Comentar Obres D’Art. Power Ponint

 • 18,279 views
Uploaded on

 

More in: Education , Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
18,279
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45

Actions

Shares
Downloads
421
Comments
0
Likes
4

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Història de l’art IES Serra de Marina
 • 2. Definicions d’art És l’activitat creadora humana, individual o col·lectiva, que …………… utilitza elements materials per expressar la percepció de la realitat, les idees i els pensaments. És l’expressió de l’esperit humà ….. per mitjà del qual l’artista manifesta la seva tendència natural cap a la creació. Fases del procés creador La idea La realització Poden ser diferents persones o la mateixa Objectius d’aquest procés: bellesa, perfecció i altres opcions, com el rebuig i la provocació... Cal tenir en compte: l'emissor o artista i el receptor o client, o públic. Cal tenir una informació prèvia, i la capacitat de situar-nos en l’espai i temps en que s’ha fet l’obra.
 • 3. L’estudi de la història de l’art Busca descobrir els valors estètics, els llenguatges formals, els estils i tendències... que han predominat en cada etapa de la Història. Hi ha diferents metodologies..... L’art com a document social De què ens informa? Per què és important? L’art com a patrimoni Què és la Unesco i quina és una de les seves funcions? Què són els béns culturals? Els museus i l'art Què són els museus? De quins tipus en hi ha? Quins coneixes tu? Les tipologies artístiques Com es classifiquen tradicionalment les Belles Arts?
 • 4. Guions per comentar obres d’art Tots han de constar de les següents parts: a) Fitxa tècnica (documentació general de l’obra), amb la catalogació i l’anàlisi material. b) Descripció formal (anàlisi d’allò que es veu i que se sap, l’exterior, la forma). c) Interpretació (explicar-ne el contingut, la funció, el context històric, l’autor, etc.).
 • 5. L’OBRA ARQUITECTÒNICA • 1. DOCUMENTACIÓ GENERAL a) Catalogació: - Autor - Nom de l’edifici - Cronologia - Localització - Estil b) Anàlisi material: - Materials bàsics de construcció - Sistema constructiu (arquitravat, voltat, etc)
 • 6. L’arquitectura crea espais per al nostre ús, descoberts, com les places de les ciutats (urbanisme), o bé coberts, coms els habitatges o escoles. Es considera art quan comporta una recerca estètica. (Tres principis de Vitrubi?) • Els materials constructius són els que utilitzen els constructors per aixecar un edifici. Aquests són molts i variats: fusta, pedra, marbre, granit, maó, ciment armat, ferro... Tenen 2 funcions: constructiva i ornamental (estuc, emblanquinats, guixos...) • Els sistemes constructius depenen de la coberta i del seu suport. La construcció de llinda o arquitravada té una coberta plana, que pot descarregar el pes en les bigues (parts allargades i fortes) de fusta, ferro o formigó, o columnes o murs, fent les dues un angle recte. • Un altre tipus de coberta és la corba, voltada, formada per arcs (filades de pedra o rajola en forma de tascó), que descarreguen el seu pes cap el punts de suport, a les bandes. La successió d’arcs crea la volta, o la rotació d’aquests, la cúpula. • .Per últim trobem el sistema que utilitza els nous materials constructius, propi del segles XIX i XX, amb materials industrials. http://xtec.es./~arierai/tema3.htm
 • 7. San Vital (Ràvenna) Obra d’art bizantí. Al fons es veu una paret de maons (rajoles de fanag cuit). Davant unes columnes de pedra…
 • 8. Obres de treball de l’Empire Estate (Nova York), on s’usa la construcció en sec, unit les peces de ferro amb cargols o altres elements. Materials industrials. Galeria de les Màquines (París), 1889. El ferro i el vidre s’usaren molt des del segle XIX. Espai provisional per a una exposició.
 • 9. 2. Descripció formal (anàlisi formal de l’obra): • Elements de suport o sustentadors: murs, columnes, pilars, pilastres, contraforts... • Elements suportats: coberta embigada, voltada, arcs... Ambdós s’identifiquen amb l’alçat. • Espai exterior: façana, dimensions, obertures, decoració, relació amb l’interior i amb l’entorn... Línies dominants (rectes, corbes), predomini verticalitat, horitzontalitat... • Espai interior: planta (forma, parts, proporcionalitat entre elles, il·luminació). • Relació entre elements sustentadors i sustentats (arquitectura amb llinda o voltada)
 • 10. Elements de suport: els murs •Element de suport continu, que tanca l’edifici. Pot ser de càrrega o de separació. L’aparell és la forma com estan disposats els materials de construcció per formar el mur. Poden ser regulars o irregulars. Aparell Aparell d’espiga isòdom Aparell ciclopi Aparell de través Aparell poligonal Aparell diatonic
 • 11. Els murs tenen espais oberts: portes i finestres. La diferència és la part de baix: llindar a les portes i ampit a les finestres. a) Timpà b) Llinda c) Arquivoltes d) Mainell e) Muntant o brancal f) Porta
 • 12. Elements de suport: columnes, pilars, pilastres, contraforts
 • 13. Columna: element de suport vertical de secció corba, generalment circular Capitell Fust Pilar: element de suport Base vertical, de secció poligonal (bàsicament quadrat)
 • 14. Elements suportats (tipus de cobertes) La coberta protegeix l’edifici de l’exterior. Descarrega el seu pes als murs o pilars (Elements sustentadors) Creuer de la catedral d’Amiens Temple de la Concordia d’Agrigento (Coberta voltada) (Coberta arquitravada) Construcció de llinda o arquitravada té una coberta plana, horitzontal.
 • 15. Elements sustentats: l’arc, la volta i la cúpula La volta sorgeix de la projecció imaginària d’un arc que segueix un moviment de translació, generalment recte.
 • 16. La cúpula resulta de la projecció imaginària d’un arc que segueix un moviment de rotació sobre ell mateix Tambor (cos llums) Llanternó Petxines
 • 17. Alçats de diferents edificis
 • 18. Espai interior: Les plantes Planta basilical Planta creu Planta de temple romà llatina
 • 19. 3. Funció, contingut i significat (Interpretació) Cal conèixer l’època de l’edifici, l’estil i les seves característiques, l’autor, la funció de l’edifici, les circumstàncies en que es construeix, etc. Un exemple: el temple cristià on tot està projectat per contrastar la llum i la foscor, símbols de la vida i la mort... O els palaus barrocs, símbol del poder a absolut dels monarques... Palau de Versailles Sant Climent de Taüll
 • 20. L’obra escultòrica • Fitxa tècnica (Documentació general) a) Catalogació: autor, títol, cronologia, localització i estil. b) Anàlisi material: dimensions, material, tècnica (talla, fosa, forja...), formes (exempta orelleu), tipologia (dempeus, bust o retrat, sedent, orant, jacent, eqüestre, grup), cromatisme i estat de conservació. http://xtec.es./~arierai/tema1.htm
 • 21. Material: les escultures poden ser de molts materials, d’os o ivori, com sovint a la prehistòria, fang, fusta, bronze, marbre, or... Mena: Magdalena (fusta) Bernini: Cap de medusa (marbre)
 • 22. Tècnica: modelat (donar forma a una pasta, afegint material, com el fang). Talla (traient material amb les eines adients). Fosa o buidatge (amb motlles dins els quals es vessa la matèria líquida, especialment el bronze). Bernini, esbós Donatello: David. Fosa d’àngel. Modelat M. Àngel: Gegant. Talla
 • 23. Formes: Exempta o d’embalum rodó (treballada per tots els costats, s’hi pot donar la volta i observar-la des de tots els punts de vista. Relleu (treballada sobre una superfície plana; només tenim un únic punt de vista, el frontal). Aquesta última pot ser: alt, baix o mig relleu. Ara Pacis. Relleu M. Àngel: David. Exempta
 • 24. Tipologia? Cromatisme?
 • 25. 2. Anàlisi formal Primer sempre cal fer una descripció d’allò que es veu representat. Composició: Es refereix a l’organització dels diferents elements de la imatge. Esquelet estructural. Volums: si es representa el cos humà, es pot fer amb naturalitat, donant la impressió d’un moviment suau, és l’equilibri (contrapposto). També trobem la representació del moviment. Llum: incidència d’aquesta sobre l’escultura. Expressivitat: sentiments que expressa l’escultura. Textura: acabament de les superfícies, l’aspecte de la cosa representada.
 • 26. 3. Interpretació (temàtica) Les escultures se situen en un context històric concret, i tenen un tema, que es tractat d’una manera concreta. L’autor és important, si es coneix, també la finalitat, la funció...
 • 27. L’obra pictòrica 1. Documentació general a) Catalogació: autor, títol, cronologia, localització i estil b) Anàlisi material: dimensions, suport i tècnica • Les tècniques: Són els procediments pictòrics que usen els pintors. • La tècnica del fresc es fa sobre mur. Primer s’arrebossa el mur amb una capa de calç i sorra. El color de base és clar i tot seguit es dibuixen amb traços negres les línies principals. Després s’hi afegeixen els colors i es fan els acabats. La visitació (Giotto)
 • 28. -La tècnica de l’oli: es realitza tant sobre taula com sobre tela. Els colors es barregen amb oli de llinosa o nou. -La tècnica del tremp: sobre fusta, el color es barreja amb ou, goma… Van Gogh: Iris Dalmau: La Verge dels Consellers http://xtec.es./~arierai/tema2.htm
 • 29. 2. Anàlisi formal (descripció): a) Reconeixement formal i descripció general i detallada. b) Elements plàstics: línia o dibuix (recta, corba, horitzontal...) Color (càlids, freds, primaris, pinzellada, contrastos) c) Composició i estructura (idees mare i esquelet estructural) • Els artistes usen diferents elements per donar forma a les seves obres, com són el punt, la línia, la taca, el llum i el color. Aquestes coses els pintors les combinen per organitzar l'estructura de les imatges, que és la composició. Composició horitzontal i vertical Fill pròdig de Rembrandt Bodegó de Zurbarán
 • 30. La composició és organitzar els elements dins de la imatge Totes les obres tenen una estructura, que coneixem amb el nom de l'esquelet estructural, la expressió de les línies d'energia visual bàsiques de l'obra. Esquelet estructural del Naixement de Venus de Boticelli
 • 31. La perspectiva és la tècnica de representar les tres dimensions de la realitat (el volum) usant-ne només dues (l’ample i el llarg) Perspectiva geomètrica o caballera. L’Escola d’Atenes, de Rafael Perspectiva aèria. Sta. Anna, la Verge i el Nen, de Leonardo
 • 32. Llum La llum ordena la mirada, destaca unes coses i n'amaga unes altres, fent veure allò que més li interessa a l'artista. The milkmaid, de Las Hilanderas, de Velázquez Vermeer
 • 33. Els volums: les figures representades poden ser planes o poden semblar reals, amb volum i profunditat. Això s’aconsegueix amb diferents tècniques: El clarobscur. Sacrifici d’Isaac, de Caravaggio Sfumato. La Gioconda, de Leonardo
 • 34. El ritme: un quadre pot representar moviment, repòs, equilibri... Moviment. Predomini de la línia corba. Hipomenes i Atalanta, de Repòs. Predomini línies Reni. verticals i horitzontals. L’Àngelus, de Millet
 • 35. 3. Interpretació Les imatges tenen un assumpte, el seu tema; tot el que hem vist fins ara (tècnica, composició...) només té per objectiu presentar amb claredat l'assumpte, que ha de ser l'objectiu més important de l'artista. Avui els motius ja no són els mateixos que abans però està bé veure la seva classificació tradicional. Fins al segle XIX els temes més importants eren els religiosos. Després venien els històrics i el retrat. També temes menors, com els paisatges, les natures mortes...