El present i futur dels gasos fluorats.

376 views
259 views

Published on

Presentació de Salvador Samitier, Director de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de Catalunya, en el marc de la jornada "Nou impost sobre els gasos fluorats" organitzada per l'Associació de Gremis d'Instal.ladors de Catalunya (AGIC)

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
376
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • L’evolució de les emissions dels gasos fluorats està molt lligada al comportament dels gasos HFC, els quals van representar, l’any 2011, gairebé el 92% del total d’emissions de CO2 equivalent del grup de fluorats. No obstant això, la contribució dels gasos PFC i SF6 va anar augmentant, especialment des del 1995, i al contrari que la majoria d’emissions de GEH, no van iniciar una tendència a la baixa des de l’any 2005, sinó que encara ara continuen creixent.
  PFC: Les emissions de PFC de l’any 2011 van ser de 39.736 tones de CO2 eq (un 0,09% del total de les emissions catalanes de GEH).
  SF6: A Catalunya, el total de les 70.970 tones de CO2 eq del SF6 de l’any 2011 (el 0,15% del total d’emissions catalanes) correspon a l’ús en equips elèctrics.
  HFC: és el grup més comú de gasos fluorats, amb unes emissions de 1.264 milers de tones de CO2 eq l’any 2011 (el 3% del total), A Catalunya, actualment les emissions principals es distribueixen entre els equips de refrigeració (80%), l’ús en escumes de plàstic (13%), els extintors contra incendis (6%) i aerosols (1%). Cal destacar que el volum d’emissions de HFC, diferent de la producció d’halocarburs, es va mantenir gairebé constant durant els últims anys. Tot i el notable descens interanual de 2008 d’un 21%, les emissions van augmentar l’any 2009 un 6%, un 8% l’any 2010 i el 2011 també van augmentar, en menor proporció, un 6%. Les emissions de HFC associades a subproductes en la producció d’halocarburs van caure en picat l’any 2001 i 2002, recuperant-se paulatinament en l’última dècada fins a valors encara un 20% inferiors als de 1990. El dràstic decreixement de 2001 i 2002 va ser a causa de la construcció i posada en marxa d’una instal·lació per a la reducció de les emissions de HFC-23 en una de les plantes de fabricació de HCFC-22.
 • PER QUÈ LES EMISSIONS D’HFC SÓN ZERO? (Interpretació OCCC a partir de l’explicació de l’Inventari Nacional)
  Producció d’hidrocarburs halogenats. Subproductes.
  Es tracta d’emissions d’HFC com a subproducte en la fabricació de HCFC, en concret emissions d’HFC23 con a subproducte en la fabricació d’HCFC22.
  A Espanya hi ha 3 plantes, una a País Basc i dues a Catalunya. En una de les plantes a partir de 2001 les emissions es redueixen degut a la construcció i posada en servei d’una instal·lació per a reduir les emissions d’HFC23 mitjançant la seva compressió, liquació i emmagatzematge (gestor exterior).
  A partir de 2008 només queda una planta  Interpretem que només queda la planta de País Basc i que les altres dues, ubicades a Catalunya, ja no estan en funcionament.
  Producció d’hidrocarburs halogenats. Emissions fugitives.
  Es tracta d’emissions fugitives en la producció dels HFC.
  A Espanya hi ha 2 plantes, una de producció d’HFC 143a, al País Basc, i una de producció d’HFC 227ea, que va tancar el primer trimestre de 2008  Interpretem que aquesta planta estava ubicada a Catalunya i com que el primer trimestre de 2008 va estar en funcionament, no és fins 2009 que les emissions són zero.
 • CONTINGUT BÀSIC del RDGF:
  Capacitació del personal i de les empreses que manipulin GEH fluorats.
  Productors, importadors i exportadors: registrar i comunicar una sèrie de dades en relació amb la seva activitat amb els GEH fluorats.
  Requisits d’etiquetatge pels productes i els aparells que continguin GEH fluorats.
  Registre de les quantitats i els tipus de GEH fluorats (determinades aplicacions) en relació amb les activitats de manteniment, control de fugues, reparació i eliminació definitiva.
  Requisits en la cessió o venda de GEH fluorats.
 • Actualment, qui ho ha de fer és:
  Inspeccions periòdiques d’instal·lacions de clima o fred: SGSI
  Instal·lacions tractament residus en la gestió residu: ARC i DGQA. En aquest sentit, OCCC conclou que hi ha tres casuístiques diferents (resum intern reu 28 abril 2011)
  A. Recuperació de GF com a gas refrigerant/extintor d’equips fixes i mòbils
  Podria incloure sistemes frigorífics (equips de refrigeració, aire condicionat, bombes de calor), equips de protecció contra incendis, dissolvents i equips de commutació d’alta tensió.
  El personal ha de disposar del corresponent certificat personal, i per a la seva obtenció cal seguir el circuit estàndard.
  B. Recuperació de GF de sistemes d’aire condicionat instal·lats en vehicles en centres autoritzats de tractament de vehicles fora d’ús, emparats pel RD 1383/2002, sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil (DA 4ª del RD 795/2010)
  El personal ha de superar el PF5 en un centre autoritzat.
  La formació s’acredita mitjançant un certificat de formació expedit pel centre autoritzat.
  C. Personal que recupera GF d’equips emparats pel RD 208/2005, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus, si tenen càrrega de GF < 3kg i l’activitat es realitza en les instal·lacions de tractament previstes pel RD 208/2005[1] (DA 5ª del RD 795/2010)
  Han de superar un curs de formació que vindria a ser una part del PF1, el qual el pot realitzar la pròpia empresa.
  La formació s’acredita mitjançant una declaració de competència expedida pel titular del permís de l’empresa.
  [1] A priori, s’hi inclouen grans equips/aparells de refrigeració i/o conservació d’aliments, frigorífics, congeladors, aparells d’aire condicionat i/o d’aireació/ventilació.
  Futur: A l’esborrany d’avantprojecte de Llei pel qual s’estableix el règim sancionador previst en els reglaments comunitaris sobre substàncies i productes químics, en funció de la tipificació de la sanció, el règim sancionador serà d’acord amb:
  Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’Indústria
  Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats
  Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovades pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.
  No fa referència a la Llei 34/2007, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera
 • Juny 2011 i estiu 2012: Seguiment especial del compliment de les obligacions relatives a la distribució i comercialització, mitjançant els serveis d’inspecció del DEMO: visites de caire informatiu a Salvador Escoda i Gas-Servei (juny 2011) i a REMLE (estiu 2012).
  Els comercialitzadors d’equips de refrigeració o climatització basats en gasos fluorats que requereixin ser instal·lats s’han d’assegurar que la instal·lació la realitza una empresa habilitada. L’Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) engloba gran part d’empreses comercialitzadores.
 • UE: El nou Reglament de GFEH es fa amb l’objectiu de plantejar la possibilitat d’endurir els requeriments en GF, ja que s’està veient que no s’està complint la finalitat última de tota aquesta reglamentació, que no és una altra que limitar les emissions de GF amb efecte d’hivernacle.
  ESPANYA: D’acord amb el Magrama, pel que fa al projecte de Reial decret de modificació del RD 795/2010, no hi ha hagut cap modificació posterior ja que la seva tramitació es va paralitzar a l’espera de l’aprovació del Reglament europeu.
  Ja ha conclòs la negociació del Reglament (tot i que encara queda algun tràmit formal fins a la seva aprovació), pel que esperen que puguin reprendre la tramitació de la Modificació del RD795/2010 el més aviat possible.
 • El present i futur dels gasos fluorats.

  1. 1. EL NOU IMPOST DE GASOS FLUORATS I LA SEVA APLICACIÓ El present i futur dels gasos fluorats amb efecte d’hivernacle 27 de gener de 2014 Salvador Samitier OCCC
  2. 2. ÍNDEX Gasos fluorats amb efecte d’hivernacle: Naturalesa i Inventaris Normativa vigent Normativa futura 2
  3. 3. GASOS FLUORATS AMB EFECTE D’HIVERNACLE  QUÈ SÓN Gasos fluorats amb efecte d’hivernacle (GFEH) No causen danys en la capa d’ozó Constitueixen potents gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) Família de gasos d’origen antropogènic presents en un ampli rang d’aplicacions industrials Sovint s’utilitzen com a substituts de les substàncies que esgoten la capa d’ozó, com els clorofluorocarburs (CFCs) i els hidrofluorocarburs (HCFCs) Potencial d’esclafament fins a 23900 cops més elevat que el del CO2. Vida útil dels equips i aplicacions que contenen GFEH pot ser superior als 50 anys 3
  4. 4. GASOS FLUORATS AMB EFECTE D’HIVERNACLE  FAMÍLIES I APLICACIONS HFC (Hidrocarburs). Grup més comú: refrigerants en equips fixes de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor, agents escumants, productes extintors, propulsors d’aerosols i dissolvents. PFC (Perfluorocarburs). Sector de l’electrònica (neteja plasmàtica d’oblees de silici) i la industria cosmètica i farmacèutica (extracció de productes naturals com nutracèutics i aromes). També en el sector de la refrigeració (substituts del CFC, en combinació amb altres gasos). En el passat s’han utilitzat com productes extintors i poden trobar-se en antics sistemes de protecció contra incendis. SF6 (Hexafluorur de sofre). S’utilitza principalment com a gas aïllant i per a extingir l’arc de commutació en equips de commutació d’alta tensió. També com a gas protector en la producció de magnesi i alumini.  Figuren a l’annex I del Reglament (CE) núm. 842/2006. També els preparats que contenen aquestes substàncies.  S’exclouen les substàncies regulades pel Reglament (CE) núm. 1005/2009 (substàncies que esgoten la capa d’ozó). 4
  5. 5. GASOS FLUORATS AMB EFECTE D’HIVERNACLE  POTENCIALS D’ESCALFAMENT (GWP) (llistat no exhaustiu) Gas fluorat d’hivernacle amb efecte Fórmula química Potencial d’escalfament (GWP) SF6 22.200 HFC-23 CHF3 12.000 HFC-32 CH2F2 550 HFC-125 C2HF5 3.400 HFC-134 C2H2F4 (CHF2CHF2) 1.100 HFC-134a C2H2F4 (CH2FCF3) 1.300 HFC-143 C2H3F3 (CHF2CH2F) HFC-143a C2H3F3 (CF3CH3) 4.300 Perfluorometà CF4 5.700 Perfluoroetà C2F6 11.900 Perfluoropropà C3F8 8.600 Perfluorobutà C4F10 8.600 Perfluorociclobutà c-C4F8 10.000 Hexafluorur de sofre 330  Llistat exhaustiu a l’Annex I del Reglament 842/2006 C5  Perfluoropentàd’escalfament (100 anys) del F12 Informe d’Avaluació de l’IPCC8.900 Potencials 3r (2001) (d’acord amb C6F14 Perfluorohexà el Reglament 842/2006) 9.000 5
  6. 6. GASOS FLUORATS AMB EFECTE D’HIVERNACLE  EMISSIONS PROCESSOS INDUSTRIALS Emissions de GFEH a Catalunya: s’inclouen al sector de PROCESSOS INDUSTRIALS (no energètics) 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Milers tones CO2 equiv. 4.924 7.370 7.767 7.983 7.790 9.090 9.614 7.135 5.105 5.936 5.730 5.861 5.853 5.861 4.822 4.151 4.245 3.942 Emissions segons els inventaris de l’IPCC (7 sectors). Edició 2013. Font: Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient Tendència d'emissions en processos industrials1a Catalunya 10.000 20% de reducció de les 8.000 emissions l’any 2011 respecte el 1990 7.000 6.000 5.000 4.000 Part no energètica; per exemple, emissions procedents de reaccions químiques de processos de producció 1 3.000 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 milers tones CO 2 eq 9.000 6
  7. 7. GASOS FLUORATS AMB EFECTE D’HIVERNACLE  EVOLUCIÓ EMISSIONS PER GASOS Evolució de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya 6000 50000 5000 40000 4000 30000 3000 20000 2000 10000 1000 0 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 CO2 CH4 Gasos Fluorats N2O 2 - milers tones CO 2 Emissions Gasos no CO Emissions CO 2 - milers tones CO 2 eq eq 60000 Emissions de GFEH l’any 2011 respecte el 1990 més o menys constants 7
  8. 8. GASOS FLUORATS AMB EFECTE D’HIVERNACLE  EVOLUCIÓ EMISSIONS Variació de les emissions de GEH l’any 2011 respecte 2010 a Catalunya SF6 PFCs HFCs N2O CH4 CO2 -12 % -10 % -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 6% d’increment de les emissions de GFEH l’any 2011 respecte el 2010 10% 12% V a ria c ió e n % 8
  9. 9. 04.08.01 Producció d'hidrocarburs halogenats. Subproductes GASOS FLUORATS AMB EFECTE D’HIVERNACLE  EMISSIONS HFCs a CATALUNYA 500.000 Producció d’hidrocarburs halogenats. Subproductes 450.000 400.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 04.08.02 Producció d'hidrocarburs halogenats. Emissions fugitives Producció d’hidrocarburs halogenats. Emissions fugitives 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 0 1990 kg HFC 1996 1995 1994 1993 1992 1991 0 1990 kg HFC 350.000 9
  10. 10. 06.05.02 Equips de refrigeració que utilitzen halocarburs GASOS FLUORATS AMB EFECTE D’HIVERNACLE  EMISSIONS HFCs a CATALUNYA Equips de refrigeració que utilitzen halocarburs 600.000 500.000 300.000 200.000 100.000 2010 2011 2003 2004 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 06.05.04 Espumat de plàstics (excepte 06.03.04) Any Escumat de plàstics 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 Any 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 0 1990 kg HFC 1993 1992 1991 0 1990 kg HFC 400.000 10
  11. 11. GASOS FLUORATS AMB EFECTE D’HIVERNACLE  EMISSIONS HFCs a CATALUNYA 06.05.05 Extintors d'incendis 50.000 Extintors d’incendis 30.000 20.000 10.000 Escumat de plàstics 40.000 2011 2010 2009 2008 06.05.06 Aerosols 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Any Aerosols 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 11 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 0 1990 kg HFC 1995 1994 1993 1992 1991 0 1990 kg HFC 40.000
  12. 12. GASOS FLUORATS AMB EFECTE D’HIVERNACLE 06.05.02 Equips de refrigeració que utilitzen halocarburs  EMISSIONS PFCs a CATALUNYA 6.000 Equips de refrigeració que utilitzen halocarburs 5.000 3.000 2.000 1.000 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Extintors d’incendis 100 80 60 40 20 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 0 1990 1996 06.05.05 Extintors d'incendis Any 120 kg PFC 1995 1994 1993 1992 1991 0 1990 kg PFC 4.000 12
  13. 13. GASOS FLUORATS AMB EFECTE D’HIVERNACLE  EMISSIONS SF6 a CATALUNYA 06.05.07 Equips elèctrics (excepte 06.02.03) 3.000 Equips elèctrics 2.500 1.500 1.000 500 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 0 1990 kg SF6 2.000 Any 13
  14. 14. GASOS FLUORATS AMB EFECTE D’HIVERNACLE  EVOLUCIÓ EMISSIONS a EUROPA  A la Unió Europea, els GFEH suposen aproximadament el 2% de les emissions totals de GEH, però mentre les emissions d’altres GEH s’han reduït de forma significativa entre 1990 i 2011, les emissions de GFEH han crescut més del 60% des de 1990 (en termes de CO2eq) Emissions de GFEH a EU-27 1990-2010 en Mt CO 2eq Dades de l’Agència Europea de Medi Ambient, disponibles a http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/emissions-and-consumption-of-fluorinated/assessment 14
  15. 15. GASOS FLUORATS AMB EFECTE D’HIVERNACLE  EVOLUCIÓ EMISSIONS a ESPANYA Emissions HFCs 1990-2011 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Gg CO2eq 800 600 400 200 Dades dels Inventaris Nacionals. Informe Inventarios GEI 1990-2011 (2013) 2010 2009 2008 2007 2005 2000 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2000 1995 1990 Gg CO2eq 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2000 1995 1990 1995 1990 Emissions GF amb efecte d’hivernacle 1990-2011 Emissions SF6 1990-2011 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2011 0 Emissions de GF amb efecte d'hivernacle 19902011 a Espanya 2011 2009 2008 2007 2005 2000 1995 1990 Emissions de SF6 1990-2011 a Espanya Gg CO2eq Emissions PFCs 1990-2011 1.000 2010 Gg CO2eq  A Espanya, els GFEH suposen aproximadament el 2,6% de de PFCs 1990-2011 a Espanya Emissions les emissions totals de GEH. Emissions d'HFCs 1990-2011 a Espanya  Les emissions de GFEH han crescut més del 60% des de 1990 (en termes de CO2eq) 15
  16. 16. NORMATIVA VIGENT  REFERÈNCIES LEGISLATIVES • UE: • Reglament (CE) nº 842/2006 que es va desenvolupar amb la publicació de fins a 10 Reglaments addicionals que regulen aspectes específics: • Reglaments (CE) núms 1493/200 (informes), 1494/2007 (etiquetatge), 1516/2007 i 1497/2007 (control de fugues), • Reglaments (CE) núms 303/2008, 304/2008, 305/2008, 306/2008, 307/2008 i 308/2008 (requisits específics de la formació) • Espanya: • Reial decret 795/2010, concreta, entre d’altres, els requisits i els continguts mínims de la formació necessària per obtenir els certificats personals que preveuen els reglaments. • Llei 16/2013, que, entre d’altres, regula l’Impost sobre els gasos fluorats amb efecte d’hivernacle. • Reial decret 1042/2013, que, entre d’altres, aprova el Reglament de l’Impost sobre els gasos fluorats amb efecte d’hivernacle.  Catalunya: no s’ha desenvolupat nova legislació general. S’han utilitzat i adaptat organismes i procediments existents. Aplicació en base a les competències i normativa sectorial existent. 16
  17. 17. NORMATIVA VIGENT  ACTUACIONS DE CONTROL: INSTAL·LACIONS Línies de treball • Reial decret 795/2010: • Preveu sanció per incompliment de les obligacions • Normativa d’aplicació: la Llei 34/2007, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, i la Llei 21/1992 d’indústria. • Possibles d’actuacions: • Inspeccions periòdiques d’instal·lacions contracte de manteniment obligatori amb mantenidora. Si el refrigerant emprat és un l’empresa instal·ladora/mantenidora i el/s certificacions exigides pel RD. de clima o de fred, amb una empresa instal·ladora/ GFEH, es comprovarà que seu/s operari/s tenen les • En les instal·lacions de tractament de residus (VFU i RAEES) en la seva activitat de tractament del gas fluorat com a residu, els operaris que l’han de manipular han de disposar de certificat personal (VFU) o formació específica (RAEES). Els requisits de capacitació personal poden ser considerats ambientals, i per tant s’han d’incorporar a les prescripcions tècniques de les autoritzacions ambientals. 17
  18. 18. NORMATIVA VIGENT  ACTUACIONS DE CONTROL: COMERCIALITZACIÓ Línies clau i principals actuacions dutes a terme: • Assegurar el compliment dels requisits de distribució de gasos fluorats. La interpretació seguida és que els distribuïdors s’han d’assegurar que només venen o cedeixen gasos fluorats a: • empreses certificades, • professionals amb certificat personal, • professorat de centres autoritzats per impartir la formació en gasos fluorats, • fabricants d’equips basats en gasos fluorats o • distribuïdors de gasos fluorats o equips que els contenen. • Abril 2011, Juny 2011 i Gener 2012: Tramesa d’escrits del DEMO per informar al sector mitjançant la tramesa d’un escrit de DEMO • Juny 2011 i estiu 2012: Seguiment especial del compliment de les obligacions relatives a la distribució i comercialització, mitjançant els serveis d’inspecció del DEMO: visites de caire informatiu a diferents distribuïdors. • Els comercialitzadors d’equips de refrigeració o climatització basats en gasos fluorats que requereixin ser instal·lats s’han d’assegurar que la instal·lació la realitza una empresa habilitada. 18
  19. 19. NORMATIVA FUTURA  REFERÈNCIES LEGISLATIVES EN ELABORACIÓ • UE: • Proposta de Reglament sobre els gasos fluorats amb efecte d’hivernacle, que derogarà l’actual Reglament (CE) nº 842/2006  Prohibicions específiques per determinats GFEH  Quotes de comercialització d’HFCs  Ampliació del nombre de GFEH regulats • Espanya: • Projecte de Reial decret, que modificarà el Reial decret 795/2010 (última versió de 5 juliol 2012). • Esborrany d’avantprojecte de Llei pel qual s’estableixen, entre d’altres, el règim sancionador de les infraccions derivades del Reglament 842/2006 (última versió d’abril de 2012). 19
  20. 20. EL NOU IMPOST DE GASOS FLUORATS I LA SEVA APLICACIÓ Moltes gràcies Web: www.gencat.cat/canviclimatic occc@gencat.cat Telèfon: 93 444 50 00 20

  ×