‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬
‫شفاهی‬ ‫ارتباطات‬
‫موثر‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫دادن‬ ‫گوش‬
‫گوش‬‫دادن‬‫صحیح‬‫مهارتی‬‫است‬‫که‬‫حواس‬‫مختلفی‬‫را‬‫برای‬
‫فهم‬‫و‬‫درک‬‫پیام‬‫درگیر‬‫می‬‫ک...
‫صحیح‬ ‫دادن‬ ‫گوش‬ ‫اصول‬
1-‫سکوت‬‫کنید‬
‫وقتی‬‫کسی‬‫صحبت‬‫می‬‫کند‬‫فقط‬‫به‬‫حرف‬‫او‬‫گوش‬‫کنی‬‫د‬،
‫حرفش‬‫را‬‫قطع‬‫نکنید...
2-‫کنید‬ ‫آماده‬ ‫شنیدن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬
‫آرام‬‫باشید‬.‫به‬‫گوینده‬‫توجه‬‫کنید‬.‫سعی‬‫کنید‬‫افکار‬‫م‬‫تفرقه‬‫را‬‫کامال‬
...
3-‫کنید‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫گوینده‬ ‫آرامش‬
‫کمک‬‫کنید‬‫تا‬‫گوینده‬‫احساس‬‫آزادی‬‫کند‬.‫نیازها‬‫و‬‫دغدغه‬‫ه‬‫ای‬‫او‬
‫را‬‫به‬‫ی...
4-‫حواستان‬‫نشود‬ ‫پرت‬
‫بر‬‫آن‬‫چه‬‫گفته‬‫می‬‫شود‬‫تمرکز‬‫کنید‬.‫با‬‫چیزی‬‫بازی‬‫نک‬،‫نید‬‫ورق‬
،‫نزنید‬‫از‬‫پنجره‬‫بیرون...
5-‫همفکری‬
‫سعی‬‫کنید‬‫نقطه‬‫نظرات‬‫دیگران‬‫را‬‫متوجه‬‫شوید‬‫و‬‫از‬‫زاویه‬‫دید‬‫آن‬
‫ها‬‫به‬‫موضوعات‬‫مختلف‬‫بنگرید‬.‫پیشف...
6-‫باشید‬ ‫صبور‬
‫وقفه‬‫حتی‬‫اگر‬‫طوالنی‬‫باشد‬،‫حتما‬‫به‬‫معنی‬‫اتمام‬‫سخنا‬‫ن‬‫گوینده‬
‫نیست‬.‫صبور‬‫باشید‬‫و‬‫بگذارید‬‫...
7-‫بپرهیزید‬ ‫شخصی‬ ‫تعصبات‬ ‫از‬
‫سعی‬‫کنید‬‫عادل‬‫و‬‫بی‬‫طرف‬‫باشید‬.‫سعی‬‫کنید‬‫عصبان‬‫ی‬‫نشوید‬‫و‬
‫عادات‬‫اشخاص‬‫شما‬...
8-‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫صدا‬ ‫تن‬ ‫به‬
‫میزان‬‫و‬‫تن‬‫صدا‬‫به‬‫حرفی‬‫که‬‫افراد‬‫می‬‫زنند‬‫اضافه‬‫شده‬‫و‬‫م‬‫عنای‬
‫خاصی‬‫دارند‬.‫ی...
9-‫کلم‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫کنید‬ ‫گوش‬ ‫نظرات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫به‬‫ات‬
‫شما‬‫باید‬‫تصویر‬‫کلی‬‫را‬‫بفهمید‬‫نه‬‫به‬‫نقطه‬‫ها‬‫و‬‫...
10-‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫کالمی‬ ‫غیر‬ ‫ارتباطات‬ ‫به‬
‫حرکات‬،‫تغییرات‬‫صورت‬‫و‬‫حرکت‬‫چشم‬‫ها‬‫همه‬‫و‬‫همه‬‫می‬
‫توانند‬‫حائز‬‫اه...
‫موانع‬
1-‫دقت‬‫نکردن‬‫و‬‫حواس‬‫پرتی‬‫و‬‫بازی‬‫کردن‬‫با‬،‫مو‬‫انگشت‬‫،خودکار‬‫یا‬
‫نگاه‬‫کردن‬‫به‬‫بیرون‬‫از‬‫پنجره‬‫یا‬‫ت...
‫موثر‬ ‫و‬ ‫مفید‬ ‫سخنرانی‬
‫اع‬ ‫و‬ ‫وضوح‬ ‫با‬ ‫صحبت‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫موثر‬ ‫سخنرانی‬‫به‬ ‫تماد‬
‫است‬ ‫عمومی‬ ...
‫لهجه‬ ‫و‬ ‫تلفظ‬
‫داشتن‬‫لهجه‬‫قومی‬‫و‬‫ملی‬‫نکته‬‫ای‬‫مثبت‬‫است‬.‫چرا‬‫که‬‫ب‬‫خشی‬‫از‬
‫شخصیت‬‫افراد‬‫است‬.
‫گاهی‬‫به‬‫...
‫تلفظ‬ ‫و‬ ‫لهجه‬ ‫تغییرات‬
‫مهم‬‫است‬‫که‬‫به‬‫مدل‬‫صحبت‬‫خود‬‫عادت‬‫کنید‬.‫اکثر‬‫افراد‬‫در‬
‫محیط‬‫خصوصی‬‫آرامش‬‫بیشتری‬،...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Communicationskills 131110071918-phpapp01

557 views
463 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
557
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
101
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Communicationskills 131110071918-phpapp01

 1. 1. ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫شفاهی‬ ‫ارتباطات‬
 2. 2. ‫موثر‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫دادن‬ ‫گوش‬ ‫گوش‬‫دادن‬‫صحیح‬‫مهارتی‬‫است‬‫که‬‫حواس‬‫مختلفی‬‫را‬‫برای‬ ‫فهم‬‫و‬‫درک‬‫پیام‬‫درگیر‬‫می‬‫کند‬. ‫گوش‬‫دادن‬،‫موثر‬‫تنها‬‫استفاده‬‫از‬‫گوش‬‫ها‬‫به‬‫منظور‬‫شنید‬‫ن‬ ‫نیست‬‫بلکه‬‫حواس‬‫دیگر‬‫نیز‬‫باید‬‫به‬‫کار‬‫گرفته‬‫شون‬‫د‬.‫مثال‬‫باید‬‫از‬ ‫چشم‬‫ها‬‫برای‬‫درک‬‫زبان‬‫بدن‬‫و‬‫پیام‬‫های‬‫ناگفتنی‬‫بهره‬‫ج‬‫ست‬.
 3. 3. ‫صحیح‬ ‫دادن‬ ‫گوش‬ ‫اصول‬ 1-‫سکوت‬‫کنید‬ ‫وقتی‬‫کسی‬‫صحبت‬‫می‬‫کند‬‫فقط‬‫به‬‫حرف‬‫او‬‫گوش‬‫کنی‬‫د‬، ‫حرفش‬‫را‬‫قطع‬‫نکنید‬،‫همزمان‬‫با‬‫او‬‫صحبت‬‫نکنید‬‫و‬‫جمال‬‫تش‬‫را‬ ‫برایش‬‫تمام‬‫نکنید‬. ‫وقتی‬‫صحبت‬‫کسی‬‫تمام‬‫شد‬‫شاید‬‫نیاز‬‫باشد‬‫شما‬‫برای‬‫اطمینان‬‫از‬ ‫دریافت‬‫دقیق‬‫منظور‬،‫وی‬‫شفاف‬‫سازی‬‫کنید‬.
 4. 4. 2-‫کنید‬ ‫آماده‬ ‫شنیدن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آرام‬‫باشید‬.‫به‬‫گوینده‬‫توجه‬‫کنید‬.‫سعی‬‫کنید‬‫افکار‬‫م‬‫تفرقه‬‫را‬‫کامال‬ ‫از‬‫ذهنتان‬‫بیرون‬‫کرده‬‫و‬‫روی‬‫پیغام‬‫هایی‬‫که‬‫در‬‫حال‬‫تبادل‬‫ا‬‫ست‬ ‫تمرکز‬‫کنید‬.
 5. 5. 3-‫کنید‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫گوینده‬ ‫آرامش‬ ‫کمک‬‫کنید‬‫تا‬‫گوینده‬‫احساس‬‫آزادی‬‫کند‬.‫نیازها‬‫و‬‫دغدغه‬‫ه‬‫ای‬‫او‬ ‫را‬‫به‬‫یاد‬‫آورید‬.‫با‬‫تکان‬‫دادن‬‫سر‬‫خود‬‫یا‬‫حرکات‬‫بدن‬‫که‬‫بی‬‫ان‬ ‫کننده‬‫فهمیدن‬‫منظور‬‫طرف‬‫مقابل‬،‫باشند‬‫او‬‫را‬‫به‬‫ادامه‬‫دادن‬ ‫ترغیب‬‫کنید‬. ‫ارتباط‬‫چشمی‬‫با‬‫گوینده‬‫برقرار‬‫کنید‬‫ولی‬‫خیره‬‫نشوی‬‫د‬.‫نشان‬‫دهید‬ ‫که‬‫در‬‫حال‬‫گوش‬‫کردن‬‫هستید‬‫و‬‫منظور‬‫او‬‫را‬‫متوجه‬‫می‬‫شوی‬‫د‬.
 6. 6. 4-‫حواستان‬‫نشود‬ ‫پرت‬ ‫بر‬‫آن‬‫چه‬‫گفته‬‫می‬‫شود‬‫تمرکز‬‫کنید‬.‫با‬‫چیزی‬‫بازی‬‫نک‬،‫نید‬‫ورق‬ ،‫نزنید‬‫از‬‫پنجره‬‫بیرون‬‫را‬‫نگاه‬،‫نکنید‬‫با‬‫ناخن‬‫هایتان‬‫ب‬‫ازی‬‫نکنید‬. ‫از‬‫فاصله‬‫انداختن‬‫غیر‬‫ضروری‬‫بین‬‫صحبت‬‫کسی‬‫بپره‬‫یزید‬.‫این‬ ‫گونه‬‫رفتارها‬‫پروسه‬‫گوش‬‫دادن‬‫را‬‫مختل‬‫کرده‬‫و‬‫به‬‫گویند‬‫ه‬‫حس‬ ‫خسته‬‫شدن‬‫و‬‫سر‬‫رفتن‬‫حوصله‬‫تان‬‫را‬‫می‬‫دهد‬.
 7. 7. 5-‫همفکری‬ ‫سعی‬‫کنید‬‫نقطه‬‫نظرات‬‫دیگران‬‫را‬‫متوجه‬‫شوید‬‫و‬‫از‬‫زاویه‬‫دید‬‫آن‬ ‫ها‬‫به‬‫موضوعات‬‫مختلف‬‫بنگرید‬.‫پیشفرض‬‫هایتان‬‫را‬‫کن‬‫ار‬ ‫بگذارید‬.‫اگر‬‫گوینده‬‫چیزی‬‫گفت‬‫که‬‫شما‬‫با‬‫آن‬‫موافق‬‫نی‬‫ستید‬، ‫صبر‬‫کنید‬‫و‬‫از‬‫بحث‬‫و‬‫جدل‬‫و‬‫موضع‬‫گیری‬‫بپرهیزید‬‫و‬‫ن‬‫قطه‬ ‫نظرات‬‫و‬‫عقاید‬‫دیگران‬‫را‬‫با‬‫ذهنی‬‫باز‬‫بپذیرید‬.
 8. 8. 6-‫باشید‬ ‫صبور‬ ‫وقفه‬‫حتی‬‫اگر‬‫طوالنی‬‫باشد‬،‫حتما‬‫به‬‫معنی‬‫اتمام‬‫سخنا‬‫ن‬‫گوینده‬ ‫نیست‬.‫صبور‬‫باشید‬‫و‬‫بگذارید‬‫گوینده‬‫هر‬‫مطلب‬‫را‬‫در‬‫و‬‫قت‬ ‫مناسب‬‫آن‬‫بگوید‬.‫گاهی‬‫تصمیم‬‫گیری‬‫اینکه‬‫گوینده‬‫چ‬‫ه‬‫مطلبی‬‫را‬ ‫بگوید‬‫و‬‫چگونه‬‫آن‬‫را‬‫بیان‬‫کند‬‫زمان‬‫می‬‫برد‬.‫هیچ‬‫گاه‬‫وس‬‫ط‬ ‫صحبت‬‫کسی‬‫نیایید‬‫و‬‫جمله‬‫ای‬‫را‬‫برای‬‫دیگران‬‫تمام‬‫نک‬‫نید‬.
 9. 9. 7-‫بپرهیزید‬ ‫شخصی‬ ‫تعصبات‬ ‫از‬ ‫سعی‬‫کنید‬‫عادل‬‫و‬‫بی‬‫طرف‬‫باشید‬.‫سعی‬‫کنید‬‫عصبان‬‫ی‬‫نشوید‬‫و‬ ‫عادات‬‫اشخاص‬‫شما‬‫را‬‫از‬‫درک‬‫آنچه‬‫می‬‫گویند‬‫باز‬‫ندارد‬.‫هرکس‬ ‫به‬‫گونه‬‫ای‬‫سخن‬‫می‬‫گوید‬.‫مثال‬‫بعضی‬‫افراد‬‫بیشتر‬‫ا‬‫ز‬‫بقیه‬ ‫خجالتی‬‫یا‬‫عصبی‬‫هستند‬،‫بعضی‬‫لهجه‬‫های‬‫محلی‬‫دارند‬‫یا‬‫بیش‬ ‫از‬‫حد‬‫دستان‬‫خود‬‫را‬‫تکان‬‫می‬‫دهند‬.‫عده‬‫ای‬‫دوست‬‫دارند‬‫قدم‬ ‫بزنند‬‫و‬‫صحبت‬‫کنند‬‫و‬‫عده‬‫ای‬‫می‬‫نشینند‬.‫به‬‫مفهوم‬‫گ‬‫فته‬‫شده‬ ‫توجه‬‫کنید‬‫و‬‫برایتان‬‫مهم‬‫نباشد‬‫که‬‫این‬‫منظور‬‫چگونه‬‫و‬‫به‬‫چه‬ ‫فرمی‬‫گفته‬‫می‬‫شود‬.
 10. 10. 8-‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫صدا‬ ‫تن‬ ‫به‬ ‫میزان‬‫و‬‫تن‬‫صدا‬‫به‬‫حرفی‬‫که‬‫افراد‬‫می‬‫زنند‬‫اضافه‬‫شده‬‫و‬‫م‬‫عنای‬ ‫خاصی‬‫دارند‬.‫یک‬‫گوینده‬‫خوب‬‫از‬‫میزان‬‫و‬‫تن‬‫صدا‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬ ‫مزیت‬‫برای‬‫ملتفت‬‫کردن‬‫مخاطب‬‫استفاده‬‫می‬‫کند‬.‫هر‬‫کس‬‫از‬ ،‫تن‬‫میزان‬‫و‬‫اوج‬‫و‬‫فرود‬‫صدا‬‫در‬‫شرایط‬‫خاص‬‫استفاده‬‫می‬‫ک‬‫ند‬. ‫این‬‫به‬‫شما‬‫کمک‬‫می‬‫کند‬‫تا‬‫تاکید‬‫او‬‫را‬‫بر‬‫آن‬‫چه‬‫می‬‫گوی‬‫د‬‫بهتر‬ ‫درک‬‫کنید‬.
 11. 11. 9-‫کلم‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫کنید‬ ‫گوش‬ ‫نظرات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫به‬‫ات‬ ‫شما‬‫باید‬‫تصویر‬‫کلی‬‫را‬‫بفهمید‬‫نه‬‫به‬‫نقطه‬‫ها‬‫و‬‫تکه‬‫ه‬‫ای‬‫ریز‬ ‫توجه‬‫کنید‬.‫شاید‬‫سخت‬‫ترین‬‫قسمت‬‫گوش‬،‫کردن‬‫توان‬‫ایی‬‫ارتباط‬ ‫دادن‬‫اجزای‬‫مختلف‬‫سخن‬‫برای‬‫فهمیدن‬‫منظور‬‫دیگران‬‫است‬. ‫با‬‫تمرکز‬،‫مناسب‬‫پرهیز‬‫از‬‫پرت‬‫شدن‬‫حواس‬‫و‬‫توجه‬‫می‬‫توا‬‫ن‬ ‫راحت‬‫تر‬‫این‬‫کار‬‫را‬‫انجام‬‫داد‬.
 12. 12. 10-‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫کالمی‬ ‫غیر‬ ‫ارتباطات‬ ‫به‬ ‫حرکات‬،‫تغییرات‬‫صورت‬‫و‬‫حرکت‬‫چشم‬‫ها‬‫همه‬‫و‬‫همه‬‫می‬ ‫توانند‬‫حائز‬‫اهمیت‬‫باشند‬.‫ما‬‫فقط‬‫با‬‫گوشمان‬‫نمی‬‫شنوی‬‫م‬‫بلکه‬‫با‬ ‫چشمهایمان‬‫نگاه‬‫کرده‬‫و‬‫با‬‫کسب‬‫اطالعاتی‬‫که‬‫از‬‫طریق‬ ‫ارتباطات‬‫غیر‬‫کالمی‬‫به‬‫دست‬‫می‬‫آوریم‬‫منظور‬‫افراد‬‫را‬‫بهت‬‫ر‬ ‫متوجه‬‫می‬‫شویم‬.
 13. 13. ‫موانع‬ 1-‫دقت‬‫نکردن‬‫و‬‫حواس‬‫پرتی‬‫و‬‫بازی‬‫کردن‬‫با‬،‫مو‬‫انگشت‬‫،خودکار‬‫یا‬ ‫نگاه‬‫کردن‬‫به‬‫بیرون‬‫از‬‫پنجره‬‫یا‬‫توجه‬‫به‬‫چیزی‬‫غیر‬‫از‬‫فرد‬‫گوی‬‫نده‬. 2-‫بی‬‫عالقگی‬‫به‬‫موضوع‬‫مورد‬‫بحث‬‫که‬‫باعث‬‫بی‬‫حوصلگی‬‫و‬‫خ‬‫سته‬ ‫شدن‬‫می‬‫شود‬. 3-‫احساس‬‫خستگی‬،‫کسالت‬،‫گرسنگی‬،‫تشنگی‬‫یا‬‫نیاز‬‫ب‬‫ه‬‫استفاده‬‫از‬ ‫سرویس‬‫بهداشتی‬. 4-‫ایجاد‬‫پیشفرض‬‫و‬‫موضع‬‫برای‬‫شما‬‫توسط‬،‫رقابت‬،‫جنسیت‬‫س‬،‫ن‬ ،‫مذهب‬،‫لهجه‬‫یا‬‫تجربیات‬‫گذشته‬.
 14. 14. ‫موثر‬ ‫و‬ ‫مفید‬ ‫سخنرانی‬ ‫اع‬ ‫و‬ ‫وضوح‬ ‫با‬ ‫صحبت‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫موثر‬ ‫سخنرانی‬‫به‬ ‫تماد‬ ‫است‬ ‫عمومی‬ ‫جمعی‬ ‫در‬ ‫نفس‬‫شخصیت‬ ‫همزمان‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫توسط‬ ‫شدن‬ ‫شناخته‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫شما‬.
 15. 15. ‫لهجه‬ ‫و‬ ‫تلفظ‬ ‫داشتن‬‫لهجه‬‫قومی‬‫و‬‫ملی‬‫نکته‬‫ای‬‫مثبت‬‫است‬.‫چرا‬‫که‬‫ب‬‫خشی‬‫از‬ ‫شخصیت‬‫افراد‬‫است‬. ‫گاهی‬‫به‬‫تدریج‬‫در‬‫اثر‬‫مرور‬‫زمان‬،‫مهاجرت‬‫مردم‬‫و‬‫تاثیر‬ ‫رسانه‬،‫ها‬‫لهجه‬‫ها‬‫ناقص‬‫و‬‫خراب‬‫می‬‫شوند‬.‫گاهی‬‫این‬‫اتفا‬‫ق‬ ‫شرم‬‫آور‬‫است‬‫چرا‬‫که‬‫لهجه‬‫بر‬‫شخصیت‬‫فرد‬‫تاکید‬‫دارد‬‫و‬‫به‬ ‫سخن‬‫انسان‬‫ابعاد‬‫و‬‫تمایز‬‫می‬‫دهد‬.
 16. 16. ‫تلفظ‬ ‫و‬ ‫لهجه‬ ‫تغییرات‬ ‫مهم‬‫است‬‫که‬‫به‬‫مدل‬‫صحبت‬‫خود‬‫عادت‬‫کنید‬.‫اکثر‬‫افراد‬‫در‬ ‫محیط‬‫خصوصی‬‫آرامش‬‫بیشتری‬،‫دارند‬‫مثال‬‫در‬‫خانه‬‫که‬‫هی‬‫چ‬ ‫فشاری‬‫برای‬‫اجرای‬‫نقش‬‫در‬‫اجتماع‬‫نیست‬‫و‬‫انتظار‬‫ویژه‬‫ای‬‫از‬ ‫انسان‬‫نمی‬‫رود‬. ‫اما‬‫در‬‫موقعیت‬‫ها‬‫و‬‫شرایط‬‫عمومی‬‫که‬‫بسیاری‬‫چیزها‬‫بر‬‫مدل‬ ‫صحبت‬‫انسان‬‫تاثیر‬‫می‬‫گذارند‬‫این‬‫گونه‬‫نیست‬.

×