2011 Ssecondary Education Curriculum

5,681 views
5,345 views

Published on

Ang slides presentation na ito ay naglalahad ng katangian at impormasyon tungkol sa 2010 Secondary Education Curriculum. Ito ay ginawa ni Jun Blas.

4 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,681
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
151
Comments
4
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2011 Ssecondary Education Curriculum

 1. 1. Magandangumaga !<br />
 2. 2. FAPE INSET 2011<br />Fund for Assistance to Private Education<br />2010 BASIC EDUCATION CURRICULUM<br />
 3. 3. Think pair share<br />Bakitkailanganggamitinsapagtuturoang 2010 SEC?<br />
 4. 4. Katangian ng Bagong Kurikulum<br /><ul><li>Nilalamanangpokusngmahalagang pang-unawa o essential understanding
 5. 5. Mataasnaekspektasyon (standards-based)
 6. 6. Mapaghamon at malamanparasamag-aaralna may ibat-ibangpangangailangan o multiple intelligences
 7. 7. Humuhubogsakahandaan at pagmamahalsagawain at magamititosabuhay</li></li></ul><li> Pakikipagtalastasan<br />Pagtugon sa mga Mapaghamong Suliranin<br />Mapamaraan at kapaki-pakinabangsa<br />paggamitngsanggunian o kagamitan<br />Pagpapaunladsasarili at pakikipag-ugnayan<br />sapamayanan<br />Paglawak ng kaisipan tungo sa isang layunin<br />
 8. 8. KasanayansaEpektibongPakikipagtalastasan<br /><ul><li>Kakayahangmaipahayagnangmalinawangmgaideya at saloobinpasalita o dipasalitangpamamaraan
 9. 9. Kakayahangmakinig
 10. 10. Kakayahangbumasa at umunawa at tumugonsamgaideyanginilahad
 11. 11. Kakayahangmaipahayagangsaloobinsapasulatnapamamaraan
 12. 12. Kakayahangmagsaliksik,magproseso at magamitangimpormasyonna may kinalamansa multimedia</li></li></ul><li>Kasanayan makapag- desisyon at makapagbigay solusyon sa mga suliranin<br /><ul><li>Kasanayansamatematika (basic)
 13. 13. Kakayahanghumusga at magdesisyon
 14. 14. Pagkamalikhain at inobasyon
 15. 15. Masistemangpag-iisip
 16. 16. Paghahandaparasakinabukasan</li></li></ul><li>Mapamaraan at kapaki-pakinabang sa paggamit ng Sanggunian o kagamitan<br /><ul><li>Kakayahangmakahanapngpagkakakitaan
 17. 17. Kapaki-pakinabang at mapamaraansapaggamitngtalino
 18. 18. at panahon
 19. 19. Entrepreneurship
 20. 20. Kapakinabanganparasasarili</li></li></ul><li>Pagpapaunlad sa sarili at pakikipag-ugnayan sa Pamayanan<br /><ul><li>Pagkamulatsasarili, disiplinangpansarili,responsibilidad, halagangsarili
 21. 21. Pansarili at pambansangpagkakakilanlan
 22. 22. Kaalaman at respetosakasaysayanngibangrehiyon o lahi
 23. 23. Pagkilala at pagsasananysakarapatangsibil at politikal</li></li></ul><li>Pagpapalawak ng kaisipan tungo sa isang layuning pandaigdigan <br /><ul><li>Kaalaman, Pagtanggap ano man ang kulay o lahi, respeto, at kahalagahan ng pakikipag-ugnayan
 24. 24. Kapayapaan
 25. 25. Hindi marahas na desisyon sa mga may alitan o kaguluhan
 26. 26. Pandaigdigang pagkamulat, ugnayan at pagkakaisa</li></li></ul><li>Top Courses<br />Most Demanded Work Skills<br />Top Work Areas<br />21st century reality<br />6<br />4<br /><ul><li>Nursing
 27. 27. Business Admi
 28. 28. IT
 29. 29. Education
 30. 30. technological fluency
 31. 31. teamwork
 32. 32. leadership
 33. 33. communication
 34. 34. problem solving creativity</li></ul>4<br />**at best 5-6/100<br />are qualified for entry level<br />requirements<br /><ul><li>Engineering
 35. 35. Call Center
 36. 36. Sales
 37. 37. Marketing</li></ul>Source: DepEd; JobDB, 2007<br />
 38. 38.
 39. 39.
 40. 40.
 41. 41. Disenyo ng 2000 BEC<br />Nilalaman<br />Mga<br /> Layunin<br />Kurikulum<br />Mga<br />Kagamitan<br />Pagtataya<br />Mga<br />Stratehiya<br />
 42. 42. Backward Design (Understanding By Design)<br />Disenyo ng 2010 BEC<br />Plano sa Pagkatuto<br />Inaasahang Resulta/<br />Bunga<br />Pagtataya<br />
 43. 43. Mga Kakailanganing Pag-unawa<br />Mahahalagang Tanong<br />Mga Pamantayang Pangnilalaman/ Pagganap<br />1<br />Resulta/Inaasahang Bunga<br />Anim na Aspekko ng Pag-unawa<br />Mga Produkto/<br />Pagganap<br />2<br />Mga Kraytirya/<br />Kagamitan sa Pagtataya<br />Pagtataya<br />Mga Aspekto ng Pag-unawa<br />3<br />Mga Gawaing<br />Instruksyonal<br />Mga Kagamitan<br />Mga Plano sa Pagkatuto<br />
 44. 44. Ano ang ituturo sa 2010 SEC?<br />
 45. 45. PAMANTAYAN<br />
 46. 46. Tumutukoysa kung anoangdapatmalaman at magawangmgamag-aaralpagkataposngprograma/yunitngpag-aaral<br />
 47. 47. BakitmahalagaangpagkakaroonngPambansangPamantayan?<br />
 48. 48. 1. Ang Pamantayan ay nagbibigay ng pantay na pagkakataon . Lahat ng mga mag-aaral ay tatasahin batay sa mga pamantayan.<br />
 49. 49. 2. Kung may pambansang pamantayan malinaw kung ano ang dapat matutunan at magawa ng mga mga mag-aaral.<br />
 50. 50. 2010 KurikulumsaEdukasyonPansekundarya<br />PamantayanngProgramasa Filipino<br />PangkalahatangPamantayan<br />PamantayangPangnilalaman<br />PamantayangPagganap<br />
 51. 51. 2010 KurikulumsaEdukasyonPangsekundarya<br />Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal, pambansa, saling-tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi. <br />Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mgapiling tekstong literaring pambansa upang maipagmalaki ang kulturang Pilipino. <br />Naipamamalasngmag-aaralangkakayahangbumuongtulangpambalagtasan<br />Naipamamalasngmag-aaralangkakayahangbumigkas at maipaliwanagangsarilingpananawsapamamagitanngbalagtasan<br />
 52. 52. Pamantayan sa Programa(Program Standard)<br />Naipamamalas ng mag-aaral <br /> ang kakayahang komunikatibo at kahusayan <br /> sa pag-unawa at pagpapahalagang literari <br /> gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal, pambansa, saling-tekstong Asyano <br /> at pandaigdig tungo sa pagtatamo <br /> ng kultural na literasi. <br />
 53. 53. Pamantayanpara sa Ikalawang Taon<br /> Naipamamalas ng mag-aaral <br /> ang kakayahang komunikatibo <br /> at kahusayan sa pag-unawa<br /> at pagpapahalagang literari <br /> gamit ang mgapiling tekstong literaring pambansa upang maipagmalaki <br /> ang kulturang Pilipino. <br />
 54. 54. General Standards ( Pangkalahatang Pamantayan )<br />Makabagong Balagtasan<br />BALAGTASAN<br />Mahahalagang paksa o konsepto<br />Tiyak na produkto o pagganap<br />
 55. 55. Bakitkailanganggamitinsapagtuturoang 2010 SEC?<br />
 56. 56. mabilis na pagbabago sa larangan ng edukasyon<br /> tugunan ang pangangailangan ayon sa kahingian ng panahon <br />pagbabago sa pangangailangan ng mag-aaral<br />iakma sa daloy ng paksa/nilalaman upang magkaroon ng masteri at pagkatuto<br /> tugon sa mga resulta ng internasyonal at pambansang ebalwasyon noong 2002 BEC<br />
 57. 57. Anong mga hakbang ang aking gagawin upang maisakatuparan ang 2010 SEC?<br />
 58. 58. GAWAIN:<br />APAT DAPAT, DAPAT APAT<br />
 59. 59. Ang Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2009 ay isang hamon sa larangan ng edukasyon upang maiakma sa pagbabago ng tao,panahon,agham, teknolohiya at kapaligiran batay sa pangangailangan ng mag-aaral sa kanilang tunay na ginagalawan.<br />

×