Restaurant ratings & reviews

1,771 views

Published on

Het rapport ‘ Restaurant recensies: Ratings & Reviews in Nederland’ bevat een inventarisatie van de stand van zaken omtrent recensies en beoordelingen van restaurants in Nederland. Het rapport bestaat uit een analyse- en een onderzoeksgedeelte. Het analysegedeelte kijkt naar welke partijen recenseren op internet aanbieden. Ook toont het overeenkomsten en verschillen tussen de websites als het gaat om recensies en beoordelingen.
In het onderzoeksgedeelte wordt gekeken in welke mate de restaurants voorkomen op de websites, in welke mate ze gerecenseerd worden en wat de rating gemiddeld bedraagt. Het rapport sluit af met conclusies over de stand van zaken van de recensies: de partijen die het aanbieden, de manier waarop ze het aanbieden en de kwaliteit ervan. Ook wordt er vooruitgekeken naar toekomstige ontwikkelingen binnen deze markt.
Must-have
Het volledige rapport ‘Ratings en reviews’ is een absolute must-have voor iedere professional die op welke manier dan ook te maken heeft met recensies en/of zaken doen in de horeca. Het rapport geeft een goed overzicht van wat de stand van zaken is omtrent ratings en reviews

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,771
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Restaurant ratings & reviews

 1. 1. Restaurantrecensies  Ra,ngs  &  Reviews  in  Nederland  Stand  van  zaken  Q1,  2011  
 2. 2. Geanalyseerde  websites   1  
 3. 3. Ontwikkelingen   Recenseren  op  het  internet     •  recenseren  op  het  internet  is  meer  dan  10  jaar  mogelijk   •  begon  bij  restaurantsites  (meest  bekende  par8j:  Iens.nl)   •  later  ook  bedrijvengidsen:  Goudengids  en  Ilocal  (nu:   TomTomplaces)   •  laatste  ontwikkelingen:     –  Iens  lijkt  ingehaald  door  Eet.nu   –  GooglePlaces  meer  focus  op  recensies       –  toetreding  interna8onale  recensiesites  in  NL:  Yelp  en  Tupalo     •  toekoms8ge  ontwikkelingen:  FacebookPlaces  (grote   impact  verwacht)   2  
 4. 4. Effecten  van  recensies  op  beslissingen  van  consumenten     •  consument  laat  keuze  voor  restaurant  sterk  aJangen   van  mening  van  anderen:   •  onderzoek  toont  dat  8  op  de  10  mensen  zich  laat   beïnvloeden  door  een  recensie  in  de  keuze  voor  een   restaurant*   •  respondenten  geven  aan  tot  bijna  50%  meer  te   willen  betalen  voor  een  restaurant  dat  met  5  ipv  4   sterren  beoordeeld  wordt*   (*Comscore,  2007,  sinsdien  geen  onderzoek  gevonden)   3  
 5. 5. Analyse  websites     Meegenomen  in  de  analyse:   Restaurantwebsites     Algemene   Recensiewebsites   bedrijvengidsen   •  Iens.nl     •  GoudenGids.nl   •  Yelp   •  Dinnersite   •  TomTomPlaces   •  Tupalo   •  Diningcity     •  Eet.nu   •  Restaurant.nl   4  
 6. 6. Onderzoek  
 7. 7. Analyse  func,onaliteiten  rondom  recencies   •  ongeveer  zelfde  func8onaliteiten  rondom  recenseren   •  uitwerking  verschilt  sterk   •  steeds  meer    ‘sociale  elementen’:  doorsturen  naar   vrienden,  integra8e  met  sociale  media,  etc.   •  berekening  van  ra8ng  vaak  niet  duidelijk       •  niet-­‐werkende  func8onaliteiten  aangetroffen   6  
 8. 8. Onderzoek     Aanvullend  op  de  analyse  is  er  een  onderzoek   uitgevoerd  onder  de  recensiewebsites     Doel  van  onderzoek   stand  van  zaken  vastleggen  als  het  gaat  om  recensies   en  ra8ngs  in  Nederland  op  het  gebied  van   Restaurants:   –  aantallen  vermelde  restaurants   –  aantallen  recensies  en  ra8ngs     7  
 9. 9. Onderzochte  websites   In  het  onderzoek  zijn  recensies  van  de  volgende  websites   meegenomen:   •  Iens     •  Dinnersite     •  Eet.nu   •  Restaurant.nl   •  Google  Places   •  TomTomPlaces   •  GoudenGids.nl   •  Yelp/  Tupalo/  DiningCity  niet  meegenomen  vanwege  het  lage  aantal   recensies     8  
 10. 10. Bijzonderheden   •  Google  maakt    gebruik  van  recensies  van  andere   websites  én  van  die  van  Google  gebruikers.  Waar   nodig,  zijn  deze  opgesplitst  in  het  onderzoek   •  Iens  maakt  gebruik  van   ‘Proefformulieren’  (uitgebreide  beschrijvingen)  en   van  ‘Meningen’  (korte  beschrijvingen).    Waar  nodig   hebben  we  hier  ook  onderscheid  tussen  gemaakt   •  ten  behoeve  van  vergelijkbaarheid  zijn  5   puntsschalen  omgerekend  naar  10-­‐puntsschalen   9  
 11. 11. Lab  results  
 12. 12. Volledigheid  databases   In  hoeverre  komen  de  onderzochte  restaurants  voor  op  de  websites?     95%   79%   81%   74%   61%   Iens     Eet.nu   Dinnersite     Restaurant.nl   Google   plaatspaginas   n=215  onderzochte  restaurants   •  Google  lijkt  meest  volledige  database  te  hebben,  Dinnersite  de  minst   volledige    (Google  toont  recensies  van  andere  websites)   11  
 13. 13. Aantallen  gerecenseerde  restaurants     In  hoeverre  worden  de  restaurants  gerecenseerd  op  de  websites?     80%   72%   65%   42%   39%   21%   13%   Iens   Iens  meningen   Eet.nu   Dinnersite     Restaurant.nl   Google  recensies   Google  eigen   proefformulieren   algemeen   recensies   n=215  onderzochte  restaurants   •  8  op  de  10  onderzochte  restaurants  worden  in  Google  gerecenseerd   (Google  maakt  gebruik  van  recensies  van  andere  websites,  op  Google   gerecenseerd  is  de  hele)   •  Eet.nu  lijkt  het  hoogste  aantal  gerecenseerde  restaurants  te  hebben     12  
 14. 14. Gemiddeld  aantal  recensies   Hoeveel  recensies  krijgen  de  onderzochte  restaurants  gemiddeld  op  de  websites?     11,9   10,6   6,1   5,8   0,7   0,7   0,3   Iens   Iens  meningen   Eet.nu   Dinnersite     Restaurant.nl   Google  recensies   Google  eigen   proefformulieren   algemeen   recensies   n=215  onderzochte  restaurants   •  Iens  geee  (dmv  ‘meningen’)  de  meeste  recensies  (bijna  12  per  onderzocht   restaurant).  Dit  zijn  er  zelfs  nóg  meer  dan  Google  en  ongeveer  twee  keer   zoveel  als  Eet.nu   13  
 15. 15. Gemiddeld  cijfer   Voor  alle  recenserende  websites  bedroeg  de  gemiddelde  ra8ng  een  7,6   8,0   7,8   7,5   7,4   7,4   7,4   Iens   Eet.nu   Restaurant.nl   GoudenGids   TomTomPlaces   Google   n=  438  ra8ngs   •   Over  het  algemeen  schommelen  de  ra8ngs  tussen  de  7,0  en  8,0     •   Het  gemiddelde  van  alle  onderzochte  ra8ngs  bedroeg  een  7,55     14  
 16. 16. Verdeling  van  de  ra,ngs   13,95%   0,47%   30,23%   Geen  cijfer   6,51%   tussen  2,0  en  4,0   tussen  4,0  en  6,0   tussen  6,0  en  8,0   tussen  8,0  en  10,0   48,84%   n=  467ra8ngs   •  Verreweg  het  merendeel  van  de  ra8ngs  is  posi8ef   •  Opvallend  is  het  zeer  lage  aantal  nega8eve  (<6,0)  ra8ngs  en  het  grote   aantal  zeer  posi8eve  ra8ngs  (8,0  tot  10,0)   15  
 17. 17. Verband  aantallen  recensies  &  hoogte  van  de  ra,ng   Vreemdgenoeg  lijkt  een  nega8ef  verband  te  zijn  tussen  aantallen  recensies  en  de   gemiddelde  ra8ng       7,9   7,5   7,4   1  t/m  5  recensies   6  t/m  10  recensies     11  t/m  20  recensies   Op  basis  van  de  resultaten  van  Eet.nu,  Google  en  Iens,  n=  415  ra8ngs   Mogelijke  oorzaken:       •   De  eerste  recensies  worden  vaker  geschreven  door  restaurateur  zelf  of   bekenden   •   Rekenregels  (het  is  bijv.  onduidelijk  hoe  Eet.nu  exact  de  ra8ng  berekent)   16  
 18. 18. Conclusies  
 19. 19. Conclusies  ra,ngs  &  reviews     •  meeste  restaurants  terug  te  vinden  in  Google  Places   •  verreweg  meeste  aantal  recensies  in  Iens   •  Dinnersite  en  Restaurant.nl  zeer  laag  aantal   restaurants  en  recensies   •  gemiddelde  restaurantra8ng  in  Nederland:  7,55   •  weinig  verschillen  in  ra8ngs  tussen  verschillende   websites  (lijken  allemaal  te  schommelen  tussen  7,0   en  8,0)   18  
 20. 20. Conclusies  marktontwikkelingen   •  steeds  meer  par8jen  die  recensies  aanbieden   •  Iens  heee  verreweg  grootste  aantal  recensies     •  Eet.nu  sterk  in  opkomst   •  aanbiedende  par8jen  hebben  tegenstrijdige   belangen:  willen  zowel  commercieel  als  onaJankelijk   zijn   •  integra8e  met  sociale  media  en  consolida8e  van  data   verwacht  in  toekomst   19  
 21. 21. Over  het  rapport   Het  volledige  rapport  ‘Ra8ngs  en  reviews’  is  een  absolute  must-­‐have  voor   iedere  professional  die  op  welke  manier  dan  ook  te  maken  heee  met  recensies   en/of  zaken  doen  in  de  horeca.  Het  rapport  geee  een  goed  overzicht  van  wat  de   stand  van  zaken  is  omtrent  ra8ngs  en  reviews.  Het  rapport  is  te  bestellen  via  www.mediaintelligencelab.nl   20  
 22. 22. Inhoudsopgave  rapport  ‘Ra,ngs  en  reviews’   Het  rapport  bevat  o.a.  een  analyse  omtrent  restaurants  in  Nederland,   aangevuld  met  een  onderzoeksgedeelte   Bestel  het  rapport  via  www.mediaintelligencelab.nl   21  
 23. 23. Meer  weten?   Over  Media  Intelligence  Lab   Dit  onderzoek  wordt  u  gebracht  door  Media  Intelligence  Lab,  een  ini8a8ef  van   Sewmedia.  Media  Intelligence  Lab  is  een  nieuw,  verfrissend  planorm  voor  kennis   over  nieuwe  en  tradi8onele  Media.  Wij  dragen  bij  met  cuong-­‐edge  onderzoek  en   analyses  die  we  voor  een  breed  publiek  toegankelijk  willen  maken.     Diensten     Naast  onderzoek  en  advies  op  het  gebied  van  media  bieden  wij  diensten  aan  omtrent:   •   (markt)  onderzoek   •   webanalyse   •   market  intelligence  op  het  gebied  van  media   Virtual    Desk   Door  middel  van  ons  product    Virtual  Desk,  zijn  wij  in  staat  om  u  op  afstand  te   ondersteunen  met  onderzoek  en  analyse.  Op  deze  manier  kan  ieder  bedrijf  beschikken   over  zijn  eigen  ‘onderzoeksafdeling’.  Lees  meer  op  onze  www.mediaintelligencelab.nl   22  
 24. 24. Overig/  Contact   Bedankt  voor  het  downloaden  van  dit  document.  Hiermee  helpt  u  bij  het   verspreiden  van  kennis.  U  kunt  deze  informa8e  voor  uw  eigen   presenta8es  en  rapporten  te  gebruiken  (mits  u  de  bron  erbij  vermeldt).     We  kunnen  ons  voorstellen  dat  u  wat  meer  wilt  weten  over  dit  onderzoek   of  over  Media  Intelligence  Lab.  Neem  dan  eens  een  kijkje  op  onze  website     www.mediaintelligencelab.nl  of  neem  contact  met  ons  op  via:   info@mediaintelligencelab.nl     Media  Intelligence  Lab     Barentszplein  2E   1013  NJ  Amsterdam   0031  (0)  20  894  6154   www.mediaintelligencelab.nl   info@mediaintelligencelab.nl     23  

×