Basin Özgürlüğü Ekseninde Yeni Bir Anayasa

2,004 views
1,639 views

Published on

Bu sunum 7 Ekim 2011 tarihinde BAVDER'in düzenlediği (www.bavder.org) Katılımcı Anayasa Kongresi için, dernek Genel Sekreteri Deniz Ergürel tarafından hazırlanmıştır.

Türkiye'de 1921 ve 1924 anayasalarından sonra ilk defa sivil irade ile yeni bir anayasa hazırlama isteği oluşmuştur; bu tarihi bir fırsattır. Yeni anayasa toplumun farklı kesimlerinin temsil edildiği millet iradesiyle ifade ve basın özgürlüğü ekseninde hazırlanmalıdır. Yeni anayasa insan hayatını ve onurunu merkeze almalı, esnek, ve çözüm odaklı olmalıdır. Basit bir dille hazırlanması gereken yeni anayasa bireye güvenen ve çeşitliliği destekleyen özelliklere sahip olmalıdır. Anayasada yapılacak değişiklikler yasalardaki iyileştirmelerle desteklenmelidir. Unutulmaması gereken en önemli konu ise şudur: yasalar en güzel şekilde yazıya dökülse bile önemli olan o yasaların nasıl uygulandığıdır. Yapılan yasalar yasa uygulayıcıları tarafından daha demokratik bir şekilde yorumlanmalıdır.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,004
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Basin Özgürlüğü Ekseninde Yeni Bir Anayasa

 1. 1. Basın özgürlüğü ekseninde‘AMA’sız birYENİ ANAYASA
 2. 2. Bu sunum 7 Ekim 2011 tarihindeDENİZ ERGÜREL BAVDER’in (Boğaziçi Avukatlar Derneği) Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediğiMedya Derneği Genel Sekreteri Katılımcı Anayasa Kongresi’nde paylaşılmak için hazırlanmıştır.deniz@medyadernegi.org Kaynak göstermek kaydıyla ticariTwitter: @denizergurel olmayan faaliyetlerde kullanılmasında, paylaşılmasında ve alıntılanmasındaBlog: http://medyaglob.com herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
 3. 3. KALİTELİ MEDYA, KALİTELİ DEMOKRASİDAHA DEMOKRATiK BiR TOPLUM İÇİN MEDYANIN KALİTE STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİNİ TEŞVİK EDEN BİR MESLEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞU
 4. 4. GAZETECİLER İÇİN EĞİTİM
 5. 5. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
 6. 6. Evrensel metinlerde BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
 7. 7. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Madde 19 Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.
 8. 8. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 10 Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir almak ve vermek özgürlüğünü de içerir. Bu madde, devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine bağlı tutmalarına engel değildir.
 9. 9. Anayasa metinlerinde BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
 10. 10. ABD Anayasası (1791) Birinci Ek Madde Kongre, dini bir kuruma ilişkin veya serbest ibadeti yasaklayan; ya da ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü kısıtlayan; ya da halkın sükunet içinde toplanma ve şikayete neden olan bir halin düzeltilmesi için hükümetten talepte bulunma hakkını kısıtlayan bir yasa yapmayacaktır.
 11. 11. İsveç Anayasası (1975) Bölüm 1 - Madde 1(2) İsveç demokrasisi ifade özgürlüğü ile evrensel ve eşit oy kullanma hakkı üzerine kurulmuştur. Bölüm 2 - Madde 1 Tüm vatandaşlar kamu yönetimi ile ilişkilerinde şu haklara sahiptir: ifade, bilgi, toplanma, gösteri, STK kurma, inanç ve kamu kayıtlarına erişim özgürlüğü
 12. 12. İzlanda Anayasası (1999) Madde 73 Herkesin fikir ve inanç özgürlüğü vardır. Herkes özgürce fikrini ifade edebilir ama gerektiğinde mahkemeler karşısında sorumluluğu olabilir. İfade özgürlüğü ancak kamu yararı, güvenlik, sağlık, ahlak, hakların ve saygınlıkların korunmasının sözkonusu olması durumunda demokratik geleneklere uyumlu olarak kısıtlanabilir.
 13. 13. Finlandiya Anayasası (2000) Bölüm 2 - Madde 12 Herkesin ifade özgürlüğü vardır. İfade özgürlüğü bireylerin hiç kimsenin baskısı altında olmadan fikirlerini ifade etme, yayma ve bilgi edinme hakkını kapsar. Çocukların korunması için gereken yasalar ayrıca düzenlenir. Zorlayıcı nedenler olmadığı sürece yetkililerin elindeki kayıtlar halka açıktır. Herkesin bu bilgilere erişim hakkı vardır.
 14. 14. Türkiye’de MEVCUT DURUM
 15. 15. Türkiye’deMEVCUT DURUMTürkiyede ifade ve basın özgürlüğü konusundabazı kanunların çatışmakta olduğugörülmektedir. Anayasanın bir maddesi fikirözgürlüğünü teşvik ederken, Anayasanın veyaceza kanunun başka bir maddesi buna izinvermemektedir.
 16. 16. 82 AnayasasındaBASIN ÖZGÜRLÜĞÜ25. Madde: Düşünce ve kanaat hürriyeti26. Madde: Düşünceyi açıklama ve yayma28. Madde: Basın hürriyeti29. Madde: Süreli ve süresiz yayınlar30. Madde: Basın araçlarının korunması31. Madde: Kamu tüzel kişilerin haberleşme hakkı32. Madde: Düzeltme ve cevap hakkı
 17. 17. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) Madde 25 – Düşünce ve kanaat hürriyeti Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.
 18. 18. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) Madde 26 – Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.
 19. 19. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) Madde 26 – (Değişik: 3/10/2001-4709/9 md.) Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.
 20. 20. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) Madde 26 – (Mülga: 3/10/2001-4709/9 md.) Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler, bunların yayımını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz.
 21. 21. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) Madde 26 – (Ek fıkra: 3/10/2001-4709/9 md.) Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunla düzenlenir.
 22. 22. 5237 Sayılı TCK’daBASIN ÖZGÜRLÜĞÜ125. Madde: Hakaret132. Madde: Haberleşmenin gizliliğini ihlal133. Madde: Kişiler arasındaki konuşmaların kaydı134. Madde: Özel hayatın gizliliğini ihlal267. Madde: İftira277. Madde: Yargı görevlisini etkileme285. Madde: Gizliliğin ihlali288. Madde: Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs301. Madde: Devletin Saygınlığına Karşı Suçlar329. Madde: Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama
 23. 23. 3713 Sayılı TMK’daBASIN ÖZGÜRLÜĞÜ6. Madde: Terör örgütüne hedef gösterme7. Madde: Terör örgütünün propagandasını yapma14. Madde: Muhbirlerin hüviyetlerinin açıklanması
 24. 24. Basın Kanunu’ndaBASIN ÖZGÜRLÜĞÜ11. Madde: Cezai sorumluluk13. Madde: Hukuki sorumluluk14. Madde: Cevap ve düzeltme hakkı19. Madde: Yargılamayı etkileme21. Madde: Kimliğin açıklanmaması26. Madde: Dava süreleri
 25. 25. Basın Özgürlüğü İSTATİSTİKLERİ
 26. 26. 2007 – 2011 Arasında* GAZETELERE AÇILAN DAVALAR** Bakırköy Cumhuriyet Savcılığında haklarında en çok dava açılan ilk 3 gazete: 1 - Anadolu’da Vakit 2 - Star Gazetesi 3 - Zaman Gazetesi 486 443 394 Genel Toplam: 2333 Bu davaların ağırlıklı olarak Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy vb. soruşturmalar hakkında yapılan haberlere yönelik açıldığı görülmektedir*Ocak 2007 ve Mart 2011 arasinda **Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı istatistikleri, mükerrer davalar hariç tutulmuştur.
 27. 27. 2007 – 2011 Arasında* AÇILAN DAVA TÜRLERİ* 1577 TCK 285 (Gizliliği İhlal) ve TCK 288 (Adil yargılamayı etkileme) 500 TCK 125 (Hakaret) 65 Basın Kanunu Madde 14 (Düzeltme ve Cevap) 191*Ocak 2007 ve Mart 2011 arasinda Diğer **Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı istatistikleri, mükerrer davalar hariç tutulmuştur.
 28. 28. Adalet Bakanlığı’na göre CEZAEVİNDEKİ GAZETECİLER* 36 + 27 = 63 Dava Aşaması Soruşturma Aşaması*25/08/2011 tarihli Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği basın açıklamasına dayanarak
 29. 29. Adalet Bakanlığı’na göre CEZAEVİNDEKİ GAZETECİLER* İSNAT EDİLEN SUÇLAR: Adam öldürmek / Banka soygunu / Gasp / Tehdit / Resmi belgede sahtecilik / Sahte kimlikle dolaşmak / Güvenlik güçlerine saldırı / Ruhsatsız silah taşımak veya bulundurmak / İzinsiz tehlikeli madde bulundurmak / Tehdit yoluyla çek-senet tahsilatı / Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs / Silahlı terör örgütü yöneticisi veya üyesi olmak / Silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık / Silahlı terör örgütünün faaliyetlerine katılmak / Silahlı terör örgütü adına para toplamak / Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etmek / Terör örgütü propagandası yapmak*25/08/2011 tarihli Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği basın açıklamasına dayanarak
 30. 30. Uluslararası istatistiklerdeTÜRKİYE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ112. FREEDOM HOUSE (112 ülke arasında 54 puanla)138. REPORTERS WITHOUT BORDERS (178 ülke arasında 49.25 puanla)
 31. 31. Yeni anayasa(Basın özgürlüğü ekseninde) NASIL OLMALI?
 32. 32. FARKLI KESİMLERİN TEMSİL EDİLDİĞİ MİLLET İRADESİYLEFotoğraf: Anadolu Ajansı
 33. 33. EVRENSEL DEĞERLER VE GLOBAL BİR VİZYONLAFotoğraf: http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=world-leaders-urge-action-on-climate-change
 34. 34. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ TEMEL ALANFotoğraf: http://www.flickr.com/photos/phreak20/3414830335/lightbox/
 35. 35. ESNEK, BASİT ve ÇÖZÜM ODAKLIFotoğraf: http://www.flickr.com/photos/grdloizaga/817443503/in/photostream/
 36. 36. İNSAN HAYATINI VE ONURUNU MERKEZE ALANFotoğraf: http://www.flickr.com/photos/tanya_little/6063936811
 37. 37. BİREYE GÜVENEN ÇEŞİTLİLİĞİ DESTEKLEYENFotoğraf: http://www.flickr.com/photos/cristina63/4226572144/
 38. 38. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ EKSENİNDE ‘AMA’SIZ BİR YENİ ANAYASAFotoğraf: http://www.flickr.com/photos/scalino/3969769022/

×