Tastet D’Oficis2

657 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
657
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tastet D’Oficis2

 1. 1. Tastet d’oficis Programa tranversal per a joves Ajuntament de Reus
 2. 2. D’on surt ? El maig del 2002 es comença el programa  transversal per a joves de l’Ajuntament de Reus que consta de set eixos: Família  Formació integral i treball.  Lleure, cultura i esport.  Salut, consum i medi ambient.  Habitatge  Informació i comunicació  Participació, associacionisme, solidaritat i  cooperació.
 3. 3. Formació integral i treball Equip de treball  – IMFE – Serveis Socials. – Ensenyament. – Aprendre aprendre ( Benestar Social) – IES – Fundació Pont i Gol. – Empreses – REDESSA.
 4. 4. Eix: formació integral i treball Vessants:  – A través de l’aprenentatge de les anomenades competències socials ( l’aprenentatge d’actituds, valors…) que repercuteixen en l’àmbit social, es a dir en la relació amb els altres i amb l’entorn. – La formació, orientació i inserció professional, a partir de l’adequació a la demanda laboral.
 5. 5. Eix: formació integral i treball Objectius  – Treball conjunt entre els IES de la ciutat, l’administració local i el món empresarial, adequant l’oferta formativa tant a la demanda laboral de l’entorn, com a l’adquisició i/o reforç de les competències socials. – Anàlisi de les necessitats – Plantejament de nous projectes.
 6. 6. Gestió del projecte/acció Agents responsables de l’execució Departament / institució / Funcions entitats /empresa EDUCACIÓ i IMFE : planificació •Coordinació i organització de les accions per a l’execució del projecte. •Accions de valoració del projecte : disseny dels qüestionaris.
 7. 7. Gestió del projecte/acció Agents responsables de l’execució Departament / Funcions institució / entitats / empresa EDUCACIÓ I FAMÍLIA Seguiment del projecte: Control el funcionament de tots els agents implicats i espais concertats al llarg del desenvolupament del projecte: •Coordinació de les despeses generals •Control de la facturació ( lloguers, espais, transports,…) •Resolució d’incidències. •Distribució de qüestionaris i material comu •Buidat del qüestionaris i tractament de les dades •Divulgació del projecte per donar a conèixer els resultats de la prova pilot als altres IES
 8. 8. Gestió del projecte/acció Agents responsables de l’execució Departament / Funcions institució / entitats / empresa IMFE/ IES HORTICULTURA / o lloguer d’espais Préstec BRIGADES / PARC DE de la partida pressupostaria en quan TRÀNSIT Gestió a :Contractació de docents: control de la realització de les classes i gestió de RRHH. Docents: assessorament en la redacció del crèdit corresponent, docència, avaluació dels alumnes i del projecte –Gestió dels RRHH de cada taller segons els calendaris establers per cada IES. –Material dels tallers: compra i gestió segons necessitats.
 9. 9. Gestió del projecte/acció Agents responsables de l’execució Departament / institució / Funcions entitats / empresa IES ( Josep Tapiró, Gabriel interna a nivell de Organització Ferrater i Salvador Vilaseca) Centre crèdit variable i Redacció adaptació curricular a les àrees fonamnetals Tutorització i seguiment dels seus alumnes. Avaluació dels crèdits variables aplicats en cada cas, de l’evolució dels alumnes Participació en el projecte.
 10. 10. Gestió del projecte/acció Agents responsables de l’execució Departament / institució / Funcions entitats / empresa IES EAPS Selecció d’alumnes que participaran en el projecte.
 11. 11. Gestió del projecte/acció Agents responsables de l’execució Departament / institució / Funcions entitats / empresa L’equip de treball que ha Comissió de seguiment de la dissenyat aquest projecte seva posada en funcionament: oFer el seguiment de la marxa del projecte. les valoracions oRealitzar oportunes alhora que recollir altres demandes. del projecte. oValoració
 12. 12. Població destinatària curs 2003-2004 Nois/es d’entre 13 i 16 anys dels IES  Salvador Vilaseca, Gabriel Ferrater i Josep Tapiró
 13. 13. Perfil Joves amb baix nivell d’aprenentatges  escolars, amb manca d’hàbits d’estudi, sovint desmotivats i producte d’un accentuat rebuig escolar. Joves que no poden seguir el currículum ordinari  durant totes les hores lectives. Joves amb problemes per mantenir l’esforç i l’estudi  de caràcter teòric, generalment, amb motivació pel treball pràctic i més concretament manipulatiu. Joves que davant la necessitat d’immediatesa del  producte acabat, valoren positivament l’aprenentatge d’un ofici per a una futura, i preferentment immediata, integració en el món laboral.
 14. 14. Període d’execució Inici: setembre 2003 . D’aplicació en  caràcter d’experiència pilot durant el curs 2003-2004 2004-2005 Consolidació, incorporació  IES Gaudí 2005- 2006 continuació , incorporació  IES Baix Camp
 15. 15. Objectius generals Promoure espais de coordinació entre els diferetns  agents que intervenen en el procés educatiu Promoció de la formació continuada i  ocupacional, en especial als joves que poden quedar al marge dels circuits de formació i ocupació. Impulsar accions innovadores en continguts i  metodologies de formació, tenint en compte els perfils professionals creats per les noves activitats empresarials i les noves demandes socials.
 16. 16. Objectius específics Facilitar un recurs educatiu, prou vàlid,  obert al municipi i amb caire integrador que doni resposta a la demanda dels Centres de Secundària de la ciutat, davant les característiques dels alumnes segons perfil. Oferir als alumnes la possibilitat  d’aconseguir l’èxit formatiu en les àrees fonamentals de la Secundària Obligatòria
 17. 17. Indicadors – quantitatius /qualitatius dels objectius específics del projecte Inicia de l’acció: data programada/ 1. data real Nombre de centres participants : 2. previsió 3 centres Nombre de grups per centre: la 3. prova pilot preveu dos grups per Centre
 18. 18. Indicadors – quantitatius /qualitatius dels objectius específics del projecte 4. Nombre d’alumnes participants: previsió 12 alumnes màxim per grup. 5. Nombre de tallers ofertats: 2 diferents per Centre segons la tipologia programada 6. Grau de satisfacció dels Centres en l’ús del recurs: valoració final segons instrument específic ( qüestionari de preguntes semiobertes) de diferents aspectes – Organització del curs. – Adequació de continguts. – Idoneïtat d’horaris – Idoneïtat de la capacitació del professorat ( en nivell de coneixements i capacitat de transmissió i comunicació)
 19. 19. Indicadors – quantitatius /qualitatius dels objectius específics del projecte 7. Grau de satisfacció dels alumnes en la seva participació als tallers: valoració final segons instrument específic ( qüestionari de preguntes semiobertes) de diferents aspectes: . Organització . Continguts . Ambient dels tallers . Instal·lacions i material. . Questions generals . Valoració del personal docent.
 20. 20. Indicadors – quantitatius /qualitatius dels objectius específics del projecte 8. Grau de satisfacció del personal docent ( formadors experts): valoració final segons instrument específic ( qüestionari de preguntes obertes) fent referència a paràmetres relacionats. . Organització . Desenvolupament del curs .Relació amb els alumnes i la coordinació. . Valoració global 9. Valoració qualitativa dels itineraris formatius que hauran realitzat els alumnes.
 21. 21. Indicadors – quantitatius /qualitatius dels objectius específics del projecte 10. Nombre d’alumnes amb valoració satisfactòria del seu pas pels crèdits d’aprenentatge pràctics. 11. Avaluació dels tallers: per mitjà dels fulls de valoració dels diferents indicadors establerts pel desenvolupament de les accions detallades de cada crèdit taller.
 22. 22. Objectius operatius ( que es vol aconseguir dels alumnes participants en el projecte) Desvetllar aptituds i habilitats personals de 1. cada alumne Estimular el desenvolupament 2. manipulador. Estimular l’autoestima i autoconfiança. 3. Fer una iniciació a diferents oficis. 4. Adquirir hàbits prelaborals. 5. Augmentar la motivació dels alumnes 6. davant l’aprenentatge en generals a partir dels crèdits taller.
 23. 23. Indicadors ( quantitatius/qualitatius respecte als objectius operatius a aconseguir amb els alumnes A principis de curs, l’equip docent de cada IES i els formadors experts realitzaran el disseny específic per a cada crèdit taller i segons les necessitats de cada centre, en el qual quedarà contemplat tot el que fa referència a continguts i procediments que es treballaran, alhora que quedaran establerts els indicadors d’avaluació
 24. 24. Estratègies: metodologia/tècniques Els alumnes que participin seran valorats  conjuntament per l’equip docent del Centre i/o la comissió d’atenció a la diversitat. L’equip d’atenció a la diversitat s’encarregarà de  l’organització i la tutorització dels alumnes L’alumnat escollit s’ajustarà al perfil indicat, evitant  així, que s’adreci exclusivament a alumnes amb problemàtica conductual i amb poques garanties d’aprofitament del recurs.
 25. 25. Estratègies: metodologia/tècniques Es treballarà amb grups reduïts de màxim  12 alumnes. Un mateix alumne podrà realitzar 2 crèdits  al llarg del curs. Si la valoració de l’aprofitament d’un alumne no és positiu, no se li possibilitarà l’accés al següent crèdit, ocupant el seu lloc un altre alumne susceptible a aquesta acció formativa. Els continguts seran adaptats a les  necessitats dels alumnes en concret.
 26. 26. Estratègies: metodologia/tècniques Es treballarà perquè cada alumne, de forma  individual i col·lectiva trobi el seu estil d’aprenentatge a partir de les pròpies capacitats. Es farà una metodologia activa, dinàmica,  prioritzant l’aprenentatge pràctic, però sense oblidar la necessària assimilació de tots els continguts instrumentals. El treball pràctic dels tallers facilitarà la  motivació del joves.
 27. 27. Estratègies: metodologia/tècniques Es disposarà d’experts dels diferents àmbits  professionals ofertats amb experiència en accions formatives d’aquestes característiques i adaptats al tracte i a la metodologia que cal emprar amb aquest tipus d’alumnat. L’estil d’aquests professionals serà  comunicatiu, receptiu i obert, possibilitant una relació empàtica amb els joves. Utilitzaran el diàleg com a estímul que possibiliti canvis d’actituds en els alumnes.
 28. 28. Estratègies: metodologia/tècniques Els alumnes faran ús d’uns tallers i  d’uns equipaments que actualment no es troben als IES.  La comissió de seguiment de l’execució del projecte es reunirà per fer una valoració almenys una vegada en cada fase.
 29. 29. Temporalització Curs d’aplicació: 2003-2004  Inici: setembre 2003  Fase preparatòria  – Juliol /setembre 2003 – Programació de crèdits – Distribució dels tallers i calendari entre els IES. – Selecció d’alumnes i elaboració de grups
 30. 30. Temporalització Fase formativa als IES i tallers  – Primer quadrimestre ( 1 crèdit) – Segon quadrimestre ( 1 crèdit) Fase de valoració  – Juny de 2004. – Avaluació de l’experiència pilot del projecte. – Valoració per extendre-ho a la resta d’IES – Millores – Equip coordinació/gestió projecte curs 2004-05
 31. 31. Temporalització Estructura  – Crèdits variables de 35 hores de durada. Distribució de les hores del crèdit:  – 2 hores setmanals al llarg de 17,5 setmanes. Distribució en el calendari  – Cada crèdit es desenvoluparà al llarg d’un trimestre i mig.
 32. 32. Calendari
 33. 33. Questionaris
 34. 34. Questionaris
 35. 35. Crèdits ofertats Cuina , curs 2003-2004 restaurant  Aqua ( Reus deportiu) 4 crèdits Construcció  Jardineria escola d’horticultura  Llar d’infant  Comerç  Electricitat i fontaneria 
 36. 36. finançament A càrrec de l’ Ajuntament de Reus 

×