Delegate	
  pa)ern	
  
State	
  pa)ern	
Giang	
  Minh
Outline	
•  Delegate	
  
–  Bài	
  toán,	
  vấn	
  đề	
  
–  Giới	
  thiệu	
  delegate	
  và	
  áp	
  dụng	
  
–  Các	
  t...
Bài toán	
•  Slidemenu
Bài toán	
•  Slidemenu
Bài toán	
•  Slidemenu
Bài	
  toán	
•  Vấn	
  đề	
  
–  Cùng	
  một	
  dạng	
  nhưng	
  được	
  lặp	
  lại	
  
•  Có	
  một	
  vài	
  hành	
  vi	...
Delegate pattern	
•  	
  
Hoàn cảnh sử dụng	
•  Giảm	
  thiểu	
  sự	
  móc	
  nối	
  các	
  func^on	
  giữa	
  các	
  
class	
  
•  Có	
  những	
  t...
Nhận xét	
•  Điểm	
  mạnh	
  
–  Reuse	
  
–  Mềm	
  dẻo	
  

•  Điểm	
  yếu	
  
–  Tốn	
  công	
  
–  Khi	
  cần	
  phản	...
Bài toán 2	
•  Nhân	
  vật	
  trong	
  game	
  có	
  hành	
  động	
  
–  Nhảy	
  khi	
  ấn	
  phím	
  B
Bài toán 2	
•  Nhân	
  vật	
  trong	
  game	
  có	
  hành	
  động	
  
–  Nhảy	
  khi	
  ấn	
  phím	
  B	
void	
  Heroine::...
Bài toán 2	
•  Nhân	
  vật	
  trong	
  game	
  có	
  hành	
  động	
  
–  Nhảy	
  khi	
  ấn	
  phím	
  B	
  
void	
  Heroin...
Sửa bug1	
void	
  Heroine::handleInput(Input	
  input){	
  
	
  	
  if	
  (input	
  ==	
  PRESS_B){	
  
	
  	
  	
  	
  if...
Thêm	
  trạng	
  thái	
•  Thêm	
  if	
  

void	
  Heroine::handleInput(Input	
  input){	
  
	
  	
  if	
  (input	
  ==	
  ...
Thêm	
  trạng	
  thái	
•  Thêm	
  if	
  

void	
  Heroine::handleInput(Input	
  input){	
  
	
  	
  if	
  (input	
  ==	
  ...
Sửa bug2	
•  Thêm	
  checker	
  	

void	
  Heroine::handleInput(Input	
  input){	
  
	
  	
  if	
  (input	
  ==	
  PRESS_B...
Thêm chức năng	
•  Tấn	
  công	
  khi	
  đang	
  nhảy	
  và	
  ấn	
  DOWN	
  
Thêm chức năng	
•  Tấn	
  công	
  khi	
  đang	
  nhảy	
  và	
  ấn	
  DOWN	
  
•  Đặt	
  bom	
  khi	
  ngồi	
  lâu	
  
•  …...
Thêm chức năng	
•  Tấn	
  công	
  khi	
  đang	
  nhảy	
  và	
  ấn	
  DOWN	
  
•  Đặt	
  bom	
  khi	
  ngồi	
  lâu	
  
•  …...
Finite State machine	
•  a
Finite state machine	
•  Enum	
  +	
  if	
  
enum	
  State	
  
{	
  
	
  	
  STATE_STANDING,	
  
	
  	
  STATE_JUMPING,	
 ...
Finite state machine	
•  Enum	
  +	
  if	
  
enum	
  State	
  
{	
  
	
  	
  STATE_STANDING,	
  
	
  	
  STATE_JUMPING,	
 ...
State	
  pa)ern	
•  Mỗi	
  state	
  được	
  implement	
  riêng	
  
•  State	
  <	
  -­‐-­‐	
  >	
  Behavior	
  
•  StateIn...
class	
  DuckingState	
  :	
  public	
  HeroineState{	
  
public:	
  
	
  	
  DuckingState()	
  	
  :	
  chargeTime_(0)	
 ...
class	
  Heroine	
  
{	
  
public:	
  
	
  	
  void	
  handleInput(Input	
  input)	
  
	
  	
  {	
  
	
  	
  	
  	
  state...
Các	
  state	
  khác	
•  Standing,	
  Jumping,	
  DivingState
Hoàn cảnh sử dụng	
•  Hành	
  vi	
  phụ	
  thuộc	
  vào	
  một	
  vài	
  trạng	
  thái	
  của	
  
object	
  
•  Phân	
  ch...
Nhận xét	
•  Thêm	
  state	
  dễ	
  dàng	
  
–  Sơ	
  đồ	
  chuyển	
  trạng	
  thái	
  
–  Tách	
  rời	
  các	
  state	
  ...
THẢO	
  LUẬN
Thực hành	
•  Nhân	
  vật	
  có	
  3	
  trạng	
  thái	
  
–  Đứng	
  
–  Chạy	
  chậm	
  
–  Chạy	
  nhanh	
  

•  Keyboar...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Present delegate-state

238 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
238
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Present delegate-state

 1. 1. Delegate  pa)ern   State  pa)ern Giang  Minh
 2. 2. Outline •  Delegate   –  Bài  toán,  vấn  đề   –  Giới  thiệu  delegate  và  áp  dụng   –  Các  trường  hợp  nên  sử  dụng   •  State   –  Bài  toán  thực  tế     –  Vấn  đề  khi  giải  quyết  bằng  phương  pháp  thông   thường   –  Các  giải  quyết  với  state  
 3. 3. Bài toán •  Slidemenu
 4. 4. Bài toán •  Slidemenu
 5. 5. Bài toán •  Slidemenu
 6. 6. Bài  toán •  Vấn  đề   –  Cùng  một  dạng  nhưng  được  lặp  lại   •  Có  một  vài  hành  vi  khác  nhau   •  Thông  thường   –  Dư  thừa  code   –  Không  sử  dụng  lại  được  code
 7. 7. Delegate pattern •   
 8. 8. Hoàn cảnh sử dụng •  Giảm  thiểu  sự  móc  nối  các  func^on  giữa  các   class   •  Có  những  thành  phần  cố  định   –  Nhưng  hành  vi  thay  đổi  tuỳ  ngữ  cảnh
 9. 9. Nhận xét •  Điểm  mạnh   –  Reuse   –  Mềm  dẻo   •  Điểm  yếu   –  Tốn  công   –  Khi  cần  phản  hồi  đến  nhiều  delegator
 10. 10. Bài toán 2 •  Nhân  vật  trong  game  có  hành  động   –  Nhảy  khi  ấn  phím  B
 11. 11. Bài toán 2 •  Nhân  vật  trong  game  có  hành  động   –  Nhảy  khi  ấn  phím  B void  Heroine::handleInput(Input  input)   {      if  (input  ==  PRESS_B)      {          yVelocity_  =  JUMP_VELOCITY;          setGraphics(IMAGE_JUMP);      }   }  
 12. 12. Bài toán 2 •  Nhân  vật  trong  game  có  hành  động   –  Nhảy  khi  ấn  phím  B   void  Heroine::handleInput(Input  input)   {      if  (input  ==  PRESS_B)      {          yVelocity_  =  JUMP_VELOCITY;          setGraphics(IMAGE_JUMP);      }   }   –  Vấn  đề????
 13. 13. Sửa bug1 void  Heroine::handleInput(Input  input){      if  (input  ==  PRESS_B){          if  (!isJumping_){              isJumping_  =  true;              //  Jump...          }   •  -­‐>  OK   •  Muốn  thêm  động  tác  ngồi???  
 14. 14. Thêm  trạng  thái •  Thêm  if   void  Heroine::handleInput(Input  input){      if  (input  ==  PRESS_B)  {          //  Jump  if  not  jumping...      }  else  if  (input  ==  PRESS_DOWN){          if  (!isJumping_)        {              setGraphics(IMAGE_DUCK);          }      }    else  if  (input  ==  RELEASE_DOWN)    {          setGraphics(IMAGE_STAND);      }   } •  Any  problem??
 15. 15. Thêm  trạng  thái •  Thêm  if   void  Heroine::handleInput(Input  input){      if  (input  ==  PRESS_B)  {          //  Jump  if  not  jumping...      }  else  if  (input  ==  PRESS_DOWN){          if  (!isJumping_)        {              setGraphics(IMAGE_DUCK);          }      }    else  if  (input  ==  RELEASE_DOWN)    {          setGraphics(IMAGE_STAND);      }   }     •  Any  problem??   –  Ngồi  -­‐>  ấn  nhảy,  thả  phím  down  -­‐>  đứng  dậy  trên   không
 16. 16. Sửa bug2 •  Thêm  checker   void  Heroine::handleInput(Input  input){      if  (input  ==  PRESS_B)    {          if  (!isJumping_  &&  !isDucking_)        {              //  Jump...          }      }    else  if  (input  ==  PRESS_DOWN)    {          if  (!isJumping_)        {              isDucking_  =  true;              setGraphics(IMAGE_DUCK);          }      }    else  if  (input  ==  RELEASE_DOWN)    {          if  (isDucking_){              isDucking_  =  false;              setGraphics(IMAGE_STAND);          }      }   }  
 17. 17. Thêm chức năng •  Tấn  công  khi  đang  nhảy  và  ấn  DOWN  
 18. 18. Thêm chức năng •  Tấn  công  khi  đang  nhảy  và  ấn  DOWN   •  Đặt  bom  khi  ngồi  lâu   •  …………………    
 19. 19. Thêm chức năng •  Tấn  công  khi  đang  nhảy  và  ấn  DOWN   •  Đặt  bom  khi  ngồi  lâu   •  …………………   •  -­‐>  quá  nhiều  checker,  flag,  countdown  
 20. 20. Finite State machine •  a
 21. 21. Finite state machine •  Enum  +  if   enum  State   {      STATE_STANDING,      STATE_JUMPING,      STATE_DUCKING,      STATE_DIVING   }; void  Heroine::handleInput(Input  input)   {      switch  (state_)      {          case  STATE_STANDING:              if  (input  ==  PRESS_B)              {                  state_  =  STATE_JUMPING;                  yVelocity_  =  JUMP_VELOCITY;                  setGraphics(IMAGE_JUMP);              }              else  if  (input  ==  PRESS_DOWN)              {                  state_  =  STATE_DUCKING;                  setGraphics(IMAGE_DUCK);              }              break;   …………………………………
 22. 22. Finite state machine •  Enum  +  if   enum  State   {      STATE_STANDING,      STATE_JUMPING,      STATE_DUCKING,      STATE_DIVING   }; void  Heroine::handleInput(Input  input)   {      switch  (state_)      {          case  STATE_STANDING:              if  (input  ==  PRESS_B)              {                  state_  =  STATE_JUMPING;                  yVelocity_  =  JUMP_VELOCITY;                  setGraphics(IMAGE_JUMP);              }              else  if  (input  ==  PRESS_DOWN)              {                  state_  =  STATE_DUCKING;                  setGraphics(IMAGE_DUCK);              }              break;   ………………………………… Ø  Số  lượng  state  tăng   Ø  Mỗi  state  có  dữ  liệu  riêng   l  Countdown   l  Timing
 23. 23. State  pa)ern •  Mỗi  state  được  implement  riêng   •  State  <  -­‐-­‐  >  Behavior   •  StateInterface class  HeroineState   {   public:      virtual  void  handleInput(Heroine&  heroine,  Input  input)  {}      virtual  void  update(Heroine&  heroine)  {}      virtual  void  enter(Heroine&  heroine){}   };
 24. 24. class  DuckingState  :  public  HeroineState{   public:      DuckingState()    :  chargeTime_(0)    {}        void  handleInput(Heroine&  heroine,  Input  input)  {          if  (input  ==  RELEASE_DOWN)        {              //  Change  to  standing  state...              heroine.setGraphics(IMAGE_STAND);          }      }      void  update(Heroine&  heroine)  {          chargeTime_++;          if  (chargeTime_  >  MAX_CHARGE){              heroine.superBomb();          }      }   private:      int  chargeTime_;   };
 25. 25. class  Heroine   {   public:      void  handleInput(Input  input)      {          state_-­‐>handleInput(*this,  input);      }        void  update()      {          state_-­‐>update(*this);      }          void  sw^chState(HeroineState*  new_state)      {          state_    =    new_state;          state_-­‐>enter  (*this);      }            //  Other  methods...   private:      HeroineState*  state_;   };
 26. 26. Các  state  khác •  Standing,  Jumping,  DivingState
 27. 27. Hoàn cảnh sử dụng •  Hành  vi  phụ  thuộc  vào  một  vài  trạng  thái  của   object   •  Phân  chia  được  hoạt  động  của  object  ra   những  state  khác  biệt,  cụ  thể   •  Object  phản  hồi  theo  những  chuỗi  input  hoặc   sự  kiện
 28. 28. Nhận xét •  Thêm  state  dễ  dàng   –  Sơ  đồ  chuyển  trạng  thái   –  Tách  rời  các  state   •  Quản  lý  giữa  các  state  rõ  ràng   –  Bỏ  flag,  checker….
 29. 29. THẢO  LUẬN
 30. 30. Thực hành •  Nhân  vật  có  3  trạng  thái   –  Đứng   –  Chạy  chậm   –  Chạy  nhanh   •  KeyboardDelegate   •  StatePa)ern  

×