Bijzondere ontmoetingen dialoog

326 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
326
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bijzondere ontmoetingen dialoog

  1. 1. Bijzondere Ontmoetingen “Van Dialoog naar Diapraxis” In dialoog gaan is ontmoeten. Maar met alleen dialoog ben je er niet. Vanuit de dialoog komen inzichten vrij, worden verbindingen zichtbaar of gemaakt, ontstaat er synergie en veel creativiteit. De transformerende kracht van dialoog vraagt ook om daadkracht, in actie komen vanuit de gedeelde meningen, visies en gedachten. Mens in Dialoog heeft in de periode september 2013 – maart 2014 een aantal inspirerende mensen uitgenodigd om met ons te delen hoe zij deze vertaalslag van Dialoog naar Diapraxis zien en voorstaan. Waarom zijn deze ontmoetingen bijzonder? - Bijzonder is het thema van de ontmoetingen. Diapraxis maakt dat de creativiteit vanuit de dialoog omgezet wordt in creaties. Van samenspraak naar samenwerken. - Het maximaal aantal deelnemers aan deze Bijzondere Ontmoetingen is 20 personen, zodat iedereen ruimschoots de gelegenheid heeft met de sprekers zelf en elkaar in dialoog te gaan. - Alle sprekers hebben hun een specifieke manier gevonden om de dialoog praktisch te maken, op hun eigen bijzondere manier. - Uit de dialogen van deze ontmoetingsdagen komen weer nieuwe bijzondere inzichten vrij, die weer in depraktijk gebracht kunnen worden. - Bijzonder is ook de mogelijkheid om met andere deelnemers te kunnen netwerken en elkaar blijvend te voeden met inzichten en ervaringen. - Bijzonder mooi is de locatie de Overhorn, waar de ontmoetingen plaatsvinden. Een oase van rust bij het Naarder natuurgebied. - Bijzonder is de stichting Stop Kindermisbruik waar 10 % van uw inschrijfgeld naar toe gaat ter ondersteuning van hun werk. Een onderwerp waar geen dialoog helpt, maar actie wel. Wie zijn de sprekers? Jan Bommerez 28 september 2013 Jan Bommerez spreekt het liefst over het aanboren van extra menselijk potentieel, over zake zoals zelfvertrouwen en moed, over teamwerk, over FLOW – de psychologische staat van de top performers. Hij heeft in Nederland tientallen workshops geleid over proactiviteit en andere effectieve gewoontes. Hij begeleidt ook organisaties die hun cultuur willen transformeren. Auteur van meerdere boeken. Eugene Boeldak 19 oktober 2013 Organisatieontwikkelaar, facilitator groepsprocessen, dialoogtrainer en facilitator, verbinder, architect van samenwerkingsvormen. Hij faciliteert en leidt vernieuwingsprocessen en -projecten van de directie Staf bij de Inspectie van het Onderwijs.
  2. 2. Joep Wijsbek 9 november 2013 Joep Wijsbek is bestuursvoorzitter van Medina. Hij heeft filosofie en psychologie gestudeerd en een ruime ervaring in het bedrijfsleven als bestuurder, ondernemer, manager en consultant. Vanuit zijn eigen adviespraktijk begeleidt hij mensen en organisaties die behoefte hebben aan een intensieve zelfreflectie. Joep is auteur van het boek “De dialogische organisatie”. Cees Hoogendijk 14 december 2013 Cees Hoogendijk is organisatieontwikkelaar, bouwer van huisacademies, inbrenger van de Verticale Dialoog en auteur van de boeken "Kracht zonder Macht en "Krachtbron van een lerende organisatie" Hij houdt van management- en organisatieontwikkeling, van dialoog en verbindend leiderschap, van heelheid en van continue vernieuwing. Zijn missie is humanisering van organisaties Kees Voorberg 11 januari 2014 Kees Voorberg is sociaal- psycholoog Hij onderzoekt en ontwikkelt nieuwe benaderingen voor het werken met groepen. Hij heeft zich verdiept in inheemse wijsheidstradities, natuurbeleving, taoïsme, de dialoogbenadering binnen lerende organisaties, community building, leiderschap en dwarsverbanden tussen deze verschillende invalshoeken. Joop Kools 8 februari 2014 Joop organiseert en begeleidt dialogen waar mensen elkaar ontmoeten, onderzoek doen, visie ontwikkelen en tot nieuwe inzichten komen. Hij organiseert leer- en ontwikkeltrajecten waarin het niet meer moeten een start is voor experimenteren, vernieuwing, en innovatie. Joop is auteur van het boek "OR en medewerkerstevredenheidsonderzoek" Kees Schilder 22 februari 2014 Kees Schilder is senior trainer en adviseur. Hij is overtuigd van de kracht van de dialoog als instrument tot leren en veranderen van organisaties. Vanuit die overtuiging begeleidt hij leer- en veranderingsprocessen binnen organisaties en traint hij ondernemingsraden, management en teams van professionals. Mede auteur van het boek “Veranderen in Dialoog”. Waar zijn de ontmoetingen? De ontmoetingen vinden plaats op de trainingslocatie van Mens in Dialoog; de Boerenhoeve De Overhoorn in Weesp. Meer informatie vind je http://www.mensindialoog.nl/locatie.html Wat kost het? Kosten € 200,- ( incl. BTW, koffie, thee, fris, luxe lunch, hand-out) per ontmoeting Wat zijn de deelnamevoorwaarden? - Bij afzegging uwerzijds tot 14 dagen voor aanvang van de Ontmoeting volgt 50% restitutie van uw betaling.
  3. 3. - Bij afzegging uwerzijds korter dan 7 dagen voor aanvang van de Ontmoeting volgt geen restitutie van uw betaling. - Minimaal 15 deelnemers, maximaal 20. - Na inschrijving ontvangt u digitaal een factuur - Inschrijving is definitief na betaling. - Volgorde van deelname op basis van inschrijving + betaling. Hoe kan ik inschrijven? Inschrijven voor een of meer ontmoetingen kan via het aanmeldingsformulier op http://joopboukes.wufoo.com/forms/inschrijving-bijzondere-ontmoetingen/ Extra informatie Een aantal van de sprekers heeft inmiddels aangegeven waar hun presentatie over gaat. Dialoog en het verhaal van de organisatie. (Joep Wijsbek) “Het wordt tijd dat we, na de eenzijdige nadruk op financieel-economische ratio's van de laatste jaren, weer eens stilstaan bij datgene waar het ook om draait in onze organisaties: de betekenis die mensen ontlenen aan het samen ergens aan werken. We komen de zingeving van een organisatie op het spoor door ons te richten op drie kernvragen: Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En wat zijn onze ambities voor de toekomst? De gedachte is dat de hedendaagse organisatie geen vastomlijnde identiteit kent. Een organisatie is in een continu proces op weg zichzelf vorm te geven, resulterend in een dynamische, narratieve identiteit. Daarbij speelt de dialoog een essentiële rol. De dialoog tussen leiding en medewerkers, tussen organisatie en stakeholders, tussen maatschappij en organisatie. Een geslaagd proces van dialoog kan resulteren in een gemeen schappelijke betekenisgeving, die zijn weerslag vindt in 'het verhaal van de organisatie'”. Dit proces laat Joep deze dag zien aan de hand van een casus: de Autoriteit Financiële Markten (AFM) . Joep zet ook de ZKM-Organisatie ® uiteen, een methodiek waarmee het proces van deze dialoog in de organisatie gefaciliteerd kan worden. De Dialogische Organisatie is een uitdagende mix van theorie, praktijk en reflectie, bestemd voor iedereen die in het functioneren en de ontwikkeling van hedendaagse organisaties geïnteresseerd is. Joep heeft een ruime ervaring in uiteen lopende functies in het bedrijfsleven :bestuurder, manager, consultant. De laatste jaren houdt hij zich vanuit een eigen adviespraktijk (www.medina.nu) vooral bezig met de begeleiding van mensen en organisaties die behoefte hebben aan een intensieve zelfreflectie en het op basis daarvan ontwikkelen van een nieuw perspectief voor de toekomst. Kracht zonder macht! (Cees Hoogendijk) ‘Van Dialoog naar Diapraxis. Laat me zeggen dat ik de intentie achter deze performatief constructief bedoelde hartekreet volledig onderschrijf. Tegelijkertijd is voor mij het dialoogproces impliciet performatief. Een proces dat in haar ideale verschijningsvorm leidt tot gezamenlijke betekenis onder de deelnemers, kan niet anders dan leiden tot actie. Want actie is naar mijn smaak het directe gevolg van 'zeker weten wat het goede is om te doen'. Als dat zekere weten is ontstaan in de diversiteit van
  4. 4. meningen, kan het alleen maar van een dusdanige kracht zijn dat opvolging de enige optie is. Hopelijk kun je je dan ook vinden in mijn beschouwing als ik denk dat de zinsnede 'van dialoog naar diapraxis' een pleonastisch karakter herbergt. Laten we vooral de dialoog zo goed bedrijven dat er praktijken uit volgen!’ ‘Graag wil ik het op 14 december hebben over Kracht zonder Macht, over het beoefenen van de Verticale Dialoog in de organisatorische context. In feite de dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers. Dit vraagt van de leidinggevenden het inzicht en het vermogen om de eigen macht bewust uit te schakelen, en zij zijn de enigen die dat kunnen. Hoewel de Verticale Dialoog in al haar verschijningsvormen altijd een wederkerigheid impliceert, is het niet een zuivere dialoog (zoals bijvoorbeeld David Bohm die beschrijft). Er is een machtsverhouding (en Michel Foucault zou dit beamen), en de vraag is hoe de spelers daarin met elkaar het proces 'mee-maken'. Het kan deze dag alle kanten op: ik zal concrete voorbeelden bij mij hebben rond de DHL-casus (waar in verticale dialoog krachtige hoe-plannen ontstonden). En elk ander hoofdstuk uit Kracht zonder Macht is in potentie een uitnodiging om dieper op in te gaan.’ De site www.krachtzondermacht.nl bevat zowel omlijstende informatie als gratis downloads van alle KzM hoofdstukken als eventuele voorbereiding op deze dag. Dialoog, the next level (Kees Voorberg) Het fundament voor het werken met dialoog bestaat erin dat de dialoogbegeleider de waarden van de dialoog heeft verinnerlijkt. Openheid, vertrouwen, gelijkwaardigheid, verlangzaming, contact met de bron, heelheid zijn een deel van hemzelf geworden, zodat hij deze waarden consequent kan leven en voorleven. Dat maakt dat deelnemers aan een dialoog zich deze waarden ook kunnen gaan eigen maken. Daardoor ontstaat er magie in een groep, een stevige verbinding en een sterke impuls tot co- creativiteit. Maar op een fundament alleen kun je niet wonen. Er moet een huis op gebouwd worden, dat van dezelfde kwaliteit is als het fundament. Concreet betekent dat, dat er praktische manieren van samenwerken nodig zijn, die dezelfde dialogische kwaliteit hebben als de dialoogcirkel en bovendien een structuur bieden om resultaten tot stand te brengen. Ik ben daar intensief naar op zoek geweest en heb belangrijke dingen gevonden, waarmee ik intussen aan de slag ben gegaan: Dragon Dreaming als dialogische aanpak om projecten te verwezenlijken; Empty-centered organisations, een manier van organiseren die recht doet aan de gelijkwaardigheid en uniciteit van alle betrokkenen en Empowered fundraising, een win-win benadering om het geld voor projecten te vinden. Tijdens onze bijzondere ontmoeting wil ik mijn verhaal vertellen over wat ik op dit gebied gevonden heb en wat ik ermee kan. Ik verheug me op de dialoog, die we met elkaar gaan voeren. Ik wil graag met de deelnemers onderzoeken wat ze hier zelf mee kunnen. In dialoog over de kracht van de verbeelding! (Kees Schilder) Veranderen in dialoog betekent " (ver) dwalen en samen een nieuwe weg (uit)vinden". Ik weet niet meer waar ik deze omschrijving van de dialoog tegen ben gekomen. Maar hij spreekt me nog steeds
  5. 5. erg aan. De dialoog is samen op weg gaan en dus altijd praktisch. In dialoog maken we gebruik van elkaars kennis en inzichten. Maar daarmee vinden we nog niet automatisch nieuwe wegen. Goed vertellen is een kunst want we vertellen vooral vanuit onze ervaringen en bestaande inzichten. Goed luisteren is een kunst, want we luisteren vooral vanuit ons bestaande referentiekader en zoeken herbevestiging van datgene wat we al weten. Daarmee is de dialoog voor de betrokkenen al lerend. Maar als (bij voorbeeld) we als team onze samenwerking of als MT de organisatie willen veranderen, dan gaat het om meer dan het opstapelen van aanwezige kennis. Dan is er de uitdaging om niet te luisteren naar ieders kennis, maar naar ieders verbeeldingskracht. Op 22 februari wil ik graag met de aanwezigen IN dialoog over de kracht van de verbeelding. We gaan niet op zoek naar al aanwezige kennis en inzichten, maar naar ons vermogen om nieuwe wegen (uit) te vinden. Wat mij betreft verdwalen we samen en maken een omweg via kunst, muziek, metaforen, de omgeving om daarna met elkaar nieuwe wegen voor het versterken van de dialoog te vinden. Ter voorbereiding op deze dag ontvangen de deelnemers een samenvatting van het boek "De dialoog van de verbeelding" (werktitel - in voorbereiding) van tevoren toegestuurd. De Viervoudige Praktijk van Hosting (Eugene Boeldak) “In de bijzondere ontmoeting van 19 oktober 2012 neem ik de deelnemers mee naar deViervoudige Praktijk van Hosting, die ik vanaf 2008 beoefen in mijn dialooggastheerschap. Aan de hand van ervaringen binnen en rond Het Dialoog Café Utrecht nodig ik deelnemers uit om in dialoog te gaan over het waarom, wat en hoe van de ''Viervoudige praktijk van dialooggastheerschap''. Een dialoogbegeleider of -facilitator is een gastheer of -dame (hierna: host) die op vier manieren actief gastheerschap beoefent. De praktijk van hosting kent vier dimensies, die samen het behoud en de groei van de vaardigheden van de gastheer of -dame borgen. Wat is een praktijk? Een praktijk is het actief en regelmatig uitvoeren van bepaalde activiteiten om een vaardigheid te behouden of te vergroten. De eerste praktijk is "Host zijn voor jezelf''. Deze praktijk omvat het gastheer/-dame zijn van de eigen innerlijke dialoog. Daar hoort bij present zijn en pre-sensing, oefenen in discipline, verankerd in het hier en nu in gesprek gaan en het ontwikkelen van het zelfbewustzijn. De tweede praktijk is: ''Een ander jouw host laten zijn''. In deze praktijk neem je aan dialogen deel als luisteraar en leerling. Je openheid en leergierigheid staan hierbij centraal. De derde praktijk is die van ''Een host zijn voor anderen''. Hierbij roep je anderen op, nodig je anderen uit om deel te nemen aan de dialoog. In deze praktijk ontwerp, begeleidt en oogst je dialogen. Deze activiteiten kunnen in formele of informele, impliciete en expliciete vorm plaatsvinden. Hier vindt het 'samen leren' in dialoog plaats. De vierde praktijk is die van ''Deelnemen aan een community van hosts.'' In deze praktijk neem je samen met andere dialoogbegeleiders deel aan activiteiten die het ''leren in gemeenschap'' ondersteunen. Hierbij ligt het accent op oefenen in het bouwen van relaties en dialoogvaardigheden. Deze praktijk bevordert op zijn beurt de integratie van het leren in de eerste praktijk”.

×