4 jornada aae-060312_lluis alegre

779 views
734 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
779
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

4 jornada aae-060312_lluis alegre

 1. 1. Aplicacions dels criteris de sostenibilitat en els plans  mitjançant l’avaluació  estratègica ambiental:  El pdM i el PDI Lluís Alegre Valls Cap del Servei de Mobilitat de l’ATM 6 de març de 2012
 2. 2. 2Índex marc legal 1. Les aportacions més rellevants de l’AEA al pdM i el PDI 2. Els mecanismes de seguiment establerts
 3. 3. 3Els instrumentsde planificacióde la llei Les Directrius Nacionals de mobilitat Els plans directors de mobilitat: pdM Els plans específics o sectorials: PDI Els plans de mobilitat urbana Els instruments d’avaluació: Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada Els estudis d’avaluació estratègica ambiental La llei de la mobilitat incorpora la AEA com a element central de la planificació de la mobilitat en els aspectes ambientals
 4. 4. 4El pdMi el PDIEl pdM té per objecte planificar la mobilitat Llei de mobilitatde la regió tenint present tots els modes detransport, els passatgers i les mercaderies ifomentant els desplaçaments dels modesno motoritzats.Les determinacions dels pdM han de serincorporades pels instruments de Directriusplanificació de rang inferior i pels nacionals deinstruments de planejament urbanístic osectorial. mobilitat El PDI té per objecte la planificació de les pdM i PDI infraestructures de transport col·lectiu de l’RMB. (ferroviàries i viàries)
 5. 5. 5Elaboració pdMi PDI i l’AEA Les projeccions de Anàlisis previs Diagnosi mobilitat i els seus efectes L’avaluació ambiental com element estratègic Model de mobilitat Mecanismes deEls objecitus a n Les propostes / infraestructures seguiment i anys d’actuació de TPC finançament En el Web de l’ATM trobareu els dos plans
 6. 6. 61ª aportació Sostenibilitat urbana i territorial depenen en part del sistema de transport i de les relacions de mobilitat
 7. 7. 7Sostenibilitat delsistema de La fragmentació territorial, els espais protegits, la salut, la qualitat de vida, l’herència climàticamobilitat als nostres fills, els fluxos de mobilitat... Infraestructures Fluxos Salud Connectivitat ecològica
 8. 8. 82ª aportació L’AEA permet veure el sistema de mobilitat com un entramat d’interaccions complexes i multidisciplinars que obliguen a una diagnosi extensa i entrellaçada
 9. 9. 9 Diagnosi: Causes i efectes a minimitzarDispersió territorial Causes Efectes ambientals Llocs de treball Llocs de treball localitzats 0a 1.000 1.000 a 10.000 10.000 a 50.000 50.000 a 100.000 100.000 a 1.000.000
 10. 10. 103ª aportació L’AEA fa entendre la planificació de la mobilitat com un procés, no com un pla estàtic a desenvolupar, el que demana mecanismes robustos de seguiment
 11. 11. 11Anàlisi desensibilitat delsvectors ambientals Analitzi de la sensibilitat a la variació de En xarxa interurbana la gestió de la l’oferta tant en termes ambientals com de velocitat permet minimitzar les capacitat de la xarxa emissions, gestionar les cues i reduir la gravetat de l’accidentalitat
 12. 12. 124ª aportació L’AEA permet conèixer les nostres vulnerabilitats i fortaleses ambientals i ens obliga a pensar diferents alternatives de futur
 13. 13. 13 L’avaluació ambiental etEl VAN fa millorar els procesosambiental d’avaluació i veure-ho tot en conjunt Van ambiental per aFase construcció: Fase operativa: CO2 i consum Emissions CO2, Emissions CO2, energètic,PM10, NOx, consum PM10, NOx, consum energètic energètic, ↓ ↓ ∑ emissions CO2 < 0 ∑ consum energètic < Minimització de alternativa PM10, NOx en l’àmbit del PQA Minimització anual de PM10, NOx en l’àmbit del PQA i reducció en la resta Conjunt de pautes i normes per a cada fase amb l’objectiu de Millor minimitzar els impactes comportament ambientals ambiental per a l’alternativa escollida
 14. 14. 145ª aportació L’AEA col·labora establint uns objectius ambientals coherents amb el pla en redacció i també per als plans que en depenen
 15. 15. 15Acomplimentdels objectius Pla director de mobilitat Pla de Plans de qualitat de AEA mobilitat l’aire urbanaConcentracions decontaminantsÀmbits PDE i PMETipologies demobilitat Donar coherència entre plans
 16. 16. 166ª aportació Tot aquest procés ens ensenya que el transport i la mobilitat sempre tindran un component d’insostenibilitat que cal minimitzar i corregir
 17. 17. 17Efectes entremobilitat imediambientMESURES I EFECTES DE MOBILITAT I MEDI AMBIENT (1)Actualització al 25/01/2007 Mesures Efectes de mobilitat TP1 TP2 RT1 MV1 MC1 TM1 TM2 RV1 RV2 MA1 MA2 PA1 CE1 AV1EA1 1 Directrius planejament urbanístic per reduir mob.motoritzada 2 Normativa territorial sobre la localització d’activitats 3 Promoure la creació dEDE 4 Normativa referent a la mobilitat generada de mercaderies 5 Reserves de sòl per a activitats logístiques 6 Reserves de sòl per a P+R 7 Plans de mobilitat urbanaEA2 1 Pla Director dInfraestructures 2001-2010 2 Programa dinversions en noves infraestructures viàries 3 Criteris disseny noves infraestructures viàries de lRMB 4 Creació duna xarxa de carril bici interurbana 5 Xarxa interurbana ditineraris de vianants 6 Reducció trams amb concentració accidents 7 Pla millora seguretat viària carreteres locals 8 Pla reducció contaminació sonora a les vies interurbanes 9 Potenciar senyalització variable i info.dinàmica carreteres10 Xarxa d’aparcaments tancats de bicicletes11 Pla català de seguretat viàriaEA3 1 Aplicació de les TIC a la gestió de la mobilitat 2 Optimització selectiva velocitat màxima 3 Ús dels peatges com instrument de gestió de la mobilitat 4 Línies d’aportació a les estacions de ferrocarril més properes 5 Millora dels intercanviadors actuals 6 Pla de comunicació i senyalització dels P&R existents 7 Programa P&R en estacions ferroviàries 8 Creació de P&R en parades d’autobús 9 Foment de l’aparcament en origen10 Coordinació de la regulació de laparcament en destinació11 Implantació del canvi de suport en ticketing: SVVSC12 Servei de bicicletes comunitàries a les estacions ferroviàries13 Gestió integrada dincidències que afectin el TPC14 Estudi de mobilitat de la població no resident a lRMBEA4 1 Esquema nous serveis ferroviaris de rodalia a xarxa estatal 2 Increment capacitat ofertada trens rodalia a la xarxa estatal 3 Implantació dels metros comarcals 4 Millora de la freqüència de pas de les línies de metro de TMB 5 Millora dels paràmetres dexplotació del tramvia 6 Implantació servei nocturn metro a laglomeració barcelonina 7 Millora de la freqüència de pas del metro del Vallès dFGC Moltes mesures redueixen els impactes de la mobilitat sobre el mediambient però igualment queden efectes negatius: L’AEA et permet una avaluació més integrada i a llarg termini
 18. 18. 187ª aportació L’AEA col·labora en la construcció dels mecanismes de seguiment i d’adaptació als canvis
 19. 19. 19Mecanismesde seguimentambiental Comissió de seguiment ambiental Informe de seguiment del pla Indicadors ambientals
 20. 20. 20Comissió de Funcions:seguimentambiental 1. Seguiment general de l’execució del pla 2. Analitzar l’evolució dels objectius ambientals 3. Revisar l’execució de les pautes marcades en la memòria ambiental 4. Anàlisi de desviacions d’objectius i pautes: Recomanacions 5. Seguiment dels indicadors ambientals 6. Revisar mesures amb fort component ambiental 7. Analitzar coherència amb altres plans
 21. 21. 21Mesures per eix El pdM té 82 mesures en marxa de 93 previstes. 27 en un estat alt d’execució. segons grau d’execució Eix 8 L’eix 8 és el que presenta més mesures amb component directament ambiental 18 16 1 14 1 1 12 Bon ritme 4 2 10 1 Ritme lent 1 2 Total Amb retràs 13 8 2 Avançat Sense valorar 4 2 6 2 8 2 Intermedi 4 6 1 5 Inicial 4 4 3 5 Sense iniciar 2 4 3 1 1 1 2 2 2 Pendent informació 1 1 1 0 Eix 1. Eix 2. Eix 3. Eix 4. Eix 5. Eix 6. Eix 7. Eix 8. Eix 9.
 22. 22. 22Evolució dels objectius operatius Interpretar Donar visió de conjunt Adequar els valors d’acord amb els canvis normatius i d’objectius del Govern
 23. 23. 23Revisió de pautesi recomanacions Pauta: S’incorporaran d’una manera rellevant les externalitats del transport en l’elaboració del PDI. El càlcul actual de costos de l’ATM és excessivament rígid. Recomanació: Es proposa canvis en la metodologia de càlcul incorporant noves variables que a més permetran fer un seguiment temporal continu i també fer projeccions més acurades en els diferents escenaris plantejats.
 24. 24. 24Indicadorsambientals Relació paràmetres ambientals i de mobilitat Donar visió d’eficiència ambiental del sistema Més propers al ciutadà Permet comparar- te amb indicadors unitaris amb altres territoris
 25. 25. 25Coherència amb altres plans PDI La AEA del PTMB ha de donar coherència a tots els aspectes territorials del PDI. Un dels àmbits prioritaris d’anàlisi dels efectes del PDI ha de ser els 40 municipis del PQA. Els recursos energètics disponibles i la seva font vénen marcats per la planificació del PECC: Mix energètic, dependència dels derivats del petroli… Ha d’establir les pautes i normes que garanteixin que els estudis d’impacte tinguin en compte els efectes més significatius des del punt de vista de xarxa i no tan sols de la infraestructura en qüestió.
 26. 26. Moltes gràciesper la vostra atenció!Per intercanviar idees:Lluís Alegre VallsCap del servei de mobilitat de l’ATM lalegre@atm.cat

×