• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Molekulárně cytogenetické vyšetření - FISH
 

Molekulárně cytogenetické vyšetření - FISH

on

 • 4,889 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,889
Views on SlideShare
4,877
Embed Views
12

Actions

Likes
0
Downloads
38
Comments
0

1 Embed 12

http://www.slideshare.net 12

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Molekulárně cytogenetické vyšetření - FISH Molekulárně cytogenetické vyšetření - FISH Presentation Transcript

  • Molekulárně cytogenetické vyšetření Metoda FISH
  • Pacient Základní cytogenetické vyšetření chromozomů (karyotypizace) Molekulárně cytogenetické vyšetření Příbuzní pacienta Molekulárněbiologické vyšetření
  • Molekulárně cytogenetická vyšetření
   • Identifikují změny chromozomů molekulárně biologickými metodami
   • Příklady metod
    • hybridizace in situ a její modifikace (CGH, M-FISH, fiber FISH atd.)
    • Genové čipy, resp. array CGH, DNA microarray atd.
    • PRINS, PCR in situ
    • fluorescenční kvantitativní PCR
    • metody založené na dodatečné amplifikaci navázané sondy (MLPA, MAPH)
   • K vyšetření většinou postačí jádra interfázních buněk (s výjimkou M-FISH)
  • Hybridizace cílová DNA sonda denaturace hybridizace
  • Hybridizace
   • Molekulární (na izolované DNA)
   • In situ (v původních buněčných strukturách – tj. interfázních jádrech, metafázních chromozomech, popř. celých buňkách)
  • Test
   • 10 minut
   • Nezapomeňte uvést své jméno a verzi, kterou píšete.
   • Otázky zaměřené na výběr z více variant mohou mít jednu i více správných odpovědí.
  • Sonda (probe, „próba“)
   • Úsek DNA, eventuálně RNA komplementární k určité sekvenci na vyšetřované DNA ( target DNA , resp. cílové DNA)
   • Plazmid (15 – 20 kbp), fágová DNA, kosmid (popř. jiné kombinace fágové a plazmidové DNA – PAC, BAC), YAC (až 1,5 Mbp)
   • Též možno připravit jako PCR-produkt amplifikací vybraného úseku DNA
  • Značení sond
   • Radioaktivní
   • Enzymatické
   • Fluorescenční
    • Fluorescenční in situ hybridizace (FISH)
   • Neznačné sondy (značíme vyšetřovanou DNA)
    • např. u CGH, resp. array CGH (genové čipy)
  • Značení sond
   • Přímé
   • Nepřímé (biotin, antigenní látka)
    • možnost amplifikace signálu
    • zdlouhavá manipulace, větší fluorescenční (popř. radioaktivní) pozadí
   cílová DNA FITC - avidin FITC - avidin anti avidin biotin biotin sonda
  • Metody značení sond
   • Přímá chemická adice „reportérské“ molekuly
   • PCR se značenými dNTP
   • Nick-translace
  • FISH
  • Typy sond
   • Satelitní
    • Centromerické
    • Telomerické
   • Lokus specifické („genové“)
   • Malovací („painting probes“; celochromozomové)
  • Satelitní sondy – chromozom 7
  • Satelitní sondy Centromerická sonda na X – DXZ1 Možný karyotyp 45,X nebo 46,XY
  • X- a Y-centromerická sonda
  • X-centromerická sonda – vyšetření marker chromozomu marker = derivovaný chromozom X
  • Výsledek hybridizace s telomerickou sondou
  • Lokus specifická sonda – detekce regionu SRY
  • Lokus specifická sonda – detekce mikrodelece chromozomu 7q11.23 Jako kontrola byla použita centromerická sonda (D7Z1).
  • Lokus specifické sondy – vyšetření amplifikace onkogenu HER2/NEU Normální nález Amplifikace prokázána
  • Malovací sondy – současné vyšetření chromozomů 1, 4 a 8 Malovací sondy nelze použít při vyšetření interfázních jader!
  • Malovací sondy Výsledek hybridizace s malovací sondou pro chromozom 19
  • Malovací sondy – detekce nebalancované translokace chromozomů 11 a 21 t(11;21)
  • Kdy je třeba indikovat FISH?
   • V materiálu nejsou přítomny mitózy
    • Neúspěšná kultivace
    • Odebranou tkáň nelze kultivovat (preimplantační vyšetření, rychlá prenatální vyšetření, vyšetření solidních tumorů, popř. sekčního materiálu z jiných tkání)
   • Verifikace složitějších chromozomových přestaveb, identifikace marker chromozomů
   • Verifikace mozaiky (zejména nízkofrekvenční)
   • Diagnostika submikroskopických (kryptických) chromozomových přestaveb
    • Mikrodeleční syndromy
    • Amplifikace onkogenů a mikrodelece tumor-supresorových genů u malignit
  • Referáty
  • Referáty
   • M-FISH – 7 min
   • CGH – 7 min
   • (fiber FISH – 5 min )
  • Praktické úkoly viz „Praktická cvičení z klinické cytogenetiky“ – kapitola 9
  • 9.4 Úkol 2 (str. 40)
   • 46,XX nebo 47,XXY
   • Indikujeme vyšetření se sondou pro chromozom Y.
  • 9.5 Úkol 3 (str. 40)
   • Pravděpodobně mozaika:
   • 45,X/46,XX
   • 46,XY/46,XX
   • 47,XXY/46,XY
   • 45,X/47,XXY
  • 9.6 Úkol 4 (str. 41) – 1. část
  • 9.6 Úkol 4 – 1. část
   • 5 signálů svědčí o trizomii chromozomu 13 nebo chromozomu 21
   • Signálem jsou označeny:
    • 2 větší akrocentrické chromozomy (tj. 13)
    • 3 menší akrocentrické chromozomy (tj. 21)
   • Výsledek svědčí pro trizomii chromozomu 21 – tj. Downův syndrom.
  • 9.6 Úkol 4 – 2. část – a)
   • Pacient s t(14;21) ... 5 signálů
    • 2 x 21, 1 x der(21;14), 2 x 13
   Pacient s robertsonskou translokací der(14;21) 13 13 14 der(14;21) 21 21
  • 9.6 Úkol 4 – 2. část – b)
   • Pacient s t(21;21) ... 4 signály (1 fúzní)
    • 1 x 21, 1 x der(21;21), 2 x 13
   Pacient s robertsonskou translokací der(21;21) 13 13 14 14 21 der(21;21)
  • 9.6 Úkol 4 – 2. část – c)
   • Pacient s t(13;21) ... 4 signály (1 fúzní)
    • 2 x 21, 1 x der(13;21) – fúzní, 1 x 13
   Pacient s robertsonskou translokací der(13;21) 13 der(13;21) 14 14 21 21
  • 9.6 Úkol 4 – 2. část – d), e), f)
   • Přenašeč s t(14;21) ... 4 signály
    • 1 x 21, 1 x der(14;21), 2 x 13
   • Přenašeč s t(21;21) ... 3 signály (1 fúzní)
    • 1 x der(21;21) – fúzní, 2 x 13
   • Přenašeč s t(13;21) ... 3 signály (1 fúzní)
    • 1 x 21, 1 x der(13;21) – fúzní, 1 x 13
  • 9.6 Úkol 4 – 2. část – g), h)
   • Pacient s t(13;13) ... 4 signály (1 fúzní)
    • 2 x 21, 1 x der(13;13) – fúzní, 1 x 13
   • Přenašeč s t(13;13) ... 3 signály (1 fúzní)
    • 2 x 21, 1 x der(13;13) - fúzní
   13 der(13;13) 21 21 der(13;13) 21 21 Pacient Přenašeč
  • Nejednoznačné výsledky při hybridizaci centromerických sond pro chromozomy 13 a 21 (resp. 14 a 22) jsou důvodem, že při prenatálním vyšetření aneuploidií těchto chromozomů požíváme lokus specifické sondy.
  • 9.7 Úkol 5 (str. 42)
   • Plod je postižen Downovým syndromem (viz obr. 9.4B)
   • V případě chromozomu 13 je nález normální.
   • Zdvojené signály se vyskytují u jader v G2 fázi.
  • Prenatální vyšetření aneuploidií chromozomů 13, 21 a 18 pomocí centromerických a lokus specifických sond Interpretujte molekulárně cytogenetický nález.
  • Prenatální vyšetření aneuploidií chromozomů 13, 21 a 18 pomocí centromerických a lokus specifických sond Trizomie chromozomu 18 Edwardsův syndrom
  • 9.8 Úkol 6 (str. 42 – 43)
   • Marker chromozom vznikl z chromozomu 13 nebo 21 (viz obr. 9.5A).
   • Další možnosti vyšetření – malovací nebo lokus specifické sondy; popř. připravit z markeru sondu a sledovat, se kterými chromozomy hybridizuje.
   • Zjistit, zda zdravá matka nebo zdravý otec mají ve svém karyotypu stejný chromozom.
  • 9.9 Úkol 7 (str. 43) PACIENT 1 PACIENT 2 delece 7q11.23
  • 9.9 Úkol 7 (str. 43)
   • U pacienta 1 je mikrodelece 7q11.23 prokazatelná – chybí signál lokus specifické sondy na kritickém regionu
   • Lze potvrdit diagnózu Williams-Beuren syndrom.
  • Syndrom Williams-Beuren
   • irides stellatae
   • hypertelorismus
   • otevřená ústa, silné rty
   • abnormální dentice
   • supravalvulární aortální stenóza
   • hyperkalcémie, hypoparathyreoidismus
   • psychomotorická retardace
   • mikrodelece chromozomu 7q11.23
   „ elfin face“
  • Supravalvulární aortální stenóza
  • 9.9 Úkol 7 (str. 43)
   • U pacienta 2 mikrodelece není prokazatelná. Možné důvody:
    • Delece nebo jiná mutace malého rozsahu v kritickém regionu.
    • Postižení v jiném lokusu
    • Afekce na negenetické bázi (vliv teratogenů během těhotenství?)
  • 9.10 Úkol 8 (str. 44)
  • Syndrom DiGeorge
   • vrozená srdeční vada – nejčastěji Fallotova tetralogie
   • nízká hladina ionizovaného vápníku v krvi (hypokalcémie)
   • aplázie, popř. hypoplázie thymu – v některých případech vede k defektu imunity
   • rozštěp patra, popř. gotické patro
   • abnormální obličejové rysy
  • Syndrom DiGeorge - facies
  • Syndrom DiGeorge – typické znaky Nejčastějším cytogenetickým nálezem je mikrodelece dlouhých ramének chromozomu 22 (22q11.2). hypertelorismus mikromandibula níže nasedající dysplastický ušní boltec „ antimongoloidní“ směr očních štěrbin
  • 9.10 Úkol 8 (str. 44) Sonda pro kritický region – lokus HIRA na 22q11.2 (červeně značena) Kontrolní sonda – lokus ARSA v subtelomerické části 22q (zeleně značena)
  • 9.10 Úkol 8 (str. 44)
   • Mikrodelece chromozomu 22q11 prokázána – diagnózu syndrom DiGeorge lze potvrdit.
   • Vyšetřit familiární výskyt, zejména u matky (vzhledem k nápadné stigmatizaci)
    • 50% pravděpodobnost přenosu mikrodelece na každého potomka.
  • Na shledanou!
  • M-FISH Multicolor FISH Zpět k referátům
  • Značení sond pro M-FISH
  • M-FISH – normální chromozomy
  • M-FISH – translokace t(9;22)
  • Multicolor banding
  • Zpět k referátům
  • CGH Komparativní genomová hybridizace Zpět k referátům
  • CGH
  • CGH chromozomy po hybridizaci
  • CGH – uspořádané chromozomy
  • CGH – normální nález
  • CGH – abnormální nález
  • Genový čip (DNA-microarray) normální DNA vyšetřovaná DNA
  • Genový čip (DNA-microarray)
  • Zpět k referátům