Plastik torbalar - Plastic bags

304 views
199 views

Published on

Plastik torbalar - Plastic bags

Published in: Lifestyle
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
304
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Plastik torbalar - Plastic bags

 1. 1. Amerikan Doğayı KorumaAmerikan Doğayı Koruma kuruluşlarının araştırmalarına görekuruluşlarının araştırmalarına göre dünyadadünyada plastiplastik torba kullanım adedik torba kullanım adedi yılda yaklaşıkyılda yaklaşık 500500 mmililyyonon ile 1 trilyonile 1 trilyon adet arası değişmektediradet arası değişmektedir.. National Geographic News September 2, 2003National Geographic News September 2, 2003
 2. 2. Bu torbaların geri dönüştürülen miktarıBu torbaların geri dönüştürülen miktarı ancak %1dir. Bir torbanın geri kazanımı,ancak %1dir. Bir torbanın geri kazanımı, yenisini üretmekten kat kat pahalıdır.yenisini üretmekten kat kat pahalıdır. - Christian Science Monitor News Paper- Christian Science Monitor News Paper
 3. 3. Geri dönüşüm projelerinceGeri dönüşüm projelerince 1 ton1 ton plastiplastikk torbanın işlenme vetorbanın işlenme ve dönüşümüdönüşümü 4,000 $4,000 $’a mal olurken,’a mal olurken, bunların bilahare yeni olarakbunların bilahare yeni olarak marketlere satışı sadecemarketlere satışı sadece 32 $32 $ dır.dır. - Jared Blumenfeld- Jared Blumenfeld (Director of San Francisco's Department of the Environment)(Director of San Francisco's Department of the Environment)
 4. 4. Öyleyse, bunca torba nereyeÖyleyse, bunca torba nereye gidiyor??gidiyor??……
 5. 5. 19751975 teki bir araştırmaya göreteki bir araştırmaya göre,, okyanuslarda dolaşanokyanuslarda dolaşan gemiler yılda yaklaşık 3.700.000kg. plastik torbayı denizleregemiler yılda yaklaşık 3.700.000kg. plastik torbayı denizlere boşaltırlar..boşaltırlar.... Dünya yüzeyi henüz bir plastik çöplüğüneDünya yüzeyi henüz bir plastik çöplüğüne dönmemişse, bunun nedeni denizlerin dibinin çöplük olarakdönmemişse, bunun nedeni denizlerin dibinin çöplük olarak kullanılmasıdır.kullanılmasıdır. - U.S. National Academy of Sciences- U.S. National Academy of Sciences
 6. 6. Doğaya bırakılanDoğaya bırakılan torbaları rüzgartorbaları rüzgar
 7. 7. En ücra noktalara kadarEn ücra noktalara kadar
 8. 8. Izgaralardan sızarakIzgaralardan sızarak kanalizasyon yolu ile...kanalizasyon yolu ile... - CNN.com/tecnhology November 16, 2007- CNN.com/tecnhology November 16, 2007
 9. 9. ……deniz, göl ve nehirlere varır.......deniz, göl ve nehirlere varır.......
 10. 10. Bunun içindir ki,Kuzey kutbundaBunun içindir ki,Kuzey kutbunda SpitzbergenSpitzbergen yakınlarındanyakınlarından,, güneydegüneyde FalklandFalkland adalarına kadar geniş bir çevrede,adalarına kadar geniş bir çevrede, denizde yüzeyinde sık sık plastik torbalaradenizde yüzeyinde sık sık plastik torbalara rastlanır.rastlanır. - British Antarctic Survey- British Antarctic Survey
 11. 11. Plastik torbalar, AmerikanPlastik torbalar, Amerikan sahillerinden toplanan atıklarınsahillerinden toplanan atıkların %10’unu teşkil etmektedir.%10’unu teşkil etmektedir. - National Marine Debris Monitoring Program- National Marine Debris Monitoring Program
 12. 12. Işık, plastik torbalarda kimyasalIşık, plastik torbalarda kimyasal çözümlemelere neden olur.çözümlemelere neden olur. Zaman içinde daha küçük ancak daha zehirliZaman içinde daha küçük ancak daha zehirli petro-polimerlere bölünürler...petro-polimerlere bölünürler... - CNN.com/tecnhology November 16, 2007- CNN.com/tecnhology November 16, 2007
 13. 13. Ve... bunlar da topraklarımızı veVe... bunlar da topraklarımızı ve sularımızı zehirler.sularımızı zehirler. - CNN.com/tecnhology November 16, 2007- CNN.com/tecnhology November 16, 2007
 14. 14. Sonuçta, bu mikroskopik partiküllerSonuçta, bu mikroskopik partiküller besin zincirine girer.besin zincirine girer. - CNN.com/tecnhology November 16, 2007
 15. 15. İşte o zaman doğal hayatın geleceği enikonuİşte o zaman doğal hayatın geleceği enikonu tehlikededir.tehlikededir. - World Wildlife Fund Report 2005- World Wildlife Fund Report 2005
 16. 16. Balina, yunus, fok, denizBalina, yunus, fok, deniz kaplumbağalarından başlayarak yaklaşıkkaplumbağalarından başlayarak yaklaşık 200200 farklı deniz canlısı, plastik torbalarfarklı deniz canlısı, plastik torbalar nedeni ile hayatını kaybeder.nedeni ile hayatını kaybeder. - World Wildlife Fund Report 2005- World Wildlife Fund Report 2005
 17. 17. Kuşlar boğulur,Kuşlar boğulur, - World Wildlife Fund Report 2005- World Wildlife Fund Report 2005
 18. 18. Besin sanarak yuttukları plastiğiBesin sanarak yuttukları plastiği hazmedemeyen kaplumbağalar ölür.hazmedemeyen kaplumbağalar ölür. - World Wildlife Fund Report 2005- World Wildlife Fund Report 2005
 19. 19. ÖyleyseÖyleyse…… Çözüm????????Çözüm????????
 20. 20. Bez torba kullanmaklaBez torba kullanmakla,, haftada 6 plastik torbayı kullanımdanhaftada 6 plastik torbayı kullanımdan çıkartmış oluruz.çıkartmış oluruz.
 21. 21. Bu da ayda 24 torba,Bu da ayda 24 torba,
 22. 22. YıldaYılda 288288 torba,torba,
 23. 23. Ortalama bir yaşam süresinceOrtalama bir yaşam süresince de,de, 22,17622,176 torba eder.torba eder.
 24. 24. Ülkemizde herÜlkemizde her 55 kişiden sadecekişiden sadece 11’’ i bunu yapsa,i bunu yapsa, yaşamımız süresinceyaşamımız süresince 31.046.400.00031.046.400.000 plastikplastik torba kullanımdan kalkmış olur.torba kullanımdan kalkmış olur.
 25. 25. BangladeshBangladesh plastik torbaplastik torba kullanımını yasaklamıştır.kullanımını yasaklamıştır. - MSNBC.com March 8, 2007- MSNBC.com March 8, 2007
 26. 26. Çin, kullanımını paralı yapmıştır.Çin, kullanımını paralı yapmıştır. - CNN.com/asia January 9, 2008- CNN.com/asia January 9, 2008
 27. 27. IrIrlanda, Avrupa’da bir ilk olaraklanda, Avrupa’da bir ilk olarak,, 20022002’de plastik torbaları vergilendirdi.’de plastik torbaları vergilendirdi. Bugüne kadar plastik torbaBugüne kadar plastik torba kullanımında %90 azalma kaydedildi.kullanımında %90 azalma kaydedildi. - BBC News August 20, 2002- BBC News August 20, 2002
 28. 28. 20052005’te’te RwandaRwanda plastik torba kullanımını yasakladı.plastik torba kullanımını yasakladı. - Associated Press- Associated Press
 29. 29. IsraIsraiil,l, KKanada,anada, Batı HindistanBatı Hindistan, Botswana,, Botswana, Kenya, Tanzania,Kenya, Tanzania, GüneyGüney AfriAfrikka, Taiwan,a, Taiwan, veve SingapSingapuurr’da’da  ise, yasaklandı ya daise, yasaklandı ya da yasaklanma yolunda adımlar atıldı.yasaklanma yolunda adımlar atıldı. - PlanetSave.com February 16, 2008- PlanetSave.com February 16, 2008
 30. 30. 27 Mar27 Martt 2007, San Francisco2007, San Francisco Amerika’da plastik torba kullanımınıAmerika’da plastik torba kullanımını ilk yasaklayan şehir oldu.ilk yasaklayan şehir oldu. - NPR.org (National Public- NPR.org (National Public Radio)Radio)
 31. 31. OaklandOakland veve BostonBoston yasaklamayasaklama yolundalar.yolundalar. - The Boston Globe May 20, 2007- The Boston Globe May 20, 2007
 32. 32. PlastiPlastikk alışveriş torbaları, petrol türevialışveriş torbaları, petrol türevi bir termoplastik olan polietilenbir termoplastik olan polietilen mamulüdür.mamulüdür. - CNN.com/tecnhology November 16, 2007- CNN.com/tecnhology November 16, 2007
 33. 33. Dolayısile plastik torba kullanımındakiDolayısile plastik torba kullanımındaki azalma, bir ülkenin dışa olan bağımlılığındaazalma, bir ülkenin dışa olan bağımlılığında da bir azalma demektir.da bir azalma demektir.
 34. 34. Çin, sadece torbaları paralıÇin, sadece torbaları paralı yapmakla, her yılyapmakla, her yıl 37 mil37 milyonyon fıçıfıçı petrol tasarruf edecek.petrol tasarruf edecek. - CNN.com/asia January 9, 2008- CNN.com/asia January 9, 2008
 35. 35. Demek ki...bir şeyler yapmakDemek ki...bir şeyler yapmak mümkün!!!mümkün!!! ii

×