วิธีทำำเค้กกล้วยหอมขนมกะผลไม้นี่ ก็เอำมำใช้คู่กัยบ๊อยบ่อย แต่ผลที่ได้ออกมำก็น่ำประทับใจทั้งหอมและหวำน ก่อนหน้ำนี้ก็ใช้สตอเ...
วิธีทำำ     1. เตรียมแป้งไว้โดยผสมแป้ง ผงฟู เบกกิ้งโซดำเข้ำด้วยกัน ร่อนด้วยตะแกรงร่อนแป้ง 1 ครั้ง     2. ผสมกล้วยหอมบด นมส...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วิธีทำเค้กกล้วยหอม

1,570
-1

Published on

วิธีทำเค้กกล้วยหอม

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,570
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิธีทำเค้กกล้วยหอม

  1. 1. วิธีทำำเค้กกล้วยหอมขนมกะผลไม้นี่ ก็เอำมำใช้คู่กัยบ๊อยบ่อย แต่ผลที่ได้ออกมำก็น่ำประทับใจทั้งหอมและหวำน ก่อนหน้ำนี้ก็ใช้สตอเบอร์รี่กันนะคะ ครำวนี้เรำลองมำทำำเค้กกล้วยหอมกันดูค่ะ ว่ำจะถูกปำกเหมือนที่ผ่ำนมำอ๊ะป่ำว >_< " อยำกกินแล้วอ่ะจิส่วนผสมเค้ก • แป้งสำลีสำำหรับทำำเค้ก 3 ถ้วย • เนยสดชนิดเค็ม 1 1/2 ถ้วย • เนยขำว 1/2 ถ้วย • ไข่ไก่ฟองใหญ่ 4 ฟอง • นำ้ำตำลทรำย 1 1/4 ถ้วย • ผงฟู 1 ช้อนโต๊ะ • เบกกิ้งโซดำ 1/4 ช้อนชำ • กล้วยหอมบดละเอียด 1 ถ้วย • กลิ่นวำนิลลำ 2 ช้อนชำ • นมสด 1/2 ถ้วย • เกลือป่น 1/2 ช้อนชำ • ชีสแผ่นหั่นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็ก 1/4 ถ้วย
  2. 2. วิธีทำำ 1. เตรียมแป้งไว้โดยผสมแป้ง ผงฟู เบกกิ้งโซดำเข้ำด้วยกัน ร่อนด้วยตะแกรงร่อนแป้ง 1 ครั้ง 2. ผสมกล้วยหอมบด นมสด วำนิลลำเข้ำด้วยกัน พักไว้ 3. ตีเนยสด เนยขำว และเกลือเข้ำด้วยกัน ด้วยเครื่องตีไข่ไฟฟ้ำ พอขึ้นฟู ใส่นำ้ำ ตำล ตีต่อจนขึ้นฟู เป็นครีมขำว ต่อยไข่ใส่ทีละฟอง ตีให้เข้ำกันจนหมดไข่ 4. ใส่ส่วนผสมแป้ง สลับกับส่วนผสมกล้วยหอม ตีเบำๆ ให้เข้ำกันใส่ชีส คนให้ทั่ว 5. เทส่วนผสมใส่พิมพ์สี่เหลี่ยมขนำด 6×6x2 นิ้ว ที่ทำเนยและรองด้วยกระดำษไข ประมำณ 3/4 ของพิมพ์ เคำะพิมพ์เบำๆ 6. นำำเข้ำเตำอบอุณหภูมิ 300 F ประมำณ 20 นำทีหรือจนสุก เอำออกจำกเตำอบ ทิ้งไว้สักครู่ ควำ่ำ ออกจำกพิมพ์ดึงกระดำษออก หั่นเป็นชิ้นหน้ำตำก็จำออกมำเป็นอย่ำงนี้คร๊ำบ ....เด๋วขอแว๊ปไปทำนก่อนนะคะ ใครที่อยำกกินฝีมือตัวเองก็ลองไปทำำกันดูนะคะ วิธีทำำก็ไม่ยำกอย่ำงที่คิดเลยค่ะ สู้ๆนะคะ

×