• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
30juni2011 voortgangsrapportagePassendOnderwijsjuni2011
 

30juni2011 voortgangsrapportagePassendOnderwijsjuni2011

on

 • 297 views

 

Statistics

Views

Total Views
297
Views on SlideShare
292
Embed Views
5

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

2 Embeds 5

http://www.linkedin.com 3
https://www.linkedin.com 2

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  30juni2011 voortgangsrapportagePassendOnderwijsjuni2011 30juni2011 voortgangsrapportagePassendOnderwijsjuni2011 Presentation Transcript

  • Passend Onderwijs
   • 30 juni 2011
   Tussenrapportage aan de Tweede Kamer en bespreking in Commissie Onderwijs
  • Wat komt aan de orde?
   • De temporisering van de bezuinigingen en de gevolgen
   • De stand van zaken rond scholen die door de bezuinigingen extra worden geraakt.
   • Het behoud van expertise en de daaraan verbonden mobiliteit.
   • De indeling van de regio’s van de samenwerkingsverbanden.
   • Implementatieproces
   • Moties en toezeggingen
  • Wat (nog) niet?
   • Zorgplicht
   • De positie van de ouders
   • De medezeggenschap
   • Lwoo (leerwegondersteunend onderwijs) en pro (praktijkonderwijs) - systeem wordt aangepast - voorstel na de zomervakantie
   • Reactie op aanbevelingen ECPO
  • Gefaseerde bezuinigingen
   • 2013 € 100 miljoen bezuiniging
   • 2014 € 200 miljoen bezuiniging
   • Vanaf 2015 jaarlijks € 300 miljoen
   • 1,9 miljard euro blijft beschikbaar voor Passend Onderwijs
   • naast 1,5 miljard euro basisbekostiging
  • Budgettair kader
   • Schooljaar 2012-2013:
   • Nog geen bezuinigingen
   • Middelen voor AB blijven bij SO/VSO
   • Ook nog bekostiging voor REC’s (waaronder CvI’s)
   • Schooljaar 2013-2014:
   • Bezuiniging ‘bureaucratie’
   • Projecten (denk aan Op de Rails)
   • 10% expertise bekostiging
   • Helft bezuiniging AB gelden
  • Vervolg budgettair kader
   • Schooljaar 2014-2015:
   • Overige bezuinigingen + rest bezuiniging AB
   • Korting 10% groepsgrootte SO/VSO
   • Vanaf schooljaar 2015-2016:
   • Resterende gelden AB naar samenwerkingsverbanden
   • Start ‘verevening’ (gebaseerd op teldatum 1-10-2011)
   • – duur 5 jaar
  • Overige financiële zaken:
   • Schrappen groeiregeling SO/VSO vanaf 1 aug 2012
   • Overgangsregeling verevening gebaseerd op 1 oktober 2011
   • Extra investering in professionalisering:
   • In 2012 gaat het om € 100 miljoen
   • vanaf 2013 jaarlijks € 150 miljoen (Leraar 2020)
  • Ambulante begeleiding
   • Overgebleven geld voor AB blijft tot 1 augustus 2015 bij SO/VSO
   • Verplichte winkelnering bij (V)SO
   • Maar
   • Mogelijkheid ‘opting out’ vanaf 1 augustus 2013 - onder voorwaarden AB gelden naar swv - moet nader uitgewerkt worden
  • Gemeenten als partner
   • Samenwerkingsverbanden vallen samen met gemeentegrenzen
   • Over zorgplan: ‘op overeenstemming gericht overleg’
   • Ten minste 1x per 4 jaar vaststellen
   • Bij indeling decentrale jeugdzorgregio’s wordt rekening gehouden met indeling samenwerkingsverbanden P.O.
   • Pilots in Amsterdam en Rotterdam
   • Mogelijk nog meer pilots
  • Nieuwe indeling regio’s
   • Op basis van:
   • Wensen en reeds opgebouwde samenwerking
   • Afbakenen op basis van gemeentegrenzen
   • Leerlingstromen
   • Aantal leerlingen (grootte)
   • Aanwezigheid cluster 3 en 4 onderwijs
   • Doorgaande lijn po-vo
   • Andere beleidsterreinen
   • 74 regio’s PO – 76 Regio’s VO
   • Tot 1 oktober gelegenheid om te reageren
   • Reformatorisch verband (PO + VO) blijft apart
  • Mogelijkheid inrichting ‘kamers’
   • Afspraken maken over welke zaken op niveau samenwerkingsverband en welke zaken op niveau ‘kamers’
   • Nadere uitwerking in het referentiekader
  • Implementatie
   • Regio’s worden voorzien van cijfers
   • Er komt een stappenplan met mijlpalen
   • Alle scholen moeten een zorgprofiel opstellen
   • Dekkend geheel van zorgprofielen komt in zorgplan
   • In het zorgplan wordt ook aangegeven hoe de middelen worden verdeeld
  • Vervolg
   • Infopunt Passend Onderwijs wordt geoptimaliseerd: - helpdesk - herkenbaar voor PO/VO en (V)SO - geschikt voor doelgroepen
   • Referentiekader (sectorraden) met modellen en instrumenten in september 2011gereed
   • ‘ Procesmanagement’ (veldprocesmanagers PO/VO/SO met projectleiders van OCW)
  • Bespreking plannen in Tweede Kamer (29 juni 2011)
   • Inhoudelijke bespreking Passend Onderwijs in najaar 2011 bij algemeen overleg over wetgeving
   • Tussen-evaluatie+ in december 2012
   • Onderzoek naar de besteding van de expertisegelden eind 2012 beschikbaar (epilepsie)
   • Zorgbudget naar samenwerkingsverbanden, conform beleidsvoorstel passend onderwijs
   • Gefaseerde bezuinigingen gaan door
   • Deel gelden professionalisering inzetten voor passend onderwijs, informatie najaar 2011
  • Tijdpad en invoering
   • Wetsvoorstel 1 juli in ministerraad, daarna naar Raad van State
   • Najaar 2011 wetsvoorstel Passend Onderwijs, beleidsreactie op ECPO advies en referentiekader naar Tweede Kamer
   • November 2011: samenstelling samenwerkingsverbanden bekend
   • Nieuwe wetgeving Passend Onderwijs vanaf 1 augustus 2012
   • Bestuurlijke inrichting van de samenwerkingsverbanden gereed op
   • 1 november 2012
   • Zorgplan gereed op 1 maart 2013
   • Inwerkingtreding zorgplicht op 1 augustus 2013
  • Meer informatie:
   • Aleid Schipper: [email_address] Lia van Meegen: [email_address]
   • www.passendonderwijs.nl http:// www.kpcgroep.nl / KPC-Groep / Diensten-ABC / Passend-onderwijs.aspx
   • Downloads