Vka visie en vraagstukken jeugdzorg mei 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Vka visie en vraagstukken jeugdzorg mei 2011

on

 • 676 views

Beelden van VKA bij de overheveling van de Jeugdzorg van Provincie naar Gemeenten

Beelden van VKA bij de overheveling van de Jeugdzorg van Provincie naar Gemeenten

Statistics

Views

Total Views
676
Views on SlideShare
668
Embed Views
8

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

2 Embeds 8

http://www.linkedin.com 7
https://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Samenwerkingsarrangementen niet baseren op # inwoners (bijv 60k), maar obv omvang en aard problematiek, 5 risicofactoren SCP?

Vka visie en vraagstukken jeugdzorg mei 2011 Vka visie en vraagstukken jeugdzorg mei 2011 Presentation Transcript

 • Visie en vraagstukken overheveling Jeugdzorg Mei 2011
 • Jeugdzorg in NL is de afgelopen jaren verbeterd, maar moet nog veel verder verbeteren
  • Visie: “alle kinderen en jongeren, ongeacht culturele achtergrond of handicap, kansen moeten krijgen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die naar vermogen participeren aan het maatschappelijk leven”
  • Bestuurlijke uitgangspunten verandervoorstellen:
   • Wegnemen van perverse prikkels: afwentelingseffecten tussen zorgdomeinen voorkomen, effectieve samenwerking tussen instanties stimuleren.􀂙
   • Beperken van aantal bestuurslagen en financieringstromen: slagvaardiger zorg voor jeugd zodat een (meer) integrale aanpak tot stand kan komen.􀂙
   • Kwaliteitsborging: de kwaliteit van de zorg beter borgen. Een systeem van checks and balances is nodig bij gedwongen hulpverlening
  Rijk Provincies Gemeenten AWBZ ZVW *Opvoed- en opgroei ondersteuning * Jeugdgezondheids zorg * Licht ambulant * Ambulante zorg * Open residentiële zorg * Pleegzorg * Dagbehandeling * Spoedeisende zorg *Gesloten jeugdzorg * Jeugdbescherming en jeugdreclassering * Jeugd-LVG * PGB o.b.v. jeugd-GGZ of jeugd-LVG Gemeenten ZVW Jeugd-GGZ Bron: Kabinetsvisie “perspectief voor jeugd en gezin” (2010), naar Jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en –reclassering wordt nog nader gekeken
 • Jeugdzorg is nu een complex domein met veel verwijzingen en afstemmingsproblemen Huisarts AMW/SMW JGZ (GGD) RMC/LPA Welzijn Onderwijs (ZAT) Bureau Halt Politie BJZ AMK Jeugd-bescherming Jeugd-reclassering Raad voor de Kinderbescherming / Kinderrechter J-GGZ J-LVG Jeugdzorg-aanbod (jeugdhulp, verblijf, OTS etc) JJI Bron: aangepast naar Rapport informatiearchitectuur Jeugdzorg (HEC, 2006)
 • Waarop moeten gemeenten lokaal een antwoord zien te organiseren? Bron: VKA team analyse * Gemeenten moeten binnen 1 jaar met voorstellen voor een landelijke dekking komen om dit proces van samenwerking te ondersteunen, anders doet het Rijk een voorstel Samenwerken, voortbouwen op bestaande samenwerking en lokale voorzieningen Voldoende schaal nodig;* Grote verschillen tussen gemeenten (ernst en omvang problematiek, bestaande voorzieningen) Doorontwikkelen (landelijk, NJI); Jeugdmonitor  lokale spiegelinformatie Kwaliteit van interventies nog niet goed bekend Lokaal case management, (bestuurlijke) werkafspraken tussen onderling nabije organisaties Afstemming tijdigheid van zorgverlening in ketens (indicaties verschillende instanties lopen niet parallel) Minder regeldruk door kleinschaligheid? Institutionalisering van de zorg: professionals durven niet meer te handelen naar eigen inzichten (verantwoordingsdruk en indekcultuur) Afbakenen en afwegen obv lokaal compensatiebeginsel; Beter zicht op lokale sociale structuren Steeds meer burgers die leunen op “recht” ipv sociale structuren; Aandacht voor indicatiestelling leidt af van eigen kracht Gewone vragen zijn zorgvragen geworden (adhd), we accepteren geen “afwijkend” gedrag meer. Wat is (medisch) ernstig? Financiering in 1 hand, met inkooprelatie richting (zorg)aanbieders = voorkomen perverse afwentelingseffecten + lokale organisatie (nabijheid bestuurders en professionals verschillende domeinen) Verkokering: versnipperde financiering, macht, verantwoordelijkheid, “bril” (opleiding, achtergrond); lukt interdepartementaal niet om te doorbreken = gebrek aan slagvaardigheid Verwachtingen Rijk e.a. Issue / probleem
 • Welke bestuurs- en beleidszaken zijn er te organiseren?
  • Definiëren wat zorg voor jeugd is in de gemeente
   • Wat hoort en wel en niet bij deze zorg; Wat verwacht ik van elke partij in de zorgketen (binnen èn buiten de gemeente); Welke kwaliteit wil ik afspreken; etc
  • Ernst en omvang van de problematiek uitwerken
   • Hoeveel lichte en zware “probleemgevallen” hebben we (individuen en gezinnen); Welke voorzieningen hebben we reeds; Welke medische, sociale en politieke risico’s lopen we; Hoe ik de in te richten voorzieningen laagdrempelig etc
  • Integraliteit van beleid uitwerken
   • In welke mate wil ik tot integraal beleid komen; Eén gemeenschappelijke “voordeur” (intake)?; Hoe beleg ik nieuwe taken in bestaande domeinen*; Hoe ga ik om met verschillende domeinsamenhangen in leeftijdsfase, bevolkingsgroepen (allochtonen) etc  welke invloed heeft dit op de verschillende wethoudersportefeuilles, relatie tussen college en raad etc
  • Visie op organisatieontwerp vaststellen
   • Wat doe ik zelf en wat besteed ik uit, al dan niet in samenwerking; hoe ga ik om met de relatief nieuwe grote inkoopfunctie; Welke managementinformatie en verantwoordingsprocessen moet ik inrichten**; Aanbesteden? etc
  • Samenwerking opzoeken (arrangementen)
   • Met wie kan / wil / moet ik samenwerken; Wie heeft welke voorzieningen voor jeugd reeds ingericht; Welke rol spelen veiligheids- en andere regio-indelingen; Hoe gaan we om met verrekening van kosten, strategisch gedrag etc in shared service-achtige constructies? etc
  * Verbinden met andere te decentraliseren taken zoals Werken naar vermogen, Begeleiding AWBZ, wettelijke kaders voor “passend onderwijs” ** Rijk stelt zich hier terughoudend in op (bron: bestuursaccoord 2011-2015)
 • Welke operationele zaken zijn er te organiseren: uitgangspunten voor het ontwerp
  • Ontwerpen van het ketenproces en de individuele processen vanuit de burger van de gemeente bezien
   • Logische knip van (chronologische) stappen  integraliteit afwegen tegen ernst en omvang van enkelvoudige en meervoudige problematiek; visie op processturing (case management) en “doorzettingsmacht” nodig (randvoorwaarde: inkooprelatie met aanbieders)
  • Processen mappen ten opzichte van (bestaande) organisatiestructuren (verantwoordelijkheden)
   • Aansluiting bij lopende CJG vorming; impact op GGD, DMO en andere diensten; wat is er mogelijk qua samenwerking en uitbesteding; welke voorzieningen zijn er al; welke aanbieder is enkelvoudig, welke fullservice; wie kan handen en voeten geven aan case management
  • Ontwerpen besturende en ondersteunende processen
   • Inkoop, financieel beheer (mogelijk tot wel 25% extra omvang gemeentelijke financiën!), managementinformatie en verantwoording; wat zijn de eigen competenties op dit gebied
  • Procesimpact op organisatie bepalen inclusief Uitvoerbaarheidstoets (!)
   • Van welke aard en hoe groot is de verandering van benodigde kennis en competenties, functiehuis, # FTE’s, systemen etc
  • NB Al deze stappen kunnen natuurlijk ook in samenwerking met andere gemeenten / organisaties worden gezet!
 • Archetypen voor het ontwerp van samenwerking Netwerkmodel Centrummodel Matrixmodel Shared service centrum
  • CJG als Frontoffice…
  • Zelf (verwijs)loketfunctie of samenwerken/inkopen?
  • Zelf case management of samenwerken/inkopen?
  • Zelf fullservice concept of samenwerken/inkopen?
  • Bedrijfsverzamelgebouw-zorg, met of zonder regie?
  • Samenwerking of inkoopcombinaties met private partijen: grote bovenlokale instelling, verzekeraar?
  Bestuurlijke afspraken: verantwoording, financiering etc Inkoop Regie op zorgverlening Business model innovatie! NB samenwerking tussen gemeenten kan in verschillende juridische constructies gegoten worden: GR komt het meeste voor
 • Modelaanpak Visiebepaling Analyse Ontwerp Gedragen programmaplan Implementeren Business case benadering (drager): sourcingsvraagstukken, impact op processen en organisaties, kwalitatieve en kwantitatieve baten, meerjarenkostenraming
  • Bestuursaccoord: Rijk, IPO en VNG stellen samen transitieplan op; Provincies en gemeenten doen dit per regio
  • Na visie vormgeven als Groot programma met knip tussen Ontwerp en Implementatie; veel aandacht voor verandering en communicatie
  Evalueren
 • VKA ervaring
  • Business model innovatie
  • Business cases
  • Procesontwerp
  • Project- en programmamanagement
  • Organisatieverandering