ASP.NET MVC 4 - Mahmut Can Sozeri Sunum

3,308 views
3,210 views

Published on

ASP.NET MVC 4 - Mahmut Can Sozeri Sunum

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,308
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Ortaya atıldığı ilk yıllarda adı thing-model-view-controller di sonrada bugünkü halini aldı. Önemli bir mimari patterndir.MVC’debiruygulamanınkullanıcıarayüzü 3 anabölümeayrılır:Model: Data işlemlerininveişkurallarınıntanımlanır, class’laroluşturulurView: KullanıcıarayüzününnasılgösterileceğitanımlanırController: Kullanıcıarayüzündekiişlemlerile data ve/veyaspesifikkatmanarasındakiiletişimsağlanır.MVC tipikbir framework olmasınarağmen, özelliklebirmimaridir. Bununanlamıspesifik class hiyerarşiveya object-oriented birdilolmasa bile implement edilebilir.
 • 2002 yılında ilk defayayınladığında(release), ASP.NET ve Web Form’larıbirbütüngibiveaynışeyolarakdüşünülüyordu. ASP.NET daima 2 katmanıdestekledi:System.Web.UI:Web Form katmanı, server kontrolleri, view state vb…System.Web:modüller, handler’lar, HTTP Stack bunabenzerASP.NET içerisindegeliştirilmişhazır server kontrollerinisürükle-bırakyöntemiilesayfalarımızaatıp, otomatikolarakbizimiçinoluşturulmuş HTML çıktılarına  sahipoluruz. Çalışmasınıistediğimizsayfadakiişlemlerihandler’lar, modullervasıtasıylaçalıştırırız. ASP.NET yerleşikolarakbirpatern’esahipdeğildir. Bu yazılımdünyasıiçinbüyükbireksiklikti. ASP.NET MVC 2007 yılındaduyuruluncayakadarbuetkinlikhissedildi.MVC patern’i web uygulamalarındasıklıklakullanıyor, ASP.NET MVC içerisindekikullanımıgenelhatlarıyla:Models: Kullanacağınızclass’larbulunur. Bu katmandadatabase’eerişimyollarınızvemetotlarınızyeralmaktadır. Bu katman data erişimkatmanı(access layer) olarak Entity Framework, NHibernate, ADO.NET ile database üzerindeveriişlemleriyapılmasıiçinkullanılır.View: Dinamikolarak HTML kodları generate edilir.Controller: View ve Model arasındakiiletişimisağlar. Kullanıcıgirişleriniyanıtlar, model ilehaberleşir, hangiview’in render edileceğinekararverir.Şubat 2007 yılında, Microsoft’tan Scott Guthrie(“ScottGu”) tarafındanABD’nindoğuyakasındakibirkonferansagiderkenuçakta ASP.NET MVC’ninçekirdeğini/temelinitasarlamıştır. Birkaçyüzsatırkod’danoluşanbasitbiruygulamaydıfakatsalondakileriheyecanlandıranvepotansiyeliyüksekbirteknolojiolduğunu o zamandanhissettirmiştir.Release olanakadar 9 preview release olmuştur. Sonunda ASP.NET MVC 1.0, 13 Mart 2009 yılında release oldu.
 • MVC’debiruygulamanınkullanıcıarayüzü 3 anabölümeayrılır:Model: Data işlemlerininveişkurallarınıntanımlanır, class’laroluşturulurView: KullanıcıarayüzününnasılgösterileceğitanımlanırController: Kullanıcıarayüzündekiişlemlerile data ve/veyaspesifikkatmanarasındakiiletişimsağlanır.MVC tipikbir framework olmasınarağmen, özelliklebirmimaridir. Bununanlamıspesifik class hiyerarşiveya object-oriented birdilolmasa bile implement edilebilir.Yıllardır javada, C++’Ta ve phpde kullanılmaktadır.
 • View’lerinizi HTML çıktısıolarak render etmekiçinkullanılanbirmekanizma/teknoloji’dir.
 • Kısa/Özlü, AnlamlıveAkıcı – Razor karaktersayısınıvetıklayacağınıztuşsayısını en azaindirirvekodunakışınıakıcıyapar, hızlandırır. Birçok template sözdizilimininaksine, HTML’iniziçerisinde server blogunuayrıcabelirtmenizegerekyoktur. Derleyicikodunuzdananlamçıkarakzekidir. Kodunuztemizdir. Razor ilehızlıveeğlenceliyazın.ÖğrenmesiKolay – Min kodgereksinimesahipolduğuiçinöğrenmesi son derecekolaydır. Sahipolduğunuzdilive HTML bilginizikullanırsınız.Yeni BirDilDeğildir – Yeni birdiliöğrenmeyizorunlukılmanınyerinevarolan C#/VB dillerinindekibecelerinizikullanmasınısağlar.HerhangiBir Text Editor İle Çalışır – Razor herhangibirözelaraç(tool)a ihtiyaçduymaz. Herhangibir text editorukullanabilirsiniz. Notepad bile olabilir.MükemmelIntellisense – Yukarıdakimadde de herhangibireditordeyazabilirsinizdedim. Şimdi de gelmişintellisensediyorum. Evetdiyorumçünkü Visual Studio 2010 update’iiletamamenRazor’udestekleyenbir text editoresahipolursunuz.Test Edilebilir – Yeni View Engine uyarlaması Test Uniteleriaracılığıyla test edilmesinidestekler.
 • Provides fine control over rendered HTMLCleaner generation of HTML (well as clean as you keep it)Clear separation of concernsProvides application layer unit testingCan support multiple view engines, such as Brail, NHaml, NVelocity, XSLT, etc.Easy integration with JavaScript frameworks like jQuery or Yahoo UI frameworksAbility to map URLs logically and dynamically, depending on your useRESTful interfaces are used by default (this helps out with SEO)No ViewState and PostBack modelSupports all the core ASP.NET features, such as authentication, caching, membership, etc.Size of the pages generated typically much smaller because of the lack of the ViewState
 • Not event driven by the framework, so it maybe more difficult for ASP.NET Web Form developers to understandRequires the need to understand, at least at the basic level, HTTP, HTML, CSS, and JavaScriptThird party library support is not as strongNo direct upgrade path from Web FormsNo ViewState and PostBack model (makes it more difficult to preserve state)
 • http://en.wikipedia.org/wiki/ASP.NET_MVC_FrameworkCommunity Technology Preview
 • ASP.NET MVC 4 - Mahmut Can Sozeri Sunum

  1. 1. ASP.NET MVC 4 Razor Mahmut Can Sözeri Yazılım Eğitmeni, Danışman mcs@mcansozeri.com http://mcansozeri.com 28/09/2012
  2. 2. AjandaMVC Nedir?ASP.NET MVC Nedir?View Engine Nedir? Razor Nedir?Örnek SitelerDemoAvantajları – DezavantajlarıASP.NET MVC’nin Tarihsel GelişimiSoru-Cevap
  3. 3. MVC’ye Genel Bakış1979 yılında Trygve ReenskaugModel View ControllerKatmanlı Mimari
  4. 4. ASP.NET MVCASP.NET System.Web.UI System.WebASP.NET MVC Model View Controller
  5. 5. Çalışma Yapısı Model 2T 1 3A ControllerRAY 4IC ViewI 5
  6. 6. View Engine Nedir?View View Engine
  7. 7. ASP.NET MVC Site Örnekleri
  8. 8. ASP.NET MVC Site Örnekleri
  9. 9. ASP.NET MVC Site Örnekleri
  10. 10. ASP.NET MVC Site Örnekleri
  11. 11. ASP.NET MVC Site Örnekleri
  12. 12. ASP.NET MVC Site Örnekleri
  13. 13. DEMO
  14. 14. Razor’un Özellikleri Kısa/özlü, anlamlı ve akıcı Öğrenmesi kolay Yeni bir dil değildir Herhangi bir text editor ile çalışır Mükemmel intellisense Test edilebilir
  15. 15. Razor’dan Başka? Brail NDjango Nhaml Nvelocity SharpTiles Spark StringTemplate XSLT
  16. 16. Avantajları Nelerdir?Temiz HTMLKatmanlı mimariTest UnitView Engine desteğiJavaScript kütüphaneleri ile uyumİsteğe bağlı URL haritasıSEO dostu URLView State ve PostBack yokTemel ASP.NET özelliklerini desteklerSayfa boyutlarıMobil Template
  17. 17. Dezavantajları Nelerdir?Event kullanılmıyorTemel HTML , CSS, JS bilgisi3.parti kütüphanelerin uyumuWeb Forms dan doğrudan upgradeView State ve PostBack yok
  18. 18. ASP.NET MVC’nin Tarihsel Gelişimi Date Version 10 December 2007 ASP.NET MVC CTP 13 March 2009 ASP.NET MVC 1.0 16 December 2009 ASP.NET MVC 2 RC 4 February 2010 ASP.NET MVC 2 RC 2 10 March 2010 ASP.NET MVC 2 6 October 2010 ASP.NET MVC 3 Beta 9 November 2010 ASP.NET MVC 3 RC 10 December 2010 ASP.NET MVC 3 RC 2 13 January 2011 ASP.NET MVC 3 20 September 2011 ASP.NET MVC 4 Developer Preview 15 February 2012 ASP.NET MVC 4 Beta 31 May 2012 ASP.NET MVC 4 RC 15 Aug 2012 ASP.NET MVC 4
  19. 19. Sorularınız
  20. 20. Kaynaklarİngilizce http://www.asp.net/mvc/mvc4 http://msdn.microsoft.com/en- us/library/gg416514(v=vs.98).aspx http://weblogs.asp.net/scottgu/ ASP.NET MVC 4, Wrox ASP.NET MVC 4, ApressTürkçe http://mcansozeri.com/blog/
  21. 21. Teşekkürler Mahmut Can Sözeri Yazılım Eğitmeni, Danışman mcs@mcansozeri.com http://mcansozeri.com

  ×