Juni 2011Mercer SignaalHeadlinesOntzorgen van de eigenrisicodrager– interview met Roel Keppel van G4SSecure Solutions Nede...
MercerSignaal                                            8  Maart 2011    ...
Voorwoord                                                         ...
Ontzorgen van                                                       ...
Kabinetsstandpunt  financiering WGA                        In een brief aan de Tweede Kamer heeft...
van het verplicht opnemen van    argumentatie bij het kabinets-                            ...
Tot 1 januari 2006 kenden we      op het collectieve zorgcontract    basis van psychische problemen       ...
Countervailing power                                               Het woor...
Om een analogie te gebruiken:     ondernemingspensioenfondsen     power hun kennis en expertise         ...
Mercer Signaal - juni 2011
Mercer Signaal - juni 2011
Mercer Signaal - juni 2011
Mercer Signaal - juni 2011
Mercer Signaal - juni 2011
Mercer Signaal - juni 2011
Mercer Signaal - juni 2011
Mercer Signaal - juni 2011
Mercer Signaal - juni 2011
Mercer Signaal - juni 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mercer Signaal - juni 2011

1,285 views
1,232 views

Published on

Ook behoefte aan achtergrondinformatie op HR-gebied? Mercer Signaal is een (hardcopy) magazine dat een verhelderende visie op de meest uiteenlopende HR-zaken geeft.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,285
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mercer Signaal - juni 2011

 1. 1. Juni 2011Mercer SignaalHeadlinesOntzorgen van de eigenrisicodrager– interview met Roel Keppel van G4SSecure Solutions NederlandKabinetsstandpunt financiering WGACollectieve zorgverzekering: na zesjaar wordt het tijd voor actieCountervailing power voor pensioen-fondsen: een kwestie van balansBeschikbare-premieregelingen in hetlicht van het pensioenakkoordAsociaal veel social media;wat kunnen pensioenfondsen er mee?Afwijken van de toeslagenmatrix methet oog op betere communicatie?De euro en ons pensioen
 2. 2. MercerSignaal 8 Maart 2011 6 ■ Interview met Roel Keppel van G4S Secure Solutions Nederland Ontzorgen van de eigenrisicodrager 6 ■ Leo Bil Kabinetsstandpunt financiering WGA 8 ■ Rick Wijsman Collectieve zorgverzekering: na zes jaar wordt het tijd voor actie 11 ■ Jelle Beenen Countervailing power voor pensioenfondsen: 14 een kwestie van balans 14 ■ Tim Burggraaf Beschikbare-premieregelingen in het licht van het pensioenakkoord 18 11 ■ Antoni van Huissteden ■ Gabriëlle van Leeuwen Asociaal veel social media; wat kunnen pensioenfondsen er mee? 21 ■ Richard Witteveen Afwijken van de toeslagenmatrix met het oog op betere communicatie? 26 18 ■ Dennis van Ek De euro en ons pensioen 28 26 Rubrieken Voorwoord 5 Kader 24 Kader 25 Persbericht 30 Summary 32 Onze dienstverlening 34 21 282 Mercer Signaal Juni 2011 Mercer Signaal Juni 2011 3
 3. 3. Voorwoord Arnout Korteweg ■ Market Leader Benelux Geachte relaties, communicatie met uw community. Daarin reageert Het gebruik van social media doet snel zijn intrede de deelnemer straks op korte berichten in de trant in de pensioenwereld. Het is niet zonder reden van: I like it/I don’t like it. dat Pensioenfonds Zorg & Welzijn (in casu: PGGM) onlangs de PBM-communicatieprijzen in de wacht In het zojuist bereikte pensioenakkoord wordt heeft gesleept. Zoals Peter Borgdorff, directeur van gestreefd naar het bereiken van een nieuw dit invloedrijke fonds terecht in zijn rede en artikel in evenwicht. Een nieuw evenwicht tussen zowel de dit blad opmerkt, staat het belang en inzicht van de generaties in het pensioenfonds, als de zekerheden deelnemer voorop. Wij doen het voor onze klanten! omtrent de hoogte van (de opbouw van) het pensioen van deze populatie. Wij zijn evenwel van mening dat Inmiddels spenderen we gemiddeld ruim 20% van de beoogde vrijheden met betrekking tot het beleg- ons inkomen aan pensioen en zijn wij hard op weg gingsbeleid (en daarmee risico appetit) van fondsen hetzelfde te bereiken voor ‘de zorg’. Twee dagen niet leidt tot verbetering van de in standhouding van werken voor onze benefits; is zoiets houdbaar? ons waardevolle pensioenstelsel. Pensioenfondsen Sommigen menen van wel, en zien het als uitvloeisel zijn derhalve zelf genoodzaakt invulling te geven van welvaart en vergrijzing; anderen daarentegen aan adequaat risicobeleid om aan duurzaamheid een menen dat we op weg zijn naar een nieuw evenwicht nieuwe balans te geven. in de ‘pensioenopvatting’. Voor u de uitdaging om samen met ons uw beleid Een nieuw evenwicht tussen pensioen, werk, zorg hierop af te stemmen. In dit veranderend com- en wonen is hetgeen ook PGGM en Mercer over municatiepatroon met uw deelnemers (klanten!) zijn nadenken. Gezien de krapte in de arbeidsmarkt (4,5% zowel snelheid als zorgvuldigheid geboden. Bent u op werkeloosheid in Nederland) zullen we de balans de volgende stap voorbereid en kent u de scenario’s tussen enerzijds lengte van arbeidsduur en hoogte en implicaties van het pensioenakkoord? Mercer van pensioen moeten herzien. Daar doen (herziene) draagt ook in deze editie weer bij aan het verder rekenregels voor dekkingsgraden niet aan af. Com- ontwikkelen van uw inzicht met artikelen en visie municatie over de hieraan gepaard gaande verwach- die u in uw dagelijkse praktijk kunt gebruiken. tingen en daarmee duidelijkheid over uitkomsten Colofon Redactie-adres Website voor deelnemers schuiven op in de richting van de Veel leesgenoegen daarbij! Mercer Signaal is een nieuwsbrief voor relaties Startbaan 6 www.mercer.nl klant. Kortom: geen moeilijke verhalen, en liefst zo van Mercer (Nederland) B.V. Postbus 2271 www.mercer.nl/ concreet mogelijk. Media als Twitter, YouTube en Arnout Korteweg 1180 EG Amstelveen nieuwsbrieven LinkedIn bepalen in dit opzicht de toekomst: directe Market Leader Benelux Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud marketing.nl@mercer.com van Mercer Signaal, aanvaardt de redactie geen Ontwerp en layout aansprakelijkheid voor onvolledigheid, onjuistheid Adres- of Indrukwekkend, Heiloo of voor de gevolgen daarvan. Verveelvoudiging en/ naamswijzigingen: of openbaarmaking van Mercer Signaal door middel marketing.nl@mercer.com Drukwerk van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze Indrukwekkend, Heiloo dan ook is slechts toegestaan met bronvermelding.4 Mercer Signaal Juni 2011 Mercer Signaal Juni 2011 5
 4. 4. Ontzorgen van Eigenrisicodrager justitiële inrichtingen en private ringsmaatschappij. Zo’n contractde eigenrisicodrager Sinds januari 2006 hebben ondernemingen. Denk daarbij kent een looptijd en tussentijds bedrijven de keuze om voor de vooral aan objectbeveiliging, speelt er van alles. Mercer beheert uitvoering van de WGA verzekerd bewaking, risk advisory, bhv- het contract. Het monitort of te blijven bij UWV of eigenrisico- trainingen, mobiele surveillance, alles loopt, zoals het hoort, staat drager te worden. In dat laatste hospitality service en installeren ons bij en onderhandelt met de geval brengen ze het risico onder en onderhouden van beveiligings- verzekeraar. Ook bekijkt het voor Interview met Roel Keppel van G4S Secure Solutions Nederland bij een private verzekeringsmaat- systemen. “In 2008 zijn wij ons aan het einde van de con- schappij. Keppel: “In 2007 zijn daadwerkelijk eigenrisicodrager tractsperiode wat de verschillende wij actief op zoek gegaan naar geworden. Inmiddels voor al onze verzekeringsmaatschappijen te een antwoord op de vraag of het bv’s waarvoor het rendabel is. bieden hebben. We hebben echt voor ons voordelig en slim was Onze controllers hebben de kosten een langetermijnrelatie”, zegt om eigenrisicodrager te worden en baten van deze actie berekend. Keppel. Onderdeel van die relatie voor de WGA. Wat kost het? Wat Het blijkt dat de overstap naar een is een klantgebonden budget, levert het op? Hoe verhoudt zich private verzekeringsmaatschappij dat G4S Secure Solutions kan de premie van private maatschap- ons geen windeieren heeft gelegd. aanwenden voor verschillende pijen ten opzichte van die van Met onze schaalgrootte bedraagt diensten die Mercer levert. Keppel: UWV?” Keppel geeft aan bij de de besparing tot enkele tonnen zoektocht naar een antwoord in contact te zijn gekomen met Mer- per jaar.” “We hebben cer. “Mercer heeft deskundigheid in huis, die wij zelf niet hebben. Voordelig G4S Secure Solutions is niet de echt een lange- Wat moet je allemaal regelen als eerste en ook niet de laatste termijnrelatie”. je eigenrisicodrager wordt, waar organisatie die het publieke moet je op letten, wat betekent het bestel – UWV – heeft verlaten “Onze verzuimcoördinatoren en financieel en welke risico’s zijn er? om eigenrisicodrager te worden. HR-adviseurs volgen bijvoorbeeld Roel Keppel ■ Group 4 Securicor In deze moeilijke materie heeft Inmiddels zijn dat zo’n 26.000 trainingen en workshops om Mercer ons veel werk uit handen bedrijven, wat neerkomt op zo’n hun deskundigheid te vergroten genomen. Mercer heeft een quick 30 procent van alle bedrijven. en trainingen op het gebied van Ziekte, verzuim, re-integratie, doorbetaling van het loon aan het dossier van de werknemer en scan gemaakt, berekeningen uit- Kijkend naar bedrijven met bezwaar en beroep bij UWV. Een WGA, IVA. Het is complexe de werknemer de eerste twee de re-integratieactiviteiten over. gevoerd, bij verschillende verze- duizend werknemers of meer, andere dienst waar we gebruik jaar van ziekte of van het zoeken “Als je verzekerd bent bij UWV, keringsmaatschappijen passende is het percentage nog groter. van maken, is het advies van materie. De marktwerking in met de werknemer naar een dan moet je maar afwachten of offertes opgevraagd, deze onder- Dan hebben we het over circa 50 de register-casemanagers. Per de WGA maakt het er niet mogelijkheid tot re-integratie in UWV actie onderneemt om een ling en met UWV vergeleken, procent. Gevolg van deze ontwik- individuele casus proberen we eenvoudiger op. En goedkoper. het arbeidsproces? Want, als een werknemer weer aan het werk ons geadviseerd en een voorstel keling is dat de gedifferentieerde dan samen met Mercer werkne- werknemer na twee jaar nog altijd te krijgen, terwijl je er wel voor gedaan. In eerste instantie bleek WGA-premie van UWV alsmaar mers die zijn ingestroomd in de Of toch wel? Beveiligings- niet aan het werk is, dan stroomt betaalt. Overigens, UWV treedt het voor drie van onze bv’s hoger wordt. Immers, de bedrij- WGA er zo snel mogelijk weer uit organisatie G4S Secure hij mogelijk de WGA in. Tenmin- steeds verder terug. Kies je ervoor rendabel om eigenrisicodrager te ven met een ‘slechter’ profiel te krijgen. Op dit aspect willen Solutions Nederland werd worden en dus besloten we voor blijven achter, waardoor de hoge we nog nadrukkelijker inzetten, eigenrisicodrager voor een Het blijkt dat de overstap naar een deze bv’s met een maatschappij in zee te gaan. Mercer heeft voor schadegevallen moeten worden opgehoest door een steeds gerin- want waar we altijd al veel hebben gedaan aan het voorkomen van aantal bv’s voor de WGA private verzekeringsmaatschappij ons ons als soort van intermediair het contract beoordeeld en geholpen ger aantal bedrijven. Vandaar ook dat het besluit van G4S Secure instromers in de WGA, valt er voor ons de komende jaren ook en bespaarde tonnen. geen windeieren heeft gelegd. bij de administratieve inrege- Solutions – dat relatief weinig en vooral winst te behalen met ling. Eigenlijk heeft Mercer ons schadegevallen heeft – om uit het het weer aan het werk krijgen Als u net als multinational G4S ste dat geldt voor de gedeeltelijk als bedrijf eigenrisicodrager te ontzorgd in het hele traject.” publieke bestel te stappen en zich van WGA’ers of ze naar een ander Secure Solutions alleen al in arbeidsgeschikte – 35 tot 80 pro- worden voor de WGA, dan heb je privaat te verzekeren zo voordelig type uitkering te bewegen als dat Nederland ruim 7.000 medewer- cent ongeschikt – werknemer. In zelf veel meer grip op je mensen, Resultaat heeft uitgepakt. mogelijk is.” kers in dienst hebt, is er altijd wel dat geval brengt UWV u de eerste hun ziekte, hun re-integratie en Het resultaat is gunstig als u iemand ziek. Meestal is een zieke tien jaar van de WGA-uitkering dus op de premie die je betaalt. het Keppel vraagt. G4S Secure Langetermijnrelatie werknemer na een paar dagen van de werknemer in rekening. Want hoe minder ‘schadegeval- Solutions is een grote organisatie Ook de komende jaren verwacht weer beter, soms duurt het langer. Dat doet UWV via de gedif- len’, hoe gunstiger de premie”, met wereldwijd 600.000 mensen Keppel nog de nodige voordelen En dat brengt verplichtingen ferentieerde WGA-premie. Hoe vertelt Roel Keppel, HR consultant in dienst, waarvan 7.000 in te behalen als eigenrisicodrager. met zich mee, voor werknemers hoger het aantal instromers in de arbo/arbeidsdeskundige bij G4S Nederland. Deze mensen zijn “Onze samenwerking met Mercer en voor u als werkgever. Wat WGA uw bedrijf kent, hoe hoger Secure Solutions Nederland. actief in de beveiliging en security is niet gestopt na het afsluiten te denken van een verplichte de premie. Bovendien neemt UWV bij onder meer luchthaven, van het contract met de verzeke-6 Mercer Signaal Juni 2011 Mercer Signaal Juni 2011 7
 5. 5. Kabinetsstandpunt financiering WGA In een brief aan de Tweede Kamer heeft het kabinet op 25 maart jl. zijn standpunt bekend gemaakt ten aanzien van de financiering en privatisering van de WGA. In de argumentatie bij het kabinets- standpunt vormt het evaluatierapport van juli 2009 een belangrijk onderdeel. Hierin is geconcludeerd dat niet overtuigend aangetoond kon worden dat eigenrisicodragers, en met hen de verzekeraars, Leo Bil ■ Health & Benefits de WGA’ers beter re-integreren dan het UWV. Een feit is dat deze cijfers voor een belangrijk deel worden gevormd door re-integratie- waarnemingen van WAO’ers, al met al dus een heel ander risico. Aan de andere kant kunnen verzekeraars niet concreet aantonen dat ze daadwerkelijk beter presteren op het gebied van beperking van het langdurig verzuim- en WGA-risico en het bevorderen van werkhervatting. In dit verband leert onze ervaring dat er tussen de verschillende verzekeraars grote verschillen zijn waar te nemen. De werkelijke reden om niet zijn afgefinancierd) of het omslag- te privatiseren kan wel eens stelsel, waarbij de lasten jaarlijks zijn dat het op korte termijn over de deelnemers worden te duur is om over te stappen omgeslagen (door het UWV) zal de van een omslagstelsel naar een druk op het publieke stelsel in de kapitaalgedekt stelsel. Zeker in de toekomst alleen maar toenemen. huidige economische conjunctuur Door zoals voorgesteld de mini- van een krimpende beroeps- Zeker voor kleine bedrijven is personeelsleden. Voor het meren- zitten bepaalde sectoren van het mumpremie voor grote bedrijven bevolking de komende tijd hard maximale borging van belang. deel van de werknemers en voor bedrijfsleven niet op extra kosten te verhogen en de correctiefactor nodig zullen hebben. Deze bedrijven zijn onvoldoende grotere bedrijven is het echter te wachten. Uitstel betekent te maximeren, worden verschillen in staat om de re-integratie goed mogelijk om gezamenlijk echter een verdere stijging van tussen privaat en publiek welis- De focus moet daarom liggen op samen met hun werknemers dit belang goed in te vullen en in de toekomstige (staart)lasten (de waar minder groot, maar dat lost maximale borging van preventie, lasten die overblijven voor onder- nemingen die nog in het publieke de inherente onevenwichtigheid van het hybride stelsel niet op. interventie en re-integratie en moet door de juiste prikkels Uitstel betekent echter een bestel zitten). Privatisering verdwijnt daarmee nog verder Het lijkt er al met al op dat het worden gestuurd. De wetgever wilde dit belang aanvankelijk verdere stijging van de toekomstige achter de horizon. De huidige hybride stelsel blijft bestaan, al bij de werkgever en werknemer (staart) lasten. staartlasten kunnen worden dan niet voorlopig. Met het oog op leggen. Het huidige resultaat is geschat op circa € 4 miljard. de oorspronkelijke doelstelling: echter dat het is verworden tot vorm te geven, maar ze nemen te passen in een bredere aanpak In 2016 zullen ze ongeveer maximale inzet van beschikbaar een welles-nietesvergelijking tus- slechts een relatief klein deel die duurzame inzetbaarheid van € 6 miljard bedragen. Vanwege het arbeidspotentieel, moet dit stelsel sen de re-integratieinspanning van de werkende populatie voor werknemers stimuleert. Ook verschil in financiering van het verder worden geoptimaliseerd. van het UWV aan de ene kant en hun rekening. Immers, nog geen past een en ander in de plannen kapitaalgedekt stelsel, waarbij alle Wat de WIA beoogt is inzetbaar- de verzekeraars aan de andere 30% van alle werknemers werkt die in het huidig regeerakkoord toekomstige uitkeringen (privaat) heid; iets wat we in het licht kant, en de financiering daarvan. bij bedrijven met minder dan 50 geformuleerd zijn ten aanzien8 Mercer Signaal Juni 2011 Mercer Signaal Juni 2011 9
 6. 6. van het verplicht opnemen van argumentatie bij het kabinets- Collectieve zorgverzekering: levensfasebewust personeelsbe- leid in de CAO en het ontwikke- ling van een vitaliteitrekening. Daarbij moeten we ook bedenken standpunt blijkt dat het UWV op dit punt echter onvoldoende presteert. na zes jaar wordt het dat de financiering van de zorg in toenemende mate bij werknemers en werkgevers komt te liggen. In de kabinetsplannen is verder Als het hybride stelsel voorlopig wordt gecontinueerd is een uniforme regeling van de verantwoordelijkheid voor tijd voor actie opgenomen dat werkgeverscol- re-integratie voor zowel eigen- lectiviteiten meer en meer in risicodragers als bedrijven die belang zullen toenemen; een geen eigenrisicodrager zijn naarInzetbaarheid; iets wat we in het lichtvan een krimpende beroepsbevolking dekomende tijd hard nodig zullen hebben. ontwikkeling waarin een goed onze mening van belang. Het preventie-, interventie- en speelveld voor re-integratie wordt re-integratiebeleid past waarbij zodoende gelijk. Het is daarmee de verantwoordelijkheid bij zaak de verantwoordelijkheid werkgevers en werknemers ligt. na twee jaar ziekte gedurende Zoals eerder aangehaald moet tien jaar neer te leggen bij zowel dit alles gepaard gaan met de werkgever als werknemer, juiste prikkels aan werkgevers en wat bovendien beter past in werknemers, ook ten aanzien van maatregelen, gericht op een meer de WGA in een hybride stelsel. duurzame inzetbaarheid van werknemers. Daarnaast moet een Als de werkgever eigenrisicodra- bezwaarmaker (lees: werknemer) ger wordt gaat de ‘praktische’ bij eigenrisicodragers in ieder verantwoordelijkheid voor geval een betere rechtspositie re-integratie onder de huidige krijgen. situatie over van het UWV naar de werkgever. Dat is een punt In zes jaar tijd is er veel veranderd op gebied van de collectieve waar werkgevers nogal eens zorgverzekering. De no-claim is vervallen en heeft plaatsgemaakt tegenop zien bij hun afwegingen voor een verplicht eigen risico terwijl de basisverzekering is verso- om al dan niet eigenrisicodrager te worden. Buiten het feit dat berd. Zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren ingespeeld op de de werkgever bij bezwaren van toegenomen verantwoordelijkheden van werkgevers en werknemers de werknemer aangaande de op gebied van preventie, re-integratie en employability. Opvallend re-integratieinspanning van zijn werkgever moet voldoen aan is dat veel werkgevers weinig aandacht hebben gehad voor al deze Rick Wijsman ■ Health & Benefits de regels van een ZBO kent de ontwikkelingen en er nauwelijks gebruik van hebben gemaakt. Dit wet aan werkgevers die hierbij ondanks het feit dat integraal gezondheidsmanagement inmiddels in gebreke blijven geen sancties toe, en is de positie van de op de agenda van de CAO-onderhandelingen is komen te staan. werknemer om re-integratie af te Duurzame inzetbaarheid, leeftijdsbewust personeelsbeleid en dwingen zwak. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem mantelzorg worden steeds vaker verplicht opgenomen in nieuwe dan gerust contact op met uw Mercer-consultant In het publieke bestel gaat de of met Leo Bil. CAO’s. Het is voor werkgevers dan ook zaak om de collectieve re-integratieverantwoordelijkheid zorgverzekering nu, zes jaar na dato en bij het vervallen van van de werkgever over op het E-mail: leo.bil@mercer.com contracten, serieus te gaan toetsen op marktconformiteit en eindelijk UWV na twee jaar ziekte, dus Tel.: 0031 10 40 60 96 bij instroom in de WGA. Uit de invulling te gaan geven aan de mogelijkheden die er zijn.10 Mercer Signaal Juni 2011 Mercer Signaal Juni 2011 11
 7. 7. Tot 1 januari 2006 kenden we op het collectieve zorgcontract basis van psychische problemen goedkope premies, hogere eigen een stelsel met ziekenfonds- uitstromen. Dit brengt op korte momenteel het grootste deel voor risico’s en beperkte aanvullende en particulier verzekerden, termijn al direct extra kosten zijn rekening (bron: Mercer Pan verzekeringen. Daarbij komt dat u standaard-pakketpolissen, stu- met zich mee omdat preventieve European Health Survey 2010). Op als werkgever een zorgplicht hebt denten standaard-pakketpolissen en re-integratiediensten voor de tweede plaats komt verzuim op te vervullen en bij verzuim- en re- en buitenlandpolissen. In geval de uitstromers niet langer uit basis van het bewegingsapparaat, integratietrajecten alsnog zelf de van particulier verzekerden de collectieve zorgverzekering dat nog steeds circa 30% bedraagt. portemonnee moet trekken, en dat onderhandelden we jaarlijks gefinancierd kunnen worden. De aan bovenstaande vormen van u simpelweg niet meer kunt vol- over premieverhogingen op basis Maar ook op middellange en verzuim gerelateerde zorgvormen staan met een simpele premie- en van schaderesultaten en werd er langere termijn kunt u extra bepalen de premies van aanvul- voorwaardenvergelijking. Aspecten collectief opgezegd als een premie- kosten verwachten wanneer u de lende verzekeringen voor 60%. als zorginkoop, preventieve en Een goede collectieve zorgver- re-integratieoplossingen, kostenin-“Waarom zou ik nog een collectieve zekering biedt de werknemers aanvullende verzekeringen met zicht en Werkinspiratiescans zijn wegingsfactoren die niet moetenzorgverzekering aanbieden?” toegevoegde waarde ten opzichte worden onderschat. In combinatie van de ‘goedkopere’ internetaan- met bewustwording van de verhoging en/of aanpassing van inzetbaarheid en gezondheid van bieders. Naast premievoordeel toegevoegde waarde van de zorg- dekkingen niet marktconform was. uw belangrijkste productiekapitaal hebben de werknemers snel collectiviteit onder de werknemers “Dat waren nog eens tijden”, zult niet inzichtelijk kunt maken. Denk toegang tot kwalitatieve zorg levert dit u als werkgever direct u zeggen, “sterke marktwerking en daarbij bijvoorbeeld aan produc- en ondersteuning. En wat te voordeel op bij zowel productie als flinke voordelen voor de particulier tieverlies en toename van kosten denken van preventieve zorg? Een kostenbesparing. verzekerden”. Gelegenheidscollec- (waaronder premieverhogingen) eenvoudige health check kan al zorgpremies. Ook zorgverzekeraars gerelateerde zorg geeft een veel tiviteiten bestonden er nauwelijks als gevolg van WGA-instroom. preventief werken bij dreigende zijn zich meer en meer bewust lucratievere invulling aan deze Het bijbehorend bewustwordings- en de deelname werkgevers/ Hoge participatie in één collectief uitval als gevolg van sluimerende van de besparingen als gevolg gelden. proces vergt echter wel tijd en zorgcollectiviteiten was maximaal. zorgcontract biedt u niet alleen gezondheidproblemen. Daarbij van vroegtijdig signaleren van commitment van de werkgever. Het was immers de werkgever die goed inzicht in de gezondheid van zal de vraag naar health checks gezondheidsproblemen of zaken Als u als werkgever gaat bijdragen Wanneer u besluit tot een markt- grote belangen had bij een goede uw werknemers, maar ook onder- alleen maar stijgen met de sterke die uiteindelijk tot gezondheids- in de premie voor specifiek onderzoek op het moment dat de dekking tegen scherpe premies, steuning bij de inzetbaarheid van toename van welvaartsziekten als problemen leiden. Wanneer een arbeidsgerelateerde zorg kan premies worden gecommuniceerd aangezien vaak tot wel 50% van de uw arbeidskapitaal. Een visie op obesitas en diabetes. werkgever bovendien bereid is de werknemer een significante leidt dit niet tot succes. Hoewel particuliere verzekering door de deelname aan de collectieve premiebesparing met zeer uitge- de premies tegenwoordig wel werkgever werd vergoed. Ook op gebied van duurzame zorgverzekering te stimuleren met een vrijwillige werkgeversbijdrage breide dekking realiseren. Daarbij koopt de werkgever gelijktijdig iets vroeger (in oktober) worden afgegeven, moeten daarna de “Waarom zou ik nog een collec- tieve zorgverzekering aanbieden?” inzetbaarheid kan uw collectieve zullen de participatie in de zorg- preventie- en re-integratiediensten visie en het beleid nog worden gevormd. Vaak is daarbij ook Is de vraag die veel werkgevers zorgverzekering positief uitwerken. Daarbij komt dat u als werkgever een advies of instemming van een zich dan ook na 1 januari 2006 zijn ondernemingsraad vereist en kan gaan stellen. Kortingen maken immers het verschil niet meer, en duurzame inzetbaarheid, leef- tijdsbewust personeelsbeleid en Ook op gebied van duurzame inzetbaarheid kan uw col- zorgplicht hebt te vervullen. een enquête onder de werknemers ook zeer waardevol zijn. Last but steeds meer werknemers laten personeelsplanning (Work Force lectieve zorgverzekering positief collectiviteit en het effect daarvan in die anders ‘out of pocket’ not least is er bij de zorgverzeke- zich door internetvergelijkers Strategy en Work Force Planning) uitwerken. Zo financieren som- maximaal zijn. Een dergelijke betaald hadden moeten worden. raars op dat moment sprake van leiden. Waar moet het naar toe, is onlosmakelijk verbonden met mige zorgverzekeraars een zg. investering levert gemiddeld 200% Mercer heeft in eigen beheer een drukke periode, en daarmee nu steeds meer consumenten een collectieve zorgverzekering. Werkinspiratiescan. Hiermee kostenbesparing op (bron: BS een product ontwikkeld dat op vertraging van de snelheid waar- uitsluitend naar de prijs kijken? In de wetenschap dat producten worden carrièremogelijkheden, Health consultancy; Synergie in de genoemde diensten en premie- mee voorstellen worden opgele- Een vreemde situatie, zeker als je zijn ontwikkeld die preventieve en veranderingsbereidheid en de FIT keten van zorg en sociale zeker- splitsing is gebaseerd. Daarmee verd. Het is dan ook aan te raden bedenkt dat de overheid indertijd re-integratiediensten bevatten en/ tussen uw werknemers en hun heid: utopie of realiteit?). koopt u voor uw werknemers die om dergelijke trajecten al voor de besloten heeft om zorgcollectivi- of modulair aanbieden valt er dus werk inzichtelijk gemaakt. Dit deelnemen aan de collectieve zomer in te zetten en vanuit een teiten in het nieuwe stelsel toe te veel te besparen. U legt hiervoor de zijn facetten waar u samen met Veel werkgevers zijn nog steeds zorgverzekering vrijwel alle risicoanalyse te benaderen. staan op voorwaarde dat verzuim basis door als werkgever actief één de werknemers op kunt sturen niet bereid hun werknemers een bovengenoemde diensten in. en arbeidsongeschiktheid onder onderscheidende zorgcollectiviteit en waarmee u de inspiratie en vrijwillige werkgeversbijdrage te toepassing van integraal gezond- aan te bieden en de voordelen daarmee gezondheid en duur- bieden. We verwachten dat toe- Onderzoek naar de juiste zorg- Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem heidsmanagement zouden worden helder te communiceren. zaamheid van uw arbeidskapitaal komstige CAO-onderhandelingen verzekering voor medewerkers dan gerust contact op met uw Mercer-consultant of teruggedrongen. kunt bevorderen. meer en meer zullen aandringen is tegenwoordig dus meer dan met Rick Wijsman. Ook werknemers hebben voordeel op een vrijwillige werkgevers- ooit het belang van de werk- Wanneer u onvoldoende op de bij een goed beleid op gebied Afname van bovengenoemde bijdrage. Aanwenden van de gever, zeker nu dat we moeten E-mail: rick.wijsman@mercer.com deze ontwikkelingen anticipeert, van bovengenoemde aspecten. additionele diensten bij zorgverze- vrijwillige werkgeversbijdrage constateren dat de werknemers Tel.: 0031 20 54 19 419 zullen steeds meer werknemers Met 35% neemt verzuim op keraars leidt niet direct tot hogere voor financiering van arbeids- zich uitsluitend laten leiden door12 Mercer Signaal Juni 2011 Mercer Signaal Juni 2011 13
 8. 8. Countervailing power Het woord ‘countervailing power’ is de laatste twee jaar Dit riep op zijn beurt onder andere de volgende vragen op: zogenaamde ‘fiduciair manager’ aanstelt vanuit de wens om zelf voor pensioenfondsen: een begrip geworden in de pensioenfondswereld. Hoewel vrij plotseling ontstaan, is dit concept goed beschouwd toch ¡ Wie hield deze zaken in de gaten? ¡ Was er beleid op dit gebied? En zo ja, kwam dit beleid vanuit veel minder tijd en middelen in te zetten voor het beheer van de beleggingsportefeuille. Dat is echter een verkeerd motief om een kwestie van balans niet uit de lucht komen vallen. De afgelopen decennia zijn pensioen- fondsbeleggingen in omvang en complexiteit sterk toegenomen, de uitvoerder of vanuit het pensioenfonds? ¡ Was het bestuur c.q. de beleg- gingscommissie ervan op de voor een fiduciair manager te kiezen. Het juiste motief voor met een steeds hogere mate van hoogte dat deze zaken hun uitbesteding uitbesteding van onderdelen in beleggingsportefeuille al dan Tegen welke maatstaf je het ook het beleggingsproces als logisch niet konden raken? afzet, Nederlandse pensioenfond- gevolg. In feite kan dit duiden sen beheren enorme bedragen op goede governance vanuit het Analyse leert dat het geen abnor- geld. Dat brengt een grote pensioenfondsbestuur, dat zich male gang van zaken was dat verantwoordelijkheid met zich bewust is van de grenzen van de pensioenfondsbesturen zich pas mee. Je kunt dergelijke porte- eigen capaciteit, vaardigheid en door bovengenoemde incidenten feuilles gewoonweg niet op een deskundigheid. Door de uitbeste- in de kredietcrisis bewust werden verantwoorde manier trachten te ding krijgen externe deskundigen van bepaalde instrumenten en beheren met een minimale inzet een belangrijke rol in het beleg- praktijken in hun beleggingspor- van mensen en middelen. De gingsproces. Een goede counter- tefeuille; een sterke indicator dat primaire reden voor uitbesteding vailing power moet er daarbij de countervailing power lang niet hoort te zijn dat je experts en voor zorgen dat het inderdaad overal op een acceptabel niveau deskundigen inzet op terreinen de uitvoering is die uitbesteed was ingericht. waar je zelf de expertise ontbeert. wordt; niet de besluitvorming en Dat betekent vervolgens niet dat het beleid. In 2008/2009 heeft de Uitbesteding van taken door je er daarna noodzakelijk minder kredietcrisis een aantal zaken aan pensioenfondsen tijd aan hoeft te besteden. De tijd de oppervlakte doen komen die Natuurlijk moet het verwijt gaan moet in dat geval worden besteed op z’n minst enige twijfel recht- richting de (professionele) partijen aan het aansturen van de externe vaardigden aan een voldoende en die de uitbestede taken uitvoeren uitvoerders en erop toezien dat afdoende mate van countervailing - zoals vermogensbeheerders deze inderdaad doen waar ze voor power, zoals: en fiduciair managers - als de aangesteld zijn. Belangrijk hierbij beleggingsportefeuille door hun is dat de uitvoerders het beleid ¡ Problemen rond Securities toedoen anders van samenstelling uitvoeren, niet maken. Beleids- Lending. en opzet blijkt dan wat de klant verantwoordelijkheid kan name- ¡ ‘Cash’ mandaten met daarin totaal andere zaken dan wat het pensioenfonds onder ‘kas’ Dat is echter een verkeerd motief om Het pensioenfondsbestuur dient in staat te zijn een effectief verstond. ¡ Alternatieve beleggingen voor een fiduciair manager te kiezen. tegenwicht (‘countervailing power’) te bieden aan professionele (hedge fondsen) die niet altijd (het pensioenfondsbestuur) voor lijk nooit uitbesteed worden. laag gecorreleerd waren met ogen staat. Vaak zijn de experts Een veelgehoorde tegenwerping uitvoerders en (commerciële) aanbieders van beleggingsproducten. aandelen. hun eigen weg gegaan, zonder hun hierbij is dat het toch geen zin Dit geldt ook als de uitvoering in eigen huis plaatsvindt. ¡ Liquide veronderstelde klanten met hun beweegredenen heeft om alles wat de uitvoerder (aanbevelingen Commissie Frijns) beleggingen en instrumenten, en de logica van hun benadering doet te gaan bijhouden, want dan die dat niet meer bleken te zijn. te ‘vermoeien’. Aan de andere kan je het net zo goed zelf blijven ¡ Beleggingsfondsen die niet kant kunnen de pensioenfondsen doen. Jelle beenen ■ Investment Consulting Countervailing power: Balancing of the market power of one group voldeden aan alle contractueel de ingehuurde experts niet of by that of another group. For example, market power of manufac- legitieme verzoeken om geld nauwelijks verwijten dat deze Het belang van turers may be balanced by the market power of retailers, and vice terug te storten. hun eigen weg gaan en hun eigen countervailing power ¡ Beleggingen, die in essentie professionele keuzes maken als er Het mag er niet op neerkomen versa. The concept of countervailing power was proposed by the US niet meer te begrijpen zijn door vanuit de uitbestedende pensi- dat het werk ook nog eens zelf economist John Kenneth Galbraith (1908-) in his 1952 book gebruik van gestructureerde oenfondsen zelf geen of weinig wordt uitgevoerd, maar dat producten, leverage en door- aansturing is. Te vaak komt het ervoor wordt gezorgd dat het ‘American Capitalism.’ beleggingen. voor dat een pensioenfonds een juiste werk wordt uitgevoerd.14 Mercer Signaal Juni 2011 Mercer Signaal Juni 2011 15
 9. 9. Om een analogie te gebruiken: ondernemingspensioenfondsen power hun kennis en expertise Afsluitend als je een forse verbouwing - geholpen bij het opzetten en met het bestuur moeten delen en Tot slot: voor een goed vormge- wilt uitvoeren, zal het in het doorvoeren van verbeteringen het bestuur moeten meenemen geven countervailing power is algemeen aan te bevelen zijn op het gebied van countervailing in de overwegingen die een rol allereerst een juiste cultuur en vaklui (vermogensbeheerders) power. Deze ervaring heeft ons spelen bij hun beslissingen. houding bij de betrokkenen nodig. aan te stellen; al dan niet via een geleerd dat countervailing power Andersom geldt dat het bestuur Het pensioenfonds moet het als (fiduciair manager). Als men er na niet zozeer een eenduidig ‘pro- aan de experts duidelijk moet een interne drijfveer voelen om uitbesteding van het bouwwerk duct’ is; daarvoor zijn de ver- maken wat de bedoeling is, wat ‘in control’ te zijn en te doorzien vervolgens voor kiest om op schillen tussen de Nederlandse de cultuur van het pensioenfonds wat er in de portefeuille gebeurt. vakantie te gaan en pas na afloop pensioenfondsen te groot. Deze is en wat past en wat niet past De externe partijen moeten het als van de werkzaamheden te gaan verschillen zitten onder andere in (bijvoorbeeld door het formuleren een interne drijfveer gaan voelen kijken, is de kans groot dat het de mate van uitbesteding, com- van expliciete investment om hun klanten goed te begrijpen eindresultaat er toch heel anders plexiteit van de beleggingsporte- beliefs). Ten tweede zie je vaak bij en goed uit te leggen wat ze echt uitziet dan wat oorspronkelijk feuille, expertise en beschikbare het nastreven van de doelstellin- doen. Dat laatste is zeer zeker geen de bedoeling was. Om ervoor te tijd van het bestuur en mate van gen al meteen onbalans ontstaan. triviale voorwaarde en vereist veel De doelstelling van het pensioen- werk en moeite; zeker in het lichtOnze ervaring leert daarbij dat fonds is het kunnen nakomen van de verplichtingen, al dan niet Countervailing power kent twee hoe meer je van het eerste moet van de heersende status quo.countervailing power niet zozeer met een indexatie-ambitie, nu en in de toekomst. Hierin is ook hoofdbestanddelen: doen. Als je niet regelmatig en frequent elkaar op de hoogte houdt Last but not least is countervailing power ook in het belang vaneen eenduidig product is. een duidelijke ‘balans’ doelstel- 1. Strakke regievoering en en ‘onderweg’ bijstuurt zul je de externe partijen, want goed ling inbegrepen, namelijk dat vastlegging van afspraken. vooraf juist zeer strakke afspraken wederzijds begrip helpt bij het zorgen dat het eindresultaat wel bestuursondersteuning door de middelen voldoende moeten Hieronder valt het formuleren moeten maken. Andersom is het realiseren van echt langetermijn- met de oorspronkelijke bedoeling bijvoorbeeld een pensioenbureau zijn om aan de verplichtingen te van beleggingsrichtlijnen, in overeenstemming zal zijn, moet men zich vergewissen of beleggingsadviseurs. Hierdoor kent ook de countervailing kunnen voldoen. Kapitaalgroei is een middel om dit doel te afspraken over gebruik van instrumenten, het opnemen Voor een goed vormgegeven counter van wat er allemaal gebeurt - al dan niet met hulp van een power bij pensioenfondsen vele verschijningsvormen, hoewel er bereiken. Bij de experts, de vermogensbeheerders en vaak van duidelijke en beperkende/ afbakenende afspraken vailing power is allereerst opzichter - en regelmatig met de wel eenduidigheid is op gebied ook de fiduciair managers, zie op beleggingsgebied in de een juiste cultuur en houding uitvoerders overleggen over de van ambitie en doelstelling. je daarentegen maar al te vaak vermogensbeheercontracten, voortgang. Met andere woorden: een eenzijdige gerichtheid op rapportage-afspraken (transpa- bij de betrokkenen nodig. er zal voor ‘countervailing Herstellen van de balans kapitaalgroei, of erger nog, op rantie) en het (onafhankelijk) power’ gezorgd moeten worden. Countervailing power is gericht een groei die uitkomt boven een controleren of men zich aan de zo dat als je elkaar tijdig en goed relaties met de klant. Daarbij komt Iedereen die weleens een forse op (het herstellen van) de balans marktindex als de MSCI. Met afspraak houdt. op de hoogte houdt van elkaars dat je vanuit professionalisme verbouwing heeft laten uitvoeren tussen het pensioenfonds en de goede countervailing power kan 2. Een inhoudelijke dialoog en acties, denken en zorgen, je als uiteraard het beste voor je klant zal uit ervaring weten dat dit een professionele partijen waaraan er evenwicht worden gebracht samenwerking tussen het pen- pensioenfonds goed ‘in control’ wilt. Welke echte vakman wil moeizaam, arbeidsintensief, maar taken zijn uitbesteed (externe in het niveau van kennis en sioenfonds en de aangestelde kunt blijven. Bovendien kun je dan immers voor z’n klant geheim noodzakelijk proces is. Maar dan vermogensbeheerders, fiduciair expertise en het nastreven van de experts. Hieronder valt het op grond van actuele ontwikkelin- houden wat-ie doet? wel zonder daarbij het werk van managers, custoidan). Idealiter doelstellingen. Ofwel de experts regelmatig en frequent voeren gen bijsturen; iets wat kan worden de uitvoerder over te nemen. zullen ze als elkaar aanvullende worden gedwongen om mee te van gesprekken met de aange- wordt bemoeilijkt in geval van een De toenemende complexiteit partners samenwerken bij het denken in de context van de ver- stelde vermogensbeheerders en opzet waarbij alles van te voren en daarmee gepaard gaande Na onderzoek naar het beleg- realiseren van de doelstellingen plichtingen van het fonds, ofwel de fiduciair manager, het voor- geheel is vastgelegd. Overigens is hogere eisen die aan counter- gingsbeleid van Nederlandse en ambities van het fonds. Er zijn een vermogensbeheerder krijgt leggen aan het pensioenfonds het niet zo dat het ene bestand- vailing power worden gesteld pensioenfondsen heeft De twee redenen dat deze samen- een strak omschreven mandaat, van beleggingsvoorstellen deel totaal verwaarloosd kan vragen om een gedetailleerde, Nederlandsche Bank (DNB) werking vaak niet ideaal is. Ten waarbij het fondsbestuur duide- door de experts en het vragen worden door heel veel aandacht hands-on benadering. De consul- geconstateerd dat de counter- eerste ontstaat in die samenwer- lijk voor ogen heeft welke rol dat van externe (onafhankelijke) te besteden aan het andere. Beide tants van Mercer staan u hierin vailing power op gebied van king door het vaak aanzienlijke strak omschreven mandaat heeft opinies en voorstellen. bestanddelen vereisen een zekere met hun expertise en ervaring beleggingen bij pensioenfondsen verschil in niveau, expertise bij het bereiken van de (balans) minimale inzet. Er zullen altijd van harte bij. voor verbetering vatbaar is. DNB en kennis tussen de profes- doelstelling van het fonds. Bij het Beide onderdelen zijn nodig voor duidelijke en expliciete afspraken verlangt (vereist in specifieke sionele experts enerzijds en het laatste kan bijvoorbeeld gedacht het bestuur om ‘in control’ te zijn gemaakt moeten worden, waarbij Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem gevallen) dat pensioenfondsen pensioenfondsbestuur anderzijds worden aan een vastrentende- van het beleggingsproces en om de dynamiek van de financiële dan gerust contact op met uw Mercer-consultant of concrete verbeteringen op dit een onevenwichtige relatie, die waardenmandaat dat zich richt verantwoording te kunnen afleg- markten tevens vereist dat het met Jelle Beenen. gebied doorvoeren. Mercer heeft met countervailing power weer op de verplichtingenstructuur gen over het gevoerde beleid. pensioenfonds een bepaalde het afgelopen jaar verschillende in balans gebracht zal worden. van het fonds. In feite zijn deze twee bestand- ondergrens van inhoudelijk begrip E-mail: jelle.beenen@mercer.com pensioenfondsklanten - waar- Dat betekent dat de experts in delen communicerende vaten. Hoe en communicatie met de externen Tel.: 0031 20 43 13 700 onder enkele van de grootste het kader van countervailing minder je van het tweede doet, handhaaft.16 Mercer Signaal Juni 2011 Mercer Signaal Juni 2011 17

×