1GUÍA de LECTURA       O      NENO      DO     PIXAMA       A      RAIAS Edición e Impre...
2AUTORES: Club de Lectura “A Nora dos Libros” (I.E.S. de Pastoriza – Arteixo – A Coruña)      - Mª Élida Barrela Mui...
3◘ “Pode que Shmuel abrira a boca para responder, mais Brunonunca chegou a oír, porque xusto naquel momento, todos os que...
4◘ “Un último pensamento pasóuselle pola cabeza ao seu irmánmentres miraba na distancia para aqueles centos de persoasfac...
55
6Se comparamos as dúas contraportadas: observas algunhadiferenza entre elas?.................................................
7 Índice1. Introdución á obra Comentario da obra ...........................................................................
8  1. Introdución á obra  Comentario da obra  The Boy in the Striped Pyjamas, título orixinal da obra, ten unha ver...
9   É un libro que, curiosamente, poden ler tanto nenos comoadultos porque, aínda que o tema é cruel, aparece envolto nu...
10  Biografía do autor  John Boyne naceu en Dublín, Irlanda, en 1971.  Estudou Literatura Inglesa no Trinity College...
11Incluímos a continuación unha entrevista que reproduce a opiniónpersoal do autor sobre a súa propia obra:ENTREVISTA a Jo...
12Bruno y Shmuel fuera una primera aproximación, un punto de arranque, que les llevasemás tarde, a averiguar lo que sucedi...
13también para saber si eran creíbles los dos niños protagonistas –Bruno, el hijo de familianazi y el judío Shmuel-. No ob...
14Ángeles López. He leído a algunos críticos decir que su libro recuerda a la película deRoberto Benigni y otros, que pare...
15el mundo en el que habita Shmuel al otro lado de la alambrada, tiene una conexióndirecta con el poder que ejerce su padr...
16  2. Contidos e Valores  Contidos:1. Procura información sobre a ―Declaración Universal dos Dereitos  Humanos‖ (dat...
17     3. Achegámonos ao libro     Actividades en relación co formato do libro1. Que che suxire a portada? De que...
183. Mostraranse outros libros que teñan ilustracións na portada parapoder comparalos con este. Por que cres que hai ausen...
196. Imos comparar o texto da contraportada na versión en castelán ena versión en galego.  Versión en Galego “A pediment...
20Responde agora estas cuestións:A partir dos datos da contraportada: poderíanse localizar os feitosnarrados nunha determi...
217. Na edición en castelán ofrécese unha breve recensión cosprincipais datos biográficos e bibliográficos de John Boyne, ...
228. Agradecementos     Versión en Galego   Por todos os seus consellos e agudos comentarios e por nonpermitiren qu...
239. Os capítulosPresentan pequenas variacións na tradución como podemos observarnesta táboa comparativa:CAPÍTULO EDICIÓN ...
24    11        O Fura                         El Furias    12        Shm...
25 Actividades en relación coa vertente Temática-Humana 1. No capítulo 1 aínda están na casa de Berlín, descríbea e  car...
264.Estás de acordo con que a cultura e o saber fan máis libres edonos de si mesmos aos seres humanos? Razoa a túa respost...
276. Coloca nesta táboa as semellanzas e diferenzas entre os dousrapaces (data de nacemento, a súa orixe, a súa caracteriz...
287. Imos centrar a nosa atención nun fragmento do capítulo 3 ondeestán dialogando Gretel e Bruno:Versión en Galego― – (.....
29  Versión en Castelán― – (...) Le oí decir a Padre que quienes vivían aquí en Auchviz antesque nosotros perdieron su em...
30Conxuga o Pretérito de Indicativo do verbo OUVIR:                ...........................................
31Bruno non queda convencido e volve preguntar. Escribe a resposta deGretel:● ― E que é o que significa? – preguntou exasp...
329. O neno xudeu que dá título á obra aparece no capítulo 10. Untítulo moi poético que anuncia a súa importancia:Versión ...
3310. Que afeccións lle inculcou a avoa a Bruno?.............................................................................
3411. Fíxate no personaxe da nai de Bruno e no da súa avoa (carácter,formación...).Recolle fragmentos que acheguen esta in...
35E logo compara o papel desempeñado por cada unha delas no libro coasituación da muller na sociedade actual:................
36Nunha ocasión a avoa di: Versión en galego  ―Se vistes o traxe correcto sentiraste como a persoa quepretendes ser‖ Ve...
37Localiza algunhas escenas do libro que confirmen as palabrasanteriores:....................................................
3813. Practicamente todos os personaxes teñen un nome propio, agás opai e a nai de Bruno. Cando se refire a eles o narrado...
3915. Recolle fragmentos ou frases do texto que reproduzan dalgunhamaneira os pensamentos e teorías nazis:...................
4016. Analiza o pasado do pai do tenente Kotler:.............................................................................
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)

2,110 views
1,957 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,110
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
62
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Guía lectura "O neno do pixama a raias" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2007-2008)

 1. 1. 1GUÍA de LECTURA O NENO DO PIXAMA A RAIAS Edición e Impresión: I.E.S. de Pastoriza Rúa Lagarto, Esq. Furoca s/n 15140 Pastoriza – Arteixo A CORUÑA Teléfono: 981 647517 Fax: 981 647519 http://bibliotecaiespas.webnode.es/ e-mail: ies.pastoriza@edu.xunta.es ISBN: 978-84-692-2800-5 Depósito legal: C 3626-2009 1
 2. 2. 2AUTORES: Club de Lectura “A Nora dos Libros” (I.E.S. de Pastoriza – Arteixo – A Coruña) - Mª Élida Barrela Muinelo - Mercedes Dans López - Mª del Carmen Zapata Babío - Cristina Vázquez Grandío - Mª Cruz Gabiola Peleteiro - Marta Pumares Varela - Bibiana Santos Docal - Purificación Toba QuintánsE COA COLABORACIÓN DE: - Bibian Yineth González Toro - Laura Núñez Alba - Andrea Pardo Sánchez - Alba Ponte Loureiro - Lorena Pombo - Ibra LoE coa subvención do CEFORE da Coruña. 2
 3. 3. 3◘ “Pode que Shmuel abrira a boca para responder, mais Brunonunca chegou a oír, porque xusto naquel momento, todos os quedesfilaban e que encheran o cuarto, emitiron berros ao ver como sepechaba a porta de adiante e desde fóra oíase un ruído metálico. Bruno levantou unha cella, porque non comprendía o sentido detodo aquilo, mais supuxo que tiña que ver con que non entrara achuvia e que a xente non collese catarros. Entón o cuarto escureceu e, a pesar de todo o caos que houbodespois, dalgunha maneira Bruno conseguiu seguir agarrado á mande Shmuel, e nada no mundo o convencería para soltala.”(Páx. 187, Ed. Narrativa K, Tradución en Galego)◘ “ Bruno arrugó la frente. Miró el cielo y entonces oyó otrofragor, el ruído de un trueno, y de inmediato el cielo parecióoscurecerse más, hasta volverse casi negro, y empezó a llover acántaros, aún más fuerte que por la mañana. Bruno cerró los ojos uninstante y sintió cómo lo mojaba la lluvia. Cuando volvió a abrirlos,ya no estaba desfilando, sino más bien siendo arrastrado por todaaquella gente. Lo único que notaba era el barro pegado por todo elcuerpo y el pijama adhiriéndose a su piel por efecto de la lluvia.Anheló estar en su casa, contemplando el espectáculo desde lejos, y noarrastrado por aquella multitud.”(Pág. 211, Ed. Salamandra, 15ª ed., Traducción en Castellano) 3
 4. 4. 4◘ “Un último pensamento pasóuselle pola cabeza ao seu irmánmentres miraba na distancia para aqueles centos de persoasfacendo as súas cousas. O pensamento era que todos eles, osrapaces pequenos, os rapaces maiores,os pais, os avós, os tíos, axente que vivía soa en calquera barrio e que non parecía terfamilia ningunha, todos vestían a mesma roupa: un pixama araias grises e na cabeza unha gorra a raias grises. - Que estraño – murmurou antes de dar a volta.”(Páx. 42, Ed. Narrativa K, 1ª ed., Tradución en Galego)◘“(…) y, mientras contemplaba a aquellos cientos de personasque trajinaban o deambulaban a lo lejos, reparó en que todos -los niños pequeños, los niños no tan pequeños,los padres, los abuelos, los tíos, los hombres que vivían en lascalles y que no parecían tener familia – llevaban la misma ropa:un pijama gris de rayas y una gorra gris de rayas. -Qué curioso – murmuró, y se apartó de la ventana.”(Pág. 44, Ed. Salamandra, 15ª ed., Traducción Castellano) 4
 5. 5. 55
 6. 6. 6Se comparamos as dúas contraportadas: observas algunhadiferenza entre elas?................................................................................................................................Cales?................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6
 7. 7. 7 Índice1. Introdución á obra Comentario da obra ...................................................................................................8-9 Biografía do autor ..................................................................................................10-152. Contidos e Valores Declaración Universal dos Dereitos Humanos ......................................................16 Valores (a familia, a amizade) ...................................................................................163. Achegámonos ao libro Actividades en relación co formato do libro ..................................................17-24 Actividades en relación coa vertente Temática –Humana ..........................25-47 Actividades en relación coa vertente Histórica ...........................................48-55 Actividades en relación coa vertente Literaria ............................................56-584. Actividades de comprensión-competencia lectora .....................59-665. Obradoiro de escritura .....................................................................67-696. Habilidades e destrezas xerais de competencia lectora ................707. Temas transversais..................................................................................708. Recursos e materiais para o estudo do libro Estudo histórico ....................................................................................................71-92 Estudo literario ....................................................................................................93-110 Películas ........................................................................................................................111 Libros ....................................................................................................................112-113 7
 8. 8. 8 1. Introdución á obra Comentario da obra The Boy in the Striped Pyjamas, título orixinal da obra, ten unha versión en galego (O neno do pixama a raias) e outra en castelán (El niño con el pijama de rayas): Esta novela está ambientada nunha época moi dura como é aAlemaña nazi, no campo de concentración mis coñecido durante a 2ªguerra mundial: o campo de Auschwitz. Reflicte, pois, unha época de represión e persecución racial(limpeza étnica), especialmente contra os xudeus. Porén, o autorsoubo facer desta historia unha lectura amena rodeada de tenrura,sen deixar de ser tremendamente triste e cruel. Unha lectura quelogra ―enganchar‖, á vez que che fai reflexionar sobre as crueldadesque se poden chegar a cometer, e o que é peor: xustificar polo simplefeito de ser diferentes (raza, cultura...) ou polas arelas de poder. 8
 9. 9. 9 É un libro que, curiosamente, poden ler tanto nenos comoadultos porque, aínda que o tema é cruel, aparece envolto nun halo detenrura ou dozura (pois ofrécese desde a perspectiva dun neno de 9anos) que é capaz de ―suavizar‖ esa crueldade sen perder nada doseu dramatismo. O autor acadou este ―milagre‖ partindo de catro estratexias: 1.- Elixiu a perspectiva dun neno (e alemán) de 9 anos (Bruno)para contar a historia, o cal achega á novela unha dose de frescura einocencia, calidades que, en principio, estarían rifadas co tematratado na mesma. 2.- Esa inocencia provoca, en moitos casos, situaciónsantagónicas entre a realidade e a interpretación que dela ofrece oneno, o cal crea certo toque humorístico ao tempo que reforza aintención crítica e a condena que se reclama do lector. 3.- En ningún momento o autor ofrece unha descrición ambientalexhaustiva e precisa, senón que selecciona os datos e vainosespallando ao longo da novela, para que o lector se vexa forzado areconstruír ese ambiente. De tal forma que se establece con este,unha especie de diálogo, o cal esixe da súa parte certo saber oucultura en relación á época na que se localizan os feitos. 4.- E, por último, o estilo e a linguaxe utilizados son moiadecuados, o que fai que a súa lectura sexa moi doada. 9
 10. 10. 10 Biografía do autor John Boyne naceu en Dublín, Irlanda, en 1971. Estudou Literatura Inglesa no Trinity College, Dublín, e foiestudante no curso de Mestría en Creación Literaria na Universidadede East Anglia, onde posteriormente tamén el ensinaría escrituracreativa a alumnos irlandeses. Empezou a publicar historias curtas aos vinte anos. A súaprimeira novela, The Thief of Time ( sobre un home que mira caraatrás na súa vida, despois de ter vivido entre os grandes nomes dahistoria), foi publicado en 2000. En 2005 publicou a súa terceiranovela Crippen (a historia de Harvey Hawley Crippen, protagonistadunha persecución por parte de Scotland Yard en 1910, despois deque o corpo descortizado da súa muller aparecese no soto da súacasa de Camden. En 2006 publica The boy in the striped pyjamasque, aínda que orixinariamente era para lectores mozos, rapidamenteatopou audiencia entre as persoas adultas e nenos. Foi traducido aunha trintena de idiomas e mesmo ten unha adaptacióncinematográfica, producida por Miramax. 10
 11. 11. 11Incluímos a continuación unha entrevista que reproduce a opiniónpersoal do autor sobre a súa propia obra:ENTREVISTA a John BOYNEJohn Boyne«La alambrada de Auschwitz es unespejo... Sólo el azar delimita quiénestá a cada lado»Ángeles LópezEl niño con el pijama de rayas, de John Boyne no sólo se ha traducido a unatreintena de idiomas sino que estos días ha dado comienzo el rodaje de su adaptacióncinematográfica, producida por Miramax. Esta novela, apta para todos los públicos, nacecon la vocación de explicar el Holocausto, mediante la amistad entre el hijo de uncomandante nazi y un niño judío, a través de la alambrada del campo de concentraciónde Auschwitz.Ángeles López. ¿Qué pretendía realmente cuando escribió El niño del pijama de rayas:“revisar” literariamente el tema del holocausto?John Boyne. Desde luego, no era mi intención hacer una “revisión literaria delHolocausto”, ya que semejante idea hubiera sido muy extraviada. Mi único objetivo,pasaba por componer una novela para los lectores más jóvenes, que comenzaban en elcolegio a aproximarse a aquel momento histórico. Confiaba en que la amistad entre 11
 12. 12. 12Bruno y Shmuel fuera una primera aproximación, un punto de arranque, que les llevasemás tarde, a averiguar lo que sucedió, realmente, durante le genocidio nazi. Aunquetampoco descarté que fuera una novela accesible para los lectores adultos.Ángeles López . Por cierto... ¿Cómo la definiría: literatura juvenil, ficción histórica,fábula, parábola...?John Boyne. Me gustaría pensar que es una alegoría, una fábula literaria que puede seleída por todos los públicos.Ángeles López. ¿No le dio miedo enfrentarse a un tema tan tratado en literatura?...¿Queda, todavía “algún ángulo nuevo desde el que abordarlo”?John Boyne. Los supervivientes siempre nos ruegan que no nos olvidemos de losdevastadores acontecimientos de aquellos días, por eso pienso que es vital que losartistas continuemos explorándolo desde nuevos ángulos. Nunca podremos llegar aentender totalmente qué ocurrió en el seno de una país para comportarse consemejante vileza hacia la vida humana, por tanto, pienso que siempre será interesantepara los escritores tratar de buscar una y otra vez una explicación. Hay aún nuevosprismas de exploración literaria y es lo que intento demostrar con esta novela: un campode concentración, observado desde los ojos inocentes del hijo de un comandante nazi.Sólo enunciarlo me parece escalofriante, ¿no?Ángeles López. Las cosas no nacen sin motivo. Mientras leía su libro, imaginé quetenía a alguien muy próximo a quien deseaba contarle ese periodo de un modo sencilloy contundente ¿es así?John Boyne. En este caso, y como excepción, tiene usted razón. El libro se lo dedico ami sobrino Jaime, que tenía 11 años cuando escribí el libro. Le enseñé el proyectooriginal, para averiguar qué había estudiado en la escuela acerca de ese periodo y 12
 13. 13. 13también para saber si eran creíbles los dos niños protagonistas –Bruno, el hijo de familianazi y el judío Shmuel-. No obstante, esto ha sido una excepción, ya que no acostumbroa escribir novelas para una persona en particular o para un fin concreto. Simplementeescribo el mejor libro que puedo escribir y confío en que pueda encontrar un buennúmero de lectores por el camino...Ángeles López. Agradece al final del libro, a un par de personas que le impidieranperder “el tono” del texto... ¿Hubo momentos en la redacción, en los que se le diluía laimparcialidad?John Boyne. Cuando arranqué el proyecto tenía las cosas clarísimas, pero durante elproceso de redacción, establecí una fuerte conexión entre los dos muchachos en micabeza y, aunque sabía hacia donde me llevaría su historia, tenía que procurar noperder el “enfoque” e impedir que se filtrasen mis “afectos”. Tampoco podía permitir queBruno pareciera un chaval con “fisuras”; no quería, bajo ningún concepto, que el lectorpudiera llegar a odiarle. De igual forma, necesitaba saber que no perdía el “pulso” en eldiscurso narrativo, y que cada frase correspondiese a los pensamientos de unmuchacho de 9 años y no a un novelista de treinta y tantos. Todo esto era muycomplejo, pero mis editores estuvieron muy atentos, para que no me desviase de mispropósitos...Ángeles López. Mantener ese lenguaje casi naïf, para explicar una de las historias máscruentas de la civilización... ¿fue lo más duro?...John Boyne. Yo creo que sí, porque en ningún momento se me pasó por la cabezaescribir un libro sobre mis propias percepciones o mi personal punto de vista. Perseguíaque el lector pudiera entender todo aquello que Bruno hacía o dejaba de hacer, pero quenunca se llegaran a irritar con él por ser tan ingenuo. Era una delgada línea, que podíahaber dado al traste con mi proyecto. 13
 14. 14. 14Ángeles López. He leído a algunos críticos decir que su libro recuerda a la película deRoberto Benigni y otros, que parece de la factoría Disney... ¿Usted qué piensa?John Boyne. No estoy nada de acuerdo. La película de Benigni es una comedia,mientras que El niño del pijama a rayas no lo es, en absoluto. Para los críticos es muyfácil jugar a comparar. Tomar un ejemplo conocido y realizar la conexión para acabarconfundiendo al futuro lector. ¿No será que la crítica es muy perezosa a la hora deevaluar cada texto? Lo mismo opino de aquellos que comparan mi novela con un cuentode Disney, con todos mis respetos... Hasta donde yo puedo entenderlo, no hay nada nide lo uno, ni de lo otro.Ángeles López. Shmuel y Bruno nacieron el mismo día y les han llevado a un extrañolugar contra su voluntad... En el fondo, uno es la imagen especular del otro –como si laalambrada fuera el espejo y sólo el azar delimitase quien está a cada lado-John Boyne. Efectivamente, esa era mi idea. Que la alambrada fuera un espejo y sóloque sólo el azar delimitara quien está a cada lado. Bruno ha caído en el lado seguro yShmuel, en el peligroso. Por fortuna, se trata de un libro y podemos leer los terriblesacontecimientos en lugar de vivirlos en primera persona, pero, al tiempo, “el espejo”también está entre los protagonistas y el lector…Ángeles López. Una cosa no me cuadra: con lo listo que es Bruno, ¿no indagaría másen los motivos por los que Shmuel está allí? ¿Es realista imaginar que su padre noalardearía de su “misión”, que el hijo de un alto mando nazi viviría en semejante“oscuridad” respecto de su entorno?John Boyne. Bruno ha crecido mirando a su padre dentro de un uniforme nazi, lo queimplica que nunca le ha cuestionado, ni le ha preguntado nada. Sólo ha acatado lasórdenes y restricciones que le imponía. Cuando descubre la alambrada y se hace amigodel niño judío, empieza a entender, aunque sin palabras que las cosas no van bien. Que 14
 15. 15. 15el mundo en el que habita Shmuel al otro lado de la alambrada, tiene una conexióndirecta con el poder que ejerce su padre. De hecho, cuando su hermana Gretal intenta“educarle” y explicarle lo que ocurre, la corta porque no quiere saber. Le aterra conocerla verdad, ya que comienza a intuir que su padre puede no tener el talante heroico queél le atribuye... muy propio de un niño, por cierto.Ángeles López. Si Bruno y Shmuel tuvieran un final distinto al que tienen en sunovela... ¿Seguirían siendo “los mejores amigos para toda la vida”?John Boyne. No me cabe la menor duda... pero sólo hay un final en mi novela y, comousted sabe, es bien distinto.Ángeles López. Hay un momento que a mí me aterroriza: cuando Greta tira todas susmuñecas y se obsesiona con los mapas... ¿Intenta significar que la niña, ha caído en el“adoctrinamiento” nazi?John Boyne. Efectivamente a través de la niña, intenté reflejar lo que la propagandanazi consiguió respecto a la mayor parte de los jóvenes alemanes de ese momento:lavarles el cerebro para la causa genocida. Cuando Greta “pierde” el gusto por susmuñecas, no sólo acaba de abandonar su inocencia, sino que el nazismo ha ganadootra adepta.Ángeles López. ¿Ha recibido la opinión de algún superviviente del genocidio nazi?John Boyne. Durante la gira de presentación de mi libro en América, me encontré convarios supervivientes de campos de concentración y fueron muy amables con respecto ami libro. Creo que mientras los artistas continuemos abundando en aquel periodo, lasvíctimas estarán satisfechas, porque significará que como raza no queremos olvidar suhistoria ni su dolor. 15
 16. 16. 16 2. Contidos e Valores Contidos:1. Procura información sobre a ―Declaración Universal dos Dereitos Humanos‖ (data de redacción, causas ou motivos da súa elaboración, artigos...). ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................2. Investiga que artigos son vulnerados no libro e recolle fragmentos que o demostren. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Valores:1. A familia: A familia é un piar de apoio, axuda e modelo fundamentais para os nenos e adolescentes en momentos difíciles e decisivos. Recolle fragmentos que ilustren está afirmación. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................2. A amizade: É outro piar importante na vida dos nenos e adolescentes despois da familia, actuando como un refuxio. Recolle fragmentos que confirmen estas palabras. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 16
 17. 17. 17 3. Achegámonos ao libro Actividades en relación co formato do libro1. Que che suxire a portada? De que poderá tratar?...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2.Que podes dicir sobre a relación entre o formato da portada, naversión en castelán e na versión en galego respectivamente, e otítulo? Poderías recoller do libro algún fragmento que sexailustrativo desa relación?................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 17
 18. 18. 183. Mostraranse outros libros que teñan ilustracións na portada parapoder comparalos con este. Por que cres que hai ausencia deilustracións na portada deste libro?...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4.Fíxate no número de edicións: por que cres que aparece recalcadonun lugar visible, mentres que noutros libros non aparece nin sequeramencionado, como é o caso da tradución en galego?....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. Investiga onde aparece no libro a información en relación áedición (nome da editorial, nº de edición, ano, depósito legal, ISBN) ecomo se pode buscar nunha biblioteca................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18
 19. 19. 196. Imos comparar o texto da contraportada na versión en castelán ena versión en galego. Versión en Galego “A pedimento do autor, non podemos contarche o miolo deste libro. Porén, queremos avisarche de que lerás a historia dun neno de 9 anos, que se atopará cun aramado. No mundo hai milleiros de aramados coma este. Agardamos que ti nunca te atopes con ningún e que, se o fas, teñas forzas para liberarte del.” Versión en Castelán “Estimado lector, estimada lectora: Aunque el uso habitual de un texto como éste es describir las características de la obra, por una vez nos tomaremos la libertad de hacer una excepción a la norma establecida. No sólo porque el libro que tienes en tus manos es muy difícil de definir, sino porque estamos convencidos de que explicar su contenido estropearía la experiencia de la lectura. Creemos que es importante empezar esta novela sin saber de qué se trata. No obstante, si decides embarcarte en la aventura, debes saber que acompañarás a Bruno, un niño de nueve años, cuando se muda con su familia a una casa junto a una cerca. Cercas como ésa existen en muchos sitios del mundo, sólo deseamos que no te encuentres nunca con una. Por último, cabe aclarar que este libro no es sólo para adultos; también lo pueden leer, y sería recomendable que lo hicieran, niños a partir de los trece años de edad.” 19
 20. 20. 20Responde agora estas cuestións:A partir dos datos da contraportada: poderíanse localizar os feitosnarrados nunha determinada época? Cal sería?.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Que datos ofrecen esta información?.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................En que datas se localiza a posguerra española?...................................................................................................................................................Que edición ofrece máis información sobre o argumento da obra?Xustifica a túa resposta..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Cal das dúas edicións che parece que mantén mellor o segredo danarración? Por que?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20
 21. 21. 217. Na edición en castelán ofrécese unha breve recensión cosprincipais datos biográficos e bibliográficos de John Boyne, aos queacompaña unha foto do autor realizada por MarK Watkin.Na edición en galego: non hai información ningunha.Traduce ao galego o texto que aparece na capa da edición encastelán: 21
 22. 22. 228. Agradecementos Versión en Galego Por todos os seus consellos e agudos comentarios e por nonpermitiren que perdese o enfoque da historia, moitas grazas a DavidFlickling, Bella Pearson e Linda Sargent. E por apoiarme nisto desdeo principio, grazas, coma sempre, ao meu axente Simon Trewin. Grazas tamén á miña vella amiga Janette Jenkins polos moitosánimos despois de ler un primeiro rascuño. Versión en Castelán Mi gratitud para David Fickling, Bella Pearson y Linda Sargentpor sus consejos y sagaces comentarios, y por no dejarme perdernunca el enfoque de la historia. Y gracias, como siempre, a mi agenteSimon Trewin por apoyarme desde el principio. Gracias también a mi vieja amiga Janette Jenkins por animarmetras leer el primer borrador.A cantas persoas e por que mostra o seu agradecemento?.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 22
 23. 23. 239. Os capítulosPresentan pequenas variacións na tradución como podemos observarnesta táboa comparativa:CAPÍTULO EDICIÓN EN GALEGO EDICIÓN EN CASTELÁN 1 Bruno fai unha El descubrimiento de Bruno descuberta 2 A nova casa La casa nueva 3 O caso perdido La tonta de remate 4 O que viron pola xanela Lo que vieron por la ventana 5 Zona-prohibida-en- Prohibido Entrar Bajo todo-momento-e-sen- Ningún Concepto y Sin excepcións Excepciones 6 A criada á que se lle La criada con un sueldo pagaba de máis excesivo 7 Como madre levou o El día que madre se mérito por algo que non atribuyó el mérito de algo fixera que no había hecho 8 O porqué do enfado da Por qué la abuela se marchó avoa furiosa 9 Bruno lembra canto lle Bruno recuerda que le gustaba xogar a explorar gustaba jugar a los exploradores 10 O punto que se El punto que se convirtió en converteu nunha pinga una machita que se convirtió que se converteu nunha en un borrón que se mancha que se converteu convirtió en una figura que nunha figura que se se convirtió en un niño converteu nun neno 23
 24. 24. 24 11 O Fura El Furias 12 Shmuel pensa nunha Shmuel busca una respuesta resposta á pregunta de a la pregunta de Bruno Bruno 13 A botella de viño La botella de vino 14 Bruno di unha mentira Bruno cuenta una mentira moi razoábel muy razonable 15 Algo que non debía ter Una cosa que no debería feito haber hecho 16 O corte de pelo El corte de pelo 17 Madre sáese coa súa Madre se sale con la suya 18 Planeando a aventura Cómo se ideó la aventura final final 19 O que pasou ao día Lo que pasó el día siguiente seguinte 20 O último capítulo El último capítuloAnaliza as diferenzas no título dos capítulos 3, 5, 8 e 18:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24
 25. 25. 25 Actividades en relación coa vertente Temática-Humana 1. No capítulo 1 aínda están na casa de Berlín, descríbea e caracterízaa:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2. Nos capítulos 2-9 xa se trasladaron á casa de Auchviz, fai tamén unha descrición:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Establece as diferenzas entre as dúas casas (fíxate, sobretodo,en tres elementos: o espazo, a escaleira e as fiestras):..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25
 26. 26. 264.Estás de acordo con que a cultura e o saber fan máis libres edonos de si mesmos aos seres humanos? Razoa a túa resposta........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Que opinas sobre estoutra afirmación: Os seres libres son máis―incómodos‖ para quen ostenta o poder............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5.Se detemos a nosa mirada no exterior das casas, veremos quehai unha contraposición. Enumera os trazos que os diferencian............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 26
 27. 27. 276. Coloca nesta táboa as semellanzas e diferenzas entre os dousrapaces (data de nacemento, a súa orixe, a súa caracterización físicae psicolóxica...) SEMELLANZAS DIFERENZASData de NacementoA súa OrixeCaracterizaciónFísica e Psicolóxica 27
 28. 28. 287. Imos centrar a nosa atención nun fragmento do capítulo 3 ondeestán dialogando Gretel e Bruno:Versión en Galego― – (...) Escoiteille a Padre dicir que quen vivía aquí en Ouvichs, antesca nós, perdera o traballo moi axiña e non tivo tempo de arranxar acasa. - Ouvichs? – preguntou Bruno -. Que é un Ouvichs? - Non é “un‖ Ouvichs, Bruno – dixo Gretel suspirando -. É tan só Ouvichs. - Ben, pois que é Ouvichs? – repetiu -. Soa a ouviches. - É o nome da casa – explicou Gretel -. Ouvichs. Bruno ficou pensando. Non vira ningún sinal fóra para dicir que sechamaba así e tampouco había ningún cartel na porta principal. A súacasa de Berlín nin sequera tiña un nome, tan só se chamaba númerocatro. - E que é o que significa? – preguntou exasperado -. Ouviches ou que? - Pois non sei, algo lle dirían ao que vivía antes ca nós aquí – dixo Gretel . Non faría ben o seu traballo e alguén lles dixo: ―Ouviches, vai ser mellor que marches de aquí para que veña unha persoa que o faga ben‖. 28
 29. 29. 29 Versión en Castelán― – (...) Le oí decir a Padre que quienes vivían aquí en Auchviz antesque nosotros perdieron su empleo muy deprisa y no tuvieron tiempode arreglar la casa para nosotros. - ¿Auchviz? – preguntó Bruno -. ¿Qué es un auchviz? - ―Un‖ Auchviz no, Bruno – suspiró Gretel -. Sólo Auchviz. - Bueno, pues ¿qué es Auchviz? - Es el nombre de la casa. Auchviz. Bruno reflexionó. Fuera no había visto ningún letrero con esenombre, ni nada escrito en la puerta principal. Su casa de Berlín ni siquiera tenía nombre; se llamabasencillamente ―número cuatro‖. - Pero ¿por qué ese nombre? – preguntó, exasperado. - Auchviz era la familia que vivía antes que nosotros, supongo - dijo Gretel -. El padre no debía de hacer bien su trabajo y alguien dijo: ―Largaos, ya buscaremos a otro que sepa hacerlo mejor‖ ―. 8. Imos analizar as diferenzas entre os dous textos:Como pronuncia Bruno o nome do lugar onde se encontran?●Texto en galego................................................................................................●Texto en castelán............................................................................................Con que palabra confunde Bruno ese topónimo na edición en galego?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 29
 30. 30. 30Conxuga o Pretérito de Indicativo do verbo OUVIR: ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................Que explicación dá Gretel ás preguntas do seu irmán en cada unhadas edicións?● Ben, pois que é Ouvichs?...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................● Bueno, pues ¿qué es Auchviz?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 30
 31. 31. 31Bruno non queda convencido e volve preguntar. Escribe a resposta deGretel:● ― E que é o que significa? – preguntou exasperado -. Ouviches ouque?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................● ― Pero ¿por qué ese nombre? – preguntó, exasperado.‖............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Que diferenza atopas entre estas dúas respostas?.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 31
 32. 32. 329. O neno xudeu que dá título á obra aparece no capítulo 10. Untítulo moi poético que anuncia a súa importancia:Versión en galego ―O punto que se converteu nunha pinga que se converteu nunhamancha que se converteu nunha figura que se converteu nun neno‖Versión en castelán ― El punto que se convirtió en una manchita que se convirtió en unborrón que se convirtió en una figura que se convirtió en un niño‖Reflexiona sobre o significado que estas palabras poden ter nocontexto global do libro e na traxectoria de Bruno desde que chega ácasa de Auchviz (Bruno ve, por primeira vez, a Shmuel, o neno xudeudo campo de concentración)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 32
 33. 33. 3310. Que afeccións lle inculcou a avoa a Bruno?.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Poden ter algunha importancia ao final da obra? Cal?.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................No capítulo 19 os dous nenos (Bruno e Shmuel) son practicamenteiguais. O achegamento físico é practicamente total: pelo rapado, senzapatos, pixama de raias, cheos de barro...Pode ter algún simbolismo esta transformación final de Bruno?................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 33
 34. 34. 3411. Fíxate no personaxe da nai de Bruno e no da súa avoa (carácter,formación...).Recolle fragmentos que acheguen esta información:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Agora caracteriza a cada unha delas utilizando a seguinte táboa: NAI AVOA 34
 35. 35. 35E logo compara o papel desempeñado por cada unha delas no libro coasituación da muller na sociedade actual:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 35
 36. 36. 36Nunha ocasión a avoa di: Versión en galego ―Se vistes o traxe correcto sentiraste como a persoa quepretendes ser‖ Versión en castelán ―Si llevas el atuendo adecuado te sientes como la persona quefinges ser‖ (Cap. 19)Bruno lembrará estas palabras ao final da obra, cando se pon opixama de raias.Fai unha pequena exposición na que comentes e expliques o que cresque suxiren:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Cal das dúas versións cres que expresa mellor a intencionalidade daspalabras da avoa? Por que..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 36
 37. 37. 37Localiza algunhas escenas do libro que confirmen as palabrasanteriores:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Só a avoa se opón abertamente ao seu fillo (o pai de Bruno):pregúntalle se sabe o que significa o seu uniforme e acúsao dedisfrazarse coma un monicreque, facendo cousas espantosas no nomedese uniforme.Pero: o pai de Bruno sempre foi así? Cando cambia e por que?.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Recolle exemplos do libro que sexan ilustrativos deste cambio:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................12. Compara o traballo do pai de Bruno e o traballo dos pais dosoutros amigos de Bruno:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 37
 38. 38. 3813. Practicamente todos os personaxes teñen un nome propio, agás opai e a nai de Bruno. Cando se refire a eles o narrador utiliza untermo xenérico: Pai e Nai, respectivamente.Que pode significar isto no contexto de libro?..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................14. Cal é o final do pai de Bruno?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Que significado pode ter no conxunto da obra? Poderíase dicir quefunciona coma se fose unha ―sentenza‖? Por que?................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 38
 39. 39. 3915. Recolle fragmentos ou frases do texto que reproduzan dalgunhamaneira os pensamentos e teorías nazis:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Clasifica os personaxes da obra tendo en conta a súa actitude ante onazismo (adhesión ou oposición): ADHESIÓN OPOSICIÓN 39
 40. 40. 4016. Analiza o pasado do pai do tenente Kotler:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................A que personaxe da obra se asocian episodios expresamente eespecialmente violentos?......................................................................................................................................................................................................................................................................................................Cal é a reacción dos outros personaxes do contorno do tenente?..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Que razóns encontras para a misteriosa desaparición do tenente?Pode ter algún significado dentro da obra?.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 40

×