Karacigerde kitle-yapan-lezyonlar
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Karacigerde kitle-yapan-lezyonlar

 • 21,785 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
21,785
On Slideshare
21,753
From Embeds
32
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
15
Comments
0
Likes
0

Embeds 32

http://www.tipfakultesi.org 18
http://tipfakultesi.org 14

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. KARACİĞERDE KİTLE YAPAN LEZYONLAR
 • 2. KARACİĞERDE KİTLE YAPAN LEZYONLAR Karaciğerin Kistik Lezyonları Tümöral oluşumları Karaciğer abseleri Karaciğerin diffüz büyümeleri
 • 3. KARACİĞERİN KİSTİK LEZYONLARI NON PARAZİTİK KİSTLER – Kan kisti veya dejeneratif kistler – Dermoid kistler – Lenfatik kistler – Endotelial kistler – Retansiyon kistleri – Soliter retansiyon kistleri – Multiple retansiyon kistleri (Polikistik hst)
 • 4. PROLİFERATİF KİSTLER (Kistadenomlar) Kadınlarda daha sık Soliterler KC sağ lobda İçerik berrak ve basınç düşük Multipl kistler polikistik hastalıkta – Polikistik KC de % 51.6 da böbrekte de PKH var – PK böbreği olanda ise % 19 da KC de de – PHT, safra duktus atrezisi, kolanjit ve hemanjioma neden olur
 • 5. PROLİFERATİF KİSTLER Travmatik kistler daha cok soliter ve sağ lobda Kistadenomlar düz, kapsülsüz ve lobülerdir içeriği mukoid karakterdedir. Proliferatif kolumnar epitelle döşelidir.
 • 6. NONPARASİTİK KİSTLERDE KLİNİK Asemptomatiktir Sağ üst kadranda ağrısız kitle yapar Torsiyon, kanama ve rüptürde akut batın semptomları Sarılık meydana gelmez KCFT normal USG, CT, Sintigrafi tanı koydurucudur
 • 7. NONPARASİTİK KİSTLERDE TEDAVİ Takip Komplikasyon gelişmişse ve çok büyük kistlerde operasyon Radyolojik boşaltma nüksü yüksek Polikistik hastalıkta böbreğin hastalığa iştiraki önemlidir.
 • 8. KARACİĞER KİST HİDATİĞİ PATOJEN Echinococcus granulosus 266 mm 344 halkaSon halkada yüzlerce yumurta (heksakant – embrio)
 • 9. KARACİĞER KİST HİDATİĞİ  Ana konak: – Köpek, kurt ve çakal barsağı  Ara Konak: – Insan FEKAL – ORAL bulaş Hayvanlar arası evrim
 • 10. KARACİĞER KİST HİDATİĞİ Hayvancılıkla uğraşan gelişmekte olan ülkelerde yaygın Özellikle Akdeniz Ülkelerinde yaygın
 • 11. KARACİĞER KİST HİDATİĞİ FİZYOPATOLOJİ  Parazit yerleştiği organlarda interstisiyel mesafeden sıvı çekerek kistik hal alır  Kist büyüdükce karaciğer dokusuna baskı yaparak fibröz bir kapsül oluşturur (perikist veya adventisya)  Laminer membran  Germinatif membran – Kız veziküller – Torun veziküller
 • 12. KARACİĞER KİST HİDATİĞİ Kistin Özelliği Kaya suyu içerir: Renksiz, kokusuz, berrak Basınc:yakl. 300 ml su Alkalen özellikte ve elektrolit özelliğinden dolayıvücutta ürtiker ve eosinofili ile anaflaktik reaksiyone yol açabilir
 • 13. KARACİĞER KİST HİDATİĞİ K L İ N İ K  Hidatik kist % 60-80 karaciğerde bunların da %85 inde karaciğer sağ lobda yerleşir.  1/3 olguda kist tek  Akciğer, beyin, dalak, safra yolları, meme, adale dokusu ve kemik iliği gibi yerlere de yerleşebilir.  Çogu kez asemptomatiktir  Bası semptomları verebilir
 • 14. KARACİĞER KİST HİDATİĞİ TANI Anamnez, FM Laboratuvar: – Periferik yayma – Kompleman fiksasyon (Weinberg) – Indirekt hemaglutinasyon – Letks fiksasyon – ELISA ile Ab tesbiti – Casoni ????? Radyoloji – USG – CT – Sintigrafi
 • 15. MRI
 • 16. KARACİĞER KİST HİDATİĞİ KOMPLİKASYONLARI  Tıkanma sarılığı ve kolanjit  Anaflaksi ve peritonit  Süpüratif karaciğer absesi  Plevral efüzyon bronşial fistül ve ampiem  Komşu organlarda bası semptomları
 • 17. KARACİĞER KİST HİDATİĞİ TEDAVİ  Tedavisi cerrahidir – Kistin aspirasyonu – Kist içeriğinin canlılığının tayini – Skolisidal madde verimi % 10 luk Hipertonik NaCl  %0.5 lik gümüş nitrat  Povidon iodine – Kistin germinatif membranının çıkarılması – Kist boşluğunun tedavisi
 • 18. KARACİĞER KİST HİDATİĞİ Kist boşluğunun tedavisi  Internal drenaj (kistoenterostomiler)  Eksternal drenaj – Marsupiyalizasyon – Tüp drenaj  Kist boşluğunun kapatılması – Kapitonaj – Omentopeksi  Kist eksizyonları – Parsiyel kistektomi – Total kistektomi – Karaciğer rezeksiyonları
 • 19. KARACİĞER KİST HİDATİĞİ POSTOP. DÖNEM Nüksü önlemek amacıyla postop dönemde hastaya 6-8 hafta süreyle ALBENDAZOLE tedavisi verilir 15 mg/kg/gün dozunda
 • 20. KARACİĞER KİST HİDATİĞİ Germinatif membran bütünlüğü bozulmamış içinde kız veziküllerin olmadığı kist hidatik olgularında USG eşliğinde perkütan drenaj yapılabilir.
 • 21. KARACİĞER TÜMÖRLERİ Benign Tümörler – Hemanjiomlar – Karaciğer hücreli adenoma – Fokal nodüler hiperplazi – Safra yolları adenomu Malign Tümörler – Primer hepatosellüler kanser – Metastatik Kanserler
 • 22. BENİGN TÜMÖRLER HEMANJİOMLAR Mezankimal kökenli sık rastlanan kc tümörleridir Kapiller hemanjiomlar kavernöz hemanjiomlardan daha sık görülür Insidental olarak tesbit edilirler 30-50 yaş arası en sık Kadınlarda 5 kez daha fazla Benign konjenital hamartomlar olarak değerlendirilirler 4 cm den büyük olanlar dev hemanjiom adını alırlar Malign transformasyon göstermezler
 • 23. HEMANJİOM  TANI. – Insidental olarak tesbit edilirler – KCFT normal – USG CT ve MRI en faydalı tetkiklerdir – Anjiografi hem tanı koydurur hem de tedavi modalitesidir (embolizasyon-debulking) KLİNİK: – Asemptomatiktir – Müphem karın ağrısı – Dolgunluk hissi – Çabuk yorulma – Bulantı-kusma – Ateş???
 • 24. HEMANJİOM
 • 25. HEMANJİOM
 • 26. HEMANJİOM MRI
 • 27. HEMANJİOM TEDAVİ TAKİP CERRAHİ – Cerrahi tedavi riski kabul edilebilir düzeyde bulunan semptomatik veya devamlı büyüyen hemanjiomalar – Tüm tanı yöntemlerine rağmen natürü hakkında emin olunamayan lezyonlar
 • 28. KARACİĞER HÜCRELİ ADENOMHEPATOTOKSİK ADENOM Oral kontraseptif kullanımı ile belirgin artış gösterir (%89 vakada) Tip I glikojen depo hastalığı ve galaktozemide de görülür HCC ye transformasyon bildirilmiştir
 • 29. KARACİĞER HÜCRELİ ADENOMHEPATOTOKSİK ADENOM KLİNİK1/3 vaka semptomatiktir<30 yaş ve kadın hasta olması önemli% 52 hastada karın ağrısı1/3 vakada tümör içi kanama ve akut karın tablosuAnemi gelişme eğilimi fazlaKCFT çoğunlukla normalUSG ve CT (daha çok) değerlidir
 • 30. KARACİĞER HÜCRELİ ADENOMHEPATOTOKSİK ADENOM TEDAVİ Akut karın ve kanama varsa Cerrahi tedavi Asemptomatiklerde tedavi tartışmalı OK kullanımı yoksa tedavi cerrahi Insidental olarak tesbit edildiyse cerraha bağlı HTA da HCC riski olduğundan rezeksiyon lehine karar verilmeli Rezeksiyon mortalitesi % 21 !!!!!
 • 31. FOKAL NODULER HİPERPLAZİ Oral Kontraseptif ilişkisi zayıf Nadiren kanar ve HCC ile ilişkisi yokturKLİNİK: Asemptomatik % 90 insidental bulunur Semptomatik olanlarda da müphem karın ağrısı yapar USG ve CT tanıda değerli CT de ortasında skar bulunması klasik görüntü ancak her zaman olmayabilir
 • 32. FOKAL NODULER HİPERPLAZİSemptomatik vakalarda kanama veya tanı karmaşası varsa ve malignite şüphesi varsa tedavi cerrahidir.
 • 33. KARACİĞERİN MALİGN TÜMÖRLERİ Metastatik tümörler – İntestinal sistem – Pankreas kaynaklı Primer Malign tümör – Hepatosellüler Karsinom HCC – Kolanjiosellüler karsinom (%7)
 • 34. PRİMER HEPATOSELLÜLERKANSER HCC Erkeklerde sık HBV en önemli predispozan faktör HCV Aflatoksinler Androjenik steroidler Thorium dioksit Hemakromatozis Alfa-1 antitripsin eksikliği Alkol bağımlılığı Akut intermittent porfiria Malnutrisyon Hepatik venöz çıkışın kronik obstruksiyonu
 • 35. PRİMER HEPATOSELLÜLERKANSER HCC Makroskopik olarak 3 tip şeklinde – Masif – Nodüler – Diffüz Masif tümörler genelde karaciğerde yandaş hastalığın bulunmadığı genç hastalarda Nodüler tm ler ise birden çok yerleşim gösterirler Diffüz olanlarsa daha çok Siroz zemininde gelişirler Genellikle hiperkalsemi ile birlikte seyrederler.
 • 36. PRİMER HEPATOSELLÜLERKANSER HCC KLİNİKNonspesifiktirKünt ağrıDolgunlukUSG ve CT tanıda önemliÖzellikle intraoperatif USG99m Tc işaretli sülfür kolloid ile sintigrafi KC lezyonlarında % 94-96 sensitifGallium sintigrafi özellikle HCC nin sekonder tümörlerden veya abse formasyonundan ayırımında diğer kolloidlerden daha değerlidir
 • 37. PRİMER HEPATOSELLÜLERKANSER HCC KLİNİKAFP e karşı oluşturulmuş monoklonal Ab ların radyoaktif olarak işaretlenmesi ile yapılan immünosintigrafi % 97 lere varan sensitivitesi ile özellikle tanıda oldukca geçerli bir yöntemdir.AnjiografiDinamik CTDiagnostik Laparoskopi
 • 38. AFP Fetusta vitellus kesesi ve karaciğer hücresi tarafından üretilen gen spesifik üründür Yapısal olarak albuminle ilişkili olan sialik aside bağlı bir proteindir Tümörü olmayan, rejenerasyon fazında olmayan ve hepatit geçirmeyen kişilerde bulunmaz
 • 39. AFP En sık hepatosellüler ca da Yolk sac tümöründe Ayrıca melanoma, ve nöral tüp defektlerinde de yüksek olabilir Hepatosellüler karsinomlu hastaların % 12- % 50 sinde serumda bulunabilir
 • 40. PRİMER HEPATOSELLÜLERKANSER HCC TEDAVİMetastaz yapmamış primer KC tümörlerinde tedavi cerrahidirRezeksiyon hastalığın evresine, tümörün yerleşim yerine, hastanın kondüsyonuna ve KC rezervinin durumuna göre segmenter karaciğer rezeksiyonundan total hepatektomi ve ortotopik karaciğer transplantasyonuna kadar geniş yelpazede ele alınır
 • 41. PRİMER HEPATOSELLÜLERKANSER HCC Tümör diferansiyasyonunun iyi olması, rezeksiyona uygun lokalizasyon, tümörde kapsülün bulunması, vasküler invazyon olmaması, ve fibrolamellar yapının bulunması ile eşlik eden kronik karaciğer hastalığının bulunmaması HCC li hastalarda tedavi sonuçlarını iyi yönde etkileyen faktörler olarak tesbit edilmiştir.
 • 42. PRİMER HEPATOSELLÜLERKANSER HCC Kemoterapi – Tek başına – Kombine – Lökorejionel (hepatik arter veya vena porta yoluyla) – Transarteriel kemoembolizasyon – Hipertermi eşliğinde izole karaciğer perfüzyonu
 • 43. KARACİĞER ABSELERİ
 • 44. KARACİĞER ABSELERİ PİYOJENİK KARACİĞER ABSELERİ AMEBİK KARACİĞER ABSELERİ
 • 45. PİYOJENİK KC ABSELERİ Karaciğer abselerinin % 80 piyojeniktir Mikroorganizmalar karaciğere 5 yolla ulaşır: – Portal sistem – Bilier sistem – Septisemilerde hematojen – Subhepatik veya subdiyafragmatik – Travma
 • 46. PİYOJENİK KC ABSELERİ PATOGENEZ Nekrotik doku Karaciğer yaralanması Malign tümör varlığı Mikroemboli Kötü perfüzyon Konjenital veya kazanılmışbilier veya vasküler obstruksiyon Kemoterapi alan hastalar Kolon Ca DM Kardiyopulmoner hastalıklar
 • 47. PİYOJENİK KC ABSELERİ Her türlü tetkike rağmen sebep bilinemiyorsa -ki bu oran % 13-35 dir- buna kriptojenik abse adı verilir Portal flebitis: – Portal venin enfeksiyonu olup genelde portal vende radyolojik olarak hava görülmesi ile tanı konulur. (Pylephylebitis) Bilier obst. Bağlı kolanjit ve abse (kolesistit, koledokolitiazis, malign ve benign striktürler) (%30-50)
 • 48. PİYOJENİK KC ABSELERİ % 75 i sağ lobda olur % 10 hastada her iki lobda da abse vardır Sarı renklidir. Abse poşu pus ile doludur Karaciğer sıklıkla komşu dokulara yapışıktır Patojen m.org.lar: – E.coli % 33 – K.pneumonia % 24 – Bacteroides sp. % 24 – Streptococcus sp. %37 – Mikroaerofilik Strp. % 12 – Ya da multiorg. Antibiyotik almayan hastaların yarısında etken kandan da izole edilebilir
 • 49. KARACİĞER AMİP ABSESİ Etken Entamoeba histolytica İntestinal enfestasyon ile açık bir karaciğer tutulması arasında 3-5 haftalık latent period vardır Ulaşım yolu portal vendir KC dokusu içinde nekroz ve likefaksiyon yapar. Çikolata renginde kokusuz ve sterildir %75-90 sağ lobda yerleşimli Sol lobun tutulumu ve bilobar tutulum hastalığın ilerlemiş olduğunu gösterir
 • 50. KARACİĞER AMİP ABSESİ Sağ lob abseleri sıklıkla karın içine rüptüre olurken sol lob abseleri ise daha çok plevra ve perikarda rüptüre olur Karaciğerdeki etraf dokulara yapışıklık fazla değildir Immun sistemin deprese olduğu durumlara eşlik edebilir Splenektomize şahıslarda da risk fazladır (BCG)
 • 51. TANI Erken tanınmazsa her ikisi de öldürücüdür. Piyojenik abselerde altta yatan patoloji de tanınmalıdır USG ve CT % 95 tanı koydurur
 • 52. TANI Ateş Halsizlik Titreme İştahsızlık Kilo kaybı Karın ağrısı Bulantı Diare (amip abselerinde) Nadiren generalize peritonit, şok ve karaciğer yetmezliği ile gelebilir
 • 53. TANI Fizik Muayene: – Sağ üst kadran hassasiyeti – Solunum seslerinde kabalaşma alınamama – Perkusyonda plevral kabalaşma – Ateş – Hepatomegali – Sarılık tesbit edilir KCFT yüksl. BK yüksekl. Akc gr de sağ efüzyon, pnömoni... Nadiren diyafragma altında hava-sıvı seviyesi de görülebilir
 • 54. TANI USG (%85-95) BT (%95-100) Radyonuklid scan (Tc99m sulfur kolloid) 2 cm altındaki lezyonları göstermez Hepatik arteriografi MRI ???
 • 55. AYIRICI TANI
 • 56. TEDAVİ Piyojenik – Tdv edilmezse % 95-100 öldürür – Tedaviye rağmen mortalitesi % 20 – Drenaj ve Uygun antibiyotik tedavisi Amip absesi: – Metranidazol 3 x 750 mg 7-14 gün – Emetin – Dihidroemetin (kardiyotoksik) – 48 saatlik tedavi ile düzelme yoksa kompl düşün