4.Orígens de Catalunya

13,118 views
12,505 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,118
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,951
Actions
Shares
0
Downloads
203
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

4.Orígens de Catalunya

 1. 1. 4. Els orígens de Catalunya (Segles VIII- XII) http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/etiq ueta/catalunya-medieval/page/8/
 2. 2. Els orígens de CatalunyaIntroduccióEl territori actual de Catalunya va ser ocupat pels musulmans a principis delsegle VIII.Al final del segle VIII els islàmics van ser expulsats pels reis francs d’unapart del territori: és el que s’anomena Catalunya Vella.En aquesta zona s’hi van formar diversos comtats, que al principi depeniendel monarca carolingi, però que més endavant es van declarar independents.Al segles XI i XII els comtes catalans van fer fora els musulmans de laresta del territori català: és la Catalunya Nova.Paral·lelament, el territori català es va anar configurant a l’entorn delcomtat de Barcelona.
 3. 3. La Catalunya musulmanaLa conquesta musulmanaL’exèrcit musulmà va conquerir Saragossa l’any714, des d’on va iniciar la conquesta del territorique esdevindria més endavant Catalunya.A la primeria del segle IX a la zona nord deCatalunya l’ajuda dels reis francs fou decisivaper expulsar-ne els àrabs.Aquest territori va quedar sota el control d’unscomtes que depenien del monarca franc.Com que el control islàmic en aquesta zona hi vaser molt breu i no va arribar mai a islamitzar-se,va ser anomenada Catalunya Vella.Els territoris del sud i de l’oest de Catalunya vanrestar més de 300 anys sota control d’Al-Andalus. Es coneixen com a Catalunya Nova.
 4. 4. El CalifatA l’època del califat de Còrdova les poblacions de les valls de l’Ebre,del Segre i del Cinca i de la plana de Lleida es van islamitzar i vanadoptar les formes de vida dels musulmans.Les TaifesAmb la desaparició del califat l’any 1031, a l’actual territori català esvan crear les taifes de Tortosa i de Lleida, que eren governades per lanoblesa local.Els comtes catalans van mantenir-hi relacions pacífiques a canvi decobrar impostos.Les ciutats van créixer i se’n van crear de noves. Destaquen Balaguer,Lleida i Tortosa.
 5. 5. Els primers comtats catalansLa Catalunya carolíngia Per tal de protegir la frontera sud del seu regne davant els musulmans, els reis francs van crear una franja protectora al llarg dels Pirineus. És la Marca Hispànica. El territori català que controlava Carlemany (S. VIII) anava des dels Pirineus fins al Llobregat. El monarca el va dividir en comtats (Rosselló, Empúries, Girona, Cerdanya, Barcelona...), governats per comtes.
 6. 6. El procés d’independènciaAl final del segle IX els comtes catalans van anar fent hereditari el seucàrrec. Guifré el Pelós (segle IX), comte de Barcelona, Girona, Urgell iCerdanya va deixar en herència els seus territoris als seus descendents.Per primer cop els comtes no van ser nomenats pel rei dels francs.Així es va iniciar la dinastia que des d’aleshores va governar el comtat deBarcelona.El pas cap a la independència dels comtats catalans dels reis francs el va ferel comte Borrell II (segle X).Borrell II va decidir no renovar el jurament de fidelitat al rei de França ise’n considerà independent (988), ja que quan li va demanar ajut per evitar elsaqueig d’Almansor (985) a Barcelona, l’esmentat rei li va negar.Alguns comtes van enviar ambaixadors a Còrdova i hi van establir relacionscomercials i culturals. Fins i tot van ajudar el califa contra els atacs berbersl’any 1010. També van anar fent pressió a la frontera i lentament van anarreduint els límits de la taifa de Lleida.
 7. 7. Taifes i ràtzies musulmanes
 8. 8. El primer repoblamentAl segle X, comtes i abats(monestirs de Cuixà, Ripoll, SantJoan de les Abadesses), van volerrepoblar les planes del seusterritoris (Bages, Osona iBerguedà) pràcticamentdeshabitades a causa de lesguerres.Els pagesos del Pirineu i Pre-Pirineu van baixar a les planes is’assentaren a les terrescomençant a conrear-les. Esconvertiren en propietaris lliuresde les seves terres (alous).Després l’ocupació anà estenent-secap al sud. Al final del segle X lafrontera del comtat de Barcelonaanava del riu Llobregat al Gaià.
 9. 9. Miniatures de Guifré el Pelós i de Borrell II, el comte que deixà de jurarfidelitat al rei franc, iniciant així la independència de Catalunya d’aquellamonarquia.
 10. 10. Els comtatscatalans l’any 1000
 11. 11. Una societat feudalA la primera meitat del segle XI aCatalunya es va donar un procés defeudalització de la societatcatalana semblant al que s’anavaproduint a la resta de l’Europaoccidental.El nobles van prescindir del’autoritat del comte i van iniciar unprocés d’apropiació de lesfortaleses i de les terres quegovernaven. Volien protegir la terradels atacs dels musulmans iapropiar-se de les rendes queproduïen.Els governadors van convertir elcàrrec en hereditari i es posaren eltítol de barons. Molts pagesos vanesdevenir serfs.
 12. 12. Conseqüències de la feudalitzacióAfebliment del poder Generalització de lacomtal (barons) servitud
 13. 13. Restabliment de l’autoritat comtal.L’hegemonia del Casal de BarcelonaA mitjan del segle XI, Ramon Berenguer I,comte de Barcelona, va iniciar pactes amb elsbarons. Els nobles es van reconèixer vassallsseus i, a canvi, el comte va acceptar que elcàrrec de baró esdevingués hereditari.Aquest comte va establir a les seves terres elfeudalisme, que es basava en el vassallatge is’estructurava segons un codi, els Usatges,considerat un dels primers codis feudalseuropeus.El comte de Barcelona va iniciar tambénegociacions amb els altres comtes catalans,que poc a poc es van anar declarant vassallsseus.La casa comtal de Barcelona va esdevenircap del sistema feudal català.
 14. 14. La caiguda del califat. Les pariesA partir del 1035 va començar a desaparèixer la inferioritat militar davantl’Estat musulmà, en tenir lloc la desmembració del califat de Còrdova.En lloc del poderós califat, els comtes catalans tenien, a ponent, el regne detaifes de Lleida, i al sud, el de Tortosa.Els comtes de Barcelona i d’Urgell van dirigir les relacions amb aquests petitsestats islàmics.Aquests comtes es van afanyar a exigir als reis islàmics el pagament de tributs(paries). Amb aquests ingressos varen poder reforçar el poder militar, edificarcastells i millorar l’armament. També van finançar l’expansió cap a Occitània.
 15. 15. Les conquestescatalanes del segle XIEls comtes van aprofitar lafeblesa militar delsandalusins per anar ocupantels territoris fronterersd’aquests regnes de taifes, ial segle XI els comtescatalans van passar al’ofensiva.La frontera es va anarmovent lentament cap al suda mesura que els comtes deBarcelona aconseguienconquerir poblacionsimportants: Tàrrega,Agramunt, Balaguer iTarragona. L’avanç de la frontera occidental (980-1050)
 16. 16. La conquesta de la vall de l’EbreEls reis d’Aragó i de Navarra també iniciarenl’expansió militar i, durant els segles XI i XII,van conquerir la vall de l’Ebre.Alfons I el Bataller, rei d’Aragó i de Navarra,l’any 1118 va conquerir la taifa de Saragossa itotes les seves poblacions importants vanquedar sota el seu domini.L’any 1134 el regne d’Aragó i el de Navarrapassaren per una crisi quan Alfons I va morirsense descendència.Aleshores Navarra es va separar d’Aragó i elsnobles aragonesos demanaren al germà del rei,Ramir (dit el monjo), bisbe de Barbastre, queacceptés de ser nomenat rei d’Aragó.
 17. 17. La formació de la Corona d’AragóEl nou rei d’Aragó, Ramir II, es va casar l’any 1136 i va tenir una filla:Peronella.El 1137 el rei aragonès va concertar el matrimoni de la seva filla amb el comtede Barcelona Ramon Berenguer IV. Aquest va passar a governar Aragó amb eltítol de príncep, ja que Ramir II tornà al monestir. Escut d’armes dels comtes de Barcelona i Retrat de Peronella i Ramon dels reis Berenguer IV, oli de 1634 d’Aragó (Museu del Prado).
 18. 18. Conquesta de la CatalunyaNovaAl llarg del segle XII es vacompletar la conquesta de laCatalunya Nova, que haviaavançat molt lentament els dossegles anteriors.Ramon Berenguer IV vaconquerir la taifa de Lleida i lade Tortosa.L’any 1148 conquerí les ciutatsde Tortosa i Lleida.L’any 1153 va capitularSiurana, la darrera plaça fortamusulmana en territori català.Amb aquestes conquestess’havien assolit les fronteresde la Catalunya actual.
 19. 19. La dinastia catalanoaragonesaAlfons II d’Aragó va ser laprimera persona que fou alhoracomte de Barcelona i rei d’Aragó.Aquest rei va acabar lareconquesta de les terres d’Aragói va fundar la ciutat de Terol. ACatalunya se l’anomena Alfons I elCast.A partir d’Alfons I el Cast elsterritoris d’Aragó i de Catalunya iels que la Corona d’Aragó vaconquerir posteriorment van estarregits pel mateix monarca.Així es va iniciar la dinastiacatalanoaragonesa, que vagovernar la Corona d’Aragó fins aprincipis del segle XV.
 20. 20. Alfons el Cast ordena ladocumentació reial. Imatge dela portada del Liber feudorummaior (S- XIII)
 21. 21. El repoblamentEl repoblament és l’establiment de població a les terres que s’havienmantingut deshabitades durant l’ocupació musulmana o que havien estatconquerides posteriorment.El repoblament de la Catalunya Nova es va fer durant el segle XIII. Lesterres van ser atorgades en bona part als ordes militars i als nobles quehavien participat en la conquesta, així com a ordres monàstics (Císter).Per atreure pobladors cap a aquests territoris els comtes van atorgar cartesde poblament a les ciutats, com Lleida i Tortosa.
 22. 22. El creixement econòmic i urbàA partir del segle XI es va produir una millora de les condicions de vida de lapoblació.La producció agrícola va augmentar com a resultat dels progressos tècnics ide l’ampliació de les terres de conreu.A les terres pirinenques hi va proliferar la creació de ferreries.La millora agrícola va afavorir els inicis d’un comerç interior i la creació demercats rurals i de fires.Les ciutats es van anar consolidant com a centres d’intercanvi i van atreureartesans. Això afavorí l’augment de la població i el renaixement de la vidaurbana.
 23. 23. L’expansió occitanaL’impuls econòmic del segle XI es va manifestar en l’expansió política cap aOccitània, que es va iniciar l’any 1069 amb la compra dels comtats de Rasès iCarcassona.El domini de les terres occitanes es va ampliar els anys següents ambl’adquisició de drets sobre altres territoris occitans.La incorporació de les terres occitanes al comtat de Barcelona va comportarinfluències culturals importants, com l’arribada a la cort comtal de la poesiatrobadoresca. Pere I, fill d’Alfons el Cast
 24. 24. La Corona d’Aragó i Occitània al segle XII
 25. 25. L’enfrontament amb el rei de FrançaA principis del segle XIII el rei de França va voler recuperar el dominisobre els territoris d’Occitània i va patrocinar una expedició militar contraels comtes occitans, amb el pretext de que aquests protegien els albigesos ocàtars, grup religió declarat heretge per l’Església de Roma.Pere I, rei de la Corona d’Aragó, va anar a lluitar al costat dels noblesd’Occitània, que eren vassalls seus.Els occitans van ser derrotats pels francesos a la batalla de Muret (1213),on el rei Pere va morir.Jaume I, fill i successor de Pere I, va renunciar pel Tractat de Corbeil(1258) a tots els seus drets a Occitània davant el rei Lluís IX de França.Així, la Corona d’Aragó només va mantenir a l’altra banda dels Pirineus elRosselló, Montpeller i el Carladès.
 26. 26. Batalla de Muret (1213),

×