Kontrast Maddeler      & Allerjik Reaksiyonlar    Dr.Gürsel SAVCIUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
İçerik1 Kontrast: tanım Kontrast madde: aranan özellikler Kontrast madde: sınıflama İyotlu kontrast maddeler: çeşitler...
İçerik2 İstenmeyen sonuçlar   Toksisite: nefrotoksisite   Ekstravazasyon   DVT   Reaksiyonlar (!): Bilinçli ...
İçerik1 Kontrast: tanım Kontrast madde: aranan özellikler Kontrast madde: sınıflama İyotlu kontrast maddeler: çeşitler...
Kontrast madde: tanım “A medical contrast medium is a substance used to enhance the contrast of structures or fluids with...
6/87
7/87
Kontrast madde kullanımı: önemi Bilinçli kullanım   Diagnostik katkı   Maliyet   Morbidite           ...
İçerik1 Kontrast: tanım Kontrast madde: aranan özellikler Kontrast madde: sınıflama İyotlu kontrast maddeler: çeşitler...
Kontrast madde: Aranan özellikler1 Organ fonksiyonu: kalıcı değişiklik oluşturmamalı Toksik olmamalı Antijenik olmamalı...
Kontrast madde: Aranan özellikler2 Vücuttan hızla ve selektif olarak atılmalı Viskozite: düşük olmalı Osmolalite: düşük...
İçerik1 Kontrast: tanım Kontrast madde: aranan özellikler Kontrast madde: sınıflama İyotlu kontrast maddeler: çeşitler...
Kontrast madde: Sınıflama Negatif kontrast maddeler: gazlar Pozitif kontrast maddeler   Baryum   İyotlu kontrast m...
Negatif kontrast maddeler Hava CO2: artrografi, anjiografi, gastrointestinal sistem                   ...
Pozitif kontrast maddeler BaSO4 İyotlu kontrast maddeler               15/87
BaSO4: kontrendikasyonlar GİS   Perforasyon: serozit, mediastinit   Tam obstrüksiyon   Toksik megakolon     ...
İçerik1 Kontrast: tanım Kontrast madde: aranan özellikler Kontrast madde: sınıflama İyotlu kontrast maddeler: çeşitler...
İyotlu Kontrast Maddeler Yağda eriyenler Suda erimeyenler Suda eriyenler              18/87
İyotlu Kontrast Maddeler Yağda eriyenler   Lipiodol     HSG     Lipiodol-BT     Lenfanjiografi   Pantop...
Yağda Eriyenler İyi tolerasyon (serozal boşluklarda) İntravasküler kullanım: (!)                    ...
İyotlu Kontrast Maddeler Suda erimeyenler: dionosil Suda eriyenler   İyonik Monomerler   Noniyonik Monomerler  ...
Suda Eriyen İyotlu Kontrast Maddeler İntravasküler kullanım   Ekskretuar ürografi   Bilgisayarlı tomografi   Anj...
İyonik Monomerler Benzoik asit türevlerinin monoasidik tuzları Katyon ve anyondan oluşur   Katyon: Na+ ve methylgluca...
Noniyonik Monomerler Katyon içermezler (osmol: %50 ) Hidroksil (OH) grupları fazla  Nefrogram ve pyelogram: Dens   ...
İyonik Dimerler İki benzen halkası Konjugasyon (Na+ ve meglumin) Viskozite: göreceli olarak fazla 3CO         ...
Noniyonik Dimerler Solüsyonda çözünmezler Hidroksil grubu sayısı: 12 İzoosmolal        HOCH2-CHOH     HOCH2...
I/Partikül oranı İyonik monomer: 3/2 Noniyonik monomer: 3/1 İyonik dimer: 6/2 Noniyonik dimer: 6/1          ...
Araştırmalar sürmekte İyot içeriğinin artırılması Yan etkilerin azaltılması Doku spesifik kontrast maddeler   Kan ha...
İçerik1 Kontrast: tanım Kontrast madde: aranan özellikler Kontrast madde: sınıflama İyotlu kontrast maddeler: çeşitler...
Osmolalite Katyon ve anyonların katkıları eşit Hiperosmolaliteye bağlı hemodinamik değişiklikler   Vazodilatasyon  ...
Osmolalite              Osmolarite              (mOsm/kg)Serum            290-300İyon...
İçerik1 Kontrast: tanım Kontrast madde: aranan özellikler Kontrast madde: sınıflama İyotlu kontrast maddeler: çeşitler...
Atılım Böbrek fonksiyonu: normal  Böbrekler: %98  GİS mukozası ve safra: %1-2 Böbrek fonksiyonu: bozuk   GİS muko...
34/87
İçerik2 İstenmeyen sonuçlar   Toksisite: nefrotoksisite   Ekstravazasyon   DVT   Reaksiyonlar (!): Bilinçli ...
Nefrotoksisite Tanım: Cr artışı (1 mg/dl veya %25-33) Tanı   Klinik: Oligüri sık gözlenmez   Lab: İdrarda tubüler ...
Nefrotoksisite: Predispozisyon Renal yetersizlik İnsüline bağlı diyabet Yaş Multipl miyeloma (?)           ...
ATN: Risk Faktörleri                 ATN riski (%)Diabet                 9Cr yüksek (>4.5...
Nefrotoksisite Maksimum verilebilir kontrast madde dozu            5 (ml) x ağırlık (kg)        ml=  ...
İçerik2 İstenmeyen sonuçlar   Toksisite: nefrotoksisite   Ekstravazasyon   DVT   Reaksiyonlar (!): Bilinçli ...
Ekstravazasyon HOCM: "kompartman sendromu"   Cilt nekrozu ve ülserasyonlar   Noniyonik < iyonik dimer < iyonik mono...
Ekstravazasyon: Profilaksi El-ayak sırtından enjeksiyon yapılmamalı Aynı damardan sık enjeksiyon denenmemeli Metal yeri...
İçerik2 İstenmeyen sonuçlar   Toksisite: nefrotoksisite   Ekstravazasyon   DVT   Reaksiyonlar (!): Bilinçli ...
Trombotik Etki HOCM: Antitrombotik etki (+) LOCM: Antitrombotik etki (-)  tromboz Tromboz riski   Ioxaglate: %2  ...
Derin Ven Trombozu (DVT) Risk   kontrast madde konsantrasyonu   %60 konsantrasyon: %24   %40 konsantrasyon: %5 K...
İçerik2 İstenmeyen sonuçlar   Toksisite: nefrotoksisite   Ekstravazasyon   DVT   Reaksiyonlar (!): Bilinçli ...
Kontrast Madde Reaksiyonları İdiosenkratik: Laringeal ödem, şok   Hipersensitivite reaksiyonu   Doz ve konsantrasyo...
Kontrast Madde Reaksiyonları Prevalans: ~%5-12 (HOCM: %13, LOCM: %3) Klinik   Çoğu minör   Tedavi gereken: %1-2 ...
Kontrast Madde Reaksiyonları Geç reaksiyon: 1 saat-1 hafta   Bulantı, kusma, baş ağrısı, deri döküntüsü,   kaşıntı,...
Risk Faktörleri1 Genel popülasyonun %20-40`i risk altında Kemotaktik etkiler: düşkün hastalar İdiosenkratik reaksiyonla...
Risk Faktörleri2 Risk faktörleri: çoğunlukla multipl   Yaş: 20-50 yaş ~ sık (infant ve yaşlı!)   Enjeksiyon şekli ...
Kemotaktik Yan Etkilerin Önlenmesi Kontrast gerektirmeyen yöntem seçilmeli Gerekiyorsa noniyonik kontrast seçilmeli Deh...
İdiosenkratik Yan Etkilerin Önlenmesi Kontrast madde gerektirmeyen yöntem seçilmeli Kortikoterapi: 2 ve 12 saat önce 32 ...
İçerik2 İstenmeyen sonuçlar   Toksisite: nefrotoksisite   Ekstravazasyon   DVT   Reaksiyonlar (!): Bilinçli ...
(!): Feokromasitoma İyotlu kontrast madde kullanılmamalı IV kontrast madde kullanımı: “PO” a, b blokaj IA kontrast madd...
(!): Graves Hastalığı İyotlu kontrast madde: tirotoksikozis? IV veya oral kullanım (!)                 ...
(!): Trakeoözefagial fistül araştırılması Baryum kullanılmalı                      57/87
(!): Diabet (metformin tedavisi) Metabolik asidoz (!)   48 saat önce metformin kesilmeli   Tekrar başlamak için Cr ...
(!): Diğer Nefrotoksik ilaçlar Metformin, siklosporin, interleukin, aminoglikozid türü antibiyotikler, sisplatin, NSAID, ...
Kontrast madde riski En iyi tetkiki isteyen hekim tarafından bilinir CR > 1.5 mg/dl (!)   İA tetkik: Cr ölçümü (son h...
İçerik2 İstenmeyen sonuçlar   Toksisite: nefrotoksisite   Ekstravazasyon   DVT   Reaksiyonlar (!): Bilinçli ...
Nefrojenik Sistemik Fibrozis (NSF) NSF: cildin skleroderma benzeri hastalığı “Nephrogenic fibrosing dermopathy” (!) Oto...
Klinik Skleroderma benzeri tablo (yüz tutulmaz)   Cilt tutulumu: Genellikle alt, bazen üst ekstremite   Kontraktürl...
NSF: Epidemiyoloji Erkek/kadın: 1/1 Yaş: 8-87 (~ 46.4) Irk: fark yok            64/87
NSF: Etyoloji? Uygun koşullar   Gadolinium ekspojuru   Böbrek yetersizliği   Proinflamatuar durumlar      ...
Etyoloji KRY hastasında Gd ekspojuru: %3-5 NSF KRY + proinflamatuar tablolar + Gd ekspojuru Klinik tablo: 2-12 hafta so...
NSF ~ Böbrek hastalığı NSF: tüm hastalarda böbrek hastalığı (+) Ilımlı seyir sırasında ani kötüleşme (Gd) Hastalık ~ di...
NSF ~ Hiperkoagülabilite, DVT Hiperkoagülabilite: (+) Pulmoner emboli, tromboze av fistül, femoral graft trombozu, prote...
NSF ~ Cerrahi Transplantasyon cerrahisi öyküsü: %48 Dializ fistül operasyonu veya CV kateter takılması: %90       ...
NSF ~ Diğer sistemik faktörler HBV, HCV Hepatorenal sendrom Akciğer fibrozisi Metabolik asidoz İlaçlar: ACE inhibitör...
Gd Atılım  Normal böbrek fonk: t 2 saat            1/2  KRY: t 30-120 saat      1/2 Gd: endojen met...
Gd   Gd-    Gd+ ToplamKRY  200    301 501NSF  0 (%0)  12 (%4) 12 (%2.4)           0.1 mmol/kg  0....
NSF: Mekanizma      Tetiklenme (CF)     İnflamatuar sinyal      Yara iyileşmesi  Aberan periferal prokall...
Böbrek yetersizliği        +   Proinflamatuar durumlar        +   Gadolinium ekspojuru     Cytoki...
Patoloji İmmünolojik tetikleme   Free Gd+: İntrasellüler depolanma   Aşırı şelasyon (Zn, Cu, I): dokuda metal   ...
Tanı Derin deri biyopsisi             76/87
Tedavi Native böbrek fonksiyonunun sağlanması (Tx) Uzun süren olgularda tam iyileşme olmayabilir            ...
Gd: hangisini seçelim?   MR kontrast ajan seçerken en çok dikkat    edilen kriterler neler?        MOLEKÜLER ...
Kimyasal yapılar ~ stabilite             Termodinamik stabilite                 Ionik     ...
Diğer riskli durumlar Böbrek hastalığı (soliter böbrek, tx böbrek, böbrek tümörü) Yaş: 60+ Hipertansiyon Şeker Hastalı...
Önlemler1 Yaş>60: Cr kontrolü Böbrek fonksiyonu (!)   GFH<30 ml/dk/1.73 m2   Proinflamatuar tablo + GFH<60 ml/dk/1...
Önlemler2 Riskli hasta  MR yerine alternatif yöntemler denenmeli  Endikasyon kesin     Makrosiklik ve iyonik ajan...
Sonuç1 Makrosiklik ve iyonik ajanlar: daha emin NSF riski ~ Gd dozu Kumulatif etki: KRY hastalarında tekrarlayan küçük ...
Sonuç2 Allerji öyküsü Diabet: metformin tedavisi Grave’s hastalığı Feokromasitoma LOCM kullanımı MR kontrast maddele...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kontrast maddeler ve_allerjik_reaksiyonlar (fazlası için www.tipfakultesi.org )

1,675 views
1,531 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,675
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kontrast maddeler ve_allerjik_reaksiyonlar (fazlası için www.tipfakultesi.org )

 1. 1. Kontrast Maddeler & Allerjik Reaksiyonlar Dr.Gürsel SAVCIUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 2. 2. İçerik1 Kontrast: tanım Kontrast madde: aranan özellikler Kontrast madde: sınıflama İyotlu kontrast maddeler: çeşitleri Osmolalite Atılım 2/87
 3. 3. İçerik2 İstenmeyen sonuçlar  Toksisite: nefrotoksisite  Ekstravazasyon  DVT  Reaksiyonlar (!): Bilinçli olunması gereken durumlar MR: Kontrast Maddeleri  Nefrojenik sistemik fibrozis 3/87
 4. 4. İçerik1 Kontrast: tanım Kontrast madde: aranan özellikler Kontrast madde: sınıflama İyotlu kontrast maddeler: çeşitleri Osmolalite Atılım 4/87
 5. 5. Kontrast madde: tanım “A medical contrast medium is a substance used to enhance the contrast of structures or fluids within the body in medical imaging” 5/87
 6. 6. 6/87
 7. 7. 7/87
 8. 8. Kontrast madde kullanımı: önemi Bilinçli kullanım  Diagnostik katkı  Maliyet  Morbidite 8/87
 9. 9. İçerik1 Kontrast: tanım Kontrast madde: aranan özellikler Kontrast madde: sınıflama İyotlu kontrast maddeler: çeşitleri Osmolalite Atılım 9/87
 10. 10. Kontrast madde: Aranan özellikler1 Organ fonksiyonu: kalıcı değişiklik oluşturmamalı Toksik olmamalı Antijenik olmamalı Suda çözünmeli Stabil olmalı (ısıya karşı ve kimyasal olarak) 10/87
 11. 11. Kontrast madde: Aranan özellikler2 Vücuttan hızla ve selektif olarak atılmalı Viskozite: düşük olmalı Osmolalite: düşük olmalı Ucuz olmalı 11/87
 12. 12. İçerik1 Kontrast: tanım Kontrast madde: aranan özellikler Kontrast madde: sınıflama İyotlu kontrast maddeler: çeşitleri Osmolalite Atılım 12/87
 13. 13. Kontrast madde: Sınıflama Negatif kontrast maddeler: gazlar Pozitif kontrast maddeler  Baryum  İyotlu kontrast maddeler 13/87
 14. 14. Negatif kontrast maddeler Hava CO2: artrografi, anjiografi, gastrointestinal sistem 14/87
 15. 15. Pozitif kontrast maddeler BaSO4 İyotlu kontrast maddeler 15/87
 16. 16. BaSO4: kontrendikasyonlar GİS  Perforasyon: serozit, mediastinit  Tam obstrüksiyon  Toksik megakolon 16/87
 17. 17. İçerik1 Kontrast: tanım Kontrast madde: aranan özellikler Kontrast madde: sınıflama İyotlu kontrast maddeler: çeşitleri Osmolalite Atılım 17/87
 18. 18. İyotlu Kontrast Maddeler Yağda eriyenler Suda erimeyenler Suda eriyenler 18/87
 19. 19. İyotlu Kontrast Maddeler Yağda eriyenler  Lipiodol  HSG  Lipiodol-BT  Lenfanjiografi  Pantopaque  Myelografi (!) 19/87
 20. 20. Yağda Eriyenler İyi tolerasyon (serozal boşluklarda) İntravasküler kullanım: (!) 20/87
 21. 21. İyotlu Kontrast Maddeler Suda erimeyenler: dionosil Suda eriyenler  İyonik Monomerler  Noniyonik Monomerler  İyonik Dimerler  Noniyonik Dimerler 21/87
 22. 22. Suda Eriyen İyotlu Kontrast Maddeler İntravasküler kullanım  Ekskretuar ürografi  Bilgisayarlı tomografi  Anjiografi  Diğerleri: sistografi, üretrografi 22/87
 23. 23. İyonik Monomerler Benzoik asit türevlerinin monoasidik tuzları Katyon ve anyondan oluşur  Katyon: Na+ ve methylglucamine COO-Na / Meglumin  Na+: Dens nefrogram I I  Meglumin tuzları: Osmotik diüretik etkisi iyi HN R CO I CH3 23/87
 24. 24. Noniyonik Monomerler Katyon içermezler (osmol: %50 ) Hidroksil (OH) grupları fazla  Nefrogram ve pyelogram: Dens CH2OH  Osmotik diürez: Az CONCH  Toplayıcı sistem distansiyonu: Az I I CH2OH CH2OH CH3CHCOHN CONCH I CH2OH OH 24/87
 25. 25. İyonik Dimerler İki benzen halkası Konjugasyon (Na+ ve meglumin) Viskozite: göreceli olarak fazla 3CO CH CH3 Örnek: Ioxaglate COO-Meglumin N I I I I HOCH2HNO3 NHOCH2NOC CONHCH3 I I 25/87
 26. 26. Noniyonik Dimerler Solüsyonda çözünmezler Hidroksil grubu sayısı: 12 İzoosmolal HOCH2-CHOH HOCH2-CHOH CONHCH-CH2OH CONHCH-CH2OH I I I I HOCH2 CH2OHHOHC-CHNHCO NCOCH2CON CONHCH-CHOH I I CH2OH CH2OH CH2 CH2 26/87
 27. 27. I/Partikül oranı İyonik monomer: 3/2 Noniyonik monomer: 3/1 İyonik dimer: 6/2 Noniyonik dimer: 6/1 27/87
 28. 28. Araştırmalar sürmekte İyot içeriğinin artırılması Yan etkilerin azaltılması Doku spesifik kontrast maddeler  Kan havuzu görüntüleme  Retiküloendotelyal sistem görüntüleme  Hepatobiliyer sistem görüntüleme 28/87
 29. 29. İçerik1 Kontrast: tanım Kontrast madde: aranan özellikler Kontrast madde: sınıflama İyotlu kontrast maddeler: çeşitleri Osmolalite Atılım 29/87
 30. 30. Osmolalite Katyon ve anyonların katkıları eşit Hiperosmolaliteye bağlı hemodinamik değişiklikler  Vazodilatasyon  Hemodilüsyon  Endotel hasarı: vazoaktif uyarı  Eritrosit morfoloji değişiklikleri  Kan beyin bariyeri değişiklikleri 30/87
 31. 31. Osmolalite Osmolarite (mOsm/kg)Serum 290-300İyonik monomer (HOCM) 1400-2100Noniyonik monomer (LOCM) 600İyonik dimer (LOCM) 600-796Noniyonik dimer (LOCM) 300 31/87
 32. 32. İçerik1 Kontrast: tanım Kontrast madde: aranan özellikler Kontrast madde: sınıflama İyotlu kontrast maddeler: çeşitleri Osmolalite Atılım 32/87
 33. 33. Atılım Böbrek fonksiyonu: normal  Böbrekler: %98  GİS mukozası ve safra: %1-2 Böbrek fonksiyonu: bozuk  GİS mukozası ve safra: atılımı artar  24-48 saat: safra kesesi opasifikasyonu 33/87
 34. 34. 34/87
 35. 35. İçerik2 İstenmeyen sonuçlar  Toksisite: nefrotoksisite  Ekstravazasyon  DVT  Reaksiyonlar (!): Bilinçli olunması gereken durumlar MR: Kontrast Maddeleri  Nefrojenik sistemik fibrozis 35/87
 36. 36. Nefrotoksisite Tanım: Cr artışı (1 mg/dl veya %25-33) Tanı  Klinik: Oligüri sık gözlenmez  Lab: İdrarda tubüler hücre kökenli enzimler   Cr artışı  Başlangıç (1-2 gün), pik (4-7 gün), düzelme: (10-14 gün)  Radyoloji: Persistan nefrogram 36/87
 37. 37. Nefrotoksisite: Predispozisyon Renal yetersizlik İnsüline bağlı diyabet Yaş Multipl miyeloma (?) 37/87
 38. 38. ATN: Risk Faktörleri ATN riski (%)Diabet 9Cr yüksek (>4.5 mg/dl) 60Diabet + Cr yüksek (>4.5 mg/dl) 100 38/87
 39. 39. Nefrotoksisite Maksimum verilebilir kontrast madde dozu 5 (ml) x ağırlık (kg) ml= Serum Cr (mg/ml) değeri Korunma  N-acetylcysteine (PO: 2 ve 6 saat önce 2x600 mg)  NaHCO3 39/87
 40. 40. İçerik2 İstenmeyen sonuçlar  Toksisite: nefrotoksisite  Ekstravazasyon  DVT  Reaksiyonlar (!): Bilinçli olunması gereken durumlar MR: Kontrast Maddeleri  Nefrojenik sistemik fibrozis 40/87
 41. 41. Ekstravazasyon HOCM: "kompartman sendromu"  Cilt nekrozu ve ülserasyonlar  Noniyonik < iyonik dimer < iyonik monomer  Na+ < meglumin Risk faktörleri  Yaşlı hastalar, kemoterapi  Periferal venöz sistem hastalığı  Diyabet, Raynaud fenomeni, DVT 41/87
 42. 42. Ekstravazasyon: Profilaksi El-ayak sırtından enjeksiyon yapılmamalı Aynı damardan sık enjeksiyon denenmemeli Metal yerine plastik kanüller tercih edilmeli Damar-sinir-tendona yakın damar kullanılmamalı Proksimaldeki turnikeler çözülmeli Enjeksiyon sırasında enjeksiyon yeri kontrolü Ekstravazasyon varsa enjeksiyon durdurulmalı Risk (+): noniyonik tercih edilmeli 42/87
 43. 43. İçerik2 İstenmeyen sonuçlar  Toksisite: nefrotoksisite  Ekstravazasyon  DVT  Reaksiyonlar (!): Bilinçli olunması gereken durumlar MR: Kontrast Maddeleri  Nefrojenik sistemik fibrozis 43/87
 44. 44. Trombotik Etki HOCM: Antitrombotik etki (+) LOCM: Antitrombotik etki (-)  tromboz Tromboz riski  Ioxaglate: %2  Iohexol : %22 44/87
 45. 45. Derin Ven Trombozu (DVT) Risk  kontrast madde konsantrasyonu  %60 konsantrasyon: %24  %40 konsantrasyon: %5 Korunma: Venöz sistemin irrigasyonu 45/87
 46. 46. İçerik2 İstenmeyen sonuçlar  Toksisite: nefrotoksisite  Ekstravazasyon  DVT  Reaksiyonlar (!): Bilinçli olunması gereken durumlar MR: Kontrast Maddeleri  Nefrojenik sistemik fibrozis 46/87
 47. 47. Kontrast Madde Reaksiyonları İdiosenkratik: Laringeal ödem, şok  Hipersensitivite reaksiyonu  Doz ve konsantrasyondan bağımsız Nonidiosenkratik (kemotaktik): Bulantı, kusma, aritmi, pulmoner ödem, şok  Sorumlu: Fizikokimyasal etkiler  Doz ve konsantrasyona bağımlı 47/87
 48. 48. Kontrast Madde Reaksiyonları Prevalans: ~%5-12 (HOCM: %13, LOCM: %3) Klinik  Çoğu minör  Tedavi gereken: %1-2  Ciddi: HOCM~ %0.2, LOCM~ %0.04  Mortalite: 1/10.000 - 1/100.000 48/87
 49. 49. Kontrast Madde Reaksiyonları Geç reaksiyon: 1 saat-1 hafta  Bulantı, kusma, baş ağrısı, deri döküntüsü, kaşıntı, ateş Mekanizma (?)  Hipersensitivite reaksiyonu  Risk faktörleri: allerji öyküsü  Interleukin-2 (IL-2) tedavisinde sık 49/87
 50. 50. Risk Faktörleri1 Genel popülasyonun %20-40`i risk altında Kemotaktik etkiler: düşkün hastalar İdiosenkratik reaksiyonlar: allerji öyküsü  Allerjik bünye (x2), astma (x5), kontrast allerji öyküsü (x3-8)  “Kortikoterapi + noniyonik”: risk 10 kat az 50/87
 51. 51. Risk Faktörleri2 Risk faktörleri: çoğunlukla multipl  Yaş: 20-50 yaş ~ sık (infant ve yaşlı!)  Enjeksiyon şekli  İA < İV  Bolus < drip infüzyon  Diğer: Azotemi, diyabet, orak hücreli anemi, anksiyete, feokromasitoma, dehidratasyon 51/87
 52. 52. Kemotaktik Yan Etkilerin Önlenmesi Kontrast gerektirmeyen yöntem seçilmeli Gerekiyorsa noniyonik kontrast seçilmeli Dehidratasyon önlenmeli Feokromasitoma: a-reseptör blokeri 52/87
 53. 53. İdiosenkratik Yan Etkilerin Önlenmesi Kontrast madde gerektirmeyen yöntem seçilmeli Kortikoterapi: 2 ve 12 saat önce 32 mg prednizolon  Kortikoterapiye ait yan etkiler (!!!) 53/87
 54. 54. İçerik2 İstenmeyen sonuçlar  Toksisite: nefrotoksisite  Ekstravazasyon  DVT  Reaksiyonlar (!): Bilinçli olunması gereken durumlar MR: Kontrast Maddeleri  Nefrojenik sistemik fibrozis 54/87
 55. 55. (!): Feokromasitoma İyotlu kontrast madde kullanılmamalı IV kontrast madde kullanımı: “PO” a, b blokaj IA kontrast madde kullanımı: “IV + PO” a, b blokajı 55/87
 56. 56. (!): Graves Hastalığı İyotlu kontrast madde: tirotoksikozis? IV veya oral kullanım (!) COO- Endokrinolog izlemi I I HN R CO I CH3 56/87
 57. 57. (!): Trakeoözefagial fistül araştırılması Baryum kullanılmalı 57/87
 58. 58. (!): Diabet (metformin tedavisi) Metabolik asidoz (!)  48 saat önce metformin kesilmeli  Tekrar başlamak için Cr ölçümü yapılmalı 58/87
 59. 59. (!): Diğer Nefrotoksik ilaçlar Metformin, siklosporin, interleukin, aminoglikozid türü antibiyotikler, sisplatin, NSAID, hidralazin 59/87
 60. 60. Kontrast madde riski En iyi tetkiki isteyen hekim tarafından bilinir CR > 1.5 mg/dl (!)  İA tetkik: Cr ölçümü (son hafta)  İV tetkik: rutin serum Cr ölçümü gerekmez  Renal hastalık, diabet, proteinüri, renal cerrahi öyküsü, Gut hastalığı, konjestif kalp yetersizliği sorgulanmalı 60/87
 61. 61. İçerik2 İstenmeyen sonuçlar  Toksisite: nefrotoksisite  Ekstravazasyon  DVT  Reaksiyonlar (!): Bilinçli olunması gereken durumlar MR: Kontrast Maddeleri  Nefrojenik sistemik fibrozis 61/87
 62. 62. Nefrojenik Sistemik Fibrozis (NSF) NSF: cildin skleroderma benzeri hastalığı “Nephrogenic fibrosing dermopathy” (!) Otopsi: Sistemik 62/87
 63. 63. Klinik Skleroderma benzeri tablo (yüz tutulmaz)  Cilt tutulumu: Genellikle alt, bazen üst ekstremite  Kontraktürler  Dayanılmaz ağrı  Morbidite, bazen mortalite 63/87
 64. 64. NSF: Epidemiyoloji Erkek/kadın: 1/1 Yaş: 8-87 (~ 46.4) Irk: fark yok 64/87
 65. 65. NSF: Etyoloji? Uygun koşullar  Gadolinium ekspojuru  Böbrek yetersizliği  Proinflamatuar durumlar 65/87
 66. 66. Etyoloji KRY hastasında Gd ekspojuru: %3-5 NSF KRY + proinflamatuar tablolar + Gd ekspojuru Klinik tablo: 2-12 hafta sonra 66/87
 67. 67. NSF ~ Böbrek hastalığı NSF: tüm hastalarda böbrek hastalığı (+) Ilımlı seyir sırasında ani kötüleşme (Gd) Hastalık ~ dializ  %90 dializ hastası (%10 dializ hastası değil)  Bazı hastalar yıllardır dializ almakta  Her dializ hastasında NSF gelişmiyor  Dializ tekniği, ürün: ilişki yok “Native” böbrek fonksiyonu sağlanması (Tx): iyileşme tipik 67/87
 68. 68. NSF ~ Hiperkoagülabilite, DVT Hiperkoagülabilite: (+) Pulmoner emboli, tromboze av fistül, femoral graft trombozu, protein S ve C eksikliği: (+) 68/87
 69. 69. NSF ~ Cerrahi Transplantasyon cerrahisi öyküsü: %48 Dializ fistül operasyonu veya CV kateter takılması: %90 69/87
 70. 70. NSF ~ Diğer sistemik faktörler HBV, HCV Hepatorenal sendrom Akciğer fibrozisi Metabolik asidoz İlaçlar: ACE inhibitörleri, eritropoietin tedavisi 70/87
 71. 71. Gd Atılım  Normal böbrek fonk: t 2 saat 1/2  KRY: t 30-120 saat 1/2 Gd: endojen metal veya asitlerle transmetalleşme sonucu “free Gd+” oluşur 71/87
 72. 72. Gd Gd- Gd+ ToplamKRY 200 301 501NSF 0 (%0) 12 (%4) 12 (%2.4) 0.1 mmol/kg 0.2 mmol/kg 94 207 0 (%0) 12 (%5.8) 72/87
 73. 73. NSF: Mekanizma Tetiklenme (CF) İnflamatuar sinyal Yara iyileşmesi Aberan periferal prokallagen ve matriks depolanması* *uygunsuz ve kontrolsüz 73/87
 74. 74. Böbrek yetersizliği + Proinflamatuar durumlar + Gadolinium ekspojuru Cytokine salınımı CF salınımı Cilt-eklem inflamasyonuCF, GH, neoantijenik faktör salınımı Fibrozis 74/87
 75. 75. Patoloji İmmünolojik tetikleme  Free Gd+: İntrasellüler depolanma  Aşırı şelasyon (Zn, Cu, I): dokuda metal dengesinin bozulması 75/87
 76. 76. Tanı Derin deri biyopsisi 76/87
 77. 77. Tedavi Native böbrek fonksiyonunun sağlanması (Tx) Uzun süren olgularda tam iyileşme olmayabilir 77/87
 78. 78. Gd: hangisini seçelim?  MR kontrast ajan seçerken en çok dikkat edilen kriterler neler? MOLEKÜLER YAPI? IN VITRO TOKSİSİTE?KOMPLEKSİN DAYANIKLILIĞI? GÖRÜNTÜ KALİTESİ? ? FİYATI? KONSANTRASYON? NSF RİSKİ? ŞELATIN CİNSİ? Gd3+ TRANSMETALASYON RİSKİ? RELAKSİVİTE? ATILIŞ YOLU? ONAYLI YAŞ ve ENDİKASYON PROFİLİ? HASTANIN RİSK DURUMU? TANI ETKİNLİĞİ? 78/87
 79. 79. Kimyasal yapılar ~ stabilite Termodinamik stabilite Ionik Gadopentetate Gadobenate Gadoteric acid Gadoxetic acid Kinetik stabiliteLineer Makrosiklik Gadodiamid Gadobutrol Gadoversetamide 79/87 Nonionik
 80. 80. Diğer riskli durumlar Böbrek hastalığı (soliter böbrek, tx böbrek, böbrek tümörü) Yaş: 60+ Hipertansiyon Şeker Hastalığı Ciddi karaciğer hastalığı, tx 80/87
 81. 81. Önlemler1 Yaş>60: Cr kontrolü Böbrek fonksiyonu (!)  GFH<30 ml/dk/1.73 m2  Proinflamatuar tablo + GFH<60 ml/dk/1.73 m2 KRY: “klinisyen” ve hastanın bilgilendirilmesi 81/87
 82. 82. Önlemler2 Riskli hasta  MR yerine alternatif yöntemler denenmeli  Endikasyon kesin  Makrosiklik ve iyonik ajanlar tercih edilmeli  Yoksa Cr kontrolü  Gd dozu: düşük olmalı 82/87
 83. 83. Sonuç1 Makrosiklik ve iyonik ajanlar: daha emin NSF riski ~ Gd dozu Kumulatif etki: KRY hastalarında tekrarlayan küçük doz sonrası NSF gelişimi 83/87
 84. 84. Sonuç2 Allerji öyküsü Diabet: metformin tedavisi Grave’s hastalığı Feokromasitoma LOCM kullanımı MR kontrast maddeleri ve KRY ~ NSF 84/87

×