Your SlideShare is downloading. ×
Temel mikrobiyoloji soru (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Temel mikrobiyoloji soru (fazlası için www.tipfakultesi.org)

14,027
views

Published on


2 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • cevapları var mı?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • thanks alot dear helpers.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
14,027
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
2
Likes
7
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Temel Mikrobiyoloji Soruları
 • 2. Aşağıdakilerden hangisi somatik antijen için doğru değildir?
  • Polisakkarid yapıdadır
  • Faj için reseptördür
  • Ig G antikorlarının oluşmasına neden olur
  • Gram negatiflerde bulunur
  • Endotoksinle birlikte bulunur
 • 3. Aşağıdakilerden hangisi Gram pozitif bakterilerde bulunmaz ?
  • Teikoik asit
  • Peptidoglikan
  • Dış membran
  • Kapsül
  • Spor
 • 4. Aşağıdakilerden hangisi Gram negatiflerin özelliklerinden değildir?
  • Dış zarları vardır.
  • Teikoik asitleri yoktur
  • Endotoksinleri vardır
  • Lizozime duyarlıdırlar
  • Ekzotoksinleri vardır
 • 5. Aşağıdakilerden hangisi Gram pozitif bakterilerin hedef dokuya tutunmasını sağlar?
  • Peptidoglikan
  • Teikoik asid
  • Pilus
  • Fimbria
  • Flagella
 • 6. Bakteriyofajlar Gram negatif bakterilerin hangi kısmına tutunur?
  • Polisakkarid
  • Teikoik asid
  • Lipoteikoik asid
  • M proteini
  • A proteini
 • 7. Aşağidakilerden hangisi teikoik aside ait özelliklerden değildir?
  • Hedef dokuya tutunmayı sağlar
  • Faj reseptörüdür
  • Antijeniktir
  • Sadece Gram pozitiflerde bulunur
  • Fagositozu önler
 • 8. Aşağıdakilerden hangisi bakterilerde hücre zarının özellikleri arasında sayılmaz?
  • Aktif transport
  • Elektron transportu
  • Hücre duvarının sentezi
  • Antikor yapımının uyarılması
  • Betalaktamaz salgılanması
 • 9. 2O-2 (süperoksit) + 2 H+ H2O2 + O2 Bakterinin oksijenli ortamda yaşamasını sağlayan aerop ve fakültatif anaerop bakterilerde bulunan ve yukarıdaki reaksiyonu katalizleyen enzim aşağıdakilerden hangisidir?
  • Peroksidaz
  • Süperoksidaz
  • Süperoksid dismutaz
  • Oksidaz
  • Katalaz
 • 10. Aşağıdaki bakterilerden hangisini üretmek için besiyerine kollesterol eklenmelidir?
  • Mycobacterium
  • Leptospira
  • Actinomyces
  • Mycoplasma
  • Bacillus
 • 11. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin hücre zarı 3 tabakalıdır?
  • Borrelia
  • Leptospira
  • Nocardia
  • Treponema
  • Ureaplasma
 • 12. Aşağıdakilerden hangisi bakteri kromozomunu tanımlar?
  • Çift iplikli lineer DNA
  • Çift iplikli sirküler DNA
  • Tek iplikli sirküler DNA
  • Tek iplikli lineer DNA
  • Çift iplikli sirküler RNA
 • 13. Aşağıdakilerden hangisi epizomu tanımlar?
  • Kromozomla birleşmiş plazmid
  • Plazmidle birleşmiş kromozom
  • Bakteriyofajla birleşmiş kromozom
  • Kromozom dışı bakteriyofaj
  • Kromozomdan parça koparmış plazmid
 • 14. Aşağıdakilerden hangisi transpozonlara ait bir özellik değildir ?
  • Toksin yapımını kodlayabilirler
  • Antibiyotik direncini kodlayabilirler
  • Kromozom üzerinde yer değiştirebilirler
  • Bağımsız olarak çoğalabilirler
  • Plazmid üzerinde bulunabilirler
 • 15. Aşağıdaki virülans faktörlerinden hangisi hedef dokuya tutunma ve kolonizasyon ile ilişkili değildir?
  • Pilus
  • Fimbria
  • Kapsül
  • Slime
  • Flagella
 • 16. Aşağıdakilerden hangisi konak hücreye tutunmayı sağlamaz?
  • Pilus
  • Teikoik asid
  • Mezozom
  • Glikokaliks
  • Kapsül
 • 17. Epizomik durumdaki F plazmidinin kromozomdan parça kopararak ayrılması ve başka bakterilere aktarılması olayı aşağıdakilerden hangisinde en doğru olarak tanımlanmıştır?
  • Seks (F) düksiyon
  • Transdüksiyon
  • Transformasyon
  • Transpozisyon
  • Konjügasyon
 • 18. Bakteriyofaj aracılığıyla bakteriler arasında DNA aktarılmasına ne denir?
  • Transformasyon
  • Transpozisyon
  • Transdüksiyon
  • Konjügasyon
  • F düksiyon
 • 19. Ölen bir bakteriden ortama salınan DNA parçacıklarının kompetans faktörüne sahip bir bakteri tarafından alınması hangi genetik aktarım mekanizması ile olur?
  • Transdüksiyon
  • Konjügasyon
  • Transformasyon
  • Transpozisyon
  • Transfeksiyon
 • 20. Aşağıdakilerden hangisi Prokaryot bir hücreden alınan DNA parçacıklarının ökaryot bir hücrenin çekirdeğine enjekte edilmesini tanımlar?
  • Konjügasyon
  • Transdüksiyon
  • Rekombinasyon
  • Transformasyon
  • Transfeksiyon
 • 21. Aşağıdakilerden hangisi ekzotoksinlerin özelliklerinden değildir?
  • Protein yapıdadırlar
  • Ateş yükselmesine neden olmazlar
  • Isıyla denatüre olurlar.
  • Toksik etkileri güçlüdür
  • Zayıf antijendirler
 • 22. İnflamasyonda aşağıdaki akut faz reaktanlarından hangisinin seviyesi düşer?
  • Alfa 1 antitripsin
  • Fibrinojen
  • Haptoglobulin
  • Properdin
  • Albumin
 • 23. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde granülomatöz Hepatit olasılığı en azdır?
  • Candida albicans
  • M. tuberculosis
  • Coxiella burnetti
  • Shistosoma haematobium
  • E. coli
 • 24. Aşağıdaki bakterilerden hangisi granülomatöz iltihap yapmaz?
  • Brucella
  • Listeria
  • Klebsiella
  • Treponema
  • Mycobacterium
 • 25. Gram negatif bakterilere etkisi olmayan ve betalaktam alerjisi olan hastalarda kullanılabilen betalaktam antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?
  • Sefazolin
  • Penisilin G
  • Temosilin
  • Teikoplanin
  • Doksisiklin
 • 26. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin post antibiyotik etkisi diğerlerinden daha belirgin olduğu için günde tek doz kullanılabilir?
  • Gentamisin
  • Seftriakson
  • Prokain Penisilin
  • INH
  • Rifampisin
 • 27. Kistik fibrozisli bir çocukta pnömoni meydana gelmiştir. Çekilen akciğer grafisinde pnömatosel varlığı saptanmıştır. Bu hastada aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi faydalı olma olasılığı en azdır?
  • Sefazolin
  • Ampisilin sulbactam
  • Aztreonam
  • Klindamisin
  • Vankomisin
 • 28. Primer bakteriyel peritonitte ilk seçenek antibiyotik hangisidir?
  • Sefotaksim
  • Klindamisin
  • Sefoksitin
  • Tetrasiklin
  • Metronidazol
 • 29. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde aminoglikozid kullanımı kontrendikedir?
  • Tetanoz
  • Gazlı gangren
  • Botulizm
  • Şarbon
  • Nekrotizan fasiit
 • 30. Genel olarak bakteriyostatik olan olan protein sentezi inhibitörlerinin tersine aşağıdaki protein sentezi inhibitörlerinden hangisi bakterisidal etkilidir?
  • Tetrasiklin
  • Klindamisin
  • Eritromisin
  • Amikasin
  • Kloramfenikol
 • 31. 30 S ribozoma bağlanarak tRNA’nın tutunmasını engelleyen antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?
  • Eritromisin
  • Linezolid
  • Minosiklin
  • Klindamisin
  • Amikasin
 • 32. 50 S ribozoma bağlanarak translokasyonu engelleyen anitibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?
  • Kloramfenikol
  • Streptomisin
  • Teikoplanin
  • Tetrasiklin
  • Klaritromisin
 • 33. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi 50 S ribozoma bağlanarak Peptidil transferazı bloke eder?
  • Amikasin
  • Tetrasiklin
  • Kloramfenikol
  • Eritromisin
  • Klindamisin
 • 34. Mec A genine sahip S. aureus infeksiyonlarında aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi antibiyogramda duyarlı bile görünse kesin olarak etkisizdir?
  • Trimetoprim sülfometoksazol
  • Klindamisin
  • Siprofloksasin
  • Ampisilin sulbaktam
  • Rifampisin
 • 35. Aşağıdakilerden hangisi kombine antibiyotik kullanma endikasyonlarından değildir?
  • Ağır infeksiyonların ampirik tedavisi
  • Ateşin 40 C olması
  • Polimikrobiyal enfeksiyonların tedavisi
  • Direnç gelişmesinin önlenmesi
  • Antibiyotikleri toksik etkilerinin azaltılması
 • 36. İnfeksiyon riski yüksek olduğu için kritik malzeme sınıfına giren ve bu nedenle otoklav ya da etilen oksitle steril edilmesi gereken tıbbi alet aşağıdakilerden hangisidir?
  • Artroskop
  • Gastroskop
  • Rektoskop
  • Sistoskop
  • Bronkoskop
 • 37. Aşağıdakilerden hangisi periplazmik aralık için yanlıştır?
  • Hücre zarı ile dış zar arasında bulunur
  • İlaç direnç enzimlerini içerir
  • Peptidoglikan molekülleri bulunur
  • Lipoprotein molekülleri bulunur
  • Gram pozitiflerin betalaktamazları bulunur
 • 38. Bakteriler arasında seks (F) pilusu aracılığıyla genetik madde aktarımına ne denir?
  • İntegrasyon
  • Rekombinasyon
  • Transformasyon
  • Konjugasyon
  • Transduksiyon
 • 39. Aşağıdaki bakterilerden hangisi lizozimin etkisine duyarlıdır?
  • Sferoplast
  • Protoplast
  • Klamidya
  • Gram pozitif basil
  • Gram negatif basil
 • 40. Hücre duvarı öncüllerinin sentezi, solunum, sindirim, oksidatif fosforilasyon, enzim ve toksin sekresyonunun yapıldığı bakteri kısmı hangisidir?
  • Hüre duvarı
  • Hücre zarı
  • Sitoplazma
  • Ribozom
  • Periplazmik aralık
 • 41. Aşağıdakilerden hangisi protein yapılı değildir ?
  • Por
  • Pilus
  • Flagella
  • Ekzotoksin
  • Endotoksin
 • 42. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  • Kapsül – polisakkarit
  • Kapsid – protein
  • Zarf – lipoprotein
  • Flagella – Protein
  • Por – lipid
 • 43. Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevlerinden değildir?
  • Sindirim
  • Solunum
  • Betalaktamaz salgılanması
  • Peptidoglikan sentezi
  • Protein sentezi
 • 44. Aşağıdaki toksin – etki mekanizması ilişkilerinden hangisi yanlıştır?
  • C. diphterium – EF2 inaktivasyonu
  • B. anthracis – Adenilat siklaz benzeri etki
  • C. botulinum – Asetil kolin inaktivasyonu
  • C. perfringens - Lesitinaz etkisi
  • Stabil toksin – Adenilat siklaz etkisi
 • 45. Hangi toksin IL-1 ve TNF alfa salınımını artırarak etkili olur?
  • Kolera toksini
  • Şarbon toksini
  • Difteri toksini
  • Eritrojenik toksin
  • Clostridium perfringens alfa toksini
 • 46. Kromozoma yapışmış plazmide ne ad verilir?
  • İntron
  • RTF
  • R Belirleyicisi
  • Profaj
  • Epizom
 • 47. Aşağıdakilerden hangisi transpozonlara ait bir özellik değildir?
  • Antibiyotik direncini kodlayabilirler
  • Sıçrayıcı genler de denir
  • İçine sokuldukları genlerde mutasyona neden olurlar
  • Bağımsız olarak replike olurlar
  • DNA’da birden fazla transpozon bulunabilir
 • 48. Aşağıdakilerden hangisi kapsül için yanlıştır?
  • Streptokoklarda hiyalüronik asit yapısındadır
  • Şarbon basilinde D-Glutamik asit yapısındadır
  • Diğer bakterilerde polipeptid yapılıdır
  • Antifagositik özelliği vardır
  • Antijeniktir
 • 49. Dipikolinik asit aşağıdakilerden hangisinin yapısında bulunur?
  • Mezozom
  • Pili
  • Glikokaliks
  • Spor
  • Flagella
 • 50. Aşağıdakilerden hangisi sitoplazmadan kaynaklanarak hücre dışına taşar ve H antijeninin oluşmasına neden olur?
  • Flagella
  • Mezozom
  • Pili
  • Glikokaliks
  • Kapsül
 • 51. Aşağıdakilerden hangisi çitf sıra fosfolipid yapısındadır?
  • Pili
  • Mezozom
  • Flagella
  • Glikokaliks
  • Kapsül
 • 52. Hangisinin kapsülü yoktur?
  • Streptococcus pneumoniae
  • Haemophilus influenzae
  • Mycoplasma pneumoniae
  • Bacilus anthracis
  • Klebsiella pneumoniae
 • 53. Hücre zarının içe doğru katlanmasıyla oluşan ve bölünme sırasında bakteri kromozomunun tutunduğu organel hangisidir?
  • Ribozom
  • Mezozom
  • Nükleus zarı
  • Peptidoglikan molekül
  • Okazaki fragmanı
 • 54. Pilus (fimbria) ile ilişkili olmayan hangisidir?
  • Hareket
  • Kolonizasyon
  • Konjugasyon
  • Virülans
  • Aderans
 • 55. Aşağıdakilerden hangisi bakteriyel kapsülün bir uzantısıdır ve bakterinin yüzeylere yapışmasında rol oynar?
  • Pili
  • Flagella
  • Glikokaliks
  • Lipopolisakkarit
  • Peptidoglikan
 • 56. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi hem oksijenli hem oksijensiz ortamda fermentatif metabolizma gösterir?
  • Zorunlu anaerob
  • Zorunlu aerob
  • Fakültatif anaerob
  • Aerotoleran
  • Mikroaerofil
 • 57. Bakterilerin antibiyotiklerin etkisini en hassas oldukları dönem hangisidir?
  • Lag dönemi
  • Eksponensiyal dönem
  • Stasyoner dönem
  • Durgunluk dönemi
  • Ölüm dönemi
 • 58. İnsanda hastalığa yol açan bakteriler sıcaklık tercihlerine göre hangi grupta yer alır?
  • Psikrofiller
  • Termofiller
  • Mezofiller
  • Halofiller
  • Ozmofiller
 • 59. Aşağıdakilerden hangisi lipoplisakkaritler için doğru değildir?
  • Tüm gram negatif bakterilerde bulunurlar
  • Febril cevap oluşumuna neden olurlar
  • Somatik O antijenik spesifitesine sahiptir
  • Yapısı içinde lipid A içerir
  • Isıya duyarlıdır
 • 60. Bakteriosin (KOLİSİN) aşağıdaki tanımlardan hangisine uyar?
  • Bakteri RNA özelliğidir.
  • Bir bakteri tarafından salınıp diğer bakterileri öldüren maddedir.
  • Bir tip bakteri virusudur.
  • Salgılayan bakterinin kendisini de öldürür.
  • Bakteri mRNA sıdır.
 • 61. Bakterilerin transformasyonu hangi enzimle bloke edilir?
  • Ortamda RNAase bulunması
  • Bakteriofaja karşı anti serum
  • Ortamda DNAase bulunması
  • Seks pilusundan giren bakteriofaj
  • Verici ve alıcı hücreler arasında hücreden hücreye temasın önlenmesi
 • 62. Bir genin ifade edilmediği sessiz bir noktadan transkripsyon ve translasyonun görüldüğü aktif bir noktaya taşınmasına ne ad verilir?
  • Koşullu letal mutasyon
  • Programlanmış yeniden düzenleme
  • Transpozonla indüklenmiş transformasyon
  • Yüksek frenkanslı rekombinasyon
  • Homolog rekombinasyon
 • 63. Tüberküloz tanısında hangisi kullanılabilir?
  • Akridin oranj
  • Kalkoflor boyası
  • Trikrom boyama
  • Auramin rodamin
  • Malaşit yeşili
 • 64. Sefalosporinler aşağıdaki bakterilerden hangisine etkilidir?
  • Listeria
  • Enterokok
  • Enterobacter
  • Metisiline dirençli stafilokok
  • Lejyonella
 • 65. Sefalosporinler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  • 1. kuşaktan 3. kuşağa doğru Gram negatif etkinlik artar, Gram pozitif etkinlik azalır
  • Pnömokoklara en etkili sefalosporinler seftriakson ve sefotaksimdir
  • 2. kuşaklar içinde BOS’a sadece sefuroksim geçer
  • En güçlü anaerop etkisi olan sefoksitindir
  • Pseudomonaslara en etkili olan seftriaksondur
 • 66. Protein sentezi inhibitörleri için hangisi yanlıştır?
  • Aminoglikozitler 30S’e bağlanarak mRNA’nın okunmasını önler
  • Tetrasiklinler 30S’e bağlanarak tRNA’nın tutunmasını önler
  • Azalidler 50S’e bağlanarak peptidil transferazı inhibe eder
  • Makrolidler 50S’e bağlanarak translokasyonu engeller
  • Klindamisin 50S’e bağlanarak peptid bağı oluşumunu engelller
 • 67. Aşağıdaki bakteri aşılarından hangisi kapsül aşısıdır?
  • Difteri aşısı
  • Boğmaca aşısı
  • Tularemi aşısı
  • Pnömokok aşısı
  • BCG
 • 68. Aşağıdakilerden hangisi Van A tipi dirence sahip enterokoklara etkili bir ilaçtır?
  • Vankomisin
  • Teikoplanin
  • Kinupristin-dalfopristin
  • Ampisilin-Sulbaktam
  • Siprofloksasin
 • 69. Tek başına kullanılan sulbaktam aşağıdaki bakterilerden hangisine etkilidir?
  • E. coli
  • Pseudomonas
  • S. aureus
  • Acinetobacter
  • Enterococcus
 • 70. Aşağıdaki toksinlerden hangisi içinde profaj bulunduran lizojen bakteriler tarafından sentezlenir? (Nisan 2006 1)
  • Botulizm toksini
  • Tetanoz toksini
  • Boğmaca toksini
  • Şarbon toksini
  • E. coli labil toksini
 • 71. Virüsler aracılığıyla bakteriler arasında gen aktarılması aşagıdaki olaylardan hangisinde gerçekleşir?
  • Transdüksiyon
  • Transformasyon
  • Transpozisyon
  • Transfeksiyon
  • F düksiyon
 • 72. Hem DNA girazı inhibe eden hem de hücre duvarı prekürsörlerinin sentezini engelleyen ve S. epidermidis ile S. saprophyticus’un ayrımında kullanılan antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?
  • Optokin
  • Novobiyosin
  • Nalidiksik asid
  • Ofloksasin
  • Lizostafin
 • 73. Klindamisinin aşağıdaki hastalıklardan hangisinde hiç etkisinin olması beklenmez?
  • Sekonder peritonit
  • Aspirasyon pnömonisi
  • Toksik şok sendromu
  • Pelvik inflamatuvar hastalık
  • Tifo
 • 74. Steroid yapılı tek antibiyotik olan füzidik asid aşağıdaki bakterilerden hangisinde Protein A yapımını azaltarak fagositozu kolaylaştırır?
  • P. aeruginosa
  • N. gonorrhoeae
  • S. aureus
  • S. pneumoniae
  • C. diphterium
 • 75. Bronkoskopi, gastroskopi gibi endoskopi cihazlarının sterilizasyonunda en sık kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  • Etilen oksid
  • Otoklav
  • HEPA filtre
  • Pastör fırını
  • Gluteraldehid
 • 76. Aşağıdakilerden hangisi konjügasyon için doğru değlidir?
  • İki canlı bakteri arasında genetik aktarım olur
  • F pilusu ile gerçekleşir
  • Seks plazmidi tarafından kodlanır
  • Kompetans faktörü gereklidir
  • Antibiyotik direncinin aktarılmasına neden olur
 • 77. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin anaeroplara etkisinin olması beklenmez?
  • İmipenem
  • Gentamisin
  • Sefoksitin
  • Metronidazol
  • Klindamisin
 • 78. Gram pozitif bakterilerde antibiyotik direnç mekanizmaları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  • Betalaktamaz salgılayabilirler
  • Antibiyotiğin bağlanacağı hedefin yapısını değiştirebilirler.
  • Antibiyotiğin hücre içine alınmasını azaltabilirler
  • Penisilin bağlayan proteinlerde afinite azalması gösterebilirler
  • Ribozomların antibiyotiğe bağlanması azaltabilirler.
 • 79. Gram pozitif bakterilerin hücre duvarı ile ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
  • Bakteriyi iç ozmotik basınca karşı korur
  • Yarı geçirgendir
  • N-asetil müraminik asit ve N-asetil glikozamin içerir
  • Periplazmik aralığı yoktur
  • Antijeniktir
 • 80. Aşağıdaki bakterilerden hangisi periplazmik aralığa salgıladığı betalaktamazlardan dolayı ampisilinden etkilenmez?
  • Pnömokok
  • Streptococcus pyogenes
  • S. aureus
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Mycoplasma pneumoniae
 • 81. Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde havanın temizlenmesi amacıyla aşağıdakilerden hangisi en çok tercih edilmelidir?
  • Pastör fırını ile havanın buharlandırılması
  • HEPA filtre
  • Formol buharı
  • Plazma gazı
  • Etilen dioksid
 • 82. Aşağıdakilerden hangisi Gram pozitif bakterilerin duvar yapısında bulunmaz?
  • A proteini
  • M proteini
  • Kapsül
  • Peptidoglikan
  • Lipopolisakkarid
 • 83. Aşağıdaki bakterilerden hangisi hücre duvarında bulunan teikoik asit sayesinde hedef dokulara tutunabilir?
  • Serratia marcessens
  • Klebsiella pneumoniae
  • Neisseria gonorrhoeae
  • Streptococcus pyogenes
  • Moraxella catarrhalis
 • 84. DNA üzerinde replikasyonun başladığı nokta aşağıdakilerden hangisidir?
  • Orijin
  • Primer
  • Operatör bölge
  • Promoter bölge
  • İntron
 • 85. Üriner sistem enfeksiyonu düşündüğünüz 2 aylık gebede aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi verilmemelidir?
  • Sefaklor
  • Amoksisilin
  • Ofloksasin
  • Seftriakson
  • Amoksisilin-klavulanat
 • 86. Aşağıdakilerden hangisi Vankomisine dirençli enterokok infeksiyonlarında kullanılabilir?
  • Seftazidim
  • İmipenem
  • Aztreonam
  • Linezolid
  • Siprofloksasin
 • 87. Aşağıdaki aşılardan hangisi yan etkileri nedeniyle erişkinlerde kontrendikedir?
  • Menengokok
  • Boğmaca
  • Tetanoz
  • Pnömokok
  • Difteri
 • 88. Canlı dokular üzerinden mikroorganizmaları uzaklaştırma ya da üremelerini baskılama işlemine ne ad verilir?
  • Sanitasyon
  • Dezenfeksiyon
  • Sterilizasyon
  • Antisepsi
  • Pastörizasyon
 • 89. Splenoktomili kişilerde aşağıdaki etkenlerden hangisi sık ve ağır seyirli infeksiyon yapması beklenmez?
  • Streptococus pneumoniae
  • Staphylococcus epidermidis
  • Babesia microtti
  • Haemophilus influenzae
  • Plasmodium vivax
 • 90. Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin somatik O antijenidir?
  • Flagella
  • Pilus
  • Polisakkarid
  • Aksiyel filaman
  • Kapsül
 • 91. Streptococcus pneumoniae’nin kapsülünü kaybetmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi görülür?
  • Antijenik yapısı değiştiği için tedavisi zorlaşır
  • Antijenik yapısı değiştiği için avirülan olur
  • Kültürde L koloni oluşturur
  • Kolay fagosite edilir
  • Hareket yeteneğini kaybeder
 • 92. Cerrahi profilaksi için aşağıdakilerden hangisi genel olarak en uygundur?
  • Tek doz vankomisin
  • Üç doz sefazolin
  • Perioperatif tek doz sefazolin
  • Tek doz seftriakson
  • Üç gün süreyle seftriakson + gentamisin
 • 93. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin kültürü yapılamaz?
  • Spirillum minus
  • Listeria monocytogenes
  • Borrelia recurrentis
  • Rickettsia prowazekii
  • Providencia rettgeri
 • 94. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin normal vücud florasında bulunması beklenmez?
  • Viridans streptokoklar
  • E. coli
  • Shigella
  • Streptococcus pneumoniae
  • Propionibacterium acnes
 • 95. DNA nükleotitinde pürin yerine pirimidin geçmesi ile oluşan mutasyon aşağıdakilerden hangisidir?
  • Delesyon
  • Addisyon
  • Transversion
  • Transisyon
  • Transdüksiyon
 • 96. Aşağıdakilerden hangisi ekzotoksinler için doğru değildir?
  • Protein yapıdadırlar
  • Limulus lizat testini pozitifleştirirler
  • Antijenik uyarı yapabilirler
  • Isıya duyarlıdırlar
  • Formaldehitle muamele edilirlerse anatoksine dönüşürler
 • 97. Aşağıdakilerden hangisi bakteri hücre duvarında bulunan D-Alanil D-Alanini bozarak antibakteriyel etkinlik gösterir?
  • Vankomisin
  • Eritromisin
  • Siprofloksasin
  • Amikasin
  • Klindamisin
 • 98. Aşağıdaki kombinasyonlardan hangisi betalaktam – betalaktamaz inhibitörlerine örnek olarak gösterilemez ?
  • Tikarsilin-Klavulonik asit
  • İmipenem --silastatin
  • Piperasilin- tazobaktam
  • Koamoksiklav
  • Sultamisilin
 • 99. Aşağıdaki bakterilerden hangisi dezenfeksiyon işlemine en dayanıklıdır?
  • Bacillus stearotermophilus
  • Mycoplasma pneumoniae
  • Rickettsia typhi
  • Chlamydia trachomatis
  • Proteus vulgaris
 • 100. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi dezenfektanlara en duyarlıdır?
  • Prionlar
  • Vejetatif bakteriler
  • Sporlar
  • Zarflı virüsler
  • Mantarlar