus valt bijna iedereenmeteen in slaap, alleen Dagmarblijft even brabbelen maar na10 minuten is zij ook erg stil.
Maar alweer word iedereenvroeg in de ochtend gewekt,alleen dit keer door 2 gillendekinderen. Valentijn zorgt voorDana en A...
Ondertussen is hetkindermeisje gearriveerd, engaat Valentijn naar zijn werk,Annique gaat ook op weg naeen uurtje.
Als iedereen thuis is enopgefrist, is het tijd voor deverjaardag van Dana.
“Maammaaa! Kijk ik bengroot!” “Ja en we hebben eenleuk cadeau in je kamerliggen!” “Oh echt waar! Maareerst wil ik taart et...
Als Dana op haar kamer komt,ziet haar kamer er heel andersuit, want er staat geen wiegje ofcommode meer maar een kasten ee...
“Bedankt mama! Mag ik ookeven naar de baby?” “Oh jahoor! Het is wel jou lievekleine zusje Dagmar, andershaal ik haar wel e...
“Mam! WAT IS ZESCHATTIG!” “Hihi welvoorzichtig he.” Dana knikt.“Mag ik haar ook even vasthouden?” “Nee sorry zemoet nog wa...
“Ik heb vroeger in een anderwiegje geslapen.” “Ja dat weetik.” “Maar mama krijg ik nogeen zusje of broertje?”Annique grinn...
De volgende ochtend gaatiedereen naar school ofwerk, alleen Dagmar blijftthuis met het kindermeisje.
Om 3 uur komt iedereenweer thuis, van werk enschool. Jammer genoegword er niet meer zo vaakpromotie gemaakt en nuook niet ...
Aangezien dit de eersteschooldag van Dana was,helpt Annique haar met hethuiswerk. En dus hebben zesamen het huiswerk al er...
Het is ook hoogtijd om allesweer schoon te maken dusdaar zijn ze mee bezig. TerwijlDana op haar kamer aan hetspelen is met...
Maar ze moeten niet deverjaardag van Dagmarvergeten. “Wat worden dekinderen snel groot”“Inderdaad Annique, maargoed, hoe o...
Als Dagmar in de lucht wordgegooid, komt ze weer neerals een prachtige peuter. “Zalik haar maar even overnemen,ik heb mooi...
“Maar nu moeten we echtnaar bed toe, allemaal!”Valentijn loopt met Dana meeom haar naar bed te brengenen Annique brengt Da...
“Weet je wat ik niet snap, papen mam moeten gewoonwerken in het weekend! Danhoor je vrij te hebben.” “Datweet ik maar zij ...
Eindelijk om 3 uur komenValentijn en Annique dan thuis.Alweer zonder promotie 
“En vinden jullie het lekker? Ikdacht laat ik maar eens koken”“Ja erg lekker mama.”“Gelukkig maar.” “Ikke oojkjekkr mama!”...
“Ik was wel af, Valentijn leg jijDagmar op bed?” “Ja hoorschat” Valentijn staat op endoet wat Annique zei. “Ik gazelf wel ...
Valentijn en Annique genietenook weer van elkaar. En vallenlaat in slaap.
Maar al snel worden ze gewektdoor een of andere dief die hunauto wilt stelen… snel rentValentijn naar de telefoon omde pol...
Jammer genoeg komt depolitie te laat en laat hij dedief ook nog ontsnappen,gelukkig word het vergoed,maar toch hoeven ze g...
Wanneer Annique al naarhaart werk is gegaan, en Danaligt nog te slapen en Dagmarspeelt met blokken. Valentijnis opzoek naa...
Alweer moet het huis hoognodigopgeruimd worden dus daar isValentijn meebewzigondertussen zitten de kinderensamen te spelen.
Ook probeert Valentijn zijnvriendenkring uitbreiden omnieuwe mensen te lerenkennen en zo ook Catharina(ofzoiets XD)
Het klikt alleen iets TE goed.. ENze gaan met elkaar flirten. “Jemoet gaan, mijn vrouw komt zothuis…” “Oh” Catharinaglimla...
“Mama heeft promotie!” ZegtAnnique die de kamer in komtlopen. “Wat goed mama,maar ik leer Dagmar liedjeszingen, ik weet ei...
Na weer opgefrist te zijn,geeft Annique Dagmar eenflesje, want ze gilt de hele tijdom eten.
Eigenlijk heeft Dana ook welhonger maar ze is ook ergmoe, dus besluit ze maar inbed te stappen en later welwat te eten. Ne...
Na het eten word er weer flinkgewerkt voor een promotiedoor Annique. Valentijn maakthet huis weer een beetjeschoon. Maar o...
Midden in de nacht word Danawakker omdat ze honger heeft.Ook is het erg stil in huis. Als zede keuken in komt staat er nog...
En al snel is het weer ochtenden word iedereen behalveDagmar opgehaald voorschool of werk.
Wanneer iedereen om 3 uurterug komt heeft Valentijnlekker promotie gehaald! Dusword hij omhelst door Dana.“Mam! Ga je opfr...
En niet veel later staan Anniqueen Dana allebij met een toeter inhun hand hard te blazen, voorDagmar.
“Jeeejj! Papa mama! Nu ben iknet zo groot als Dana!” Anniquemoet even lachen. “ Nou er ligtook een leuk cadeau op jekamer....
Nadat Dagmar haar kamerheeft bewondert, en haarcadeau /nieuwe kleren/ gezienheeft. Loopt ze terug nar dewoonkamer en eet o...
“Mamma waar is Dana?” “Ohzij is al nar bed gegaan ze waserg moe, maar ik denk dat wijook naar bed moeten gaan”Dagmar knikt...
Rond half 7 zit iedereen aantafel al te eten. “En vind je hetspannend, je eersteschooldag?” “Nee hoor papa,Dana zei dat he...
“hee! Niet blijven kletsen metpapa, je moet naar schoolDagnmar, je zus zit al in debus denk ik.” “oh!” snel rentDagmar haa...
“We moeten weer eensverbouwen, heel ons huis, nietalleen voor ons zelf, maar ookvoor onze kinderen vooral alszij tiener zi...
Als Annique bezig is met hethuis schoon te maken en kuilenweg te halen, komt depostboden langs en stopt watin hun brievenb...
Als het huis dan eindelijkschoon is stapt Annique onderde douche. Als ze klaar is meteen lange douche, zet ze de tvaan om ...
Niet veel later komt deschoolbus de straat inrijden,Dagmar neemt ook gelijk eenvriendin mee en gaat met haarspelen, dus be...
Jammer genoeg moet hetvriendinnetje van Dagmar al ergsnel weer naar huis. Dus nemenDagmar en zij afscheid. “Totmorgen!” “J...
Als Valentijn thuis komt, duikthij meteen in bed zo moe is hijvan het werken, hij heeft hardgewerkt om nu weer promotiete ...
Als Annique eindelijk klaar ismet iedereen helpen met hethuiswerk, begint ze te koken.Als het eten klaar is, isValentijn n...
“Jij bent echt heel lief zusje!” “HIHI dank je ik vind jou ook lief,en daarom vind ik het niet leukdat jij overmorgen alwe...
“We moeten echt goed gaansparen voor een nieuweverbouwing want ik vind dithuis ook te klein worden, en jeweet het 10G” Val...
De volgende morgen om 8 uurstaan er weer 2 bussen eenvoor de kinderen en een voorAnnique. Niet veel later gaatValentijn oo...
Blij stapt Annique de bus uit, zeheeft promotie gemaakt!Meteen erna word ze omhelstdoor Dana. Annique staptonder de douche...
En ja hoor, met het hardewerken heeft Valentijn diepromotie gewoon verdient endie heef hij ook gekregen.
En dan is het weer een gewoneavond, eten even spelen, endan in slaap vallen.
En vandaag gaat iedereen omdezelfde tijd naar school, ofnaar het werk. “ ik zal hardwerken Annique” “Ik ook ik ook,ik heb ...
Als Annique terug komt heeft zegeen promotie gemaakt. “Mamamama!” Roept Dagmar blij, zelaat het briefje zien, waaropstaat ...
Een urr of 2 later word er daneindelijk weer een taart neergezet. “Blijf wel lief tegen jelieve zusje!” Zegt Dagmar nogvoo...
“ Omg! Zie mijn kleren, ik benecht geen nerd!” Iedereenmoet lachen. “Nou gelukkig ligter een cadeau op je bed!”“YES! Maar ...
“Daar ben ik dan! Ik moestecht even die staart uit doenwant die stond niet bij dezekleren” Meteen krijgt ze eenknuffel van...
En toen ging alles wel zijngangetje, de ene keer maakte zepromotie de andere keer weerniet. Het huis werd opgeruimdheel va...
Glimlachend komt Annique debus uitlopen, vandaag zoudenze gaan verbouwen nu alleennog wachten op Valentijn.
“Schat ik heb ook nog promotiegemaakt!” “Echt!” RoeptAnnique opgewonden en zesprint in de armen van Valentijn.Dan laten ze...
Het huis nu :D
“Nou zusje dit is bijna hetlaatste uur van dat je nog eenkindje bent” “Nou zoon kleinkind ben ik nou ook weer niet,ik heb ...
En na een uurtje of 2 is het tijdvoor de verjaardag van Dagmar.Even denkt ze nog na over haarwens maar dan weet ze hetzeke...
“Wauw! Nog groter enmooien natuurlijk. Dana ikben weer even groot als jou!”Dana glimlacht. “Je cadeau ligtop je kamer.” En...
En dit is dan Dagmar met nogsteeds felle kleurtjes waarDagmar zo erg van houd!
10 g de haas 1.2 update 2
10 g de haas 1.2 update 2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

10 g de haas 1.2 update 2

322 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
322
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

10 g de haas 1.2 update 2

 1. 1. 1.2
 2. 2. Omdat het al laat in de avond is,word Dana maar meteen in bedgelegd. Ook Annique en Valentijngaan naar bed en vallen in eenDiepe slaap.
 3. 3. Maar Dana is al een tijdjewakker wanneer Valentijnhaar eindelijk uit bed haaltomdat hij haar eindelijkheeft horen huilen en gillen.Even moet hij glimlachen alshij naar zijn dochter kijkt,nog even en dan krijgt Dananog een zusje of broertje.
 4. 4. “Astu!” “Papieeee!” RoeptDana har door de kamer.Valentijn glimlacht. “Mamakomt er zo aan, ik ga nu evenweg en kom over een paaruurtjes terug, goed?” Danamoet even lachen maar begintdan eindelijk echt te eten.
 5. 5. “Zozo! Heeft papa jou hieralleen gelaten?” Dana kniktheftig, maar stopt dan haarhand weer ion de kom en stopthaar pap in haar mond.Schichtig kijkt Annique over degrond, dan ziet ze de lepel eenpaar meter vanaf de stoel vanDana liggen. Even moet zelachen. “Heb je de lepel op degrond gegooid?” Weer kniktDana en ze schatert het uit.
 6. 6. Wanneer ze alle borden heeftaf gewassen en Dana weer inhaar bedje heeft gelegd staptAnnique onder de douche, zeziet dat de douche dringendschoon gemaakt moet worden.Dus wanneer ze klaar is metdouche maakt ze dat ook maarschoon.
 7. 7. Wanneer Valentijn thuis komtziet hij niemand in dewoonkamer en hoor hij Danahuilen, snel haalt hij Dana uitbed en neemt haar mee naarde slaapkamer, daar vind hijeen slapende Annique.
 8. 8. Wanneer Valentijn zich snelheeft omgekleed fermt hij zichover Dana, hij leert haar lopen.Jammer genoeg lukt het niet,ze moeten maar een anderekeer verder oefenen.
 9. 9. Wanneer Annique wakker wordis het al donker, ze loopt dewoonkamer in wandelen, ze zietValentijn in de keuken staan enDana zit in de kinderstoel. “Nouzeg eens valentijntje! Wat gaanwe eten?” “Spaghetti!” “Mmmlekker!”
 10. 10. “Misschien kunnen we betergewoon gaan trouwen, wekrijgen al bijna ons tweedekindje!” “Ik weet het Valentijn,we kunnen na het eten tochgewoon trouwen, gewoon hetklein houden?” Valentijn knikt.Dan beginnen ze te eten en eengesprek te voeren over koetjesen kalfjes.
 11. 11. Niet veel later heeft AnniqueDana in haar wiegje gelegden stapt ze zelf bij Valentijn inbed om weer lekker in slaapte vallen.
 12. 12. Maar alweer worden ze vroeggewekt door het gegil vanDana, die toch echt in eenandere kamer ligt maar tochkunnen ze haar horen. Dushaalt Valentijn Dana maarweer uit bed en maakt wat teeten.
 13. 13. Terwijl haar ouders ergensanders mee bezig zijn gaatDana maar haar tekentafel inhaar kamertje uitproberen. Naeen tijdje heeft ze de tekeningaf, vol met krassen, maar voorhaar is het mooi.
 14. 14. Valentijn kijkt maar even in dekrant voor de baan die hijeigenlijk wil, want zijnlevenswens is de top van decarrière gamer halen. Jammergenoeg zit die er niet bij.
 15. 15. Dus leert hij Dana lopen, en ditkeer is het wel gelukt! Maartoch moet Dana naar bed wantze begint alweer in haar ogen tewrijven.
 16. 16. Ondertussen gaat Annique ookmaar weer in bed liggen, devermoeidheid is veel erger danbij haar vorige zwangerschap.Snel valt ze in slaap.
 17. 17. Valentijn is ondertussen naarbuiten gegaan om eensneeuwpop te bouwen, wanter ligt eindelijk een dik paksneeuw!
 18. 18. Als Valentijn zijn sneeuwpopaf heeft en naar binnen gaatziet hij dat Annique al wakkeris, snel omhelst hij haar. “Ikkook vandaag wel Valentijn!”“Goed hoor.”
 19. 19. “Ik denk dat ons nieuwe kindjesnel komt! En morgen is Danaalweer jarig! Wat gaat de tijdtoch snel..” “Inderdaad,misschien moeten we eennieuwe kamer bouwen.”
 20. 20. Maar voordat ze in de nieuwekamer kunnen gaan kijken,staat Annique op. “Fuck! Ikmoet bevallen, help meValentijn!” Snel staat Valentijnop, eigenlijk doet hij niks, maaralleen maar allescheldwoorden opvangen dieAnnique naar hem toe slingert.
 21. 21. Na lang puffen heeft Anniqueeen mooie dochter in haarhanden. “Hoe noemen wehaar?” “Is het een zij? Dandoen we toch Dagmar?”Annique knikt glimlachend.
 22. 22. “Wat is ze lief!” “Ja en het isecht een kopie van jou.” “Ikweet het mijn huidskleur ogenen haarkleur.” “Maar allebij dekinderen moeten nu echt gaanslapen.” Annique knikt.
 23. 23. En dus valt bijna iedereenmeteen in slaap, alleen Dagmarblijft even brabbelen maar na10 minuten is zij ook erg stil.
 24. 24. Maar alweer word iedereenvroeg in de ochtend gewekt,alleen dit keer door 2 gillendekinderen. Valentijn zorgt voorDana en Annique voor Dagmar.
 25. 25. Ondertussen is hetkindermeisje gearriveerd, engaat Valentijn naar zijn werk,Annique gaat ook op weg naeen uurtje.
 26. 26. Als iedereen thuis is enopgefrist, is het tijd voor deverjaardag van Dana.
 27. 27. “Maammaaa! Kijk ik bengroot!” “Ja en we hebben eenleuk cadeau in je kamerliggen!” “Oh echt waar! Maareerst wil ik taart eten.” Dusiedereen pakte een stuk taarten at het op, maar wanneerDana haar stuk taart op heeftrent ze snel naar haar kamer.
 28. 28. Als Dana op haar kamer komt,ziet haar kamer er heel andersuit, want er staat geen wiegje ofcommode meer maar een kasten een gewoon bed, detekentafel is verplaatst naar dewoonkamer. Ook ligt er eenleuk setje kleren op haar bed,snel trekt ze die aan.
 29. 29. “Bedankt mama! Mag ik ookeven naar de baby?” “Oh jahoor! Het is wel jou lievekleine zusje Dagmar, andershaal ik haar wel even uitbed.” “Ja!”
 30. 30. “Mam! WAT IS ZESCHATTIG!” “Hihi welvoorzichtig he.” Dana knikt.“Mag ik haar ook even vasthouden?” “Nee sorry zemoet nog wat ouderdaarvoor zijn.” “Goed danmama, maar ik ga ook welnaar bed maar eerst wil ikmee met Dagmar.”
 31. 31. “Ik heb vroeger in een anderwiegje geslapen.” “Ja dat weetik.” “Maar mama krijg ik nogeen zusje of broertje?”Annique grinnikt. “Nee ik denkhet niet.” “Oh” Als Dagmar opbed ligt Brengt Annique ookDana naar bed. En danstappen zij en Valentijn ook inbed.
 32. 32. De volgende ochtend gaatiedereen naar school ofwerk, alleen Dagmar blijftthuis met het kindermeisje.
 33. 33. Om 3 uur komt iedereenweer thuis, van werk enschool. Jammer genoegword er niet meer zo vaakpromotie gemaakt en nuook niet dus veel geld komter niet meer bij.
 34. 34. Aangezien dit de eersteschooldag van Dana was,helpt Annique haar met hethuiswerk. En dus hebben zesamen het huiswerk al ergsnel af.
 35. 35. Het is ook hoogtijd om allesweer schoon te maken dusdaar zijn ze mee bezig. TerwijlDana op haar kamer aan hetspelen is met het poppenhuis.
 36. 36. Maar ze moeten niet deverjaardag van Dagmarvergeten. “Wat worden dekinderen snel groot”“Inderdaad Annique, maargoed, hoe ouder hoe beter zevoor zichzelf kunnen zorgen!”Annique glimlacht, danworden de kaarsjesuitgeblazen.
 37. 37. Als Dagmar in de lucht wordgegooid, komt ze weer neerals een prachtige peuter. “Zalik haar maar even overnemen,ik heb mooi meisjes instinkt,eten jullie 2 maar vast taart”Zegt Annique
 38. 38. “Maar nu moeten we echtnaar bed toe, allemaal!”Valentijn loopt met Dana meeom haar naar bed te brengenen Annique brengt Dagmarnaar bed.
 39. 39. “Weet je wat ik niet snap, papen mam moeten gewoonwerken in het weekend! Danhoor je vrij te hebben.” “Datweet ik maar zij hebbenandere vrije dagen.” “Oh”
 40. 40. Eindelijk om 3 uur komenValentijn en Annique dan thuis.Alweer zonder promotie 
 41. 41. “En vinden jullie het lekker? Ikdacht laat ik maar eens koken”“Ja erg lekker mama.”“Gelukkig maar.” “Ikke oojkjekkr mama!” Zegt Dagmarvanuit haar stoel. Iedereenmoet lachen.
 42. 42. “Ik was wel af, Valentijn leg jijDagmar op bed?” “Ja hoorschat” Valentijn staat op endoet wat Annique zei. “Ik gazelf wel naar bed ik ben oudgenoeg.” Zegt Dana.
 43. 43. Valentijn en Annique genietenook weer van elkaar. En vallenlaat in slaap.
 44. 44. Maar al snel worden ze gewektdoor een of andere dief die hunauto wilt stelen… snel rentValentijn naar de telefoon omde politie te bellen.
 45. 45. Jammer genoeg komt depolitie te laat en laat hij dedief ook nog ontsnappen,gelukkig word het vergoed,maar toch hoeven ze geenauto meer dus verkopen zede oprit ook maar.
 46. 46. Wanneer Annique al naarhaart werk is gegaan, en Danaligt nog te slapen en Dagmarspeelt met blokken. Valentijnis opzoek naar een baan, watte maken heeft met zijnlevenswens die wil hij welhalen!.
 47. 47. Alweer moet het huis hoognodigopgeruimd worden dus daar isValentijn meebewzigondertussen zitten de kinderensamen te spelen.
 48. 48. Ook probeert Valentijn zijnvriendenkring uitbreiden omnieuwe mensen te lerenkennen en zo ook Catharina(ofzoiets XD)
 49. 49. Het klikt alleen iets TE goed.. ENze gaan met elkaar flirten. “Jemoet gaan, mijn vrouw komt zothuis…” “Oh” Catharinaglimlacht maar loopt dan weg.
 50. 50. “Mama heeft promotie!” ZegtAnnique die de kamer in komtlopen. “Wat goed mama,maar ik leer Dagmar liedjeszingen, ik weet eigenlijk nietwaar pap is als je dat wilweten.” “Oh ok :D”
 51. 51. Na weer opgefrist te zijn,geeft Annique Dagmar eenflesje, want ze gilt de hele tijdom eten.
 52. 52. Eigenlijk heeft Dana ook welhonger maar ze is ook ergmoe, dus besluit ze maar inbed te stappen en later welwat te eten. Net wanneer zein slaap is gevallen begintAnnique met koken en gaan zedaarna eten.
 53. 53. Na het eten word er weer flinkgewerkt voor een promotiedoor Annique. Valentijn maakthet huis weer een beetjeschoon. Maar ook zij gaan alvrij snel naar bed toe.
 54. 54. Midden in de nacht word Danawakker omdat ze honger heeft.Ook is het erg stil in huis. Als zede keuken in komt staat er nogkalkoen snel schept ze voorzichzelf een heel bord vol. Sneleet ze het op en loopt danweer nar bed om in slaap tevallen.
 55. 55. En al snel is het weer ochtenden word iedereen behalveDagmar opgehaald voorschool of werk.
 56. 56. Wanneer iedereen om 3 uurterug komt heeft Valentijnlekker promotie gehaald! Dusword hij omhelst door Dana.“Mam! Ga je opfrissen! En papmjij ook want dan gaan we deverjaardag van Dagmarvieren!!” Roept Dana blij.
 57. 57. En niet veel later staan Anniqueen Dana allebij met een toeter inhun hand hard te blazen, voorDagmar.
 58. 58. “Jeeejj! Papa mama! Nu ben iknet zo groot als Dana!” Anniquemoet even lachen. “ Nou er ligtook een leuk cadeau op jekamer.” “Oh echt ik ga kijken!”Snel rent Dagmar naar haarkamer. De andere driegezinsleden pakken een stuktaart en eten die op.
 59. 59. Nadat Dagmar haar kamerheeft bewondert, en haarcadeau /nieuwe kleren/ gezienheeft. Loopt ze terug nar dewoonkamer en eet ook een stuktaart op.
 60. 60. “Mamma waar is Dana?” “Ohzij is al nar bed gegaan ze waserg moe, maar ik denk dat wijook naar bed moeten gaan”Dagmar knikt en loopt samenmet Valentijn naar haar kamer.Annique loopt alvast naar haareigen kamer.
 61. 61. Rond half 7 zit iedereen aantafel al te eten. “En vind je hetspannend, je eersteschooldag?” “Nee hoor papa,Dana zei dat het erg leuk is, deeerste schooldag”
 62. 62. “hee! Niet blijven kletsen metpapa, je moet naar schoolDagnmar, je zus zit al in debus denk ik.” “oh!” snel rentDagmar haar zus achterna.
 63. 63. “We moeten weer eensverbouwen, heel ons huis, nietalleen voor ons zelf, maar ookvoor onze kinderen vooral alszij tiener zijn.” “Ja ik zalvandaag mijn best doen! Jijhebt vandaag en morgen vrijtoch?” Annique knikt. Danhoren ze de auto van Valentijntoeteren en gaat hij snel naarzijn werk.
 64. 64. Als Annique bezig is met hethuis schoon te maken en kuilenweg te halen, komt depostboden langs en stopt watin hun brievenbus. Snel kijktwat het is, het zijn rekeningenen ze betaalt ze maar.
 65. 65. Als het huis dan eindelijkschoon is stapt Annique onderde douche. Als ze klaar is meteen lange douche, zet ze de tvaan om naar een film te kijkendie op tv zou komen.
 66. 66. Niet veel later komt deschoolbus de straat inrijden,Dagmar neemt ook gelijk eenvriendin mee en gaat met haarspelen, dus besluit Annique omDana maar eerst te helpen methaar huiswerk, aangezien Danaeen grote stapel heeft liggen.
 67. 67. Jammer genoeg moet hetvriendinnetje van Dagmar al ergsnel weer naar huis. Dus nemenDagmar en zij afscheid. “Totmorgen!” “Ja tot morgen!”
 68. 68. Als Valentijn thuis komt, duikthij meteen in bed zo moe is hijvan het werken, hij heeft hardgewerkt om nu weer promotiete halen, maar dat is niet gelukt.
 69. 69. Als Annique eindelijk klaar ismet iedereen helpen met hethuiswerk, begint ze te koken.Als het eten klaar is, isValentijn net uit bed dus kanhij nog mee eten.
 70. 70. “Jij bent echt heel lief zusje!” “HIHI dank je ik vind jou ook lief,en daarom vind ik het niet leukdat jij overmorgen alweertiener word.” “Maar we blijvenwel vriendinnen hoor!”Dagmar haalt opgelucht adem.“ Meisjes gaan jullie naar bed.Allebei de meisjes knikken enlopen naar hun eigen kamer.
 71. 71. “We moeten echt goed gaansparen voor een nieuweverbouwing want ik vind dithuis ook te klein worden, en jeweet het 10G” Valentijn knikt.“Ik werk erg hard, geloof me!”“Goed, maar we gaan ook naarbed het is laat.” Samen lopenze naar hun slaapkamer.
 72. 72. De volgende morgen om 8 uurstaan er weer 2 bussen eenvoor de kinderen en een voorAnnique. Niet veel later gaatValentijn ook naar zijn werk.
 73. 73. Blij stapt Annique de bus uit, zeheeft promotie gemaakt!Meteen erna word ze omhelstdoor Dana. Annique staptonder de douche en besluitalleen Dagmar te helpen methet huiswerk, Dana is nu weloud genoeg.
 74. 74. En ja hoor, met het hardewerken heeft Valentijn diepromotie gewoon verdient endie heef hij ook gekregen.
 75. 75. En dan is het weer een gewoneavond, eten even spelen, endan in slaap vallen.
 76. 76. En vandaag gaat iedereen omdezelfde tijd naar school, ofnaar het werk. “ ik zal hardwerken Annique” “Ik ook ik ook,ik heb gister avond nog aanmijn lichaam gewerkt.. Dus..”
 77. 77. Als Annique terug komt heeft zegeen promotie gemaakt. “Mamamama!” Roept Dagmar blij, zelaat het briefje zien, waaropstaat dat ze het heel goed doet.“Goed gedaan Dagmar.” Nietveel later komt Dana ook aanrennen. Annique zegt hetzelfde.
 78. 78. Een urr of 2 later word er daneindelijk weer een taart neergezet. “Blijf wel lief tegen jelieve zusje!” Zegt Dagmar nogvoordat Dana de kaarsjesuitblaast.
 79. 79. “ Omg! Zie mijn kleren, ik benecht geen nerd!” Iedereenmoet lachen. “Nou gelukkig ligter een cadeau op je bed!”“YES! Maar eerst wil ik taart!”
 80. 80. “Daar ben ik dan! Ik moestecht even die staart uit doenwant die stond niet bij dezekleren” Meteen krijgt ze eenknuffel van Dagmar.
 81. 81. En toen ging alles wel zijngangetje, de ene keer maakte zepromotie de andere keer weerniet. Het huis werd opgeruimdheel vaak goede rapportenwerden gehaald., maar er wasook veel liefde.
 82. 82. Glimlachend komt Annique debus uitlopen, vandaag zoudenze gaan verbouwen nu alleennog wachten op Valentijn.
 83. 83. “Schat ik heb ook nog promotiegemaakt!” “Echt!” RoeptAnnique opgewonden en zesprint in de armen van Valentijn.Dan laten ze de bouwers binnen.
 84. 84. Het huis nu :D
 85. 85. “Nou zusje dit is bijna hetlaatste uur van dat je nog eenkindje bent” “Nou zoon kleinkind ben ik nou ook weer niet,ik heb zin in straks!” “Dat snapik, zal ik papa en mama maarroepen, dan kan je lekkeropgroeien!” Snel pakt Dagmarhet speel autotje. “Roep memaar.”
 86. 86. En na een uurtje of 2 is het tijdvoor de verjaardag van Dagmar.Even denkt ze nog na over haarwens maar dan weet ze hetzeker.Oja, de levenswens van Dana is rijkdomvolgensmij.
 87. 87. “Wauw! Nog groter enmooien natuurlijk. Dana ikben weer even groot als jou!”Dana glimlacht. “Je cadeau ligtop je kamer.” En integenstelling tot Dana wilDagmar eerst haar cadeauzien en dan taart eten.
 88. 88. En dit is dan Dagmar met nogsteeds felle kleurtjes waarDagmar zo erg van houd!

×