Platform Bağımsız Kişisel Öğrenme Ortamlarının Tasarımı

930 views

Published on

Bu çalışmada öğrenenlerin kişisel öğrenme ortamlarını oluşturmaları için tarayıcı tabanlı uygulamaları kullanarak başlangıç sayfaları oluşturmaları için bir tasarım modeli önerilmiştir.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
930
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
250
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Bilindiğiüzereöğrenmebirsüreçtirvebaştansonraöğrenentarafındanşekillendirilir. Özdüzenlemeli (self-regulated) öğrenmeyaklaşımınınişaretettiğigibietkiliveverimlibiröğrenmeningerçekleşmesindeöğrenenindoğruaraçlarveyöntemlerilekendiöğrenmefaaliyetleriüzerindeyönetimsağlayabilmesiçokönemlidir. Bu bağlamdaelealındığındaöğrenenlerinyardımınahiçşüpheyokkiyinebilgisayarve internet teknolojikoşacaktır. Pekiamahangiteknoloji? Hangicihaz? Hangiişletimsistemi? Hangiyazılım?Günümüzünbilgisayarve internet teknolojilerikapsamında, biröğreneninbusorulararasında en doğruyanıtıbulabilmesiiçinözellikleşunoktalaradikkatetmesigerekmetedir: Kişiselöğrenmeortamlarıoluşturmakiçinkullanılacakaraçlarvehizmetlerbuluttabanlıolmalıdır.Bireyselöğrenmeihtiyaçlarınagöreözelleştirilebilmelidir.Yaşamboyusürdürülebilmelidir.Yeniihtiyaçlaravearayışlaracevapverebilecekbiçimdegenişletilebilmelidir.
 • Bu araştırmakapsamındaöğrenenlerininfavori internet tarayıcılarıüzerindenkendikişiselöğrenmeortamlarıtasarlamalarıönerilmektedir.Biröncekislayttavurguladığımızkriterlerçerçevesindepopüler internet tarayıcılarınınsağlağıolanaklarıinceleyelim.BulutSenkronizasyonuPopülertarayıcılarıntamamıkullanıcıların, kişiselayarlarını, sıkkullanılanlistelerinibirdenfazlabilgisayarvemobilcihazarasındasenkrontutabilmelerineolanaksağlamaktadır.SıkKullanılanlarListesiAyrıcaistisnasıztümpopülertarayıcılarkullanıcılarınasıkkullanılanlisteleroluşturmaveyönetmeolanağıdasunmaktadır.EklentilerKullanıcılar, farklıihityaçlardoğrultusundatarayıcılarınyetenekleriniüçüncü party sağlayıcılartarafındangeliştirilenekletilerilegenişletebilmektedir. Google Chrome, Mozilla Firefox ve Opera diğertarayıcılardanfarklıolarakkullanıcılarınkendieklentilerinibulutüzerindensenkronedebilmelerinimümkünkılmaktadır.CihazBağımsızGoogle Chrome, Mozilla Firefox ve Opera popülertümcihazlarveişletimsistemleriüzerindenkullanılabilmektedir.
 • Araştırmakapsamındaoluşturulanörnekkişiselöğrenmeortamıuygulaması Google Chrome altyapısıiletasarlanmıştır. Biröncekiekrandaincelediğimiz internet tarayıcılarıarasındapopüperliği, kullanımyaygınlığıvesağlamışolduğuolanakçerçevesinde Google Chrome tercihedilmiştir. AslındaChrome’untercihedilmesinin en önemlisebebiçokzenginbiruygulamamağazasınıbünyesindebarındırmasıdır. Diğertarayıcılardanbağımsızolarak Google Chrome kullanıcılarına, eklentilere (extensions) ekolarakişletimsistemidüzeyindekullanımzenginliğivebecerisisağlayançokçeşitliuygulamalar (Apps) da sunmaktadır.Hatırlayacağınızgibitakınbirtarihte Google, iGoogleadınıverdiğibaşlangıçsayfasıhizmetinisonlandırmıştı. Bu gelişmedensonra firma tarayıcıtabanlıyenibiroluşumayöneldi. HTML5 teknolojisininsağlamışolduğutümavantajlardansonunakadaryararlanarak Google, Chrome üzerindenbuluttabanlıbirişletimsistemigeliştirmeyolunagitmiştir. Google’ın Chrome üzerindenoluşturduğubuyolharitasıöğrenenlerinbireyselyaşamboyuöğrenmefaaliyetleriniyönetebilmelerineçokuygunbirzeminhazırlamıştır.
 • Chrome Web Mağazası’nıkullanaraköğrenenlerfarklıkategorileraltındatoplanmışuygulamalarveeklentilerüzerindenkendibireyselöğrenmeortamlarınıoluşturaraktamamen platform bağımsızbirbiçimdeyönetebilir.Chrome masaüstü, dizüstü, tablet veakıllıceptelefonlarıgibicihazfarkıgözetmeksiziniOSve Android tabanlıtümdonanımlardasenkronolarakçalışabilmektedir. Her hangibircihazüzerindekurduğunuzuygulamaveeklentiler, yaptığınızayarlar, sıkkullanılanlisteniz, cihazlarınızdaaçıkolansekmelerinlistesibulutüzerindentümcihazlaraeşitlenmektedir. Bu da öğrenenlerinöğrenmefaaliyetlerini platform bağımsızolarakkesintisizbirbiçimdeyürütmelerineolacaksağlamaktadır.
 • Platform Bağımsız Kişisel Öğrenme Ortamlarının Tasarımı

  1. 1. Platform Bağımsız Kişisel Öğrenme Ortamlarının Tasarımı Araş.Gör. İlker Kayabaş (Anadolu Üniversitesi) Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin Mutlu (Anadolu Üniversitesi) Akademik Bilişim 2013, 23-25 Ocak 2013, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye S
  2. 2. Kişisel Öğrenme OrtamlarıBu bölümde kişisel öğrenme ortamlarını tanımlayarak tasarımsal yaklaşımlarını ve uygulama örneklerini inceleyeceğiz. S
  3. 3. TanımlamalarS Kişisel öğrenme ortamları, öğrenenlerin kendi bireysel öğrenme süreçlerini yönetebilmelerine olanak sağlayan sistemlerdir.S Kişisel öğrenme ortamları tamamen öğrenenin kendisi tarafından yapılandırılır ve yönetilir.S Öğrenenlerin kullanım alanı açısından ele alındığında kişisel öğrenme ortamları, bilgi kaynaklarının takibinden yeni bilgi kaynaklarının keşfine, diğer öğrenenler ya da öğreticiler ile iletişim kurulmasından bireysel etkinliklerin planlanmasına kadar her türlü öğretimsel faaliyeti kapsamaktadır.
  4. 4. TanımlamalarS Teknolojik olarak genellikle Web 2.0 araçlarının sunduğu olanaklar çerçevesinde tanımlanan kişisel öğrenme ortamları: blog, wiki, rss okuyucuları, twitter ve facebook gibi teknolojilerin öğrenen merkezli entegrasyonunu ifade etmektedir.S Eğitim aldıkları kurum tarafından yapılandırılmış formal bilgilere ek olarak öğrenenler, bireysel ve sosyal yaşantıları kapsamında edindikleri informal bilgileri de kendi kişisel öğrenme ortamları aracılığıyla yönetebilmektedir.
  5. 5. Kuramsal ZeminS Yaşamboyu Öğrenme (Lifelong Learning)S Özdüzenlemeli Öğrenme (Self-Regulated Learning)
  6. 6. Tasarım YaklaşımlarıKompen ve Edirising (2008), kişisel öğrenme ortamı tasarımında ikiana yaklaşımdan bahsetmektedir:S Hizmet Yaklaşımı: Öğrenlere kişisel öğrenme ortamlarını oluşturmaları için gerekli bileşenleri (widgets) sağlayan sunucu tabanlı bir ortamın geliştirilmesini öngörmektedir.S Çerçeve Yaklaşımı: Öğrenenlerin Web 2.0 araçlarını kullanarak kendi kişisel öğrenme ortamlarını oluşturabilmeleri için gerekli iş akışlarını, ağ yapısını ve kullanım önerilerini içeren bir çerçevenin tasarlanmasını kapsamaktadır.
  7. 7. Başlangıç Sayfası (Start Page)S Başlangıç sayfaları, hizmet yaklaşımı çerçevesinde geliştirilen kişisel öğrenme ortamlarına güzel bir örnektir.S Başlangıç sayfası üzerinden tasarlanan kişisel öğrenme ortamları; iGoogle, NetVibes, PageFlakes, Protopage vb. gibi web tabanlı servislerin kendi içersinde sunduğu görev yöneticisi, rss okuyucu, email, sosyal ağlar, haber servisleri vb. bileşenlerin (widgets) öğrenenler tarafından kendi öğrenme süreçlerini yönetebilmek amacıyla nasıl kullanılabileceği konusunda fikir vermektedir (Mutlu, 2012).
  8. 8. Başlangıç Sayfası Uygulamaları Ne Kadar Sürdürülebilir?S Başlangıç sayfası uygulamaları üzerinden yapılandırılan kişisel öğrenme ortamlarının sürdürülebilirliği servisi sağlayan firmalara bağlıdır.S Başlangıç sayfaları üzerine yapılan güncel bir araştırmada kişisel öğrenme ortamı oluşturmak amacıyla kullanılma potansiyeline sahip 28 farklı web servisinin 17’sinin verdikleri hizmeti durdurduğu tespit edilmiştir (Mutlu 2012).
  9. 9. Platform BağımsızKişisel Öğrenme Ortamı Tasarımı Bu bölümde platform bağımsız kişisel öğrenme ortamları tasarlamak amacıyla oluşturulmuş bir model önerisi tanıtılacaktır. S
  10. 10. Platform Bağımsız! Ama Nasıl?S Bulut tabanlıS ÖzelleştirilebilirS SürdürülebilirS Genişletilebilir
  11. 11. İnternet Tarayıcı Tabanlı Kişisel Öğrenme Ortamları Google Chrome S Bulut Senkronizasyonu Mozilla Firefox S Sık Kullanılanlar Listesi İnternet Explorer S Eklentiler ve Safari Uygulamalar Opera S Cihaz ve İşletim Sistemi Bağımsız
  12. 12. Sık Kullanılanlar Öğrenme OrtamıMağaza Uygulamala Eklentiler Örnek: Chrome Tabanlı Kişisel r
  13. 13. Uygulama Mağazası
  14. 14. Kişisel Öğrenme Ortamı içinTarayıcı Uygulamalarına Dayalı Tasarım ModeliUygulamalarS eMail (Gmail, Outlook, Yahoo…)S Sosyal Ağlar (Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, Foursquare, Flicker…)S RSS Okuyucular (Feedly, Google Reader…)S Üretkenlik Araçları S Dosya Paylaşım (Dropbox, Skydrive, Google Drive, Cubby…) S Not Defteri (Evernote, Springpad, Scratchpad…) S Sunum (SlideRocket, MindMeister, Cacoo Diagrams) S Uzakmasaüstü (Chrome Remote Desktop
  15. 15. SonuçS Tarayıcının kendisini bir başlangıç sayfası olarak kullanmak amacıyla tarayıcılar üzerinde gerçekleştirilen denemelerde Chrome tarayıcısının nitelikleri diğerlerine göre öne çıkmaktadır.S Chrome Mağazasından indirilecek uygulamalarla Chrome tarayıcısı üzerinde Kişisel öğrenme ortamı oluşturmak mümkün olmaktadır. Oluşturulacak Kişisel Araştırma Ortamına bulut senkronizasyonu ile her platformdan erişilebilir.S Tarayıcı uygulamaları yaklaşımıyla Kişisel Öğrenme Ortamları için yeni bir tasarım kulvarı açılmaktadır.

  ×