PROJECTE DEL PRÀCTICUM I DE PSICOPEDAGOGIA UOC       Dinamització del projecte “La Llagosta Ciutat Educadora”   ...
PROJECTE DEL PRÀCTICUM I DE PSICOPEDAGOGIA UOC       Dinamització del projecte “La Llagosta Ciutat Educadora”projec...
PROJECTE DEL PRÀCTICUM I DE PSICOPEDAGOGIA UOC       Dinamització del projecte “La Llagosta Ciutat Educadora”Biblio...
PROJECTE DEL PRÀCTICUM I DE PSICOPEDAGOGIA UOC     Dinamització del projecte “La Llagosta Ciutat Educadora”FASE 1 : A...
PROJECTE DEL PRÀCTICUM I DE PSICOPEDAGOGIA UOC     Dinamització del projecte “La Llagosta Ciutat Educadora”FASE 2 :Di...
PROJECTE DEL PRÀCTICUM I DE PSICOPEDAGOGIA UOC     Dinamització del projecte “La Llagosta Ciutat Educadora”   acti...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pla de treball

581 views
451 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
581
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pla de treball

 1. 1. PROJECTE DEL PRÀCTICUM I DE PSICOPEDAGOGIA UOC Dinamització del projecte “La Llagosta Ciutat Educadora” “Per educar un infant cal tota la tribu.“ (proverbi africà)AbstracteEl Projecte Educatiu de Ciutat és un instrument de planificació i un espai de participació que esdesenvolupa en un àmbit concret que és la ciutat i que té com a objectiu consolidar l’educaciócom a element central i que sobrepassa la concepció tradicional. Així doncs, el ProjecteEducatiu de La Llagosta pren en consideració la participació oberta a tota la ciutadania,vinculada o no formalment, a l’àmbit educatiu, com un element central.Es parteix de dos gran objectius: per una banda, fer avançar l’educació amb un treball en xarxaintegrat per a tothom que permeti fer realitat els principis d’equitat, inclusió, convivència isolidaritat, i per una altra banda, esdevenir el projecte organitzador i articulador de lespolítiques educatives municipals.Partint d’aquest marc d’intervenció, el desenvolupament del Pràcticum es centrarà en ladinamització del Projecte en les línees d’actuació que des de l’oficina tècnica i el grup impulsordel PEC han definit com a prioritàries. Aquestes línees d’actuació versen entorn l’escola depares i mares i sensibilitzar i incloure els agents educatius locals per iniciar el treball en xarxa.Paraules clau: Projecte Educatiu de Ciutat, Escola de mares i pares, Ajuntament de La Dinamització del projecte “La Llagosta Ciutat Educadora”Llagosta, participació ciutadana, agents educatius.Fonamentació teòrica de l’informeEls Projectes Educatius de Ciutat es situen en el marc teòric de les ciutats educadores i escolesciutadanes. Els principals referents els trobem en l’informe de la UNESCO (1973) Aprender aser , dirigit per Edgar Fauré, en el Manifest de les ciutats educadores (1990) sorgit en el primerCongrés de Ciutats Educadores a Barcelona al 1990, i revisat al de Bolonya (1994) i al deGènova (2004). D’altres referents sorgeixen de l’AICE (Associació Internacional CiutatsEducadores), on es reconeix l’essènica de les ciutats educadores en la Declaració Mundialsobre Educació per a tothom (1990) i la declaració Universal sobre Diversitat Cultural (2001).Alhora que s’ha anat desenvolupant la idea de ciutat educadora, s’ha anat perfilant el concepted’escola ciutadana amb Freire , la qual va en la línea d’afavorir entorns de transformació socialde l’escola cap enfora, comprometent-se amb les realitats de l’entorn i estant atent a lesnecessitats dels ciudatans i ciutadanes. Un cas conegut d’aquest tipus de propostes és l’escolaciutadana de Porto Alegre (1993) pel seu plantejament participatiu i d’autonomia de centre perconstruir ciutadania com a practica pedagògica.Els dos corrents convergeixen en el Moviment de Ciutats Educadores de Porto Alegre (2001) ique es desenvolupa en el X Seminari D’Educació a Porto Alegre al 2002.Els enfocaments teòrics esmentats, em serviran per interpretar la realitat i els fets sobre elsquals es centra la demanda de la meva intervenció. D’altre banda, i tenint present l’àmbitd’intervenció, es tindran en compte els referents teòrics envers la intervenció socioeducativa icomunitària.El procés d’intervenció tindrà en compte el model col·laboratiu treballat en diferentsassignatures de Psicopedagogia, especialment per la concreció de les fases d’intervenció i perles estratègies i recursos a emprar.L’Ajuntament de La Llagosta, centre el desenvolupament del PEC en l’oficina tècnicarepresentada pels tècnics d’igualtat, educació, cultura i participació ciutadana.Raons de l’elecció, interès i prospectiva professionalLes raons de l’elecció de l’àmbit i de l’objecte del Pràcticum són diverses. En primer lloc hitrobem raons personals, referides a interessos i gustos. En la meva carrera professional hetreballat en els dos àmbits, l’escolar i el sociocomunitari, tenir l’oportunitat de treballar en un Alumna: Montserrat Casas i Bul Consultora: Roser Parejo Març del 2012
 2. 2. PROJECTE DEL PRÀCTICUM I DE PSICOPEDAGOGIA UOC Dinamització del projecte “La Llagosta Ciutat Educadora”projecte que contempla els dos àmbits alhora, em desperta molt d’interès i ganes de investigar,conèixer i fer aportacions des de la meva experiència i des la meva formació com a estudiantde psicopedagogia.En segon lloc hi trobem raons de prospectiva professional. Actualment estic treballant com adocent en una escola pública, després d’haver passat per quasi bé totes les modalitats i espaison es pot exercir de mestra (infantil, primària, secundaria, adults, coordinadora, directora...),l’obtenció de la llicenciatura m’obra la possibilitat d’altres perspectives professionals, en d’altresàmbits d’intervenció diferent a l’escolar.Subjectes, nivell i dimensionsEls subjectes objecte de la intervenció seran els agents educatius de la comunitat. Aquestsagents els classifico en dos grups, depenent dels objectius de treball. El primer, els agents querealitzen la demanda o sigui, els agents del grup de treball de l’escola de pares i mares, i elsagents que integren l’oficina tècnica del PEC. El segon grup està format pels agents educatiusde la comunitat a quals va dirigit l’objectiu de sensibilització i implicació en el PEC. Aquestssón: els representats dels centres formatius tant formals com no formals, els representants deles AMPES, , els agents dels serveis educatius territorials (coordinadora LIC, EAP, Inspecció),els agents educatius de l’àmbit de al salut i. els agents de la biblioteca municipal. Sóc conscientde la no inclusió dels agents educatius de l’àmbit del lleure i la cultura. La raó és quel’Ajuntament i dins del PEC, està iniciant un treball específic amb entitats de lleure, esport i Dinamització del projecte “La Llagosta Ciutat Educadora”cultura. Per tant, per evitar duplicitats i tenint en compte les limitacions envers el temps, heconsiderat oportú, dissenyar el Pla de treball segons les possibilitats que disposo.El nivell de la pràctica educativa en el qual es desenvoluparà el projecte és la comunitat.Especialment en les entitats i serveis que treballen , atenen o tenen relació amb pares i maresde la població en edat escolar.Les dimensions o variables d’anàlisi de la pràctica educativa rellevants per l’orientació de lameva intervenció seran: com millorar la difusió i la implicació dels agents educatius en el PECde La Llagosta, com iniciar el treball en xarxa amb els agents educatius, quines estratègiesmillorarien la seva dinamització, quins objectius comuns poden ajudar a dissenyar un plad’actuació a curt termini pel grup de treball.BibliografiaMarc normatiuCatalunya (2010). Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància iladolescència. (DOGC 02/06/2010), núm. 5641.Bibliografia BàsicaCivis Zaragoza, Mireia; Riera Romaní, Jordi (2007). “La nueva pedagogía comunitaria. Unmarco renovado para la acción psicopedagógica interprofesional. Nau Ilibres. ValenciaFunes i Artiaga, Jaume (2008). "Lacompanyament educatiu dels infants i adolescents, de lesseves famílies, de les escoles, des del municipi". De Prop: Revista de política educativa local,núm. 26. [Ponència realitzada el 8 de maig de 2008 a Sant Vicenç dels Horts durant la VIIJornada de Bones Pràctiques Locals en Educació amb el títol Acompanyament a lescolaritat:una aproximació pràctica, organitzada per lÀrea dEducació de la Diputació de Barcelona][Consulta 31/08/2011]Lago Martinez, J.R., Onrubia Goñi, Javier (2008). Assessorament psicopedagògic i millora de lapràctica educativa. Editorial Eumo. Alumna: Montserrat Casas i Bul Consultora: Roser Parejo Març del 2012
 3. 3. PROJECTE DEL PRÀCTICUM I DE PSICOPEDAGOGIA UOC Dinamització del projecte “La Llagosta Ciutat Educadora”Bibliografia complementàriaDiputació de Barcelona. Àrea dEducació [coord.];Aliusmodus i Digrup. (2011) Acompanyamenta lescolaritat a les famílies en situacions de vulnerabilitat. Orientacions i criteris per a laintervenció dels ajuntaments. Barcelona: Diputació de Barcelona. Àrea dEducació. 64 p.Diputació de Barcelona. Àrea dEducació (2010). El decret dautonomia dels centres educatius[Comentari i anàlisi des de lòptica del món local daquesta norma i accés al text complet deldecret]Vilà Mancebo, Antoni (2011). Impacte de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància iladolescència en les polítiques educatives locals [en format pdf, 572,13 Kb]. Barcelona :Diputació de Barcelona. Àrea dEducació. 66 p.Viñas, Jordi; Pérez, Marta (2010). Estudi dels usos dels espais escolars fora de lhorari lectiu.Barcelona: Diputació de Barcelona. Àrees dEducació i Esports. 130 p. [+ annex]Cubel, Maria; Romagosa, Joan (2010). Preus públics i equitat en laccés als serveis educatiusmunicipals. Barcelona: Diputació de Barcelona. Àrea dEducació. 77 p.Plandiura, Ramon (2009). "La Llei deducació des del món local". De Prop: Revista de política Dinamització del projecte “La Llagosta Ciutat Educadora”educativa local, núm. 32. [Ponència realitzada per lautor el – de setembre de 2009 durant el XVFòrum Local dEducació: la Llei dEducació de Catalunya i els ajuntaments][Consulta31/08/2011]Proposta metodològica 1. La meva intervenció psicopedagògica es centrarà en un primer moment en l’avaluació de l’estat actual i el grau de desenvolupament del Projecte Ciutat Educadora, centrat en l’Escola de Pares i Mares(EPM), amb la finalitat de detectar els punts fort i les mancances del mateix per poder concretar els continguts de millora. 2. En un segon moment dissenyaré el pla d’actuació per assolir els objectius referits als continguts de millora. En aquesta fase serà important el treball col·laboratiu amb els membres de l’oficina tècnica i els membres del grup impulsor. 3. En la fase pròpia d’intervenció es portarà a terme les actuacions que es precisin i s’hagin dissenyat en el pla d’actuació. Serà el moment de treballar sota el model col·laboratiu amb els agents educatius de la població i elaborar les produccions i materials que es precisin. 4. Per últim es realitzarà l’avaluació no sols dels objectius assolits del pla d’intervenció, sinó també de tot el procés intervenció.Basant-me en les informacions prèvies que disposo i partint de la demanda inicial, puc elaborarles següents hipòtesis referides als objectius de la meva intervenció: A) L’escola de pares i mares tot just ha començat a realitzar les seves primeres activitats en la població i pel grau d’acollida i el coneixement que en tenen d’elles els diferents agents educatius locals, es possible que hi hagi una manca de sensibilització i acollida del pla per part dels agents educatius locals. B) Això em porta a pensar que segurament seria útil millorar els canals de comunicació horitzontal i vertical. C) D’altre banda, possiblement la implicació de les escoles i el seu compromís en la participació del pla, facilitaria la creació dels primers nuclis per un treball en xarxa, on les AMPES, conjuntament amb la representació del professorat i els altres agents educatius trobessin un espai de treball conjunt. D) Segurament en els espai de treball conjunt es podran trobar necessitats i interessos comuns que puguin dibuixar el pla d’actuació de l’escola de pares i mares. Actuacions, les quals al fer-les seves aconsegueixin una major implicació i participació. Alumna: Montserrat Casas i Bul Consultora: Roser Parejo Març del 2012
 4. 4. PROJECTE DEL PRÀCTICUM I DE PSICOPEDAGOGIA UOC Dinamització del projecte “La Llagosta Ciutat Educadora”FASE 1 : Avaluació Psicopedagògica DATA: 14-23 de marçHORES: 15 horesObjectius: Conèixer els objectius, programació, recursos i organització de l’Escola dePares i Mares. Detectar punts fort i mancances, i reformular l’objecte de la demanda sis’escau. Formular propostes de millora.Destinataris/àries: Grup de treball de l’Escola de Pares i Mares i representats OficinaTècnica del PEC.ACTIVITATS CONTINGUTS • Promoció i orientació de la demanda. 1. Entrevista amb l’oficina tècnica • Negociació i delimitació dels rols i del PEC participants. 2. Reunió amb l’equip de treball de • Definició del contingut l’EPM. d’assessorament.1. Anàlisi del coneixement envers l’EPM de diferents agents educatius locals.2. Anàlisi del grau de sensibilització dels diferents agents educatius i • Recollida i anàlisi respecte els Dinamització del projecte “La Llagosta Ciutat Educadora” predisposició en participar en continguts de millora. l’EPM, especialment les AMPES i • Elaboració d’hipòtesi respecte els docents dels centres possibles innovacions en els educatius. plànols més significatius.3. Anàlisi dels canals de comunicació • Formulació de les propostes de emprats per difondre les activitats millora. i la participació en l’EPM.4. Anàlisi de documents i experiències sobre les necessitats objecte d’assessorament.INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES. Guió per l’entrevista amb l’oficina tècnica del PEC i graella de registre de la informació obtinguda.. Guió per la reunió amb l’equip de treball de l’EPM i graella de registre de la informació obtinguda.. Qüestionari pels agents educatius locals.. Guió i Entrevista amb les AMPES i Equips Directius dels centres formatius.. Graella per la valoració dels canals de comunicació emprats.INDICADORS D’AVALUACIÓ Indicadors de l’avaluació Indicadors del procés objecte de l’assessorament d’assessoramentNúmero de canals de comunicacióutilitzats.Número de participants en cadaactivitat. Grau d’assoliment dels objectiusNúmero de qüestionaris entregats i d’aquesta fase.recollits omplerts. Grau d’adequació de les activitatsGrau de coneixement del PEC i l’EPM proposades per l’assoliment delssegons els qüestionaris i entrevistes. objectius.Número de qüestionaris amb resposta Grau d’adequació dels instrumentsafirmativa a la predisposició a d’avaluació emprats.participar.Número d’assistents a les reunions.Grau de satisfacció de les entrevistesamb AMPES i centres formatius. Alumna: Montserrat Casas i Bul Consultora: Roser Parejo Març del 2012
 5. 5. PROJECTE DEL PRÀCTICUM I DE PSICOPEDAGOGIA UOC Dinamització del projecte “La Llagosta Ciutat Educadora”FASE 2 :Disseny del Pla DATA:26-30 marçHORES: 10 horesObjectius: Dissenyar el Pla d’actuació, consensua’l, i repartir les tasques.Destinataris/àries: Grup de treball de l’Escola de Pares i Mares i representats OficinaTècnica del PEC.ACTIVITATS I CONTINGUTS • Delimitació de les propostes de 1. Reunió amb el grup de treball millora. de l’EPM i els representant de • Canvis a introduir per l’oficina tècnica conjuntament cadascuna. per fer el retorn de la fase • Selecció dels instruments més d’avaluació i presentar el Pla adients per cada proposta. de treball, consensua’l i • Acordar el procés d’introducció. planificar la implementació. • Acordar els indicadors de millora.INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES . Guió per la reunió . Presentació digital dels resultats i informe escrit. . Document del Pla de Millora (tantes còpies com assistents) i graelles per complimentar de forma col·laborativa, els continguts a treballar en la reunió( canvis, instruments, temporalització, rols i indicadors de Dinamització del projecte “La Llagosta Ciutat Educadora” millora).INDICADORS D’AVALUACIÓ Indicadors del procés d’assessoramentGrau d’assoliment dels objectius d’aquesta fase.Grau de satisfacció després de la reunió de tots els assistents.Grau de capacitats comunicatives utilitzades per l’assessor.FASE 3 : Implementació DATA: 2 abril-18 maigHORES: 35 horesObjectius: Col·laborar en el desenvolupament i seguiment del Pla de millora.ACTIVITATS 1. Reunió amb “L’AMPA d’Ampes de La Llagosta”, conjuntament amb la tècnica d’educació, per presentar la proposta de l’EPM. L’objectiu seria donar a conèixer, sensibilitzar de la importància de la participació de totes les AMPES i aconseguir vocals de cadascuna de les AMPES a ser possible de diferents nivells educatius. 2. Reunió amb la Inspecció, EAP i coordinadora LIC de zona, conjuntament amb la tècnica d’educació (membre de l’oficina tècnica), per presentar el PEC, el pla de treball de l’EPM i aconseguir el seu recolzament i implicació en el mateix. Així com, preparar la reunió de presentació en els centres educatius. 3. Reunió amb les Direccions dels centres educatius i l’oficina Tècnica el PEC, conjuntament amb la Inspecció i professionals dels Serveis Educatius de la zona, per plantejar la importància de participar activament amb el PEC i aconseguir que de cada centre surti un coordinador que es pugui incorporar al grup de treball de l’EPM. 4. Sessió de formació pels docents dels diferents centres educatius i pactar amb els centres educatius que es consideri la seva acreditació. 5. Creació d’un blog de l’EPM, on es publiqués la seva programació, les activitats fetes o per fer, es recomanés lectures, altres activitats educatives de la població i tingués enllaços a totes les AMPES i centres educatius de la població, així com a d’altres entitats considerades agents educatius. Pactar amb el grup de treball de l’EPM el responsable del seu manteniment. Així mateix, demanar posar en les pàgines web dels centres educatius i de les AMPES, i de l’Ajuntament, enllaços al blog de l’EPM. 6. Crear una base de dades amb els correus electrònics dels membres de cada AMPA, i amb els docents i altre personal de cada centre educatiu per millorar la comunicació horitzontal dins de cada entitat envers les Alumna: Montserrat Casas i Bul Consultora: Roser Parejo Març del 2012
 6. 6. PROJECTE DEL PRÀCTICUM I DE PSICOPEDAGOGIA UOC Dinamització del projecte “La Llagosta Ciutat Educadora” activitats de l’EPM. 7. Crear una base de dades amb els correus electrònics dels coordinadors dels centres educatius i vocals de les AMPES, membres del grup de treball actual de l’EPM, per millora la comunicació vertical, des de l’oficina tècnica, l’EPM i els agents educatius implicats.INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES • Guió per la reunió amb l’AMPA de les Ampes de La Llagosta i presentació digital dels objectius i funcions de l’EPM. • Guió per la reunió amb Serveis Educatius i dossiers amb les propostes i projecció del PEC i l’EPM. • Informació i acompanyament per la creació del blog • Grelles per recollir les bases de dades dels correus electrònicsINDICADORS D’AVALUACIÓ • Nombre d’assistents a les reunions amb les Ampes • Nombre de representats de les AMPES que s’impliquen en el Pla. • Nombre de representants dels centres docents que s’impliquen en el Pla. • Grau d’implicació i recolzament dels Serveis Educatius de la Zona.FASE 4 : Avaluació i proposta de continuïtat DATA: 22, 24 i 28 maigHORES: 5 hores Dinamització del projecte “La Llagosta Ciutat Educadora”Objectius: Avaluar el procés d’assessorament i el grau d’assoliment dels objectiusobjecte d’assessorament. Valorar la seva continuïtat i les noves necessitats presentades.Destinataris/àries: Grup de treball de l’Escola de Pares i Mares i representats OficinaTècnica del PEC, la mateixa assessora.ACTIVITATS I CONTINGUTS 1. Reunió amb l’equip de treball de l’EPM per valorar conjuntament el procés d’assessorament i els resultats obtinguts. 2. Realitzar la primera reunió amb el nou equip de treball de l’EPM, amb la incorporació dels nous representants a fi de delimitar funcions i responsabilitats, i dissenyar estratègies per trobar interessos i necessitats comunes de totes les entitats representades i en conseqüència definir els objectius de treball pel curs vinent. 3. Reunió amb l’oficina tècnica per avaluar el procés d’assessorament en la seva globalitat i valorar la seva continuïtat i les noves necessitats presentades.INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES Qüestionari de satisfacció. Rúbrica dels objectius objecte d’assessorament al llarg de tot el procés i habilitats i estratègies emprades.INDICADORS D’AVALUACIÓ Grau de satisfacció dels membres de l’equip de treball de l’EPM i de l’Oficina Tècnica, envers el procés d’assessorament. Grau d’assoliment dels objectius objecte d’assessorament. Alumna: Montserrat Casas i Bul Consultora: Roser Parejo Març del 2012

×