Serebral palsi

2,581 views
2,136 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,581
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Serebral palsi

 1. 1. SEREBRAL PALSİ TANIMI VE SINIFLAMADA YENİLİKLER Dr. Ebru Yılmaz Yalçınkaya
 2. 2. SUNUM İÇERİĞİ  Tarihçe  Bugüne kadar bilinenler  SCPE (Surveillance of Cerebral Palsy in Europe)  GMFCS  BFMF  MACS  2006 Çalıştayı ve sonrası  Sınıflamalara gelen yorumlar  Özel sınıflamalar  ICF yönünden SP  SPARCLE
 3. 3. TARİHÇE  1861 Little (cerebral paresis)  1959 Mac Keith and Polani  1964 Bax  1992 Mutch ve ark.  2000 SCPE  2004 Uluslararası Çalıştay (United Cerebral Palsy Research and Educational Foundation in USA and Castang Foundation in the UK)  2006 Rosenbaum ve ark
 4. 4. SUNUM İÇERİĞİ  Tarihçe  Bugüne kadar bilinenler  SCPE (Surveillance of Cerebral Palsy in Europe)  GMFCS  BFMF  MACS  2006 Çalıştayı ve sonrası  Sınıflamalara gelen yorumlar  Özel sınıflamalar  ICF yönünden SP  SPARCLE
 5. 5. GENEL BİLGİLER SEREBRAL PALSİ  Serebral Palsi (SP) gelişimini sürdüren beyinde oluşan bir hasara bağlı kalıcı hareket ve postür bozukluğudur  Beyindeki lezyon kas tonusu ve koordinasyonunda sorunlar yaratır  Zamanla kas iskelet sisteminde ikincil bozukluklar da gelişir  Berker N, Yalçın S. The HELP Guide to Cerebral Palsy;2005 pp.1-144
 6. 6. GENEL BİLGİLER SEREBRAL PALSİ  Serebral palsiye neden olan beyin hasarı,  Prenatal (SAT den doğumun başlangıcı)  Perinatal (Doğum başlangıcından yaşamın 7.günü)  Postnatal (Yaşamın 8.gününden 2 yaşa) dönemde oluşabilir
 7. 7. GENEL BİLGİLER SEREBRAL PALSİ  Etyolojiye göre değil klinik bulgulara göre konur  Özgün bir tanı yöntemi yoktur  Tanı birden fazla bulgu ile konmalıdır
 8. 8. GENEL BİLGİLER SEREBRAL PALSİ  Beynin erken gelişim dönemi ilk 18 ay olmakla birlikte 6 yaşa kadar oluşan ve ilerleyici olmayan beyin lezyonlarının tümü SP olarak tanımlanabilir  Özel S; Serebral Palsi;In:Beyazova M, Gökçe Kutsal Y(ed); Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Güneş Tıp Kitabevleri:2011;pp.2681-2724
 9. 9. GENEL BİLGİLER SEREBRAL PALSİ  Dünyada ülkelere göre farklılıklar göstermekle birlikte insidans ortalama 2-3 /1000 şeklindedir  Türkiye’de bir prevelans çalışmasında 4.4/1000  Özel S; Serebral Palsi;In:Beyazova M, Gökçe Kutsal Y(ed); Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Güneş Tıp Kitabevleri:2011;pp.2681-2724
 10. 10. GENEL BİLGİLER SEREBRAL PALSİ  Doğum öncesi  Enfeksiyonlar  Kanamalar  Plasental yetmezlik  Ilaç kullanımı  Travma  Radyasyon  Doğum  Prematürite (36. haftadan erken doðum)  Düşük doğum ağırlığı (2500 gr’dan az)  Zor / Müdahaleli doðum öyküsü  Prezentasyon anomalileri  Çoğul gebelik  Doğum sonrası ( 0 – 6 yaş )  Neonatal hiperbilüribinemi  Neonatal enfeksiyonlar sepsis, menenjit  Konvülsiyonlar  Kafa travması  Merkezi sinir sistemi infeksiyonları Berker N, Yalçın S. The HELP Guide to Cerebral Palsy;2005 pp.1-144
 11. 11. GENEL BİLGİLER SEREBRAL PALSİ Berker N, Yalçın S. The HELP Guide to Cerebral Palsy;2005 pp.1-144
 12. 12. GENEL BİLGİLER SEREBRAL PALSİ SPASTİK TİP  En yaygın SP formudur.  Spli çocukların % 70-80’i spastik tiptir.  Hiperrefleksi  Babinski yanıtı  Üst motor nöron sendromu
 13. 13. GENEL BİLGİLER SEREBRAL PALSİ SPASTİK TİP Spastik diplejik  Üst ekstremitelerde hafif, alt ekstremitelerde belirgin tutulumu olan çocuklardır.  Mental retardasyon ve strabismus görülebilir, nöbet daha nadirdir.  Genellikle prematürite öyküsü vardır.  MR’da PVL tipiktir.
 14. 14. GENEL BİLGİLER SEREBRAL PALSİ SPASTİK TİP Spastik kuadriparezi  Dört ekstremite ve gövde tutulumu olan çocuklardır  Mental retardasyon ,strabismus, nöbet, salya akıtma, dizartri ve disfaji sklıkla görülür
 15. 15. GENEL BİLGİLER SEREBRAL PALSİ SPASTİK TİP Spastik hemiplejik  Gövdenin bir yarısının tutulduğu çocuklardır.  Dirençli nöbetlerin görüldüğü SP tipidir  Kranial sinir tutulumları, astereognozi ve eklem pozisyon hissi kaybı gibi duyu bozuklukları ve etkilenen ekstremitelerde büyüme geriliği gözlenir  MR’da tek hemisferde beyin enfarktı ve posthemorajik porensefali görülür
 16. 16. GENEL BİLGİLER SEREBRAL PALSİ DİSKİNETİK TİP  Tüm SP vakalarının % 10-15 ‘ini oluşturur  Disartri, disfaji ve salya akması eşlik eder  Primitif refleks paternler baskındır ve kas tonusu değişkendir  Atetoz  Distoni  Kore
 17. 17. GENEL BİLGİLER SEREBRAL PALSİ ATAKSİK /HİPOTONİK TİP  Özellikle yürürken belirginleşen koordinasyon bozukluğudur  Serebellum lezyonlarında görülür  Başlangıçta çocuk çoğu kez hipotoniktir, 2-3 yaşından itibaren tonus düzelirken ataksi belirginleşir
 18. 18. GENEL BİLGİLER SEREBRAL PALSİ MİKST TİP  Ataksi ve/veya diskineziyle beraber spastisite olduğunda mikst tip SP denir
 19. 19. GENEL BİLGİLER SEREBRAL PALSİ EŞLİK EDEN PROBLEMLER  Epilepsi  Kognitif bozukluklar  öğrenme bozuklukları  iletişim problemleri  davranış problemleri  Görsel bozukluklar  İşitme problemleri  Oral motor fonksiyon problemleri  Dental problemler  Osteoporoz  Seksüel problemler  Ağrı
 20. 20. SUNUM İÇERİĞİ  Tarihçe  Bugüne kadar bilinenler  SCPE (Surveillance of Cerebral Palsy in Europe)  GMFCS  BFMF  MACS  2006 Çalıştayı ve sonrası  Sınıflamalara gelen yorumlar  Özel sınıflamalar  ICF yönünden SP  SPARCLE
 21. 21. AVRUPA SEREBRAL PALSİ İZLEM GRUBU SURVEİLLENCE OF CEREBRAL PALSY İN EUROPE (SCPE)  2000 de Avrupa Serebral Palsi İzleme ve Kayıt sistemi Ağı (SCPE) kuruldu  Avrupa’daki 8 ülkeden 14 kayıt merkezinden oluştu  (İngiltre, Danimarka, İsveç, İtalya, Almanya, Hollanda, Fransa, İrlanda,İskoç)
 22. 22. AVRUPA SEREBRAL PASLİ İZLEM GRUBU SURVEİLLENCE OF CEREBRAL PALSY İN EUROPE (SCPE) Amaç 1- SP tanım ,tanımlamalar ve sınıflamasında standart oluşturmak 2- Elde edilen bu standart bilgilerle hasta sayısını arttırmak ve SP sıklığını daha sağlıklı olarak izlemek
 23. 23. GRUBU SURVEİLLENCE OF CEREBRAL PALSY İN EUROPE (SCPE)  Tanım  Dahil edilme ve dışlama kriterleri  Sınıflama sistemi
 24. 24. AVRUPA SEREBRAL PALSİ İZLEM GRUBU SURVEİLLENCE OF CEREBRAL PALSY İN EUROPE (SCPE)  Tanım  Gelişmekte olan beyinde  Kalıcı fakat değişmeyen  İerleyici olmayan  Harket ve/veya postür bozukluğunun olduğu  Bir grup bozukluk
 25. 25. AVRUPA SEREBRAL PALSİ İZLEM GRUBU SURVEİLLENCE OF CEREBRAL PALSY İN EUROPE (SCPE)  Temel bulgusu kalıcı anormal motor gelişimdir ve yaşam boyu sürer  Motor gerilik 18 aydan önce başlar  Serebrum, serebellum ve beyin sapını ilgilendiren motor bozukluktur  Primer olarak spinal kord, periferik sinirler, kasları ilgilendiren motor bozukluklar SP tanısı içine girmez  Kromozom anomalisi,SSS Gelişim anomalisı olanlar SP tanı kriterlerini taşıyorsa SP Gurubuna alınabilir
 26. 26. AVRUPA SEREBRAL PALSİ İZLEM GRUBU SURVEİLLENCE OF CEREBRAL PALSY İN EUROPE (SCPE)  Serebral Palsi tanısının kesinleşmesi için zaman gerekir  SP de bulgular ilerleyici değil ancak zamanla değişebilir  Tanıyı doğrulamak için optimal yaş: 5
 27. 27. AVRUPA SEREBRAL PALSİ İZLEM GRUBU SURVEİLLENCE OF CEREBRAL PALSY İN EUROPE (SCPE) 1- SPASTİK a) Bilateral (Kuadriparezi,dipleji) b) Unilateral (Hemipleji) 2- DİSKİNETİK a) Koreoatetoik b) Distonik 3 - ATAKSİK 4 – MİKST
 28. 28. AVRUPA SEREBRAL PALSİ İZLEM GRUBU SURVEİLLENCE OF CEREBRAL PALSY İN EUROPE (SCPE)  Spastik SP Anormal postur ya da hareket paterni Tonus artışı Patolojik refleksler  Spastik bilateral  Spastik unilateral
 29. 29. AVRUPA SEREBRAL PALSİ İZLEM GRUBU SURVEİLLENCE OF CEREBRAL PALSY İN EUROPE (SCPE)  Diskinetik SP Anormal postur ve/veya hareket paterni İstemsiz, kontrol edilemiyen, tekrarlayan , bazan stereotipik Distonik hipokinezi+hipertoni Kore-atetoik hiperkinezi+hipotoni
 30. 30. AVRUPA SEREBRAL PALSİ İZLEM GRUBU SURVEİLLENCE OF CEREBRAL PALSY İN EUROPE (SCPE)  Ataksik SP  Postur ve/ veya harekette anormal patern  Kas koordinasyonunun kaybı, anormal kuvvet, ritm
 31. 31. GROSS MOTOR FUNCTİON CLASSİFİCATİON SYSTEM (KABA MOTOR FONKSİYON SINIFLAMA SİSTEMİ)  SEVİYE I: Kısıtlama olmaksızın yürür.  SEVİYE II: Kısıtlamalarla yürür.  SEVİYE III: Elle tutulan hareketlilik araçlarını kullanarak yürür.  SEVİYE IV: Kendi kendine hareket sınırlanmıştır. Motorlu hareketlilik aracını kullanabilir.  SEVİYE V: Elle itilen bir tekerlekli sandalyede taşınır.  Dev Med Child Neurol 1997;39:214-223  www.canchild.ca; Kaba Motor Sistemi’nin genişletilmiş ve yeniden düzenlenmiş şel
 32. 32. GROSS MOTOR FUNCTİON CLASSİFİCATİON SYSTEM (KABA MOTOR FONKSİYON SINIFLAMA SİSTEMİ)  Spli çocukların fonksiyonel özelliklerini  <2 yaş, 2-4 yaş, 4-6 yaş, 6-12 yaş arası sınıflarken  12- 18 yaş için validasyonu yapıldı *  Palisano RJ, Rosenbaum P,Walter S and coll;Dev Med Child Neurol 1997;39:214-223  *Palisano RJ, Rosenbaum P,Bartlett D, Livingston MH;Content validity of the expanded and revised Gross Motor Function Classification System; Dev Med Child Neurol; 2008 50(10): 744-50  El Ö, Baydar M, Berk H and coll. Interobserver reliability of the Turkish version of the expanded and revised gross motor function classification system; Disabil Rehabil; 2011 November 29 doi:10.3109/09638288.2011.632466
 33. 33. GMGCS E&R 12-18 YAŞ  SEVİYE I:  Gençler evde, okulda, ev dışında ve toplumda yürürler. Gençler fiziksel yardım olmaksızın kaldırımdan inip çıkabilir ve trabzanlardan tutunmaksızın merdiven inip çıkabilirler. Gençler koşma ve zıplama gibi kaba motor fonksiyonları yaparlar. Fakat hız, denge ve koordinasyonu kısıtlıdır. Gençler fiziksel aktivitelere ve spora fiziksel tercihlerine ve çevresel koşullara bağlı olarak katılabilirler  SEVİYE V:  Gençler tüm ortamlarda elle itilen tekerlekli sandalye ile taşınırlar. Gençler baş ve gövde duruşlarını yerçekimine karşı koruyabilme ve kol ve bacak hareketlerini kontrol etme yeteneğinde kısıtlıdırlar. Yardımcı teknoloji baş duruşu, oturma, ayakta durma ve/vey hareketliliğin iyileştirilmesinde kullanılır, fakat kısıtlılıklar ekipmanlarla tamamen karşılanamaz. Bir ya da iki kişinin fiziksel yardımına ya da bir mekanik kaldıraca bir yerden bir yere gitmek için gereksinim vardır. Gençler oturma ve erişimin kontrolü için ileri derecede uyarlamalı motorlu hareket aracı kullanarak kendi kendine hareketliliği başarabilirler. El Ö, Baydar M, Berk H and coll. Interobserver reliability of the Turkish version of the expanded and revised gross motor function classification system; Disabil Rehabil; 2011 November 29 doi:10.3109/09638288.2011.632466
 34. 34. BFMF (BİMANUEL FİNE MOTOR FUNCTİON) (İKİ ELLİ İNCE MOTOR İŞLEV)  Seviye 1 Bir el kısıtlama olmadan kullanılır. Diğer el de kısıtlama olmadan kullanılır, ancak daha ileri ince motor becerilerde sınırlanma olabilir.  Seviye 2 (a) Bir el kısıtlama olmadan kullanılır. Diğer el yalnız kavrayabilir ya da tutabilir. (b) Her iki elde daha ileri ince motor becerilerde kısıtlama vardır  Seviye 3 (a) Bir el kısıtlama olmadan kullanılır. Diğer elde işlevsel beceri yoktur  (b) Bir elde daha ileri ince motor becerilerde kısıtlılık vardır. Diğer el yalnızca kavrayabilir ya da hiç kavrama yapamaz.  Seviye 4 (a) Her iki elde yalnız kavrama ya da tutabilme becerisi vardır.  (b) Bir elde yalnız kavrama becerisi vardur. Diğer el yalnızca tutabilir ya da hiç yapamaz.  Seviye 5 Her iki elde yalnız tutabilme becerisi vardır, ya da hiç yapamaz
 35. 35. MACS (MANUEL ABİLİTY CLASSİFİCATİON SYSTEM)  I. Nesneleri kolaylıkla ve başarıyla tutup kullanabiliyor. En fazla hız ve dikkat gerektiren el işlerini yaparken güçlüklerle karşılaşıyor. Ancak el becerilerindeki herhangi bir kısıtlanma günlük faaliyetlerdeki  bağımsızlığı sınırlandırmıyor.  II. Çoğu nesneyi tutup kullanabiliyor fakat başarma hızı ve/veya kalitesinde biraz azalma var. Bazı faaliyetleri yapmaktan kaçınabiliyor veya bunları bazı zorluklarla başarabiliyor, yapılmak istenilenler için alternatif yollar kullanılabilir ama el becerileri günlük faaliyetlerdeki bağımsızlığı çoğunlukl sınırlandırmıyor.  III. Nesneleri zorlukla tutup kullanabiliyor; faaliyetleri hazırlaması ve/veya değiştirmesinde yardıma ihtiyaçları vardır. Faaliyetlerin yapılması yavaş, nitelik ve nicelik açısından başarı sınırlıdır. Eğer önceden hazırlanmışsa veya uyarlanmışsa faaliyetleri bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor.  IV. Uyarlanmış durumlarda sınırlı sayıda kolaylıkla kullanılan nesneyi tutup kullanabiliyor. Faaliyetlerin bir kısmını çaba göstererek ve sınırlı başarıyla gerçekleştiriyor. Faaliyetin kısmen başarılması için bile sürekli desteğe ve yardıma ve/veya uyarlanmış ortama ihtiyaç duyuyor.  V. Nesneleri tutup kullanamıyor ve basit faaliyetleri bile gerçekleştirmek için ileri derecede kısıtlı beceriye sahip. Tamamen yardıma ihtiyaç duyuyor. Akpinar P, Tezel CG, Eliasson AC, Icagasioglu AI. Reliability and cross-cultural validation of the Turkish version of Manual Ability Classification System (MACS) for children with cerebralpalsy. Disabil Rehabil. 2010;32(23):1910-6.
 36. 36. SUNUM İÇERİĞİ  Tarihçe  Bugüne kadar bilinenler  SCPE  GMFCS  BFMF  MACS  2006 Çalıştayı ve sonrası  Sınıflamalara gelen yorumlar  Özel sınıflamalar  ICF yönünden SP  SPARCLE
 37. 37. TANIM (2006 ÇALIŞTAYI)  Gelişmekte olan fetal ya da infant beyinde oluşan ilerleyici olmayan bir hasara bağlı olarak gelişen, aktivite kısıtlılığına yol açan, hareket ve postür gelişiminin bir grup kalıcı bozukluğudur .  Serebral palside motor bozukluklara çoğunlukla duyusal ve algılasal problemler, kognitif bozukluklar, iletişimsel ve davranışsal problemler, epilepsi ve ikincil kas iskelet sistemi problemleri eşlik eder. Rosenbaum et all; A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006 Dev Med Child Neurol 2007 ; Suppl No 109 , Vol 49 :8-14
 38. 38. TANIM (2006 ÇALIŞTAYI)  Cerebral palsy(CP) ¹ describes a group² of permanent³ disorders of the development5 of movement and posture6 causing7 activity limitation8 that are attributed to9 non-progressive10 disturbances11 that occurred in the developing fetal or infant12 brain13 . The motor disorders of cerebral palsy are often accompanied by14 disturbances of sensation,15 p’er ception16 , cognition,17 communication, and behaviour, by epilepsy20 , and by secondary musculoskeletal problems.21  Rosenbaum et all; A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006 Dev Med Child Neurol 2007 ; Suppl No 109 , Vol 49 :8-14
 39. 39. TANIM (2006 ÇALIŞTAYI) SINIFLAMANIN 4 TEMEL BİLEŞENİ 1)Motor anormallikler a. Motor bozukluğun doğası ve tipi b. Fonksiyonel motor yetenekler 2)Eşlik eden bozukluklar 3)Anatomik ve görüntüleme bulguları a. Anatomik dağılım b. Nörolojik-görüntüleme bulguları 4)Sebep ve oluşma zamanı
 40. 40. (2006 ÇALIŞTAYI) SINIFLAMANIN 4 TEMEL BİLEŞENİ 1A. MOTOR BOZUKLUĞUN DOĞASI VE TİPİ  Anormal kas tonusu ve istemsiz hareketler:  Spastik (Unilateral, bilateral)  Diskinetik (Distoni, Koreatetoz)  Ataksik olarak sınıflanır.  Dominant olan tip ile adlandırılması öneriliyor.  Dominant olmadığında mikst terimi kullanılır.
 41. 41. TANIM (2006 ÇALIŞTAYI) SINIFLAMANIN 4 MAJOR BİLEŞENİ 1B. FONKSİYONEL MOTOR BECERİLER  Üst ve alt ekstremite fonksiyonları, oromotor ve konuşma fonksiyonları ayrı ayrı objektif skalalr ile değerlendirilmelidir.  Ambulasyon için GMFCS kabul edilmektedir.  Fonksiyonel mobilite ve aktivite kısıtlılığına göre 5 evrede sınıflanır.  Çift el ince motor fonksiyonel skala (Bimanual fine motor function scale-BFMF) üst ekstremite için önerilir. Fonksiyonları 5 evrede sınıflar.  MACS profesyoneller ve anne baba arasında iyi güvenirliği olduğu görülmüştür.
 42. 42. TANIM (2006 ÇALIŞTAYI) SINIFLAMANIN 4 MAJOR BİLEŞENİ 2. EŞLİK EDEN BOZUKLUKLAR  Epilepsi  İşitme ve görme sorunları  IQ (zeka düzeyi)  Bilişsel bozukluklar  Dikkat eksikliği  Emosyonel ve davranışsal sorunlar  İleri dönemde gelişen kas-iskelet sorunları
 43. 43. TANIM (2006 ÇALIŞTAYI) SINIFLAMANIN 4 MAJOR BİLEŞENİ 2. EŞLİK EDEN BOZUKLUKLAR  IQ/ Kognitif Bozukluk Sınıflaması  Normal >85(desteksiz düzenli okula gider)  Borderline 70-84  Hafif etkilenmiş 50-69(okuryazarlık kazanır)  Orta etkilenmiş 20-49  Belirgin etkilenmiş <20 Dünya Sağlık Örgütü’nün klasifikasyonuna göre kognitif bozukluğun eşik değerleri
 44. 44. TANIM (2006 ÇALIŞTAYI) SINIFLAMANIN 4 MAJOR BİLEŞENİ 3A. ANATOMİK DAĞILIM  Motor tutulumun paterni ve yaygınlığı belirlenmelidir.  Tüm vücut kısımlarının (kollar ve bacaklar yanısıra gövde ve orofarinksin) hareket ve postür bozukluğu tanımlanmalıdır.
 45. 45. TANIM (2006 ÇALIŞTAYI) SINIFLAMANIN 4 MAJOR BİLEŞENİ 3B. NÖRO-GÖRÜNTÜLEME BULGULARI  Amerikan Nöroloji Akademisinin tavsiyesi tüm SP’li çocuklarda nörogörüntüleme bulgularının elde edilmesidir.  Ventriküler genişleme beyaz cevher kaybı veya beyin anormalliği gibi BT ve MR daki nöroanatomik bulgular kaydedimelidir.
 46. 46. TANIM (2006 ÇALIŞTAYI) SINIFLAMANIN 4 MAJOR BİLEŞENİ 4. SEBEP VE ZAMANLAMA  Serebral palsi birçok risk faktörünün etkileşimi ile olur ve genellikle tek bir sebep tanımlanamaz.  Prenatal, perinatal ve postnatal olabilir.  Sebebe bağlı kesin bir sınıflama şu anda gerçekçi değildir.  Serebral palsinin ne zaman oluştuğu belli ise tanımlarken belirtilmelidir  Ör/ postnatal: menenjit, kafa travması
 47. 47. SUNUM İÇERİĞİ  Tarihçe  Bugüne kadar bilinenler  2006 Çalıştayı  SCPE  GMFCS  BFMF  MACS  Sınıflamalara gelen yorumlar  Özel sınıflamalar  ICF yönünden SP  SPARCLE
 48. 48. AVUSTRALYA BAKIŞ AÇISI  SCPE tanımının kabul  5 anahtar madde üzerinde yorum  1)Sp bir hastalık “grubu”  2)Kalıcı fakat değişmeyen  3)Hareket ve/veya postür bozukluğu  4) İlerleyici olmayan lezyon/anomali  5) Gelişmekte olan beyinde  Nörolojik bulgu şartı  Üst sınır 5 yaş  Blair L, Badawi N; Definition and classification of the cerebral palsies: the Australian view; Dev Med Child Neurol Suppl; 2007 Feb;109:33-4. 
 49. 49. AVUSTRALYA BAKIŞ AÇISI  Avustralya’da MRI, Sp düşünülen bir çocukta rutin bir tetkik gibi istense de bir çok çocukta çeşitli sebeplerle çekilemiyor  Bu sebeple  Sınıflama için etyolojinin belli olmadığı durumlarda temel olarak klinik alınmalı  Blair L, Badawi N; Definition and classification of the cerebral palsies: the Australian view; Dev Med Child Neurol Suppl; 2007 Feb;109:33-4
 50. 50. AVUSTRALYA BAKIŞ AÇISI  Sınıflamalar amaca göre farklılık gösteriyor  Bu sebeple  Vücut dağılımına göre  Bozukluğun dercesine göre  GMFCS  MACS  Konuşma, yutma  Görme, işitme, kognitif fonksiyonlar mutlaka datalarınızda bulunmalı  Blair L, Badawi N; Definition and classification of the cerebral palsies: the Australian view; Dev Med Child Neurol Suppl; 2007 Feb;109:33-4
 51. 51. SCPE’ YE YORUMLAR  GMFCS için interobserver güvenirlik düşük bulunmuş ancak GMFCS için katılımcılara yeterli bilgi vermedikleri eleştrisini yapmışlar.  Gainsborough M, Surman G, Maestri G; Validity and reliability of the guidelines of the Surveillance of Cerebral Palsy in Europe for the  classification of cerebral palsyDevelopmental Medicine & Child Neurology 2008, 50: 828–831
 52. 52. SEREBRAL PALSİ GÜNCELLEME  Sp de ortak dil: SCPE  Prevelans: Düşük doğum ağırlığı ve yüksek immaturite ile prevelans artıyor  %80 den fazlası gelişen beyinde farklı zamanlarda oluşan beyin lezyonu ile meydana geliyor  Sp gelişen beynin plastisitesine yönelik bir çalışma modeli öneriyor (kompensasyon yeteneği yetişkin beyninden daha iyi)  Krageloh-Mann I, Cans C; Cerebral palsy update; Brain & Development 31 (2009) 537-544
 53. 53. SUNUM İÇERİĞİ  Tarihçe  Bugüne kadar bilinenler  2006 Çalıştayı  SCPE  GMFCS  BFMF  MACS  Sınıflamalara gelen yorumlar  Özel sınıflamalar  ICF yönünden SP  SPARCLE
 54. 54. SEREBRAL PALSİ KALÇA PROBLEMLERİNİN SINIFLAMASI (ROBİN VE GRAHAM) Grade I: Normal hip Grade II: Near normal hip Grade III: Dysplastic hip Grade IV:Subluxated hip Grade V: Dislocated hip Grade VI: Salvage surgery Robin J, Graham H:K, Baker R et all.A classification system for hip disease in cerebral palsy;Developmental Medicine & Child Neurology 2009, 51: 183–192 Gose S, Sakaı T, Shibata T; Verification of the Robin and Graham classification system of hip disease in cerebral palsy using three-dimensional computed tomographyDevelopmental Medicine & Child Neurology 2011, 53: 1107–1112
 55. 55. SEREBRAL PALSİ KALÇA PROBLEMLERİNİN SINIFLAMASI (ROBİN VE GRAHAM)  Grade I: Normal kalça – Migrasyon oranı (MP)<10%  1. Shenton’s arkı intakt  2. Femoral baş yuvarlak  3. Asetabulum - normal asetabular gelişim  4. Pelvic obliquity <10°  Robin J, Graham H:K, Baker R et all.A classification system for hip disease in cerebral palsy;Developmental Medicine & Child Neurology 2009, 51: 183–192  Gose S, Sakaı T, Shibata T; Verification of the Robin and Graham classification system of hip disease in cerebral palsy using three-dimensional computed tomographyDevelopmental Medicine & Child Neurology 2011, 53: 1107–1112
 56. 56.  Functional performance tests; clinician-based  Assisting Hand Assessment  Box and Block  House Scale  Jebsen Taylor Hand Function Test  Melbourne Assessment of Unilateral Upper Limb Function  Quality of Upper Extremity Skills Test  Shriners Hospitals Upper Extremity Evaluation  Functional and/or perception of performance test; clinician- or patient-/caregiver-based  Pediatric Evaluation of Disability Inventory  WeeFim  Perception of performance test; patient-/caregiver-based  ABILHAND-Kids  Activities Scale for Kids  Cerebral Palsy Quality of Life  Children’s Assessment of Participation and Enjoyment/Preferences for Activities of Children  Children’s Hand-use Experience Questionnaire  Child Health Questionnaire  Life Habits Assessment  Manual Ability Classification System  Pediatric Outcomes Data Collection Instrument  Pediatric Quality of Life Inventory–Cerebral Palsy Module  Patient goals; clinician- and patient-/caregiver-based  Canadian Occupational Performance Measure  Goal Attainment Scaling Wagner L.V, Davids J.R; Assessment Tools and Classification Systems Used For the Upper Extremity in Children With Cerebral Palsy; Clin Orthop Relat Res2011 DOI 10.1007/s11999- 011-2065-x
 57. 57.  Riad J, Haglund- Akerlind Y, Miller F; Classification of spastic hemiplegic cerebral palsy in children; J Pediatr Orthop; 2007 Oct- Nov;27(7):758-64.
 58. 58.  Spastik tip  5-12 yaş  Alt ekstremite cerrahi öyküsü olmayan  GMFCS seviye1 ve 2  Yürüme analizi ile sınıflama  Gestel L.V, Laet T.D, Lello E.D;Probabilistic gait classification in children with cerebral palsy:A Bayesian approach; Research in Developmental Disabilities 32 (2011) 2542–2552
 59. 59. SUNUM İÇERİĞİ  Tarihçe  Bugüne kadar bilinenler  2006 Çalıştayı  SCPE Kayıt sistemi  GMFCS  BFMF  MACS  Sınıflamalara gelen yorumlar  Özel sınıflamalar  ICF yönünden SP  SPARCLE
 60. 60. ICF-CY Bölüm1 Fonksiyon ve Disabilite Bölüm 2 Bağlamsal faktörler Vücut fonksiyonları Vücut yapıları Aktivite ve Katılım Çevresel faktörler Kişisel faktörler Vücut fonksiyon değişikliği Vücut yapı değişikliği Kolaylaştırıcı Engelleyici Kapasite Performans KATEGORİ Düzeyler: KATEGORİ Düzeyler: KATEGORİ Düzeyler: KATEGORİ Düzeyler: Aydın R; Serebral Palside Değerlendirme ve Katılım Serebral Palside Güncel Muayene ve Değerlendirme Sempozyumu; 24 Aralık 2010
 61. 61. ICF-CY’E GÖREICF-CY’E GÖRE SEREBRAL PALSİ’DE DEĞERLENDİRMESEREBRAL PALSİ’DE DEĞERLENDİRME (İSP-ÇG,2010)(İSP-ÇG,2010) VÜCUT YAPI/İŞLEVİVÜCUT YAPI/İŞLEVİ Klinik muayene ile değ:Klinik muayene ile değ: Kas testi,ROM,MAshS,vb.Kas testi,ROM,MAshS,vb. AKTİVİTE/KATILIMAKTİVİTE/KATILIM GMFCS, MACS, WeeFIM, PEDI,GMFCS, MACS, WeeFIM, PEDI, KINDL, CHQ-PF50KINDL, CHQ-PF50 ÇEVRESELÇEVRESEL FAKTÖRLERFAKTÖRLER CHQ-PF50, KİNDLCHQ-PF50, KİNDL KİŞİSEL FAKTÖRLERKİŞİSEL FAKTÖRLER (tanımlanarak)(tanımlanarak) Aydın R; Serebral Palside Değerlendirme ve Katılım Serebral Palside Güncel Muayene ve Değerlendirme Sempozyumu; 24 Aralık 2010
 62. 62. SPARCLE A Study of Participation and Quality of Life of Children with Cerebral Palsy Living in Europe  Denmark, France, Germany, Ireland, Italy, Sweden,England and Northern Ireland  Ağrı  Duygusal ve davranışsal problemler  Ebevynlerin stresi  Aktivite azlığı
 63. 63. Hustad K.C, Gorton K, Lee J, Classification of speech and language profiles in 4-year old children with cerebral palsy: A prospective preliminary studyJ Speech
 64. 64.  ICF kodları SP için daha kapsamlı dğerelendirmeler yapabilmek için tanımlanmıştır.  ICF materyallerinin geçerlilikleri için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır  Andrade P, Ferreira F, Haase VG; Multidisciplinary perspective for cerebral palsy assessment after an international, classification of functioning, disability and health training; Dev Neurorehabil 2011;14(4):199-207
 65. 65. YENİLİKLERE RAĞMEN HEP GEÇERLİ OLANLAR !  Tanıdan emin olunmalı  Ortak dil  Açıklayıcı ve güncel bilimsel çalışmalara uygun sınıflama  Fonksiyonlar  Yaşam kalitesi  Katılım  Çocuk , aile ve çevresi bir bütün
 66. 66.  Teşekkür ederim

×