Začínáme podnikat

447 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
447
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Začínáme podnikat

 1. 1. Proč podnikat? Jak začít? Osobní příběh. Ing. Stanislava Hlavatého. A jaký bude Váš příběh? Co je vůbec podnikání. Diskuze a Vaše nápady v očích Ing. Hlavatého
 2. 2. Obchod neboli komerce či prodej je lidská činnost, která spočívá ve směňování zboží nebo služeb za peníze, případně za jiné zboží nebo služby (barterový obchod). Někdy je realizován prostředníky za účelem dosažení zisku. Prodej většinou probíhá na místech, která jsou k tomu oficiálně určená. V malém měřítku v obchodech, ve velkém např. na burze. Předmět prodeje má určitou cenu, která se určuje dohodou prodávajícího a kupujícího.
 3. 3. Živnostenský zákon Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen "živnost") a kontrolu nad jejich dodržováním. Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Podnikání = živnost
 4. 4. Samostatná činnost spočívá v tom, že určitá právnická nebo fyzická osoba samostatně rozhoduje o tom: -jaké statky nebo služby bude na trhu poskytovat, -jakým způsobem a kde bude své produkty vytvářet, -s kým bude spolupracovat, -jakým způsobem bude provoz financován, -jaká bude právní forma podnikání, -jakým způsobem se budou tvořit ceny, -jakého zisku se má dosahovat.
 5. 5. Podnikání fyzických osob Fyzické osoby mohou podnikat na základě živnostenského listu, či koncesní listiny, podle toho, zda se jedná o živnost ohlašovací, či koncesovanou. Podnikat se může od zapsání do živnostenského rejstříku. Někdy jsou zapisovány do obchodního rejstříku i fyzické osoby. Existují výjimky popsané v zákoně, kdy nelze podnikat na základě živnostenského listu ani koncesní listiny.
 6. 6. Podnikání právnických osob Obchodní společnosti (a. s., s. r. o., k. s. či v. o. s.), mohou podnikat také na základě živnostenského listu, ale osoby firmu zakládající musí sepsat společenskou smlouvu a společnost vzniká až zápisem do obchodního rejstříku.
 7. 7. Nezávislý profesionál je profesionál bez stálého pracovního úvazku. Slangovou či obecnou češtinou se označuje též spojením na volné noze. Typicky jde o samostatného živnostníka či podnikatele, který buď nemá zaměstnance žádné a nebo jich má tak málo, že je schopen své podnikání řídit sám bez cizí pomoci. K nezávislým profesionálům řadíme také samostatně činné umělce, řemeslníky, zemědělce, znalce a další svobodné profese. Označení na volné noze lze použít i pro nespecializované pracovníky, kteří střídají výdělečnou činnost bez stálého pracovního poměru dle okolností (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, různé brigády, nelegální nedaněná činnost atd.).
 8. 8. V demokratických a ekonomicky vyspělých zemích tvoří nezávislí profesionálové jeden ze základních pilířů tržní ekonomiky a občanské společnosti. Jejich podnikání spočívá ve svobodném a nijak neomezeném výběru obchodních příležitostí prostřednictvím tržní nabídky a poptávky. Pro své netypické postavení a osobitý pohled jsou vysoce ceněni v médiích jako komentátoři událostí nebo účastníci diskusí. Jejich odbornost a nezaujatost je také často předurčuje do role nezávislých znalců, poradců apod.
 9. 9. Firma neboli obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. Obecně se však výraz „firma“ používá i jako synonymum slova podnik. Právní pojetí Firmou právnické osoby je název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku, firmou fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku je její jméno a příjmení. Často bývá doplněn ještě dodatek, kterým je např. označení formy obchodní společnosti („s. r. o.“, „a. s.“ apod.). Firma je ochranným označením, které je předmětem práva duševního vlastnictví a jako zvláštní druh „nehmotného statku“ vyznačuje osobitost podnikatele. Podnikatel je povinen činit právní úkony vždy pod svou.
 10. 10. Cíle firmy V klasické teorii se jako základní cíl předpokládá maximalizace zisku. Přičemž je třeba rozlišovat mezi ziskem účetním (tzn. zisk = příjmy − explicitní náklady) a ziskem ekonomickým (zisk = příjmy − (explicitní náklady + náklady obětované příležitosti)). Alternativním cílem firmy může být nikoliv maximalizace okamžitého zisku, ale maximalizace současné hodnoty budoucích zisků. Mezi další cíle firmy lze řadit: dlouhodobě přežít na trhu, dosažení určitého podílu na trhu (s tím ale také souvisí dosažení určitého zisku), maximalizace obratu a růst a expanze.
 11. 11. Fámy a fakta o podnikání Podnikatelem se musí člověk narodit. Podnikatelem může být kdokoliv. Podnikatelé hodně riskují. Jsou naprosto nezávislí. S dostatkem peněz jde vše bez problémů.
 12. 12. Co je potřeba si ujasnit… Podnikání je řehole, je to náročná služba, a to, co je vidět na ulici v podobě drahých aut a luxusních domů je…. Proto pokud chcete založit úspěšný podnik, je potřeba před tím, než budete hledat podnikatelský nápad zvážit dva důležité aspekty – proč chcete podnikat a zda máte k podnikání předpoklady.
 13. 13. Co se změní ve Vašem životě, když začnete podnikat? Výše příjmů. Nebo výše ztrát. Jste svým pánem. Podnikání? To je práce, čas a energie! Začnou Vás asi pomlouvat a závidět Asi ztratíte kamarády?
 14. 14. Finanční gramotnost je nezbytností pro úspěšné podnikání Orientace v problematice financí. Finanční zodpovědnost. Správný zdroj pro získání peněz. Vím kolik mám pro podnikání a pro sebe peněz. Plánuji své výdaje.
 15. 15. Předpoklady úspěchu v podnikání Buďte přístupní novým podnikatelským impulsům. Buďte připravení. Věřte sobě a svému podnikatelskému záměru. Přijímejte nezdary v podnikání.
 16. 16. Jak v sobě objevit talent Vracení se do dětství. Obklopování se lidmi. Zapisování myšlenek. Nechte si poradit Učte se od úspěšných Nebojte se do sebe investovat ( vzdělání i oblečení )
 17. 17. Jak najít perspektivní podnikatelský nápad Nehledejte složité věci. Stavějte především na svém vzdělání, svých znalostech, zkušenostech a dosavadní praxi. Dívejte se kolem sebe, na co si vy sami, vaši kolegové, přátelé nebo rodinní příslušníci stěžují, zjistěte, zda si takto stěžuje více lidí - možná, že to je právě vaše příležitost .
 18. 18. Jak otestovat životaschopnost vašeho nápadu na podnikání Otázka č. 1 – Existuje pro vaše podnikání trh? Otázka č. 2 – Jaký je potenciál ziskovosti vašeho nápadu? Otázka č. 3 – Je na trhu dost zboží nebo služeb, o kterých uvažujete? Otázka č. 4 – Existují překážky podnikání, které nemůžete překonat? Otázka č. 5 – Jste si vědomi všeho, co souvisí s podnikáním?
 19. 19. Podnikání při péči o dítě – v čem podnikat a jak na to •Ideální je si vybrat činnost, která je vaší zálibou. •Podnikat budete v době, kdy děti spí, máte hlídání. •Internetová a telefonní komunikace (buďte k zastižení). •Podnikání má být radost. •Podnikání může být přínosem pro celou vaši rodinu. Až děti trochu odrostou, možná, že ani nebudete uvažovat o návratu do zaměstnání, protože již budete mít svůj zavedený podnik. Pokud by však pro vás podnikání představovalo jen další fyzickou i psychickou zátěž a nikoli radost, nechte jej být, nespokojenost se neodrazí jen na vás, ale také na vašich blízkých.
 20. 20. Závěrem Podnikání a politická situace. Za komunismu bohužel nebude podnikat. Za socialismu budovaného socialisty asi také ne. Za Putinovského nebo Stalinistického nebo Zem… absolutizmu také nebudeme podnikat

×