BROŽURA PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

1,746 views
1,554 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,746
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BROŽURA PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

 1. 1. KONTAKTYwww.podnikavirodice.czKoordinátorka projektuJaroslava Herbrichová, jaroslava.rich@gmail.com, 734 134 759Manažerka projektuAndrea Bělovská, krucek@email.cz, 777 214 096KonzultantkaMonika Čuhelová, cuhelova@svi.cz, 739 085 457Odborné individuální a skupinové poradenství na téma slaďování osobního, ro-dinného a pracovního života, time management na míru, zakládání živnosti.Konzultační hodiny: středa, čtvrtek 9:00 – 16:00 hodinKonzultant OSVČMartin Bělovský, m.belovsky@seznam.cz, 775 053 991Odborné individuální a skupinové poradenství v oblasti podnikání všem zájem-cům OSVČ zapojeným do projektu.Konzultační hodiny: úterý 9:00 – 16:00 hodinKonzultace probíhají formou osobní, emailové nebo telefonické konzultace.Na osobní konzultace se prosím objednávejte předem.Mám rodinu a podnikámCZ.1.04/3.4.04/76.00243
 2. 2. Mám rodinu a podnikámmanuál pro začínající podnikatele, podnikatelky
 3. 3. OBSAH1 Úvodní slovo 5 2 Slaďování osobního, rodinného a pracovního života 8 1. Úvodní slova autorky 9 2. Sladění a slaďování – anebo o čem to vlastně je 9 3. Já a můj osobní život 11 4. Rodina, domácnost, výchova, partnerství… 16 5. Práce – začínám podnikat, jsem na mateřské, podnikám 20 6. Závěrečné slovo autorky 23 7. Příklady literatury, která stojí za to přečíst 243 Schéma podnikání krok za krokem 25 4 Podnikání krok za krokem 27 1. Základní charakteristika podnikání 28 2. Formy podnikání 28 3. Jednotný registrační formulář 32 4. Získání živnostenského oprávnění 33 5. Systém sociálního pojištění 34 6. Podnikání na mateřské a rodičovské dovolené 38 7. Daně a účetnictví 41 8. Doklady v podnikání 44 9. Provozovna 45 10. Přerušení, obnovení nebo zrušení živnosti 45 11. Smluvní vztahy 47 12. Podpora od úřadu práce 48 13. Czech POINT 49 14. Kontakty na úřady 49 15. Poradenství a příručky 49 16. Podpory a příspěvky pro podnikatele – příklady 50 17. Zdroje 51 4
 4. 4. Úvodní slovo 5
 5. 5. ÚVODNÍ SLOVOPrávě držíte v  rukou manuál pro začínající podnikatelky a podnikatele. Vzniklspoluprací realizačního týmu projektu „Mám rodinu a podnikám“, který realizujeMateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o. s. v období od dubna 2012 dozáří 2014.Tento manuál je určen pro všechny účastnice a účastníky projektu, ale i pro ty,kdo mají zájem o podnikání, jsou v začátcích podnikání nebo již podnikají.Co zde naleznete?Publikace je rozdělena na dvě části: začátek podnikání a slaďování osobníhoa pracovního života.V části o začátcích podnikání naleznete obecné informace o tom, co je živnost,jaké jsou formy podnikání a které instituce nám v podnikání usnadní cestu. Dálezde najdete, jak správně vést účetnictví, jak si založit živnost, jaká pojištění a jinépoplatky jste povinni platit, kdy máte od státu úlevy a spoustu jiného. Stejnějako odkazy na internetové stránky, které vám při podnikání mohou být užiteč-né. Speciální část je věnována problematice rodičů na rodičovské dovolené,kteří podnikají.V části věnované problematice slaďování osobního, rodinného a pracovního ži-vota se dočtete spoustu zajímavostí o tom, jak a proč slaďovat práci či podnikánía rodinu, nahlédnete do tématu time-managementu, partnerství, podnikání na„rodičovské dovolené“ a jiné. Naleznete zde odkazy na uznávané autory, knihya spolu s autorkou Mgr. Monikou Čuhelovou se můžete zamyslet nad prioritamive svém životě.K podnikání však potřebujete více. Další témata, např. kde naleznete informaceo obchodním právu, zákoníku práce, co je podnikatelský plán, marketing, Pub-lic Relation, daňová evidence atd., naleznete v další připravované brožuře, kte-rá bude sloužit jako výstup ze svépomocných skupin začínajících podnikatelů.Z důvodu nedostatečné kapacity manuálu se sem tato témata nemohla zařadit.Něco o projektu:Od dubna 2012 do září 2014 probíhá v Mateřském a rodinném centru KrůčekSvitavy, o.s. projekt Mám rodinu a podnikám. Projekt je realizován v rámci OPLZZ. Realizace aktivit projektu probíhá převážně v budově Multifunkčního vzdě-lávacího a kulturního centra Fabrika, Wolkerova alej 92/18, Svitavy (sídlo Mateř-ského a rodinného centra Krůček, o.s.).6
 6. 6. Hlavním cílem projektu je přispět ke slaďování pracovního a rodinného životazvýšením počtu nových OSVČ, udržení a rozvoj stávajících podnikatelů/lek. Dálebychom rádi vytvořili komplexní proces podpory cílových skupin v oblasti pod-nikání.Mezi dílčí cíle projektu patří:1. Pomoc rodičům při návratu po rodičovské dovolené na trh práce.2. Zvýšení počtu nových OSVČ v regionu (místě dopadu)3. Zlepšení motivovanosti, informovanosti, odhodlání a odvahy cílových skupin při podnikání jako OSVČ.4. Zlepšení znalosti klientů v oblastech potřebných pro to stát se OSVČ.5. Informování o problematice, výstupech projektu a rovných příležitostech (za- pojení expertky do projektu).Projekt je zaměřen na ženy a muže (zejména rodiče malých dětí či rodiče navra-cející se po rodičovské dovolené do pracovního procesu), kteří mají zájem zapojitse na trhu práce založením živnosti, či již podnikají a mají zájem o informacez  této oblasti. Dále projekt podporuje lidi, kteří dlouhodobě pečovali o členadomácnosti a vracejí se na trh práce.V projektu nabízíme tyto aktivity:Semináře zaměřené na témata z oblasti podnikání a slaďování rodiny a práce/podnikání.Počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé.Konzultační místo pro individuální a skupinové poradenství, jak z oblasti podni-kání, tak z oblasti sladění podnikání s rodinou.Svépomocné brainstormingové skupiny.Informační materiály v podobě letáků, brožur a manuálů.Do projektu jsou zapojeni dva partneři:město Svitavy a odborník OSVČ Ing. Martin BělovskýProjekt podporuje hlídání dětí formou příspěvků na hlídání dětí. Jaroslava Herbrichová 7
 7. 7. Slaďování osobního, rodinného a pracovního života Mgr. MONIKA ČUHELOVÁ8
 8. 8. Slaďování osobního, rodinného a pracovního života Mgr. MONIKA ČUHELOVÁ Motto: „Náš život je kolotoč, který se točí stále rychleji“ (Adalbert Matzinger, pedagog )1. Úvodní slova autorkyMáte rodinu, děti, které vás potřebují, partnera, se kterým chcete budovat dobrývztah, pracujete, do práce se chystáte nebo podnikáte a někdy máte pocit, že jetoho na vás hodně, nestíháte v práci, doma, s dětmi řešíte pouze domácí úkoly as partnerem operativní záležitosti – kdo nakoupí… a čas na sebe vidíte až někdev budoucnosti – to bude až jednou, až…Jste v koloběhu, kolotoči, ze kterého se vám točí hlava a neumíte jej zpomalit čiz něj vystoupit? Naučte se to dřív, než se váš kolotoč rozbije a ze sedačky vásvyhodí krizová situace, nemoc, rozvod, prostě cokoliv, kvůli čemu již zpomalit azastavit budete muset. Protože – máte také šanci naučit se létat si v pomalémletu a kochat se výhledem.Jelikož jsem žena, psycholožka a ředitelka neziskové organizace, matka tří ma-lých dětí, manželka a partnerka vytíženého muže, majitelka domu, zahrady, psaa kočky, tak vím, o čem mluvím. Se slaďováním pracuji každodenně jak praktickytak teoreticky. V rámci teoretické práce jsem již napsala několik článků na tototéma a lektoruji i semináře, kterými prošly stovky účastnic. Ano, především žen,přestože téma slaďování se dotýká a věnuje i mužům, jsou to stále předevšímženy, které více balancují a hledají rovnováhu.Text je primárně určen pro ty, kdo podnikají či chtějí podnikat a zároveň majírodinu. Ale je vhodný pro všechny, kdo pracují, do práce se chystají a mají děti,které je potřebuji, případně rodiče, kteří už potřebují jejich péči. Pokusím se, abybyl genderově korektní a byl stejně přínosný pro muže i ženy. A to i přesto, žemá osobní zkušenost je ta, že téma zajímá spíše ženy a některá témata (mateř-ství) jsou výhradně ženská. Mužům však mohou sloužit k lepšímu porozuměnípartnerkám.2. Sladění a slaďování – aneb o čem to vlastně je…O tématu bylo napsáno poměrně velké množství knih, jak populárně naučných,tak odborných, z čehož vyplývá, že v textu menšího rozsahu nemůže být vše-mu věnována potřebná pozornost a více informací si čtenářka a čtenář najdev další literatuře. 9
 9. 9. Text je rozdělen do������������������������������������������������������������� tří hlavních části – sladění�������������������������������� osobního (tedy já, role, mateř-ství a otcovství), rodinného (děti, výchova, partner/ka, domácnost) a pracovního(time-management, plánování) života. Tyto části se prolínají, u někoho více, uněkoho méně. Dle posledních publikací věnovaných tématu se tyto části s po-kročilejšími technologiemi prolínají stále více. Stejně tak se prolínají i témata,prvky time-managementu, plánování, uplatníme ve všech sférách, komunikaceje také nedělitelná. V odborné literatuře existují primárně dvě tendence – striktníoddělení práce a ostatního života proti prolínání všech témat. Já osobně jsemse po vzoru montessori přístupu snažila oddělovat práci a hru, zjistila jsem však,že to není cesta pro mě. Že má cesta je spíše o prolínání a vyvažování (viz. na-���příklad knihy Hodkinsona, kdy je práce hrou). Vyberte si tedy, který přístup jepro vás vhodný, nicméně předpokládám, že jako rodičům malých dětí vám dětibudou do pracovního života zasahovat - minimálně občas onemocní, budete jemuset vyzvedávat ze školky, vozit na kroužky, a to vše striktně oddělit od pra-covní doby většinou nejde. A stejně tak se může stát, že ve vašem volnu nastaneakutní pracovní záležitost, kterou budete muset vyřešit.Text se opírá o teorie z oblasti psychologie, sociologie, time-managementu, ko-munikace, osobní zkušenost a práci s rodičovskými skupinami.Slaďování rodiny a práce je individuální a nelehká záležitost, která je ke všemuvelmi proměnlivá. Pozor - častá otázka „Jak mám sladit rodinu a práci“? nenípřesná. Přesné vyjádření je v názvu SLAĎOVÁNÍ. Ta nedokonavost či dokonavostslovesa „obojí sladím či slaďuji“ je velmi podstatná. Na vyjasněnou hned v úvodu– SLADĚNO nebudete mít asi nikdy. Slaďování práce a rodičovství je nikdynekončící záležitost. Je to práce sama o sobě, stejně tak jako budování vztahu,výchova dětí, budování pracovní pozice. Život se mění, mění se podmínky. Jinakbudete hospodařit s  časem v  momentě, kdy máte děti malé, kdy máte jednodítě či více, kdy jste na děti sama či máte kolem sebe pomáhající okolí. Jinak seslaďuje ve chvíli, kdy je dítě nemocné, jinak, když doma máte puberťáka či pu- ��������������������������������������berťačku. To je nutné si uvědomit, můžete toho o slaďování hodně znát a prak-tikovat, stejně je život stále se měnící realita, která vás kolikrát může zaskočit.I z toho lze čerpat sílu, protože - když máte pocit, že v současné chvíli vám toopravdu nejde, věřte – bude jinak a možná i lépe.Přes měnící se podmínky existuje několik zajímavých faktů i zaručených rad,které mohou k  osobní, pracovní i rodinné spokojenosti pomoci. Vyberte si tonejvhodnější pro vás a v zájmu nás všech, pracujících rodičů, nehodnoťte ostat-ní. Někdo chce být doma s dětmi a starat se o domácnost. Někdo chce choditdo práce, přestože má malé děti. Variací je mnoho a nic z  toho není špatně,zhoubné je však srovnávat a hodnotit. Raději se inspirujte, hledejte svou cestuke spokojenosti. Obvyklá věta, že když je šťastný rodič, je spokojené i dítě, máv sobě potenciál pro vás.10
 10. 10. 3. Já a můj osobní životDle psychologa Adlera máme ve svém životě životní úkoly, oblasti, kterým semáme věnovat. Tři hlavní pilíře jsou láska, přátelství a práce. Představte si jejako nohy od trojnožky – pokud jedna z nich bude kratší, trojnožka stabilní ne-bude. Podpěrku pak tvoří čtyři další oblasti – sebehodnota, spiritualita, péčeo druhé a péče o sebe. Pro lepší představu obrázek: PÉČE O SEBE LÁSKA PRÁCE SEBEHODNOTA SPIRITUALITA PŘÁTELSTVÍ PÉČE O DRUHÉPrávě v oblasti „já“ je dobré se zamyslet nad tím, jak se vám daří jednotlivé ob-lasti vašeho života naplňovat. V čem máte rezervy? Pomoci vám může následu-jící úkol (Širůčková, Štěpánková; 2012, str. 33):Instrukce:Na stupnici 0-10 (10 znamená spokojen, prožívám naplnění a jsem si toho vědom/a)označte, jak jste spokojeni s realizováním životních úkolů v jednotlivých oblastech. Práce 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Láska 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Přátelství 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Pečování o druhé 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Pečování o sebe sama 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Spiritualita 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Sebehodnocení 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11
 11. 11. Co teď s výsledkem? Ukazuje vám, nakolik je váš život vyrovnaný, o co se opírá.Kde máte rezervy? Můžete s nimi pracovat, něco s nimi udělat, zaměřit se na ně,aby se počet bodů zvýšil?Tolik teoreticko-praktický rámec. Ve skutečném životě se nám životní úkoly tříštído mnoha témat. Prakticky obvykle pracujeme s tím, co chci já (přání, potřeby,priority), co potřebuji (sebehodnocení, znalost sebe sama, sebeuvědomění) a coode mne chtějí a očekávají druzí (role). Pohybujeme se v tématech: mé sny, přá-ní, koníčky, domov, domácnost, partner, děti, finance… a další. Pro praktickoupráci nám může pomoci koláč všedního dne, kdy si do prázdného kruhu udělá-me výseče veliké dle procent, kolik nám zabírá jaká aktivita. Doporučuji nejprveaktivity všedního dne vypsat na papír, pak je sloučit do nadřazených kategoriía pak teprve udělat svůj koláč. Účastnicím a účastníkům mých seminářů sečasto stává, že ve svých dnech zapomínají na výseč věnovanou sobě a partne-rovi – zapomínají či ji v životě nemají. Neměli by tam chybět ani přátelé. Naopak,účastnice mají velkou část věnovanou práci v domácnosti. Avšak mužům tammálokdy chybí čas pro sebe.Udělejte si svůj koláč:Doporučuji vytvořit si tento koláč reálného času a následně koláč ideálníhočasu. Kde se mé výseče liší? Čemu nevěnuji čas a chtěl/a bych? Čemu věnujipříliš mnoho? Co mohu udělat proto, abych dosáhl/a svého snu? Když se vámpodaří si každý rok na své narozeniny sednout sám/sama se sebou, zamyslet senad svým životem, udělat tyto dva koláče a k tomu si stanovit svou vizi na příštírok, tak už jen tato akce pomůže ke splnění, zklidnění, uvědomění si a jste blížek realizaci. Podvědomí pracuje… Berte to jako narozeninový dárek, který si každýrok nadělíte. Tomu, jak vize převést do konkrétních plánů, se budeme více věno-vat v oblasti práce a plánování času (opět narážíme na neoddělitelnost témat).12
 12. 12. OceněníJedna z  žen mi vyprávěla o situaci, kdy po mateřské nastoupila do práce, zanějakou dobu jí onemocněl syn a byla doma, uvařila oběd, její muž přišel naoběd domů a říkal jí, že děkuje, že to bylo super. A ona mi říkala: „Kdyby mětakto oceňoval v době, když jsem byla doma a vařila pravidelně, tak bych na témateřské byla i ráda.“Ocenění je důležitým momentem. Umět říci a říci sám/sama sobě – to se mipodařilo, zvládl/a jsem tento úkol výborně, jsem dobrá maminka, jsem táta, kte-rému děti věří ... Umět se ocenit za detaily, proces, cestu i závěr, když je splněno.Za maličkosti i velké věci. Nic není tak malé, aby si nezasloužilo ocenění – kon-krétní, věcné, popisné. Ne slovy „jsi šikulka“, ale „podařilo se mi prodat zboží“, po-dařil se mi „zařídit odvoz auta“. Pokud nemáte oceňujícího partnera či partnerku,tak bychom kolem sebe měli mít přátele, které nás ocení. Pokud nemáme ani toa v našem okolí převládá snaha kritizovat nás za každý krok, něco není dobře.Zkuste změnit svůj přístup a oceňujte své okolí, děti, partnera, přátele. A přede-vším sami sebe. Pomůže vám to ve vašem vnímání, sebehodnocení a sebeúctě.SebehodnoceníJak vnímám sama sebe, sám sebe, co umím, dokážu, jaký jsem, zda si sebevážím. Pracujte na tomto tématu. Obecně můžeme stavět na potřebě sounáleži-tosti. Jsem a cítím se být doma, v práci, mezi přáteli schopný, spojený, spolupo-dílející se? Mám odvahu být nedokonalý? Důležité jsou tyto principy nejen pronás, ale i pro výchovu dětí, protože naše děti matematiku může naučit někdojiný, ale dobrou sebeúctu jim do vínku dáváme my, rodiče. Pevně souvisí i s oce-něním, s  uměním povzbudit a se snížením kritičnosti. Když vaše dítě, partner,partnerka přijde domů tak, jak jste se domluvili, udělá to, na čem jste se dohodli,oceníte jej? Řeknete – děkuji, že jsi přišel přesně, jak jsme se domluvili, je na tebespolehnutí? Nebo to přejdete bez povšimnutí (je to přeci samozřejmé) a pouze,když se zpozdí, tak věnujete pozornost zpoždění a jeho nedokonalosti? Přílišnésoustředění se na chyby, kritičnost a chybějící poděkování a ocenění není dobrépro vás osobně, vaši práci ani rodinu.Mateřství a otcovstvíCo je „ideální matka, ideální otec“? Náš rozum nám říká, že neexistuje. Přestov nás je koncept, který říká – „takhle by se správný tatínek chovat neměl“, „dob-rá maminka na své děti nekřičí“ a podobné věty. Ideální model si v sobě nese-me a je také formován společností. A v  tom je problém. Fenomén mateřství iotcovství se v čase proměňuje. Společnost na nás vyvíjí velký tlak, abychom se 13
 13. 13. přizpůsobili té normě, která je právě normální, tj. převládá. Tvrdí se nám, že je totakto přirozené. Přesto, když se podíváme do historie nebo za hranice naší země,je velká proměnlivost role otce a matky, a to ne v průběhu století, ale desetiletíči roků. Příkladem jsou například otázky typu – kdy je vhodné jít od dítěte dopráce? V sedmdesátých letech byla žena, která zůstávala doma s dětmi do dvoulet brána společností skoro jako příživnice. Normou bylo dát dítě v jednom rocedo jeslí. Mám přítelkyni, která odešla od své dcery do práce ve dvou letech.Dcera byla velmi spokojena u babičky, přítelkyně v  práci. Zdálo by se to býtiideálním. Přesto ona sama o sobě v každé druhé větě prohlašovala, že je krkavčímatka: „Jsem matka – hyena, opustím dítě, musí být u babičky“. Proč? Proč,když byly obě spokojeny? Cítila velký tlak společnosti, poslouchala řeči svéhookolí, že správná matka má být s dítětem doma do tří let. Pokud vy sama něcopodobného prožíváte, jste sama takto hodnocena či takto hodnotíte, zamysletese nad tím. Neexistují univerzální pravdy a recepty na to, kdy má máma oddítěte jít do práce, jak se má správná máma chovat, co má dělat ideální tatínek.Podporujte tedy spíše sama sebe i rodiče ve svém okolí v  sebeuvědomění sitoho, co vlastně chci. Nezapomeňte, že to, co je dnes normou, bylo dříve přímonenormální. Zeptejte se svých rodičů či prarodičů, jak to měli oni. A jděte svouvlastní cestou, která třeba není totožná s tím, co píší v časopisech, ale nezna-mená, že nefunguje. Mateřství i otcovství prochází v historii velkou proměnoua dnešní model by v minulých letech neobstál. Pro naši spokojenost je nutné otéto proměně vědět, příklady lze vidět všude kolem nás. Ráda je kolem sebe vy-hledávám. Například v dnešní době je často jako „ideální matka“ viděna ta, kterásvé děti pouze miluje a žádné negativní city nemá. Je to možné?Hajej dítě, kolébu tě,Abys spalo, neplakalo,své maměnce pokoj dalo.Jestli nedáš pokojíčka,Hodíme tě do rybníčkaA z rybníčka do Dunaje,Chyť si ho tam, hastrmane!Tak tato ukolébavka jasně říká, že i dříve matky měly negativní city. Proto, kdyžse budete na své dítě zlobit, nemyslete si hned, že svou roli „dobré matky“ ne-zvládáte. Tím nechci říci, že by mámy měly být na své děti zlé, pouze to, žei matka má právo se zlobit a není proto špatná máma.Stejně tak pozor na mediálně vytvořený tlak, kdy čtete o všech superženách,které s úsměvem vše stíhají. Nenechejte se tím manipulovat, nechejte to ply-nout kolem sebe a maximálně si z toho opět vezměte pozitivní radu pro sebe,co lze dělat jinak, vylepšit a pozměnit. Celkově pozor na média a vůbec všechny14
 14. 14. rádce (a tím myslím bohužel často i psycholožky a psychology v manželskýchporadnách). Mnohdy pracují s konceptem tradiční role ženy a tradiční role muže,který vám osobně vyhovovat nemusí. Je dobré si toho všímat, tento stereotyplze nalézt všude kolem nás… když se političky ptají, jak stíhá kariéru a děti (kdoby se ptal politika - muže? Nikdo!), když se muzikantek ptají, co dělají v noci jejichděti, když ony koncertují (opět – mužů se nikdo neptá).Zdravé sobectvíJe pravdou, že čas, který strávíte sám/sama se svými koníčky a přáteli, je čas,o který okrádáte svou rodinu. Okrádáte… vnímám negativní dopad tohoto slova,ale postavme se k němu čelem. Toto vám, kdo si budete stát za svým a budetese chtít realizovat i mimo rodinu, mohou opravdu říkat. Ano, nebudete prostě tyhodiny s nimi a pro ně. Zcela jistě se jim to však vrátí v podobě spokojenějšíhopartnera, partnerky a rodiče. Na své koníčky, zájmy, seberealizaci i odpočinekmají právo oba partneři. Problém s tím však často mají opět ženy. Všem ženámna seminářích doporučuji naučit se tzv. „mužský model“, který jsou okoukalau svého muže. Můj muž rád běhá a běhal by nejraději každý den, což se ne-slučuje s  nekonečnými opravami starého domu. Přesto si jde často zaběhat.Já jsem vždy nejprve chtěla mít udělanou všechnu svou práci a teprve potomjsem se chtěla věnovat svým koníčkům. Jeho přístup jsem nechápala. Jednouv létě jsem zjistila, že jsem už týden nebyla jezdit na kole. Důvod? Přece – půjdujezdit na kole, až vyperu prádlo, až ho pověsím, až vyndám nádobí z  myčky,až se uspí dítě, vypleju plevel, napíšu článek… a na kolo nedošlo. Proto jsem senaučila stanovit si pouze několik prací, a pak opravdu odejít a věnovat se sobě,neodkládat své radosti.Pokud máme malé děti, je nemožné, aby rodiče zvládli dělat vše, co je baví. Kdyžsi vyberete nový koníček, co byste rády/i dělaly/i, pravděpodobně se budetemuset vzdát koníčku starého. Čas je omezený a děti váš čas potřebují. Na coby se měly zaměřit ženy a co nezanedbávat? Autorka Gilbertová (2010) dělalaprůzkumy mezi ženami celého světa. Zjistila, že to, jak je spokojená žena ve stářínení tolik o tom, zda má či nemá děti a manžela, ale že důležité je, aby se staralao své zuby, odkládala peníze stranou a pečovala o své zdraví, včetně cvičení.S pocitem spokojenosti souvisí i základní pravidlo duševní hygieny – pokusit sealespoň jedenkrát denně dělat to, co se vám chce. Opravdu si každý den udělatradost sobě, udělat něco pro sebe. Celkově se pro slaďování práce a rodiny hodíosvojit si alespoň něco z duševní hygieny – poznat své biorytmy, umění relaxa-ce, pravidelnost, spánek, zdravé jídlo, nestresovat, odpočívat, asertivní jednáníči autogenní trénink. 15
 15. 15. Na zamyšlení k tématu ženy a sobectví od švédské novinářky Maria Svelan-dová (2011):„Vím, jak ženy po rozvodu často přímo rozkvetou, jakmile pomine největší bolest.Manželé najednou zjistí, že zůstali úplně sami. Mají mizerné vztahy s dětmi, majímálo přátel, protože děti, přátele a příbuzné měla na starost manželka, zatímcooni si budovali kariéru. Nakonec na svou mužskou nadřazenost sami doplatí. Zakaždým udřeným mužem stojí udřená ženská s migrénami. Za každou úspěšnouženou je rozvod.“ (str.42)„Ty, které nejvíce žádají, nejvíce dostanou…. Ale ženám trošku sobectví nezaškodí,naopak, je to jediný způsob, jak se nedostat na šikmou plochu. Vezměte si třebavečírek – veškeré ženské osazenstvo pobíhá jako štvaná zvěř, nosí jídlo, víno… za-tímco pánové si v klidu popíjejí a diskutují. S kým mám být loajální? Taky se chciposadit a povídat si, nemám nejmenší chuť jít si stoupnout ke dřezu. Ale když sek nim posadím, připadám si jako zrádkyně. Přitom by stačilo, kdyby pánové zvedlizadky a šli taky mýt nádobí…“ (str. 76)4. Rodina, domácnost, výchova, partnerství…Vychováváme příkladem – to je nejjednodušší forma výchovy. Co chcete, abyděti dělaly, dělejte i vy, co nechcete, nedělejte. Když rodič řve na své dítě: „Pročtady tak řveš?“, je to sice k pousmání, ale velmi časté. Nezapomeňte, že děti vásvnímají tady a teď. Oni nevědí, že rádi chodíte po horách, když už jste deset letna horách kvůli nedostatku času nebyli.Pro to, abychom se někde cítili dobře, je potřeba, abychom se cítili schopní, spo-jení a spolupodílející se. Platí to jak pro děti, tak pro dospělé. A v rodině bychomse dobře cítit měli. Být schopní – ano, něco umím, dokážu, rodiče, partner/ka,děti to ocení. Umím, znám, dovedu. Být spojený znamená být něčí partner/ka,rádce, syn, dcera – je to o vazbách. Nezapomínejme v tomto na své prarodiče,věnujme jim svůj čas. Spolupodílející se znamená „beze mne by to nešlo“. Ať tonejde bez nikoho v rodině, opět včetně prarodičů. Možná někdy máte pocit, že jezatěžujete, ale i oni chtějí být potřební.Pokud pracujete či se do práce chystáte, řešíte otázky - kdy odejít od dítěte akdo bude s mým dítětem. Na světě jsou různé přístupy a názory odborníků seliší. Můj osobní pohled, vycházející ze zkušenosti a praxe, je ten, že čím menšídítě, tím více vás potřebuje. Jedna z prvotních potřeb je potřeba bezpečí a jistotya tu dítěti dává obvykle jedna vztažná osoba. Nemusí to být vždy matka či otec,může to být i někdo jiný. Ale pokud dítě máte a nejste to vy, kdo uspokojuje jehopotřeby, je pravděpodobné, že se pro něj touto osobou stane někdo jiný. Někdo16
 16. 16. jiný jej uvidí první chodit, uslyší mluvit. Práci si v prvním roce dítěte přizpůsobtetak, abyste byli s  ním, i když nepláče. Je to období, kdy vás dítě potřebuje, azároveň s  miminkem se pracuje velice dobře, takže není problém část práceudělat vedle dítěte a druhou část, když spí. Toto je nutné obětování svého časupro blaho dítěte, zároveň však i pro vaši spokojenost, protože čas nevrátíte. Avůbec, když máte děti, buďte s nimi. Klidně u toho pracujte a naučte děti, aby re-spektovaly váš čas. Nezapomínejte, máte partnera, partnerku – druhého rodiče,není vše jen na vás! Rodičům doporučuji, aby si našli čas a absolvovali některýz  kurzů zaměřený na pozitivní, efektivní, respektující rodičovství. Naučíte ses dětmi komunikovat demokratickým způsobem, budete mít více radostí a méněstarostí a podaří se vám založit hezký vztah, který přetrvá a přežije i pubertu.U hlídání dětí preferujte, pokud to jde, blízkou osobu nebo instituci, která je opětzaložena na demokratických principech. U blízké osoby (prarodiče, přítelkyně)bude pravděpodobnější, že vychováváte podobně a že on či ona má vaše dítěrád/a. I pro pracující rodiče doporučuji navštěvovat nějaké kluby pro rodičes dětmi v mateřských a rodinných centrech. Uděláte pro dítě mnoho, naučíte jejdovednosti, budete spolu a zároveň pobytem mezi ostatními dětmi podpoříteranou socializaci dítěte.Každý den věnujte chvíli času každému svému dítěti. Záleží na vás, jak dlouháta chvíle bude, zda půl hodina či dvě hodiny. Jde o to, abyste měl/a dobrý pocit,že jste opravdu pro své dítě něco uděla/la – přečetl/a si s ním knížku, popovídal/ao zvířátkách, namaloval/a obrázek… Myslím, že i v tom nejhektičtějším čase se tamalá chvilka pro dítě dá vyšetřit. Odměnou vám bude váš dobrý pocit, že jste tubyl/a pro dítě na sto procent a svému dítěti tímto dáváte mnoho. Je to lepší, nežbýt s dítětem celý den a pouze ho nervózně odhánět vařečkou.Zkuste si jeden večer v týdnu vyšetřit pro sebe a svou rodinu. Společně s partne-rem a dětmi si udělejte čas hodinku, dvě, pravidelně třeba každý pátek od šestido osmi, můžete si společně plánovat, stanovit pravidla, probrat, co se daří a cotrápí, hrát stolní hry, udělat táborák…prostě cokoliv vás napadne. Ale - opravdupravidelně každý týden tento večer bude patřit jen rodině, bude to váš rodinnývečer. A nezrušíte to ani kvůli fotbalu či kinu.Někdy se nám velice zaměstnaní rodiče snaží namluvit, že tráví s dětmi sice jenhodinu denně, ale je to hodina kvalitní, aktivní, vytížená a že dávají svým dětemvíce, než ostatní během mnoha hodin. Pozor na takovéto zjednodušení. Maléi větší děti potřebují také normální běžnou kvantitu času, často vám důležité věciřeknou jen tak mimochodem při cestě na nákup. Nepřeceňujte proto aktivněvyužitý čas, kdy si pouze s dětmi hrajeme či je aktivně rozvíjíme. Naopak – ne-podceňujte domácí práce s dětmi. 17
 17. 17. Domácí práce jsou nejlepší hrou. Děláme je v  rodině všichni, máma neníneplacená hospodyně, ale je hospodyně. Táta je také hospodář, děti takéhospodaří každý na svém. Dohodněte se s  dětmi na jejich povinnostech jižod útlého dětství, v momentě, kdy jsou schopny jich dosáhnout a radujme sez toho, že je dělají s radostí. Pokud se s dvouletým dítětem domluvíte, že každýden musí nakrmit kočku, tak ji bude krmit rádo, protože se bude cítit „již velké“.Stane se z toho jeho každodenní rutina, jako je čištění zubů. Stejně tak pracujedoma i partner. Opravdu existují rodiny, kde mají vypsaný seznam úkolů, kterémá kdo na starosti. Pokud někdo něco nedělá, ani náhodou to nedělejte za něj.Společně vytvořte systém, kde si napíšete, o co se kdo stará. A nejlépe jej někamvyvěste. Malé děti, které ještě neumějí číst, ale již doma pracují, mají své úkoly„napsány“ formou obrázků. Nedostatky berte s rezervou a nehledejte záminkupro každodenní konflikty. Ono „snažit se“ a „být dokonalý“ je velký rozdíl. Pracujtetaké společně, užijete si zábavu. Prací také vychováváte děti v praktické bytosti,které později nebudou svému partnerovi na obtíž.Nicméně - pokud si myslíte, že tzv. „tradiční rozdělení rolí“ v domácnosti i životěje to pravé pro vás, rád/a uklízíte nebo si prostě myslíte, že muž má vydělávat ažena se má starat o rodinný krb - nic proti tomu. Ale určitě pak jako žena nena-říkejte, že vše děláte sama a je celkem jasné, že na nic jiného pravděpodobněčas mít nebudete. Jako muž pak partnerce nepředhazujte, že musíte vydělávat.Protože takto jste si to rozdělili. Domácí práce jsou prostě nekonečný koloběh ajsou vidět jen tehdy, když se nedělají, jak vypráví mailem kolující příběh (autor/ka neznámý/á):Otec se vrací z práce a vidí, jak jeho děti sedí v pyžamech před domem a hrajísi v blátě s prázdnými krabičkami od pizzy a číny, které jsou rozházené po celézahradě. Vrátka na ulici jsou otevřená dokořán, zrovna tak dveře od auta. Uvnitřleží pes čerstvě vyválený v  blátě a nikde ani stopa po druhém psu. Muž vešeldo domu a uviděl ještě větší nepořádek. Lampa převrácená a běhoun skrčenýu zdi. Uprostřed pokoje hlasitě hrála televize a jídelna byla zaházena hračkamia různými díly šatníku. V kuchyni to nevypadalo lépe. Ve dřezu stála hromadanádobí, rádio hrálo na plné kolo, zbytky snídaně rozházené po stole, na vrchuna prostírkách leží kočka. Lednice otevřená, psí žrádlo na podlaze, rozbitá skle-nička pod stolem a u zadních dveří uplácaná hromádka písku. Muž rychle vy-běhl schody, stoupajíc na další hračky a šlapajíc po oblečení. Ale nehleděl nato, jen hledal svou manželku. Bál se, že je nemocná nebo se jí něco vážnéhostalo. Viděl, jak dveřmi koupelny prosakuje voda. Nakoukl tam a uviděl mok-ré ručníky na podlaze, rozlité mýdlo v  hromadě špinavého prádla a mezi všímdalší rozházené hračky. Kilometry toaletního papíru se vinuly mezi tím vším azrcadlo a stěny byly pomalované zubní pastou. Rychle se otočil a spěchal doložnice, kde našel svou manželku, ležící v posteli a čtoucí knihu. Podívala se na18
 18. 18. něj, usmála se a zeptala se ho, jak se měl celý den. Podíval se na ni nedůvěřivěa zeptal se:„ Co se tu dnes stalo?“ Usmála se znovu a odpověděla: „Pamatuješse, drahý, jak se mě každý den, když se vracíš z práce, ptáš: „Co jsi dnes dělalacelý den?“ „Ano,“ odpověděl muž nejistě. „Tak dnes… DNES jsem nedělala NIC!‘“Partnerský život mají pracující páry s malými dětmi tendenci zanedbávat. Neza-pomínejte proto na svého partnera a partnerku, posilujte společný čas, komu-nikaci, intimitu. Mějte chvíle sami pro sebe, kterou vám zaručí například pravi-delná večerka dětí. Veďte i děti k tomu, že máma a táta chtějí být spolu. Jedenz psychologických výzkumů například tvrdí, že pro děti není tak důležité, jak serodiče chovají k jednotlivým dětem, ale jak se chovají k sobě navzájem. Což od-povídá učení se nápodobou. Snažte se trávit s partnerem/partnerkou čas kva-litně, povídat si spolu o jiných než o provozních věcech, věnovat se svým snům,plánování (klidně i nereálnému). Dovolte mu/jí to, co chce dělat a dělá rád/a,dovolte to i sami sobě.Mimo domácí práce jsou častým zdrojem konfliktů mezi partnery i finančníotázky. Věnujte pár dní v měsíci tomu, abyste si dali do pořádku finance, mějteje pod kontrolou. Opět tak můžete předejít mnoha problémům. Doporučuji ne-závislé finanční poradce.Tak jako v  práci, ani doma se neobejdete bez plánování a pravidel. Doma jeváš tým vaše rodina, sedněte si proto spolu ke stolu a plánujte a domlouvejtese na pravidlech. Slovo vždy musí mít všichni a slovo všech má stejnou váhu.Zabývejte se otázkami domácích prací, výletů, jídelníčku, prostě vším, co je po-třeba řešit nebo co máte chuť spolu sdílet. Večerní otázka „Co se ti dnes po-vedlo?“ směřovaná k  jednotlivým členům rodiny zase pomůže sebeúctě. Prorodiny, jejichž všichni členové mají své kroužky a pohybují se různě mimo do-mov, vřele doporučuji rodinný kalendář, kde má každý své políčko a o každémtak každý ví, kdy kde bude. Možná si váš partner sice pamatuje, že máte vestředu cvičení a v  pátek jógu a váš syn v  úterý fotbal a dcera v  pondělí ba-let a … Myslím, že napsat si to je prostě pro nás pro všechny lepší. A pro děti,které ještě nečtou, se opět osvědčila forma obrázků. I ony jsou rády, když semohou podívat a vidí – aha, dnes jdu plavat, tak to bych si měl/a nachystatbatůžek! Větší děti si píší do rodinného kalendáře pod vaším vedením sami,čímž jim zároveň pomáháme se v čase orientovat a vedeme je k zodpovědnos-ti. A pak ten výborný pocit, když vidíte, co jste vše udělali…a co vše děláte… čico byste mohli… Pro počítačově gramotné členy rodiny, kteří tráví u počítačevíce času, jsou vhodné sdílené kalendáře, které si můžete propojit i s mobilem. 19
 19. 19. 5. Práce – začínám podnikat, jsem na mateřské, podnikám…„Jak moc je z hlediska fungování vesmíru důležité, abych ráno vstal a šel do prá-ce?“ Stopařův průvodce galaxiíBývaly časy, kdy ženy do práce nechodily, časy, kdy se muži rodině nevěno-vali. V padesátých letech dvacátého století si ženy (po náročné válečné době,kdy byly bez mužů schopny se postarat o celou rodinu), zavřené ve svých zla-tých domácnostech, začaly uvědomovat, že jim něco chybí, jen nevěděly co.Psychologové nazývali jejich problém „problémem beze jména“ – měly všea přesto nebyly spokojené (viz. film Hodiny, byť s extrémním vyústěním). Pro-blém beze jména byl vyřešen druhou emancipační vlnou a otevřením možností proženy – pracovat a vyvíjeným tlakem na muže – starat se o domácnost a rodinu.Problém beze jména byl nahrazen problémem – jak to mám všechno zvládnout.Nevím, kolik žen či mužů by měnilo, žen, které by se rády vrátily k roli „opečová-vané a nic nemusející“ a mužů k roli „děti nevidím“. I když rezidua tohoto přístu-pu jsou stále zřejmá a mnoho rodin takto žije dosud. Nyní tyto ženy nazývámezelenými vdovami. „Do třicítky se stihla vdát, mít syna. Pamatuji si, jak jsem se-děla doma a říkala si: Mám dítě. Mám hodného manžela, který vydělává hodněpeněz. Máme krásný byt. To, co ode mne společnost očekává, mám splněno. Aleje to opravdu všechno? Cítila jsem se vnitřně prázdná.“ Marianne 9/2011Pokud tedy pracujeme, podnikáme, jak si pomoci, abychom pracovní čas tráviliefektivně, aby nám zůstalo mnoho času na rodinu a sebe? V přehledu doporuče-né literatury jsou odkazy na ověřenou literaturu a zde pár základních informací.Oborem, který se zabývá plánováním a organizací času, je time-management.Time-management je sadou postupů, doporučení a nástrojů pro plánování, ob-vykle za účelem zvýšení efektivnosti využití pracovního i osobního času.Hovoříme o čtyřech generacích time-managementu. Nyní se nacházíme v tzv.4. generaci TM, každý z nás se však nachází v jiné generaci. První generace za-vedla pořádek, řeší se, co se udělá, jak se to udělá a kdo to udělá. Druhá genera-ce přinesla navíc časové hledisko – kdy to bude uděláno. Třetí generace připojilahledisko cílů a způsobů, jak jich dosáhnout – je vytýčen cíl a řeší se strategie, jakse k němu dostat. Jenže mnoho cílů znamená manažerovu smrt a zacílení pouzena cíle vede k velkému stresu a odrazuje od plánování obecně. Čtvrtá generacetedy staví na tom, že dlouhodobá efektivita člověka je podmíněna jeho spoko- ������������������������������������������������������jeností. Začíná od sebepoznání člověka. Klíčovou zásadu vyjádřil krásně např.český odborník a lektor pan Petr Pacovský ve své knize Člověk a čas: „Prosperitazačíná tím, že se cítím dobře.“ U čtvrté generace dominuje priorita, která není pří-liš měřitelná. K ní dosazujeme měřitelné cíle. Důležité je vědět, kam směřujemea propojit to s ostatními svými rolemi. Nejde o šetření času, protože bylo zjiš-20
 20. 20. těno, že pomocí perfektního plánování se sice dá ušetřit pár hodin. Ty jsou alev zápětí nahrazeny jinou prací. Což ke spokojenosti nevede.Čtyři principy time-managementu 4. generace jsou: 1. člověk je víc než čas; 2. cesta je víc než cíl; 3. zevnitř je víc než zvenku; 4. pomalu je víc než rychle.Prvním krokem je dělat práci, která vás uspokojuje a baví. Podnikat ve svémoboru by mohlo tuto podmínku splňovat. Dalším krokem je plánovat si svou prá-ci tak, abyste měli čas i na vše ostatní, co máte rádi. Jak nespadnout do časovépasti a nebýt tolik ve stresu? Na rozdíl od klasických zaměstnanců si možná mů-žete plánovat čas jinak, nemusíte být v práci od – do a tuto dobu „nějak“ vyplnit,ale máte větší možnosti variability.Jak tedy v práci (ale i doma) plánovat a proč vůbec? Pokud nebudete plánovat,stanete se otroky krátkodobých úkolů. Plánování je možné v různých časovýchúsecích, od dlouhodobých vizí přes měsíční po týdenní. V současné době je pre-ferováno týdenní plánování, je přehledné a uchopitelné, o týdnu máme dobrýpřehled. Vyhraďte si pro něj jeden den, kdy mu pár hodin (zpočátku více) věnujete.Jednou z osvědčených plánovacích metod je systém důležitých a naléhavýchúkolů. Jsou úkoly více či méně důležité a více či méně naléhavé.Výzkumy bylo zjištěno, že si lidé často myslí, že je nutné věnovat prioritně časvíce ose naléhavosti než důležitosti. Více času této ose při pracovním pláno-vání věnují. Pokud sami změníte přístup ke své práci a budete plnit důležitéúkoly (D), nebudete je odkládat, až se stanou naléhavými (DN), máte o jedenstressor méně. Není to jednoduché, ale pokuste se v  sektoru DN nemít nic(pravděpodobně pokud je vaše práce na někom závislá, vám jej zaplní někdo 21
 21. 21. jiný, ale nebudete to vy). Dle výzkumu jsou firmy a jednotlivci, kteří se soustředína důležité (D) těmi, kteří dosahují nadprůměrných výsledků. Zároveň při stylupráce zaměřeném na D je více času na kreativitu, plánování, hodnocení a méněstresu. (Pacovský, 2006).Pokud pracujete s lidmi, vždy si při plánování dávejte časovou rezervu minimál-ně 50%. A věřte, že pár hodin denně vám zaberou naléhavé akutní úkoly, o kte-rých jste při plánování neměli ponětí (neplánované schůzky, pokyny případnýchnadřízených). Snažte se však vždy na důležitých týdenních úkolech trvat, byť byto mělo zpočátku znamenat více hodin práce.Plánujte vždy písemně (práce podvědomí, udržení myšlenek, předcházení cha-osu). Opět můžete využít různé druhy pomůcek, diářů. Stanovte si svůj systém,např. tradiční psaní barevnými propiskami či zvýrazňovači (černě - motto (myš-lenku týdne), kotvy, cíle, schůzky, výročí, návyky; modře - co je potřeba udělat,důležité činnosti (priority); zeleně - pokud se něco povede přeškrtnout (zpětnávazba); červeně - podtrhnout co se nepovedlo, popřemýšlet proč (odloženo, ne-aktuální). Nedoporučuji při psaní úkolů na počítači nesplněný úkol vystřihnout apřehodit do dalšího týdne. I negativní zpětná vazba je pro nás potřebná. Pláno-vání budoucnosti totiž začíná vždy zhodnocením minulých úkolů – ohlédnutímse, zpětnou vazbou.Optimální je, když se nám podaří soustředit se na jeden úkol, ten dokončit apak teprve začít pracovat na druhém (ano, stejně jako doma). Když to nejde, takalespoň tematicky shlukovat úkoly – jeden den personalistika, druhý den finan-ce… K největším problémům pracovního času řadím právě nesoustředění se najeden úkol (projekt, téma) a nepořádek. K nesoustředění přispívá současné po-jetí času – tzv. rychlý čas (viz. literatura - Tyranie okamžiku). Jde o to, že jakmilese zabereme do práce, vyruší nás telefon, email, akutní a naléhavé úkoly, kterémají být hotové nejlépe ještě tentýž den.… Pokud chceme pracovat efektivněa můžeme si to dovolit, sledujme emaily třeba jen 2x denně, jinak je vypínejte.A připravme na to své klienty či spolupracovníky. Velmi pěkně o hospodařenís časem píše Tom Ferris ve své knize Čtyřhodinový pracovní týden.Co se nepořádku týče, musíme si vyhradit čas na „udělání si pořádku“. Zpočátkuto opět zabere spoustu času, ale vyčistit si prostor (v kabelce, počítači, na stole,v emailech…) vám pomůže psychicky i pracovně. Na pracovním stole mějte stálena stabilním místě jen osobní věci, kancelářské pomůcky, rozpracované projek-ty a nezařazené dokumenty, které vždy jednou týdně zařadíte.Protože se vám nepovede udělat vše výše zmíněné za uplynulé období, začněteod nuly. Od nynějška si vždy každý pátek udělejte časovou rezervu na hodno-cení, úklid, zálohování dat, zařazení papírů. A jakmile vám zbude čas, můžete se22
 22. 22. pustit do starých restů. Rovnou začínat starými resty je nadlidský úkol. Ale třebažádné nemáte.Pokud máte zaměstnance, doporučuji se podívat na web týkající se nového pří-stupu v práci - svobodné firmy - http://www.svobodavpraci.cz.Perlička na závěr kapitoly o práci: Jeden den se pouze odpočívá. Zkuste jedenden věnovat pouze sobě, rodině, dětem, výletům a nedělejte žádnou práci. Anidoma, na zahradě, do práce, do školy, jen všichni odpočívejte a užívejte si samisebe. Po pořádném odpočinku se mnohem lépe pracuje a potřebujeme jej nejenmy, dospělí, ale i naše děti.6. Závěrečné slovo autorkyWork-family balancing je termín, balancování mezi rodinou a prací. Balancová-ní… Osobně si myslím, že rodinu, práci i svůj život sladit můžeme a není to zasetak náročné. Někdy je více práce, nevadí. Jen vyvažujte tento čas časem, kdybudete více s rodinou. Pomůže nám k tomu i to, že sebereme odvahu k tomu býtnedokonalí. Nepracovat na 100%, nebýt 100% rodiče, ale lidé s chybami. Nebýtna sebe ani na okolí příliš přísní. Často opravdu nemusí být nic na sto procenta důležitější než stoprocentní výkon je radost, láska, svoboda a humor.Tento článek procházel po sepsání připomínkami odborníků, korekturami, pakse vracel zpátky ke mně na úpravy…a v průběhu tohoto času jsem žila svůj ži-vot. Jednou jsem šla domů a cestou mě napadlo, jak svobodně se cítím. Tentopocit plynul z  možnosti být sama se sebou, z  toho, že mé děti už jsou větší,mám více času. Vnímala jsem, jak se zase přibližuji více k sobě, k tomu, co chci,stručně – jak už jsem to zase více já. Vás, co máte malinké děti, které potřebujívaši fyzickou, často nekonečně se opakující a nudnou přítomnost, mohu tedypotěšit – jednou na sebe budete mít času určitě více… tak jen nezapomeňte, kdojste a co chcete.Přeji vám mnoho radosti s  dětmi, partnerem či partnerkou, v  práci i sami sesebou.Pokud vás téma zajímá více a rád/a byste se dozvěděl/a něco o vašich osob-ních „žroutech času“, rezervách a možnostech slaďování, nabízíme vám v rámciprojektu Mám rodinu a podnikám individuální konzultace. 23
 23. 23. Konzultantka:Mgr. Monika Čuhelovákonzultační hodiny: středa, čtvrtek 9-16 hodintelefon: 739 085 457email: cuhelova@svi.cz7. Příklady literatury, která stojí za to přečíst:Populárně naučná:Pacovský Petr: Člověk a čas, Grada 2006Rostya Gordon – Smith, Věra Staňková – Úspěšně s kůží na trh, Insignis 2010Maria Svelandová – Zahořklá megera Jota 2011Tom Hodgkinson – Jak být líný, Jak být volný, Líný rodičTimothy Ferris – Čtyřhodinový pracovní týdenT. H. Eriksen – Tyranie okamžiku; Doplněk, Brno, 2005Ricardo Semler – Podivín; Peoplecomm, Praha 2011Výchova dětí:Naomi Aldortová – Vychováváme děti a rosteme s nimi, Práh 2010Kopřivovi – Respektovat a být respektovánČapkovi – Pozitivní výchova sourozenců v rodině; Portál 2010Beletrie věnující se otázkám ženy, identity, mateřství, vztahů:Maria Svelandová – Zahořklá megera Jota 2011Jennifer Weinerová – Malá zemětřesení, Metafora, Praha, 2006Jennifer Weinerová – Dobrou noc, NikdoElisabeth Gilbertová – V dobrém i ve zlém; Jota 2010Elisabeth Gilbertová – Jíst, meditovat, milovatMireille Guilianová – Francouzky netloustnou; Francouzky umí žít; Francouzkyse umí otáčetPoužitá literatura:Širůčková, Štěpánková: Edukativní rodičovská terapie adleriánský přístup,Mansio, Brno, 2012Čuhelová, M.: Proměny mateřství, FSS MU BrnoPacovský Petr: Člověk a čas, Grada 2006Maria Svelandová – Zahořklá megera Jota 2011Elisabeth Gilbertová – V dobrém i ve zlém; Jota 224
 24. 24. Schéma podnikání krok za krokemIng. Martin Bělovský 25
 25. 25. SCHÉMA PODNIKÁNÍ KROK ZA KROKEMING. MARTIN BĚLOVSKÝ26
 26. 26. Podnikání krok za krokem 27
 27. 27. PODNIKÁNÍ KROK ZA KROKEM1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PODNIKÁNÍPodnikání je vymezeno v Obchodním zákoníku zákonem č. 513/1991 Sb.Osoby, vstupující do podnikání, musí mít kromě zájmu o podnikání v  určitýchpřípadech i potřebnou kvalifikaci ve zvoleném oboru a schopnost orientovat sev podnikatelském prostředí. Zároveň musí být schopny se alespoň v potřebnémminimálním rozsahu orientovat v  právních předpisech upravujících podmínkypodnikání.1 2 FORMY PODNIKÁNÍ2.1 PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOBŽivnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, navlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zá-konem o živnostenském podnikání.Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami:a) dosažení věku 18 letb) způsobilost k právním úkonůmc) bezúhonnostFyzické osoby jsou jednak osoby podnikající podle živnostenského oprávnění,dále soukromě hospodařící zemědělci a osoby, které podnikají dle jiného opráv-nění. Podnikatelé podnikající jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)mají na jednu stranu větší samostatnost a volnost rozhodování, nevýhodu všakje, že ručí celým svým majetkem.Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), veznění pozdějších předpisů.2.1.1 ROZDĚLENÍ ŽIVNOSTÍ Živnostenský zákon rozlišuje dvě základní kategorie živností: • ohlašovací (řemeslné, vázané a volné) • koncesovanéOhlašovací živnost a) Živnosti volné - nepožaduje se prokázání zvláštní odborné způsobilos- ti (příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb.). Do volné živnosti patří veškeré výrobní činnosti, obchodní činnosti a služby, které nejsou zařazené jako živnosti vázané, živnosti řemeslné ani živnosti koncesované. Příklady volných živností: výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků; výroba dřevěných výrobků; zprostředkování obchodu a služeb; realitní činnost; reklamní činnost, fotografické služby; překladatelská a tlumočnická činnost; opravy a údržba potřeb pro domácnost; posky- tování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu; výroba potra-28
 28. 28. vinářských a škrobárenských výrobků; ubytovací služby; poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií; poradenská a konzultační činnost; lektorská činnost aj. b) Živnosti řemeslné – vyžaduje se prokázání odborné způsobilosti. Příklady řemeslných živností: kovářství, opravy silničních vozidel, ho- dinářství, broušení skla, výroba kosmetických prostředků, řeznictví a uzenářství, cukrářství, zpracování kůží a kožešin, truhlářství, zlatnictví a klenotnictví, zednictví, hostinská činnost, holičství, kadeřnictví, kosme- tické služby aj. Odborná způsobilost: • odborné vzdělání v příslušném oboru (k tomu není třeba praxe) - viz § 21 odst. 1 živnostenského zákona • nebo odborné vzdělání v příbuzném oboru a k tomu rok praxe v oboru - viz § 22 odst. 1 živnostenského zákona • nebo jsme po určitém počtu let OSVČ nebo zaměstnaneckého po- měru ve vedoucí pozici, a k���������������������������������������  �������������������������������������� tomu požadované doklady o rekvalifika- ci - viz § 21 odst. 2 živnostenského zákona • nebo alespoň 6 let praxe v oboru - viz § 22 f) živnostenského zákona c) Živnosti vázané – vyžaduje splnění odborné způsobilosti, např. ukon- čené odborné vzdělání nebo rekvalifikaci, případně (pokud je to poža- dováno) i určitou délku praxe. Vše lze nalézt v Příloze 2 živnostenského zákona. Příklady vázaných živností: montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; nákup, prodej a skladování paliv a maziv vč. jejich dovozu; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; provozování au- toškoly; průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu; provozování cestovní agentury, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb; provozování solárií; masérské služby aj.Koncesované živnosti - podléhají vydání státního souhlasu s  jejich provo-zováním, který osvědčuje koncesní listina. Na rozdíl od ohlašovací živnosti jemožné živnost provozovat až dnem vydání koncesní listiny. Příklady koncesova-ných živností: provozování střelnic; výroba a prodej, půjčování atd. zbraní; nákupa prodej léčivých přípravků pro prodej bez lékařského předpisu; směnárenskáčinnost; taxislužba; provozování pohřební služby; provozování cestovní kancelá-ře, provádění veřejných dražeb aj.Pro některé činnosti není třeba žádná živnost - OSVČ bez živnosti. Někdy je alei v těchto případech výhodnější živnost mít (například pro vyšší výdajové paušályviz kapitola 7.1).Činnosti, ke kterým není nutný živnostenský list, uvádí § 3 živnostenského 29
 29. 29. zákona a § 7 odst. 1, 2 zákona o daních z příjmů. Jsou to např.: spisovatelé, herci,zemědělští pěstitelé aj.Z pohledu zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení se vykonáváníživnosti dělí na: • hlavní činnost • vedlejší činnostHlavní činnostMá-li OSVČ příjmy pouze z podnikání nebo samostatné výdělečné činnosti, jejeho činnost považována automaticky za hlavní.Vedlejší činnostSamostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výděleč-nou činnost v těch kalendářních měsících, v nichž po celý měsíc, nebo po částměsíce, byla vykonávána samostatná výdělečná činnost, a současně byl splněnjeden z důvodů: • v předešlém roce měla OSVČ zaměstnání zakládající účast na nemo- cenském pojištění zaměstnanců • přiznání starobního důchodu • nárok na invalidní důchod • nárok na rodičovský příspěvek, mateřskou dovolenou nebo nemocen- sk������������������������������������������������������������������� é dávky������������������������������������������������������������ kvůli těhotenství a porodu z nemocenského pojištění zaměst- nanců • osobní péče o dítě pod 10 let, závislé na péči jiné osoby ve stupni I - IV, pokud je osobou blízkou nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti • nárok na příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu • výkon vojenské či civilní služby v ozbrojených silách ČR, pokud nejde o vojáka z povolání • OSVČ je nezaopatřené dítě (je jím do 26 let, pokud se soustavně připra- vuje na budoucí povolání).Výše dosaženého příjmu ze zaměstnání v kalendářním roce není rozhodná proposouzení, zda se samostatná výdělečná považuje za vedlejší samostatnou vý-dělečnou činnost.2.2 PODNIKÁNÍ PRÁVNICKÝCH OSOBProblematiku vzniku, působení a zakládání obchodních společností upravujezákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Právnic-ká osoba vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. K založení společnostistačí uzavření společenské smlouvy v předepsané formě. Návrh na zápis do OR30
 30. 30. se podává u příslušného rejstříkového soudu do 90 dnů od založení společnostinebo od doručení průkazu k živnostenskému podnikání nebo jinému podnikání,nestanoví-li zákon jinak. Přehled o společnostech zapsaných v OR lze nalézt nahttp://www.justice.cz a výpisy z OR lze získat na kterémkoliv kontaktním místěCzech Point.2.2.1 ROZDĚLENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍKdo se rozhodne podnikat jako právnická osoba a založit obchodní společnost,musí své počínání řídit obchodním zákoníkem a při prvopočátku se rozhodnoutpro nejvhodnější formu podnikání. Za účelem podnikání lze založit: veřejnou ob-chodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, ak-ciovou společnost nebo družstvo.Veřejná obchodní společnost – společnost, ve které alespoň 2 osoby (fyzickéi právnické) podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společněa nerozdílně celým svým majetkem. Firma musí obsahovat označení „veřejná ob-chodní společnost“, jež může být nahrazeno zkratkou „veř. obch. spol.“ nebo „v. o. s.“.Obsahuje-li firma jméno alespoň jednoho ze společníků, postačí dodatek „a spol.“.Komanditní společnost – společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za zá-vazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodnímrejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků ručí za závazky společnos-ti celým svým majetkem (komplementáři). Komanditní společnost musí mít obadva typy společníků (1 komanditistu a 1 komplementáře). Firma společnosti musíobsahovat označení „komanditní společnost“, postačí však zkratka „kom. spol.“nebo „k. s.“.Společnost s  ručením omezeným – společnost, jejíž základní kapitál je tvořenvklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo za-psáno splacení vkladů do obchodního rejstříku: poté ručí společnost za své závaz-ky do výše zapsaného základního jmění (aktuálně je to minimálně 200 000 Kč).Firma společnosti musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“,postačí však zkratka „spol. s r. o.“ nebo „s. r. o.“. K založení společnosti je potřebauzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu, složení základníhojmění společnosti (nebo jeho části), získání živnostenského oprávnění, zápisspolečnosti do obchodního rejstříku a registrace společnosti u finančního úřadu.Akciová společnost – společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý početakcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazkůcelým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. Firma společnos-ti musí obsahovat označení „akciová společnost“ nebo zkratku „akc. spol.“ nebozkratku „a. s.“. 31
 31. 31. Družstvo – je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelempodnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svýchčlenů. Firma družstva musí obsahovat označení „družstvo“. Družstvo musí mítnejméně 5 členů, to neplatí, jsou-li jeho členy alespoň 2 právnické osoby. Druž-stvo je právnickou osobou a za porušení svých závazků odpovídá celým svýmmajetkem. Členové družstva neručí za jeho závazky. Základní kapitál družstvatvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva.2.2.2 ZÍSKÁNÍ INFORMACÍInformace o obchodních společnostech jsou na http://www.businessinfo.cz.HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR zahájila projekt s názvem „Asistence HK ČR se zaklá-dáním obchodních společností pro zájemce z řad veřejnosti“. Cílem projektu je po-skytovat asistenci se založením a registrací obchodních společností zájemcům zřad veřejnosti. Projekt je zejména pro nově začínající podnikatele a dále podnikate-le, kteří chtějí rozšířit své podnikání, efektivně řídit svoji odpovědnost a oddělit ma-jetek určený k podnikání od majetku osobního. Více informací na www.komora.cz.Postup založení a vzniku společnosti v České republice je dle současné práv-ní úpravy daný obchodním zákoníkem, ale i dalšími zákony, poměrně složitý apro začínající podnikatele se vyplatí na založení společnosti, a pro komunikacis rejstříkovými soudy využít služeb zkušeného právníka, advokáta, nebo notá-ře. Seznam advokátů či notářů lze nalézt na internetové adrese http://www.cak.cz, http://www.seznamadvokatu.cz nebo http://www.nkcr.cz. Obdobný postup jevhodné volit i v případě zániku společnosti.3 JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘJednotný registrační formulář pro fyzické a právnické osoby (JRF), prostřednic-tvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřa-dům, a to finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovněa úřadu práce, lze získat na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu. Je rovněždostupný např. na internetových stránkách portálu veřejné správy http://www.portal.gov.cz, Ministerstva průmyslu a obchodu http://mpo.cz, oficiálním portálupro podnikání a export BusinessInfo.cz http://www.businessinfo.cz. JRF je takévolně dostupný na internetových stránkách www.ipodnikatel.cz.3.1 CO JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ UMOŽNÍ • ohlásit živnost • registrovat se na daň z příjmu fyzických osob • registrovat se na zdravotní pojištění • registrovat se na sociální pojištění • registrovat se jako plátce DPH • registrovat se k silniční dani32
 32. 32. • přihlásit se k nemocenskému pojištění • registrovat se k dani z nemovitostí3.2 JAKÉ ÚDAJE SE UVÁDÍ V ohlášení fyzická osoba uvádí zejména tyto údaje: • jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v ob- chodním rejstříku • státní občanství • bydliště • rodné číslo, datum narození, místo narození a rodné příjmení • provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje týkající se jeho osoby (jméno a příjmení, státní občanství, byd- liště, rodné číslo, datum narození, místo narození a rodné příjmení) • předmět podnikání • místo podnikání • identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno • provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti za- hájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů4 ZÍSKÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍJsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živ-nosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápisdo živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis. Nemá-li ohlášení náležitostipodle § 45 a 46 živnostenského zákona, vyzve živnostenský úřad ohlašovateleve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení k odstranění závad. Ve výzvě stanovípřiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů.4.1 SPRÁVNÍ POPLATKYSprávní poplatek činí: • 1 000 Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání • 500 Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna či současně více živností. Při rozšíření živnostenského oprávnění (v případě již existujícího živnostenského oprávnění pro některý z oborů volné živnosti) lze zdarma na kterémkoliv živnostenském úřadě doplnit další obory podnikání.Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenskéhoúřadu, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem. Je-li ohlášení učiněnoprostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT), je třeba zapřijetí tohoto podání uhradit (kromě výše uvedených správních poplatků) ješ-tě poplatek 50 Kč. 33
 33. 33. 5 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍSystém sociálního pojištění se skládá ze 4 subsystémů, kterými jsou: veřejnézdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské pojištění a státní politikazaměstnanosti. Důchodové, nemocenské pojištění a státní politika zaměstna-nosti jsou součástmi sociálního zabezpečení. Více informací na www.mpsv.cz.Veškeré částky v Kč (zálohy) zde uvedené jsou platné pro rok 2012 a každýmrokem se mění. Aktuálně jsou zjistitelné u České správy sociálního zabez-pečení www.cssz.cz a u příslušné zdravotní pojišťovny www.vzp.cz, www.zpmvcr.cz apod.Veřejné zdravotní pojištěníPojistné na veřejné zdravotní pojištění je příjmem zdravotních pojišťoven. Účast-níky pojistného systému jsou zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné(OSVČ), osoby bez zdanitelných příjmů a státní pojištěnci.Sociální zabezpečeníSociální zabezpečení zahrnuje nemocenské pojištění (upraveno zákonemč. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění), základní důchodové pojištění (upra-veno zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění) a příspěvek na státnípolitiku zaměstnanosti (upraveno zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na so-ciální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti)Prostřednictvím systému sociálního pojištění se občan (rodinný příslušník) za-jišťuje pro případ budoucí pojistné události jako je nemoc, mateřství, stáří, inva-lidita, ztráta zaměstnání či ztráta živitele, kdy je ohrožen či ztracen jeho příjem.V těchto předvídatelných nepříznivých sociálních situacích má nárok na: - dávky plynoucí ze systému nemocenského pojištění (vy- plácí Správa sociálního zabezpečení): nemocenské, peně- žitou pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhoten- ství a mateřství, ošetřovné. - dávky plynoucí ze systému důchodového pojištění (vy- plácí Správa sociálního zabezpečení): starobní důchod včetně tzv. předčasného starobního důchodu, invalidní dů- chod, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod. - dávky plynoucí na základě státní politiky zaměstnanosti (vyplácí Úřad práce ČR): podpora osob vedených v evi- denci úřadu práce vyplácená dle zákonných pravidel, pojistné plnění je zaměřeno na peněžitou podporu v neza-34
 34. 34. městnanosti a podporu tvorby nových pracovních míst v daném regionu.Všechny dávky nemocenského pojištění vyplácí správa sociálního zabezpečenía hradí se ze státního rozpočtu (z příjmů z pojistného). Dávky nemocenského po-jištění se vyplácejí za kalendářní dny. Při souběhu nároků na tutéž dávku z vícezaměstnání zakládajících účast na nemocenském pojištění se poskytne ze všechzaměstnání pouze jedna dávka, která se vypočte z příjmů dosažených ve všechtěchto zaměstnáních.5.1 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ OSVČNutnost platit nemocenské pojištění a výše záloh se řídí tím, zda je samostatnávýdělečná činnost hlavní činnost nebo vedlejší. Samostatná výdělečná činnost jeposuzovaná jako hlavní, pokud se nepodaří včas doložit, že je vedlejší.Účast OSVČ na nemocenském pojištění je na rozdíl od zaměstnanců dobrovolnáa vzniká na základě podané přihlášky. Neúčast na nemocenském pojištění OSVČmůže mít např. negativní dopad pro ženu – OSVČ, neboť ji nebude v těhotenstvía následně po porodu náležet peněžitá pomoc v mateřství.5.1.1 ZÁLOHY NA NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍPokud se OSVČ rozhodne platit nemocenské pojištění, stává se její činnost auto-maticky hlavní a ztrácí tím výhody vedlejší činnosti - platí pro ni zálohy na soc.pojištění při hlavní činnosti dle kapitoly 5.3.1. Od 1. 1. 2012 činí pro OSVČ mini-mální měsíční základ 5 000 Kč a z něho 2,3 % představuje minimální výši 115 Kčpojistného na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc.5.2 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OSVČMáme-li příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, musímeplatit zdravotní pojištění. Jde jen o to: • zda musíme platit měsíční zálohy nebo vše zaplatíme až po konci roku • případně jak vysoké zálohy musíme platitAbychom to zjistili, musíme vědět, zda samostatná výdělečná činnost je náš: • hlavní příjem • vedlejší příjemVeškeré informace a výši aktuální minimální a maximální měsíční zálohy na po-jistné naleznete na internetových stránkách příslušné zdravotní pojišťovny.5.2.1 ZÁLOHY NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍHlavní příjem - aspoň minimální zálohaMěsíčně platíme zálohu, která nám vyšla v posledním Přehledu o příjmech a vý-dajích, ne však méně než je minimální záloha. I když jsme byli třeba ve ztrátě či spodnikáním začínáme, platíme zálohy alespoň v této minimální výši: 35
 35. 35. Výše minimální zálohy OSVČ je stanovena na 1 697 Kč měsíčně pro celý rok2012 už od lednové platby.Vedlejší příjem - bez zálohNemusíme platit zálohy, vše zaplatíme až po skončení roku na základě Přehledu.V případě, že platíme zálohy, je pojistné splatné vždy nejpozději do osmého dnenásledujícího měsíce (např. za leden do 8. února).Po ukončení rozhodného období (kalendářního roku) se provádí tzv. zúčtovánízáloh, tzn. na formuláři Přehledu o příjmech a výdajích se vypočítá roční povin-nost pojistného, a to na základě dosažených příjmů a výdajů. Odečtou se zapla-cené zálohy a výsledkem je případný nedoplatek/přeplatek.Přehled o příjmech a výdajíchOSVČ je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podatdaňové přiznání za tento kalendářní rok, předložit všem zdravotním pojišťovnám,u kterých byla v tomto období pojištěna, vyplněný formulář Přehled o svých pří-jmech a výdajích. Tyto údaje přebírá do formuláře ze svého daňového přiznání.Přehled o svých příjmech a výdajích podává OSVČ na zdravotní pojišťovnu nej-později do 30. dubna kalendářního roku. OSVČ, které zpracovává daňové přizná-ní daňový poradce, předkládá Přehled nejpozději do 31. července.Pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto sku-tečnost příslušné zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna kalendářního roku,ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok.Tuto povinnost je možno splnit např. předložením kopie plné moci, kterou OSVČzmocňují daňového poradce ke zpracování daňového přiznání a předkládají ji nafinanční úřad.Zdravotní pojištění po začátku podnikáníZdravotní pojištění je hrazeno státem jen u osob, které nemají žádné příjmy zezaměstnání či ze samostatné výdělečné činnosti. Za matku, či otce v domác-nosti, kteří o dítě pečují, hradí zdravotní pojištění stát. Vše je určeno §7 zákonačíslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Pokud např. student, rodična MD, RD začne podnikat, přestane stát platit zdravotní pojištění a podnikatelsi musí zdravotní pojištění platit sám. Pokud půjde o hlavní činnost, platí se mi-nimální měsíční zálohy ve výši 1 697 Kč (pro rok 2012) od začátku podnikání.Pokud půjde o vedlejší činnost, zálohy se platí až po podání Přehledu o příjmecha výdajích na zdravotní pojištění������������������������������������������������ po skončení roku do 30. dubna u příslušné zdra-votní pojišťovny.36
 36. 36. 5.3 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ OSVČ Nutnost platit sociální pojištění a výše záloh se řídí tím, zda je samostatná výdělečná činnost: • hlavní činnost • vedlejší činnost - s vyššími zisky - s nízkými zisky5.3.1 ZÁLOHY NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍZálohy na sociální pojištění při hlavní činnostiPlatí se zálohy, které vyšly v posledním Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ,ne však méně než minimální zálohy při hlavní činnosti. Po podání Přehledu sedoplácí pojištění podle skutečného zisku.Pokud byl předešlý rok jen nízký zisk nebo ztráta nebo pokud se začíná podni-kat, platí se minimální zálohy ve výši 1 836,- Kč měsíčně.Zálohy na sociální pojištění při vedlejší činnosti s vyššími ziskyPři začátku podnikání, se neplatí první rok žádné zálohy a pojistné se zúčtuje ažpo podání prvního Přehledu. Od dalšího roku se začnou platit zálohy na zákla-dě prvního podaného Přehledu, ne však méně než minimální zálohy při vedlejšíčinnosti. Po podání Přehledu se doplácí pojištění podle skutečného zisku. Výšeminimální zálohy je 735,- Kč měsíčně.Vedlejší činnost s nízkými ziskyPokud je samostatná výdělečná činnosti pro podnikatele vedlejší činnost azisk (příjmy – výdaje), který byl vykázán v Přehledu za předešlý rok, byl nižšínež 60 328 Kč, není třeba být účastni důchodového pojištění jako OSVČ a aniplatit zálohy na další období.Pokud je ovšem z nějakého důvodu nutné platit nepovinné nemocenské pojiště-ní, musí se podnikatel k důchodovému (sociálnímu) pojištění přihlásit dobrovolně.Pokud je při podání Přehledu po skončení roku, ve kterém nebyla placeny zálohy,překročena hranice zisku pro aktuální rok, sociální pojištění musí být doplacenoa je třeba začít platit zálohy.Přehled o příjmech a výdajích OSVČPo skončení roku se musí podat�������������������������������������������������� přehled ����������������������������������������� za sociální pojištění podobně jako v pří-padě zdravotního pojištění a se stejnými termíny podání. Formulář lze stáhnoutnebo vyzvednout na správě sociálního zabezpečení. P������������������������� řehled se podává po skon- ������������������čení roku do 30. dubna. Když je odklad daňového přiznání (daňový poradce),podávají se přehledy do 31. července. 37
 37. 37. 6 PODNIKÁNÍ NA MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ6.1 PODNIKÁNÍ NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ6.1.1 CO JE MATEŘSKÁ DOVOLENÁMateřská dovolená je období, které začíná běžet šest až osm týd-nů před plánovaným termínem porodu, a jehož celková délka je v přípa-dě jednoho dítěte 28 týdnů, v případě dvou a více dětí pak 37 týdnů. V tom-to období vyplácí stát prostřednictvím Správy sociálního zabezpečenímatce peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Peněžitá pomoc v mateřství je podílz předchozího měsíčního výdělku matky. Nárok na peněžitou pomoc v ma-teřství matce nevzniká, pakliže je touto dobou vedena na úřadu prácenebo v situaci, kdy si jako podnikatelka neplatila nemocenské pojištění.Matka podnikatelka nemá automaticky nárok na peněžitou pomoc v mateřství,která spadá pod dávky nemocenského pojištění. Pokud chce mít podnikatelkav budoucnu nárok na peněžitou pomoc v mateřství, musí si platit nemocen-ské pojištění, neboť peněžitá pomoc v mateřství je dávkou nemocenskéhopojištění.6.1.2 SOUBĚH MATEŘSKÉ DOVOLENÉ A PODNIKÁNÍOsobní vykonávání podnikatelské činnostiV době pobírání peněžité pomoci v mateřství nelze osobně vykonávat samo-statnou výdělečnou činnost. Pokud v podnikání podnikatel osobně pokračujenebo na mateřské dovolené začne nově osobně podnikat, nárok na peněžitoupomoc v mateřství ztrácí. Podnikání se stane hlavní činností a musí se platit mě-síční zálohy na sociální (1836 Kč) a zdravotní (1697 Kč) pojištění od začátku pod-nikání viz kapitola 5.2.1 a 5.3.1.6.1.3 PODNIKATELSKÁ ČINNOST PROSTŘEDNICTVÍM ZAMĚSTNANCŮPokud podnikatelka na mateřské dovolené vykonává výdělečnou činnost na-příklad prostřednictvím svých zaměstnanců, nemusí podnikání přerušit a můžev něm prostřednictvím svých zaměstnanců pokračovat, aniž by přišla o nárok navýplaty peněžité pomoci v mateřství.Zdravotní pojištěníZa ženu pobírající peněžitou pomoc v mateřství je plátcem pojistného nazdravotní pojištění stát. Pojištěnec je povinen tuto skutečnost (nástup na ma-teřskou dovolenou) oznámit zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů. Pokudale podnikatelka na mateřské dovolené nepřeruší výkon samostatné výdělečnéčinnosti (a vykonává podnikatelskou činnost prostřednictvím svých zaměstnan-ců), je za sebe povinna platit nadále zálohy na pojistné.38
 38. 38. 6.1.4 JE TEDY PODNIKÁNÍ NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ VŮBEC MOŽNÉ?Ani žena, popřípadě muž, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství, nemusí sživností úplně skoncovat. O příspěvek nepřijdou, jestliže podnikatel činnost ne-vykonává výhradně osobně. Může například přijmout zaměstnance, který za nějčinnost vykonává. Rodič může na mateřské dovolené pracovat třeba na doho-du o provedení práce, nebo si přivydělat u jiného zaměstnavatele. Pouze nesmíosobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Pokud by peněžitá pomocv mateřství představovala pro jedince výrazně nižší příjem než z podnikání, exis-tuje možnost vzdát se PPM a pokračovat v podnikání.6.2 PODNIKÁNÍ NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ6.2.1 CO JE RODIČOVSKÁ DOVOLENÁRodičovská dovolená většinou bezprostředně navazuje na mateřskou dovole-nou a nastoupit na ní může jak matka, tak otec. Během rodičovské dovolené jevyplácen rodičovský příspěvek.6.2.2 RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEKOd ledna 2012 si mohou sami rodiče zvolit délku pobírání rodičovského příspěv-ku a jeho výši podle aktuální sociální situace rodiny. Celkem mohou vyčerpat až220 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte přičemž maximální měsíční výšerodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč.Nárok na výplatu rodičovského příspěvku je vázán na odvody nemocenskéhopojištění. Pokud ani jeden z rodičů neplatil pojistné na sociální zabezpečení,a tedy nesplnil podmínky pro volbu výše a délky pobírání rodičovského pří-spěvku, výše příspěvku zůstává v pevných částkách – 7 600 Kč do 9. měsícevěku dítěte a poté 3 800 Kč do 4 let věku dítěte podle právní úpravy od 1.ledna 2011.Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvujejesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahunepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. U dítěte, které dovršilo 2 rokyvěku, není docházka do zařízení omezena.Příjmy rodiče nejsou sledovány.Pro účely výplaty rodičovského příspěvku se neposuzuje příjem rodiče. Rozho-dující tedy není částka, kterou rodič vydělá, ale skutečnost, jak se v době, kdyvykonává podnikatelskou činnost, postará o dítě.Při řešení této situace mohou být nápomocné jesle, mateřské školy či jiná po-dobná zařízení pro děti předškolního věku. 39
 39. 39. 6.2.3 NÁROK NA VÝPLATU RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU PRO OSVČSouběh podnikání a rodičovské dovolenéPodnikání při rodičovské dovolené je mnohem jednodušší než při mateřskédovolené, jelikož je automaticky považováno za vedlejší samostatnou výdě-lečnou činnost a to znamená úlevy při placení záloh na sociální a zdravotnípojištění. Pokud podnikatel (muž nebo žena) pobírá rodičovský příspěvek, můžezároveň vykonávat samostatnou výdělečnou činnost (pro účely sociálního za-bezpečení se bude považovat za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost).Osoba na rodičovské dovolené má vůči zdravotní pojišťovně a Správě sociál-ního zabezpečení oznamovací povinnost. Má také povinnost podat daňovépřiznání a své příjmy zdanit 15 % daní z příjmů fyzických osob.6.2.4 PODNIKÁNÍ, PŘÍLEŽITOSTNÉ PŘÍJMY NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ A DANĚPro správné zdanění je u každého příjmu nutné posoudit povahu a způsob jehozískání:Příjmy z brigád konaných na základě dohody o provedení práce podléhajídani z příjmů jako příjem ze zaměstnání a v případě, že měsíční výdělek pře-sáhne 10 tis. Kč také sociálnímu a zdravotnímu pojištění.Příjmy z příležitostných a nahodilých aktivních činností obecně podléhají daniz příjmů, ale pokud jejich celoroční úhrn nepřesáhne částku 20 tis. Kč, jsou oddaně úplně osvobozené. Příjem z příležitostných činností také bez ohledu najeho výši nepodléhá sociálnímu ani zdravotnímu pojištění. Důležité ovšem je,aby se jednalo výhradně o příležitostnou a nahodilou činnost. Pokud by takovátoaktivita splnila definici podnikání (tj. samostatná činnost vykonávaná soustavněna vlastní jméno a vlastní účet za účelem dosažení zisku), je nutné získat proni příslušné živnostenské oprávnění. Příjmy z podnikání pak podléhají zdanění isociálnímu a zdravotnímu pojištění.Daňové přiznání musí podat každý, jehož celoroční příjmy přesáhly částku 15 tis.Kč. Do tohoto limitu se ale nezapočítávají příjmy osvobozené, např. rodičovskýpříspěvek. Zvláštní pravidla pro podávání daňového přiznání platí také v situaci,kdy má poplatník pouze příjmy ze závislé činnosti (např. z dohody o provedenípráce) a podepsal u zaměstnavatele prohlášení o uplatňování odčitatelných po-ložek. V takovém případě je možné požádat zaměstnavatele o provedení „roční-ho zúčtování záloh na daň“ namísto podání daňového přiznání.6.2.5 PLACENÍ POJIŠTĚNÍ NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉPodnikání na rodičovské dovolené a sociální pojištěníPokud jde o placení sociálního pojištění, jedná se v případě, že osoba samostatněvýdělečně činná je poživatelem rodičovského příspěvku, o osobu vykonávajícítzv. vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, a má tak povinnost platit pojist-né na sociální zabezpečení jen tehdy, převýší-li její zisk (po odpočtu výdajů) ze40
 40. 40. samostatné výdělečné činnosti v kalendářním roce stanovený limit 60 328 Kčročně.Pokud zisk (po odpočtu výdajů) nepřesáhnou tento limit, toto pojistné se neplatívůbec. Přesáhnou-li příjmy (po odpočtu výdajů) daný limit, pojistné na sociálnízabezpečení se platí podle obecných zásad.Podnikání na rodičovské dovolené a odvody na zdravotní pojištěníZa rodiče na rodičovské dovolené platí zdravotní pojištění stát. To však platíjen u těch rodičů, kteří nemají žádné příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatnévýdělečné činnosti.V případě, že se rozhodne osoba na rodičovské dovolené začít podnikat, státza ní již zdravotní pojištění neplatí a osoba samostatně výdělečně činná mápovinnost si ho platit sama. V prvním roce podnikání se zálohy na zdravotnípojištění neplatí, po podání daňového přiznání a následně Přehledu o příjmecha výdajích si pak podnikající rodič na rodičovské vypočítá výši odvodu na zdra-votní pojištění a odvede pojistné za uplynulý rok.7 DANĚ A ÚČETNICTVÍPři samostatné výdělečné činnosti má podnikatel několik možností prokazovánísvých příjmů a výdajů a tudíž i pro uplatnění postupu pro výpočet všech jehodaňových povinností.OSVČ má tyto možnosti: • prokazování výdajů paušálem (nejjednodušší) • vedení daňové evidence • vedení podvojného účetnictví7.1 VÝDAJE STANOVENÉ PAUŠÁLEMVýdaje paušálem může uplatnit každý. Nelze však přecházet během jednohoroku z jedné evidence na druhou, tj. například výdaje paušálem se musí vést pocelý rok. OSVČ si ze své evidence (ať už písemné či elektronické) sečte všechnydosažené příjmy (ať už v hotovosti či z příjmů na bankovním účtu) a ze součtuspočítá výdaje procentem ze zákona (liší se dle jednotlivých živností).Pro případnou kontrolu musí OSVČ evidovat pouze příjmy a pohledávky, dobré jerovněž evidovat sociální a zdravotní pojištění či dlouhodobý majetek.Drobný živnostník tak nemusí vést účetnictví ani daňovou evidenci, kterou by vevětšině případů nebyl schopen sám zvládnout. Ušetří tedy za výdaje spojené stouhle agendou. V paušálu jsou ovšem zahrnuty i odpisy či mzdy, čili tento způ-sob není výhodný pro všechny. Vesměs jej využívají poradci, reklamní pracovní-ci, soukromí učitelé a další osoby samostatně výdělečně činné, které mají nízkénáklady (nižší než je procentní sazba paušálu). 41
 41. 41. Má-li poplatník více příjmů a u každého je jiná výše paušálu, musí si zvlášť evido-vat příslušné příjmy.Výše paušálů dle podnikatelské činnosti • 80 % pro osoby podnikající v zemědělství • 80 % u osob s příjmy z řemeslných živností • 60 % u ostatních živnostníků • 40 % u ostatních osob s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (svo- bodná povolání aj.) • 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku7.2 DAŇOVÁ EVIDENCEDaňovou evidenci vede především podnikatel či živnostník, jehož obrat zauplynulý kalendářní rok nepřesáhl 25 mil. Kč a současně je pro něj uplatněnívýdajů paušálem nevýhodné, protože jeho výdaje jsou vyšší než příslušná sazbapaušálu u jeho kategorie ze zákona.Daňová evidence nahradila v minulosti používané jednoduché účetnictví (po-čínaje rokem 2004) a její forma není striktně stanovena. Hlavní podmínkou jeovšem správné zjištění všech povinných daňových odvodů. Je proto důležitésprávně evidovat: • příjmy a výdaje • majetek a závazkyDaňová evidence se tak může vést pouze v MS Excelu.U daňové evidence, na rozdíl od výdajů stanovených paušálem, je potřeba evi-dovat všechny výdajové doklady (faktury, výdajové pokladní doklady aj.) promožnou daňovou kontrolu.Vedení daňové evidence nezbavuje podnikatele povinnosti vést průkaznou evi-denci movitého i nemovitého majetku souvisejícího s jeho podnikatelskou čin-ností. Poplatník je povinen uchovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovacíobdobí, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená zákonem osprávě daní a poplatků.I pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci, platí povinnost inventarizace.Podle zákona se musí k poslednímu dni v roce zjišťovat skutečný stav zásob,hmotného majetku, pohledávek a závazků.7.3 PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍPovinnost vést podvojné účetnictví mají:• fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku• fyzické osoby s obratem za předcházející kalendářní rok 25 mil. Kč• ostatní fyzické osoby na základě svobodného rozhodnutí• ostatní fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé účastníky sdružení bez práv- ní subjektivity, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je výše uve- denou osobou• ostatní fyzické osoby, kterým vedení účetnictví ukládá zvláštní předpis42
 42. 42. 7.4 DAŇ Z PŘÍJMUDaň z příjmu fyzických a právnických osob je upravena zákonem č. 586/1992Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.Daň z příjmu je daní, která je uvalována na finanční příjem všech, kdo podnikají.V současné době u OSVČ je daň stanovena na 15 %.Daňové přiznání za uplynulý rok podáme v termínu pro podání daňového při-znání (31. března nebo 30. června v případě zpracování daňovým poradcem) nafinanční úřad osobně, poštou (tak, aby přiznání dorazilo v termínu) nebo on-line.Pokud je termín prodloužen do 30. června, musíme to oznámit i na zdravotnípojišťovně a OSSZ (sociální pojištění).Ve stejném termínu jako přiznání zaplatíme daň. Buď na pokladně finančníhoúřadu, složenkou na poště nebo bankou tak, aby peníze přišly na účet finančníhoúřadu v termínu.7.5 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTYPrincip této daně je v tom, že dodavatel, pokud je registrován jako plátce,musí odvést z obchodu část hodnoty, pokud je tento obchod předmětemdaně. Naopak odběratel si za jistých podmínek může zažádat o vrácení daně,kterou při obchodu dodavateli - plátci zaplatil.Povinná registrace plátce DPHPlátcem DPH se povinně staneme, pokud náš obrat překročí 1 milion Kč za 12nebo méně kalendářních měsíců následujících po sobě.Dobrovolná registrace plátce DPHMůžeme se také zaregistrovat dobrovolně, což může být vhodné, pokud jsoumezi našimi zákazníky významnější firmy – plátci DPH.Kde se registrovatZaregistrujeme se na příslušném finančním úřadu. Pokud se registrujeme hnedna začátku podnikání, provedeme registraci v rámci všech registrací na kterém-koliv živnostenském úřadu pomocí jednotného registračního formuláře.Daňové přiznání k DPHVždy po skončení zdaňovacího období (většinou čtvrtletí), do 25. dne následující-ho měsíce musíme podat na finanční úřad daňové přiznání k DPH. Tam uvedemevšechny potřebné údaje ze své evidence k DPH.7.6 SILNIČNÍ DAŇSilniční daň platí firmy a podnikatelé, kteří používají auto k výdělečné činnosti. Silnič-ní daň se platí u osobních aut podle objemu motoru. U nákladních aut určuje sazbusilniční daně počet a povolené zatížení náprav. Od daně jsou osvobozena auta sekologickými motory. Slevu ze silniční daně dostanou majitelé nových vozidel. 43

×