งานเกษียณ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

งานเกษียณ

on

 • 1,958 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,958
Slideshare-icon Views on SlideShare
1,958
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  งานเกษียณ งานเกษียณ Presentation Transcript

  • นายเจนกิจ เพ่งผล รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1
  • นายวิรัช วัฒนธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครสวรรค์ เขต 1
  • นายมานิตย์ สมัครเขตรการ ผอ.โรงเรียน วัดนิเวศวุฒาราม อ.เมืองฯ
  • นายเทียนชัย ผุฒจรูญ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า ประชาประสาทวิทย์ อ.โกรกพระ
  • นายประยุทธ พุ่มเรือง ครูโรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ อ.เมืองฯ
  • นางวัฒนา สุทธิสังข์ ครูโรงเรียนวัดพิกุล อ.ชุมแสง
  • นางสนิท กำเงิน ครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อ.เมืองฯ
  • นายมานะ พูลเอี่ยม ครูโรงเรียนวัดดงเมือง อ.เก้าเลี้ยว
  • นางไพฑูรย์ จุฑานฤปกิจ ครูโรงเรียนวัดดงเมือง อ.เก้าเลี้ยว
  • นายประมวล เสมือนโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดหนองโก อ.ชุมแสง
  • นายวิทยา ทรัพย์สมาน ครูโรงเรียนวัดคลองยาง”ประชาพัฒนา” อ.ชุมแสง
  • นายบุญเสริม กิตินาม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นว.1
  • นายธีรศักดิ์ แย้มฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางประมุง อ.โกรกพระ
  • นางเจริญศรี ชัยกิจ ครูโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงส์(นิโรธธรรมรังสรรค์) อ.เมือง
  • นางพรทิพย์ ศักดิ์สิทธิ์ประถม ครูโรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา อ.เมือง
  • นายไพฑูรย์ พูลเขตกิจ ครูโรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา อ.เมือง
  • นางประไพ มงคลธนารักษ์ ครูโรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) อ.เมือง
  • นายประสิทธิ์ พงษ์ไพบูลย์ ครูโรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) อ.เมือง
  • นางปรีดา สีกาหลง ครูโรงเรียนวัดดอนใหญ่ อ.เมือง
  • นายจำรูญ ธรรมนิทัศนา ครูโรงเรียนวัดท่าดินแดง อ.เมือง
  • นายประชุม ใจกล้า ครูโรงเรียนวัดท่าดินแดง อ.เมือง
  • นายทัศนัย ทองศรี ครูโรงเรียนวัดท่าดินแดง อ.เมือง
  • นายธนะชัย วิลัยตรวจ ครูโรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม อ.เมือง
  • นายสมเจตน์ ขำนาค ครูโรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม อ.เมือง
  • นางสาลี่ สุขเอม ครูโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร อ.เมือง
  • นางสมญา สวัสดิ์ชัย ครูโรงเรียนวัดบางม่วง อ.เมือง
  • นางบังอร เมืองคำ ครูโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร อ.เมือง
  • นายปิยะ ปิ่นมณี ครูโรงเรียนวัดวังไผ่ อ.เมือง
  • นางจินตนา ศรีวิเศษ ครูโรงเรียนวัดวังไผ่ อ.เมือง
  • นางมาลี ทับทิมทอง ครูโรงเรียนวัดวังยาง อ.เมือง
  • นาวบุญเจียม จั่นเจริญ ครูโรงเรียนวัดวังยาง อ.เมือง
  • นางจุฑาลักษณ์ ผลประดิษฐาน ครูโรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ อ.เมือง
  • นางรุ่งทิพย์ ผลไพร ครูโรงเรียนวัดสโมสร อ.เมือง
  • นางชนันธร บัววัฒน์ ครูโรงเรียนวัดหนองปลิง อ.เมือง
  • นางอัมพร เสาวงษ์ ครูโรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี อ.เมือง
  • นางวิภา เพ่งผล ครูโรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม อ.เมือง
  • นางผ่องศรี นันทพันธ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม อ.เมือง
  • นางผานิต พันธุ์กสิกร ครูโรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม อ.เมือง
  • นางอัมพร เขียวระยับ ครูโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี อ.เมือง
  • นางอัมพัน หลวงนา ครูโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี อ.เมือง
  • นางสมบูรณ์ สุขมียิ่ง ครูโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี อ.เมือง
  • นางฉัตรตราภัทร หัสดี ครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อ.เมือง
  • นางพิทยาธรี พิจารณ์สรรค์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อ.เมือง
  • นายสวัสดิ์ พุกเนียม ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ อ.เก้าเลี้ยว
  • นางวิลาวัลย์ พวงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านแหลมยาง อ.เก้าเลี้ยว
  • นายสำเร็จ เกตุตระกุล ครูโรงเรียนวัดมรรครังสฤษฏ์ อ.เก้าเลี้ยว
  • นางประชุม ทรงยศ ครูโรงเรียนวัดมหาโพธิ์ใต้ อ.เก้าเลี้ยว
  • นางทิวา แก้วเมือง ครูโรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) อ.เก้าเลี้ยว
  • นางสุพรรณีจันทรสมจินต์ ครูโรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) อ.เก้าเลี้ยว
  • นางพัฒนาภรณ์ กิตติมานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) อ.เก้าเลี้ยว
  • นายสุพจน์ มากรื่น ครูโรงเรียนเนินศาลา อ.โกรกพระ
  • นางเกสร สนธิรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระจังงาม อ.โกรกพระ
  • นายมนู จันทร์ดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านบางมะฝ่อ"สามัคคีวิทยา“ อ.โกรกพระ
  • นายมนัส สุขศิริ ครูโรงเรียนประชาอุทิศ อ.พยุหะคีรี
  • นางมนัส แก้วเกตุ ครูโรงเรียนภาณุทัตกรีฑาเวทย์ อ.โกรกพระ
  • นายทรงกริช กรีฑาเวทย์ ครูโรงเรียนภาณุทัตกรีฑาเวทย์ อ.โกรกพระ
  • นางวรรณี ศรีธูป ครูโรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์) อ.โกรกพระ
  • นางสุวรรณา เดชอินทร์ ครูโรงเรียนวัดบางมะฝ่อ"จันทโชตอนุสรณ์“ อ.โกรกพระ
  • นายประถม ดิษผึ้ง ครูโรงเรียนวัดบางมะฝ่อ"จันทโชตอนุสรณ์“ อ.โกรกพระ
  • นางวัลลา เลขะโฆษ ครูโรงเรียนวัดมโนราษฎร์ อ.โกรกพระ
  • นางสุขสม ยืนวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) อ.โกรกพระ
  • นางเรณู เพ็ญศรีสวรรค์ ครูโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) อ.โกรกพระ
  • นางรัชนี ขะบรูณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) อ.โกรกพระ
  • นายจำรัส พระโพธ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) อ.ชุมแสง
  • นายมณเฑียร ฐานพรอนันต์ ครูโรงเรียนบ้านเนิน อ.ชุมแสง
  • นางสิริธร แสงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดท่านา อ.ชุมแสง
  • นายสุรเชษฐ์ สุขแสงดาว ครูโรงเรียนวัดหนองโก อ.ชุมแสง
  • นางนฤมลอินทรเกษตร ครูโรงเรียนบ้านซับผักกาด อ.พยุหะคีรี
  • นายปียชาติ พิชัย ครูโรงเรียนบ้านธารหวาย อ.พยุหะคีรี
  • นางฉันทนา ก้อนจันเทศ ครูโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า อ.พยุหะคีรี
  • นางสุรภา แก้วประทุม ครูโรงเรียนบ้านหนองไม้แดง อ.พยุหะคีรี
  • นางสมพิศ สุขศรีชวลิต ครูโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ อ.พยุหะคีรี
  • นายสมศักดิ์ แก้วสม ครูโรงเรียนวัดยางขาว อ.พยุหะคีรี
  • นางจินตนา ฤทธิไกร ครูโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม อ.พยุหะคีรี
  • นายธงชัย ติระพันธ์ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม อ.พยุหะคีรี
  • นางมณทิพย์ จิตต์ไทย ครูโรงเรียนวัดหัวงิ้ว อ.พยุหะคีรี
  • นายประหยัด ฉิมพาลี ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) อ.โกรกพระ
  • นายเชาว์ น้อยสุภาพ ลูกจ้างประจำวัดสันคู อ.เมือง
  • นายวิเชียร สินเนียม ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดแหลมยาง อ.เก้าเลี้ยว
  • นายประวิง กล่อมเกลา ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดบ้านไร่ อ.เมือง