Your SlideShare is downloading. ×
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации

2,587

Published on

МЦМС во соработка со локални организации во мај и јуни организираше инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации. Настаните беа организирани во Гостивар, Битола, Струмица, Велес и во Скопје.

МЦМС во соработка со локални организации во мај и јуни организираше инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации. Настаните беа организирани во Гостивар, Битола, Струмица, Велес и во Скопје.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,587
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Закон за здруженија и фондации Информативни настани
 • 2. Содржина
  • Вовед
  • Новини во Законот за здруженија и фондации
  • Организации од јавен интерес
  • Последователни активности
 • 3. Вовед
  • МЦМС е посветен на подобрување на правната рамка за здружување од 1995 година
  • Постоечката правна рамка (ЗЗГФ) е од 1998 година, со измени од 2007 г. Неуспешни обиди за нова правна рамка во 2006 година
  • МЦМС вклучен во работна група на Министерството за правда за Законот за здруженија и фондации (ЗЗФ), како и во застапувањето за амандмани на предлогот 2009 – 2010 г година
  • ЗЗФ е донесен на 100-та седница на Собранието на 12 април 2010 година
 • 4. Новини во ЗЗФ
  • Основни начела
  • Проширување на слободата на здружување
  • Намалување на товарот и пречките за остварување на слободата на здружување
  • Подобрена одржливост/мерки за генерирање приходи
  • Придонес кон доброто управување и зголемена транспарентност
  • Појаснување на одредби засновани на ЗЗГФ
 • 5. Основни начела
  • Независност (чл 10)
  • Јавност и транспарентност (чл.11)
  • Непрофитност (чл.12)
  • Непартиско дејствување (чл 13)
  • Иницијативи во јавниот живот (чл 14)
 • 6. Проширување на слободата на здружување
  • Физички и правни лица како основачи (чл.15)
  • Домашни и странски лица како основачи (чл.15)
  • Малолетни лица како основачи под определени услови (чл.15)
  • Не е забрането неформалното здружување
  • Домашни и странски лица имаат исти права
  • За организациски облици на странски организации нема ограничување на областите доколку нивните цели и активности се во согласност со овој закон
 • 7. Намалување на товарот и пречките за остварување на слободата на здружување
  • При регистрација на организациски облици на странски организации нема да биде потребно мислење од МНР
  • Не постои обврска за организациите нивното зачленување и поврзување во меѓународни организации да го запишуваат во регистарот
  • Олеснети околности за функционирање на регионални и меѓународни мрежи
  • Отстранети казни и забрана за работа во случај на занимавање со економски активности или партиски активности
 • 8. Подобрена одржливост
  • Член 12 – Непрофитност
  • Организациите не можат да се основаат за стекнување добивка.
  • Организациите можат да вршат дејности со кои може да се стекне добивка, ако дејноста е поврзана со целите утврдени со статутот.
  • Ако во работењето на организациите се оствари добивка таа мора да биде употребена за остварување на целите утврдени со статутот.
  • Остварената добивка од став (3) на овој член не може да се распределува меѓу основачите, членовите, членовите на органите, директорите, вработените или кое било друго со нив поврзано лице.
 • 9. Придонес кон доброто управување и зголемена транспарентност
  • Јасна (основна) организациска структура (чл.21-22,чл.25, чл.26, чл.33-34, чл.36)
  • Одговорност за обврски и штета (чл.51, чл.52)
  • Извештаи за работа и рокови за известување (чл.53 и чл.85 и 87)
  • Независни ревизии (чл.86)
 • 10. Придонес кон доброто управување и зголемена транспарентност
  • Воведени статусни измени (присоедиунување, спојување и поделба) (чл. 59-62)
  • Воведени стечај и ликвидација (чл. 68-71)
  • Јасен процес за водење на регистар и запишување на промените (чл.42-47)
  • Законска рамка за уредување на финансирањето од страна на државата (чл. 49)
  • Првпат се уредува надзор врз работата (чл.58)
 • 11. Појаснување на одредби засновани на ЗЗГФ
  • Воведен е поимник, вклучувајќи и воведување на заеднички термин – организации (чл.3)
  • Појасни одредби за фондации (27-30)
  • Многу јасна постапка за престанок на организациите (чл.63-72)
 • 12. Статус на организација од јавен интерес
  • Цел: да ги поттикне организациите да делуваат во подрачја од јавен интерес, со обезбедување на услови овие организации да ја подобрат својата одржливост
  • Малку земји од регионот имаат ваков статут : Бугарија, Косово, Босна и Херцеговина
  • Широк, сеопфатен спектар на дејности од јавен интерес: 17 области, и други дејности од јавен интерес определни со овој или друг закон (чл.74)
  • Јасни и објективни критериуми за стекнување со статус на ОЈИ (чл.75)
  • Комисија за доделување на статус на ОЈИ формирана од страна на Владата на РМ (79-80)
  • Комисијата е составена од 11 членови од кои 2 претставници на ГО (чл.79)
  • Критериумите и постапката за избор на членови на Комисијата ќе ги определи МП со правилник (чл.79)
  • За статусот на ОЈИ одлучува Владата по предлог на Комисијата (чл.79)
 • 13. Статус на организација од јавен интерес
  • Административно техничките работи ги прави Генералниот секретаријат на Владата – организациона единица за соработка со граѓанските организации (чл. 81)
  • Задолжителен надзорен орган (чл.77)
  • Неспоивост на функции (чл.78)
  • Задолжителни ревизии за организации со буџет над 20.000 евра (чл. 86)
  • Задолжителна ревизија во согласност со МСС за организации со буџет над 100.000 евра (чл.86)
  • Рок за известување и подготовка на ревизиите е 30 април (чл. 87)
  • ОЈИ ќе имаат дополнителни царински и даночни олеснувања (чл.88)
 • 14. Последователни активности
  • Законот за здруженија и фондации, е клучен чекор во заживување на спроведувањето на Стратегијата на Владата за соработка со граѓанскиот сектор
  • Донесување на прописи за директно финансирање од државата
  • Донесување на прописи за индиректно финансирање (закон за донации и спонзорства, уредување на даночни и царински ослободувања)
  • Донесување на прописи за учество во јавни политики
 • 15. Последователни активности
  • Министерство за правда
  • Формата, содржината и начинот на водење на регистрите (за здруженија и сојузи, за фондации и за организациони облици на странски организации) (чл. 40)
  • Начинот и критериумите за избор и причините за престанок на работата на членовите на Комисијата за ОЈИ ги уредува со подзаконски акт (чл. 79)
  • Министерство за финансии
  • Образец за форма и содржина на деловните и финансиските извештаи на ОЈИ (чл. 85)
  • Ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на стапување во сила на законот (чл.102)
  • Комисијата за ОЈИ ќе се формира во рок од три месеци (чл. 107)
 • 16. Последователни активности
  • Започнатите постапки за регистрација ќе завршат според одредбите на овој закон (чл.103)
  • Организациите се должни во рок од 1 година да ги усогласат своите акти со овој закон и да извршат пререгистрација во Регистарот (чл.104)
  • Пререгистрација без плаќање на такса или друг вид на надоместок (чл.104)
  • Со денот на влегување во сила на Законот, Регистарот е должен да го усогласи водењето на регистрите утврдени со член 40 од законот (чл.108)
 • 17. Референци
  • Закон за здруженија и фондации:
  • http://www.slvesnik.com.mk/
  • http://www.pravo.org.mk/
  • http://www.mcms.org.mk/
  • Мислење на ЕЦНЛ: http://www.ecnl.org.hu/index.php?part=14news&nwid=297
  • Мислење на МЦМС:
  • http://www.mcms.org.mk/mk/za-nasata-rabota/programi/institucionalen-razvoj-na-gragansko-opstestvo/821-mislenje-na-mcms-za-predlog-zakonot-za-zdruzenija-i-fondacii.html

×