ITC Trade Map ile Hedef Pazar Secimi

2,398 views
2,122 views

Published on

ITC TRADE MAP İLE HEDEF PAZAR SEÇİMİ

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi tarafından hazırlanan yayınımız, firmalarımıza "ITC Trade Map" uygulaması ile, ürünleri için dünya pazarındaki arz ve talep verilerine nasıl ulaşabileceklerini, rakip analizini nasıl yapabileceklerini gösteren bir rehber niteliğindedir

Yayın Tarihi:Mayıs 2012
İstanbul Sanayi Odası'nın armağanıdır.

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,398
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ITC Trade Map ile Hedef Pazar Secimi

 1. 1. '*~,~ *enterprise * europe ,,network ****Avrupa Iş Destefl; Yanınızda İSTANBUL SANAYİ ODAsı Avrupa işletmelerAğı i ST A N B U L
 2. 2. 2. BÖLÜM - TRADE MAP TEMEL KULLANIMI 2.1 - Trade Map Uygulamasına Erişim Dünya Bankasının ve ITC Global Trust Fund fonunun mali katkıları sayesinde 2008 yılından bu yana ITC Trade Map, Market Access Map, Product Map ve Investment Map adını taşıyan pazar analiz uygulamalarına Türkiye dahilolmak üzere tüm gelişmekte olan ülkelere ücretsiz erişim olanağı tanınmaktadır. Ancak verilere erişmek için ilk olarak Trade Map (www.trademap.org) sitesindeki ilgili bağlantıdan kayıt olarak parola ve şifre tanımlanması gerekmektedir. :J: z :5...J :::ı ~ ...J W :J: W t- a.. <c :J: W C ~ t- orVlSI e i r i n. staoga01ş Map ımı Trade CnwpetitMmeşş Map 'nyeslment Man Marırer Aççeşş Map Not reglsteıedyet? CremVOııraççQunt here More Ana/ysis Tools : Em_ll .ddreuı i ~=~.....o'd' Li ...J r Romomber mo. f9rg9t YOU[ p'U!!2rd ? _1' +227 +124 US$ i g mıllıons US$ 54 mıllıons US$ 3 mıllıons Lotest trends available In Trade Map Most important evolutons for Bunundı's ımporıs between June 2010 and June 2011 i' Pharmaceutıcalproducts i' Iron and steel " Sugars and sugar confectioneıy • ... .. -, .: i' Kenya US$ 38 mıllıons +93% i' Uganda US$ 3 mıllıons +82% " Indıa US$ 17 mlllıons -36% " Saudı Arabıa US$ 74 mıllıons -23% Trade Map prOVldes users vvrth ındıcatars on e>l:port performance, ınternatıonal demand, altematıve marl<ets and the role of competnors Trade Map covers 220 countnes and ıemtorıes and 5300 produc!s of the Harmonızed System Trade data iS also avaılable at the tanff I'ne level for more than 150 countrıes and on a quarterfy and monthly basıs for more than 90 countrıes TRADEMAP rade stalısbcs lor ınternatıonal busıness development Over 5300 products lraded bYOIer 220 countnes and lerritories lmpon &. expoftvilues, volumes. growth rates. market shares. orsphs Whars new New update in Trade Mat' as or 29 July 2011 umI20115:0000ptA CordIionof Use RcfctcınccMcııtCl'ioI FAQ • Threshold value US$ 1mıllıon Man<:eIAna~js and Research,lnternabonal Trade Centre (ITC); Palaıs des Na oos, CH·1211 Geneva 1O; 8wrtzerfand TeL. "'41 (0)22 730 02 34, Fax: ·41 (0)221300577, maıketanatysls@intIacen.org CopynghtO 199~2008 Internatlonal Trade Cenıre. All nghts reseıved :J: ::::ı ...J :0 al .N Şekil 1: Trade Map Anasayfası - yeni üyelik
 3. 3. Trade Map VeritabanınaÜye Girişi TRADEMAP rao;, stansbçs for ınternatıonal ousıness oe eopment OYe-r 5300 products lraded by over 220 tountl1es anti terrdOnes Impol1 & export values, volumes. gıow:t'ı rales, market shares. gıBPhs Siteye kaydolmak için sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "create your account here" bağlantısına tıklayarak açılan kayıt formundaki bilgilerin tamamlanması ve bu aşamada belirtilen eposta hesabına düşen iletideki aktivasyon bağlantısına tıklanması yeterlidir (Şekil 1). Bu aşamadan sonra eposta adresiniz ve belirlemiş olduğunuz şifre ile ana sayfadan sisteme giriş yapmanız gerekecektir. MMmentMaa TAde CpmgetıllyenenMag Slandarg, Mag ID Mawt ACteşs Map Not 'egistered vet? Crfat, YOUr 'HOllOl here orvlsi1 ttıe TıM' MiD I!qhl'rtHşion More Analysis Tools : I:m.4Hdr...I! ~=~P.ı.wo,dılL -' Şekil2: Trade Map Anasayfası - üye girişi Latest trends avaııable In Trade Map Mosl important evolo.OOns for Burundı's ımports between June 20 i Oand June 2011 Marj(elAnatvsıs and Researth. • mibanal Trade C.nııe (ITC); Palaıs des t~ tI)M. C"" i 211 Geneva 1O. SWttzerland TeL ·.1 (0)22 130 02 3.&, Fa ••1(0)221300577, maf1(eıanalrStS@nrracen.olg COPYrJ","O 199 ıOOalntematlonal Trade Centrl. All r8seMld , Kenya USS 3.8 mıllıons +93'l ~ Ug nda USS 3 mıllıons +82'1 " Indıa USS 17 mıllıons -36'M " Saudı Arabıa USS 74 mıllıons -23'M , Pharmaeeutieal produCls USS 5.4 mıllıons +227 , lron and steel USS 3 mıllıons +124 " Sugars and sugar eonfecnonery USS 1.9 mıllıons -1 • Threshold value USS 1mıllıon Trade Map provıdes users wrth ındıcators on export performance, ınternabonal demand, aıtemawe maı1<eıs and Ihe role of eompe cors Trade Map elNers 220 eountnes and ıemtones and 5300 produelS of Ille Harmonızed Sysırm Trade dala LS also avallable al ıtıe ıantf Iıne level for more lhan 150 eounınes and on ======1. a quarterly and monlllly bas.s for more lIlan 90 eounlnes Whırınew New ~dllto In Trade .......s of 29 JlJlY 2011 luımOI150000I'IA co ~ -z :3...J :::ı ~ ...J W ~ W i- c.. <c ~ w c ~ i- ~ ::::ı ...J :0 ın .N Trade Map veritabanına giriş yapmak için www.trademap.org adresinde sağ tarafta bulunan üye girişi kutucuğundaki ilgili alanlara eposta adresi ve parola yazdıktan sonra "Log In" butonuna tıklanmaıldır (ŞekiI2). E-posta adresi ve kullanıcı şifresi girerken büyük/küçük harf kullanımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Siteye giriş yapmadan önce "Remember me" kutucuğuna tıklandığı durumda aynı bilgisayar ile siteye yeniden erişildiğinde sistem kullanıcıyı otomatik olarak tanımaktadır. "Log In" butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfada Ana Seçim Menüsü belirecektir.
 4. 4. 2.2 - Ana Seçim Menüsü TRADEMAP rade;ta sbcs for ntemalıonal busıness de 'e opmenl Home Seleç1ıon Menu lmesfment MarketA1.cess Reference Material ro lrr4lorts r Exports '''YAttoum Tutonals Nı.u1 iProduet :3 ro 5lngl. r Group ro Counlry r Regıon ' - )( i MYmı:ırJSnrrb X t JAar1(etAnatysls and Reseaıch, "mational Trade Centıe (lTC); Palars des. Nabons.. CH-12t 1 Geneva 10, Swl'lZerland Tel' ·41 (0)22 730 02 34, Fax: ••, (0)227300517; marXetinifYSq n:ıacan,oıa CopyrV'ı101999-2008 Internatıonal lıade eenn "ır reserved Şekil 3: Ana Seçim Menüsü Ana seçim menüsü veritabanında erişmek istediğiniz verileri seçmenizi sağlar (Şekil 3). Trade Map uygulamasındaki verileri, 3 farklı şekilde (ülkeye göre, ürün bazında veya iki ülke arasındaki ticaret açısından) incelemek mümkündür. Ürün bazında arama yapıldığı takdirde seçilen ürün ile ilgili veriler çeşitli detaydaki seviyelerde analiz edilebilmektedir. Ülke bazındaki incelemeler, ilgilenilen ülkenin ithalat ve ihracat profili hakkında bir fikir vermektedir. iki ülke temelindeki incelemeler ise söz konusu iki ülke veya bölge arasındaki karşılıklı ticaret akışları ile ilgili bilgilerin görüntülenmesini sağlayacaktır. Ana Seçim menüsünün en üst kısmındaki "Imports" ve "Exports" seçenekleri ithalat ve ihracat verilerinden hangilerinin görüntülenmesi istendiği konusundaki seçimin yapılmasını sağlamaktadır. 2.2.1 - ilgilendiğiniz ürünü seçin Bu ekran ilk açıldığında 2 temel alan bulunmaktadır. Bunlardan ilki ürün seçim alanıdır. Bu alana incelenecek ürünün HS (GTiP) kodu yazılmalıdır. Sistem, denk gelen kodu ve tanımını otomatik olarak tamamlayacaktır. Alana söz konusu ürünün ingilizce tanımında bulunması muhtemel kelime yazıldığında bu kelimeyi içeren tüm ürün tanımları otomatik olarak listelenmektedir ve sunulan seçenekler arasında ilgilenilen ürünün tanımı üzerine tıklayarak seçim yapılması mümkündür (Şekil 4). ilgilenilen ürünün kodunun bulunmasında zorluk yaşandığı durumda alanın sağ tarafında bulunan "Advanced Search" bağlantısına tıklayarak açılan yeni ekranda anahtar kelime bazında arama yaparak veya HS ürün kırılımlarını inceleyerek aranan ürünün hangi koda tabi olduğunu tespit etmek mümkündür. :J: z j ...J ::::) ~ ...J W :J: W l- D.. <c :J: W C <c o:: i- :J: :::::) ...J :0 al .N
 5. 5. i Engi;sh : ıAbout )( i Advanced Search TutarıalsFAQMy AccounlReference Materlal (3lmports OExports 340520 • Polishes, Cteams & similar pıepara:ions for mainronance of woodWork Market Access ) plaslic 3405 - PoIishos & croams for footwcar.tum.flOOls.glass.motal ete oCountry O Region 340510· Polishes. croams & similar peepara!ions for footwe3ror lcathor Investment Trade statistics for intemational business development TRADEMAP i Produet : i (3 Single OGroup 5election MenuHome ...#.,. International ~~T cl .~~,ı:;, 340530 • Polishes & similar preparations fOl' coachwol1t, alt metal polishes 340540 • Scouring pastcs and powdcrs and othor scouring proparations 340590 • Polishes, CfCams and similnr pıopaıations, nes 2.2.3 - Dilediğiniz veri türünü seçin 2.2.2 - ilgilendiğiniz ülkeyi veya ülkeleri seçin Ekrandaki 2. alan, ülke seçim alanıdır. Bu alana ilgilenilen ülkenin ingilizce adı yazılmalıdır. ilk alanda olduğu gibi, alana yazmaya başlandıktan sonra alanın altında yazılan harfleri içeren ülke isimleri belirmektedir ve istenen ülke adı üzerine tıklayarak seçim yapılmalıdır. Ülke seçimi yapıldıktan sonra ülke seçim alanının altında yeni bir ülke seçim alanı daha belirecektir. iki farklı ülke arasındaki karşılıklı ticaretin incelenmesinin amaçlandığı durumlarda bu alanda diğer ülke isminin seçilmesi gerekmektedir. .Market Analysis and ResealY'I,'I"It:iik:lUUllcil i ieıut:l I,.A:ıııUt:l 11'-'1. rdıdı:. u~ 1,,'dÜUlI~1 en:':ı.:.ıı Ut:llt:lVd LU, ~..vItzertand TeL.: +41 (0)22 730 02 34; Fax: +41 (0)22730 05 77; marketanalYSlS@lnırac:en.org Copyrlght@ 1999-2ll08lntemallonal Trade centre. All rights reserved. 'x i Advanced Search ithalat / ihracat seçimi 350691 • Adhcsivcs based on rubOOr or plasties. nes 3405 - Polishes 8ı ereams for footwear,furn,tloors,glass,metel ete Şekil 4: Ana Seçim Menüsünde ürün grubu seçimi iProduct ::::ı ro Single r Group c) :J: -z ~...J => ~ ...J W :J: w l- a.. <c :J: w c ~ l- :J: :=> ...J :0 al ro Country r Region r. Partner r Region Turkey France 'x i 'x i .N Trade Indicators Yearly Time Series Quarterly Time Series Monthly Time Series istatistik türüse Şekil 5: Ana Seçim Menüsünde ürün grubu seçimi
 6. 6. istatistiklere erişmeden önceki son adım, hangi istatistiklerin istendiğine yönelik seçimin yapılmasıdır (Şekil 5). Ürün seçim alanlarının üstünde bulunan "Imports" (ithalat) veya "Exports" (ihracat) seçeneklerinden birini seçtikten sonra ülke seçim alanlarının altındaki "Trade Indicators" (ticaret göstergerıeri),"Yearly Time Series" (yıllık istatistikler), "Quarterly Time Series" (çeyrek yıl istatistikleri) veya "Monthly Time Series" (aylık istatistikler) adını taşıyan butonlardan birine tıklanması gerekmektedir. Bu aşamadan sonra yeni bir sayfa açılacak ve yapılan seçimlere uygun istatistikler ekranda belirecektir (Şekil 6). Verilerin bulunduğu ekran, 2 temel bölümden oluşmaktadır ve ekranın üst kısmında istatistik seçenek menüsü ve ekranın alt kısımını kaplayan veriler bölümü bulunmaktadır. Şeki/6: 9405 Grip kodlu ürün grubu kapsammda Türkiye'nin Fransa'dan ithalatı ekram 2: z <c...J ...J ::::) ~ ...J W 2: W t- c.. <c 2: W C ~ t- 2: :::::) ...J :0 Dı Tutanals About iEnglish ::::ı Pr,ductOroup ' " ' INO:C'n::-.----------03:ı Coun1ryOroup INon. 03 Pa""erOroup '"'INO:Con::-e----------03:ı Existing and potential trade between Tur1ley and France in 2010 roduc 5 Polısh., cre $ • .1 00 l.gI sS,metal etc TRADEMAP Home Selectıo" Menu Investment Mal1<et Access Reference Watenat MyAtcount Produtl 1.. 3405. Polishes & creams for fooıwear.fuın,tıoors.glass,metal ete ::::ı r Wo~d r. Counw iTurlcey :3 Partıler iFronee :3 other emeria Ilmparts il ITrade Indicatofs il iby producı:::ı iProdud Cluster at 6-digit 3 13 34054' SocuirQ poııtC$ ond powder$ and ottıct 66 sa 6.5 4tm OS 1,Q1' ., 0.2 953 ıe<Ming prepaır«ıons 13 340510 PobheS, crceııns 8 simb preJWabons 'or sc 13 1s 1)$ .,. 2"'1 OS 2.833 footwear or ıeetJ'LOJ 13 340530 POiftS 8, SırriSır ı:ırepeıretıonS for oı:ııec:t'ıwOı'k. 19 0.5 10.510 ·12 3.6 4.222 LS 1.6 <.203o,tmeteılpcıl!hes 13 300S20 ~S. eıeams & sirte preparatıonsfor 4)11 2.2 1.263 ·2 0.1 1.263melrf:l!!nl!IınCe ot woodwofk SCu'ce.s ' ITCeak.ulııbons tmed on ~~OIllıta T...i cy'~ fTCX)fts MVC been ıeported by Tl.of1l;cy FrMC.C'$ e:ıepCfs tw«ı been reportcdby Fı/WlC.c Market Anatysls and Rıseaıch, Interna' ona Trade cenrıe (ilC), Pa s.des Natıons, CH-1211 Geneva 10, S'wlrz&rland Tel ••, (0)22730 02 3., Fax: ••, (0)1213005 71.marh!tanil'ySls@ntracenotg COpyrlghtO 1ggg.ı008In1efTl Trade Ctnlrl rıOhts resırved 2.3 - istatistik Seçenek Menüsü Ekranın üst kısmında yer alan istatistik Seçenek Menüsü, ekranda hangi verilerin görüntülendiğini gösterir ve seçeneklerin kolay bir şekilde değiştirilmesini sağlayan temel menüdür. Menüde yer alan unsurlar ve sunulan seçenekler ile elde edilen verilere dair açıklamalar aşağıda bulunmaktadır (Şekil 7). .N
 7. 7. Şekil 7: istatistik Seçenek Menüsü 0 ® ~~~ TRAD MAP ~~ı:=. - .-tl ItMtACt..... JıftJıCtN"l1 rM T_M Tablo 1 - Trade Map istatistik Seçeneklerinin Açıklaması N ~ -z ::3...J :» ~ ...J LLL ~ LLL .... o. <c ~ LLL C ~.... ~ ::» ...J :0 Dı .N Menu Seçenek Açıklama (1 ) Ürün Grubu Ürün grupları listesi Istatistiği istenen ürün grubu HS (GTlp) Kodu (2) Ülkeseçimi Ülke listesi Hangi ülkenin istatistiklerinin istendiği (3) Partner/Ülke Ülke listesi Hangi diğer ülke ile karşılıklı ticaret verilerinin istendiği (4) Dünya/Ülke 'World' veya 'Country' ''World'' se~eneljine tıklandığında seçilen ürün grubunun dünya çapındaki t.icaretine i~kin ıstatistikler görüntülenir. Ulke bazın aki istatistiklere dönmek için ilk ülke menülerinde ((2),(3)) ülke seçimi yapmak yeterlidir. (5) ithalavihracat 'lmports' (2)'de seçilen ülkenin ithalat veya ihracat verilerinden hangisinin 'Exports' görüntülenmek istendiğine dair seçim. (6) istatistik Türü 'Trade Indicators' Ticaret göstergeleri menüsü, uy~ulama tarafından hesaplanan ve ticaret akışı konusundaki çeşit i göstergeleri içeren veriler. 'Time series' Zaman seriLeri (yıl, ay, çeyrek yıl bazında istatistikler). (7) istatistik Temeli 'by product' Ürün gruplarına göre dıs ticaret istatistikleri 'by country' Partner ülkeler temelinde karşılıklı dış ticaret istatistikleri. Ürün bazındaki veriler görüntülendiğinde[(7J:'by product' seçildiğindel beliren menü: (8) HS/GTip Kodu 'At same level 2-digit' istatistikleri 2 basamaklı HS/GTip kodu bazında listeler. Basamak Sayısı Makroekonomik düzeyde analiz yapılmasını sağlar ve bir ülkenin dl~ ticaretteki ürün pOrtföyünün sektör düzeyinde incelenmesine elveriş idir. 'Product Cluster at 4-digil' Istatistikleri 4 basamaklı HS/GTlp kodu bazında listeler. Makroekonomik düzeyde analiz yapılmasını sağlar ve bir ülkenin dı~ ticaretteki ürün portföyünün sektör düzeyinde incelenmesine elveriş idir. Istatistikleri 6 basamaklı HS/GTlp kodu bazında listeler. 'Product Cluster at 6-digit' Bir ülkenin dış ticaretini yaptığı ürünlerin daha ayrıntılı bir seviyede incelenmesine ve benzer ürünlerin zaman içindeki ticari performansının karşılaştırılmasına elverişlidir. 'Product Cluster at 10-digil' istatistikleri 10 basamaklı HS/GTip kodu bazında listeler. 6'dan fazla hanesi bulunan HSlGTip kodları, ulusal sınıflamaya aittir ve ülkeden ülkeye değişir. Son dört hane her ülkede farklı ürünlere işaret eder. Bu düzeydeki istatistikler belli bir ürüne dair verileri yansıtır. Uygulamada sadece bu düzeydeki verilerini raporlayan ülkelerin istatistikleri mevcuttur. Bir ülkenin dünya ile ticareti görüntülendiğindei partner ülke seçimi yapılmadığında ve ülke bazındaki veriler görüntülendiğinde [(7J:'by country' seçildiğindel beliren menü: Veri Kaynağı 'Direct Data' Ülkenin raporladığı veriler 'Mirror Data" Seçilen ülkenin ticaret yaptığı ülkelerden alınan karşılıklı ticaret verileri (yansıtılmış veriler) ile eksikleri tamamlanmış tahmini ticaret istatistikleri.
 8. 8. 2.4 - Çıktı Seçenek Menüsü TRADEMAP rade staıs es for ntematıonal business development Pıoduct I. 3405 - Polishes & Cf2arns foı roOhNear,fum,ftoors,glass,metal ele ~ (' World ro Counlıy jTurkey :a Penn" jFrene. :::i other entena IimpM' il iTrade Indicators::::ı iby product il iProduct Cluster at 6-digıl ::::ı Produ<l oroup iNone ::ı eounlıyOroup J':"ı_=---------~::ı Penn.r Oroup iNone ::ı Home Selecbon "enu lmes.b"nent MarkalAccess Reference Mat!rial MyAccount FAQ Tutanals About Çıktı seçenek menüsü, yukarıda tarif edilen istatistik Seçenek Menüsü aracılığıyla yapılan seçimler sonucunda ortaya çıkan verilerden yola çıkarak hangi çıktıların elde edileceğini belirler (Şekil 8). Tablonun üst kısmında bulunan "Table", "Graph" ve "Map" sekmeleri (1), verinin sırasıyla tablo, grafik veya dünya haritası üzerinden resmedilmesini sağlar. Sekmelerin altında bulunan ikonlar (2) verilerin Microsoft Excel (yeşil ikon), Microsoft Word (mavi ikon) veya düz metin (metin ikonu) olarak dışa aktarılmasına olanak tanır. En sağda bulunan "Rows per Page" (3) menusu, tablo kipinin her sayfasında kaç satırın göründüğünü belirler. :J: z :5...J ::::) ::ııı::: ...J W :J: W t- c.. <c :J: W C ~ t- 9s302!,DI.0.94f12265se Şekil 8: Çıktı Seçenek Menüsü 66 Existing and patentia! trade between Turby and Franee in 2010 Product 3405 Polishes &. cr.ams fortooMeı.rtum.tloors. lass,metal ete Sc:ol.ır;,gpostes ond PO"'I'den.-.d citıer IIClCllMinsıPfcporeıbons :J: :::::) ...J :0 aı .N
 9. 9. i o Imports JrExports [Product ~ o Single r Group 9405 - Lamps 8. lighting fillings nes; signs, nameplates illuminated o Country r Region X i ~de Indicators Yearly Time Series Quarterly Time se~ Monthly Time Series Şekil 9: Ana seçim menüsünde ithalat göstergeleri seçimi ın _Id 28.525.4E6 ·2,56'.100 2.9'5,315 rens 9,685 -3 2. '00 ın LntfdsıacuO!Am!!I'ça 6,210,183 ",llOll.939 4504,341 13,66e .5 ." 25 21 e LA Gl 2imıllırl i 2.263.7~7 :ıee.838 220,396 10.21. -. 16 1.9 11.1 Gl EıJıg i 1,567,501 .151.223 14',192 rono 11,ofiS 15 5.5 11.1 Gl ~i 1,406,426 ~.573 152,25< 9;131 -'3 20 '9 11.1 Gl ~i 1,184,156 -800.261 82.216 rono 14,392 .5 22 .2 ~ ın 2m i 1,168.952 8.9'0.9'2 12,616 92."98 16 o 128 ., 2!u Gl ~ i 780,275 941.512 74,'42 Tono 10.482 ·2 11 2.1 11.1 ın _ i 755,903 -204.150 75,118 Tono 10.003 .. 13 2.6 11.1 Gl aıt;ıYıı i 742,7ı. 20.415 81,501 rono 8.'88 ·6 2.6 11.1 Gl _ i 671,926 .207,631 76,591 Tono 8,713 ·5 2.' 11.1 Gl _ i 631,024 111,250 ".oso Tens 14,322 3 2.2 11.1 Gl Run!AnffdıJırollon 584,043 -518,272 91,619 rono 6,315 19 -. 98 LU Gl """'" i 515.904 -459,840 36.488 Tens 15,783 -10 19 g Gl ~i 551,308 ..32.sao 26,513 Tono 20,794 10 1.9 11.1 Gl ~i 518,967 .447,915 35,372 Tono 14.672 26 18 II r.ı S-w, i 1t :.t7n ,. Şekil 10: 9405 ürün grubu için ithalatçı ülke göstergeleri ekram ProdUtl 1.. 9405 - Lamps ~ lightıng fıttıngs nes: sıgns. nameplales iIluminatee::::ı c: World (' Countıy IAlI 3 Par1ne, IAI il ollıe,,,ııe"o Iımports 3 IT,adelndieato,. 3 Iby eounlry 3 .M .-N ...J <c z <c a::: ~ ~ LL W C W :ı: ...J ~ <c C O W Z :::::) a::: :::::) i :J: :::::) ...J :0 m 'AyAccounl FAO Tulor1als About iEnglish :::ı Producl Group INone il CountıyGroup INoM 3 Partner Group i D il Referane! MaterıalMarketAccessInvestment Rows pe' pooo iOeroull (25 por pog') 3 Trade stabstıcs for ıntematıonal busıness development TRADEMAP List of importers for the seleeted produet in 2010 Product 9405 Lamps & Iıghtlng tıttıngs nes' sl9n namepl ıllumlnated Selacılan MenuHome
 10. 10. 3.3 - ihracatçı Ülkeler ihracatçı firmanın incelemek isteyeceği bir başka etken, küresel rekabetin hangi başlıca ülkelerden kaynaklandığını öğrenmek olacaktır. Bunu yapmak için ana seçim menüsüne geri dönerek aynı ürün kodunu yazmak ve en üstte "Exports" seçenegını işaretleyerek "Trade Indicators" butonuna tıklamak gerekecektir (Şekil 11). Aynı ekrana ulaşmak için kullanabilecek diğer yöntem, tablonun bulunduğu ekranın sol üst kısmında bulunan istatistik seçenek menüsünü kullanmaktır (Şekil 12). Seçenek menüsünde bulunan seçeneklerin aşağıdaki duruma getirilmesi, aynı çıktıları sağlayacaktır. (.' Importsir Exports i 00 iProduct :3 (.' Single r Group 9405 - Lamps & Iighting fıtlings nes; signs, nameplales illuminaled Şekil 11: Ana Seçenek Menüsünde 9405 ürün grubu ihracatçı ülke göstergeleri seçimi Şekil 12: istatistik Seçenek Menüsünde 9405 ürün grubu ihracatçı ülke göstergeleri seçimi i Trade Indicators ) Yearly Time Series Quarterly Time Series Monthly Time series] X i Reference MalerialMarkel AccessInveslmenl TRADEMAP Trade statıstıcs for internatıonal business development iExports=:] iTrade Indicators il iby countrif] IAII IAII 8eleclion Menu Producl 1.. 9405 - Lamps & lighting fittings nes; signs, nameplates illuminaıec!l Home Partner (.' World r Country iil other criteria (.' Counıry r RegionN ...J <:c z <:c o::: ~ :LL W C W ::ı: ...J ::ııı:: <:c c O W Z :~ o::: :~ i :J: :~ ...J :0 ıD .(LI)
 11. 11. 3.4 - Türkiye'nin Mevcut ihraç Pazarları Aydınlatma ürünleri ihracatçısı ayrıca başlıca hangi ülkelerin Türkiye'den bu ürünlerin ithalatını yaptığını tespit etmek isteyecektir. Bunu gerçekleştirmek için sisteme giriş yaptıktan sonra beliren Ana Seçim Menüsündeki ilgili alana ürünün GTlp Kodu, ilk ülke alanına ise 'Turkey' yazdıktan sonra "Exports" seçeneğini seçmek ve "Trade Indicators" butonuna tıklamak gerekecektir (Şekil 13). "Trade Indicators" butonu tıklandıktan sonra Türkiye'nin 9405 GTip kodlu ürün grubuna ilişkin, 2010 yılında gözlemlenen ihracat pazarları listelenecektir (Şekil 14) iProducı il r- 5ingle r Group r Imports ir- Exports i 19405 - lamps & lighting fittings nes; signs, namepIstes iftumina1ed _x AdYanced Search ro: Country (; Region [..=[T=u=rk.=y=================~) X c) N ro Partner r Region iix Şekil 13: Ana Seçenek Menüsünde 9405 ürün grubu ürünleri için Türkiye ihracat göstergeleri seçimi Açılan ekranın (Şekil 14) üst kısmında Türkiye'nin bu ürün grubunda dünya ihracatının %0,8'ini gerçekleştirdiği ve 21. büyük ihracatçı olduğu bilgisi verilmektedir. Aşağıda örneği bulunan tablonun (Tablo 5) ilk satırında toplam dünya pazarına ilişkin veriler bulunmaktadır. 9405 ürün grubu açısından 2010 yılında Türkiye'nin toplam ihracat hacminin yaklaşık 207,98 milyon dolar olduğu görülmektedir. Rows per page iDef~u (2s per page) 3 List of importing markets for the producl exported by Turkey in 2010 i Product 9405lamps Ro. hghtıng tıttıng5 nes, 51905, nameplates ıllumınated lıneYı e_port, repfC$eft O.'" ol 'WQf1d exports fcr lhis PJOdtod, il's tarlng in world expot1.$ i$ 21 Trade Indicators Yearly Time Series Quarterly Time se~ [ Monthly Time Series ""'Id 207.979 -96,602 100 22,233 Tons 9.3SS ·5 '00 ili ,troo &1Ib looytjwO 17,312 17,31:2 83 1,315 Tom 13,1&5 '36 .. .. S, 0.2 ..ili - 17,018 17,018 82 1,571 Tons 10}333 49 '5 22 75 O' sı ili bll 16,487 16,481 79 1,640 Tons 101lS3 23 14 28 .. 0.1 30 ili -- 13,267 13,265 6.' 1,231 Tons 10,717 39 31 .. 112 !!J. ili - '2.762 ...ses 6.1 1,257 Tons 10.153 -3 ·6 7.9 Q ili ~ 8,.20 4,789 1,939 Tons 4,342 .10 _10 13 '.8 Q ili RU$:Şi4n fCdMfi9U 8,294 8.204 738 Tons 11.238 ·10 ·21 18 12 19 III ili - 7,618 7,613 3,7 ... TOM 16,276 .11 -1 54 0.2 III ili - 6,958 6,71" 33 9"2' Tons 7f>30 .15 ·27 -19 38 O' -3 Q ili -... 6.563 .,313 3.2 449 Tons 14,617 34 2.6 Q ili ~ 5,142 5,017 2.5 322 Tons 15ı969 ·22 80 71 0.1 Q Şekil 14: 9405 ürün grubunda Türkiye'nin ihraç pazar/art ekram Exportın .M -...J ~ oc( C O w Z ::::ı o:: ::::ı i :J: ::::ı ...J :0 al N .-...J oc( Z oc( o:: ~LL W C W ::ı:::
 12. 12. N N N ...J <c z <c o::: ~ :LL W C W ::ı: ...J ~ <c c O W Z ::::;) o::: ::::;) i :J: ::::;) ...J :0 ıD .M Yukarıda gerçekleştirilen ithalatçı ülkeler analizinde söz konusu ürün grubunda dünyanın en önemli 10 ithalatçısının sırasıyla ABD, Almanya, Fransa, ingiltere, Kanada, Çin, italya, Hollanda, Belçika ve ispanya olduğu gözlemlenmişti. Türkiye'nin mevcut en büyük 20 ihraç pazarı arasında Kanada, Çin, italya, Hollanda ve ispanya'nın bulunmuyor olması dikkat çekmektedir. Örneğin dünyanın en büyük ithalatçısı olduğu gözlemlenen ABD'nin Türkiye'nin 17. en büyük ihraç pazarı olması, yeterli seviyede faydalanılamayan bir potansiyele işaret edebilir. Trade Map ülke ihracatının analizinde veri tablosunda sunulan verilerin daha kolay bir şekilde incelenmesine olanak sağlayan bir başka araç sunmaktadır. Trade Map'ın sunduğu bu araç "bubble graph" adı verilen bir grafik türüdür. Bu grafik aynı verileri görsel bir şekilde ortaya koymaktadır ve verilerin ortaya serdiği birçok trendin bir bakışta anlaşılmasını sağlamaktadır. 3.4.1 - Mevcut ihracat Pazarları Grafiği Türkiye'nin söz konusu ürün grubundaki mevcut ihracat pazarlarını görselleştiren ("Prospects for market diversification...") grafiğine erişmek için tablonun üst kısmında bulunan sekrnelerden "Graph" adını taşıyan sekmenin tıklanması gerekmektedir (Şekil 15) List of Importlng markets for the product exported by Turkey In 2010 i Product ~1 ~ Tı..' e' nd hoıeı. ngıd: of polvpropylene fı.rley'sexPMs'epesera11.1.t'Jiooı oıo1de)lJ)Ofts rorııı.sP'oc1.ıct.uımiırıgnWOfldexportsd L Rows POt ı>allolOofau (25 perpageı:::ı Şekil 15: Çıktı Seçenek Menüsünden grafik/ere erişim "Graph" sekmesine tıklandığında; "Prospects for market diversification for a product exported by Turkey..." ("Türkiye tarafından ihracatı yapılan belli bir ürünün pazar çeşitlendirmesine yönelik potansiyel") başlığını taşıyan grafik belirecektir (Şekil 16). Bu grafik, Türkiye'nin söz konusu ürün grubundaki mevcut ihracatın yapısı ve gidişatı konusunda hızlı bir resim çekmektedir. Bu grafikte Türkiye'nin halihazırdaihracat yaptığı ülkeler yer almaktadır.Grafikte ülkemizin ihracatındaki en büyük paya sahip ilk 20 ülke gösterilmektedir. Grafiğin sol üst kısmında bulunan "From 1 to 20 countries" ibaresindeki sayıları değiştirerek grafikte gösterilen ülke sayısını artırmak da mümkündür. Söz konusu grafiğin nasıl yorumlanabileceğine dair bilgiler "Açıklama 1" şemasında gösterilmektedir. Grafiğin dikeyekseninde ilgilenilen ürün grubunda Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkelerin dünyadan toplam ithalatının son 5 yıldaki ortalama yıllık büyüme hızı gösterilmektedir. Grafikte belli bir ülkeyi temsil eden baloncuk ne kadar yukarıda ise bu ülke son 5 yıl içinde ithalatını o kadar hızlı artırmıştır. Grafiğin yatayekseninde ise bu ülkelerin ilgilenilen ürün grubunda Türkiye'nin 2010 yılı ihracatındaki payı gösterilmektedir. Buna göre, sağda olan balonlar Türkiye'nin son 5 yıl içinde söz konusu ürün grubunda gerçekleştirdiğiihracatta daha fazla paya sahip olan ülkeleri göstermektedir. Grafiğin daha sağında gösterilen ülkeler Türkiye'nin daha fazla ihracat yaptığı ülkelerdir. :. Grafikte sol tarafta yer alan Suudi Arabistan, ABD, Polonya, Katar, iran vb. ülkelerin Türkiye'nin bu ürün grubunda gerçekleştirmiş olduğu ihracatta çok daha düşük paylara (%0-2) sahip olduğu görülmektedir. Diğer yandan Türkmenistan, Libya ve Irak'ın Türkiye ihracatında daha yüksek bir payaldığı (%7,9-%8,3) görülmektedir. :. Grafiğin sol tarafında sarı bir küre ile gösterilen Fransa, yavaş büyüyen ve Türkiye'nin ihracatında kısıtlı paya sahip ve dünyadan yaptığı ithalatın Türkiye'den yapılan ithalata nazaran daha hızlı arttığı bir ülke olarak öne çıkmaktadır.
 13. 13. Prospects for market diversıfıcation for a product exported by Turkey ın 2010 Product : 9405 Lamps & lighting fittings nes; signs, nameplates illuminated cv) N .M N .-...J <c z <c rı:: <cN <c c.. LL W C W :::ı::: ...J ::w::: <c C O W Z ::::ı rı:: ::::ı i :J: ::::ı ...J :0 ID 10 Küçülen Pazarlar Büyüyen Pazarlar 8 Turkmenistan ~ .JLibya. kab Jamahiriy. Iraq ~Azerbaij•• Scale: 4% of world ill1lOfls Germany >Türkiye'nin ihracatında çok paya sahip, hızlı büyüyen pazarlar Türkiye'nin ihracatında çok paya sahip, daralan pazarl:J 4 6 Share of partner countrıes ın Turkey's exports, 20 LO, % Turkey ..port graMh to partner i Reference bubble • >Partner impart growth from theworld ~Ü~iye'ninihracatında az paya sahip, hızlı büyüyen pazarlar "Türkiye'nin Mevcut ihracat Pazarları" Prospects for market diversification for o product exported by Turkey Partnerülkenin Türkiye'nintoplam ihracatındaki payı, % ~ LO (; -€LO ~ ;:. :;ı i ._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.c i "'i6 ~ ~ c- B c Türkiye'nin ihracatında .~ ~ t!Zpaya sahip, ~ daralan pazarlar "'i6 .E L..- ......i+ Turkey ..part growth to partner ı<Partner impert growth from the world O 2 -40-1------------,----------.,.-----------,--------,-----------., 80 ." -.: o ?: '" 60 -5 E .g ~ i~ 40 §~ Iran (lsI.mic Republic of) -~O ~ "'N RUS5111n Federııbon c' u'"co 20 .JOLO 8 N ~ c",,,, Belgium United Kingdom c '" tE ~"'" O omııni.~Zokhot•• 0..0 o "" ~ ~ -20.. United sı.ıes olAmeriea :ı c .i Saudi Ar.bo. Şekil 16: "Türkiye tarafından ihracatı yapılan belli bir ürünün pazar çeşitlendirmesineyönelik potansiyel" grafiği Açıklama 1
 14. 14. Graph N ...J <c z <c o::: ~ :LL W C W ::ı: ...J ~ <c c O W Z ::::;) o::: ::::;) i :J: ::::;) ...J :0 ıD .M Grafikte yer alan balonların çapı, söz konusu üründe ilgili ülkenin dünya ithalatındaki payına orantılıdır. :. Mevcut örnekte en geniş çapa sahip olan balon ABD balonudur. Dolayısıyla 2010 yılında dünyada ilgilenilen ürünü en çok ithal etmiş olan ülkenin ABD olduğu görülmektedir. Diğer yandan, ilgili kürenin grafiğin sol tarafında yer alması ABD'nin Türkiye'nin ihracatında düşük paya sahip olduğunu göstermektedir. Balonların rengi de kullanıcıya bilgi vermektedir. Sarı renk Türk ürünlerine olan talebin ülkenin söz konusu ürün grubundaki toplam ithalatına göre daha yavaş büyüdüğü (dolayısıyla pazar payı kaybettiği) ülkeleri; mavi renk ise Türk ürünlerine olan talebin ülkenin bu ürün grubundaki toplam ithalatına göre daha hızlı arttığı (dolayısıyla pazar payını nispeten artırdığı) ülkeleri göstermektedir. :. Örnek grafikte sarı olan Türkmenistan, Irak, Almanya, Fransa vb. ülkelere Türkiye'den yapılan ihracatın diğer ülkelerden yapılan toplam ihracata göre daha yavaş arttığı; mavi olan ABD, Suriye, Belçika, BAE, Bulgaristan vb. ülkelerde ise Türkiye'nin yaptığı ihracatın rakip ülkelerin ihracatından daha hızlı arttığı anlaşılmaktadır. Fare balonların üzerine getirildiğinde ilgili ülke hakkında Türkiye'nin ihracatındaki payı, ithalatın büyüme hızı, ülkenin dünya ithalatındaki payı ve ülkeye yapılan ithalatın artış hızı ile Türkiye'den yapılan ithalatın artış hızının kıyaslamasını içeren ek bilgiler belirmektedir. Grafik incelendiğinde Türkmenistan, Libya ve Irak'ın hızlı büyüyen ve Türkiye'nin pazar payını en çok artırdığı pazarlar olduğunu gözlemlemek mümkündür. Türkiye'nin söz konusu ürün grubunda Rusya Federasyonu, ingiltere, Fransa ve Almanya'nın Türkiye'nin ihracatında %4-6 paya sahip olduğu ancak Türkiye'nin bu pazarlarda rakip ülkelere göre daha düşük performans gösterdiği görülmektedir. ABD, Belçika, BAE ve iran'da Türkiye'nin ihracatındaki büyümenin dünya ortalamasından hızlı olduğu ancak bu ülkelerin ihracatımızda sahip olduğu payların bir hayli düşük olduğu da göze çarpan unsurlardır. 3.4.2 - "ihraç Ürünlerine Olan Talebin Seyri" Grafiği Trade Map'in herhangi bir ülkenin ihracat istatistiklerini görselleştirmek amacıyla sunduğu bir diğer baloncuk grafiği, Türkiye'nin gerçekleştirdiği ihracata olan talepteki büyürneyi incelememize olanak sağlamaktadır. Bu diğer grafik türünü görüntülemek için yine seçenek menüsü altında yer alan seçim kutusundan "Bubble graph on Turkey Export growth vs. partner import growth" adını taşıyan seçeneğin seçilmesi gerekmektedir (Şekil 17). Elde edilen grafik şekil 18'de gösterilmektedir. Bar chart on exported value Bar chart on share in Turkey's exports Bar chart on ex orted rowth in value between 2006-2010 Şekil 17: Grafik türü seçimi
 15. 15. Growth in demand for the selected export product from Turkey in 2010 Product : 9405 Lamps & Iighting fittings nes; signs, nameplates illuminated 80 Bu grafikte ithalatçı ülkeler yine, diğerinde olduğu gibi birer küre olarak gösterilmektedir. Bir önceki grafikten (Şekil 16) farkı, yatay eksende ithalatçı ülkelerin Türkiye'nin ihracattaki payı yerine ithalatçı ülkelere yapılan ihracatın son 5 yıldaki artış oranı yer almaktadır. Şekil 16, mevcut durumu ortaya koymaktadır. Şekil 18 ise aynı verilerin tabi olduğu trendler konusunda bilgi vermektedir. Sarı renk Türkiye'den yapılan ihracatın ilgili ülkenin dünya genelinden yaptığı ithalattan daha yavaş arttığı ülkeleri; mavi renk ise Türkiye'den yapılan ihracatın dünyadan yapılan toplam ithalata göre daha hızlı arttığı ülkeleri temsil etmektedir. Dikeyeksen her ülkenin toplam ithalatının son 5 yıldaki ortalama yıllık artış oranını, yatayeksen ise Türkiye'nin ilgili ülkelere 2006-2010 yılları arasındaki ihracat artış oranını göstermektedir. Grafiğin ortasındaki kırmızı yatay çizgi dünya talebindeki ortalama artış seviyesini göstermektedir. Yatay çizginin üzerindeki ülkeler talebin dünya genelinden daha hızlı artmış olan ülkelerdir. Bu çizginin altında kalan ülkeler, ithalatı dünya genelinden daha düşük bir artış sergileyen ülkelerdir. Dikeyeksendeki sıfır noktası hizasının altında yer alan küreler, daralan pazarlara işaret etmektedir. Kürelerin çapı ilgili ülkenin gerçekleştirdiği ithalatın dünya pazarındaki payına orantılıdır. Sağda olan küreler Türkiye ürünlerinin son 5 yılda ihracatını daha hızlı arttırdığı ülkeleri; yukarıda bulunan küreler ise pazarın hızlı büyüdüğü ülkeleri göstermektedir. Yatay eksende bulunan "o" noktasının solunda bulunan küreler Türkiye ihracatının azaldığı ülkelere işaret etmektedir. .M ın N .-N ...J <c z <c a::: <cN <c c.. LL W C W :ı: ...J ::ııı::: <c C O W Z :::::) a::: :::::) i :::E :::::) ...J :0 m 100 DynamicmarkeıS Libyan Arab Jamahiriya aıtar 80 Scale :4 %of world imperts 60 ~ !.IZ pt" r ) the share ın y,'Orld ımports of partner countnes fO( s • pr • Turkmenistan 40 Reference bubble er·boıjlll>--·-----:G~r<mth=~of~WOIf=ld~"""::-:;k::-:;et"'for::-;the;:-:-::'sel~ec::-:;ı::-;ed~pr':"::'oduc=t-,3=· • "I'en (lslemic Repoblic ol) Iraq 20 Cyprus ""United Ar.b Emir.les !!elgMn Georgiı .' . KBnKli!t&n e _ - - O Umted Steı.. of Ame,ice Salldi Ar.bı. Russızıın FederatJoo PoIend ..J Germony Turkey ex.port g'owth to partner ı Turkey export graNth ıo partner i<Pertner .mport growth from • >Partner ımport growth from the world the world Annual growth of Turkey's exports to the partner countnes between 2006-2010, % Şekil1B: "9405 ürün grubunda Türkiye ihracattna olan talebin seyri" grafiği ~ France-lI Unı ngdorn Greece Romanie 40 20 60 -20 -40-t- --,.- -. ..- .-- --,.-_--=0ec.::.=1i.."'·Il9c:..mo.::=rk=,els -20 "o L ~ '"E E ~ ~acı §~.. -",o "'N E~ co :>0 8 N ~ c",,,, Ef.. ", 0..0 o
 16. 16. Türkiye'nin partner ülkeye gerçekleştirdiğiihracatınyıllıkartış oranı, % Açıklama 2 daralan pazarlar ~ + daralan pazarlar "Türkiye'nin ihraç Ürünlerine Olan Talebin Seyri" Growth in demand for the selected export product from Turkey '<ft ~ Dünya büyüyen ~ Türkiye'den ithalatın azaldığı Türkiye'den ithalatın arttığı ortalamasından pazarlar .! + + hızlı ~ büyüyen pazarlar büyüyen pazarlar büyüyen Uo pazarlar it> € İ ~~~~ ._._._._._._._._._._.-.-.-.- -·_·-1-·- _.-.-.-.- _.-.-.-.-.-.- _.- - o..r=;==~.-.-._ - - ! : n====~ i Q. i ~ Türkiye'den ithalatın azaldığı i Türkiye'den ithalatın arttığı ~ i ~ + i 5 i :ii daralan pazarlar i € i nı Q.L...- ......;;..... ----I~ Söz konusu grafik, daha önce elde edilen bilgileri teyit edici niteliktedir. Ancak, geleceğe dair bazı ek bulgular sağlamaktadır: :. Sağ üst tarafta bulunan ve küçük kürelerle gösterilen Libya, Türkmenistan, Katar, iran ve Irak gibi ülkeler küçük pazarlara sahip ancak Türkiye'nin ihracatını arttırdığı ülkelerdir. :. Rusya Federasyonu, Almanya, Polonya ve Fransa da dünya ortalamasından yüksek bir talep büyümesi bulunan, ancak yatay eksende sıfır noktasının solunda yer alan ve dolayısıyla son 5 yıl içinde Türkiye ihracatının düştüğü ülkeler olarak öne çıkmaktadır. :. Nispeten daha büyük talebe sahip olan ABD, BAE, Kazakistan ise dünya ortalamasına nazaran az büyüyen veya daralan, ancak Türkiye'den yapılan ihracatın dünya genelinden yapılan ihracattan daha hızlı büyüdüğü (dolayısıyla Türkiye'nin pazar payını artırdığı) ülkelerdir. N .-...J <c z <c o:: <cN <c c.. LL W C W ::ı::: ...J ~ <c c O W Z ::::ı o:: ::::ı i ~ ::::ı ...J :0 ın .M
 17. 17. • Bu listede coğrafi olarak yakın sayılabilecek ülkelere bakıldığında Türk ürünlerinin, Türkiye'nin 5. ihracat partneri ve dünyanın 2. büyük ithalatçısı olan Almanya'da sadece %0,5 pazar payına sahip olduğu görülmektedir. Benzer durum aynı zamanda Tablo 6'da ve ihracatımızda ilk 10 sırada yer alan, konum açısından diğer benzer ülkeler olan Fransa, ingiltere, italya, Rusya Federasyonu ve Belçika için de geçerlidir. Fransa ve Polonya'yı, coğrafi olarak yakın olmaları sebebiyle ihracatımızın arttığı ülkeler arasında özellikle incelemeye aday ülkeler olarak görmek mümkündür. Tüm bu ülkelere yapılan ihracatın büyüme hızına bakıldığında son yıldaki artış oranının da yüksek olduğu görülmektedir. Türkiye'nin hali hazırda deneyime sahip olduğu bu ülkeleri yakından incelemek, bu pazardaki rekabet yapısını inceleyerek durumun sebeplerini araştırmak faydalı bilgiler doğuracaktır. • Coğrafi olarak yakın olmasa da pazarın büyüklüğü sebebiyle ABD de incelemeye değer olan bir ülke olarak öne çıkmaktadır. Bu ülkeye yapılan ihracatın dinamikleri ve hangi ülkelerin bu pazarda başarılı olduğunun incelenmesi bu pazar konusunda yapılacak araştırmalara yön verecek ipuçları sağlayacaktır. 4.2 - Hedef Pazar Analizi Örneği: ABD istatistiki analizler ABD'nin 9405 ürün grubunda dünyanın en büyük ithalatçısı konumunda olduğunu göstermektedir. Ancak Türkiye'nin ihracat verilerine bakıldığında toplam 6,2 milyar dolar hacmindeki bu pazarda sadece yaklaşık 3 milyon dolar seviyesinde satış yaptığı görülmektedir. Diğer yandan, Türkiye'nin verilerine göre ihracatın son 5 yılda %6, son yıl içinde ise %43 arttığı da gözlemlenmektedir. Veriler, Türkiye'nin çok küçük bir paya sahip olduğu büyük bir pastaya işaret etmektedir. ABD pazarını daha yakından incelemek amacıyla ABD tarafından raporlanan, ilgili ürün grubuna ilişkin Trade Map ithalat verilerine ulaşmak için istatistik seçenek menüsünde ilgili seçimleri yaptıktan sonra (Şekil 19) Tablo Tde bulunan verilere ulaşılmaktadır. Product 1.. 9405 - Lamps & lighting fittings nes; signs, nameplates illuminatec 3 r World c:- Country iUnited States of America 3 Partner iAll !il other criteria Ilrnports 3 ITrade Indicators 3 iby country 3 iDirect data 3 Şeki/19: istatistik Seçenek Menüsünde 9405 ürün grubu için ABD'nin ithalat göstergeleri seçimi Tablo Tde göze çarpan ilk unsur, Türkiye ile ilgili verilerin bu kitapçığın Bölüm 3.4 - Mevcut ihraç Pazarlan kısmındaki verilerden farklı olduğudur. Bu durum, verilerin farklı ülkelerin gümrüklerinden gelmesi sebebiyle oluşmaktadır.(6) Tabloda gösterilen veriler ışığında aşağıdaki tespitleri yapmak mümkündür: • ABD, 9405 ürün grubunda dünyada yapılan tüm ithalatın %21 ,lTsini gerçekleştirmektedirve toplam 6,2 milyar dolarlık bir dış talep ile dünyanın en büyük ithalatçısıdır. • ABD'nin ithalat yaptığı başıca ülkeler sırasıyla Çin (4,2 milyar dolar), Meksika (941,6 milyon dolar), Kanada (302,3 milyon dolar) ve Almanya'dır (113,4 milyon dolar). Çin'in sahip olduğu %69'luk pazar payı, sıralamada bir sonraki ülke olan Meksika'nın (%15) gerçekleştirdiği ihracatın değer bazında 4-5 katına denk gelmektedir. 6 Hedef pazar i ülke dış ticareti analizinde kullanılan veriler, ilgili ülkenin Trade Map tarafından kaynak olarak kullanılan veritabaniarına raporladığı rakamlardan yola çıkarak elde edilmektedir. Iki ülkenin gümrüklerinde yapılan ürün sınıflandırması her zaman tutarlı olmamakla beraber, aynı ürün çeşitli sebeplerden ötürü çıkış yapılan ve giriş yapılan gümrüklere farklı bir şekilde beyan veya kayıt edilebilmektedir. Dolayısıyla, belli bir ürünün belli bir ülkeye yönelik ihracat rakamları ile aynı ürünün ithal edildiği ülkenin ithalat rakamları arasında tutarsızlık olabilmektedir. Söz konusu tutarsızlık, gerçekleştirilen analizlerde varılan sonuçlarda da tutarsızlığa yol açabilmektedir. Bu durum, yapılan analizler sonucunda elde edilen öngörülerin sadece bir yönlendirme niteliğinde olabileceğini ve mutlaka başka araştırmalar ile teyit edilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu konuda daha fazla bilgi, 5. Bölüm'de yer almaktadır. .-N ...J <c z <c a::: ~ ~ LL W C W :ı: i "4'
 18. 18. Hedef Pazardaki Tedarikçiler Grafiği Tablo 7'de yer alan verilere başka açılardan bakmak amacıyla Trade Map'in sunduğu grafikleri incelemek mümkündür. Şekil 21 'de bulunan grafiğe erişmek için "Graph" sekmesine tıkladıktan sonra şekil20'de gösterilen seçeneğinin tıklanması gerekecektir. Graph Bubble graph on prospect for diversification of suppliers for the selected import product ... i Bubble ra h on ros ect for dıversificatıon of su liers for the selected ım ort roduct Bubble graph on United States of America import gro'vVth vs. partner export grovvth Bar chart on imported value Bar chart on share in United States of America's imports Bar chart on im orted ro'vVth in value between 2006-2010 Şekil20: Grafik türü seçimi Elde edilen grafik, ABD'nin en önemli 20 tedarikçisini içermektedir. ABD pazarındaki tedarikçi ülke seçeneklerini gösteren grafikte; • Yatayeksen, ihracatçı ülkelerin ABD pazarındaki pazar payını; dikeyeksen ise bu ülkelerin küresel pazarda son 5 yıl içinde göstermiş oldukları ortalama yıllık ihracat artışını göstermektedir. • Kürelerin çapı, ilgili ülkelerin dünya pazarındaki pazar payına orantılıdır. • ABD'ye olan ihracatını diğer tedarikçilerin ortalamasından daha fazla artırmış olan ülkeler mavi, ihracat artış oranı bu ortalamadan düşük olan ülkeler ise sarı renkte gösterilmektedir. • Daha sağda olan küreler ABD'de yüksek pazar payına sahip ülkeleri; daha yukarıda olan küreler ise toplam dünya ihracatını son 5 yılda daha hızlı artırmış olan (küresel anlamda başarılı bir performans sergilemiş olan) ülkeleri betimlemektedir. • Sarı renk, ilgili ülkenin küresel ihracatının ABD'ye yaptığı ihracattan daha hızlı arttığına işaret etmektedir. Mavi renk ise aksine, ilgili ülkenin ABD'de pazarında küresel pazarda olduğundan daha hızlı büyüdüğünü göstermektedir. .-N ...J <c z <c a::: ~ ~ LL W C W :ı: i "4'
 19. 19. ·20+...:...:::=:=...------,-----------,---------,-------------, 80 ... China ) i ABD'de yüksek pazar payı + / Küresel pazarda başarılı + m ~ 60 Share of partner countnes ın Unıted States of Amenca's ımports, 2010, % United States of Americ. Reference bubble iTlıebubb' 1 '" i i •~~:r(t:ırx:~o;=": o~:c:rtrer·~ountnesxf~ theworld s t<lr'>'lıc Küresel pazarda başarılı Şekil 21: ABD pazafındaki tedarikçi ülke seçenek/eri "ABD PazarındakiTedarikçi Ülke Seçeneklerin Prospects for diversification ofsuppliersfor a praduct imported by the USA Seale : 8 %of wo<td exPOrts cLO (; ...ELO ~ >- i ._,_._._._._,_._._._._._._._._._.-.-.-._._._._._._._.-._._._._._._._. o c i ii B ~ r--'" : ABD'de düşük pazar payı c ! United St.tes of Americ. iimport growth from partner <Partner export g,C1oYth to the ..",ld Prospects for diversification of suppliers for a product ımported by United States of America ın 2010 Product : 9405 Lamps & lighting fittings nes; signs, nameplates iIIuminated o 20 40 80 ndi. 60 J N cv) N .-...J «z « a:: ~LL W C W :ı: i ...... ABD'de yüksek pazar payı + Küresel pazarda başarısız L....J ABD'de düşük pazar payı J + Küresel pazarda başarısız L---- E LO Q. 2c 'col ...:; ol C ~ LO... L- . . . . . ı . ~ PartnerülkeninABD'nin ithalatındakipayı, % Açıklama-3
 20. 20. Şekil 21 'de yer alan grafikte ABD pazarındaki ilk 20 tedarikçinin yer alıyor olması sebebiyle Türkiye bu grafikte yer almamaktadır. ABD'nin tedarikçileri arasında 25. sırada olan Türkiye'nin de grafiğe dahil edilmesi için grafiğin sağ üst kısmında bulunan "From...to.. Countries" alanlarını Türkiye'yi kapsayacak şekilde değiştirerek aşağıdaki grafiği elde etmek mümkündür (Şekil 22). "(Gı.I'Io _ _ IIBubble graph on pıospect fOf dive(;iıicat oıı of suppli91S foı the sgl?cıed im 0r1 procuC't ili !iP §J Q;J '* PortJ':il ( FÜrrı r;--- lu ~ Countıil:s Update"> ) Prospects for diversification of suppliers for a product imported by United States of America in 2010 Product : 9405 Lamps & Iıghbng httings nes; signs, nameplates illumınated Sh,Jrc of partner countncs ın United States of Amcncil'S ımports, 2010. % .-N ...J <c z <c a::: ~ ~ LL W C W :ı: i "4' Scale :8 '% of'jl,'Ofld expons I-=""-"'""""=...:.;;;.---rı-------,--------..-ı -------" 20 ~ 80 80 80 ~ Ind.. ~ 60 .J B 1.~ 40 ~ II ! 20 ~ < ~ .. ~ Şekil 22: Grafiklerde ilk 25 ülkenin yer almasınınsağlanması Grafiklerde göze çarpan tespitlerin bazıları şöyledir: Çin'in ABD pazarındaki pazar payı, diğer tüm ülkelere nazaran çok büyük farkla öndedir. Çin'in dünya geneline gerçekleştirdiği satışlar son 5 yılda kayda değer bir şekilde artmıştır. Diğer yandan, Çin'in ABD'ye gerçekleştirdiği ihracat, ABD'nin dünyadan yaptığı ithalat kadar hızlı büyümemiştir. Diğer bir deyişle, Çin de son 5 yılda ABD'de pazar kaybına uğramıştır. Söz konusu grafikte yer alan, Türkiye dahil neredeyse tüm ülkeler için aynı durum geçerlidir. Grafikler incelendiğinde Filipinler, Endonezya, isviçre gibi ülkelerin ABD pazarında küresel pazarda olduğundan daha büyük başarı yakalamış olduklarını tespit etmek mümkündür. Şekil 21 'de gösterilen yöntemle daha fazla ülke dahil ederek ve mavi renkteki küreleri tespit ederek hangi ülkelerin benzer durumda olduğunu görmek
 21. 21. mümkündür (Şekil 23). Buna göre, dünyanın geri kalan pazarlarına nazaran ABD'de daha yüksek performans elde etmiş olan diğer ülkeler Finlandiya, Norveç, Slovenya, Brezilya, Yeni Zelanda gibi ülkeler olmuştur. Bu ülkelerin sattığı ürünlerin neden ABD'de özellikle daha çok talep gördüğünün araştırılması faydalı bilgiler sunabilir. • Şekil 23'de elde edilen grafik sayesinde Türkiye ile benzer pazar payına sahip olan diğer ülkeler ile de karşılaştırma yapmak mümkün hale gelmektedir. Örneğin, küresel pazarda benzer bir paya sahip olan, benzer oranda büyümüş olan isviçre ihracatının; neden özellikle ABD'de başka yerde olduğundan daha iyi performans gösterdiği konusunun bazı ipuçları sunması ihtimali vardır. Küresel pazarda güçlü performans sergilemediği görülen Endonezya ve Filipinlerin hangi sebepten ötürü ABD'de başarılı olduğu da faydalı ipuçlarına erişmeyi sağlama ihtimali olan bir başka soru işaretidir. Prospects for diversifıcation of supplıers for a product imported by United States of Amelica in 2010 Product : 9405 lamps & Iıghtıng fittings nes; sıgns, nameplates ıllumınated 30 Sooı.: 1 %oI-ıdoxpons Republic of Kor.. Share of partner countnes ın Unıted States of Amenca's 'mports, 20 LO, % Poland Oonmork Unillld Kingdom Indonesia ~ • JHong Koog, Chi.. J Philıppines ~ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Singapor. 20 10 -20+--------,--------,-------,--------,-----------, O -10 -..;:t cv) ~;ı: N -5 ...J B <:c tl z ~~ <:c .: ~f "'o E~ o::: C:'":Jo <:c 00 ~'""'c: N e:: <:c 'Ol: <>~ Q. 'E~ .c: LL ~ W ~ ;;; C :J c: W .ş ::ı: i "4' Şekil 23: ABD pazanndaki tedarikçi ülke seçenek/eri (10. ila 45. slfadaki tedarikçi ülkeler) Şekil 23'de yer alan grafikteki yatayeksen ABD'deki pazar payını göstermektedir. Bu grafik, mevcut durumun resmini çekmektedir. Gidişat ve trendıerin tespit edilmesine yardımcı olmak amacıyla mevcut yatayeksen gerçekleştirilen ithalatın büyüme hızı ile değiştirildiğinde aşağıdaki grafik elde edilmektedir. Söz konusu yeni grafiğe (Şekil 25-26) erişmek için grafik seçim menüsünde Şekil 24'te gösterilen seçimi yapmak gerekmektedir.
 22. 22. Bar chart on imported value Bar chart on share in United States of America's imports Bar chart on im orted crowth in value between 2006-2010 Şekil 24: Grafik türü seçimi ın cv) Scale :8 %ol world exports Competitiveness of suppliers to United States of America for the selected import product in 2010 Product : 9405 Lamps & Iighting fittings nes; signsı nameplates illuminated 20 Paland )-~ ......Austria Thailand Japan CNnese Taipei Italy J.JO ..J Spain DeMllrk ..J J ~ ı) - ~raooe Hong Kong, China ca United Kingclom Philipl'ines Mexico ..J ~ ·20 -30 -20 -10 O .-N ...J <c z <c a::: ~ ~ LL W C W :ı: i "4' 30 Indonesıa 2010 China India .J Republic of Korea .J 60 40 80 Annual growth of United States of Amenca's ımports from the partner countries between 2006-2010, % United States of America i United States of America import growlh from partner e import growth from partner <Partner export growth to >Partner export ll'owth to the world the world Refereooe bubble i The bubble sıze 's proportıoıuıaıl .~~ ~ --ı to the share ın worlc exports ~~ ::;.. of partner countries for the seleeed produet Şekil 25: ABD Pazarmdaki tedarikçilerin rekabet gücü (ilk 20 tedarikçi ülke)
 23. 23. Annual growth of Unrted States of Amenca's ımports from the partner countries between 2006-2010, 0/0 Şekil 26: ABD Pazanndaki tedarikçilerin rekabet gücü (10. ila 45. sıradaki tedarikçi ülkeler) Competitıveness of suppliers to United States of America for the selected import product in 2010 Product : 9405 Lamps & lighting fittings nes; signs, nameplates illuminated h " pr< , i ~~ ,.to the .hor.ın world exports ~" I' ot partner countnes for tl,.splecı-ı1 product United St.:es of America i United Slates of America i R.ference bubbl. import gro'Nıh from port... e import growth from portner 5< "" ~. i> ,p1oyed <Partner export 910wth to >Partner export growth to due to ac of çraı .h rate the world the world "ldıc't s 30 Repoblic of Korea " Sing.pore Seate : 1%of world exports-.::: ~~ '" ~-E 20 Jo N.ıllerl.nd. !'ok"t.n..., / üthuaniaf Isroel ~cf ~retN.m JAustroli'"'o' 10 ~ ovakia -~ .... "'o Merocco NewZ••I.nd E'i" J A Switzerı.nd c'" Ireland ~:::ı o } rxway 00 .J~N !HUng.ry",c ~; J:!J ~ -Be gium CoIombiac'" o~'" "';< nI'.'l Indonesia o.~ PoI! azı '15'" i '".c Sweden SI""eni''!! ~ Czec~ R:'~lic rk t United ~ Finı.nd ~ -10 Trinielad and Tobago;;; :::ı ıJ PNIı:nesc c 4; -20 Hong Kong. Chi.. -40 -20 O 20 40 60 80 Şekil 25 ve Şekil 26'daki grafiklerde Türkiye'nin özellikle gelecekte hangi ülkelerin ürünleriyle rekabet durumunda olacağını görmek mümkündür. Yatayeksendeki sıfır noktasının solunda bulunan ülkeler, son 5 yıl içinde ABD'ye ihracatı düşen ülkelerdir. Sıfırın sağında bulunan ülkeler ise ABD'ye ihracatını artıran ülkelerdir. ABD pazarında küresel pazarda gerçekleştirebildiğinden daha hızlı büyüme gerçekleştirdiği görülen ülkelerin (mavi) aynı zamanda çoğunlukla sağ tarafta olması bu pazarda yükselen ülkeler olduklarına işaret etmektedir (Yeni Zelanda, Endonezya, Brezilya, Norveç, Slovenya, Finlandiya vb.). Bu ülkeler, rekabetle dikkat edilmesi gereken ülkeler olarak öne çıkmaktadır. Bu ülkelerin ABD pazarında hangi trendi yakalamış olduğunun araştırılması faydalı olabilir. N ...J <:c z <:c o::: ~ :LL W C W ::ı: i "4' Hedef Pazarın ÜrOn Alt Grupları AçısındanYapısı Trade Map'in mümkün kıldığı bir başka yaklaşım, belli bir ürün grubunda gerçekleştirilen ihracatın alt ürün kalemleri açısından analizidir. Bu yöntemle örneğimize konu olan 9405 ürün grubunun alt kalemlerinden hangilerinde ihracat potansiyelinin daha fazla olduğu konusunda fikir sahibi olmak mümkündür. Örneğin, 9405 GTip kodlu ürün grubunda ürünleri bulunan bir firma, hangi kalemlerdeki ürünlerinin ABD pazarında daha çok rağbet gördüğünü bu yöntem ile tespit etme olanağına sahiptir. Söz konusu yöntemi kullanmak için istatistik seçenek menüsünden Şekil 27'de gösterilen seçimi yaptıktan sonra grafik sekmesine giderek Şekil 28'de görülen seçimi yapmak gerekmektedir.
 24. 24. Product _ 9405 - Lamps 8< lighting fittings nes; signs, nameplates illuminatec-.:oJ r World ro Country ı United States of America Partner IAII other criteria iTrade Indicators -.:OJ iby product il iProduct Cluster at 6-di9lCil Şekil27: istatistik seçenek menüsünde alt ürün kodu bazında ABD'nin ithalat göstergeleri seçimi .-N .-...J <c z <c o::: <cN ~ LL W C W :ı: i "'4' 1510 Grov.lIı for w<ırid Irade. 011 products 5 J O O Annuallncrease of United States of Amenca share ın world ımports between 2006-2010, % .J940510- Chandeliers & othere1eclric ceiling orwolllighting filtings Growth of natıonal demand and ıntematıonal supply for import products of United States of America - 2010 Scale : 300 us OoII_r thous_nd Thecounlry irnportshave increased less r_pidly th_n_Id expo1S Şekil 28: Grafik türü menüsünde alt ürün kodu bazında ABD'nin ithalat trendleri seçimi 940550 - Noo-e1eclricallomps ond lightingfiltings / 940520 -Electric i ble. desk. bedside orfloorstanding I_mps 940530· Lighting sels ofo kind used forChrislma: Tnecountryimportshaveincreased 940560 - luminaled signs. iIIuminaled namepl_tes more ",,,,dly lhan_Id exporls 0+-----,-------.---;---+--r------j------r------,--~_t_--_, -20 -15 - 1 0 . J -5 6 4 8 3 10 o ~ i..::ı c c « United SI_les of America is a net importer for this producl RefererlCe bubble n bobbı. ,ı i rtı to Irrc;ıor1:va!ue Şekil 29: "ABD pazarında 9405 ürün grubu alt gruplan temelindeki talebin seyri" grafiği
 25. 25. Elde edilen grafik, Şekil 29'da yer almaktadır. Bu grafikte; • Yatayeksen, ABD'nin dünya ithalatından ilgili ürünlerde aldığı payın son 5 yıldaki artış oranını; dikeyeksen ise son 5 yıldaki küresel ihracatın artış hızını göstermektedir. • Kırmızı yatay çizgi, dünya ticaretindeki artış oranını göstermektedir. Bu grafiği, aşağıda gösterilen şekilde yorumlamak mümkündür: "ABD Pazarında Seçili Ürün Grubu Alt GruplarındakiTalebin Seyri" Growth of national demand and international supply for import products ofthe USA ABD'nin küresel ithalattaki payının yıllıkartış oranı, % Açıklama 4 ABD/nin payında artış + Küresel talepte artış ABD/nin payında düşüş + Küresel talepte artış ABD/ninpayında düşüş + Küresel talepte daralma i i i i i i i i i i !i Tüm ürünff!riçin dünya ticaretindekiyıllıkartış orantı %._. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _.- ·1·_.- ._._. _._. _._. _.-._._.- _. _._. i ! ! : ABD/nin payında artış i + i ! Küresel talepte daralma i i i ~ >- ~ cnı o 00 ""€cv) nı c ~ N nı .- ~ ...J ~ <c cı.ı ::::; Z ~ <c a:: <cN <c c.. LL W C W ::ı::: i .....ı • Grafiğin sağ üst çeyreği küresel pazarda talep artışı gören ve aynı zamanda ABD'nin küresel ithalattaki payını arttırdığı ürün gruplarını; sol üst çeyreği küresel talebin dünyadaki genel talebin üstünde bir talep artışı sergileyen ancak ABD'nin gerçekleştirdiği ithalatın aldığı payın düştüğü ürünleri göstermektedir. Sol alt çeyrekte küresel pazarda ilgili talebin daraldığı ve ABD ithalatının küresel ithalattan aldığı payın düştüğü ürünler; sağ alt çeyrekte ise küresel pazarda ilgili talebin düştüğü ancak ABD tarafından gerçekleştirilen ithalatın aldığı payın yükseldiği ürünler yer alacaktır. Bu bilgiler ışığında, Şekil 29'daki grafikten yola çıkarak aşağıdaki tespitleri yapmak mümkündür: • Tüm ürün gruplarının grafiğin sol kesiminde yer alıyor olması ABD pazarının tüm ürün alt gruplarındaki ağırlığında düşüşe işaret etmektedir. Tek istisna, 940530 GTip kodlu ürünlerde görülmektedir ("Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar"). Söz konusu ürün grubunda dünya pazarı açısından bir talep artışı olmamasına rağmen ABD pazarının göreceli ağırlığında 0/010-11 civarında artış görülmektedir. Bu ürün grubu, ABD pazarında ileriye dönük pozitif bir gidişat sergileyen tek ürün grubu olmuştur.
 26. 26. r.....".. r i 1 rAı l • • i an rg Edirne • Sabancı Üniversitesi Orhanlı, Tuzla 34956 Istanbul TeL. : 0216 483 96 48 Faks: 0216 483 91 18 istanbul Sanayi Odası Meşrutiyet Cad. No: 62 34430 - Tepebaşı - istanbul TeL. : 0212 292 21 57 Faks: 0212 293 55 65 İSTANBUL SANAYİ ODASı istanbul . '.iii.ıkitelli • www.aia-istanbul.org Çerkezkoy Çorlu. • KOSGEB istanbul Anadolu Yakası Hizmet Merkezi iMES San. Sit. C Blok 308. Sok. No:46 Y. Dudulu 34776 istanbul TeL. : 0216 528 21 00 Faks: 0216 528 21 21 European Commission KOSGEB istanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Gürsel Mh. Erzincan Sk. Leblebici iş Mrk. No: 18 Kaı: 1 Kağıthane - istanbul Tel. : 0212 285 05 00 Faks: 0212 287 45 93

×